Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти


Таблиця 3 – Реалізація ФО(ч) кількісних та кількісно-якісних значеньСторінка4/12
Дата конвертації09.03.2018
Розмір1,72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Таблиця 3 – Реалізація ФО(ч) кількісних та кількісно-якісних значень

ФО (ч)

Кількісні значення

Кількісно-якісні значення

1

2

3

two and two

попарно
two by two

по двоє
two bits

25 центів
two dogs over one bone seldom agree
двом собакам однієї кістки не поділити

two in distress make sorrow less
на миру і смерть красна

in two

навпіл
in two twos
негайно

two and a pack

дрібна сума
two and two make four
само собою розуміється

two by four

незначний
two can play at that game
подивимося, чия візьме

Продовження табл. 3

1

2

3

two of a trade
люті конкуренти

two or three

декілька
when two ride on one horse, one must sit behind
кожному своє місце

two heads are better than one

одна голова добре, а дві – краще
two upon ten
уважно дивитися, бути уважним

to be in two minds
бути в нерішучості

when two Sundays meet together
ніколи

Повної десемантизації в умовах ФС(ч) зазнають, в основному, позначення чисел малого порядку, що зумовлено їх частотою вживання. Об’єктивними показниками десемантизації числівників за умов постійного контексту є: 1) заміна числівників іншими кількісними словами; 2) взаємозамінність числівників при збереженні загального значення ФС(ч); 3) заміна числівників словами неквантитативної семантики; 4) опущення числівників у ФС(ч).


Спустошеність числівників
Частіше числівники підлягають апроксимації у художньому дискурсі, ніж в інших дискурсах. Дискурсивні аспекти позначаються мовними чинниками. Пор.: укр. – Сім разів відмір, один – відріж; три клепки у голові; тисяча чортів. У фразеологічному корпусі числівники позначають невизначену кількість, а у нефразеологічному – приблизну. Сучасні англійські числівники дискурсивно детерміновані, що експлікується девіацією їх номінативної функції. У фразеологічному корпусі числівники мають статус маркерів приблизної та невизначеної кількості як такі, що звільняються від статусу “чистого терміна”. Спустошеність числівників починається із семантизації понять багато та мало. Пор.: англ. – to drink as seven lords, four eyes see better than two; укр. – йти під три чорти, один у полі не воїн. При частковій десемантизації числівники виражають якісні ознаки. У лічилках, віршиках та скоромовках спрацьовує “семантична пустота” числівників. Пор.: укр. – одна нога тут, а друга там ‘дуже швидко’; від горшка два вершка ‘недосвідчена людина’; випити дві неповних ‘зазнати горя’. Кількісні одиниці мають тенденцію до десемантизації свого значення, вони втрачають квантитативність і семантизують квалітативні значення.

Числівник один вживається у приказках та прислів’ях. Пор.: укр. – одному Богові відомо ‘тобто нікому’, один як палець ‘без рідні’, одним вухом чути ‘не знати’, одного поля ягоди ‘однакові’; англ. – two minds are better than one.

Числівник два має числове значення, але в переносному вживанні (у приказках чи фраземах) реалізує значення декілька. Англійська лексема two у своїй еволюції реалізує контрастивне кількісне значення, що підтвержується повторенням семантичного циклу на новому циклі його розвитку, при вираженні кількісної дихотомії мало :: багато. Пор.: укр. – двом смертям не бувати, щоб йому два ока вилізло, вбити двох зайців, дві шкури дерти, покірне телятко дві матки ссе; англ. – to make two ends meet.

Бодуен де Куртене відводить велику роль поняттю два, відмічаючи, що поки існувало уявлення одиниці, не було навіть і мови про кількісне мислення. Тільки поява поняття два зробило можливим виникнення лічби та арифметики. У мовній картині світу два є числом великого навантаження, як таке, що реалізує двоїну, парність та протиставлення. Це поклало початок двоїни – старту для однини та множини. Поняття двоїни було першим кроком до множинності. Форми двоїни вживалися, коли йшла мова про парність предметів або людей, про співвіднесеність дій, стану. Згодом людина усвідомлює, що поняття два імплікує множинність. Слова, що реалізують ознаки двоїни, належать до різних частин мови, але не належать до сфери граматики, пор.: англ. – double, twin, between, couple, pair.

Пізнавши двоїну, людина зіткнулася з такою множинністю. Числівник три є сакральним у християнстві, оскільки Бог має три іпостасі – Бог-Отець, Бог-Син та Бог-Святий Дух. Символу три відповідає модель трьох світів та трьох стихій. У казках ми зустрічаємо завжди три сини, які повинні обрати одну з трьох доріг. “Золота рибка” у казці виконує три бажання. У билинах та віршах за допомогою слів, що співвідносяться з поняттям “три”, виражається ідея гіберболізації. У фраземах цей числівник позначає силу – укр. у три мотузки, у три дуги гнути; відстань – у третє царство, гнати в три шиї; використання, насильство – в три погибелі гнути, дерти три шкіри, англ. – two is company, three is none.

Сукупність із чотирьох спочатку сприймалася також невизначено у мовних одиницях типу укр. на всі чотири сторони світу, за чотири моря. Піфагорійці вважали чотири символом сили, рівності та справедливості. Числівник чотири позначає життєвий цикл людини – дитинство, юність, зрілість і старість; пори року – зиму, весну, літо та осінь, сторони світу – південь, схід, північ і захід. У народній творчості цей числівник сугестує обізнаність у чомусь – укр. на чотири ноги підбитий; простору – укр. у чотирьох стінах; руху – укр. на всі чотири вітри, англ. – four eyes see better than two.

Числівник сім реалізує значення невизначеної множинності, є християнським сакральним та божественним числом Всесвіту. Тиждень має сім днів, веселка – сім кольорів. У висловах числівник сім вживається на позначення відстані – укр. за сьомим морем, на сьомому небі; труднощів – укр. сім потів зійшло; брехні та нелогічності – укр. сім мішків гречаної вовни, сім п’ятниць на тиждень. Про витоки числівника сім свідчить його використання у фразеологізмах (англ. seven stars, seven wonders) та назвах казок різних народів (рос. “Семь звездочек”, “Семь соперников”). Пор.: англ. – to drink as seven dogs (lords).

Числівники дев’ять та дванадцять також зустрічаються у міфології: дев’ять планет у Сонячній системі, дванадцять апостолів [16]. Силою мудрості та передбачення наділялося дев’ять у піфагорійців: сума цифр результатів множення натуральних чисел від одного до дев’яти на дев’ять становить також дев’ять. Пор.: 1·9=9, 2·9 = 18 (1+8=9), 3·9=27 (2+7=9).

Спустошеність числівників проявляється не зразу, до цього вони проходять семантизацію понять багато та мало. При повній десемантизації числівники номінують якісні ознаки. Часовий чинник відіграв велику роль у десемантизації. Про стародавність числівників свідчать їх паралелі у багатьох мовах.

Лексичні паралелі числівників англійської мови
Дослідження числівників становить певний інтерес, оскільки дає можливість вивчення лексичної системи та простежити еволюцію пізнання реального світу.

Поряд із числівниками в англійській мові у лічбі використовуються і лічильні слова типу brace, pair, couple, дослідження яких має значення для усвідомлення основних етапів когніції кількісних відношень. В англійській мові поняття двоїни, парності виражалося граматичними, лексичними та словотворчими засобами. Категорія двоїни притаманна багатьом мовам. У сучасній англійській мові категорія двоїни відсутня. Слова, які виражають поняття двоїни, належать до різних частин мови, наприклад:  прикметник – double; дієслово – to double; займенник – both; іменник – brace.

Для номінації двоїни серед іменників виокремлюється ціла парадигма простих за своєю структурою слів, що мають у своїй семантиці сему числа.

Слово brace належить до романських запозичень, що показує роль руки у процесі відображення кількісних оцінок реального світу. В англійську мову це слово прийшло зі значенням дві руки. Предметне значення цього слова було вихідним, тому що спочатку його пов’язували з позначенням тварин. Семантична структура слова brace у діахронічному зрізі містить сему парності. Це слово вживається також як кількісний атрибут перед назвами неживих предметів та під час лічби, напр.: англ. – a brace of hundred pounds, a brace of thousands. Слово brace може вживатися в іронічній формі типу англ. a brace of two, a brace of duke, thirty brace of grouse.

В англійській мові значення парності реалізується словами couple та pair. Лексема couple належить до романських запозичень і пов’язана із значеннями упряжка та пристосування до тварин. З плином часу слово набуває семи парності, як і слово brace, і починає вживатися у значенні те, що об’єднує двох, бути у парі, напр.: англ. – a couple of girls, a couple of partners. В агрокультурній лексиці слово позначає “вівця з ягням”. Для слова couple притаманна омонімічність форми однини та множини, напр.: англ. – a twenty couple of dogs, a couple of eggs, three couple of dollars. Слово couple вказує на пару різних предметів, людей, тварин.

Слово pair є синонімом до couple і номінує певну відповідність предметів. Слово pair сполучається зі словами на позначення парних частин, напр.: англ. – pair of ears, pair of lips, pair of arms, pair of hands, pair of legs, pair of shoes, pair of sleeves, pair of trousers. Для слова pair притаманна омонімія форм однини та множини. Розрізняються слова couple та pair за семантичним змістом: couple позначає пару різних за характером та якістю предметів, тварин і людей; pair вказує на певну відповідність, напр.: англ. – We got some eggs – would you like a couple? (Ben Elton) A couple of children were playing marbles (Donald  E. Westlake). She resolved to buy him a new pair of jeans (Jill Mansell). Students work alone or in pairs (Linda Warren).

Слова brace, couple та pair вживаються в англійській мові для позначення двоїни, парності, утворюючи синонімічний ряд. Ці слова вступають у гіпонімічні відношення із числівником two, який може взаємозамінюватися із кожним із цих слів. Але лічильні слова із семою парності обмежені у своїй дистрибуції. Слово brace вживається, в основному, для номінації числових характеристик тварин, слова couple та pair вживаються для позначення числових характеристик тварин та людей, при цьому вони мають широкий спектр функціонування.

Поняття двоїни також ословлюється словосполученнями – вільними та стійкими. До вільних словосполучень належать мовні одиниці таких моделей: Pr+Noun, Adj.+Noun, V.+Adv. Напр.: англ. – double love, both members, to read twice. До стійких сполучень можна віднести одиниці типу a brace of two, two minds are better than one, two by four. Серед них виокремлюються мовні одиниці, які знаходяться на межі синтаксису та фразеології. Стійкі сполучення відходять від прямого значення, що простежується у таких одиницях, як in two twos, two by four. У цих сполученнях відбувається десемантизація, втрата семантичного значення: лексема two реалізує своє пряме призначення і використовується для позначення невизначеної кількості та малого числа.

Поряд із лічильними словами, що позначають парність, існують кількісні детермінативи, що позначають невизначену кількість, типу a sсhool of fish, a team of dogs, a bale of cotton, a nest of ducks, a pile of books.

З іменниками, що піддаються лічбі, на позначення багато та мало вживаються квантифікатори a few, many, а з іменниками, що не піддаються лічбі, – little, much. Це явище було притаманне більш раннім періодам англійської мови.

Предметне значення реалізують також і слова міри та ваги, які своїм походженням завдячують назвам частин тіла людини (nail, foot), знарядь праці (pole, chain, rod), земельних ділянок (hide, acre), посуду (pint, ton, gollоn). Слова міри та ваги виникли пізніше, ніж числівники, тому в їх смислових структурах простежується генеза від предметного до кількісного значення. Але коли слова міри та ваги не походять від числівників (mile, hundredweight), то у їхній смисловій структурі не віднаходимо предметного значення.

Слово dozen було запозичене із латинської мови й семантизує “два” (duo) і “десять” (decim), які утворили складне слово зі значенням “дванадцять” за адитивним принципом. Це слово і зараз часто використовується у мові, особливо у фразеологізмах типу devil’s dozen, to have dozen things to do, to give dozens smile.

Слово score було запозичене зі скандинавської мови на позначення групи овець, яких рахували по 20 штук.

Якщо провести паралелі мовних позначень, то можна відмітити, що у кожній мові виокремлюються слова лічби, функціонування яких обумовлене характером об’єкта, що позначається. Наприклад, для лічби тварин використовується позначення голови, для каналів – джерел, для дерев – кореня. Лічильні слова виступають неосновними позначеннями кількості, вони не виражають абстрактних числових понять, але синкретично реалізують предметне та кількісне значення. Слова лічби не позначаються цифрами, їх сфера вживання обмежена. Але словам лічби і числівникам притаманні загальні тенденції. Кількісні слова, які реалізують сему числа, позначені біфункціональністю, вони реалізують як точне, так і невизначене число, напр.: англ. – two dozen apples :: dozens of apples, а hundred people :: hundreds of people, four score years :: score of years. Слова лічби у своїй еволюції зближуються з числівниками, вони реалізують омонімічні форми однини й множини, своїми формами “нагадують” порядкові числівники (dozen-dozenth).

У сучасній англійській мові числівники, слова лічби та слова міри і ваги відкриті модифікаціям на шляху їх становлення та функціонування.

СЛОВОТВІРНІ ТЕНДЕНЦІЇ НОМІНАЦІЙ ЧИСЛА

У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Лексична система має особливий вимір – епідигматичний, тобто словотвірний, без якого неможливо ґрунтовно охарактеризувати семантику слова. Як відомо, кожне слово має форму та зміст, які притаманні лише йому. Проте слово має асоціативні зв’язки з формально близькими йому словами, з одного боку, та близькими за значеннями – з іншого. Проблема словотвору, його мотиваційних механізмів на вербальних просторах вихідних та похідних одиниць за традицією розглядається на семантичних векторах їх реалізації. Аналіз мотивації номінативних одиниць (у нашому випадку – денумеративів) об’єктивує когнітивну проекцію на структуру об’єкта, його семантичне наповнення, оскільки мовне тлумачення є “вікном у знання”, можливістю для осмислення характеру девіацій поверхневих та глибинних структур корелюючих одиниць. Лінгвісти та когнітівісти одержують багато інформації від мовних знаків, а саме про них самих та про те, що приховується за ними.

Словотвір надежить до ендосистеми – однієї системи із суперсистем. Актуальність осмислення проблем словотвору є нагальною як одного із частиномовних вимірів. Словотвір виходить за межі лексичної системи, він є базою деривації, утворення секондарних конструювань, вихідними формами яких служать як і слова, так і словосполучення (тобто одиниці широкого представлення). Словотвір – це упорядкована, структурно багатовимірна система. Властивості та функції елементів дериваційної системи в цілому корелюють із системотворчими властивостями всієї мовної парадигми. Характер деривації залежить не тільки і не стільки від виявлення її чіткої структурної організації, скільки від функцій, які вона виконує.

Словниковий фонд сучасної англійської мови постає перед нами у сьогоденному лінгвістичному корпусі мовних одиниць, структурно-семантичне призначення яких має велике значення для осмислення інтеграції екстралінгвальних та інтралінгвальних чинників появи нових одиниць, розуміння структурно-семантичної природи семіотичних мовних знаків.
Словотвірні характеристики числівників як вихідних одиниць денумеративів англійської мови
Експлікація витоків номінативних одиниць має свою історію і трактується по-різному вченими лінгвістичних студій. Формально-структурний підхід подається у працях В. О. Звєгинцева, О. І. Смирницького, Г. О. Винокура. На часі пріоритетним є вивчення структурно-семантичної природи похідних одиниць та їх словотворчих функцій. Об’єктом ідентифікації у 80-х рр. ХХ ст. виступають словосполучення, речення, синтагми, дефініції тощо. В. Н. Телія експлікує процес лексикалізації словосполучення, вторинного конструювання. Зарубіжними вченими фокусувалася увага на походженні слів за моделями генеративного синтаксису на основі структурації знань досвіду, пропозиції, фреймів. О. С. Кубрякова ідентифікувала чинники похідності за: 1) формою та довжиною корелюючих одиниць; 2) характером та результатами трансформацій; 3) структурною організацією.

З огляду на тенденції сучасних досліджень денумеративи у роботі розглядаються у річищі їх поверхневих та глибинних структур, еволюційної-інволюційної динаміки частиномовного буття і як підсистеми лексико-семантичного поля кількості. Денумеративи осмислюються шляхом порівняльної параметризації вихідних та похідних одиниць, вивчення явища синкретизму в наскрізній динаміці та семантичній девіації корелюючих слів. Порівняльне осмислення корелюючих одиниць об’єктивує їх лінгвістичний статус, специфічні системно-функціональні ознаки у науковій картині світу.

Адгерентними є феномени полісемії, омонімії, дисемії, енантіосемії, лексикалізації, які розглядаються на рівнях синтагматики (функціонування у мовленні) та парадигматики (мовні представлення). Діасинхронічний синкретизм спрацьовує у числівниках, процесах їх деквантифікації та десемантизації, з одного боку, та семантичній природі денумеративів, з іншого, як таких, що належать, на відміну від числівників, до дериватів різних частиномовних груп і синтезують семи як вихідних, так і похідних одиниць. Корелюючі групи слів пов’язують специфічні словотворчі асоціації – семантичні та вербокреативні. Деривація діє бівекторно, у поверхневих та глибинних структурах. Об’єкт представлений у вкрапленнях стосовно їх самоорганізації, самоконтролю та самодобудування, закладених в інформації, матеріалі та енергії.

Термін епідигматична функція – словотворча функція, що має значення “семантична деривація”. Лексеми словотворча та вербокреативна належать до синонімічних термінів.

Англійським числівникам притаманні такі риси, як інформативність, динамізм, стабільна кореляція з одиницями лексико-семантичного поля кількості та словотворча активність. Динамізм числівників підтверджується їх епідигматичною (словотворчою) активністю, можливістю заповнювати лакуни та конституативно детермінуватися. Висока комбінаторика числівників проявляється на рівні словоутворення. Корені числівників можуть сполучатися як з афіксами, так і з іншими морфемами. Утворені від числівників слова зберігають сему числа та отримують самостійне лексичне значення, тобто стають семантично-похідними одиницями, які корелюють з основами числівників і залежать від них (див. рис. 2).

Числівники англійської мови мають чималий словотвірний потенціал, тобто служать базою для творення похідних слів за певними моделями, які існують у мові. Змістові структури англійських числівників характеризуються рухливістю, специфічною еволюцією від неозначеного до означеного і знову до неозначеного кількісного значення.

Вчення про словотворення є важливою частиною мовознавства. Останнім часом в умовах глобалізації спостерігаються інтенсивні процеси словотворення. Найбільш рухливим та динамічним вважають лексичний рівень мовної системи, розвиток якого пов’язаний з появою нових слів та словосполучень – як за формою, так і за змістом. У зв’язку з цим значущим є осмислення словотворчої парадигми сучасної англійської мови, що передбачає аналіз поверхневих та глибинних структур похідних слів, тенденцій їх формального та семантичного становлення.Рисунок 2. – Частиномовна представленість денумеральних утворень

Своєрідністю словотвору є його різноплановість та неоднорідність лінгвальних одиниць, які служать його конституентами. Словотвірна парадигма обіймає генеративну, трансформаційну та реверсивну ланки. Перша ланка містить морфеми, слова та словосполучення – одиниці різних рівнів, які трансформуються за допомогою афіксації, скорочення (друга ланка) та збагачують реверсивну ланку (словниковий склад мови). Твірною основою для вербокреації виступають одиниці різних рівнів мови. Це можуть бути морфеми, лексеми та синтаксичні конструкції. Важливою є роль словотвору із точки зору когнітивної лінгвістики, оскільки цей процес орієнтований на комунікацію, на передачу знань про світ, на структурування тих елементів навколишнього світу, які в процесі діяльності суб’єкт виокремлює. Словотвір має три складові: 1) способи словотворення; 2) словотворчі засоби; 3) правила словотворення. У свою чергу, способи словотворення поділяються на морфологічні – афіксація (six-ty, on-ce, thirty-some) та лексичні – словоскладання, компресія та конверсія (everyone, two-armed, only, alone, to ten). Словотворчими засобами служать корені, основи слів та афікси (two-decker, millionaire, mid-nineties). Правила словотворення регулюють реалізацію як словотворчих способів, так і засобів.

Кожний спосіб словотворення (афіксація, словоскладання, компресія) має свої правила, засоби та моделі, продуктивність яких із часом змінюється, тому що словотворення перебуває в постійному русі й розвитку. Продуктивність – це здатність утворювати нові слова, тобто похідні.

У мовній мегасистемі словотвір виступає в ролі посередника, як такий, що становить систему міжрівневого порядку, оперує одиницями інших рівнів мовної системи як власними конституентами і має велику кількість власних механізмів, за якими вони трансформуються в одиниці лексичного та морфологічного рівнів. Словотвір продукує нові мовні одиниці й виступає як складна взаємодія всіх одиниць словникового складу – морфем, слів та словосполучень.

Система англійського словотвору має декілька джерел поповнення, й основним джерелом служить словниковий склад мови. Структура словотвору є динамічним процесом, тому в ній і відбуваються різні зміни та варіювання. Словотвір, як вияв міжрівневого співвідношення мовних одиниць, засобів і функцій, пов’язаний із формуванням і використанням похідного слова як номінативної одиниці, покликаної до виконання основної функції мови – відображення та осмислення дійсності у процесі мовного спілкування, в якому спрацьовує зовнішній та внутрішній досвід людини.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32630
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБердянськ 2012 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
Олександр Іванович – д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКонспекти уроків, художні тексти, тестові завдання клас Донецьк 2006 ббк 83. (2=Укр) Рецензенти
Оліфіренко В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету, член Національної Спілки письменників...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБбк 83. 30 І-19 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Войтюк А. Ю
Робота безпосередньо адресована фахівцям-філологам (викладачам, вчителям, аспірантам, магістрам, студентам тощо), а також усім тим,...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon+ 159. 019: 159. 923 Кондратенко Лариса Олександрівна
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка