База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назвСторінка7/25
Дата конвертації10.02.2020
Розмір4,32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
811.111

А64


Англійська мова: practice abroad [Текст] : навч. посібник для вузів / І. В. Ляшенко, О. А. Литвинко, Т. М. Меденцова, Ю. М. Тімкова. – Суми : Університетська книга, 2010. – 400с. – Реком. МОН України. – 120грн.00коп.

(1 прим.)811.111

А64


Англійська мова [Текст] = A Course of English : підручник для вузів.Курс1 / Т. І. Матюшкіна-Герке, С. П. Балашова, Н. М. Броссе, Л. І. Іванова. – 5-е вид., перероб. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 1998. – 120с. – 3грн.50коп.

(70 прим.)

811.111

А64


Английский язык для делового общения [Текст] : [учебник]. В 2-х т. Т.1. (Части 1, 2, 3) / Г. А. Дудкина, М. В. Павлова, З. Г. Рей, А. Т. Хвальнова. – 7-е изд., перераб. – М. : Филоматис, 2007. – 688с. – (Филология). – 85грн 05коп.

(11 прим.)811.111

А64


Английский язык для делового общения. Новый курс [Текст] : [учебник]. В 2-х т. Т.2. (Части 4, 5, 6) / И. Ф. Жданова, О. Е. Кудрявцева, Н. С. Попова, М. В. Скворцова. – 7-е изд., перераб. и доп. (продвинутый уровень). – М. : Филоматис, 2007. – 784с. – (Филология). – 90грн 00коп.

(11 прим.)811.111

А64


Английская грамматика в диалогах. Употребление времён [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Шпекина, Н. И. Цаплина, Е. М. Алексеева, И. И. Нилова. – М. : Высшая школа, 1986. – 207с. – 15грн 00коп.

(1 прим.)811.111

А64


Англійська мова [Текст] = A Course of English : підручник для вузів. Курс 1. Ч.2 / Т. І. Матюшкина-Герке, С. П. Балашова, Н. М. Броссе, Л. І. Іванова. – Миколаїв : Вид-во На УКМА, 1999. – 168с. – 5грн.00коп.

(82 прим.)811.111

А64


Английский язык для юристов [Текст] = Just English : базовый курс : учеб. пособие / Ю. Л. Гуманова, В. А. Королева-МакАри, М. Л. Свешникова, Е. В. Тихомирова ; под ред. Т.Н.Шишкиной. – 3-е изд., переработ. и расширенное. – М. : Зерцало-М, 2004. – 248с. : ил. – 21грн 00коп.

(1 прим.)811.111

А64


Английский для историков, правоведов, экономистов, филологов [Текст] : учеб. пособие. – Николаев : Илион, 2008. – 76с. – 8грн.00коп.

(3 прим.)811.111

А64


Англійська мова. ІV курс [Текст] : підручник для вузів / М. О. Возна, А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н. С. Хоменко ; За ред. В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 440с. – Реком. МОН України. – 65грн.00коп.

(56 прим.)811.111

А64


Английский язык для юристов [Текст] = English for lawyers : Практикум по коммерческому праву: Учебное пособие / Сост.: Н.Б. Назарова, Е.Б. Коробова. – М. : Менеджер, 2002. – 192с. – 10грн.20коп.

(1 прим.)811.111

А64


Англійська мова [Текст] : Підручник для вузів. ІІІ курс / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко, Н. С. Хоменко ; За ред. В.І.Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 496с. – Реком. МОН України. – 49грн.00коп.

(69 прим.)

811.111

А64


Англійська для економістів і бізнесменів [Текст] : підручник для вузів / за ред. В.К.Шпака. – К. : Вища школа, 2007. – 223с. – 32грн 00коп.

(49 прим.)811.111

А64


Англійська мова [Текст] : Навч. посібник для вузів / С. Ю. Кондратюк, О. Д. Муляр, Т. М. Рибак, С. В. Журавель. – К. : ЦУЛ, 2008. – 136с. – Реком. МОН України. – 15грн.40коп.

(2 прим.)811.111

А64


Англійська мова для повсякденного спілкування [Текст] : Підручник для вузів / За ред. В.К. Шпака. – 2-е вид., доп. і перераб. – К. : Вища шк., 2000. – 302с. – Реком. МОН України. – 10грн.80коп.

(3 прим.)811.111

А64


Англійська мова для перекладачів і філологів [Текст] : підручник для вузів. 1курс / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова, Н. С. Хоменко ; За ред. В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 480с. – Реком. МОН України. – 24грн.00коп.

(69 прим.)811.111

А64


Англійська мова для економістів [Текст] = English for economists : [навч. посіб.] / Ю. А. Прибатень, Г. О. Довгопол, І. Я. Бурлака, О. Ю. Ласкава. – К. : КНТ, 2008. – 360с. – 88грн 40коп.

(1 прим.)811.111

А-64


Англійська мова для перекладачів і філологів [Текст] : підручник для вузів. ІІ курс / М. О. Возна, А. Б. Гапонін, О. Ю. Васильченко, Н. С. Хоменко ; За ред. В.Г.Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 344с. – Реком. МОН України. – 44грн.00коп.

(54 прим.)811.111

А66


Андрюшкин, А. П. Деловой английский язык [Текст] = Business Engliish : Учеб. пособие / А. П. Андрюшкин. – 2-е изд, исправ. и доп. – СПб.: Норинт, 2002. – 272с. – 9грн.30коп.

(1 прим.)811.111

А69


Анохіна, Т. О. Семантизація категорії мовчання в англомовному художньому дискурсі [Текст] : монографія / Т. О. Анохіна. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 160с. – 26грн.00коп.

(2 прим.)811.111

А72


Антонюк, Н. М. Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна [Текст] : Міжнародні організації: Читанка: Теми та завдання до розвитку мовлення, підготовки до текстів, міжнародних іспитів / Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240с. – Реком. МОН України. – 17грн.00коп.

(2 прим.)811.111

А72


Антонюк, Н. М. Англомовні країни та Україна: Любов та шлюб (сім'я). Освіта. Мистецтво [Текст] : Теми для розвитку мовлення та підготовки до текстів, міжнародних іспитів / Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272с. – Реком. МОН України. – 17грн.00коп.

(4 прим.)811.111

А72


Антрушина, Г. Б. Лексикология английского языка [Текст] : учеб. пособие / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2000. – 288с. – 12грн.50коп.

(20 прим.)811.111

А72


Антрушина, Г. Б. Лексикология английского языка [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – М. : Дрофа, 1999. – 288с. – 14грн.00коп.

(23 прим.)
811.111

А79


Аракин, В. Д. История английского языка [Текст] : Учеб. пособие / В. Д. Аракин. – 2-е изд. – М. : Физматлит, 2001. – 272с. – 22грн.50коп.

(1 прим.)811.111

А79


Арбекова, Г. И. Я хочу и буду знать английский [Текст] / Г. И. Арбекова, Н. Н. Власова, Г. А. Макарова. – М. : ЧеРо, 1998. – 560с. – 19грн.80коп.

(1 прим.)811.111

А79


Аракин, В. Д. История английского языка [Текст] : Учеб. пособие / В. Д. Аракин; Под ред. М.Д. Резвенцовой. – 2-е изд. – М. : Физматлит, 2003. – 272с. – 34грн.50коп.

(2 прим.)811.111

А84


Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка. (Стилистика декорирования) [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. В. Арнольд. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 303с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б12


Бабкова-Пилипенко, Н. П. Практикум з англійськой мови за професійним спрямуванням [Текст]. Ч.1. Вип.91 / Н. П. Бабкова-Пилипенко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 100с. – 10грн.00коп.

(30 прим.)811.111

Б12


Бабенко, А. П. Американский вариант английского языка [Текст] : учеб. пособие / А. П. Бабенко, Е. В. Христенко. – Харьков : Рубикон, 1991. – 256с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б24


Барановська, Т. В. Граматика англійської мови. Збірник вправ [Текст] = Exercises in English Grammar : [навч. посібник] / Т. В. Барановська. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К. : ВП Логос-М, 2015. – 384с. – (Учням та абітурієнтам). – 34грн 00коп.

(1 прим.)811.111

Б26


Барская, Д. И. Words and how to use them [Текст] = Английские слова и их употребление : учеб. пособие. Кн.3 / Д. И. Барская. – Львов : Изд-во Львовского университета, 1972. – 390с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б26


Бархудалов, Л. С. Грамматика английского языка [Текст] : учебник / Л. С. Бархудалов, Д. А. Штелинг. – 4-е изд., исправ. – М. : Высш.шк., 1973. – 422с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б44


Беляцкая, В. П. Поговорим об искусстве [Текст] / В. П. Беляцкая, А. С. Либерман. – Л. : Учпедгиз, 1963. – 119с. – (Разговорный английский язык). – 2грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б44


Беляцкая, В. П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов [Текст] : учеб. пособие / В. П. Беляцкая. – М. : Высшая школа, 1974. – 119с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б44


Беляева, Т. М. Нестандартная лексика английского языка [Текст] : монография / Т. М. Беляева, В. А. Хомяков. – Ленинград : Изд-во ЛГУ им. А.А.Жданова, 1985. – 136с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б50


Берман, И. М. Краткая практическая грамматика английского языка [Текст] : для чтения текстов / И. М. Берман ; Под ред. В.Д, Аракина. – М.: Международные отношения, 1965. – 296с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б55


Бех, П. О. Англійська мова [Текст] : навч. посібник / П. О. Бех. – К. : Либідь, 1992. – 272с. – 2 крб.

(13 прим.)811.111

Б59


Бідасюк, Н. В. "Гордість та упередження" Джейн Остін [Текст] : посібник для читання і перекладу / Н. В. Бідасюк. – К. : Знання, 2015. – 127с. – 32грн 34коп.

(1 прим.)811.111

Б59


Бідасюк, Н. В. "Острів скарбів" Р.Л.Стівенсона [Текст] : посібник для читання і перекладу / Н. В. Бідасюк. – К. : Знання, 2015. – 111с. – 20грн 00коп.

(1 прим.)811.111

Б67


Бичкова, Н. І. Англійська мова:Комунікативний курс [Текст] : Підручник для вузів / Н. І. Бичкова. – К. : Либідь, 2004. – 328с. – Реком. МОН України. – 11грн.41коп.

(70 прим.)811.111

Б69


Близнюк, О. І. Лабораторні роботи з розмовної практики англійської мови [Текст] : навч. посібник для вузів / О. І. Близнюк. – К. : Рад. школа, 1967. – 116с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б69


Близнюк, О. І. Лабораторні роботи з граматики англійської мови [Текст] : звуковий посібник для учнів старших класів загально-освітніх шкіл / О. І. Близнюк, Г. В. Верба. – К. : Рад. шк., 1968. – 119с. – 2грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б70


Блох, М. Я. Теоретическая грамматика английского языка [Текст] : учебник для вузов / М. Я. Блох. – 3-е изд., исправ. – М. : Высшая школа, 2000. – 381с. – 16грн.00коп.

(48 прим.)

811.111

Б73


Богацький, І. С. Бізнес-курс англійської мови [Текст] : [посібник] / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова ; за ред. І.С.Богацького. – 5-те вид., виправ. – К. : ВП Логос-М, 2011. – (Вас чекає успіх!). – 20грн 50коп.

(1 прим.)811.111

Б73


Богацький, І. С. Бізнес-курс англійської мови [Текст] : [посібник] / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова ; під ред. І.С.Богацького. – 5-те вид., виправ. – К. : ВП Логос, 2004. – 352с. – (Вас чекає успіх!). – 42грн 20коп.

(1 прим.)

811.111

Б78


Бокова, В. А. Teaching Discourse Intonationin EFL Milieu [Текст] : teacher's book: навч. посібник / В. А. Бокова, Л. Н. Новікова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2009. – 84c. – Реком. МОН України. – 11грн.50коп.

(52 прим.)811.111

Б78


Бокова, В. А. Teaching Discourse Intonationin EFL Milieu [Текст] : student's book: навч. посібник / В. А. Бокова, Л. Н. Новікова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2009. – 60с. – Реком. МОН України. – 9грн.74коп.

(51 прим.)811.111

Б81


Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2-х ч. Ч.1 / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. – М. : ДеКонт - ГИС, 1999. – 637c. – 8грн.00коп.

(17 прим.)811.111

Б81


Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2-х ч. Ч.1 / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. – 3-е изд., стереотип. – Минск: Высш. шк., 1994. – 639с. – 2грн.50коп.

(5 прим.)811.111

Б81


Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2-х ч. Ч.2 / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. – Минск : Высш. шк., 1992. – 511с.

(1 прим.)811.111

Б81


Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2-х ч. Ч.2 / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. – М: Международные отношения, 1973. – 448с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б81


Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2-х ч. Ч.2 / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. – 3-е изд., исправ. и доп. – М: Высшая школа, 1984. – 511с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б81


Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2-х ч. Ч.1 / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. – 7-е изд., исправ. – М. : Высш. шк., 1983. – 637с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)811.111

Б81


Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2-х ч. Ч.1 / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. – 7-е изд., исправ. – М. : Высш. шк., 1982. – 637с.

(1 прим.)811.111

Б81


Бонк, Н. А. Английский для международного сотрудничества [Текст] = English for international cooperation / Н. А. Бонк. – М. : СП "Прин-Ди", 1992. – 378с. – 7грн.00коп.

(2 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Схожі:

База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210
Текст] / ed by M. W. Delancey. – Washington : U. S. Government Printing Office, 1969. – 165p
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних "Книги"; база даних "Книги"
України, зокрема днпб, бібліотеки установ напн україни та внз III-IV р а пед профілю
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconПроект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"
Цифрова візуалізація цієї бази даних у межах проекту Центру міської історії «Львів інтерактивний» дасть змогу показати не лише біографії...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Acces. База даних
Очевидно, що атрибути та їх значення пов'язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconКушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
Робоча програма Практика усного та писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова І література (англійська),...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних — сукупність даних, організованих відповідно до концептуальної структури, що подає їхні характеристики І взаємодію між ними
Бд й оновлювати інформацію, яка зберігається в ній. Субд забезпечує зручний доступ до інформації з метою перегляду, пошуку, аналізу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка