База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назвСторінка1/25
Дата конвертації10.02.2020
Розмір4,32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

База даних

науково-навчальної літератури

Інституту філології

станом на 01.08.2017 року


Кількість записів: 2520 назв
80 Загальні питання лінгвістики, літератури.

Філологія


80

З-41


Збірник на пошану Зенона Кузелі:. Записки наукового товариства імені Шевченка [Текст]. Т. CLXIX : праці філологічної та історично-філософічної секції / за ред. В.Янева. – Париж-Нью-Йорк-Мюнхен, 1962. – 583с.

(1 прим.)80

Н34


Науменко, А. М. Зібрання творів [Текст]. [у 7 т.]. Т.1 : Навчаннязнавство / А. М. Науменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 480с. – 130грн 45коп.

(3 прим.)80

Н34


Науменко, А. М. Зібрання творів [Текст]. [у 7 т.]. Т.2 : Мовознавство / А. М. Науменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 488с. – 144грн 66коп.

(3 прим.)80

Н34


Науменко, А. М. Зібрання творів [Текст]. [у 7 т.]. Т.3 : Текстознавство / А. М. Науменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 472с. – 130грн 45коп.

(3 прим.)80

Н34


Науменко, А. М. Зібрання творів [Текст]. [у 7 т.]. Т.4 : Перекладознавство / А. М. Науменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 472с. – 144грн 67коп.

(3 прим.)80

Н34


Науменко, А. М. Зібрання творів [Текст]. [у 7 т.]. Т.5 : Літературознавство / А. М. Науменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 564с. – 144грн 67коп.

(3 прим.)


80

Н34


Науменко, А. М. Зібрання творів [Текст]. [у 7 т.]. Т.6 : Мистецтвознавство - поезія, проза, драма та інше / А. М. Науменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 212с. – 95грн 00коп.

(3 прим.)80

Н73


Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі [Текст] : монографія / за ред. А.М.Науменка. – К. : ІСДО, 1994. – 256с.

(6 прим.)80

Н73


Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі [Текст] : Монографія. Т.2 / За ред. А.М.Науменко. – Мелітополь : МДПІ, 1995. – 210с.

(2 прим.)

80

Н73


Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі [Текст] : Наукова монографія. Т.3 / За ред. А,М.Науменко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 138с.

(1 прим.)

80

Н73


Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі [Текст] : Наукова монографія. Т.4 : Науменко А. Жанровая специфика австрийской драмы 1918-1938-х годов. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 286с.

(1 прим.)

80

П78


Программы дисциплин предметной подготовки по специальности 021700- Филология [Текст] : для педагогич. ун-тов и институтов. – М. : Флинта: Наука, 2000. – 296с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)


801 Лінгвопоетика (текстознавство). Просодія.

Допоміжні науки та джерела філології. Віршування
801

Г22


Гаспаров, М. Л. Очерки истории русского стиха [Текст] : учебное пособие / М. Л. Гаспаров. – М. : Фортуна Лимитед, 2000. – 352с. – 7грн.98коп.

(1 прим.)801

Д18


Даниленко, І. І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум [Текст] : навч. посібник для вузів / І. І. Даниленко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 124с. – 3грн.30коп.

(102 прим.)801

К14


Казарин, Ю. В. Филологический анализ поэтического текста [Текст] : Учебник / Ю. В. Казарин. – М. : Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 432с. – 38грн.40коп.

(1 прим.)801

М61


Минералов, Ю. И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность) [Текст] / Ю. И. Минералов. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 360с. – 18грн.00коп.

(3 прим.)801

О-46


Озеров, Л. А. В мастерской стиха [Текст] / Л. А. Озеров. – М. : Знание, 1968. – 62с.

(1 прим.)801

С45


Скрипов, Г. С. О русском стихосложении [Текст] : пособие / Г. С. Скрипов. – М. : Просвещение, 1979. – 64с.

(1 прим.)

801

Х-74


Холшевников, В. Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Холшевников. – 4-е изд., исправ. и доп. – М. : Академия, 2002. – 208с. – 21грн.90коп.

(1 прим.)
801

Х-74


Холшевников, В. Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение [Текст] : пособие для студентов / В. Е. Холшевников. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1972. – 168с.

(1 прим.)

801

Ш23


Шапир, М. И. Universum versus: Язык-стих-смысл в русской поэзии XVIII-XX веков [Текст] / М. И. Шапир. – М. : Языки русской культуры, 2000. – 534с. – (Philologica russica et speculativa; T.1). – 27грн.84коп.

(1 прим.)801.6 Просодія: розмір, ритм та віршовані моделі


801.6

Л80


Лотман, Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления. [Текст] / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 1996. – 848с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)801.6

М12


Магомедова, Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения [Текст] : Учеб. пособие / Д. М. Магомедова. – М. : Академия, 2004. – 192с. – 24грн.90коп.

(1 прим.)

801.8 Джерела лінгвістики та філології.

Збірники текстів


801.8

Б12


Бабенко, Л. Г. Филологический анализ текста: Основы теории, принципы и аспекты анализа [Текст] : Учебник / Л. Г. Бабенко. – М. : Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 464с. – (Gaudeamus). – 38грн.90коп.

(1 прим.)801.8

В15


Валгина, Н. С. Теория текста [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2004. – 280с. – 33грн.90коп.

(4 прим.)801.8

Г12


Гагаев, А. А. Художественный текст как культурно-исторический феномен: Теория и практика прочтения [Текст] : Учеб. пособие / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. – М. : Флинта: Наука, 2002. – 184с. – 14грн.

(1 прим.)801.8

Г99


Гюббенет, И. В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста [Текст] / И. В. Гюббенет. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 205с. – 4грн.

(1 прим.)

801.8

Е45


Еко, У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів [Текст] / У. Еко ; Пер. з англ. М.Гірняк. – Львів : Літопис, 2004. – 384с. – 41грн.30коп.

(5 прим.)801.8

К92


Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста [Текст] : Практикум: Учеб. пособие для вузов / Н. А. Купина, Н. А. Николина. – М. : Флинта: Наука, 2003. – 408с. – 25грн.60коп.

(4 прим.)801.8

Н34


Науменко, А. М. Філологічний аналіз тексту: (Основи лінгвопоетики) [Текст] : Навч. посібник для вузів / А. М. Науменко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 416с. – 26грн.00коп.

(103 прим.)801.8

Н63


Николина, Н. А. Филологический анализ текста [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Н. А. Николина. – М. : Академия, 2003. – 256с. – 25грн.20коп.

(4 прим.)
801.8

Р35


Рейсер, С. А. Основы текстологии [Текст] : Учеб. пособие для вузов / С. А. Рейсер. – 2-е изд. – Л. : Просвещение, 1978. – 176с. 

(1 прим.)

808 Риторика. Ефективне застосування мови808

A33


Axelrod, R. B. The St.Martin1`s guide to writing [Текст] / R. B. Axelrod, C. R. Cooper. – New York : St.Martin`s Press,Inc, 1991. – 597p.

(1 прим.)808

B67


Bloom, L. Z. Fact and Artifact: writing Nonfiction [Текст] / L. Z. Bloom. – San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1985. – 336p.

(1 прим.)808

C55


Choices in literature [Текст] : You are the solution. – USA : Prentice Hall, Inc., 1997. – 150p. – 8hrn.00kop.

(1 прим.)808

C55


Choices in literature [Текст] : the me you see. – USA : Prentice Hall, Inc., 1997. – 182p. – 8hrn.00kop.

(2 прим.)808

C55


Choices in literature [Текст] : deciding what's right. – USA : Prentice Hall, Inc., 1997. – 182p. – 8hrn.00kop.

(1 прим.)808

H22


Hanna, M. S. Public Speaking for Personal Success [Текст] / M. S. Hanna, J. W. Gibson. – USA : Wm. C.Brown Publishers Dubuque, lowa, 1989. – 480p.

(1 прим.)


808

H36


Hatch, G. L. Arguing in Communitie [Текст] / G. L. Hatch. – Second edition. – USA : Mayfield Publishing Company, 1999. – XXXII, 624p. – 8grn.00kop.

(1 прим.)808

R33


Reep, D. C. Technical Writing: priciples, strategies, and Readings [Текст] / D. C. Reep. – 2-d edition. – USA : Allyn and Bacon, 1994. – 619p.

(1 прим.)808

S37


Shrodes, C. Reading for rhetoric [Текст] : application to writing / C. Shrodes, C. Josephson, J. R. Wilson. – New York : The McMillan Company, 1964. – 468p. – 10grn.

(1 прим.)808

Н17


Наєнко, М. Інтим письменницької праці [Текст] : З лекції про специфіку літературної творчості / М. Наєнко. – К. : Педагогічна преса, 2003. – 280с. – (Бібліотека вчителя-словесника). – Реком. МОН України. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

808.1 Авторство.

Літературна творчість та літературні прийоми


808.1

J13


Jacobi, E. Writing at work [Текст] / E. Jacobi. – New Jersey, 1976. – 198p.

(1 прим.)

808.2 Редагування. Підготовка рукопису до друку


808.2

Г62


Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию [Текст] / И. Б. Голуб. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 432с. – (Высшее образование). – 27грн 50коп.

(2 прим.)
808.2

Н22


Накорякова, К. М. Литературное редактирование [Текст] : учеб. пособие / К. М. Накорякова. – М. : Икар, 2004. – 432с. – 59грн.50коп.

(1 прим.)

808.2

Р27


Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов [Текст] : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1973. – 272с. – 46к.

(1 прим.)808.2

Р27


Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов [Текст] : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1988. – 272с.

(1 прим.)808.2

Р33


Редактирование отдельных видов литературы [Текст] : учебник для вузов / под ред. Н.М.Сикорского. – М. : Книга, 1987. – 397с. – 1грн.30коп.

(1 прим.)808.2

Р49


Різун, В. В. Літературне редагування [Текст] / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240с. – Реком. МОН України. – 6грн 00коп.

(34 прим.)808.5 Риторика.

Прийоми ораторського мистецтва
808.5

F16


Fahnestock, J. A rhetoric of argument [Текст] / J. Fahnestock, M. Secor. – New York : Random House, 1982. – 352p. – 100krb.

(13 прим.)808.5

G79


Gregory, H. Public Speaking for College and Career [Текст] / H. Gregory. – New York : Random House, 1987. – 383p.

(13 прим.)808.5

J12


Jackson, T. The perfect resume [Текст] / T. Jackson. – New York : Doubleday & Company, Inc., 1990. – 209p. – 9grn.11kop.

(1 прим.)808.5

S17


Salak, A. M. Improve your sentences [Текст] / A. M. Salak. – USA : GLENCOE, 1995. – 592p.

(2 прим.)808.5

S56


Shrodes, C. Reading for Rhetoric: Applications to Writing [Текст] / C. Shrodes, C. Josephson, J. R. Wilson. – New York : The Macmillan Company, 1964. – XI,468p. – 15grn.00kop.

(6 прим.)808.5

А16


Абрамович, С. Д. Риторика загальна та судова [Текст] : Навч. посібник / С. Д. Абрамович, В. В. Молдован, М. Ю. Чикарькова. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – 19грн.00коп.

(5 прим.)808.5

А86


Артоболевский, Г. В. Художественное чтение [Текст] : книга для учителей и руководителей художественной самодеятельности / Г. В. Артоболевский. – М. : Просвещение, 1978. – 240с. : ил.

(1 прим.)808.5

В17


Вандишев, В. М. Риторика: Ескурс в історію вчень і понять [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 2006. – 264с. – 23грн.00коп.

(5 прим.)808.5

В17


Вандишев, В. М. Риторика: Екскурс в історію вчень і понять [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 2006. – 264с. – 23грн.60коп.

(1 прим.)808.5

В17


Вандишев, В. М. Риторика: Екскурс в історію вчень і понять [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 2003. – 264с. – 20грн.00коп.

(2 прим.)808.5

В92


Выразительное чтение [Текст] : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1972. – 192с.

(1 прим.)808.5

Г59


Гойхман, О. Я. Основы речевой коммуникации [Текст] / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина ; под ред. О.Я. Гойхмана. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 272с. – (Высшее образование). – 16грн.50коп.

(1 прим.)808.5

Г61


Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] : учебное пособие для студентов филологических специальностей ун-в / Б. Н. Головин. – М. : Высшая школа, 1980. – 336с.

(1 прим.)808.5

З-34


Зарецкая, Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации [Текст] / Е. Н. Зарецкая. – М. : Дело, 2002. – 480с. – 40грн.10коп.

(2 прим.)808.5

К91


Куньч, З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку [Текст] : навч. посібник / З. Й. Куньч. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 248с. – 87грн.00коп.

(1 прим.)808.5

Л44


Леммерман, Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями [Текст] : пер. с нем. / Х. Леммерман. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ; АО "Интерэксперт", 1997. – 255с. – 8грн.60коп.

(5 прим.)


808.5

Л63


Лісна, І. С. Судова риторика [Текст] : Методичні матеріали: Для самостійного вивчення / І. С. Лісна. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 28с. – (Методична серія ; Вип.86). – 2грн.15коп.

(50 прим.)808.5

М36


Мацько, Л. І. Риторика [Текст] : навч. посібник для вузів / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – 2-е вид., стереотип. – К. : Вища школа, 2006. – 311с. – 29грн.40коп.

(1 прим.)808.5

М36


Мацько, Л. І. Риторика [Текст] : Навч. посібник / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 311с. – Реком. МОН України. – 25грн.50коп.

(2 прим.)808.5

М75


Молдован, В. В. Риторика: загальна та судова [Текст] / В. В. Молдован. – К. : Юринком Інтер, 1999. – 320с. – 11грн.50коп.

(1 прим.)808.5

М75Молдован, В. В. Судова риторика [Текст] : навчальний посібник / В. В. Молдован. – К. : Заповіт, 1996. – 319с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – 8грн 00коп.

(57 прим.)808.5

М75


Молдован, В. В. Судова риторика [Текст] : навчальний посібник / В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2008. – 328с. – Реком. МОН України. – 120грн 00коп.

(2 прим.)808.5

М77


Монахова, Т. Дискурсивна риторика [Текст] : Навч. посібник / Т. Монахова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 124с. – 7грн.95коп.

(101 прим.)808.5

П72


Препотенська, М. Філософія риторики: екзистенційні та метаантропологічні аспекти [Текст] : навч. посібник / М. Препотенська. – К. : Інкос, 2011. – 228с. – Реком. МОН України. 

(1 прим.)808.5

П72


Препотенська, М. Риторика: 10 ключевих тем [Текст] : навч. посібник / М. Препотенська. – К. : Інкос, 2009. – 254с. + СD. – Реком. МОН України. – 50грн.00коп.

(1 прим.)808.5

С13


Сагач, Г. М. Риторика [Текст] : навч. посібник для вузів / Г. М. Сагач. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ІнЮре, 2000. – 566с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)808.5

С64


Сопер, П. Л. Основы искусства речи [Текст] / П. Л. Сопер ; Пер. с англ. С.Д.Чижовой; Под ред.: К.Д. Чижова, Л.М. Яхнича. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 448с. – 15грн.10коп.

(1 прим.)808.5

Х-76


Хоменко, І. В. Еристика: мистецтво полеміки [Текст] : навч. посібник / І. В. Хоменко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 192с.

(6 прим.)808.5

Ч-58


Чибісова, Н. Г. Риторика [Текст] : Навч. посібник для вузів / Н. Г. Чибісова, О. І. Тарасова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 228с. – 31грн.00коп.

(3 прим.)808.5

Ш39


Шейнов, В. П. Риторика [Текст] / В. П. Шейнов. – Минск : Амалфея, 2000. – 592с. – 18грн.90коп.

(5 прим.)808.5

Я81


Ясинок, М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика [Текст] : монографія / М. М. Ясинок. – К. : Алерта, 2014. – 156с. – 50грн 00коп.

(1 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210
Текст] / ed by M. W. Delancey. – Washington : U. S. Government Printing Office, 1969. – 165p
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних "Книги"; база даних "Книги"
України, зокрема днпб, бібліотеки установ напн україни та внз III-IV р а пед профілю
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconПроект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"
Цифрова візуалізація цієї бази даних у межах проекту Центру міської історії «Львів інтерактивний» дасть змогу показати не лише біографії...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Acces. База даних
Очевидно, що атрибути та їх значення пов'язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconКушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
Робоча програма Практика усного та писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова І література (англійська),...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних — сукупність даних, організованих відповідно до концептуальної структури, що подає їхні характеристики І взаємодію між ними
Бд й оновлювати інформацію, яка зберігається в ній. Субд забезпечує зручний доступ до інформації з метою перегляду, пошуку, аналізу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка