Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. ДСкачати 353,23 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.08.2017
Розмір353,23 Kb.
  1   2   3


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Серія «Галерея творчих особистостей

Миколаївщини»
Випуск 1.
Микола Миколайович Аркас

у вимірі часу

Біобібліографічний покажчик


Миколаїв – 2014

УДК 016:94(477.73)

ББК 91.9:63.3(4УКР-4М)

А-82
Упорядник:

Вілкул В.Д. – зав. сектору науково-інформаційної роботи Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського

Науковий редактор:

Сімоненко Н.Є.- директор Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського

Технічне редагування:

Степчук В.В. – бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського


А-82

Микола Миколайович Аркас у вимірі часу: біобібліографічний покажчик / Упор. В.Д. Вілкул. – Миколаїв: МНУ, 2014. – 37 с.

Перший випуск біобібліографічного покажчика серії «Галерея творчих особистостей Миколаївщини» присвячений життю та просвітницькій діяльності нашого земляка Миколи Миколайовича Аркаса – видатного громадського діяча, історика, композитора, етнографа, засновника Миколаївської «Просвіти».

У покажчику представлено бібліографію творчої спадщини М.М.Аркаса, та дослідження науковців про його життя і діяльність, педагогічні погляди, що вийшли на традиційних та електронних носіях.

Покажчик адресовано широкому колу читачів, викладачам, вчителям шкіл, студентам – усім, кого цікавить громадсько-просвітницька діяльність М.М.Аркаса.ЗМІСТ


Від упорядника ………………………………………………………………..

4

I.

Творча спадщина М.М.Аркаса ………………………………………

6

II.

Література про життя та діяльність М.М.Аркаса ………………….

10

III.

Просвітницька та мистецька діяльність М.М. Аркаса …………….

20

3.1

Фундатор «Просвіти» ………………………………………………..

23

3.2

Опера «Катерина» ………………………………………………........

26

IV.

М.М. Аркас і Миколаївщина …………………………………….......

29

V.

Вшанування пам’яті Миколи Аркаса ……………………………….

31

Допоміжний апарат ……………………………………………………………

36

Іменний покажчик авторів праць про М.Аркаса ……………………………

36


ВІД УПОРЯДНИКА
Та ні не можу я загинуть, -

Іду в життя, життя нове,

Іще побачиш ти мене

Моя кохана Україно.
(М. М.Аркас)
Серед генераторів української національної ідеї чільне місце належить нашому земляку Миколі Миколайовичу Аркасу, видатному громадському діячу, історику, композитору, етнографу, фольклористу, засновнику Миколаївської «Просвіти».

Пропагуючи українську мову, він сам писав поетичні твори. Внеском в українське музичне мистецтво було створення опери (лібрето та музика) за сюжетом Шевченківської «Катерини». Як історик М.М. Аркас реалізував себе в книзі «Історія України-Русі» в якій зібрано багато цікавих фактів та подій, долі та родоводи князів, гетьманів – зібрав та переробив дані з різних історичних джерел таким чином, що багато років вона доступна і зрозуміла кожному, переконлива та викликає довіру.

Харизма М.М. Аркаса набуває все більшої резонансної сили і поступово перетворюється на високий моральний орієнтир цілої нації. Заслуга в цьому належить нашим сучасникам: науковцям, митцям, журналістам, представникам влади, чия діяльність була спрямована на популяризацію життя та творчості М.М.Аркаса, на розвиток та збереження культурницької спадщини краю. Нині історико-освітня спадщина Аркаса утверджується шляхом перетворень по формуванню національної духовності, зміцненню українського державотворення і є складовою національного відродження.

У процесі відродження національної культури і духовності українського народу виняткова роль належить краєзнавству з його невичерпними можливостями для навчання і виховання. М.Аркас який «дав рідному краю багаті жнива», посідає почесне місце в галереї видатних земляків. Для миколаївців він приклад невтомного служіння рідному народові.

З метою інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти та популяризації творчої спадщини видатних особистостей Миколаївщини бібліотека заснувала cерію бібліографічних покажчиків «Галерея творчих особистостей Миколаївщини».

Покажчик сприятиме підвищенню студентської компетентності шляхом розкриття багатогранної діяльності М.М.Аркаса.

Видання налічує 271 позицій із суцільною нумерацією, складається з п’яти розділів. У межах розділу документи розміщено у хронологічному порядку за зведеним українсько-російським алфавітом. Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинним державними стандартами України.

Джерелами відбору документів слугували фонди університетської бібліотеки, обласної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова, науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Використано також прикнижкові та пристатейні бібліографічні списки, джерела дисертаційних досліджень, інтернет-ресурси тощо. Більшість публікацій, які увійшли до покажчика переглянуті de visu, описи, які здійснювались за допомогою інших джерел і непереглянуті, позначено знаком астериск (*). Підбір документів закінчено в липні 2014 року.

Для зручного й ефективного користування посібником розроблено допоміжний апарат, який представлено: іменним покажчиком авторів праць про М.Аркаса; статею від упорядника; схемою згрупування (зміст).

Покажчик рекомендовано широкому колу читачів, викладачам, вчителям шкіл, студентам - усім, кого цікавить життя та освітня діяльність М.М.Аркаса.До смерті буде він любить

і свій народ, й свою країну

свою трагічну Україну

І буде правдоньці служить!
І. ТВОРЧА СПАДЩИНА М.М.АРКАСА

 1. Андріяш В.І. Проблеми українського державотворення в епістолярній спадщині М.М.аркаса // Наукові праці .Т.12. Політичні науки. – Миколаїв, 2001. – С. 40-42.

 2. Аркас М. Подоріж до Одеси // Жадько В. Благословенна святим Миколаєм / В.Жадько. – К.: «Департамент», 2000. – С.556.

 3. *Аркас М. Історія України-Русі. – Б.м., 1908. – 384с.

 4. Аркас М.М. Історія України-Русі / Микола Миколайович Аркас: [переднє слово П.М. Гвоздицького]. – 3-тє факс. вид. – К: Вища школа, 1993. – 414с.

 5. *Аркас Микола. Історія Північної Чорноморщини. – Т.1 (Від найдавніших часів до початку формування Київської держави). - Торонто, 1969.

 6. *Аркас М. Що спонукало мене перекласти Гомерову « Ілліаду». З 22-ї пісні переклад «Поєдинок і смерть Гектора» / М.М.Аркас // Визвольний шлях: суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – 1954. – Кн. 10. – Лондон: Українська видавнича спілка. – С.71-90.

 7. Береза І. Листування Миколи Аркаса та Василя Доманицького / І.Береза, В.Русова //Освітянські вітрила: гуманітарний альманах. 2006. – Миколаїв, 2006. - № 3- 4. – С.152-182.

 8. *Березовська Т. Микола Аркас: сторінки юнацького щоденника / Т.Березовська. – Режим доступу: http://www.arkas-prosvita.iatp.org.ua/ arkas2.html.

 9. Березовская Т.Н. Н.Н.Аркас: письма из Богданочки / Т.Березовская // Южная правда. – 2004.- 8 апреля.

 10. Білюк О.В. М.М.Аркас: історико-освітня спадщина // Матеріали I Міжнародної наук.-практ. конференції, 14-15 квітня 2011 року. – Миколаїв, 2011. – С.12-15.

 11. Бойченко В. Трагічна історія Аркасової «Історії України» / В.Бойченко // Радянське Прибужжя. – 1998. – 24 січня.

 12. Бойчук С.В. Приватна бібліотека родини Аркасів та видання, що зберігаються в бібліотеках та архівах Миколаєва // Історія. Етнографія. Культура: Нові дослідження: III Миколаїв. обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв: Атол, 2000. – С.165-170.

 13. Бундюченко Т. Відбиток науково-історичного спадку М.М.Аркаса в українській історії / Т.Бундюченко, В.Шкварець // Аркасівські читання: матеріали I Міжнародної наукової конференції, 14-15 квітня 2011року. – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – С.15-18.

 14. Вашкевич В.М. М.М.Аркас про колонізацію півдня України / В.М.Вашкевич // Джерела духовності: тези науково-практичної конференції до 140-річчя від дня народження М.М.Аркаса. – Миколаїв, 1993. – С.75-77.

 15. Документи з фондів державного архіву Миколаївської області та приватних колекцій // Збірник матеріалів II Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «М.М. Аркас: погляд із сьогодення», присвяченої 145-й річниці від дня народження; Миколаїв, 24-25 березня 1998 року. – Миколаїв, 1998. - С.89-112.

 16. Друмов В.І. Дослідники спадщини М.М. Аркаса: огляд сучасної історіографії / В.І.Друмов // Шануючи пам'ять патріота України. Документи і матеріали про життя та діяльність М.М. Аркаса. – Миколаїв, 1997. – С.15-23

 17. З епістолярної спадщини композитора Миколи Аркаса // Жадько В. Благословенне святим Миколаєм / В.Жадько. – К.: «Департамент», 2000. – С.519-554.

 18. *Камінський Ф. Листування Лесі Українки з М.М.Аркасом / Ф.Камінський // Науково-інформаційний бюлетень Архівного Управління УРСР. – 1963. - № 4. – С.43-48

 19. Каталог документів і фотоматеріалів родини Аркасів з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. – Миколаїв, 2002. – 20с.

 20. Ковтун В. Частная библиотека семейства Аркасов / В.Ковтун // Вечерний Николаев. – 2002. – 10 августа.

 21. *Липинський В.К. Історія України Миколи Аркаса / В.К. Липинський // Літературно-науковий вісник. – 1908. – Кн. VIII. – Т. XLIII. – С.307-318.

 22. Лящук Ю. Епістолярний спадок Миколи Миколайовича Аркаса / Ю.Лящук, В.Шкварець // Аркасівські читання: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2012 р. – Миколаїв, С. 19-21.

 23. Мазурін М.В. Видання «Історії України-Русі» Миколи Аркаса / М.В. Мазурін // Збірник матеріалів II міжвузівської студентської науково-практичної конференції. - Миколаїв, 1998. – С.55-57

 24. Папушой О.В. Друге видання « Історії України-Русі» М.М.Аркаса: новий погляд // Збірник матеріалів II міжвузівської студентської науково-практичної конференції. - Миколаїв, 1998. – С.51-53.

 25. Сарбей Г. А була поема …[ В рукописній спадщині М.Аркаса залишилась ненадрукована поема «Гетьман Пилип Орлик»] / Г.Сарбей, Г.М.Курас // Рад. Прибужжя. – 1993. – 2 лютого.

 26. Сарбей В. Микола Аркас і його «Історія України-Русі» // М.Аркас. Історія України-Русі. Одеса, 1994.- С. 5-46; Український історичний журнал. – 1991. - № 5. – С.100-113.

 27. Серебрякова Т.З. З приватної колекції Аркасів / Т.З. Серебрякова // Соборна вулиця: Миколаївський літературно-художній журнал. – Миколаїв, 2012. - № 3.- С.118- 120. 1. Серебрякова Т. Книги з приватної колекції родини Аркасів у фонді рідкісних і цінних видань Миколаївської ОУНБ ім. О.Гмирьова / Т.Серебрякова // Аркасівські читання: матеріали II міжнародної наук.-практ. конференції, 27-28 квітня 2012 р. – Миколаїв, 2012. – С.26-29.

 2. Ситченко А.Л. Проблеми зі сторінок «Історії України-Русі» Миколи Аркаса: тези наук.-практ. конференції до 140-річчя М.М.Аркаса / А.Л.Ситченко. – Миколаїв, 1993. – С. 91-94.

 3. Спадщина М.М.Аркаса як наукова проблема // Якименко С.І. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М.Аркаса: монографія / С.І.Якименко, Н.Г. Шарата. – Вид-во 2-ге, доп. та перероб. – К.Видавничий Дім «Слово», 2014. – С.10-29.

 4. Старовойт Л.В. Творчі взаємини М.М. Аркаса з М.Л.Кропивницьким (за матеріалами епістолярної спадщини) / Л.В.Старовойт // Шануючи пам'ять патріота України. Документи. – Миколаїв, 1987. – С.42-47.

 5. *Ульяновський В.І. «Здається, усьому б допоміг…»: маловідомі листи Миколи Аркаса / В.І.Ульяновський // Архіви України. – 1993. - № 1-3.

 6. *УльяновськийВ.І. Микола Аркас «Історія України-Русі». Михайло Грушевський / В.І.Ульяновський // Науковий збірник РАУ: Історія і історіографія. Джерелознавство. – К., 1996.

 7. *Фонд інституту рукопису національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Ф.114 («Просвіта» у Києві). Ш № 414 (Лист М.М.Аркаса до В.П.Степаненка від 30 червня 1906р.)

 8. *Фонд Миколаївського краєзнавчого музею. Д-24022. Рукопис книжки спогадів М.Д.Лагути про життєдіяльність М.М.Аркаса.

 9. *Фонд Миколаївського краєзнавчого музею. Д-8882. Щоденник М.М.Аркаса за 1875 рік.

 10. *Фонд Миколаївського краєзнавчого музею. Д - 14781. Чернетка листа М.М.Аркаса до М.Л.Кропивницького від 8 жовтня 1900р.

 11. Червак Г.Б. Джерельна основа «Історії України-Русі» М.Аркаса / Г.Б.Червак // Збірник матеріалів II міжвузівської студентської наук.-практ. конференції. – Миколаїв, 1998. – С. 44-45.

 12. Шарата Н.Г. Педагогічні аспекти книги М.М.Аркаса «Історія України-Русі» / Н.Г.Шарата // Вересень. - 2007. - № 3-4(40-41). – Миколаїв, 2007. – С.170-179.

 13. Шкварець В.П. Епістолярний спадок М.М.Аркаса / Шкварець // Масяня: збірник наук. праць. – Миколаїв-Одеса, 2002.- Т.1: Історичні дисципліни та українознавство. –С.10-22.

 14. Шкварець В.П. Епістолярний спадок // Микола Миколайович Аркас: Життя, творчість, діяльність / В.П.Шкварець. – Миколаїв-Одеса: Тетра, 2002.

 15. Шкварець В.П. З рукописної спадщини М.М.Аркаса: неопублікована поема «Гетьман Пилип Орлик» / В.П. Шкварець, Г.П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. III Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв: Атол, 2000. – С.274-277.

 16. Шкварець В. «Історія України-Русі» Миколи Аркаса / В.Шкварець // Історія України. - 2010. - № 6-7 (лютий). – С.33-35.

 17. Якименко С.І. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М.Аркаса: монографія / С.І.Якименко, Н.Г.Шарата. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 232с.


II. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ М.М.АРКАСА


 1. Андріяш В. Внесок М.М.Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України: автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.00 «Теорія та історія політичної науки» / В.І.Андріяш. – Миколаїв, 2014.

 2. *Антонюк А. Нове про Миколу Аркаса / А.Антонюк // Сільський час. 2004. – 21 травня. – С.8.

 3. Антонюк В. Тайна Николая Аркаса / В.Антонюк // Южная правда. – 2014. – 7сентября.

 4. *М.Аркас. Державний архів Миколаївської області (ДАМО). – Ф.468. – ОП.1. – Спр. 6. – Арк. 59.

 5. Н.Н. Аркас // Лифанов В, Миющенко В. Николаев. 1789-1989.Страницы истории: справочник / В. Лифанов, В.Миющенко. - Одесса: 1989. – С.28

 6. Аркас Микола Миколайович //Довідник з історії України.(А-Я): посібник для серед. загальноосвіт. навч. закладів /за заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. – 2-ге вид., доопр. і випр. – К.: Генеза, 2001. – С.32.

 7. Аркас Микола Миколайович //Українська радянська енциклопедія. – К., 1997. – Т.1. – С.246.

 8. Аркас Микола Миколайович – перший // Миколаївці: визначні історики і краєзнавці минулого: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Миколаїв, 2005. – С.16-21.

 9. Аркас Микола Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т.1. – С.647-648.

 10. Аркас Николай Николаевич // Николаевцы: Энциклопедический словарь, 1789-1999. – Николаев, 1999. – С. 44.

 11. Аркас Микола Миколайович // Українська літературна енциклопедія. – К., 1988. – Т.1. – С.86-87.

 12. *Аркас Н.А. Воспоминания // Исторический весник. – 1901. –Т.84.

 13. Аркас Микола Миколайович // Слава і гордість Миколаївщини: навч. посібник / М.М.Шитюк, Є.Г. Горбуров, К.Є. Горбуров. – Миколаїв: Видавець Шамрай П.М., 2012. – С.19-21.


 1. Аркас Микола Миколайович (1853-1909) // Шкварець В.П., Мельник П.Ф. Історія рідного краю. Миколаївщина: навч. посібник. – 2-ге вид., доопр., випр., доп. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. П.Могили; Одеса: ТОВ ВіД, 2003. – С.248-249.

 2. *Аркас М. Микола Миколайович Аркас – мій незабутній батько / Микола Аркас // Визвольний шлях: суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – 1966. – Кн. 9-10. – Лондон. Українська видавнича спілка. – С.112-129.

 3. Аркасівські читання: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2012. – 386с.

 4. Аркасівські читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 квітня 2011р. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. – 2011. – 322с.

 5. Береза І.Ю. Етичні та естетичні ідеали М.М.Аркаса / І.Ю.Береза, Л.В.Айзікова // Шануючи пам'ять патріота України. Документи і матеріали про життя та діяльність М.М.Аркаса. – Миколаїв, 1997. – С.27-35.

 6. Береза І. Микола Аркас: історичні портрети / І. Береза // Освіта. – 1992. – 30 грудня; Основа. – 1992. - № 80-81. – 30 грудня.

 7. Березовська Т. Аркаси в громадському та приватному житті // Аркасівські читання: матеріали I Міжнародної наукової конференції, 14-15 квітня 2011р. – Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – С.10-12.

 8. *Березовська Т. До питання про публічне та приватне в житті Миколи Аркаса / Т.Березовська // Краєзнавчий альманах. – 2003. - № 1. – С.26-29.

 9. *Березовська Т. Аркаси: доля знаменитої родини / Т.Березовська // Щотижня. – 1993. – 16 січня.

 10. *Березовська Т. Історичні портрети роду Аркасів. – Миколаїв. – 2005. – 215с. 1. Березовська Т. Історичні студії Миколи Миколайовича Аркаса / Т.Березовська // Аркасівські читання: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2014 р. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014.- С.89-92.

 2. Березовська Т. Микола Аркас у вимірі між професіоналізмом та патріотизмом / Т.Березовська // Краєзнавство. – 2013. - № 1. – С.55-61.

 3. Березовская Т. Николай Аркас: известный и неизвестный / Т.Березовская //Соборна вулиця / Соборная улица: Миколаївський літературно-художній журнал. – Миколаїв, 2012. - № 3. – С.92-94.

 4. *Березовська Т.В. Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби: дис. … канд. іст. наук: спеціальність 07.00.01 / Т.В.Березовська; Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2003. – 208с.

 5. Бєлоус Н.О. Становлення художньої особистості М.Аркаса / Н.О.Бєлоус // Збірник матеріалів II міжвузівської студентської наук.-практ. конференції «М.М.Аркас: погляд із сьогодення». – Миколаїв, 1998. – С.9-11.

 6. *Бойченко В. Трагічна історія Аркасової історії / В.Бойченко // Радянське Прибужжя. – 1998. – 24 січня. – С.3.

 7. *Бойченко В.П. Три справи Миколи Аркаса / В.П. Бойченко // Радянське Прибужжя. – 1993. – 21 січня.

 8. *Бойчук С. Бібліотека Аркасів / С.Бойчук // Краєзнавчий альманах. – 2003. - № 1. – С.21-25.

 9. Бойчук С. Новые находки о семье Аркасов / С.Бойчук // Южная правда. – 2013. - № 42 (16 апреля). – С.3.

 10. Бундюченко Т. Літературна творчість Миколи Миколайовича Аркаса / В. Бундюченко // Аркасівські читання: матеріали II Міжнародної наук.-практ. конференції, 27-28квітня 2012р. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. – С.14-16.
 1. *Валович О. Історик Аркас / О.Валович // Слава і честь. – 1993. – 13 січня.

 2. Водотика С.Г. Творчі зв’язки М.М. Аркаса та Б.Д.Грінченка // Джерела духовності: наук.-практ. конференція до 140-річчя М.М.Аркаса / С.Г.Водотика, В.Ф. Кондрашов. – Миколаїв, 1993. – 108с.

 3. Волос О. Господарська діяльність Миколи Аркаса як одна з мало- досяжних сторін його життя / О.Волос // Краєзнавчий альманах. – 2003. - № 1. – С.60-63

 4. Гілея: Науковий вісник: збірник наукових праць. Сер.: Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІРУАН, 2010. – Вип. 30. - 528с.

 5. *Гриценко В.П. Громадська діяльність Миколи Аркаса: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. історич. наук / В.П.Гриценко; Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка. – К., 2008. - 202с.

 6. Гузенко Ю.І. Міжнародна науково-практична конференція «Аркасівські читання» / Ю.І.Гузенко // Український історичний журнал. – 2011. - № 3. – С.217-218.

 7. Джерела духовності: тези науково-практичної конференції до 140-річчя М.М.Аркаса. – Миколаїв, 1993.- 107с.

 8. Доркену А. Шевченко й Аркас: на перехресті життя і творчості / А. Доркену // Рідна школа. – 2009. - № 5-6. – С.80.

 9. Дрозд В. Аркаси / В.Дрозд // Слово Просвіти. – 2003. - № 9. (23 лютого-4 березня). – С.10-11.

 10. *Жадько В. Грек з душею українця: роман-пошук. – К.: Ін-юре, 2003.

 11. Жадько В. Микола Аркас: Роман-пошук / В.Жадько. – К.: СПД., 2008. – 624с.

 12. Іванко А.Б. М.М. Аркас – історик, композитор, просвітянин / А.Б.Іванко // Історія та правознавство. – 2010. – С.2-7; Історія України (Перше вересня). – 2002. - № 33-34. – С.13-17.

 13. Караульна О. Аркас в українській історіографії / О.Караульна, Г.Покуль // Аркасівські читання: матеріали II Міжнародної наук.-практ. конференції, 27-28 квітня 2012р. – Миколаїв, МНУ ім.. В.О.Сухомлинського. – 2012. – С.16-19.

 14. *Кауфман Л.С. Микола Миколайович Аркас: нарис про життя і творчість. – К.: Держ. вид. образотворч. мистецтва і муз. літ-ри УРСР. - 1958. – 131с.

 15. Каталог: Documents -> pokajchuku
  Documents -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
  Documents -> Українська література, 5-12 кл
  Documents -> 11 клас. Профільний рівень
  Documents -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
  Documents -> Благослови мене, друже
  Documents -> Несвоевременная
  pokajchuku -> Наукова бібліотека
  pokajchuku -> В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
  pokajchuku -> Імені в. О. Сухомлинського


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д iconБбк 74. 104(4Укр-4Зап)

Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д iconЯрославвеприня к ворожбавітр у поезії Київ 2009 ббк ш6(4Укр)6-5 в 306

Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д icon“хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари

Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д iconДавня архітектура українського села. Етнографічний нарис ббк 3. (4Укр) Д18
Випущено на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою “Українська книга”
Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д iconБбк 63. 3(4Укр)52 Юрій Яковлєв роман яросевич – провідний діяч рурп у першій половині 1890-х рр
Русько-української радикальної партії у Галичині. Проаналізовано особливості формування світогляду та становлення суспільно-політичних...
Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д iconХарків-2016 ббк 28. 088л6(4укр-4хар)
Неповторна краса природи Харківщини : методико-бібліографічні матеріали / уклад. С. О. Андрус; ред. Т. В. Смєкалова; Департамент...
Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д icon«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П
М69 Психопоетика українського модерну : Проблема реконструкції особистості письменника : [монографія] / Сергій Михида. – Кіровоград...
Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д iconІнформаційний вісник 4 (32) 2009 Київ 2009 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (32) 2009 / [редкол. Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; дз...
Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
Ббк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д iconКнига-вега 2005 Олійник ббк 83. 3(4Укр)6-8 Олійник Р79 Речмедін А. П
Р79 «Чарівний лірик із Борзни». Життя І поетика Анатоля Олійника. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 168 с: іл


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка