Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботиСкачати 158,02 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір158,02 Kb.

Березнівська центральна районна бібліотека

Сектор довідкової та інформаційної роботи
(120 років від дня народження М. Т. Рильського)
Рекомендаційно-бібліографічний список


2015 р.

91


В – 68

Володар слів ясних і мудрих : рекомендаційно-бібліографічний список / уклад. зав. сектором ДІБР О.І. Гурин – Березнівська ЦСПШБ, 2015.– с.12
Рекомендаційно-бібліографічний список присвячений українському поету, перекладачу та політичному діячеві Максиму Тадейовичу Рильському.

В виданні вміщено біографічна довідка і творчість поета, список статей з електронного каталога, твори поета та електронні ресурси.

Література, відмічена позначкою *, зберігається у фондах бібліотек Березнівської ЦСПШБ.

Видання розраховано на широке коло читачів.ПЕРЕДМОВА
Максим Тадейович Рильський, видатний український поет-академік, перекладач, директор Інституту фольклору й етнографії Академії наук України, громадський діяч – депутат Верховної Ради СРСР п’ятьох скликань поспіль, понад 50 років працював у літературі і залишив нам велику і цікаву спадщину. Його творчість зростала на міцній основі класичної літератури та фольклору, і на цьому ґрунті розгорнувся оригінальний, самобутній голос поета.

Багатий художній доробок митця позначений роздумами про місце людини в житті та духовні цінності нашої епохи, пронизаний мотивами любові до усього сущого. Його поезії сповнені щирістю, відвертістю, інколи легкою іронічною усмішкою. Максим Рильський бачив суттєве, вічне у звичайному, щоденному, зовні непоетичному. Як добрий знавець класики, людина глибокої ерудиції, він широко використовував історичні і літературні асоціації, паралелі, що надало особливого колориту його художній палітрі.

Поетом створено розгорнуті образи-символи, серед яких найвідомішими є образи троянд і винограду:

Ми працю любимо, що в творчість перейшла,

І музику палку, що ніжно серце тисне.

У щастя людського два рівних є крила:

Троянди й виноград, красиве і корисне.

Вони символізують єдність двох важливих сторін людського життя: насолоди красою природи та мистецтва і творчої праці. Ця риса поетичного доробку М. Рильського тісно пов’язана з іншою — афористичністю вислову, який в узагальненій формі концентрує підсумок роздумів поета ("Як парость виноградної лози, плекайте мову", "Нове життя нового прагне слова", "Вміє розставатись той, хто вмів любить", "Учися чистоти і простоти і, стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині").

Поетика М. Рильського поєднує у собі класичні традиції і новаторство. Художні ідеї, образи, мотиви, співзвучні духові часу, поет втілював у таких усталених формах, як сонет, октава, терцина.

Поезія "На білу гребку впали роси" стала відомим романсом. Невелика за обсягом, вона, без перебільшення, – неперевершений шедевр. Рильський, використовуючи художній паралелізм, створив ліричну мініатюру, у якій замилування рідною природою поєднується з передачею глибоких переживань героя, його сумом за коханою, його пам’яттю про неї. Поет окремими штрихами творить гімн коханню, його животворній і чарівній силі.

У поезії "Шопен", щоб передати вплив неповторних звуків шопенівського вальсу ("кокетно- своєвільних", "сумних, як вечір золотого дня", "жагучих, як нескінчений цілунок") на душу людини, М. Рильський малює уявлювану картину, яку викликає у душі слухача ця безсмертна музика, за допомогою слова передає ту повінь емоцій, яка народжує в душі людини музика:

Шопена вальс... Ну хто не грав його

І хто не слухав? На чиїх устах

Не виникала усмішка примхлива,

В чиїх очах не заблищала іскра

Напівкохання чи напівжурби

Від звуків тих кокетно - своєвільних,

Сумних, як вечір золотого дня,

Жагучих, як нескінчений цілунок?

Як точно підмітив поет те, про що написано безліч мистецтвознавчих розвідок, – сум’яття людських почуттів, часом несподіваних, взаємо протилежних, викликаних музикою. Художня палітра поета багата і оригінальна. Філософські роздуми й пейзажні замальовки, ліро-епічні твори й ліричні вірші позначені щедрістю почуттів, гуманістичною позицією митця, оригінальністю образів.

Різноманітність і багатство творчої спадщини Максима Рильського — незвичайні. Вже після смерті поета було видано книжку його ранньої новелістики "Бабине літо" (1967) — новели, оповідання, етюди. Вагому спадщину залишив М. Рильський і в галузі літературно-художньої критики, літературознавства та фольклористики. Наприкінці 80-х років завершено найповніше 20- томне наукове видання його творів.
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Максим Тадейович Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві. Його батько, етнограф, громадський діяч і публіцист Тадей Рильський, був сином багатого польського пана Розеслава Рильського і княжни Трубецької. Один з предків Рильських у XVII столітті був київським міським писарем. Дід був учнем базиліянської школи і під час взяття Умані гайдамаками у 1768 році ледве не був страчений. Тадей Рильський разом з Володимиром Антоновичем та групою інших польських студентів вирішили присвятити себе вивченню історії України й віддати своє життя народу, серед якого жили. В історії цей рух відомий як рух хлопоманів. Мати Максима Рильського, Меланія Федорівна, була простою селянкою з села Романівки (нині Попільнянського району Житомирської області). 1902 року помер його батько, і родина переїхала з Києва в Романівку.

Максим спершу навчався в домашніх умовах, потім у приватній гімназії в Києві. Змалку познайомився з композитором М.Лисенком, етнографом, дослідником і збирачем українських народних дум та пісень Д.Ревуцьким, актором і режисером П.Саксаганським, етнографом та фольклористом О.Русовим, які справили на нього великий вплив. Деякий час він жив і виховувався в родинах М.Лисенка та О.Русова. Після приватної гімназії Рильський у 1915-1918 роках навчався на медичному факультеті Київського університету Св.Володимира, потім на історико-філологічному факультеті Народного університету в Києві, заснованому за гетьмана Павла Скоропадського, але жодного з них не закінчив. Займався самоосвітою, вивченням мов, музикою.

З 1919 по 1929 рік вчителював у селі, зокрема й у Романівці, а також у київській залізничній школі, на робітфаці Київського університету та в Українському інституті лінгвістичної освіти. Перша збірка його поезій "На білих островах" вийшла 1910 року. У 1920-х роках Рильський належав до мистецького угруповання "неокласиків", переслідуваного офіційною критикою за декадентство, відірваність від сучасних потреб соціалістичного життя. Протягом десятиріччя вийшло десять книжок поезій та декілька книжок поетичних перекладів, зокрема 1927 року - переклад поеми Адама Міцкевича "Пан Тадеуш". 1931 року Рильського заарештовує НКВД, й він майже рік просидів у київській Лук'янівській тюрмі. Його товариші-неокласики Д.Загул, М.Драй-Хмара, П.Филипович, М.Зеров були репресовані й загинули в концтаборах.

З 1931 року творчість Рильського зазнає змін, він, не в змозі виступити проти режиму, змушений поставити свою поезію на службу йому. Його творчість ділиться на два річища - офіційне та ліричне, в останньому йому вдавалося створити незалежні від політики, суто мистецькі твори, які пережили його. У радянську добу Рильський написав тридцять п'ять книжок поезій, кращі серед яких - "Знак терезів" (1932), "Літо" (1936), "Україна", "Збір винограду" (1940), "Слово про рідну матір", "Троянди й виноград" (1957), "Голосіївська осінь", "Зимові записи" (1964) чотири книжки ліро-епічних поем, багато перекладів зі слов'янських та західноєвропейських літератур, наукові праці з мовознавства та літературознавства. 1943 року його обрано академіком. У 1944-1964 роках Максим Рильський був директором Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН України. 1960 року йому було присуджено Ленінську премію, у 1943, 1950 - Державну премію СРСР.

Помер Максим Тадейович Рильський 24 липня 1964 року. Поховано його у Києві, на Байковому кладовищі.

ПОЕТИЧНИЙ СВІТ РИЛЬСЬКОГО

(Твори поета)
1. Рильський, М. Бабине літо / М. Рильський. - Львів : Каменяр, 1967 - 132 с.

2. Рильський, М. Т. Вечірні розмови : нариси, статті / М.Т. Рильський ; [вступ. ст. С.І. Іванова]. – К. : Держлітвидав УРСР, 1964. – 272 с.*

3. Рильський, М.Т. Вам, щасливі діти! : вірші / М.Т. Рильський ; мал. О.Яблонської. - К. : Веселка, 1975. - 47 с.: іл.

4. Рильський, М. Вечірні розмови / М. Рильський - К. : Б.в, 1964 - 270 с.

5. Рильський, М. В затінку жайворонка / М. Рильський. - К. : Б.в, 1961 - 52 с.

6. Рильський, М. Т. Вибране / М.Т. Рильський ; упоряд. П. Моргаєнко ; Передм. В.П'янова; худож. О.Є.Ніколаєць. - К. : Радянський письменник, 1985. - 239 с.: ілюстр. - (Шкільна бібліотека). *

7. Рильський, М. Вибрані поезії 1918-1940 / М. Рильський. - К. : Б.в, 1940. - 281 с.

8. Рильський, М.Т. Вибрані твори : (укр. та фр. мовами) / М.Т. Рильський ; пер. з фр. Анрі Абріль. – К. : Дніпро, 1980. – 158 с. *

9. Рильський, М.Т. Вибрані твори : лірика та поеми / М.Т. Рильський ; вступ. ст. О.Дейча ; худож. В.Є.Перевальський. - К. : Дніпро, 1977. - 351 с.: іл., портр. - (Шкільна бібліотека).

10. Рильський, М. Т. Вибрані твори : у 2 т. / М.Т. Рильський. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, –.–. : іл. - ( Бібліотека Української Літературної Енциклопедії ім. М.П. Бажана). Т. 1 : Вірші. Поеми. – 2005. – 604 с. Т. 2 : Переклади – 2006. – 605 с.

11. Рильський, М. Т. Вірші та поеми / М.Т. Рильський ; упоряд., вступ. ст. В. Неділько ; худож. В. Перевальський. - К.: Радянська школа, 1990. – 350 с. - (Шк. б - ка). *

12. Рильський, М.Т. Голосіївська осінь : Поезії. Лірика 1959 року / М.Т. Рильський ; уклад. Н.А. Підпала. – К. : Рад.письменник, 1985 - 61с. *

13. Рильський, М. Далекі небосхили / М. Рильський. - К. : Рад. письменник, 1959 - 120 с.

14. Рильський, М.Т. Де сходяться дороги : поезії / М.Т. Рильський. - К. : Слово, 1929. – 100 с.: іл.

15. Рильський, М.Т. Жага : вибрані поезії / М.Т. Рильський. – К. : Дніпро, 1967. – 254 с.*

16. Рильський, М. Т. Життя духовного основа : ст. й висловлювання про мову / М.Т. Рильський ; уклад. Н. Підпала, О. Макаренко ; ред. В. Клічак. - К. : Просвіта, 2007. - 160 с.

17. Рильський, М. Збір винограду : поезії / М. Рильський. - К. : Рад. письменник, 1940 – 128 с. 18. Рильський, М. Зграя веселиків / М. Рильський. - К. : Рад. письменник, 1960 - 86 с.

19. Рильський, М.Т. Зимові записи : поезії, 1960 – 1963 / М.Т. Рильський. – К. : Рад. Письменник, 1964. – 123 с.* 7

20. Рильський, М.Т. Зібрання творів : у 20 т. / М.Т. Рильський. – К. : Наукова думка. –. – *

Т.1. Поезії, 1907 – 1929. Проза, 1911 – 1925. – 1983. – 535 с.

Т.2. Поезії, 1930 – 1941. – 1983. – 431 с.

Т.3. Поезії, 1941 – 1950. – 1983. – 439 с.

Т.4. Поезії, 1949 – 1964. – 1984. – 424 с.

Т.5. Поетичні переклади. – 1984. – 454 с.

Т.6. Поетичні переклади. – 1984. – 439 с.

Т.7. Поетичні переклади. – 1985. – 378 с.

Т.8. Поетичні переклади. – 1985. – 328 с.

Т.9. Поетичні переклади. – 1985. – 496 с.

Т.10. Поетичні переклади. – 1985. – 567с.

Т.11. Поетичні переклади. – 1985. – 343 с.

Т.12. Літературно – критичні статті. – 1986. – 536 с.

Т.13. Літературно – критичні статті. – 1986. – 526 с.

Т.14. Літературно – критичні статті. – 1986. – 526 с.

Т.15. Мистецтвознавчі статті. – 1986. – 544 с.

Т.16. Фольклористичні та мовознавчі статті. – 1987. – 600 с.

Т.17. Публіцистика, 1935 – 1952. – 1987. – 512 с.

Т.18. Публіцистика 1953 – 1964. – 1988. – 760 с.

Т.19. Автобіографічні матеріали. Записні книжки. Листи (1907 – 1956). – 1988. – 704 с.

Т.20. Листи, 1957 – 1964. – 1990. – 894 с.

21. Рильський М.Т. Знак Терезів : вірші / М.Т. Рильський. – К. : Рух, 1932. – 130с.

22. Рильський, М. Золоті ворота / М. Рильський. - Бухарест : Критеріон, 1981. - 203 с.

23. Рильський, М. Золоті меди : вибрані поезії / М. Рильський. – К. : Дніпро, 1979. – 191 с.*

24. Рильський, М.Т. Із давніх літ / М.Т. Рильський // Народна творчість та етнографія. - 2005. – № 2.- С.4-11.

25. Рильський, М.Т. Ілліч і дівчинка: вірші / М.Т. Рильський ; мал. М. Малової. - К. : Веселка, 1988. - 16 с.: іл. - (Перші книжечки дитячого садка).

26. Рильський, М.Т. Іскри вогню великого : поезії / М. Т. Рильський – К. : Рад.письменник, 1965 - 206 с.*

27. Рильський, М.Т. Лірика / М.Т. Рильський ; [редкол. Д. С. Бураго та ін. ; упоряд. С. Захаркін]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2007. – 271 с. — (Поетичні свічада України).

28. Рильський, М.Т. Лірика / М.Т. Рильський. – К. : Київська правда, 2005. – 240 с. *

29. Рильський, М. Марина / М. Рильський. - Б.м. : Спілка радянських письменників України, 1944. - 113 с.

30. Рильський, М. Мандрівка в молодість / М. Рильський. - К.-Х. : Б.в, 1944 - 117 с.

31. Рильський, М. Т. Мистецтво – творча праця зрима / М. Т. Рильський. – К. : Мистецтво, 1979. – 312 с.*

32. Рильський, М. Т. Народ і краса : збірник / М. Рильський. – К. : Мистецтво, 1985. – 382 с.* 33. Рильський, М. Наша кровна справа : статті про літературу / М. Рильський. – К. : Держлітвидав України, 1959 - 555 с. 8

34. Рильський, М. Т. Орлина сім'я / М.Т. Рильський ; худож. А.Мистецький. - К. : Молодь, 1955. – 180 с.: іл.

35. Рильський М.Т. Осінні зорі: вибрана лірика = Autumn stars: The selected lyric poetry / M.Т. Рильський ; пер.з укр., передм. і прим. М. Найдан ; вступ.ст. М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2008. — 300c. — Текст укр. та англ. мовами.

36. Рильський, М. Т. Піснею про Сталіна починаймо день / М.Т. Рильський ; мал. Л. Джолос, Є.Соловйова. - К. : Молодь, 1951. - 16 с.: іл.

37. Рильський М.Т. Поезії / М.Т. Рильський ; упоряд., всуп. ст. і приміт. С.А. Крижанівського. – К. : Радянський письменник, 1976. – 303 с. – (Б-ка поета).*

38. Рильський М.Т. Поеми / М.Т. Рильський. – К. : Держ. вид-во худож. літ., 1957. – 407 с.*

39. Рильський М.Т. Поетика Шевченка / М.Т. Рильський. – К. : Вид-во Акад. наук УРСР, 1961. – 24 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка. 1861 – 1961).*

40. Рильський, М.Т. Про хороше в людях : [Зб. нарисів] / М.Т.Рильський, Ю.К. Смоліч. – К. : Дніпро, 1965. — 174 с.*

41. Рильський, М. Т. Санчата діда Максима : вірші / М.Т. Рильський ; мал. Е. Колесова. - К. : Веселка, 1978. - 16 с.: іл. - (Перші книжечки дитячого садка).

42. Рильський, М. Т. Синя далечінь / М.Т. Рильський; післямова Л. Новиченка. - Факс. вид.- К. : Молодь, 1995. - 80 с.*

43. Слово про Ігорів похід / Максим Рильський (поетичний переспів), Микола Шудря (передм.,упоряд.та прозовий пер.). — К. : Варта, 2001. — 80с. — (Серія "Військово-патріотична бібліотечка").

44. Рильський, М. Т. Слово про літературу / М.Т. Рильський. - К. : Дніпро, 1974. - 383 с.*

45. Рильський, М. Т. Слово про рідну матір : поезії / М.Т. Рильський ; вступ. ст. Л. Новиченка. – К. : Молодь, 1977. - 239 с.: ілюстр. - (Поетична бібліотека комсомольця).

46. Рильський, М. Т. Сонети / М.Т. Рильський. - К. : Кий, 2005. - 175 с.*

47. Рильський, М. Т. Спинилось літо на порозі / М.Т. Рильський ; упоряд. та передм. Л. М. Ліщинської ; ілюстр. В. Дунаєвої ; обкл. С. Железняк. - К. : Школа, 2006. - 175 с.: ілюстр. - (Хрестоматія школяра).

48. Рильський, М. Т. Статті про літературу / М.Т. Рильський. – К. : Дніпро, 1980. - 509 с.*

49. Рильський, М.Т. Таємниця осіннього листя : поезії / М.Т. Рильський ; упоряд. В.Л. Колесник. – К. : Кий, 2008. – 190с. : іл.

50. Рильський, М.Т. Твори / М.Т. Рильський ; упоряд. Н.Д.Коваленко. - К. : Молодь, 1966. – 208 с.: іл.*

51. Рильський, М.Т. Твори : в 2 т. / М.Т. Рильський. – К. : Дніпро, 1976. –* Т.1. Лірика. – 430 с. Т.2. Поеми й цикли. – 366 с.

52. Рильський, М. Т. Травнева пісенька : вірші / М. Т. Рильський ; худож. Е. Колесов. - К. : Веселка, 1983. - 16 с.: іл.

53. Рильський, М. 300 літ поезії / М. Рильський. - К. : Рад. письменник, 1954 - 99 с.

54. Рильський, М. Троянди й виноград / М. Рильський. - К. : Рад. письменник, 1957 - 71 с.*

55. Рильський, М.Т. У братерський співдружності : літ. - крит. ст. / М.Т. Рильський ; вступ. ст., упоряд. та прим. С.А. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1978. – 208 с. – (Шк. б-ка).*

56. Рильський, М. Чаша дружби / М. Рильський. - К. : [Б. в], 1946 - 80 с.

57. Рильський, М.Т. Яблука доспілі, яблука червоні!... : поезії / М.Т. Рильський ; передм. І. Драча ; упоряд. І. Ільєнко ; худож. М.Стратілат. - К. : Веселка, 1986. - 343 с.*

58. Рильський, М.Т. Як парость виноградної лози / М.Т. Рильський ; [упоряд. Г.М.Колесник ; відп. ред. І.К.Білодід].– К. : Наук. думка, 1973. – 258 с.*

59. Рильський, М.Т. Ясна зброя : статті. / М.Т. Рильський ; [упоряд. Г.М.Колесника] — К. : Рад. письменник, 1971. — 284.

Список статей з електронного каталога
Бабенко В. М.

Максим Рильський - теоретик і практик українського перекладу / В. М. Бабенко // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - №3. - С. 51 - 53


Бакуменко О.

Уроки терпіння : [спогади про М. Рильського як наставника молодого поета Д. Бакуменка] / О. Бакуменко // Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2015. - №12. - С. 6


Божко С.

Визначено лауреата премії імені Максима Рильського : [ним став президент Українського фізичного товариства, літературознавець та письменник Максим Стріха] / С. Божко // Урядовий кур'єр. - 2015. - №52/21берез./. - С. 3


Братко В. О.

М. Т. Рильський - автор і перекладач сонетної форми. Основні поняття про теорію і практику перекладу : матеріал до проведення спецкурсу / В. О. Братко // Зарубіжна література в школах України : журнал. - 2010. - №3. - С. 26 - 30. - Продовж. Початок : №11, 12, 2009; №1, 2, 2010


Вітвіцька Ю.

Як зненацька у людській розмові Дружній голос душу стрепене... : вечір-портрет до 120-річчя від дня народження Максима Рильського / Ю. Вітвіцька // Українська мова та література : всеукраїнська газета для вчителів : шкільний світ. - 2015. - № 3. - С. 41-49


Гриневич В.

Дебют гімназиста Рильського : за підтримки редакції газети "Голос України" видано репринтну копію першої поетичної збірки Максима Рильського - "На білих островах" / В. Гриневич // Голос України. - 2010. - №59/2 квіт./. - С. 8


Гриневич В.

Календарі пам’яті й надії : [зустріч у Музеї-садибі М. Рильського співробітників музею, літературознавців, журналістів, нащадків поета з нагоди презентації ювілейних календарів до 120-річчя від дня народження поета] / В. Гриневич // Голос України. - 2014. - №238/10 груд/. - С. 16


Зарічний В.

Вінок шани й безсмертя : [50 років від дня смерті М. Рильського] / В. Зарічний // Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2014. - №30. - С. 14


Зеленко Л.

Поезія Максима Рильського звучала на Тарасовій горі / Л. Зеленко // Голос України. - 2010. - №83/7 трав./. - С. 10


Кавун О.

Біля Унави, в краю Максима Рильського : [про свято "Романівська весна" на батьківщині поета] / О. Кавун // Голос України. - 2010. - №96/28 трав./. - С. 12


Кондратенко С.

Премії у пошуках лауреатів / С. Кондратенко // Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2015. - №5. - С. 3


Кроп Т.

Співець добра і краси : [вечір з нагоди 120-річчя М. Рильського відбувся у Національному музеї літератури України] / Т. Кроп // Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2015. - №18/19. - С. 4


Мельник Н.

Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив : [про презентацію зібрання творів батька українського письменника Максима Рильського] / Н. Мельник // Голос України : газета Верховної Ради України. - 2014. - N 70/71-спецвипуск /10 квіт./. - С. 15


Павленко Н.

На підборах, у вухах - сережки з діамантами, на пальцях - каблучки, на одязі - якісь рюшики. І це вдома! : поет Максим Рильський відбив дружину в односельця / Н. Павленко // Газета по-українськи. - 2015. - №21/13 берез./. - С. 21


Пазяк Н.

Рильський неокласичний : сьогодні минає 120 років від дня народження поета / Н. Пазяк // Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2015. - №12. - С. 1, 4-5


Петрушенко М.

Для дітей творити престижно . Вручення відзнаки лауреатам премій імені Лесі Українки та імені Максима Рильського / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2014. - №97/31 трав./. - С. 2


Уманська Т.

Карнавал осінніх барв і звуків : цикл уроків за творчістю М. Рильського / Т. Уманська // Українська мова та література : всеукраїнська газета для вчителів : шкільний світ. - 2015. - № 3. - С. 20-26


Хімич М.

"Троянди й виноград" від нащадків поета : до 120-річчя від дня народження Максима Рильського / М. Хімич // Голос України. - 2015. - №49/19 берез./. - С. 7


Ціон В.

І знов у Максима гості... : [урочистості з нагоди 130-літнього ювілею М. Рильського] / В. Ціон // Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2015. - №13. - С. 2


Ціон В.

Бо всі вони - лиш відблиски одного сонця... : [про видання збірки М. Рильського "На білу гречку впали роси"] / В. Ціон // Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2015. - №12. - С. 5


Ціон В.

Поет не радянський, а український і світовий : [презентація книжки "Максим Рильський неокласик. На білу гречку впали роси. Лірика. Вибране. 1918-1929 рр."] / В. Ціон // Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2015. - №15. - С. 1-2


Шпак В.

Ви прийшли і підете, а я вже остався..." : 120- річчя з дня народження Максима Рильського / В. Шпак // Урядовий кур'єр. - 2015. - №47/14 берез./. - С. 8


Яновська Л.

Народ уже є. Де такі, як Тадей, керманичі? : [про книгу "Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив"] : рецензия / Л. Яновська // Урядовий кур'єр. - 2015. - №1/6 січ./. - С. 10

Рец. на кн. : "Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив"

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

ПРО МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

Грабовський, С. Максим Рильський – перекладач драматичних творів / С. Грабовський // Портал Українця: сайт. – Режим доступу : http://www.vox.com.ua/data/publ/2005/04/04/kraina-inkognitamaksym-rylskyi-perekladach-dramatychnyh-tvoriv.html.Назва з екрана


Колесник, В.Л. Родина М. Рильського / В.Л. Колесник // Український видавничій портал: сайт. – Режим доступу : http://who-is-who.com.ua/bookmaket/ukrfamily2006/1/12/2.html. – Назва з екрана
Лаврененко, Ю. Максим Рильський : парадокси долі і поезії / Ю. Лавриненко // Клуб поезії: сайт. – Режим доступу : http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=131&type=critiques. – Назва з екрана
Лірика і ліричний епос Максима Рильського // Українська література: сайт. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/biography/rilsky.html. – Назва з екрана

Максим Рильський // Бібліотека Українського центру: сайт. – Режим доступу : http://www.ukrcenter.com/library/display.asp?avt=Рильський&an=Максим. – Назва з екрана

На сторінці сайту представлено біографію письменника та добірку його віршів.
Максим Рильський // Буквоїд : електронна бібліотека: сайт. – Режим доступу : http://a.books.netagency.com.ua/library/maksim_rilskiy/. – Назва з екрана

Сайт містить добірку віршів Максима Рильського.


Максим Рильський // Киевская электронная городская библиотека: сайт. – Режим доступу : http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/rilskiy2.txt. – Назва з екрана

Наведено біографію письменника.


Павличко, Д. Велетень української культури ХХ століття Максим Рильський // Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України: сайт. – Режим доступу : http://etno.kyiv.uar.net/vyd/nartv/2004/N3/Art08.htm. – Назва з екрана
Рильський Максим : біографія // Бібліотека української літератури: сайт. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=263. – Назва з екрана
Рильський, М. Слово про Ігорів похід // Ізборник : сайт. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/slovo67/sl18.htm. – Назва з екрана

Представлено повнотекстову електронну версію твору.


Рильський Максим Тадейович // Вікіпедія – вільна енциклопедія: сайт. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрана
Творчість Максима Рильського // Бібліотека: сайт . – Режим доступу : http://lib.meta.ua/book/25024/. – Назва з екрана
Турківська, Е. Рід Рильських врятував... псалом // Галичина : Інтернет – версія: сайт. – Режим доступу : http://www.galychyna.if.ua/. – Назва з екрана
Хорунжий, Ю. "Гармонійне сполучення ідеалів і вчинків" Тадея Рильського / Ю. Хорунжий // Дзеркало тижня. – 2001. – № 27: сайт. – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3760/31623/. – Назва з екрана

Висвітлено постать Тадея Рильського – батька видатного поета-академіка, перекладача, директора Інституту фольклору й етнографії Академії наук України, громадського діяча — депутата Верховної Ради СРСР п’ятьох скликань поспіль. Усі, хто знав Максима Тадейовича, відзначають його доброту і шляхетність та водночас практичність. Він успадкував їх від матері й батька, який також був яскравою особистістю в українській історії
34600 м.Березне

вул. Андріївська ,1

центральна районна бібліотека

сектор ДІБР

E-mail : hurin-2006@mail.ru
Каталог: berezne -> files
files -> Березнівська центральна районна бібліотека Організаційно-методичний відділ
files -> Біографічна довідка
files -> Відгуки, зауваження, пропозиції щодо розміщення, добору літератури, оформлення просимо надсилати на адресу
files -> Березнівська центральна районна бібліотека організаційно-методичний відділ Національно-патріотичне виховання в бібліотеках
files -> 2015 р. Ббк 91 24 «Витязь молодої української поезії»
files -> Щоб не відійшов у забуття
files -> Великої Перемоги немеркнуче світло До 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
files -> Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи Рекомендаційно-бібліографічний список до 85-річчя від дня народження Ліни Костенко
files -> Ббк 91 о 24 «Я народився І жив для добра І любові»
files -> Ббк 4 б 48 Березнівщина – перлина українського Полісся : краєзнавчий бібліографічний посібник, випуск /матеріал підготували О. Гурин, Н. В. Юрчик. Березне, 2016. 78 с


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconБерезнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи Рекомендаційно-бібліографічний список до 85-річчя від дня народження Ліни Костенко
Я вибрала долю собі сама”: до 85-річчя від дня народження Ліни Костенко: рекомендаційно-бібліографічний список / Укладач: Гурин О....
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconСарненська центральна районна бібліотека сектор інформаційно-бібліографічної роботи Серія : Гордість краю
Сарненська центральна районна бібліотека; методично-бібліографічний відділ. – Сарни. – 016. – с
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconБерезнівська центральна районна бібліотека Організаційно-методичний відділ
Апостол духу. Каменяр – Іван Франко: методико-бібліографічні матеріали /Березнівська центральна районна бібліотека, організаційно-методичний...
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconБерезнівська центральна районна бібліотека організаційно-методичний відділ Національно-патріотичне виховання в бібліотеках
Національно-патріотичне виховання в бібліотеках: реком матеріали / Березнівська центр районна б-ка;[відп за вип. Л. А. Гарбар; упоряд.:...
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconБіографічна довідка
«Фундатор відродження української держави»: до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського : методико-бібліографічні матеріали...
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconТростянецька районна центральна бібліотека т. Г. Шевченко І Сумщина
Т. Г. Шевченко І сумщина [ Текст ]: бібліографічний покажчик / Тростянецька районна центральна бібліотека; упоряд. З. Каруна. Тростянець,...
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconЗнаменні та пам’ятні дати Сарненщини на 2016 рік Рекомендаційно-бібліографічний довідник
Знаменні та пам’ятні дати Сарненщини на 2016 рік : реком бібліографічний довід. / Сарненська центральна районна бібліотека; методично-бібліографічний...
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи icon2015 р. Ббк 91 24 «Витязь молодої української поезії»
«Витязь молодої української поезії» : рекомендаційно-бібліоргафічний список/ матеріал підготувала О.І. Гурин; Березнівська центральна...
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconБбк 91 о 24 «Я народився І жив для добра І любові»
«Я народився і жив для добра і любові» : інформаційно-бібліографічний список літератури/ матеріал підготувала О. І. Гурин; Березнівська...
Березнівська центральна районна бібліотека Сектор довідкової та інформаційної роботи iconВижницька центральна районна бібліотека Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка
Макарейчук Т. В., зав відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі Чернівецької оунб ім. М. Івасюка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка