База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція»


Тема 4(1) Козацько-гетьманська держава 17-18 стСторінка2/6
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,28 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 4(1) Козацько-гетьманська держава 17-18 ст.

 1. Котрі роки відповідають історичному епізодові під назвою «Азовське сидіння»?

 1. 1614-1620

 2. 1625-1630

 3. 1632-1635

 4. 1637-1642

 5. 1643-1648

 1. За умовами «Ординації Війська Запорізького…» козацький реєстр налічував :

  1. 40 тис.

  2. 20 тис.

  3. 10 тис.

  4. 8 тис.

  5. 6 тис.

 1. Позначте назву держави, яка допомагала Б.Хмельницькому у 1648-1654 рр. :

  1. Швеція

  2. Кримське ханство

  3. Молдова

  4. Московія

  5. Туреччина

 2. Які землі були надані гетьману Війська Запорізького у посадове володіння згідно з пунктами Березневих статей 1654 р.

  1. м. Київ з повітом

  2. Чигиринське староство

  3. м. Черкаси з округою

  4. Брацлавське воєводство

  5. Канівське воєводство

 3. Вкажіть роки гетьманування Ю.Хмельницького:

  1. 1665-1672

  2. 1659-1663

  3. 1665-1676

  4. 1672-1676

  5. 1660-1669

 4. Гадяцький договір передбачав :

  1. утворення Великого Руського князівства

  2. союз з Кримом

  3. збільшення козацького реєстру

  4. поділ України

  5. союз з Швецією

 5. Віленське перемир’я уклали :

  1. Україна і Польща

  2. Україна і Московія

  3. Московія і Польща

  4. Польща і Кримське ханство

  5. Україна і Кримське ханство

 6. Позначте умову Білоцерківського договору :

 1. влада гетьмана поширювалася тільки на Київщину

 2. влада гетьмана поширювалася на Київщину, Брацлавщину, Чернігівщину

 3. козацький реєстр скорочувався до 40 тисяч

 4. на території Гетьманщини могли мешкати тільки українці та росіяни

 5. Б.Хмельницький розірвав союз з Росією

 1. Українське реєстрове козацьке військо, що перебувало на службі Речі Посполитої у 40-х рр. ХVII ст. очолював:

 1. полковник

 2. урядовий комісар

 3. кошовий отаман

 4. генеральний писар

 5. генеральний осавул

 1. Вкажіть роки гетьманування Б. Хмельницького:

 1. 1648-1651 рр.

 2. 1648-1657 рр.

 3. 1646-1648 рр.

 4. 1648-1659 рр.

 5. 1647-1657 рр.

 1. Позначте назви держав, що уклали Слободищенську угоду 1660 р.:

 1. Московія і Польща

 2. Московія і Україна

 3. Україна і Польща

 4. Україна і Туреччина

 5. Польща і Туреччина

 1. Позначте місце битви, яка відбулася у травні1648 році:

 1. Берестечко

 2. Жовті Води

 3. Зборів

 4. Пилявці

 5. Конотоп

 1. Назвіть місто, яке взяв в облогу Б.Хмельницький у жовтні 1648 р.?

  1. Замостя

  2. Львів

  3. Варшава

  4. Збараж

  5. Чернігів

 2. Хто з українських гетьманів уклав з Польщею Гадяцьку угоду?

  1. І. Виговський

  2. І. Брюховецький

  3. П. Дорошенко

  4. І. Мазепа

  5. П. Тетеря

 3. У котрому році гетьман П.Дорошенко став гетьманом «обох сторін Дніпра»:

  1. 1665 р.

  2. 1672 р.

  3. 1668 р.

  4. 1675 р.

  5. 1676 р.

 4. Оберіть правильне твердження :

 1. в урочистому в’їзді Б. Хмельницького до Києва у грудні 1648 р. брав участь митрополит Петро Могила

 2. союзником Б.Хмельницького у війні проти Польщі стала Швеція

 3. Зборівський договір – це перша українсько–польська угода початку Національно-визвольної війни

 4. найвищою судовою інстанцією в Українській козацькій державі був генеральний суддя

 5. за умовами Білоцерківського договору під владою гетьмана залишалося Київське та Чернігівське воєводства

 1. У котрому році польський сейм прийняв «Ординацію Війська Запорозького реєстрового»:

 1. 1633 р.

 2. 1635 р.

 3. 1636 р.

 4. 1638 р.

 5. 1648 р.

 1. За умовами Білоцерківського договору під владою гетьмана залишилося воєводство :

  1. Київське

  2. Брацлавське

  3. Чернігівське

  4. Руське

  5. Переяславське

 2. Вкажіть, яку кількість реєстру встановлювали «Березневі статті» 1654 р. ?

  1. 20 тис.

  2. 40 тис.

  3. 60 тис.

  4. 80 тис.

  5. 100 тис.

 3. Оберіть роки гетьманування Юрія Хмельницького :

  1. 1657-1659 рр.

  2. 1657-1663 рр.

  3. 1659-1663 рр.

  4. 1663-1665 рр.

  5. 1658-1660 рр.

 4. Позначте одну з причин «Руїни» :

 1. відсутність загальнонаціонального лідера, який би міг продовжити справу Б.Хмельницького

 2. поразка козацького війська під Берестечком

 3. гострі соціальні конфлікти, небажання рядового козацтва і селянства підпорядковуватися будь-якому уряду

 4. зменшення козацького реєстру

 5. укладення Глухівських статей

 1. Держава, відроджена гетьманом Б.Хмельницьким у 1649 р., називалася :

  1. Українська держава

  2. Гетьманщина

  3. Запорізька Січ

  4. Військо Запорізьке

  5. Україна

 2. З часів Д. Многогрішного до часів І. Мазепи столицею Лівобережжя (Гетьманщини) було місто:

 1. Гадяч

 2. Батурин

 3. Київ

 4. Чигирин

 5. Чернігів

 1. Прочитайте уривок і напишіть назву містечка, біля якого відбулася описана подія :

«Вирішальна битва розпочалася 13 вересня. Польське командування не спромоглося забезпечити організованого відступу, що спричинило паніку. Покидавши зброю, польське військо відступило, битва завершилася ганебною поразкою Польщі» -

 1. У котрому році сейм Речі Посполитої скасував ряд прав і вольностей українських реєстрових козаків, зокрема виборність гетьмана та старшини

 1. 1638

 2. 1642

 3. 1647

 4. 1648

 5. 1651

 1. Визначте період тривалості Національно-визвольної війни українського народу :

  1. 1648-1654 рр.

  2. 1648-1657 рр.

  3. 1647-1676 рр.

  4. 1648-1663 рр.

  5. 1648-1658 рр.

 2. На території якої сучасної області знаходиться урочище Жовті Води – місце першої битви війська Б.Хмельницького з поляками?:

  1. Полтавської

  2. Київської

  3. Черкаської

  4. Дніпропетровської

  5. Кіровоградської

 3. Назвіть умову Гадяцького договору :

 1. ВКР очолює польський король, обраний на загальному сеймі

 2. ВКР очолює гетьман, обраний довічно королем

 3. реєстр 20 тис.

 4. гетьман має право на самостійні міжнародні зв’язки

 5. ВКР має незалежну фінансову, податкову і судову системи, власні гроші.

 1. Який період в історії Правобережної України називають «Руїною»:

  1. 40-60-ті рр. ХVII cт.

  2. 60-80-ті рр. ХVII

  3. 60-80-ті рр. ХVIII

  4. перша половина ХVIII ст.

  5. середина ХVIII ст.

 2. Київська митрополія була підпорядкована Москві :

  1. 1685 р.

  2. 1654 р.

  3. 1668 р.

  4. 1649 р.

  5. 1657 р.

 3. Вічний мир уклали :

  1. Україна і Кримське ханство

  2. Україна і Польща

  3. Польща і Московія

  4. Україна і Московія

  5. Росія і Польща

 4. Чия це біографія:

«Народився в родині українського шляхтича, навчався в Львівській єзуїтській колегії, брав участь у битві під Цецорою, де потрапив у полон, у козацьких повстаннях проти поляків та в морських походах козаків на турків, побував на службі у французького короля, аж до кінця свого життя обіймав високі посади в козацькому війську, мав славу хорошого полководця, політика та дипломата»:

 1. Дмитро Вишневецький

 2. Петро Конашевич-Сагайдачний

 3. Богдан Хмельницький

 4. Петро Могила

 5. Максим Кривоніс

 1. У середині ХVII ст. землі Слобідської України входили до складу:

 1. Кримського ханства

 2. Речі Посполитої

 3. Московської держави

 4. не перебували в складі жодної держави

 5. були спірними територіями Речі Посполитої, Кримського ханства та Росії

 1. Вкажіть, яку кількість козацького реєстру встановлював Переяславський договір ?

  1. 40 тис.

  2. 50 тис.

  3. 70 тис.

  4. 60 тис.

  5. 80 тис.

 2. Прийшовши до влади, П.Дорошенко відновив військовий договір з :

  1. Туреччиною і Кримом

  2. Московією

  3. Молдовою

  4. Швецією

  5. Польщею

 3. Назвіть гетьмана, який уклав з Москвою Батуринські та Московські статті :

 1. І.Виговський

 2. П.Дорошенко

 3. І.Брюховецький

 4. Д.Многогрішний

 5. Ю.Хмельницький

 1. Установіть відповідність між місцями битв і датами, коли вони відбулися :

 1. Конотоп 1. 1651 р.

 2. Батіг 2. 1659

 3. Берестечко 3. 1649 р.

 4. Корсунь 4. 1652 р.

 5. Зборів 5. 1648 р.

 1. Білоцерківський договір уклали :

  1. Україна і Кримське ханство

  2. Україна і Польща

  3. Україна і Московія

  4. Польща і Московія

  5. Кримське ханство і Польща

 2. Оберіть правильне твердження :

 1. союзником Б.Хмельницького у війні проти Польщі була Литва

 2. «Березневі статті» Б.Хмельницького позбавляли Україну права на самостійну зовнішню політику, а обрання гетьмана відбувалося з дозволу царя

 3. першу перемогу українське військо здобуло в битві під Пилявцями

 4. у вересні 1658 р. Москва та Польща підписали Віленську угоду, що стала кроком до розподілу України цими державами

 5. І.Виговський був наступником Б.Хмельницького впродовж 1659-1663 рр.

 1. Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його ім’я :

« Народився у старшинській родині, здобув блискучу освіту, у молодому віці став полковником. Гетьман Правобережної України. У 1668 році об’єднав дві частини України, за що боровся багато років. Названий «Сонцем руїни». Помер на засланні в Московії» -

 1. Вкажіть роки гетьманування Б.Хмельницького :

  1. 1638-1648 рр.

  2. 1648-1654 рр.

  3. 1648-1657 рр.

  4. 1654-1660 рр.

  5. 1638-1657 рр.

 2. Вкажіть договір, який узаконив поділ України на Правобережну і Лівобережну між Польщею і Московією :

 1. Березневі статті

 2. Слободищенська угода

 3. Андрусівське перемир’я

 4. Гадяцький договір

 5. Решетилівські статті

 1. Коли відбулася битва під Берестечком:

 1. 1648

 2. 1649

 3. 1651

 4. 1652

 5. 1653

 1. Яка територія була підвладна Б.Хмельницькому за Зборівським договором?

 1. Волинь, Поділля

 2. Переяславське та Київське воєводство

 3. Київське воєводство

 4. Київське, Чернігівське та Брацлавське воєводства

 5. Брацлавське та частина Волинського

 1. Позначте умову «Березневих статей», укладених у 1654 р. :

 1. козаки зберігали права та вольності, реєстр складав 60 тисяч

 2. гетьмана обирало козацьке військо

 3. гетьмана призначав король

 4. податки збирали московські та польські чиновники, в усіх полках розташовувалися військові залоги

 5. Україна втрачала право на зовнішні відносини, власну судову систему

 1. Назвіть першого союзника Б.Хмельницького у війні проти Польщі :

  1. Московія

  2. Кримське ханство

  3. Молдова

  4. Трансільванія

  5. Швеція

 2. Першим гетьманом, що відвідав Москву і отримав боярство був :

  1. І.Виговський

  2. І.Самойлович

  3. І.Брюховецький

  4. Ю.Хмельницький

  5. П.Тетеря

 3. Назвіть українського і дипломата, автора проекту об’єднання України на державних засадах з Польщею, який ліг в основу Гадяцького договору:

 1. І. Виговський

 2. Ю. Немирич

 3. І. Вишенський

 4. І.Борецький

 5. І. Золотаренко

 1. Яку посаду займав у реєстровому козацькому війську Б.Хмельницький?

 1. кошовий отаман

 2. черкаський сотник

 3. військовий обозний

 4. чигиринський сотник

 5. канівський сотник

 1. На які адміністративні одиниці поділялася держава Б.Хмельницького ?

 1. полки і сотні

 2. воєводства і полки

 3. губернії і повіти

 4. намісництва і волості

 5. воєводства і гміни

 1. У вересні 1648 р. Б.Хмельницький розгромив шляхетські війська в битві під Пилявцями. На території якої сучасної області України відбулася ця битва:

 1. Вінницька

 2. Черкаська

 3. Хмельницька

 4. Київська

 5. Житомирська

 1. Період 60-80-х рр. ХVII ст. увійшов у нашу історію як :

 1. Реформація

 2. Національно-визвольна війна

 3. Гетьманщина

 4. Руїна

 5. Козацько-гетьманська держава

 1. Позначте, коли Українська православна церква потрапила під владу Москви :

 1. 1667 р.

 2. 1669 р.

 3. 1685 р.

 4. 1674 р.

 5. 1682 р.

 1. Бахчисарайський договір, за яким південна частина

України переходила під владу Стамбула, уклали :

 1. Україна і Туреччина

 2. Туреччина і Польща

 3. Москва і Туреччина

 4. Польща і Москва

 5. Україна і Москва

 1. За яким документом Київській колегії передбачалося надання прав, рівних Краківському університету:

 1. Зборівський договір

 2. Гадяцький договір

 3. Білоцерківський договір

 4. Переяславські статті

 5. Глухівські статті

 1. Яке з наведених положень визначало статус Запорожжя за умовами Андрусівського договору:

 1. відходило до Речі Посполитої

 2. відходило до Росії

 3. знаходилося у підпорядкуванні Росії і Речі Посполитої

 4. не підпорядковувалося жодній з держав

 5. не підпорядковувалося жодній з держав, але мало договірні відносини з Росією

 1. Назвіть місто - столицю Б.Хмельницького :

  1. Київ

  2. Чигирин

  3. Батурин

  4. Гадяч

  5. Глухів

 2. Вкажіть, яку кількість козацького реєстру визначав Переяславський договір 1654 р. :

  1. 20 тис.

  2. 40 тис.

  3. 60 тис.

  4. 40 тис.

  5. 80 тис.

 3. Південна частина Київщини, Брацлавщина і Поділля потрапили під владу Туреччини відповідно до :

  1. Слободищенського трактату

  2. Бахчисарайського договору

  3. « Вічного миру»

  4. Березневих статей

  5. Бучацького миру

 4. Хто був гетьманом на Лівобережжі в час укладення Андрусівського договору :

 1. І.Брюховецький

 2. П.Дорошенко

 3. Д.Многогрішний

 4. І.Самойлович

 5. І.Скоропадський

 1. Київська митрополія потрапила під московську залежність під час гетьманування :

  1. Д.Многогрішного

  2. І.Брюховецького

  3. П.Скоропадського

  4. І.Самойловича

  5. Ю. Хмельницького

 2. Коли І. Самойлович був обраний гетьманом Лівобережної і Правобережної України:

 1. 1672 р.

 2. 1674 р.

 3. 1685 р.

 4. 1677 р.

 5. 1682 р.

 1. Вкажіть керівника православної церкви в Україні періоду визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

 1. С. Косов

 2. Л.Баранович

 3. П. Могила

 4. Ф. Прокопович

 5. Г. Четвертинський

 1. Оберіть правильне твердження :

 1. Національно-визвольна війна закінчилася у 1654 р., після Переяславської ради

 2. П.Дорошенко уклав з Польщею Андрусівське перемир’я

 3. за умовами Зборівського договору під владу гетьмана переходило три воєводства

 4. союзником Б.Хмельницького у війні проти Польщі була Франція

 5. польський сейм ухвалив Білоцерківський договір у 1652 р.

 1. Який устрій був узятий Б. Хмельницьким за зразок для адміністративно-територіального поділу створеної ним держави:

 1. польський

 2. російський

 3. литовський

 4. українського козацького війська

 5. Кримського ханства

 1. Які із воєводств Речі Посполитої були вилучені з-під юрисдикції гетьмана України внаслідок укладення Білоцерківського миру:

 1. Чернігівське та Київське

 2. Брацлавське та Волинське

 3. Подільське та Чернігівське

 4. Брацлавське та Київське

 5. Чернігівське та Брацлавське

 1. «Сонцем руїни» сучасники називали гетьмана :

  1. П.Дорошенка

  2. І.Брюховецького

  3. І.Мазепу

  4. Д.Многогрішного

  5. Б.Хмельницького

 2. Протягом 1657-1659 рр. гетьманував :

  1. І.Виговський

  2. П.Дорошенко

  3. Ю.Хмельницький

  4. І.Брюховецький

  5. П.Тетеря

 3. Бахчисарайський мир, за рішенням якого південна частина України переходила до Туреччини,

був укладений :

  1. 1672 р.

  2. 1681 р.

  3. 1686 р.

  4. 1686 р.

  5. 1700 р.

 1. Назвіть подію після якої розпочався період, відомий як «Руїна»

  1. одночасне обрання двох гетьманів

  2. Андрусівський договір

  3. союз П.Дорошенка з Портою

  4. Переяславська рада

  5. смерть Б. Хмельницького

 2. Позначте назву крайньої західної точки, куди дійшли війська Б.Хмельницького у 1648 р. :

  1. Львів

  2. Острог

  3. Замостя

  4. Перемишль

  5. Берестечко

 3. Яку з перемог Б.Хмельницького сучасники порівнювали з перемогою Ганнібала у битві під Каннами:

  1. під Жавтими водами

  2. під Корсунем

  3. під Пилявцями

  4. під Батогом

  5. під Жванцем

 4. У котрому році втратив силу і перестав діяти Білоцерківський договір:

 1. 1649

 2. 1650

 3. 1651

 4. 1652

 5. 1653

 1. Відомий український історик І. Крип’якевич, оцінюючи історичну постать гетьмана, написав «що він поклав печать свого духа на дальший розвиток України». Про кого йде мова:

 1. П. Дорошенко

 2. І. Виговський

 3. Б. Хмельницький

 4. П. Тетеря

 5. М. Ханенко

 1. Назвіть гетьмана, який першим поїхав до Москви та отримав боярство :

  1. І.Виговський

  2. Ю.Хмельницький

  3. І.Брюховецьким

  4. П.Тетеря

  5. І. Самойлович

 2. Хто очолював частину козацького війська, яке вийшло з оточення під Берестечком і пробилось на Подніпров’я:

 1. І. Богун

 2. С. Морозенко

 3. Ф. Джалалій

 4. Д. Нечай

 5. М. Гладкий

 1. Скільки козацьких полків, що підпорядковувалися російському воєводі у Бєлгороді, існувало на території Слобідської України в другій половині ХVII ст.:

 1. 10

 2. 8

 3. 7

 4. 6

 5. 5

 1. За яким договором між Україною та Польщею був встановлений реєстр козаків в 20 тис. чол.:

 1. Зборівським

 2. Білоцерківським

 3. Андрусівським

 4. Переяславським

 5. Гадяцьким

 1. Котра з перелічених умов була передбачена Березневими статтями 1654 р.

 1. утримання 60-тисячного російського війська в Україні

 2. утримання військових загонів кордонах Росії з Україною

 3. козацький реєстр у 100 тис. чол..

 4. утримання російських військових загонів у великих містах України

 5. утримання російських військ на кордонах України з Польщею

 1. Суспільство Української козацької держави (Гетьманщини) було:

 1. громадянським суспільством, в якому всі верстви і групи населення мали рівні права

 2. цілком замкнутим становим суспільством, у якому переходи з одного стану в інший були практично неможливіКаталог: files -> kafedry -> ukrainoz
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
ukrainoz -> М. Р. Гжегоцький 2014 р. Робоча навчальна програма
kafedry -> Фізичне виховання в здоровому способі життя
kafedry -> Схема історії хвороби хірургічного хворого титульна сторінка
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма І тестові завдання з курсу "історія україни"
Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду І загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст,...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка Навчання історії спрямоване на реалізацію
України в контексті історичного процесу. Ця мета має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких пріоритетними є
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області
Мета курсу. Ознайомити учнів з життєписом та діяльністю видатних особистостей України кінця XVI – XVIII століть; показати їх вплив...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconМетодичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
Програма курсу "Історія української культури" для студентів технічних напрямів підготовки
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconЖанрові особливості роману В. Лиса «Століття Якова» Актуальність теми
Актуальність теми дослідження полягає у зростанні наукового інтересу до жанру історичного роману та українського історичного роману...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconТема: Класицизм як художній напрям у літературі 17 століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму
Мета: розкрити характерні ознаки класицизму; визначити філософські та естетичні джерела класицизму; формувати сприйняття розвитку...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconМетодичні вказівки до вивчення теми «нова та новітня історія китаю»
Методичні вказівки до вивчення теми «Історія Китаю нового та новітнього часу» (у межах курсу «Історія країн Азії, Африки та Латинської...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconТема: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі як майстер світової новели
Тема: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі як майстер світової новели. Провідні проблеми новели...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconУрок №12 Тема Люди в історії: історичні персонажі
Пояснювати: про кого розповідає історія як наука, хто є суб’єктами історичного процесу
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» icon6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка