Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти


Тематика курсових, дипломних та магістерських робітСторінка11/12
Дата конвертації09.03.2018
Розмір1,72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тематика курсових, дипломних та магістерських робіт


 1. Лінгвокогнітивні аспекти квантитативної лексики.

 2. Поліфункціональність числівників: типологічні аспекти.

 3. Представленість числівників у фразеологічному корпусі.

 4. Семантичне навантаження числівників на фольклорних просторах.

 5. Міфологічний дискурс кількісних слів.

 6. Числівники як символічні знаки.

 7. Числівники як семіотичні знаки.

 8. Малий синтаксис числівників, або міні-контекст номінацій числа.

 9. Квантитативна та нумеративна функції числівників.

 10. Частиномовні характеристики числівників.

 11. Семантичний генезис числівників.

 12. Джерела, шляхи поповнення ФО(ч.).

 13. Семантизація понять “багато” та “мало” (на матеріалі нумеральних слів).

 14. Семантизація числа у художньому дискурсі.

 15. Когнітивна функція числівників: типологічні аспекти.

 16. Використання числівників у стилістичних прийомах.

 17. Дискурсивні характеристики числівників.

 18. Етимологічні витоки числівників: типологічні аспекти.

 19. “Предметний” етап еволюції числівників.

 20. Кореляція числівників зі словами міри та ваги.

 21. Умови реалізації числівниками приблизного числа.

 22. Умови реалізації числівниками невизначеного числа.

 23. Умови реалізації числівниками “спустошеного” числа.

 24. Позначення числівниками квалітативних оцінок.

 25. Аналітико-синтезувальна сила номінацій числа.

 26. Основні моделі творення числівників.

 27. Адитивні та мультиплікативні потенції числівників.

 28. Статус синтаксичної позиції числівників.

 29. Семантична полівекторність числівників.

 30. Словотворчі потенції числівників.

 31. Денумеративи та їх полівекторність.

 32. “Сім чудес” числівників (етимологічні витоки, етапи становлення, поліфункціональність, атрактивна сила, епідигматичні тенденції, моделі творення).

 33. Позначення числа на морфемному, лексичному та синтаксичному рівнях: типологічні аспекти.

 34. Феномени концептуалізації та категоризації (на матеріалі квантитативних одиниць).

 35. Феномен конкретизації та абстрагування (на матеріалі сучасних числівників).

 36. Домени “багато” та “мало” у функціональному бутті числівників.

 37. Сучасні моделі утворення неологізмів-числівників.Вправа 1

З’ясуйте семантичне навантаження числівників у фразеологічному оточенні:

англ. three cheers, not worth three straws, three tailors of Tooley Streets , nine days wonder, four eyes see more than two;

рос. одного поля ягода; семь пядей во лбу, один с сошкой, а семеро с ложкой, у семи нянек дитя без глаза, в одной рубахе остаться, под семью замками, тысяча и одна ночь.
Вправа 2

Прокоментуйте семантику числівника сім у вірші П. В’яземського:

Семь пирамид, семь мудрецов

И семь чудес нам древность славит.

Владыке снилось семь коров,

Рим семь холмов подошвой давит,

Семь городов входили в спор

О славной грекам колыбели,

Да и везде как на подбор –

Семь пятниц на одной неделе.
Вправа 3

Порівняйте омовлення образів багато, мало у таких україно-англійських паралелях.
Багато розмови, а розуму мало.

Much ado about nothing.

Багато грошей – багато друзів.The rich has many friends.
Більше діла, менше слів.

Deeds, not words. Actions speak louder than words.
Слів густо, а в животі пусто.

Hungry bellies have no ears.
Хто багато говорить, той мало робить.

Great talkers are little doers.
Що занадто, то нездорово.

More than enough is too much.
Де руки й охота, там скора робота.

Many hands make light work.
Дитині дай волю, так сам підеш у неволю.

Too much love of the parent corrupts the youth.
Кашу маслом не зіпсуєш.

Store is no sore.
Робити із мухи слона.

To make a mountain out of a molehill.
Скільки голів, стільки й умів.

Many men, many minds.
Тихіше їдеш, далі будеш.

The more haste, the less speed.

Хто багато спить, той мало живе.The more I sleep the less I live.
Коротко і ясно (багато в декількох словах).

Brevity is a soul of wit.
Краще менше та краще.

Better less, but better.
Малі діти їдять кашу, а великі – голову нашу.

Children , when they are little make parents fools, when they are big they make them mad.
За дурною головою ногам немає спокою.

Little wit in the head makes much work for the feet.
З великої хмари та малий дощ.

A small leak will sink a great ship.
З малої іскри великий вогонь (буває).

A little spark kindles a great fire.
З малої хмари великий дощ буває.

A small rain lays great dust.
Вправа 4

Визначте роль числівників у таких віршах:

англ.One potato, two potatoes,

Three potatoes, four,

Five potatoes, six potatoes,

Seven potatoes more.

One, two, three,

sparrows in a tree.

Four, five, six

Tiny little sticks.

Seven , eight, nine

This nest is mine.

рос.


Плыл по берегу пескарик,

Потерял воздушный шарик,

Помоги его найти,

Посчитай до десяти:

Раз, два, три, четыре,

Пять, шесть, семь,

Восемь, девять, десять,

Выплывает белый месяц.


Вправа 5

Скільки людей згадується у такому вірші? Чи виконує квантитативну функцію текстовий перелік?


А в нашого Омелечка

невелика сімеєчка, –

тільки він та вона,

та старий, та стара,

та діток череда:

два парубки усатеньких,

дві дівочки косатеньких,

два дрова рубає,

та двох дома немає,

та дві Насті в запасці,

та дві Христі в намисті,

та дві ляльки в колисці,

та дві няньки колише.

(Народна пісня)
Вправа 6

Дайте відповідь та визначте функцію числівників:

(2+2) · 2 = ?

2 · 2 + 2 = ?2 · 2 = ?

2 + 2 = ?(3 + 3 ) · 3 = ?

3 · 3 + 3 = ?
Вправа 7

How numbers are spoken


Numbers over 20

Numbers over one hundred

Numbers over one thousand

21
22


twenty-one

twenty-two101
121


a/one hundred (and) one

a/one hundred (and) twenty- one1001
2000


a/one thousand (and) one

two thousand
Numbers over 20

Numbers over one hundred

Numbers over one thousand

32
99

thirty-two

ninety-nine200
999

two hundred
nine hundred (and) ninety-nine

2102
9900

two thousand one hundred two

nine thousand nine hundred
Ordinal numbers


20th

21sttwentieth

twenty-first25th

90thtwenty-fifth

ninetieth99th

100thninety-ninth

hundredth
Dates

1624 – sixteen twenty-four

1903 – nineteen-oh-three

1987 – nineteen eighty-seven


Вправа 8

Зробіть морфологічний розбір порядкових слів у таких реченнях:

1 A red pencil-mark on the fifth page caught his eye (O. Wilde). 2 They were absolutely the first words I heard ... (C. P. Snow). 3 Jago was an English scholar, and had published articles on the first writings produced by the Puritan settlers in New England (C. P. Snow). 4 “Nothing”, Anaxagoras said, after his third cup of Elpinice’s highly diluted wine, “is either generated or destroyed”. (G. Vidal) 5 They were absolutely the first words I heard ... (C. P. Snow).


Вправа 9

Проаналізуйте словотвірні особливості числівників та денумеративів:

1 I believe some pictures of mine had made a great success at the time, at least had been chattered about in the penny newspapers, which is the nineteenth-century standard of immorality (O. Wilde). 2 ... that she would explain when she saw me, not to come to her flat but to meet her at six o'clock in the first-class waiting-room at Victoria Station (W. S. Maugham). 3 ...Gwendolen attitudinised and speechified ... (Eliot George).


Вправа 10

Які особливості порядкових слів проявляються в таких прикладах?

1 You go over there with the kids to Eighth Street and wait around those cars (Th. Dreiser). 2 The city was about to pave Fifty-fifth Street (Th. Dreiser). (Пор.: ... there was another knock, and Mr. Hubbard himself, the celebrated frame-maker of South Audley Street, came in with a somewhat rough-looking young assistant (O. Wilde)).


Вправа 11

Проаналізуйте комбінаторні властивості денумеральних ад’єктивів у поданих прикладах:

1 Here is the first passionate love-letter I have ever written in my life (O. Wilde). 2 On March the thirtieth, spring visited her room with southwest airs, a small bowl of the first spring flowers, some pussy willows and a sprig of gorse (J. Galsworthy). 3 Then for the first of the two times in their lives he saw her cry (W. Faulkner). 4 He went to all the first nights and all the private views (W. S. Maugham). 5 Jago was an English scholar, and had published articles on the first writings produced by the Puritan settlers in New England (C. P. Snow). 6 Beyond a short avenue of elms lay a park landscaped in the manner of the late eighteenth century and dotted with trees which had had space to expand into full magnificence (J. Wyndham). 7 I ... received without embarassment the Driffields' congratulation on my cleverness in riding a bicycle the very first day I tried (W. S. Maugham). 8 He belonged to the fine flower of the peaceful nineteenth century (C. P. Snow). 9 “Yes”, answered Mrs. Gerhardt, with her first and only note of defiance (Th. Dreiser). 10 He went to all the first nights and all the private views (W. S. Maugham). 11 “A man run us away”, was almost the first greeting that the perturbed George offered when the mother made her inquiry about the coal (Th. Dreiser). 12 This is only my third lesson (W. S. Maugham). 13 Madrid is probably the first and best place for the hurried traveller to visit, for it contains all Spain, like an anthology (L. Lee). 14 When I was lent my first book, by a rich old neighbour I thought she was off her head (L. Lee). 15 He had told her since that he was crazy about her on that first evening (W .S. Maugham). 16 Sebastian's first im­pulse was to jump and run ... (Th. Dreiser). 17 ... we were both the inheritors, after centuries of darkness, of our country's first literate peasantry (L. Lee). 18 The Maintenon wore blue stockings, and ministered to Louis the XIV (J. Galsworthy). 19 A moment later, Despard Smith, in clerical hat and overcoat, walked across the front of the building from the third court (C. P. Snow). 20 ...if he had been living back in the days when fathers called the shots in the matter of their daughters' marriages, would have forbidden the banns without a second thought (P. G. Wodehouse). 21 ... and don't try to persuade me that the first good action I have done for years...is really a sort of sin (O. Wilde). 22 “Yes”, answered Lord Henry, dreamily, “the costume of the nineteenth century is detestable...” (O. Wilde). 23 For the first time she laughed (W. S. Maugham). 24 ... and don't try to persuade me that the first good action I have done for years... is really a sort of sin (O. Wilde) .Вправа 12

Визначте синтаксичну функцію квантитативних одиниць у таких реченнях:

1 Не wrote a second novel (W. S. Maugham). 2 Just before she married, beginning to lose her first freshness, she had looked tired and drawn (W. S. Maugham). 3 Darius always preferred gold to glory – no doubt on the excellent ground that the first can always buy the second (G. Vidal). 4 And, certainly, to him Life itself was the first, the greatest, of the arts, and for it all the other arts seemed to be but a preparation (O. Wilde). 5 “Yes”, answered Lord Henry, dreamily, “the costume of the nineteenth century is detestable...” (O. Wilde). 6 For the first time she laughed (W. S. Maugham). 7 … the American and English reading public followed suit and bought so many copies that Martin compelled the conservative house of Singletree, Darnley and Co. to pay a flat royalty of twenty-five per cent, for a third book, and thirty per cent flat for a fourth (J. London). 8 … the American and English reading public followed suit and bought so many copies that Martin compelled the conservative house of Singletree, Darnley and Co. to pay a flat royalty of twenty-five per cent, for a third book, and thirty per cent flat for a fourth (J. London). 9 But her third husband, Lord Henry! You don’t mean to say Ferrol is the fourth? (O. Wilde). 10 If I don’t hear by the tenth of each month, I’m going to give the detective the word (W. Faulkner). 11 But two are dead and the third is sickly (G. Vidal).


Вправа 13

Складіть речення з денумеративами у різних синтаксичних функціях.

Вправа 14

Визначте лексико-семантичний клас базових іменників:

1 “You knew his first wife, didn't you?” (W. S. Maugham). 2 His third book was a failure (J. London). 3 He was finishing his second glass of sherry (C. P. Snow). 4 Your first thought when you looked at the Mother Superior was that as a girl she must have been beautiful... (W. S. Maugham). 5 Before the end of the first fortnight he was so deeply in love that it was impossible for him to think of his life except as bound up with Gwendolen's (George Eliot). 6 The distance to the Senator's room was only a short way along the hall of the second floor (Th. Dreiser).


Вправа 15

Проаналізуйте статус числових позначень у таких прикладах:

1 Take this round to 152, Hertford Street, Francis, and if Mr. Campbell is out of town, get his address (O. Wilde). 2 “He's in twenty-two. Here”, he added writing out the number (Th. Dreiser). 3 The will was dated two days after Harry's birth in 1910 ... (W. Faulkner). 4 It's 2, Melton Mews, off Malmesbury Square (J. Galsworthy). 5 He reached for the red-backed volume. “Page 258 – here you are, my dear” (J. Galsworthy). 6 ... and the story of her feud with Miss Butcher who let lodgings at number fourteen was a great comic saga that went on year in and year out (W. S. Maugham).


Вправа 16

Елементом якої конструкції виступає денумератив у поданих реченнях?

1 “I'm fine. Did I interrupt you in the middle of your tenth cocktail?” “My third”, I corrected (P. G. Wodehouse). 2 Or, better, meet me at Fourteenth and Broadway at two o'clock (J. London). 3 I had to give two supervisions from five to seven, and when the second was over went straight to the combination room (C. P. Snow).


Вправа 17

Вставте пропущені денумеративи у прислів’ях.

1 Trouble never comes … . 2 The … duty of a soldier is obedience. 3 The … wife is matrimony; the …, company; the …, heresy. 4 The … blow is half the battle. 5 … impressions are half the battle. 6 It is the … step that costs.


Вправа 18

Для чого у мовленні вживаються денумеративи-службові слова? Проілюструйте прикладами.

Вправа 19

Продовжіть ряд номінативних одиниць:

Second Congressional District; Third Reich; Eighteenth Dynasty; DIN standard; Model RHCN-1


Вправа 20

Наведіть приклади семантичних векторів еволюції та інволюції нумеральних одиниць на матеріалі квантитативних одиниць.
Вправа 21

Яку синтаксичну функцію в реченні виконують номінативні одиниці?

Ten years passed since that time it was ten o`clock of a mild day in October 19, 1997.

He killed nine young girls and it took him about two months.

We are not concerned about it”, said Francisco Hernande, president of the 200,000 – family Cuban-American National Foundation.The 36-year-old lawyer, whose office was given new power a year ago, is Florida `s most visibable Hipanic official.

The company will have a hard time delivering 737 (jetliner) before 2000.

The 737 runs on engines made by GE in partnership with Snecma.

Some of the 777s will go to Air China.
Вправа 22

Визначте функцію поданих деквантитативів:

1) комунікативна (повідомлення, репрезентація), коли ім’я, відоме співрозмовникам, є основою повідомлення: The 757 (jetliner) uses Pratt and Whitney and Rolls-Royce engines /IHT, 1997, № 35, 748/;

2) апелятивна (заклик, вплив): Call 54(2) 389436 /CR/;

3) експресивна: звичайно в ній є імена із широкою популярністю: (like) Agent 007;

4) дейктична (вказівна); ця функція супроводжується вказівкою на об'єкт/суб'єкт: 59317 Bat-Yam, Israel /CR/.
Вправа 23

Перекладіть речення. Визначте смислові відмінності “one”.

1 She stood with one hand on her hip. 2 Is there any chance you could spare five minutes one day this week? 3 “I wish you told me you had that kind of talent. One in a million actors has that.” 4 … he had been one long thought in her mind. 5 With one cold glance could she sent me back into childhood. 6 One evening, on the way to the grocer’s I saw Irwing sitting on the steps of his house. 7 The school was not particularly good one. 8 What little light there was come from one small window? 9 There was another silence, not a long one. 10 They had huddled in one corner of enormous, mirror-lined closet as though for protection. 11 The Pantheon is a single room. It has one entrance. One narrow entrance. 12 “Eye for an eye”, Vittoria hissed.


Вправа 24

Визначте співвідношення: 1) автохтонної (корінної) та запозиченої лексики; 2) простих та складних слів; 3) повнозначних та службових слів (запозичені слова та гібриди виділені в тексті)
SYMPHONY IN YELLOW

An omnibus across the bridgeCrawls like a yellow butterfly,

And here and there a passer-by

Shows like a little restless midge.
Big barges full of yellow hay

Are moved against the shadowy wharf,

And like a yellow silken scarf,

The thick hags along the quay.


The yellow leaves begin to fade

And flutter from the Temple alms

And at my feet the pale green Thames

Lies like a rod of rippled jade.


Вправа 25

Прокоментуйте положення із «Саги про лексему ‘one’»

1 Семантизується “one” у словнику як “єдиний”, “поодинокий”, “неподільний”. Витоки “один” корелюють зі значенням “саме той, тільки той”, на противагу до поняття “обидва”, “всі троє”. Значення числівника “один” асоціює з відповідним жестом. Етимологічний аналіз числівника “one” показує, що однойменне поняття формувалось у процесі пізнання, усвідомлення людиною власного “я” як чогось уособленого і протиставленого іншим референтам зовнішнього світу та членів соціуму. Мислителі Стародавньої Греції вважали його втіленням єдності, а першим “справжнім” числом два – найменше втілення множинності. Число 1 не використовується як основа системи числення, оскільки квадрат, куб та будь-який інший ступінь числа 1 дорівнює одиниці. У математиці одиницю не відносять ні до простих, ні до складних чисел.

2 Мова – це “живий організм”, який постійно видозмінюється, розвивається. З розвитком суспільства з’являється потреба в нових словах. Мова задовольняє цю потребу як запозиченнями, так і девіаційним розвитком власних слів. Кожна “жива” мова підвладна дії «вічного двигуна». Слова, проживаючи своє життя, як і люди, забувають дещо зі свого минулого, таким чином, відбувається семантичне спустошення, генерують лакуни (забуті значення) та неологізми. Ідентифікація парадигм лакунарності, її гетерогенної поліаспектності є вельми валоративним для оновлення діахронічної пам’яті. Слова, переосмислюючись, набувають нових значень, змінюють свої поверхневу та глибинну структури, поповнюють корпус неологізмів та архаїзмів. Денумеративи свідчать про процеси самоорганізації та самодобудови одиниць із семою числа. Денумеративні конструкції походять від числівників, які в родині квантитативних одиниць пізнали долю “семи чудес”: 1) генерували в “оселі предметності”; 2) зазнали термінологізації та 3) детермінологізації; 4) вийшли на простори фразеології; 5) дискурсивно номінують точну, приблизну та невизначену кількість; 6) пройшли семантичний колообіг від предметного до спустошеного значення; 7) мають рушійну словотвірну силу.

3 Лексема “one” посідає особливе місце в англомовній системі й емпатує інтерес до її функціонування. За тлумачним словником лексема “one” експлікується алонімами: only, individual, unique, united, specified, certain, indefinite, identical, equal. Вихідною семою “one” була окремість, індивідуальність буття. Обмеження одних об’єктів від інших, їх дискретизація є необхідними як для лічби предметів, так і для визначення індивідуальних характеристик порівняно з іншими об’єктами. Адгерентною є категорія винятковості. При використанні лексеми “one” в арифметичному значенні відсутня будь-яка сполучуваність, окрім логічної, тож у таких випадках ця лексема найбільш однозначно виражає категорію винятковості. Субстантивація числівника “one” генерує сему предметності. При цьому лексема “one” набуває характеристики слова, яке заміщує його контекстуальну сполучуваність, функцію та форми. Функціонування числівника позначене девіацією квантитативних смислів: емпатованої одиничності, невизначеної одиничності та надлишкової одиничності. Пор. англ.: One child embraced another within the huddle of a protective arm; One burden usually carried by all.

4 Лексеми just та only інтенсифікують числівник, протиставляючи його абстрактній, невизначено великій або малій множині об’єктів, кількості об’єктів, акцентуючи одиничність референта. Only one thing is making them bite and scratch and such things. Лексема one може виступати іменником чи займенником. One foot strayed from the edge of the wall, and my boot squelched into a muddy slime that trested in the centre of the path; You go ahead. I'll sit on this one; He lifted one hand, first to his forehead and then to his heart, in a delicate gesture of consummate gallantry. Розрізняють позитивну конотацію (унікальність, винятковість об’єкта) (They were the lucky ones) та негативну конотацію (об’єкт представлений у недостатній кількості, самотність, відчуженість і т. п.) (They wil take him to police, I think so. Behind Crawford Market is one police station, for this area (недостатність). Одиничність в англійській мові також виражається за допомогою комбінації артикля the та лексеми «one». Someone – you see him, out there on the street, the one with a dirty shirt and no shoes.

Невизначена одиничність вербалізується конструкцією «one of…» Who'd just entered through one of the arches. He is an enforcer, and one of those who works for Abdul Ghani, who, in his turn, works for one of the great crime lords of the city, Abdel Khader Khan.

5 “One” може набувати значення єдності (one woman; one nation; one piece of cake) чи уособленості (one member of the party).

6 І займенники, і квазііменники можуть мати форму множини та означений артикль. Єдиною відмінністю між ними є те, що квазііменники one/s не є безвідносними, вони заміняють згадані вже по контексту іменники, певні предмети або істоти. One should know it perfectly well (неозначений займенник); Afghans. Rafiq, the small one, he used to run the blackmarket in books (квазііменник, тому що завдяки контексту можна зрозуміти, що мова йде про певну особу). В окрему групу виділяються конструкції типу one of. One of their companions at the table leaned close, and spoke to them. У цьому випадку правосторонньою означуваною групою обмежується коло вибору можливих варіантів, тобто займенник one втрачає частково свою неозначеність.

7 У денумеральній ад’єктивній парадигмі словотвірними потенціями визначаються морфеми -fold, -some, -th, у прислівниковій -се, у субстантивній – -er, -e(s). Серед неологізмів-дериватів превалюють іменники. Пор. англ.: It's, ah, it's a one-zero-four, isn't it?; He poured the last of the one-litre bottle into his glass and topped it up with the last of the soda.

Лексема one позначена синкретизмом та дериваційною активністю. Існує численна група похідних від “one”, що були утворені за сукцесивною та радіальною моделями: once, only, oneness, loneliness, oneself, alone, someone, anyone, none, everyone, one by one, one another, the one and only тощо.

8 Кластери денумеративів утворюються сукупністю упорядкованих відношеннями похідності морфем. Невід’ємним сектором в англійській мові є числівники, поверхнева та глибинна структури яких відкриті модифікаціям на епідигматичному рівні, як таких, що підвладні дії «вічного двигуна».

9 Серед найуживаніших дериватів від нумеральної одиниці “one” на базі проаналізованих прикладів можна назвати лексеми: “once”, “only”, “alone”, “lonely”, та займенники everyone, no-one, none, someone.

10 “Once” – це деривативне утворення від нумеральної одиниці “one», що утворилося за допомогою словотвірного суфікса -ce, який семантизує значення “time”. “Once” може бути іменником (Once is enough), прикметником (the once and future king), прислівником (a once powerful nation; We go to a movie once a week), сполучником (Once you're finished, you can leave) та входити до складу фразеологічного сполучення (once at a time, once and for all, once and again), що свідчить про його синергетичний потенціал. “Оnce” може мати значення виокремлення, темпоральності, минулості (That used to suit me once), послідовності (It will be opened to the public in the next few years, once essential maintenance is completed), кількості (She believed that there wasn't enough niceness in the world, and she said so, in exactly those words, more than once (багаторазовість). We met, once, at a party (одноразовість). Вираз once more зустрічається у значенні “знову, далі”. (“Do you know a place called Leopold's?” I asked Prabaker as he joined me, and we started to walk once more; I tried once more to find the words for the foliant blaze of her green eyes. Також поширеною є фраза “at once», що має значення темпоральності. He turned at once, and threw himself again at the door on his side.

11 “Only”, у свою чергу, утворилося за допомогою продуктивного суфікса -ly, похідного від “like”. “Only” може бути прикметником (This is the only pencil I can find; an only child; an only son; the one and only Muhammad Ali), прислівником (If it were only true! I cook only on weekends; I read that article only yesterday; You will only regret your harsh words to me). “Only“ семантизує винятковість. Although only three and at most four storeys tall, the buildings leaned in upon the winding pathways, and the sky was reduced to a thin brush stroke of pale blue.

Alone” є результатом компресії фрази all but oneself, “all, wholly” + “one”. “Alone” може бути прикметником (I want to be alone; He is alone among his peers in devotion to duty), прислівником (She alone believed him); часткою (One cannot live by bread alone), прийменником (She glanced anxiously alone the line of faces) та частиною ідіоматичного сполучення (leave well alone, leave well enough alone, let well alone; leave alone, let alone).

Серед найуживаніших похідних є займенники someone, anyone, no-one, none, one another, everyone, які матеріалізують синкретичне буття номінації на позначення приблизності та предметності й заперечення. Викликає інтерес використання займенника у графічному образі no-one. “Listen … take it easy on the street, huh?” I mean, you can trust no-one.; No-one drove the beggars from the streets. No-one banished the slum-dwellers. Канонізованим є узус no one або none.12 Аналіз лексеми “one”, її етимологічних витоків, лексико-семантичних девіацій свідчить про системність еволюційних модифікацій числівникової родини на шляху від повнозначних до службових слів. Біполярне дослідження (системно-функціональне) об’єктивує вивчення лінгвістичних феноменів на діасинхронічному рівні. Фокусування уваги на мовленнєвому бутті слів, їх реалізації у текстах, у різних ситуаціях спростовує деякі канонізовані положення, генерує думку про самоконтроль та само добудову на матеріалі вихідних нумеральних конструювань.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32630
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБердянськ 2012 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
Олександр Іванович – д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКонспекти уроків, художні тексти, тестові завдання клас Донецьк 2006 ббк 83. (2=Укр) Рецензенти
Оліфіренко В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету, член Національної Спілки письменників...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБбк 83. 30 І-19 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Войтюк А. Ю
Робота безпосередньо адресована фахівцям-філологам (викладачам, вчителям, аспірантам, магістрам, студентам тощо), а також усім тим,...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon+ 159. 019: 159. 923 Кондратенко Лариса Олександрівна
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка