База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назвСторінка25/25
Дата конвертації10.02.2020
Розмір4,32 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
82.09(477)

І-90


Історія української літератури [Текст] : у 8 т. Т.6 : Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932 р.). / Б. С. Буряк, А. О. Ковтуненко, Б. Л. Корсун, С. А. Крижанівський ; від. ред. С.А.Крижанівський. – К. : Наукова думка, 1970. – 516с. : іл.

(1 прим.)

82.09(477)

І-90


Історія української літератури [Текст] : у 8 т. Т.7 : Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчизняної війни (1933-1945 р.) / Б. С. Буряк, А. О. Ковтуненко, Б. Л. Корсунська, С. А. Крижанівський ; від. ред. Буряк Б.С. – К. : Наукова думка, 1971. – 404с. : іл.

(1 прим.)82.09(477)

І-90


Історія української літератури [Текст] : у 8 т. Т.8 : Література післявоєнного часу (1946-1967 р.) / Д. Т. Вакуленко, К. П. Волинський, В. Г. Дончик, Л. М. Новиченко ; від. ред. Новиченко Л.М. – К. : Наукова думка, 1971. – 572с.

(1 прим.)82.09(477)

І-90


Історія української літератури ХІХ століття [Текст] : у 3-х кн.; навч. посібник. Кн.2 / за ред. М.Т. Яценка. – К. : Либідь, 1996. – 384с. – Реком. МОН України. – 6грн.00коп.

(2 прим.)


82.09(477)

І-90


Історія української літератури ХХ століття [Текст] : навч. посібник: у 2-х кн. Кн.2. Ч.1 : 1940-1950 роки / за ред. М.Т.Яценка. – К. : Либідь, 1994. – 368с. – 1грн 60коп.

(5 прим.)82.09(477)

І-90


Історія української літератури ХХ століття [Текст] : у 2-х кн.; навч. посібник. Кн.1 : 1910-1930 роки / за ред. В.Г. Дончика. – К. : Либідь, 1993. – 784с. – Реком. МОН України. – 1грн.60коп.

(16 прим.)82.09(477)

К26


Карпіловська, Є. А. Українська література ХІ-ХVIII століть [Текст] : хрестоматія з коментарями / Є. А. Карпіловська, Л. О. Тарновецька. – Чернівці : Прут, 1997. – 368с. – Реком. МОН України. – 44грн.00коп.

(5 прим.)82.09(477)

К38


Київські неокласики [Текст]. – К. : Факт, 2003. – 352с. – 17грн.40коп.

(1 прим.)82.09(477)

К38


Київський Атеней: мистецький Київ ХVII-XVIII століть [Текст] / упорядник текстів, вступна стаття В.О. Шевчук. – К. : Родовід, 2015. – 672с. : іл. – 500грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

К43


Кирилюк, Є. П. Український реалізм і літератури слов'янських народів у ХІХ ст. [Текст] : доповіді радянської делегації на VI міжнародному з'їзді славістів (Прага, серпень 1968р.) / Є. П. Кирилюк. – К. : Накова думка, 1968. – 48с.

(1 прим.)

82.09(477)

К44


Кислий, Ф. С. Вивчення байки в школі [Текст] : посібник для вчителів / Ф. С. Кислий. – К. : Рад. школа, 1982. – 128с.

(1 прим.)


82.09(477)

К44


Кисілевський, К. Хрестоматія з української літератури для шкіл і курсів українознавства [Текст] / К. Кисілевський. – 2-ге вид., доп. – Нью-Йорк : Шкільна Рада УККА, 1962. – 272с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

К50


Клочек, Г. Д. Поетика візуальності Тараса Шевченка [Текст] : монографія / Г. Д. Клочек. – К. : Академвидав, 2013. – 256с. – (Монограф). – 85грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

К56


Ковалець, Л. М. Юрій Федькович: Історія розвитку творчої індивідуальності письменника [Текст] : монографія / Л. М. Ковалець. – К. : Академія, 2011. – 440с. – (Монограф).

(2 прим.)82.09(477)

К60


Колесник, П. "Fata morgana" М. Коцюбинського [Текст] / П. Колесник. – М. : Худ. литература, 1964. – 128с.

(2 прим.)82.09(477)

К63


Комаренко, Т. О. Влада і літературно-мистецька інтелігенція Радянської України: 20-ті рокі ХХ ст. [Текст] / Т. О. Комаренко, М. А. Шипович. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. – 63с. – (Історичні зошити). – 3грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

К65


Копач, О. Хрестоматія з нової української літератури [Текст] / О. Копач. – Львів : Каменяр, 1993.

(1 прим.)82.09(477)

К65


Копач, О. Наталена Королева [Текст] / О. Копач. – Вінніпег : УВАН, 1962. – 36с. – (Література ; №8).

(4 прим.)


82.09(477)

К71


Косарєва, Г. С. Кваліфікаційна робота студента-філолога [Текст] : методичні рекомендації / Г. С. Косарєва. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 68с. – (Методична серія ; №234). – 16грн 00коп.

(33 прим.)82.09(477)

К71


Косарєва, Г. С. Давньосвіт Валерія Шевчука: художня рецепція старовинних літературних пам'яток [Текст] : монографія / Г. С. Косарєва. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 188с. – 32грн.00коп.

(5 прим.)82.09(477)

К72


Костюк, Г. У світі ідей і образів [Текст] : вибране: критичні та історико-літературні роздуми 1930-1980 / Г. Костюк. – Сучасність, 1983. – 537с. – (Б-ка Прологу і Сучасності ; Ч.155). – 35грн.50коп.

(1 прим.)82.09(477)

К72


Ліна Костенко [Текст] : навч. посібник-хрестоматія / упорядкування Г.Клочека. – Кіровоград : Степова Еллада, 1999. – 320с. – (Рідне слово в рідній школі). – Реком. МОН України. – 3грн.70коп.

(12 прим.)82.09(477)

К79


Кремінь, Т. Д. Науково-методичні рекомендації до курсу "Сучасний літературний процес" [Текст] / Т. Д. Кремінь. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 52с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

К84


Крутікова, Н. Є. Дослідження і статті різних років [Текст] / Н. Є. Крутікова. – К. : Стилос, 2003. – 540с. – 32грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

К89


Кузнецов, Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : ( Проблеми естетики і поетики ) / Ю. Б. Кузнецов. – К. : Зодіак-Еко, 1995. – 304с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л26


Ласло-Куцюк, М. Боги світла і Боги темряви [Текст] / М. Ласло-Куцюк. – Бухарест : Вид-во Критеріон, 1994. – 253с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л33


Лебединцева, Н. М. Сучасна українська літератрура [Текст] : навч. посібник / Н. М. Лебединцева. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 104с. – реком. МОН України. – 9грн.15коп.

(104 прим.)82.09(477)

Л38


Легка, О. С. Життя - це любов. ( Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної ) [Текст] : монографія / О. С. Легка. – Львів, 2006. – 240с. – (Літературні студії ; Вип.10). – 5грн.00коп.

(2 прим.)82.09(477)

Л38


Легкий, М. З. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка [Текст] / М. З. Легкий. – Львів : Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 1999. – 154с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л63


Листи так довго йдуть...: знадоби архіву Лесі Українки в Слов'янській бібліотеці у Празі [Текст] / упоряд. С.Кочерги. – Нью-Йорк, 2002. – 308с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Літературний музей Уласа Самчука [Текст] : путівник / автор тексту та упоряд. І.Нагорна. – Рівне : Волинські обереги, 2007. – 16с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Література. Діти. Час [Текст] : вісник. Вип.2 / Центр Дослідження Літератури для Дітей та Юнацтва. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 192с. – 17грн.00коп.

(1 прим.)

82.09(477)

Л64


Літературні портрети [Текст] : критико-біографічні нариси. Т.2 / [за ред. А.Т.Мороза]. – К. : Радянський письменик, 1960. – 621с.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Література. Діти. Час [Текст] : вісник. Вип.3 / Центр Дослідження Літератури для Дітей та Юнацтва. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 108с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Література. Діти. Час [Текст] : вісник. Вип.4 / Центр Дослідження Літератури для Дітей та Юнацтва. – Рівне : ПП Дятлик М.С., 2013. – 308с. – 45грн.00коп.

(2 прим.)82.09(477)

Л64


Література. Діти. Час.1982 [Текст] : збірник літературно-критичних статей про дитячу літературу. Вип. 7-ий / упорядник В.Я.Неділько. – К. : Веселка, 1982. – 223с. : іл.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Література і сучасність [Текст] : літературно-критичні статті. Вип.ХІІ. – К. : Рад. письменник, 1979. – 193с.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Література і сучасність [Текст] : літературно-критичні статті. – К. : Рад. письменник, 1968. – 259с.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Література рідного краю (письменники Миколаївщини) [Текст] : посібник-хрестоматія. – Миколаїв : Мик. одл. центр удосконалення вчителів, 1994. – 181с. – 3грн.50коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Літературна творчість на чужині: Василь Барка [Текст]. – США : Асоціація Діячів Української Культури, 1979. – 114с. – (Терем ; Вип.4,6).

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Літературознавство [Текст]. – К. : Обереги, 1966. – 496с.

(1 прим.)

82.09(477)

Л64


Літературознавство. Бібліографія, Інформатика: Третій Міжнародний конгрес україністів 26-28 серпня 1996р. [Текст] : доповіді та повідомлення. – Харків : Око, 1996. – 204с.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України [Текст]. Вип.1 / інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – К., 2000. – 224с.

(1 прим.)82.09(477)

Л64


Літературознавчі обрії: Збірник наукових праць [Текст]. – К. : Наукова думка, 1984. – 215с.

(1 прим.)82.09(477)

Л65


Лицар неабсурдних ідей Борис Антоненко-Давидович [Текст] : збірка споминів, листів і малодоступних творів / за ред. Л.М.Л.Залеської Онишкевич. – К. : Бібліотека журналу "Час", 1994. – 223с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л75


Ломонос, Є. О. Вивчення творчості Лесі Українки [Текст] : посібник для вчителів / Є. О. Ломонос. – К. : Рад. школа, 1987. – 208с.

(1 прим.)82.09(477)

Л86


Луців, В. Педагогічна праця Тараса Шевченка [Текст] / В. Луців. – Торонто, 1959. – 47с.

(2 прим.)

82.09(477)

Л86


Луцький, Ю. Між Гоголем і Шевченком [Текст] / Ю. Луцький. – К. : Вид-во "Час", 1998. – 255с. – (Українська модерна література). – 7грн.50коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л86


Луцишин, О. Б. Категорія "літературний розвиток" у науковому трактуванні Івана Франка [Текст] / О. Б. Луцишин. – Львів : Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1998. – 140с. – (Франкознавча серія ; Вип.1). – 6грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Л93


Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) [Текст] / упоряд.: В. Моренець, М. Ткачук; наукове ред.: В. Моренець. – К. : Вид-во НаУКМА, 2010. – 275с. – 15грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

М13


Мазуркевич, О. Р. Вивчення творчості П.А. Грабовського в школі [Текст] : посібник для вчителів / О. Р. Мазуркевич, М. А. Якименко. – К. : Рад. школа, 1956. – 163с.

(1 прим.)82.09(477)

М21


Малютіна, Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ- початку ХХ ст. [Текст] : навч. посібник / Н. П. Малютіна. – К. : Академвидав, 2010. – 256с. – (Альма-матер). – Реком. МОН України.

(5 прим.)82.09(477)

М23


Мандрика, М. Ї. Шевченко й Франко [Текст] / М. Ї. Мандрика. – Вінніпег : УВАН, 1957. – 24с. – (Література ; Ч.3).

(10 прим.)82.09(477)

М26


Марко Вовчок в критиці [Текст] : збірник статей, рецензій, висловлювань. – К. : Художня література, 1955. – 338с.

(1 прим.)82.09(477)

М31


Масенко, Л. Т. У Вавілонському полоні: Теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі Українки [Текст] / Л. Т. Масенко. – К. : Соняшник, 2002. – 152с. – 12грн.00коп.

(2 прим.)82.09(477)

М34


Матеріали першої наукової конференції пам'яті М.М. Коцюбинського [Текст] : збірник №5. – К. : Київське обласне книжково-газетне вид-во, 1962. – 107с.

(1 прим.)82.09(477)

М42


Медицька, М. С. Мирослава: Літературні статті, спогади, матеріали [Текст] / М. С. Медицька. – Івано-Франківськ : Нова Заря, 2012. – 352с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

М48


Мельник, О. О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація [Текст] / О. О. Мельник. – К. : Наукова думка, 2011. – 294с. – (Проект "Наукова книга". Молоді вчені). – 220грн.96коп.

(2 прим.)


82.09(477)

М48


Мельник, В. О. Суворий аналітик доби: Валер'ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХст. [Текст] / В. О. Мельник. – К. : Віпол, 1994. – 319с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

М50


Меншій, А. М. "Напоєні красою слів твоїх...": "школа" М.Коцюбинського в україському постімпресіонізмі [Текст] : монографія / А. М. Меншій ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 580с. – 140грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

М64


Мірошниченко, Л. П. Над рукописами Лесі Українки: Нариси з психології творчості та текстології [Текст] / Л. П. Мірошниченко ; НАН України, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка. – К., 2001. – 263с.

(1 прим.)

82.09(477)

М69


Михида, С. П. Слідами його експериментів: Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка [Текст] / С. П. Михида. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 188с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

М79


Моренець, В. П. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст. : Україна і Польща [Текст] / В. П. Моренець. – К. : Основи, 2002. – 327с. – 21грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

М80


Мороз, Л. З. "Сто рівноцінних правд": Парадокси драматургії В. Винниченка [Текст] / Л. З. Мороз. – К. : Віпол, 1994. – 208с. – 6грн.00к.

(1 прим.)


82.09(477)

Н12


Наєнко, М. К. Історія українського літературознавства [Текст] : Підручник / М. К. Наєнко. – 2-е вид.,зі змінами й доп. – К. : Академія, 2001. – 360с. – (Альма-матер). – реком. МОН України. – 16грн.80коп.

(2 прим.)82.09(477)

Н12


Наєнко, М. К. Історія українського літературознавства [Текст] : Підручник / М. К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доп. – К. : Академія, 2003. – 360с. – (Альма-матер). – 23грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Н31


Нас не зітруть із рубрики [Текст] : вивчаємо творчість Івана Багряного / Л. В. Алексєєнко, Р. С. Гаєвська, Л. М. Ковшик, Л. В. Мащенко. – Харків, 2003. – 71с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Н34


Нахлік, Є. К. Від преромантизму до постмодернізму: Сильветки пмсьменників. Літературно-критичні статті та рецензії. Екскурси до до класики. Теоретико-компаративістичний уступ [Текст] / Є. К. Нахлік. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 406с. – (Літературна критика й есеїстика ; вип.4). – 120грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Н34


Нахлік, О. М. Письменник - Нація - Універсум: Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ - ХХ століть [Текст] / О. М. Нахлік. – Львів : Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 1999. – 236с. – (Літературознавчі студії ; Вип.№6). – 14грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Н34


Нахлік, Є. К. Пантелеймон Куліш і "Руська Трійця": До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття [Текст] / Є. К. Нахлік. – Львів : ТзОВ "Львівські новини", 1994. – 28с. – (Шашкевичіана "Львівських новин"). – 1грн.50коп.

(2 прим.)82.09(477)

Н34


Нахлік, Є. К. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) [Текст] / Є. К. Нахлік. – Львів : Олір1994. – 68с. – 2грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Н34


Нахлік, Є. К. Орест Авдикович - письменник, літературознавець, педагог [Текст] / Є. К. Нахлік. – Львів : Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2001. – 92с. – (Літратурні портрети ; Вип.2). – 6грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Н37


Наш Лукаш [Текст]. у 2-х кн. Кн.1 / упоряд. Л.Череватенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 639с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Н73


Новик, О. П. Історія української літератури (давньої) [Текст] : навч. посібник для вузів / О. П. Новик. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с. – Реком. МОН України. – 30грн.00коп.

(30 прим.)82.09(477)

Н73


Новиченко, Л. Поетичний світ Максима Рильського [Текст]. Кн.2 : 1941-1964 / Л. Новиченко. – К. : МПП "Інтел", 1993. – 271с.

(1 прим.)82.09(477)

Н73


Новиченко, Л. Поетичний світ Максима Рильського [Текст] / Л. Новиченко. – К. : МПП "Інтел", 1993. – 271с.

(1 прим.)82.09(477)

П12


Павличко, С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського [Текст] / С. Павличко. – К. : Основи, 2001. – 328с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

П12


Павличко, С. Дискурс модернізму в українській літературі [Текст] : монографія / С. Павличко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1999. – 447с. – 7грн.90коп.

(2 прим.)82.09(477)

П12


Павлишин, М. Канон та іконостат: Літературно-критичні статті [Текст] / М. Павлишин. – К. : Час, 1997. – 447с. : іл. – (Українська модерна література). – 6грн.50коп.

(2 прим.)82.09(477)

П12


Павлович, П. Шевченкова спадщина і М.Коцюбинський [Текст] / П. Павлович. – Нью-Йорк : Луна, 1961. – 35с.

(1 прим.)

82.09(477)

П12


Павличко, Д. В. Перстень життя: Літературний портрет Богдана-Ігоря- Антонича [Текст] / Д. В. Павличко. – К. : Веселка, 2005. – 46с. – (Урок літератури). – 3грн.60коп.

(2 прим.)82.09(477)

П12


Павличко, С. Фемінізм [Текст] / С. Павличко. – К. : Основи, 2002. – 322с. – 16грн.50коп.

(2 прим.)82.09(477)

П12


Павличко, С. Теорія літератури [Текст] / С. Павличко. – К. : Основи, 2002. – 679с. – 35грн.00коп.

(17 прим.)


82.09(477)

П15


Пам'яті Т.Г. Шевченка: Збірник статей до 125-ліття з дня народження (1814-1939) [Текст]. – К. : АН УРСР, 1939. – 581с.

(1 прим.)82.09(477)

П16


Панченко, В. Є. "Бо я - українець" [Текст] : літературний портрет Володимира Винниченка / В. Є. Панченко. – К. : Веселка, 2008. – 37с. – (Урок літератури). – 7грн.20коп.

(2 прим.)82.09(477)

П16


Панченко, В. Є. "Народу гілочка тернова...": Диптих про поезію Ліни Костенко [Текст] / В. Є. Панченко. – К. : Веселка, 2007. – 64с. – (Урок літератури). – 7грн.30коп.

(2 прим.)82.09(477)

П19


Пастух, Т. Поетичне мислення Івана Франка: (за збіркою "Semper tirо") [Текст] / Т. Пастух. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 88с. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.9). – 3грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

П30


Петров, В. П. Розвідки [Текст]. в 3-х т. Т.1 / В. П. Петров ; упоряд., передмова та примітки В. Брюховецького. – К. : Темпора, 2013. – 592с. – 250грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

П30


Петров, В. П. Розвідки [Текст]. в 3-х т. Т.2 / В. П. Петров ; упоряд., передмова та примітки В. Брюховецького. – К. : Темпора, 2013. – 576с. – 250грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

П30


Петров, В. П. Розвідки [Текст]. в 3-х т. Т.3 / В. П. Петров ; упоряд., передмова та примітки В. Брюховецького. – К. : Темпора, 2013. – 536с. – 250грн 00коп.

(1 прим.)
82.09(477)

П30


Петров, Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия [Текст] / Н. И. Петров. – К. : Киевский университет, 2008. – 479с. – 70грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

П32


Підопригора, С. В. "Вогненні стовпи" романа Іваничука: правда, схована за "художнім камуфляжем" [Текст] : монографія / С. В. Підопригора. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 211с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

П34


Пискунов, В. М. Трилогия М.Стельмаха [Текст] / В. М. Пискунов. – М. : Худ. лит-ра, 1966. – 111с.

(1 прим.)82.09(477)

П35


Питання української радянської літератури: Літературно-критичні статті [Текст]. Вип.IV. – К. : Радянський письменник, 1958. – 559с.

(1 прим.)82.09(477)

П42


Поважна, В. М. Розвток української літературної критики у 80-90-х роках ХІХ ст.: До проблеми критеріїв і методу [Текст] / В. М. Поважна. – К. : Вища школа, 1973. – 270с.

(1 прим.)82.09(477)

П43


Погрібний, А. Г. Криниці, яким не зміліти [Текст] : Полеміка. Літературні огляди. Діалоги / А. Г. Погрібний. – К. : Укр. письменник, 1994. – 262с.

(1 прим.)82.09(477)

П45


Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних [Текст] : Матеріали круглого столу / Ред.- упоряд. Т.В.Шаповаленко. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2005. – 105с. – 6грн.94коп.

(18 прим.)


82.09(477)

П84


Процюк, С. В. Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника [Текст] / С. В. Процюк. – К. : Академія, 2010. – 184с. – (Автографи часу). – 43грн.00коп.

(3 прим.)82.09(477)

Р15


Радзикевич, В. Українська література ХХ століття [Текст] : підручник / В. Радзикевич. – Филадельфия : Америка, 1952. – 12грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Р15


Радзикевич, В. Історія української літератури [Текст]. Т.1 : Давня і середня доба / В. Радзикевич. – Детройт : Батьківщина, 1955. – 127с.

(1 прим.)82.09(477)

Р15


Радзикевич, В. Історія української літератури [Текст]. Т.2 : Нова доба / В. Радзикевич. – Детройт : Батьківщина, 1956. – 169с.

(1 прим.)82.09(477)

Р15


Радзикевич, В. Історія української літератури [Текст]. Т.3 : Нова доба / В. Радзикевич. – Детройт : Батьківщина, 1956. – 135с.

(1 прим.)82.09(477)

Р15


Радзикевич, В. Історія української літератури [Текст]. Ч.1 : Давня і середня доба / В. Радзикевич. – Мюнхен : Вернигора, 1947. – 92с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Р32


Ревакович, М. Матеріали до циклу лекцій [Текст] / М. Ревакович. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 27с. – (Авторська лекція; Вип. №21). – на укр. і англ. мовах. – 6грн.80коп.

(20 прим.)


82.09(477)

Р48


Ржепецький, Л. А. Дніпрова Чайка: відома і невідома [Текст] : навчальний посібник / Л. А. Ржепецький. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 64с. – 12грн.00коп.

(2 прим.)82.09(477)

Р48


Ржепецький, Л. А. Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії [Текст] : навч. посібник / Л. А. Ржепецький. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2000. – 60с.

(2 прим.)82.09(477)

Р50


Рік 80: Літературно-критичний огляд [Текст] : збірник. – К. : Дніпро, 1981. – 223с.

(1 прим.)

82.09(477)

Р50


Рильський, М. Слово про літературу [Текст] / М. Рильський. – К. : Дніпро, 1974. – 383с.

(1 прим.)82.09(477)

Р83


Рудницький, Я. Бернс і Шевченко [Текст] / Я. Рудницький. – Канада : УВАН, 1959. – 32с. – (Slavistica ; Ч.35).

(4 прим.)82.09(477)

Р83


Рудницький, Я. Найближчі завдання Шевченкознавства [Текст] / Я. Рудницький. – Канада : УВАН, 1958. – 32с. – (Літопис УВАН).

(7 прим.)82.09(477)

Р83


Рудницький, Л. І. Світовий код українського письменства [Текст] : вибрані літертаурознавчі статті й дослідження / Л. І. Рудницький. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. Василя Стефаника, 2010. – 334с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)


82.09(477)

Р83


Рудницький, Я. Шевченкіяна на Заході: Перше видання Шевченка на Заході з нагоди сторіччя 1859-1959 [Текст] / Я. Рудницький. – Канада : УВАН, 1959. – 80с. – (Збірник заходознавства ; Т.VI(4)).

(7 прим.)82.09(477)

Р89


Руссова, В. М. Барокові джерела української літератури ХІХ-ХХІ ст. [Текст] : практикум для студентів спеціальності 035 "Філологія (українська мова)" / В. М. Руссова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 68с. – 20грн 00коп.

(30 прим.)82.09(477)

Р89


Руссова, В. М. Історія української літератури [Текст] : методичні рекомендації для студентів спец."Філологія. (Переклад)" / В. М. Руссова ; Чорноморсьий державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 60с. – (Методична серія ; №233). – 16грн 00коп.

(34 прим.)82.09(477)

Р89


Русско-украинские литературные связи [Текст]. – М. : Гослитиздат, 1951. – 187с. 

(1 прим.)82.09(477)

С24


Сверстюк, Є. Собор у риштованні [Текст] : документи ІІІ / Є. Сверстюк ; Передмова М.Атоновича. – Франція : Смолоскип, 1970. – 173с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

С24


Світова велич Шевченка [Текст] : збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка: В 3-х т. Т.1 : Т.Г. Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві / Голов. ред. М.П. Бажан. – К. : Держлітвидав України, 1964. – 511с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)


82.09(477)

С24


Світова велич Шевченка [Текст] : збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка: В 3-х т. Т.3 : Т.Г. Шевченко в зарубіжному літературознавстві / Голов. ред. М.П. Бажан. – К. : Держлітвидав України, 1964. – 527с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

С24


Сверстюк, Є. Блудні сини України [Текст] / Є. Сверстюк. – К. : Знання, 1993. – 250с.

(1 прим.)82.09(477)

С24


Світи Тараса Шевченка [Текст] : збірник статтей до 175 річчя з дня народження поета / ред.: Л.М-Л.Залецька - Онишкевич, Л. Рудницький. Б. Певний, Т. Гунчак. – Нью Йорк, 1991. – 488с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка.Філологічна секція ; Т.214. Бібліотека Прологу і Сучасності ; Ч.191.4). – 40грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

С24


Сверстюк, Є. На святі надій: Вибране [Текст] / Є. Сверстюк. – К. : НАша віра, 1999. – 784с. – 15грн. 00коп.

(2 прим.)82.09(477)

С30


Сембай-Галицька, О. Весна на віки: Листи Є. Маланюка з нашої переписки 1953-1968 [Текст] / О. Сембай-Галицька. – Детройт : Graphe, Inc., 1997. – 243с.

(1 прим.)82.09(477)

С30


Semper magisteret semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей [Текст] / упоряд. Н. Тихолоз; НАН України , Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 172с. – (Літературні пам' ятки ; Вип.6). – 5грн.00коп.

(2 прим.)


82.09(477)

С34


Сиваченко, М. Є. Історія створення романа "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": З творчої лабораторії Панаса Мирного та Івана Білика [Текст] / М. Є. Сиваченко. – К. : Держвидав художньої літ-ри, 1957. – 324с.

(1 прим.)82.09(477)

С37


Сімович, В. Праці [Текст]. у 2-х т. Т.2 : Літературознавство. Культура / В. Сімович ; упоряд.: Л.Ткач, О.Івасюк. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. – 904с.

(2 прим.)82.09(477)

С41


Ситченко, А. Л. Від героя до автора [Текст] : посібник для вчителів / А. Л. Ситченко. – Тернопіль : Збруч, 1993. – 192с.

(1 прим.)82.09(477)

С44


Григорій Сковорода - джерело духовної величі і сучасність [Текст] : [матеріали Переяслав-Хмельницьких 10-11-12-х Сковородинських читань. Збірник наукових праць] / [за ред М.П. Корпанюк]. – Тернопіль : Астон, 2007. – 448с. – 45грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

С47


Славутич, Я. Іван Франко і Росія [Текст] / Я. Славутич. – Вінніпег, 1959. – 28с.

(2 прим.)82.09(477)

С47


Славутич, Я. Основні теми у творчості М.Ореста [Текст] / Я. Славутич. – Нью-Йорк, 1963. – 6с.

(1 прим.)82.09(477)

С50


Смерек, О. С. Романи Емми Андієвської: Художньо-філософські шукання. Міфологія. Поетика образності [Текст] / О. С. Смерек. – Львів, 2007. – 191с. – (Літературознавчі студії ; Вип.9). – 5грн.00коп.

(2 прим.)


2.09(477)

С51


Смолич, Ю. К. Рассказ о непокое: Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни (минувших лет) [Текст] / Ю. К. Смолич. – М. : Известия, 1971. – 558с.

(1 прим.)

82.09(477)

С51


Смолич, Ю. К. Розповіді про неспокій немає кінця: Ще дещо з 20-х і 30-х років в українському літературному побуті [Текст] / Ю. К. Смолич. – К. : Рад. письменник, 1972. – 204с.

(1 прим.)82.09(477)

С60


Соловей, Е. С. Українська філософська лірика [Текст] : навч. посібник / Е. С. Соловей. – К. : ЮніВерс, 1998. – 368с. – Реком. МОН України. – 2грн.00коп.

(14 прим.)82.09(477)

С60


Соловей, Е. С. Українська філософська лірика [Текст] : навч. посібник / Е. С. Соловей. – К. : Юніверс, 1999. – 368с. – Реком. МОН України. – 6грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

С65


Сорока, П. Володимир Жила: Життя і творчість [Текст] / П. Сорока. – Тернопіль : Лілея, 1999. – 300с.

(1 прим.)82.09(477)

С71


Спадщина Олега Кандиби - О.Ольжича у контексті національного відродження України [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної наукової студентської конференції. Травень 1997р. / за ред. М.М.Алексієвця. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – 278с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

С72


Співець нового світу. Спогади про Павла Тичину [Текст]. – К. : Дніпро, 1971. – 510с.

(2 прим.)


82.09(477)

С72


Співець єдиної родини: статті, есе, спогади, художні твори про П.Г.Тичини [Текст]. – К. : Рад. письменник, 1981. – 303с.

(1 прим.)82.09(477)

С76


Ставицька, Л. О. Учив співати вітер...:Мова української радянської поезії 20-х років [Текст] / Л. О. Ставицька. – К. : Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 32с. – (Духовний світ людини; №5 ; сер.6).

(1 прим.)82.09(477)

С77


Старовойт, Л. В. Художня рецепція постаті Т.Г.Шевченка у творчості письменників Миколаївщини [Текст] : навч. посібник / Л. В. Старовойт, І. Б. Марцінковський, О. В. Мірошниченко. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 190с. – 35грн 00коп.

(1 прим.)

82.09(477)

С77


Старовойт, Л. В. Література Миколаївщини [Текст] : навч. посібник / Л. В. Старовойт. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 250с. – 40грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

С88


Стус, Д. Василь Стус: життя як творчість [Текст] / Д. Стус. – К. : Факт, 2005. – 368с. – 43грн.50коп.

(1 прим.)82.09(477)

С88


Василь Стус: В житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників [Текст] / Упоряд. і ред.: О. Зінкевич, М. Француженко. – Торонто : Смолоскип, 1987. – 463с. – 12грн.00коп.

(2 прим.)82.09(477)

Т37


Тетерина, Д. Вибрані праці [Текст] : в 7-ми т. Т.VII : Філософія, історія, літературознавство / Д. Тетерина. – К., 2006. – 320с. – 63грн.40коп.

(1 прим.)


82.09(477)

Т37


Тетерина, Д. Вибрані твори [Текст]. в 6-ти т. Т. VI : Філософія, історія, літературознавство / Д. Тетерина. – К. : Фоліант, 2004. – 317с. – 40грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Т37


Тетерина, Д. Вибрані твори [Текст]. в 7 т. Т. VIІ : Філософія, історія, літературознавство / Д. Тетерина. – К. : Медінформ, 2006. – 320с. – 38грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Т37


Тетерина, Д. Вибрані твори [Текст]. в 5 т. Т. V : Філософія, історія / Д. Тетерина. – К. : Фоліант, 2003. – 312с. – 35грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Т41


Тимченко, В. Д. Вивчення творчості Ярослава Галана [Текст] : посібник для вчителів / В. Д. Тимченко. – К. : Рад. школа, 1979. – 111с.

(1 прим.)82.09(477)

Т46


Тихолоз, Б. С. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії [Текст] : Студії / Б. С. Тихолоз. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2005. – 180с. – (Франкознавча серія ; Вип.7). – 14грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Т46


Тихолоз, Н. Б. Казкотворчість Івана Франка: (генологічні аспекти) [Текст] / Н. Б. Тихолоз. – Львів : Львівське відділення ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2005. – 316с. – (Франкознавча серія ; Вип.6). – 12грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Т50


Тодчук, Н. Є. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища": простір і час [Текст] / Н. Є. Тодчук. – Львів : Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2002. – 204с. – (Франкознавча серія ; Вип.4). – 12грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

У45


Українські радянські письменники: Критичні нариси [Текст]. – Вип.8. – К. : Радянський письменник, 1976. – 216с.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українські радянські письменники: критичні нариси [Текст]. – К. : Рад. письменник, 1955. – 422с.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українські радянські письменники: Критичні нариси [Текст]. – К. : Рад. письменник, 1958. – 448с.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українська література [Текст] : посібник для старшокласників і абітурієнтів / за ред. М.К. Наєнка. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 1996. – 368с. – Реком. МОН України. – 3грн.80коп.

(62 прим.)82.09(477)

У-45


Леся Українка і національна ідея [Текст] : збірник наукових праць / за ред.: Я. Поліщука, А. Криловця. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – 125с.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українське слово [Текст] : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: в 4-х кн.: навчальний посібник. Кн.4 : Культурно-історична епоха модернізму: Піздній модернізм (1961-1991). Постмодерна література дев'яностих років / упоряд. В.Яременко. – К. : Аконіт, 2001. – 799с.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українське слово [Текст] : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.(у 4-х кн.). Кн.4 / упоряд. В.Яременко, Є.Федоренко, О.Сліпушко. – К. : Рось, 1995. – 703с. – 4грн.50коп.

(3 прим.)82.09(477)

У-45


Українське слово [Текст] : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: в 4-х кн.: навчальний посібник. Кн.2 : Культурно-історична епоха модернізму: Високий (розвинутий) модернізм (1922-1940) / упоряд. В. Яременко. – К. : Аконіт, 2001. – 799с.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українське слово [Текст] : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: в 4-х кн.: навчальний посібник. Кн.1 : Культурно-історична епоха модернізму: Ранній модернізм / упоряд. В. Яременко. – К. : Аконіт, 2001. – 799с.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українська народна поетична творчість [Текст]. Т.1 : Дожовтневий період. – К. : Рад. шк., 1958. – 815с. – (АН УРСР; ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії).

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українське слово [Текст] : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: в 4-х кн.: навч. посібник. Кн.3 : Культурно-історична епоха соціалізму (тоталітаризму) і активного йому супротиву (антитоталітаризму) - 1941-1991рр. / упорядник В. Яременко. – К. : Аконіт, 2001. – 799с.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українська література ХІХ століття [Текст] : хрестоматія: навч. посібник для вузів / упоряд. Н.М. Гаєвська. – К. : Либідь, 2006. – 1328с. – Реком. МОН України. – 54грн 39коп.

(20 прим.)


82.09(477)

У-45


Українська література [Текст]. – Ню Йорк : Говерля, 1964. – 64с. – (Самоосвітник ; Ч.177). – 3грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Український письменник і політичний діяч Іван Багряний 1906-1963 [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад.: Т.О.Сосновська та інші; наук. ред. Ю.М. Безхутрий. – 2-ге вид. – Харків : Вид-во ХІМБ, 2006. – 192с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

У-45


Українська література ХІ-XVIII ст. [Текст] : хрестоматія / за ред. П.В. Білоуса. – К. : Академія, 2011. – 688с. – Реком. МОН України. – 122грн.00коп.

(8 прим.)82.09(477)

У-45


Українська поезія кінця ХІХ - середини ХX ст. [Текст] : антологія, бібліографія. Т.1 : А-В / уклад. Ю.В. П'ядик; упоряд.-ред.: І.Г. П'ядик-Халявка, Н.Г. Дашкіна. – К. : К.І.С., 2010. – 736с. – 270грн.00коп.

(2 прим.)82.09(477)

У-95


Ушкалов, Л. Есеї про українське бароко [Текст] / Л. Ушкалов. – К. : Факт, 2006. – 284с. – (Висока полиця). – 36грн.30коп.

(1 прим.)82.09(477)

У-95


Ушкалов, Л. На риштованнях історії української літератури [Текст] : дещо про рецепцію нашої класики / Л. Ушкалов. – Львів; К. : Центр гуманітарних досліджень; Смолоскип, 2007. – 56с. – (Університетські діалоги ; №3). – 7грн.30коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ф30


Фащенко, В. В. У глибинах людського буття [Текст] : Літературознавчі студії / В. В. Фащенко ; Вступна стаття В.Г. Полтавчука. – Одеса : Маяк, 2005. – 640с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – 17грн.60коп.

(11 прим.)82.09(477)

Ф51


Філатова, О. С. Український роман 20-30 років ХХ століття: типологія авторської свідомості [Текст] : монографія / О. С. Філатова. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 485с. – 72грн.60коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ф83


Франко-Ключко, А. Рукописи Івана Франка в Канаді: (Лист із Ліпіка, Югославія та інше) [Текст] / А. Франко-Ключко. – Канада : УВАН, 1957. – 16с. – (Славистика ; Ч.28).

(5 прим.)82.09(477)

Ф83


І.Франко і франкіяна на Заході: Статті й матеріали з приводу століття народин 1856-1956 [Текст] / за ред. Я. Рудницького. – Канада : Фундація ім. Шевченка, 1957. – 231с. – (Збірник Заходознавства ; Т.ІV(2)).

(5 прим.)82.09(477)

Ф83


Іван Франко [Текст] : збірник доповідей для визначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. Т.33. Ч.ІІ / ред. В.Стецюк. – Нью Йорк : НТ ім. Шевченка, 1968. – 176с. – (Записки Наукового Товариства ім.Шевченка ; Т. CLXXXIV). – 17грн 00коп.

(2 прим.)82.09(477)

Ф83


Іван Франко [Текст] : збірник доповідей для визначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. Т.32. Ч.І / ред. В.Стецюк. – Нью Йорк : НТ ім. Шевченка, 1967. – 203с. – (Записки Наукового Товариства ім.Шевченка ; Т. CLXXXIІ). – 17грн 00коп.

(2 прим.)


82.09(477)

Ф83


Иван Франко в воспоминаниях современников [Текст] / под ред. В.В.Григоренко. – М. : Худ. лит., 1966. – 447с. – (Серия лит. мемуаров).

(2 прим.)82.09(477)

Х-22


Харчук, Р. Б. Сучасна українська проза: постмодерний період [Текст] : навч. посібник / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – 248с. – (Альма-матер). – Реком. МОН України. – 45грн.00коп.

(5 прим.)82.09(477)

Х-80


Хороб, М. Б. Грані художнього буття: Нариси з української літератури ХХ століття [Текст] : (дослідження, статті, критичні етюди) / М. Б. Хороб. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 428с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ц40


Цепа, О. В. Образ автора в поезіях Тараса Шевченка до заслання [Текст] : монографія / О. В. Цепа. – Кіровоград : Авангард, 2014. – 260с. – 90грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ц56


Цибаньова, О. С. Євген Гребінка [Текст] / О. С. Цибаньова. – К. : Молодь, 1972. – 303с. – (Життя славетних. Серія біографічних творів). – 11грн.40коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ч-45


Червак, Б. "Наперед українці": (До національної ідеї Івана Франка) [Текст] / Б. Червак. – К. : Вид- во ім. Олени Теліги, 1994. – 38 с.

(2 прим.)82.09(477)

Ч-59


Чижевський, Д. І. Історія української літератури [Текст] / Д. І. Чижевський. – К. : Академія, 2003. – 568с. – (Альма-матер). – 43грн.00коп.

(1 прим.)


82.09(477)

Ч-59


Чижевський, Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) [Текст] / Д. І. Чижевський ; худ. оформл. В.М. Штогрина. – Тернопіль : МПП "Презент", 1994. – 480с. – 7грн.00коп.

(18 прим.)82.09(477)

Ч-59


Чижевський, Д. І. Історія української літератури [Текст] / Д. І. Чижевський. – К. : Академія, 2008. – 568с. – (Альма-матер). – 55грн 00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ч-75


Чопик, Р. Переступний вік: Українське письменство на зламі ХІХ - ХХ ст. [Текст] / Р. Чопик. – Львів; Івано-Франківськ : Лілея- НВ, 1998. – 196с. – (Вип.7 ; Літературознавчі студії). – 10грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ш13


Шаблиовский, Е. С. Т.Г. Шевченко и русские революционные демократы [Текст] / Е. С. Шаблиовский. – изд. 2-е перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 1975. – 391с.

(1 прим.)82.09(477)

Ш13


Шабліовський, Є. С. Шляхами єднання: Українська література в її історичному розвитку [Текст] / Є. С. Шабліовський. – К. : Дніпро, 1965. – 368с.

(1 прим.)82.09(477)

Ш32


Маркіян Шашкевич на заході [Текст] / упорядник, ред. і вступ. Я.Розумний. – Вінніпег : Інститут - Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ш35


Швець, А. І. Злочин і катарсис:Кримінальний сюжет і проблеми художнього психоаналізу в прозі Івана Франка [Текст] / А. І. Швець. – Львів : Львівське відділенння Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2003. – 236с. – (Франкознавча серія ; Вип.5). – 15грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ш37


Шевчук, В. О. Муза Роксоланська: Українська література ХVI-XVIII століть [Текст]. у 2-х кн. Кн.2 : Розвинене бароко. Пізне бароко / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2005. – 728с. – 58грн.20коп.

(20 прим.)82.09(477)

Ш37


Шевчук, В. О. Вершинний твір українського бароко [Текст] : Літературознавче дослідження "Єнеїди" І.Котляревського / В. О. Шевчук. – К. : Веселка, 2005. – 38с. – (Урок літератури). – 3грн.60коп.

(5 прим.)82.09(477)

Ш37


Шева, О. С. "Fata morgana" М.М. Коцюбинського (Джерела та творча історія повісті) [Текст] / О. С. Шева. – К. : Вид-во худ. літ-ри, 1956. – 115с.

(2 прим.)82.09(477)

Ш42


Шелест, В. Княжа Україна у "Слово о полку Ігоревім": Нарис [Текст] / В. Шелест. – Торонто : Вид-во "Вільне слово", 1961. – 38с.

(1 прим.)82.09(477)

Ш49


Шерех, Ю. Не для дітей: Літературно-критичні статті і есеї [Текст] / Ю. Шерех ; вст. ст. Ю.Шевельова. – Нью-Йорк: Пролог, 1964. – 414с.

(1 прим.)82.09(477)

Ш49


Шерех, Ю. В. Поза книжками і з книжок [Текст] / Ю. В. Шерех. – К. : Вид-во "Час", 1998. – 456с. – (Українська модерна література). – 15грн.00коп.

(1 прим.)
82.09(477)

Ш92


Штонь, Г. М. Духовний простір української ліро-епічної прози [Текст] / Г. М. Штонь ; Штонь Г.М. – К. : Українська книга, 1998. – 317с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Ш96


Шумило, Н. М. Проза Степана Васильченка: (Питання поетики) [Текст] / Н. М. Шумило. – К. : Наукова думка, 1986. – 239с. – (Літературознавство).

(1 прим.)82.09(477)

Ш96


Шумило, Н. М. Під знаком національної самобутності [Текст] : українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ - поч. ХХ ст. / Н. М. Шумило. – К. : Задруга, 2003. – 354с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)82.09(477)

Щ61


Щербак, М. Полум'яне слово: До 50-річчя Яра Славутича [Текст] / М. Щербак, В. Жила. – Лондон : Спілка, 1969. – 40с.

(1 прим.)82.09(477)

Щ92


Щоденник Аркадія Любченка [Текст] / упорядник Ю.Луцький. – Львів : Видавництво М.П. Коць, 1999. – 383с.

(1 прим.)82.09(477)

Ю72


Юриняк, А. Критичним пером: На літературно-мистецькі та суспільно-національні теми (1955-1973) [Текст] / А. Юриняк. – США : Тов-во укр. мови ім.Т.Шевченка, 1974. – 318с.

(1 прим.)


82.09(477)

Я72


Яременко, В. В. Трагічний оптимізм [Текст] : літературний портрет Олександра Олеся / В. В. Яременко. – К. : Веселка, 2005. – 38с. – (Урок літератури). – 3грн.60коп.

(2 прим.)

82.09(477)

Я72


Ярема, Я. Франкознавчі студії [Текст] : [Збірник наукових праць] / Я. Ярема. – Львів, 2007. – 288с. – (Франкознавча серія ; Вип.8). – 7грн.00коп.

(2 прим.)82.091 Прівняльні літературні дослідження.

Порівняльна література


82.091

Б90


Будний, В. В. Порівняльне літературознавство [Текст] : підручник для вузів / В. В. Будний, М. М. Ильницький. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2008. – 430с. – Реком. МОН України. – 35грн 00коп.

(50 прим.)82.091

К63


Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів [Текст] : (матеріали літературо-та мовознавчого колоквіуму ІІІ. Днів австрійської культури у Дрогобичі 14-20 квітня 2013р.). Т.2 / упоряд.: Я. Лопушанський, Н. Дашко. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 160с. – 90грн.00коп.

(1 прим.)82.091

Л64


Літературна компаративістика [Текст]. Вип.1. – К. : Фоліант, 2005. – 363с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)82.091

Л64


Національні варіанти літературної компаративістики [Текст] / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка; НАН України. – К. : Стилос, 2009. – 750с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)


82.091

Л64


Літературна компаративістика [Текст]. Вип.ІІІ. Ч.1 / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – К. : Стилос, 2008. – 296с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)82.091

Л64


Літературна компаративістика [Текст]. Вип.ІІІ. Ч.ІІ / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – К. : Стилос, 2008. – 407с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)82.091

С91


Сучасна літературна компаративістика [Текст] : стратегії і методи: антологія / За ред. Д. Наливайка. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2009. – 487с. – 50грн.00коп.

(30 прим.)82.091

Ч-59


Чижевський, Д. І. Порівняльна історія слов'янських літератур [Текст]. у 2-х кн. / Д. І. Чижевський. – К. : Академія, 2005. – 288с. – (Альма-матер). – 28грн 80коп.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Схожі:

База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210
Текст] / ed by M. W. Delancey. – Washington : U. S. Government Printing Office, 1969. – 165p
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних "Книги"; база даних "Книги"
України, зокрема днпб, бібліотеки установ напн україни та внз III-IV р а пед профілю
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconПроект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"
Цифрова візуалізація цієї бази даних у межах проекту Центру міської історії «Львів інтерактивний» дасть змогу показати не лише біографії...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Acces. База даних
Очевидно, що атрибути та їх значення пов'язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconКушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
Робоча програма Практика усного та писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова І література (англійська),...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних — сукупність даних, організованих відповідно до концептуальної структури, що подає їхні характеристики І взаємодію між ними
Бд й оновлювати інформацію, яка зберігається в ній. Субд забезпечує зручний доступ до інформації з метою перегляду, пошуку, аналізу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка