База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назвСторінка4/25
Дата конвертації10.02.2020
Розмір4,32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
81'276.6

Ш37


Шевчук, С. В. Ділове мовлення [Текст] : модульний курс: підручник / С. В. Шевчук. – 4-те вид., виправ. та доп. – К. : Арій, 2010. – 448с. – Реком. МОН України. – 27грн.00коп.

(1 прим.)81’32 Математична лінгвістика
81'32

В68


Волошин, В. Г. Комп'ютерна лінгвістика [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. Г. Волошин. – Суми : Університетська книга, 2004. – 382с. – 28грн.00коп.

(18 прим.)81'32

Є51


Єлісєєва, С. В. Методичні рекомендації з дисципліни "Інформаційні технології в перекладі" для студентів-перекладачів [Текст] / С. В. Єлісєєва. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 140с. – (Методична серія ; Вип.185). – 35грн.50коп.

(25 прим.)81'37

И51


Именослов. История языка. История культуры [Текст] / отв. ред. Ф.Б.Успенский; Ин-т словяноведения РАН; Ун-т Дмитрия Пожарского. – М. : Русский Фонд Содйствия Образованию и Науке, 2012. – 408с. – (Труды Центра словяно-германских исследований ; ІІ). – 95рн.00коп.

(1 прим.)

81’373 Лексикологія


81'373

Т33


Теория метафоры [Текст] / пер. под ред.: Н.Д.Арутюновой, М.И.Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – 512с.

(1 прим.)

811.11 Германські мови

811.11


Л37

Левицький, В. В. Практикум до курсу "Вступ до германського мовознавства" [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. В. Левицький, С. В. Кійко. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 192с. – Реком. МОН України. – 19грн.65коп.

(25 прим.)811.11

Л37


Левицький, В. В. Практикум до курсу "Вступ до германського мовознавства" [Текст] : Посібник / В. В. Левицький, С. В. Кійко. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 264с. – Реком. МОН України. – 35грн.00коп.

(30 прим.)811.11

Л37


Левицький, В. В. Основи германістики [Текст] : навч. посібник / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 528с. – Реком. МОН України. – 52грн.00коп.

(52 прим.)
811.111 Англійська мова


811.111


Reader Choice [Текст]. 1-7 / E. M. Baudoin, E. S. Bober, M. A. Clarke et al. – USA : The University of Michigan Press, 1988. – 150p. – 70krb.00kop.

(30 прим.)
811.111


Reader Choice [Текст]. 8-15 / E. M. Baudoin, E. S. Bober, M. A. Clarke et al. – USA : The University of Michigan Press, 1988. – 150p. – 70krb.00kop.

(38 прим.)811.111

011


О США кратко [Текст] : Книга для чтения на англ. яз. – М. : Иностранный язык: Оникс, 2000. – 190с. – 5грн.20коп.

(1 прим.)811.111

A10


A way to Success: English for University Students [Текст] : reader / Н. В. Тучина, Н. О. Зайцева, І. М. Каминін, М. В. Колесник. – Харків : Фоліо, 2012. – 270с. – Англійською мовою. – 30грн 00коп.

(1 прим.)811.111

A33


Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice for intermediate students [Текст] / L. G. Alexander. – Malaysia : Longman, 1998. – 296p. – 12.00 y.e.

(14 прим.)811.111

A33


Alexander, L. G. English Grammar [Текст] / L. G. Alexander. – London; New York : Longman, 1996. – 374p. – 24grn.75kop.

(2 прим.)

811.111

A33


Alexander, L. G. Longman English Grammar [Текст] / L. G. Alexander. – London; New York : Longman, 1988. – 374p. – 44grn.00kop.

(16 прим.)811.111

A33


Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice for intermediate students [Текст] / L. G. Alexander. – London; New York : Longman, 1998. – 296p. – 12.00 y.e.

(1 прим.)811.111

A33


Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice for intermediate students [Текст] / L. G. Alexander. – Malaysia : Longman, 2008. – 296p. – 67grn.08kop.

(6 прим.)811.111

A33


Alexander, L. G. Longman English Grammar [Текст] / L. G. Alexander. – China : Longman, 2007. – 374p. – 70grn.00kop.

(10 прим.)811.111

B17


Baker, H. S. Words and Ideas 2 [Текст] / H. S. Baker. – Toronto : W.J. Gage and Company Limited, 1952. – 271p.

(2 прим.)811.111

B29


Basic skills in English [Текст] / ed. by J.Littell. – USA : McDougal, Little & Company, 1981. – 508p. – 8grn.

(1 прим.)811.111

B34


Beaumont, D. The Heinуman ELT English Grammar [Текст] : учеб. пособие / D. Beaumont, C. Granger ; русская ред.:П.А.Бех, К.Е.Смирнова. – К. : Методика, 2005. – 352с. – 52грн.70коп.

(1 прим.)811.111

B34


Beaumont, D. The Heinemann Elementary English Grammar [Текст] / D. Beaumont. – Finland : WSOY, 1993. – 254p. – 15grn.00kop.

(1 прим.)811.111

B34


Beall, H. A Short Guide to Writing about Chemistry [Текст] / H. Beall, J. Trimbur. – New York : Longman, 2000. – 227p.

(1 прим.)811.111

B35


Beckerman, H. Family Album, USA [Текст] = Родинний альбом. США : телевізійний курс англійської мови / H. Beckerman ; Teleplays by: A.Cooperman, G.Lefferts. – К. : Основи, 1995. – 167с.

(37 прим.)811.111

B64


Blass, L. J. Mosaic [Текст]. II : A Content-Based Writing Book / L. J. Blass, M. Pike-Baky. – New York : Random House, 1985. – 234p. – 10grn.00kop.

(98 прим.)811.111

B76


Bond, W. J. Home-Based Newsletter Publishing. A Success Guide for Entrepreneurs [Текст] / W. J. Bond. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1992. – 191p.

(1 прим.)811.111

B77


Booij, G. E. Dutch Morphology: a study of word formation in generative grammar [Текст] / G. E. Booij. – Lise : The Peter de Ridder Press, 1977. – 198p.

(1 прим.)811.111

B84


Brazil, D. Pronunciation for Advanced Learners of English [Текст] : Student's Book / D. Brazil. – Cambridge University Press, 1998. – 82grn.18kop.

(1 прим.)811.111

B84


Brazil, D. Pronunciation for Advanced Learners of English [Текст] : Teacher's Book / D. Brazil. – Cambridge University Press, 1997. – 117p. – 106grn.90kop.

(1 прим.)811.111

B97


Buscemi, S. V. A reader for developing writers [Текст] / S. V. Buscemi. – 3th ed. – USA : Mc.Graw, 1996. – 579p.

(1 прим.)811.111

B97


Buscemi, S. V. The basics:a rhetoric and handbook [Текст] / S. V. Buscemi, A. H. Nicolai, R. Strugala. – USA : McGraw-Hill,Inc., 1996. – 401p.

(1 прим.)811.111

B97


Buscemi, S. V. ESL Workbook [Текст] / S. V. Buscemi. – USA : McGraw-Hill Companies, Inc., 1997. – 137p.

(1 прим.)811.111

C55


Choices in literature [Текст] : coper. – USA : Prentice Hall, 1997. – 747p. – 8hrn.00kop.

(1 прим.)811.111

C55


Choices in literature [Текст] : the adventure of me. – USA : Prentice Hall, 1997. – 147p. – 8hrn.00kop.

(1 прим.)811.111

C55


Choices in literature [Текст] : conflict and resolution. – USA : Prentice Hall, 1997. – 150p. – 8hrn.00kop.

(2 прим.)

811.111

C63


Cluett, R. Effective English Prose. Writing for Meaning [Текст] : Reading for Style / R. Cluett, L. Ahlborn. – USA : The L.W.Singer Comhany, 1965. – 252p. – 14grn.00kop.

(1 прим.)811.111

C73


Composition and Grammar 12 [Текст] / M. Farmer, S. Zemelman, S. Yesner, B. Boone. – USA : A Division of Doubleday & Company, Inc., 1985. – 552p.

(1 прим.)811.111

C79


Corbett, J. English for international banking and finance [Текст] / J. Corbett. – New York : Cambridge University Press, 1997. – 114p. – 51grn.45kop.

(15 прим.)
811.111

C79


Corbett, J. English for international banking and finance [Текст] : guide for teachers / J. Corbett. – New York : Cambridge University Press, 1995. – 81p. – 81grn.68kop.

(1 прим.)811.111

D26


Davies, C. Divided by a Common [Текст] : a Guide to British and American English / C. Davies. – USA : Houghton Mifflin Company, 2005. – 248p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)811.111

D34


Delahunty, G. P. Language,grammar,and communication [Текст] : A course for teachers of English / G. P. Delahunty, J. J. Garvey. – USA : McGraw-Hill,Inc., 1994. – 442p.

(1 прим.)811.111

E20


Eckersley, C. E. Essentiel English [Текст] : for Foreign Students. Book one / C. E. Eckersley. – England : Longmans, 1955. – 248p. : il. – 10grn 00kop.

(1 прим.)811.111

E20


Eckersley, C. E. Essential English for Foreign Students [Текст]. Book one / C. E. Eckersley. – M. : АО "Буклет", 1993. – 256с.

(1 прим.)811.111

E20


Eckersley, C. E. Essential English for Foreign Students [Текст] : русская версия. Book one / C. E. Eckersley. – СПб : АККА, 1991. – 272с.

(83 прим.)811.111

E20


Eckersley, C. E. Essential English for Foreign Students [Текст] : русская версия. Book two / C. E. Eckersley. – СПб : АККА, 1991. – 250с.

(98 прим.)811.111

E20


Eckersley, C. E. Essential English for Foreign Students [Текст] : русская версия. Book three / C. E. Eckersley. – СПб : АККА, 1991. – 335с.

(115 прим.)811.111

E20


Eckersley, C. E. Essential English for Foreign Students [Текст] : русская версия. Book four / C. E. Eckersley. – СПб : АККА, 1991. – 319с.

(111 прим.)811.111

E42


Ekwall, E. E. Locating and Correcting Reading Difficulties [Текст] / E. E. Ekwall. – Fourthed ed. – USA : A Bell &Howell Company, 1985. – 312h. – 15grn.00kop.

(1 прим.)811.111

E50


Embree, J. A. Practical English Grammar [Текст] : A Sentence-to-Paragraph Approach / J. A. Embree. – USA : Mayfield Publishing Company, 1996. – 336p.

(1 прим.)811.111

E56


English [Текст] : Textbook for Training Professionals in the Field of European and Euro-Atlantic Integration / Y. Glukhova, D. Say, V. Palagnyuk, S. Soroka. – 2 ed., updated. – Mykolayiv : Publisher Yemelyanova T.V., 2012. – 480p. – 60grn.00kop.

(2 прим.)811.111

E80


Essentials of reading [Текст]. Book 4. – USA : Giencoe/McGraw-Hill, 1999. – 122p.

(1 прим.)811.111

E80


Essentials of reading [Текст]. Book 6. – USA : Glencoe/McGraw-Hill, 1999. – 122p.

(1 прим.)811.111

F26


Fast forward 3 [Текст] : oxford intensive english courses: teacher's book. – Hong Kong : Oxford University Press, 1990. – 58c. – 3grn.00kop.

(2 прим.)811.111

F42


Ferrer, J. Mosaic II [Текст] : a Listening/Speaking Skills Book / J. Ferrer, E. Whaley. – New York : Random House, 1985. – 187p. – 40grn00kop.

(1 прим.)811.111

F42


Ferrer, J. Mosaic [Текст]. I : a Listening/Speaking Skills Book / J. Ferrer. – New York, 1985. – 150p. – 10grn.

(27 прим.)811.111

F42


Ferrer, J. Mosaic [Текст]. II : a Listening/Speaking Skills Book / J. Ferrer. – New York, 1985. – 188p. – 10grn.

(28 прим.)811.111

F60


Fitikides, T. J. Common mistakes in English [Текст] / T. J. Fitikides. – London : Longman, 1997. – 200p. – 16grn.75kop.

(1 прим.)811.111

G48


Greenburg, D. How to make yourself miserable for the rest of the century [Текст] / D. Greenburg, M. Jacobs. – New York : Vintage Books; Random House, 1987. – 140p. – 9grn.11kop.

(1 прим.)811.111

G48


Greenbaum, S. The Oxford English Grammar: in memoriam [Текст] / S. Greenbaum. – New York : Vintage Books; Random House, 1996. – 652p. – 147grn.00kop.

(1 прим.)811.111

G75


Graver, B. D. Advanced English Practice [Текст] / B. D. Graver. – Oxford : Oxford University Press, 1996. – 320p.

(1 прим.)811.111

H33


Hashemi, L. English Grammar in Use Supplementary Exercises: with answers [Текст] / L. Hashemi, Murphy. – Great Britain : Cambridge University Press, 1995. – 126p. – 25grn.00kop.

(3 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210
Текст] / ed by M. W. Delancey. – Washington : U. S. Government Printing Office, 1969. – 165p
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних "Книги"; база даних "Книги"
України, зокрема днпб, бібліотеки установ напн україни та внз III-IV р а пед профілю
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconПроект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"
Цифрова візуалізація цієї бази даних у межах проекту Центру міської історії «Львів інтерактивний» дасть змогу показати не лише біографії...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Acces. База даних
Очевидно, що атрибути та їх значення пов'язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconКушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
Робоча програма Практика усного та писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова І література (англійська),...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних — сукупність даних, організованих відповідно до концептуальної структури, що подає їхні характеристики І взаємодію між ними
Бд й оновлювати інформацію, яка зберігається в ній. Субд забезпечує зручний доступ до інформації з метою перегляду, пошуку, аналізу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка