База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція»


Тема 4(2) Козацько-гетьманська держава 17-18 стСторінка3/6
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,28 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 4(2) Козацько-гетьманська держава 17-18 ст.

 1. До складу яких держав входили українські землі в кінці ХVII ст.:

 1. Росія, Австрія

 2. Росія, Туреччина, Річ Посполита

 3. Туреччина, Річ Посполита, Австрія

 4. Австрія, Росія, Туреччина

 5. Австрія, Росія, Туреччина, Молдова

 1. Назвіть останнього гетьмана України :

  1. П.Полуботок

  2. Д.Апостол

  3. К.Розумовський

  4. П.Орлик

  5. І. Самойлович

 1. Вкажіть, коли московські війська під командуванням А.Меншикова зруйнували Батурин і знищили усіх його мешканців :

  1. 28 жовтня 1708 р.

  2. 1 листопада 1708 р.

  3. 28 червня 1709 р.

  4. 9 вересня 1709 р.

  5. 10 вересня 1710 р.

 2. Хто був автором першої української Конституції:

 1. П. Могила

 2. М. Смотрицький

 3. Ю. Немирич

 4. П.Орлик

 5. К. Острозький

 1. За часів котрого з українських гетьманів постійно перебував урядовий резидент російського царя, який контролював всі заходи гетьманської влади:

 1. П. Тетері

 2. І. Скоропадського

 3. І. Мазепи

 4. І. Брюховецького

 5. І. Виговського

 1. Київська митрополія потрапила під московську залежність у :

  1. 1669 р.

  2. 1685 р.

  3. 1654 р.

  4. 1708 р.

  5. 1709 р.

 2. Позначте назву договору, укладеного в 1686 р. :

  1. Андрусівський

  2. Бахчисарайський

  3. Вічний мир

  4. Прутський

  5. Московський

 3. Московський цар утворив Малоросійську колегію на чолі з С.Вельяміновим з метою :

 1. контролю за діяльністю гетьмана та старшини

 2. встановлення та збору податків до царської казни

 3. покращення відносин Гетьманщини з Росією

 4. захисту українських селян від сваволі старшин

 5. забезпечення прав української православної церкви

 1. Австрія і Росія розділили Україну у результаті :

  1. поділів Польщі

  2. російсько-австрійської війни

  3. Північної війни

  4. Полтавської битви

  5. Національно-визвольної війни

 2. Вкажіть час існування першої Малоросійської колегії :

  1. 1722-1727 рр.

  2. 1722-1724 рр.

  3. 1708-1722 рр.

  4. 1734-1750 рр.

  5. 1734-1754 рр.

 3. Позначте прізвище кошового запорізьких козаків, який перейшов на бік І.Мазепи :

 1. К.Гордієнко

 2. І.Сірко

 3. П.Калнишевський

 4. Г.Ґалаґан

 5. С.Наливайко

 1. Назвіть повстання, що вибухнуло на Правобережній Україні у 1768 р. :

  1. повстання опришків

  2. Коліївщина

  3. Реформація

  4. «Київська козаччина»

  5. «У Таврію за волею»

 2. Найбільшим меценатом Києво-Могилянської академії був :

  1. І.Мазепа

  2. П. К.-Сагайдачний

  3. Б.Хмельницький

  4. П.Могила

  5. Р.Заборовський

 3. Вкажіть ватажка опришківського руху в 40-х рр. ХVIII ст.

 1. Д. Гуня

 2. І. Гонта

 3. О. Довбуш

 4. Я. Остряниця

 5. І. Кармелюк

 1. Вкажіть роки, протягом яких гетьманом Лівобережжя був Данило Апостол:

 1. 1710-1722 рр.

 2. 1722-1727 рр.

 3. 1727-1734 рр.

 4. 1734-1750 рр.

 5. 1750-1764 рр.

 1. Яка з вказаних подій відбулася за часів гетьманування І. Мазепи:

 1. Полтавська битва

 2. заснування Нової Запорізької Січі

 3. заборона Петром I друкувати книги українською мовою

 4. укладення Пилипом Орликом проекту конституції України

 5. Андрусівський договір

 1. Вкажіть, яка частина України мала назву «Гетьманщина» ?

  1. Правобережжя

  2. Лівобережжя

  3. Запорізька Січ

  4. Південна Україна

  5. Слобожанщина

 2. Назвіть останнього кошового отамана запорізьких козаків :

 1. С.Білий

 2. А.Головатий

 3. К.Гордієнко

 4. П.Калнишевський

 5. К. Острозький

 1. У якому договорі між Україною і Росією вперше був включений пункт про заохочення шлюбів між українцями та росіянами:

 1. Конотопському

 2. Коломацькому

 3. Переяславському

 4. Московському

 5. Глухівському

 1. Вкажіть роки гетьманування І. Скоропадського :

  1. 1708-1722

  2. 1724-1727

  3. 1727-1734

  4. 1734-1750

  5. 1750-1764

 2. Спадкову гетьманську владу намагався запровадити :

  1. Б.Хмельницький

  2. П.Дорошенко

  3. І.Самойлович

  4. П.Полуботок

  5. І.Мазепа

 3. Першим гетьманом у вигнанні був обраний :

  1. П.Орлик

  2. Д.Апостол

  3. Д.Многогрішний

  4. М.Ханенко

  5. І. Мазепа

 4. Яке місто було столицею Гетьманської держави на початку ХVIII ст.

  1. Батурин

  2. Чигирин

  3. Немирів

  4. Київ

  5. Черкаси

 5. Що служило приводом для скинення І.Самойловича з гетьманської посади і заслання його до Сибіру:

  1. незалежне становище стосовно царського уряду

  2. невдоволення гетьмана укладенням Вічного миру між Московією та Річчю Посполитою

  3. невдача першого кримського походу

  4. утримання зносин з кримським ханством

  5. незгода гетьмана надати московським боярам землі в Україні

 6. У першій половині ХVIII ст. землі Буковини перебували у складі:

 1. Австрійської імперії

 2. Речі Посполитої

 3. Османської імперії

 4. Кримського ханства

 5. Російської імперії

 1. Назвіть гетьмана, який у 1723 р. підготував звернення до Петра І з вимогою відновлення державних прав України (т.зв. Коломацькі петиції) :

 1. І.Скоропадський

 2. П.Полуботок

 3. П.Орлик

 4. Д.Апостол

 5. І. Мазепа

 1. За яким договором була проголошена незалежність Криму від Туреччини:

 1. Бахчисарайським

 2. Кючук-Кайнайджийським

 3. Ясським

 4. Дербентським

 5. Феодосійськими статтями

 1. Селяни Лівобережної та Слобідської України

були закріпачені Катериною ІІ у :

  1. 1783 р.

  2. 1791 р.

  3. 1785 р.

  4. 1795 р.

  5. 1793 р.

 1. Після поділів Польщі Україна була розділена між :

  1. Росією і Польщею

  2. Польщею і Австрією

  3. Австрією і Росією

  4. Росією, Австрією та Польщею

  5. Молдовою та Австрією

 2. Зазначте, яка подія у нашій історії відбулася

4 червня 1775 року :

  1. скасування гетьманату

  2. зруйнування Запорізької Січі

  3. Полтавська битва

  4. зруйнування Батурина

  5. Конотопська битва

 1. Вкажіть роки гетьманування К.Розумовського :

  1. 1687-1708 рр.

  2. 1708-1722 рр.

  3. 1750-1764 рр.

  4. 1722-1724 рр.

  5. 1727-1734 рр.

 2. Чия це біографія?

«Син козака, брат фаворитки імператриці Єлизавети, у 18 років – президент імператорської Академії наук, граф, російський генерал-фельдмаршал, гетьман України»:

  1. І. Мазепа

  2. К. Розумовський

  3. П. Калнишевський

  4. І. Скоропадський

  5. Д. Многогрішний

 1. Назвіть орган, що управляв Лівобережною Україною

з 1764 року :

  1. гетьманська рада

  2. друга Малоросійська колегія

  3. парламент

  4. козацька рада

  5. правління гетьманського уряду

 1. «Жалувана грамота дворянству…» проголошувала:

  1. зрівняння української старшини у правах з російським дворянством

  2. ліквідацію гетьманства

  3. запровадження губернського устрою на Лівобережжі

  4. заснування Кубанського козацтва

  5. обмеження прав української старшини

 2. Позначте, коли відбулося останнє велике селянське повстання в історії України :

  1. 1734 р.

  2. 1768 р.

  3. 1750 р.

  4. 1789 р.

  5. 1764 р.

 3. Вкажіть роки гетьманування К.Розумовського :

  1. 1750-1764 рр.

  2. 1750-1775 рр.

  3. 1734-1750 рр.

  4. 1764-1775 рр.

  5. 1734- 1775 рр.

 4. Позначте рік, у якому Україна повністю втратила автономію

  1. 1669 р.

  2. 1764 р.

  3. 1708 р.

  4. 1709 р.

  5. 1775 р.

 5. У 1772 р. до Австрійської корони відійшла:

  1. Київщина

  2. Волинь

  3. Галичина

  4. Поділля

  5. Слобожанщина

 6. Назвіть місто – гетьманську резиденцію – жорстоко знищену московськими військами під командуванням А.Меншикова :

 1. Батурин

 2. Глухів

 3. Переяслав

 4. Чигирин

 5. Ніжин

 1. Прочитайте уривок і напишіть прізвище гетьмана про якого ідеться :

«Понад рік тривали допити української старшини у Петербурзі. Наказного гетьмана звинувачували у зв’язках з П.Орликом. Судовий процес так і не відбувся, бо 18 грудня 1724 р. у Петропавлівському казематі гетьман помер.» -

 1. Вкажіть зміст «Вічного миру», укладеного у 1686 р. :

  1. скасовував полковий і сотенний устрій Гетьманщина

  2. ліквідовував гетьманство на Правобережжі

  3. закріплював польсько-московську домовленість про поділ України

  4. віддавав Південну Україну під турецький контроль

  5. підтверджував права і привілеї козаків

 2. Назвіть автора першої української Rонституції :

  1. П.Орлик

  2. І.Мазепа

  3. Д.Апостол

  4. Б.Хмельницький

  5. К.Розумовський

 3. Позначте назву міста, під яким повстанці під час Коліївщини досягли найбільшого успіху :

 1. Брацлав

 2. Збараж

 3. Луцьк

 4. Умань

 5. Київ

 1. Впродовж 18 ст. Правобережною Україною керувала :

  1. козацька старшина

  2. магістрат

  3. магнати і шляхта

  4. католицьке духовенство

  5. селяни - повстанці

 2. Російський уряд ліквідував полковий адміністративний устрій Гетьманщини, реорганізувавши її у губернії :

  1. 1772 р.

  2. 1781 р.

  3. 1785 р.

  4. 1783 р.

  5. 1791р.

 3. Назвіть гетьманську резиденцію, знищену московськими військами під командуванням А.Меншикова у 1708 р. :

 1. Чигирин

 2. Гадяч

 3. Глухів

 4. Батурин

 5. Прилуки

 1. Приводом до ліквідації гетьманства було:

 1. вимога козацької старшини про надання Україні самостійності

 2. прохання про запровадження спадковості посади гетьмана

 3. ліквідація воєнної загрози для Росії з боку Криму та Туреччини

 4. необхідність уніфікації державного устрою Російської імперії

 5. прагнення царського уряду запровадити кріпацтво на Україні

 1. Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його прізвище :

«Роки життя – приблизно 1639-1709. Народився на Київщині. Навчався в Києво-Могилянській колегії та єзуїтській колегії. Перебував за кордоном, де вивчав іноземні мови, військову справу, дипломатію. Палкий борець за волю України, помер за межами батьківщини.» -

 1. Вкажіть, хто очолював «Правління гетьманського уряду»:

 1. П. Рум’янцев

 2. Г. Потьомкін

 3. А. Шаховський

 4. О.Вельямінов

 5. О.Суворов

 1. Назвіть орган, що правив Гетьманщиною протягом 1734-1750 р. :

  1. гетьманська рада

  2. Малоросійська колегія

  3. Правління гетьманського уряду

  4. парламент

  5. козацька рада

 2. Катерина ІІ скасувала інститут гетьманства на Лівобережжі у :

  1. 1722 р.

  2. 1750 р.

  3. 1734 р.

  4. 1764 р.

  5. 1775 р.

 3. Які українські землі відійшли до Росії внаслідок поділів Речі Посполитої:

 1. Галичина, Волинь

 2. Галичина, Буковина

 3. Правобережна Україна

 4. Крим, Слобідська Україна

 5. Лівобережна Україна, Київщина

 1. Українська православна церква потрапила під московську залежність за гетьманування :

  1. І.Самойловича

  2. І.Брюховецького

  3. К.Розумовського

  4. І.Скоропадського

  5. І. Мазепи

 2. Чиї війська допомогли польському урядові в придушенні «Коліївщини»:

 1. турецькі

 2. російські

 3. австрійські

 4. молдавські

 5. татарські

 1. У 1781 р. на території Гетьманщини було запроваджено російський адміністративно-територіальний устрій скільки намісництв було створено замість козацьких полків:

 1. 3

 2. 5

 3. 6

 4. 8

 5. 10

 1. У 1710 р. було укладено проект першої Конституції України. Один з її пунктів передбачав:

 1. встановлення спадкової влади гетьмана

 2. обмеження прав старшина на користь козацтва

 3. розширення прав козацької ради

 4. створення представництва у парламенті від міст та духовенства

 5. розширення прав гетьмана

 1. Припинення існування другої Малоросійської колегії:

 1. 1708

 2. 1709

 3. 1764

 4. 1781

 5. 1775

 1. Назвіть подію у нашій історії, що відбулася

28 червня 1709 р. :

  1. зруйнування Запорізької Січі

  2. зруйнування Батурина

  3. укладення конституції П.Орлика

  4. Полтавська битва

  5. остаточне закріпачення селян Катериною ІІ

 1. Позначте, до складу яких імперій увійшли українські землі у к. 18 ст.?

  1. Австрійської, Російської, Турецької

  2. Австрійської та Російської

  3. Польської, Австрійської, Турецької

  4. Польської та Російської

  5. Польської та Турецької

 2. Протягом скількох років управління Гетьманщиною здійснювало «Правління гетьманського уряду»:

 1. 5 років

 2. 10 років

 3. 16 років

 4. 20 років

 5. 25 років

 1. Коли почалося гетьманське правління К.Розумовського:

 1. 1727 р.

 2. 1734 р.

 3. 1750 р.

 4. 1754 р.

 5. 1764 р.

 1. Яку назву мала перша Конституція України:

 1. «Історія Русів»

 2. «Книга буття українського народу»

 3. «Руська правда»

 4. «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького»

 5. «Закон божий»

 1. Перша Малоросійська колегія працювала в місті:

 1. Полтава

 2. Глухів

 3. Гадяч

 4. Київ

 5. Батурин

 1. Оберіть правильне твердження :

 1. «Березневі статті» 1654 р. Москва використала для оволодіння України

 2. після знищення Запорізької Січі російськими військами козаки зберегли усі права та привілеї

 3. анти московське повстання у 1708 р. очолив гетьман П.Полуботок

 4. понад половину козаків було закріпачено указом Петра I

 5. завдяки І.Мазепі козаки були звільнені від участі у Північній війні

 1. У котрому році уряд Речі Посполитої визнав Київ володінням Російської держави:

 1. 1656 р.

 2. 1667 р.

 3. 1686 р.

 4. 1772 р.

 5. 1793 р.

 1. Хто з українських гетьманів уклав з царським урядом Коломацькі статті:

 1. І. Мазепа

 2. П. Дорошенко

 3. І. Брюховецький

 4. Ю. Хмельницький

 5. Д. Многогрішний

 1. Хто очолював антипольський козацький рух на Правобережжі у 80-90-х рр.. ХVII cт.

 1. Я. Дмитренко

 2. І. Дзиковський

 3. Ф. Джелалій

 4. С. Палій

 5. І. Винник

 1. «Сонцем руїни» сучасники називали гетьмана :

  1. Б.Хмельницького

  2. І.Виговського

  3. І.Брюховецького

  4. П.Дорошенка

  5. Б. Хмельницького

 2. Московські війська за наказом Катерини ІІ зруйнували Запорізьку Січ :

  1. 1696 р.

  2. 1709 р.

  3. 1764 р.

  4. 1750 р.

  5. 1775 р.

 3. Столицею гетьмана К.Розумовського було місто :

  1. Глухів

  2. Київ

  3. Гадяч

  4. Лубни

  5. Київ

 4. Які українські землі переходили під владу Туреччини за Бучацьким договором:

 1. Галичина

 2. Київщина

 3. Волинь

 4. Поділля

 5. Буковина

 1. Хто з українських гетьманів другої пол. ХVII cт. був засланий царським урядом в Сибір:

 1. І. Брюховецький та Д. Многогрішний

 2. І. Самойлович та П. Дорошенко

 3. Д. Многогрішний та П.Тетеря

 4. І. Виговський та Д. Многогрішний

 5. Д. Многогрішний та І. Самойлович

 1. Назвіть гетьмана, який здійснив спробу звільнити Україну від Москви, уклавши договір зі швецьким королем Карлом ХІІ :

  1. П.Орлик

  2. Д.Апостол

  3. І.Мазепа

  4. П.Полуботок

  5. Д.Многогрішний

 2. Між якими державами був укладений Бахчисарайський договір:

 1. Московська держава і Польща

 2. Польща і Туреччина

 3. Московська держава і Туреччина

 4. Україна і Кримське ханство

 5. Московська держава, Туреччина, Польща

 1. Центрами створених на початку 80-х років ХVIII cт. на території Гетьманщини намісництв були:

 1. Київ, Чернігів, Полтава

 2. Новгород-Сіверський, Ніжин, Київ

 3. Чернігів, Харків, Київ

 4. Новгород-Сіверський, Київ, Чернігів

 5. Чернігів, Новгород-Сіверський, Переяслав

 1. Коли Поділля перейшло під владу Османської імперії:

 1. 1667 р.

 2. 1672 р.

 3. 1681 р.

 4. 1709 р.

 5. 1720 р.

 1. Назвіть орган, що керував Гетьманщиною впродовж 1734-1750 рр. :

  1. Малоросійська колегія

  2. козацька рада

  3. Правління гетьманського уряду

  4. парламент

  5. сенат

 2. За яким поділом Речі Посполитої Галичина відійшла до складу Австрії:

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Вкажіть період протягом якого на землях Гетьманщини не існувало кріпосного права:

 1. 1647-1681

 2. 1648-1657

 3. 1654-1917

 4. 1648-1783

 5. 1557-1783

 1. Яка з вказаних подій відбулася за часів гетьманування Івана Мазепи:

 1. укладення Андрусівського договору

 2. заборона Петра I друкувати книги українською мовою

 3. перемога ураїнських військ у битві під Конотопом

 4. укладення Коломацьких статей між Україною та Росією

 5. початок Північної війни


Взірці тестових завдань до теми 6 (1)


 1. Хто був першим головою Генерального Секретаріату Української Центральної Ради?

  1. М. Грушевський;

  2. В. Винниченко;

  3. М. Міхновський;

  4. С. Петлюра;

  5. С. Єфремов.

 1. Визначити, який із варіантів відповідей характеризує С. Єфремова.

  1. один з керівників більшовиків на території України;

  2. український поет, автор вірша «Пам’яті тридцяти»;

  3. військовий міністр, керівник делегації Росії на переговорах з УЦР;

  4. лідер українських самостійників;

  5. голова УПСФ, заступник Голови УЦР.

 2. Відповідно до «Тимчасової інструкції Генерального секретаріату Тимчасового уряду в Україні» влада Генерального Секретаріату мала поширюватися на:

  1. 5 губерній;

  2. 6 губерній;

  3. 7 губерній;

  4. 8 губерній;

  5. 9 губерній.

 3. Українська Народна Республіка проголошена:

  1. І Універсалом;

  2. II Універсалом;

  3. III Універсалом;

  4. IV Універсалом;

  5. рішенням Директорії.

 4. 16. Хто був основним автором усіх чотирьох Універсалів Центральної Ради?

  1. В. Винниченко;

  2. С. Петлюра;

  3. М. Грушевський;

  4. П. Скоропадський;

  5. Г. Міхновський.

 5. Українська держава, створена відповідно до Третього Універсалу, мала офіційну назву:

  1. Українська Соціалістична Радянська Республіка;

  2. Українська Держава;

  3. Українська Радянська Соціалістична Республіка;

  4. Українська Народна Республіка;

  5. Українська Автономна Республіка.

 6. Укажіть, хто очолив Військовий комітет, створений після першого всеукраїнського військового з’їзду.

  1. Володимир Винниченко;

  2. Симон Петлюра;

  3. Микола Міхновський;

  4. Михайло Грушевський;

  5. Роман Шухевич.

8. Головою Української Центральної Ради було обрано:

a. В.Винниченка

b. М.Костомарова

c. С.Петлюру

d. М.Грушевського

e. Л.Кравчук

9. Коли Центральна Рада обрала М.Грушевського Президентом України ?

a. у листопаді 1917 р.

b. у лютому 1918 р.

c. у квітня 1918 р.

d. у травні 1918 р

e. у жовтні 1918 р.

10. Позначте, в якому Універсалі Центральної

Ради проголошувалась автономія України :

a. І Універсал

b. П Універсал

c. Ш Універсал

d. ІУ Універсал

e. Не проголошувалась в жодному

11. Українську Академію Наук, засновану у листопаді 1918 р. очолив :

a. В.Вернадський

b. А.Кримський

c. Д.Дорошенко

d. М.Грушевський

e. С. Петлюра

12. Позначте приблизну кількість людей, яких

більшовики розстріляли у Києві на поч. 1918 р. :

a. 500 осіб

b. 1000 осіб

c. 3000 осіб

d. 5000 осіб

e. 50 000 осіб

13. П.Скоропадський найбільших успіхів досягнув у :

a. зовнішній політиці

b. економіці

c. аграрному секторі

d. гуманітарній сфері

e. внутрішній політиці

14. В яких містах уряд П.Скоропадського заснував нові університети ?

a. Києві та Львові

b. Києві та Кам’янці Подільському

c. Києві та Харкові

d. Києві, Харкові та Одесі

e. Одесі і Львові

15. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою…"» – проголошував Універсал :

a. Перший

b. Другий

c. Третій

d. Четвертий

e. всі 4 проголошували

16. Позначте назву останньої ухвали УЦР :

a. закон про грошову одиницю

b. закон про мову

c. Конституція

d. закон про герб

e. закон про територію

17. Вкажіть період перебування при владі в Україні гетьмана Павла Скоропадського :

a. 29 квітня – 14 грудня 1918 р.

b. 29 квітня – 14 листопада 1918 р.

c. 24 квітня – 4 грудня 1918 р.

d. 29 квітня – 18 листопада 1918 р.

e. 21 березня – 16 грудня 1918 р.

18. На початку ХХ ст. Україна була під владою імперій :

a. Австро-Угорської та Російської

b. Австро-Угорської та Польської

c. Польської та Російської

d. Російської, Польської, Австро-Угорської

e. Російської, Німецької

19. Вкажіть період діяльності Центральної Ради :

a. 17 березня 1917 р. – 22 січня 1918 р.

b. 1 квітня 1917 р. – 29 квітня 1918 р.

c. 22 січня – 29 квітня 1918 р.

d. 17 березня 1917 р. – 29 квітня 1918 р.

e. 4 травня 1918 р. – 23 червня 1919 р.

20. Назвіть зобов’язання радянської Росії за умовами

Брест - Литовського договору :

a. зберегти за собою всю Україну

b. залишити всю Україну

c. зберегти більшу частину України

d. зберегти половину України

e. зберегти Україну у складі Росії

21. Коли Центральна Рада обрала М.Грушевського Президентом України ?

a. у листопаді 1917 р.

b. у лютому 1918 р.

c. у квітня 1918 р.

d. у травні 1918 р.

e. у березні 1918 р.

22. Вкажіть, у якому місті Україну вперше було проголошено республікою рад :

a. Катеринослав

b. Харків

c. Київ

d. Донецькe. Львів

23. У своїй зовнішній політиці П.Скоропадський опирався на підтримку :

a. Франції

b. Великобританії

c. США

d. Німеччиниe. Росія

24. Першим Президентом Української Академії наук був:

a. Михайло Грушевський

b. Агатангел Кримський

c. Сергій Єфремов

d. Володимир Вернадський

e. Володимир Винниченко

25. Брест-Литовський договір між УНР та країнами Четверного союзу був підписаний :

a. 1 січня 1918 р.

b. 22 січня 1918 р.

c. 9 лютого 1918 р.

d. 18 лютого 1918 р.

e. 23 березня 1918 р.

26. Зазначте, коли була утворена Центральна Рада ?

a. 17 березня 1917 р.

b. 4 квітня 1917 р.

c. 7 березня 1918 р.

e. 29 квітня 1918 р.

27. Коли відбувся І Український військовий з’їзд ?

a. у січні 1917 р.

b. у лютому 1917 р.

c. у березні 1917 р.

d. у травні 1917 р.

e. у квітні 1917 р.

28. Ультиматум Раднаркому УНР від 17 грудня

1917 р. підписали :

a. В.Ленін і Г.Зинов’єв

b. В.Ленін і Й.Сталін

c. В.Ленін і Л.Троцький

d. Л.Троцький і Й.Сталін

e. Л. Троцький і Г. Зинов’єв

29. Першим Президентом Української Академії наук був:

a. Михайло Грушевський

b. Агатангел Кримський

c. Сергій Єфремов

d. Володимир Вернадський

e. Володимир Винниченко

30. Зазначте, який уряд вперше проголосив створення

Української Народної Республіки :

a. Державний Секретаріат

b. уряд Директорії

c. уряд гетьмана П.Скоропадського

d. Генеральний Секретаріат

e. Центральна Рада

31. Позначте кількість гімназій, відкритих за

часів гетьманату :

a. 50

b. 100


c. 150

d. 200


e. 75

32. Вкажіть місто, в якому вперше було

проголошено встановлення радянської влади :

a. Київ


b. Катеринослав

c. Харків

d. Одеса

e. Севастополь

33. Український Національний Конгрес у Києві (квітень 1917 р.) вимагав:

a. повної незалежності України

b. автономії України у федеративній демократичній республіці Росії

c. відкласти розгляд питання про автономію чи самостійність України до скликання загальноросійських Установчих зборів

d. надання автономії національним меншинам

e. незалежності України в складі Росії

34. Укажіть, хто очолив Військовий комітет, створений після першого всеукраїнського військового з’їзду.

a. Володимир Винниченко;

b. Симон Петлюра;

c. Микола Міхновський;

d. Михайло Грушевський;

e. Роман Шухевич.

35. Зазначте особливості політики Центральної Ради у січні – квітні 1918 р.:

a. запровадження в обіг національної валюти – гривні

b. ухвалення Конституції УНР

c. проголошення недоторканості приватної власності на землю

d. скасування приватної власності на землю, встановлення максимуму землеволодіння

e. проведення переговорів з більшовиками

36. Під проводом В. Винниченка, Д.Антоновича,

С.Петлюри було створено партію :

a. Українську соціал-демократичну робітничу

b. Українську партію соціалістів - федералістів

c. Українську демократично - хліборобську

d. Українську партію соціалістів – самостійників

e. Українську комуністичну партію

37. Лідером українських самостійників, що очолив виступ проти відмови УЦР від автономії у липні 1917 р., був:

a. С.Єфремов

b. П.Скоропадський

c. М.Міхновський

d. Б.Мартос

e. М. Грушевський

38. Бій під Крутами між радянськими військами та українським студентським куренем відбувся :

a. 20 листопада 1917 р.

b. 25 грудня 1917 р.

c. 29 січня 1918 р.

d. 8 лютого 1918 р.

e. 10 березня 1918 р.

39. Вкажіть, які партії мали своїх представників у першому Генеральному Секретаріаті :

a. УДХП d. УПСР

b. УКП e. УПСФ

c. УНП

40. Збройне повстання українського полку іменіП.Полуботка у Києві відбулося :

a. у липні 1917 р.

b. у жовтні 1917 р.

c. у листопад 1917 р.

d. у січні 1918 р.

e. у березні 1918 р.

41. Якою була мета діяльності Української Центральної Ради?

a. проголошення незалежності України;

b. скасування Емського указу та інших заборон української мови;

c. організація антиросійського збройного повстання;

d. надання Україні широких автономних прав у межах Росії;

e. реформування Росії.

42. Вкажіть, хто очолював українську делегацію на мирних переговорах у Бресті :

a. О.Севрюк

b. С.Петлюра

c. В.Винниченко

d. В.Голубович

e. М. Грушевський

43. Зазначте, який уряд вперше проголосив створення

Української Народної Республіки :

a. Державний Секретаріат

b. уряд Директорії

c. уряд гетьмана П.Скоропадського

d. Генеральний Секретаріат

e. Центральна рада

44. Президентом УНР у квітні 1918 р. було обрано :

a. М.Грушевського

b. П.Скоропадського

c. В.Винниченка

d. С.Петлюру

e. П. Куліша

45. Назвіть останню ухвалу Центральної Ради :

a. Закон про мову

b. Конституція

c. Закон про грошову одиницю

d. Закон про Державний Герб

e. Закон про незалежність

46. У січні 1918 року розпочалося :

a. повстання самостійників у м. Києві

b. повстання робітників заводу "Арсенал" у м. Києві

c. наступ німецьких військ в Україні

d. встановлення влади Директорії УНР

e. засідання ЦР

47. В якій сфері діяльності уряд П.Скоропадського досягнув найбільших успіхів ?

a. у зовнішній політиці

b. у національно-культурному будівництві

c. в аграрній політиці

d. у будівництві Збройних Сил

e. у внутрішній політиці

48. Коли Центральна Рада обрала М.Грушевського Президентом України ?

a. у листопаді 1917 р.

b. у лютому 1918 р.

c. у квітня 1918 р.

d. у травні 1918 р.

e. у березні 1917 р.

49. Назвіть зобов’язання радянської Росії за умовами

Брест - Литовського договору :

a. зберегти за собою всю Україну

b. залишити всю Україну

c. зберегти більшу частину України

d. зберегти половину України

e. зберегти Україну в складі Росії

50. Проголошення УНР декларував Універсал :

a. Перший

b. Другий

c. Третій

d. Четвертий

e. Всі 4


51. Український національний конгрес у Києві

(квітень 1917 р.) вимагав :

a. повної незалежності України.

b. автономії України у федеративній демократичній республіці Росії

c. відкладення питання про автономію чи самостійність України до скликання загальноросійських Установчих зборів

d. оголошення війни Росії

e. скликання засідання ЦР

52. «Маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради» :

a. визнавав УНР, але фактично ігнорував її суверенітет і пропонував передати владу Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів.

b. визнавав УНР, як автономну республіку, і повноваження Центральної Ради

c. не визнавав УНР та Центральну Раду і оголошував їй війну

d. проголошував утворення Української СРР

e. проголошував повну незалежність України

53. Назва держави, яку очолював П.Скоропадський – це:

a. Українська держава

b. Українська Народна Республіка

c. Гетьманська Україна

d. Гетьманщина

e. Радянська Соціалістична Республіка

54. Збройне повстання українського полку

імені П.Полуботка у Києві відбулося в :

a. липні 1917 р.

b. жовтні 1917 р.

c. листопаді 1917 р.

d. січні 1918 р.

e. грудень 1919 р.

55. У січні 1918 року розпочалося :

a. повстання самостійників у м. Києві

b. повстання робітників заводу "Арсенал" у м. Києві

c. наступ німецьких військ в Україні

d. встановлення влади Директорії УНР

e. Всеукраїнський з’їзд

56. Назвіть останню ухвалу Центральної Ради :

a. Закон про мову

b. Конституція

c. Закон про грошову одиницю

d. Закон про Державний Герб

e. Закон про територію

57. І Український військовий з’їзд, на якому було обрано Тимчасовий Українській Військовий генеральний комітет при УЦР на чолі з С.Петлюрою, проходив у :

a. березні 1917 р.

b. травні 1917 р.

c. листопаді 1917 р.

d. січні 1918 р.

e. квітень 1919 р.

58. Коли Центральна Рада обрала М.Грушевського Президентом України ?

a. у листопаді 1917 р.

b. у лютому 1918 р.

c. у квітня 1918 р.

d. у травні 1918 р.

e. у жовтні 1919 р.

59. Зазначте особливості політики Центральної Ради у січні – квітні 1918 р. :

a. запровадження в обіг національної валюти – гривні

b. ухвалення Конституції УНР

c. проголошення недоторканості приватної власності на землю

d. скасування приватної власності на землю, встановлення максимуму землеволодіння

e. проведення переговорів з більшовиками

60. Українську Академію Наук, засновану у листопаді 1918 р. очолив :

a. В.Вернадський

b. А.Кримський

c. Д.Дорошенко

d. М.Грушевський

e. С. Петлюра

61. Позначте офіційну назву України у квітні-грудні 1918 р.:

a. УНР


b. Українська держава

c. Українська республіка

d. Республіка Україна

e. ЗУНР


62. Головою Української Центральної Ради було обрано:

a. В.Винниченка

b. М.Костомарова

c. С.Петлюру

d. М.Грушевського

e. А. Кримський

63. П.Скоропадський найбільших успіхів досягнув у :

a. зовнішній політиці

b. економіці

c. аграрному секторі

d. гуманітарній сфері

e. освітній сфері

64. В яких містах уряд П.Скоропадського заснував нові університети ?

a. Києві та Львові

b. Києві та Кам’янці Подільському

c. Києві та Харкові

d. Києві, Харкові та Одесі

e. Львові і Харкові

65. Коли був виданий ІУ Універсал Центральної Ради ?

a. 23 червня 1917 р.

b. 16 липня 1917 р.

c. 20 листопада 1917 р.

d. 22 січня 1918 р.

e. 21 квітня 1919 р.База


Каталог: files -> kafedry -> ukrainoz
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
ukrainoz -> М. Р. Гжегоцький 2014 р. Робоча навчальна програма
kafedry -> Фізичне виховання в здоровому способі життя
kafedry -> Схема історії хвороби хірургічного хворого титульна сторінка
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма І тестові завдання з курсу "історія україни"
Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду І загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст,...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка Навчання історії спрямоване на реалізацію
України в контексті історичного процесу. Ця мета має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких пріоритетними є
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області
Мета курсу. Ознайомити учнів з життєписом та діяльністю видатних особистостей України кінця XVI – XVIII століть; показати їх вплив...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconМетодичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
Програма курсу "Історія української культури" для студентів технічних напрямів підготовки
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconЖанрові особливості роману В. Лиса «Століття Якова» Актуальність теми
Актуальність теми дослідження полягає у зростанні наукового інтересу до жанру історичного роману та українського історичного роману...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconТема: Класицизм як художній напрям у літературі 17 століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму
Мета: розкрити характерні ознаки класицизму; визначити філософські та естетичні джерела класицизму; формувати сприйняття розвитку...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconМетодичні вказівки до вивчення теми «нова та новітня історія китаю»
Методичні вказівки до вивчення теми «Історія Китаю нового та новітнього часу» (у межах курсу «Історія країн Азії, Африки та Латинської...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconТема: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі як майстер світової новели
Тема: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі як майстер світової новели. Провідні проблеми новели...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconУрок №12 Тема Люди в історії: історичні персонажі
Пояснювати: про кого розповідає історія як наука, хто є суб’єктами історичного процесу
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» icon6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка