Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідникСторінка10/13
Дата конвертації11.04.2017
Розмір3,21 Mb.
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Художня література


1184 Віднайди нас, Господи // Соломія. – 2002. – Листопад. – С. 3. – Зміст: Савчинська-Латик Т.  Пам’яті Соломії Крушельницької; До Соломії Крушельницької: [Вірші].

Друкарська помилка: Савчинська-Латак, має бути – Латик.

1185 Окампо В. Сонет Соломії Крушельницькій: [Вірш] // Соломія. – 2002. – Листопад. – С. 1. – Фото С. Крушельницької.

1186 Соломія Крушельницька в творах тернопільських поетів // Соломія. – 2002. – Серпень-вересень. – С. 3. – Із змісту: Демків Б. Ти вростаєш в музичність своєї землі; Костів-Гуска Г. Соломії; Тимочко П. Ти тут знайшла найвищу з нагород.

1187 Хома І. Співала Жінка: [Вірш] // Народна думка. – 2002. – 16 листоп. – С. 6.


Рекламні буклети, поштівки, календарі

1188 Соломія Крушельницька (1872-1952): [Настіл. перекид. календар на 2002 р.: Фотоальбом] / Муз.-мемор. музей Соломії Крушельницької у Львові. – Львів: Polly, 2002. – [15] с.2003
Книжкові видання

1189 Арсенич П. Славні галицькі священичі родини ХІХ – початку ХХ століття та їх роль у духовному і культурно-громадському житті Галичини // Матеріали Третьої міжобласної генеалогічної конференції “Український родовід”, 24-25 листоп. 2001 р. / Упоряд. А. Огорчак. – Львів, 2003. – С. 10-21.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських митців, які походять із священичих родин. – С. 14.

1190 Бойцун Л. Тернопіль у плині літ: Іст.-краєзнав. замальовки. – Тернопіль: Джура, 2003. – 392 с.: іл.

Згадки про те, що С.Крушельницька вчилась грі на фортепіано у В. Вшелячинського, виступила у серпні 1885 р. на літературно-музичному вечорі. – С. 28; Згадки про виступи С.Крушельницької в Тернополі 11 верес­ня 1928 р., влітку 1934 р. – С. 151; Згадка про виступи С. Крушельницької у концертах хору “Тернопільського Бояна”. – С. 243; Згадка про те, що фотограф А. Сількевич зробив два фотопортрети юної С. Крушельницької. – С. 251; Згадка про концерт С. Крушельницької та О. Мишуги у червні 1893 р. в залі “Сокола” на дохід тернопільської бурси. – С. 260; Згадка про С. Крушельницьку в переліку учасників концерту 1887 р. з нагоди 10-ліття музичної школи “Товариства друзів музики”. – С. 276; Згадка про виступ С. Крушельницької та О. Мишуги у 1893 р. у гімнастичному залі товариства “Сокул”. – С. 292; Згадка про концерт С. Крушельницької в 1898 р. у гімнастичному залі товариства “Сокул”. – С. 292; Вміщено фото С. Крушельницької. – С. 151.

1191 Ващишин М. Остап Бобикевич: Публіц. нарис. – Львів: Червона калина, 2003. – 195 с.: іл., ноти. – Із змісту: Бобикевич О. Мої спомини. – С. 42-46.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку тих, хто бував у домі Бобикевичів у Стрию. – С. 9; Згадка про А. Крушельницьку, сестру С. Крушельницької. – С. 44.

1192 Велика серед Великих: Італійці про С. Крушельницьку / Упоряд. У. Скальська. – Івано-Франківськ: Грань, 2003. – 74 с.

1193 Витвицький В. Музикознавчі праці. Публіцистика / Упо­ряд. Л. Лехник. – Львів, 2003. – 389 с., іл. – (Сер.: Історія української музики; Вип. 2: Дослідження). – Із змісту: Музичне життя Галичини. – С. 35-38; Музика. Історичний огляд. – С. 92-101; “Музика” – нарешті! – С. 178-180; Станислав Людкевич – музикознавець. – С. 204-205; Українська тематика в журналі “Советская музыка”. – С. 338-341; Олександр Мишуга. Спогади – матеріяли – листи. – [Рец. на кн.: Олександр Мишуга: Спогади. Матеріали. Листи / Упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та прим. М. Головащенка. – К., 1971. – 779 с.]. – С. 347-348; Ювілейне пожнив’я. – Рец. на кн.: Соломія Крушель­ницька: Спогади. Матеріали. Листування: В 2 ч. / Упорядкув. і прим. М. Головащенка. – К.: Муз. Україна, 1978-1979; Врублевська В. Соло­мія Крушельницька: Роман-біографія. – К., 1979. – С. 355-358.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків. – С. 38, 101, 348; Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків, записи яких є в антології “Золоті голоси України”. – С. 179; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, про яких писав С. Людкевич. – С. 204; Згадка про виступ С. Крушельницької в Одесі (стаття І. Кузнєцової “Одеські нариси” в № 2 журналу “Советская музыка” за 1965 р.). – С. 339.

1194 Грабовський В. Подорож по Україні Василя Барвінського // Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури. Ст. та матеріали / Ред.-упоряд. О. Смоляк. – Тернопіль, 2003. – С. 130-138.

Згадка про те, що С. Крушельницька і М. Менцинський в умовах Польщі змушені були їхати до інших держав. – C. 135.

1195 Громов С. Імена видатних людей у вулицях Львова. – Львів: Укр. технології, 2003. – 172 с.

Коротка інформація про С. Крушельницьку. – С. 68.

1196 Загайкевич М. Богдана Фільц: Творч. портрет. – К.; Тернопіль: Астон, 2003. – 144 с.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку родичів Б. Фільц. – С. 5; Згадка про зустрічі Б. Фільц із С. Крушельницькою. – С. 6-7.

1197 Купчик Л. Благодатні орієнтири із родовідних джерел: На прикладі роду Цегельських // Матеріали Третьої міжобласної генеа­логічної конференції “Український родовід”, 24-25 листоп. 2001 р. / Упоряд. А. Огорчак. – Львів, 2003. – С. 22-32.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних митців, які походять із священичих родин. – С. 22.

1198 Лужецька І. Ім’я Василя Барвінського у документальних пам’ятках фонду Музично-меморіального музею Соломії Крушель­ницької у Львові // Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури: Ст. та матеріали / Ред.-упоряд. О. Смоляк. – Тер­нопіль, 2003. – С. 160-166. – Із змісту: Барвінський В. З моїх спогадів про велику українську співачку Соломію Крушельницьку. – С. 164-166.

Згадка про те, що С. Крушельницька не залишила спогадів про В. Бар­вінського. – С. 160; Згадка про виступи С. Крушельницької в хорі товариства “Руська Бесіда” в Тернополі, навчання її у Є. Барвінської. – С. 162; Про взаємини С. Крушельницької та В. Барвінського, наведені тексти характе­ристик С. Крушельницької, написані Є. Шепітько та В. Барвінським. – С. 162-163; Про спогади В. Барвінського про С. Крушельницьку. – С. 163.

1199 Львів: Турист. каталог-довідник. – Львів: Афіша, 2003. – 55 с., іл.

Про Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у приміщенні будинку співачки. – С. 38.

1200 Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У 2 т. Т. 1. – Львів: Сполом, 2003. – 288 с.

Згадки про С. Крушельницьку в переліку виконавців, які виступали у Львові. – С. 36, 54, 75; Згадка про те, що С. Крушельницька була тісно пов’язана з польською музичною культурою. – С. 57; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, які виступали у концертах товариства “Львівський Боян”. – С. 72; Згадки про виступи С. Крушельницької в концертах львівської філармонії в 1903 та 1905 рр. – С. 89, 90, 91; Згадка про нагороди С. Крушельницької за виступи у конкурсах Консерваторії ГМТ. – С. 151; Згадки про С. Крушельницьку в переліку випускників Консерваторії ГМТ. – С. 155, 166, 184, 185; Згадка про те, що другим педагогом С. Крушельницької була Ф. Креспі. – С. 176; Згадка про сестру С. Крушельницької Анну. – С. 223; Згадка про С. Крушельницьку в переліку учнів В. Висоцького. – С. 280.

1201 Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У 2 т. Т. 2. – Львів: Сполом, 2003. – 200 с.

Згадки про С. Крушельницьку в переліку педагогів Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка. – С. 47, 49, 52, 177; Згадка про концертні виступи С. Крушельницької у 50-60 рр. – С. 62; Про педагогічну діяльність С. Крушельницької. – С. 92; Згадка про учнів С. Крушельницької. – С. 94.

1202 Мисько-Пасічник Р. Рід Нижанківських // Матеріали Тре­тьої міжобласної генеалогічної конференції “Український родовід”, 24-25 листоп. 2001 р. / Упоряд. А. Огорчак. – Львів, 2003. – С. 168-178.

Згадка про те, що С. Крушельницька була на хрестинах Ольги Лаголи (бабусі автора), була кумою О. Нижанківського. – С. 177.

1203 Осадця О. Львівські видання лібретто опер і оперет ХІХ – поч. ХХ ст. з фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України // Musica Galiciana: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) / Pod red. L. Mazepy. – Rzeszów, 2003. – T. 7. – S. 57-63.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків, які виступали у львівському Міському театрі. – S. 59.

1204 Паламарчук О. Мистецькі тріумфи і тернисті шляхи Оксани Бірецької // У боротьбі за волю України / Львів. обл. т­во політ. в’язнів і репресованих. – Львів, 2003. – Кн. 2. – С. 349-354.

Згадка про те, що С. Крушельницька разом із М. Павликом приїздила до Городка у 1894 р. – С. 350.

1205 Стернюк О. Світлі постаті Стернюків // Матеріали Третьої міжобласної генеалогічної конференції “Український родовід”, 24-25 листоп. 2001 р. / Упоряд. А. Огорчак. – Львів, 2003. – С. 119-124.

Згадка про те, що Іван Стернюк був одружений з рідною сестрою С. Крушельницької Емілією. – С. 123.

1206 Сторінки історії Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. – Львів: Сполом, 2003. – 256 с.

Згадки про С. Крушельницьку в переліку випускників Консерваторії ГМТ. – С. 14, 46; Згадка про С. Крушельницьку в переліку митців, залучених до педагогічної роботи у Львівській консерваторії ім. М. Лисенка. – С. 27; Згадки про С. Крушельницьку в переліку учнів В. Висоцького. – С. 36, 46; Згадка про те, що О. Бандрівська навчалась у С. Крушельницької, своєї тітки, в Італії 1928 р. – С. 37-38; Про С. Крушельницьку. – С. 38; Згадка про С. Крушельницьку в переліку педагогів, за чиїм сприянням відділ оперної підготовки було відокремлено в окрему структуру. – С. 46.Помилки: Виступала в операх Р. Штрауса у 1905-1907 рр., має бути – 1906-1909 рр.; Навчалась у В. Висоцького у 1889-1893 рр., має бути – 1891-1893 рр.

1207 Соломія Крушельницька // Український енциклопедичний словник-календар / Упоряд. Я. Вікалюк. – Тернопіль, 2003. – С. 147.Помилка: Звання заслуженого діяча мистецтв УРСР отримала у 1950 р., має бути – 1951 р.

1208 Терещенко А. Львівський оперний: Епоха Т. Павликовсь­кого в контексті міжнародних зв’язків // Musica Galiciana: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) / Pod red. L. Mazepy. – Rzeszów, 2003. – T. 7. – S. 130-135.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків, які співали на сцені театру Скарбека рідною мовою. – S. 134; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків вагнерівського репертуару і співаків, які виступали у Львові. – S. 135; Згадка про С. Крушельницьку як виконавицю головних ролей в операх С. Монюшка. – S. 135.

1209 Фільц Б., Гусар Л. Генеалогічна гілка Іванни Савчинської та Павла Нуда // Матеріали Третьої міжобласної генеалогічної конференції “Український родовід”, 24-25 листоп. 2001 р. / Упоряд. А. Огорчак. – Львів, 2003. – С. 215-220.

Згадка про Г. Савчинського, діда С. Крушельницької. – С. 215.; Згадка про те, що з родини Савчинських походять С. Крушельницька, М. Скорик (внучатий племінник співачки), Я. Музика, автор ряду портретів С. Крушельницької. – С. 216.

1210 Чайковська-Балаж В. Кисілевські та споріднені з ними родини // Матеріали Третьої міжобласної генеалогічної конференції “Український родовід”, 24-25 листоп. 2001 р. / Упоряд. А. Огорчак. – Львів, 2003. – С. 206-214.

Згадка про те, що Б. Лепкий був знайомий з С. Крушельницькою. – С. 208.
***

1211 Domenici L. Kruceniski e Karola / Discografia e iconografia a cura di D. Chiucini. – Viareggio, 2003. – 36 p.: ill. – (La lirica del passato; № 0).

1212 Lubowiecka M. Artyści z Galicyjskiego Towarzystwa Muzycz­nego w Teatrze Operowym we Lwowie w latach 1880-1900 // Musica Galiciana: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) / Pod red. L. Mazepy. – Rzeszów, 2003. – T. 7. – S. 118-122.

Згадка про те, що С. Крушельницька здобула бронзову медаль в конкурсі 26. 05. 1892 р. – S. 119; Згадка про виступ С. Крушельницької на публічному екзамені, участь у виконанні ораторії Ґ.Ф. Генделя “Месія” 13. 04. 1892 р. – S. 120; Згадка про С. Крушельницьку в переліку учнів консерваторії, які виступали на оперній сцені. – S. 120; Згадка про нагородження С. Кру­шельницької срібною медаллю за участь у конкурсі 24. 06. 1893 р. – S. 120; Згадка про С. Крушельницьку в переліку учнів В. Висоцького. – S. 120.

1213 Mazepa L. Teatr muzyczny we Lwowie w kontekście kultury muzycznej miasta // Musica Galiciana: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) / Pod red. L. Mazepy. – Rzeszów, 2003. – T. 7. – S. 11-30.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, які дебютували на сцені львівського Міського Театру. – S. 26.

1214 Pacan J. Opery polskie w wykonaniu artystów Opery i Operetki Lwowskiej na scenie Krakowskiej w latach 1875-1900 // Musica Galiciana: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) / Pod red. L. Mazepy. – Rzeszów, 2003. – T. 7. – S. 87-100.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, які виступали в операх С. Монюшка у Кракові. – S. 94; Згадка про виступ С. Крушельницької у Кракові 12. 07. 1896 р. в опері С. Монюшка “Галька”. – S. 98.

1215 Woźna-Stankiewicz M. Lwowska Carmen na scenie Krakow­skiej w zwierciadle krytyki // Musica Galiciana: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) / Pod red. L. Mazepy. – Rzeszów, 2003. – T. 7. – S. 101-117.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співачок-виконавиць партії Мікаели в опері Ж. Бізе “Кармен” (13. 08. 1895). – S. 116.


Журнальні статті

1216 Головащенко М. На вершині слави: [Про О. Мишугу] // Музика. – 2003. – № 3. – С. 26-28.

Згадка про С. Крушельницьку у спогаді С. Смаль-Стоцького (співала у Львові з О. Мишугою в опері Дж. Верді “Масковий бал”). – С. 28.
Газетні публікації

1217 Білавич Д. Тягар в душі, тріумф – на сцені: Яким видався 1903 рік для Соломії Крушельницької // Високий Замок. – 2003. – 24 груд. – С. 6. – Фото С. Крушельницької.

1218 Боднарчук В. Чи буде у Тернополі пам’ятник Соломій Крушельницькій? // Соломія. – 2003. – Листопад. – С. 1, 3. – Фото С. Крушельницької.

1219 Звернення Благодійного фонду “Соломія” // Соломія. – 2003. – Листопад. – С. 1

Про заходи по відзначенню 135-річчя від дня народення С. Кру­шельницької.

1220 Оголюк А. Львівська мода початку ХХ сторіччя // Просвіта. – 2003. – Липень-серпень. – С. 8-9. – Окремий відбиток.

Згадка про те, що С. Крушельницька власноруч прикрашала вишивкою свій одяг.

1221 Сущенко О. Соломія Крушельницька: через моря-океани – додому // Вечірній Київ. – 2003. – 25 берез. – С. 10.

Про презентацію компакт-дисків із голосом С. Крушельницької; Згадка про те, що Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові надав фотоматеріали для них.

1222 Хресний путь Михайла Головащенка: [З нагоди 80-ліття] / Бесіду з М. Головащенком записала Т. Колотиленко // Соломія. – 2003. – Листопад. – С. 2-3.

Про працю М. Головащенка над двотомником, присвяченим С. Крушель­ницькій.
Художня література

1223 Голубович Р. Ім’я твоє – Соломія: Славній доньці України, співачці від Бога Соломії Крушельницькій і усім Соломіям // Голубо­вич Р. Богом дане тобі ім’я: Поезії. – Львів, 2003. – С. 174.


Рекламні буклети, поштівки, календарі

1224 Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові: [Буклет]. – [Львів, 2003]. – 1 л. склад. вп’ятеро.

1225 ІІІ Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької, Львів, 9-18 листоп. 2003 р: Програма. – Львів, 2003. – 12 с. – 3 фото С. Крушельницької. – Із змісту. – Соломія Крушель­ницька: [У відгуках сучасників]. – С. 1.

1226 ІІІ Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької. Львів, 2003 р: Каталог. – Львів, 2003. – [36] с. – Фото С. Крушельницької. – Текст укр. та англ. мовами. – Із змісту: Головащенко М. На вершині світової слави. – С. [3-5]; “Львівський державний академіч­ний театр опери та балету ім. С. Крушельницької...” – С. [6].

Згадка в переліку українських співаків, які вписали яскраву сторінку в історію театру. – С.[6].
2004
Книжкові видання

1227 Барвінський В. Огляд історії української музики // Барвінський В. З музично-письменницької спадщини: Дослідження, пуб­ліцистика, листи / Упоряд. В. Грабовський. – Дрогобич, 2004. – С. 104-135.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків, які здобу­ли світову славу і стали окрасою чужих сцен. – С. 133.

1228 Білавич Д. Наукові читання, присвячені 132-ій річниці від дня народження Соломії Крушельницької, Львів, 23 верес. 2004 р. // Науковий Вісник Українського Університету=Научный Вестник Украинского Университета. – М., 2004. – Т. 6. – С. 4.

Про заходи до дня народження С. Крушельницької, теми доповідей наукович читань у Музично-меморіальному музеї С. Крушельницької у Львові.

1229 Білавич Д. 1904 рік у житті Соломії Крушельницької // Науковий Вісник Українського Університету=Научный Вестник Украинского Университета. – М., 2004. – Т 6. – С. 11-13.

1230 Витвицький В. Старогалицька сольна пісня ХІХ століття / Вступ. сл., упорядкув. та комент. В. Пилиповича. – Перемишль: Ми­туса, 2004. – 157 с. – (Перемиська бібліотека / Перемис. від­ня. Об­ня українців у Польщі; Т. 6). – Із змісту: Духовне життя українського народу в Галичині у ХІХ столітті із врахуванням специфіки музичної культури. – С. 26-35; Остап Нижанківський. – С. 77-94; Спогади. – С. 123-138.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків, які виступали на європейських сценах. – С. 31; Згадка про С. Крушельницьку у наведеній цитаті Ф. Колесси в переліку виконавців творів М. Лисенка. – С. 32; Згадка про те, що О. Нижанківський написав пісню “Не видавай” для Соломії Крушельницької і присвятив їй. – С. 89; Згадка про С. Кру­шельницьку в переліку українських митців, пов’язаних із Краковом. – С. 124.

1231 Горак Я. Львівські виступи Соломії Крушельницької 1903 року у музично-критичній оцінці Анатоля Вахнянина // Науковий Вісник Українського Університету=Научный Вестник Украинского Университета. – М., 2004. – Т. 6. – С. 20-23.

Численні друкарські помилки.

1232 Жишкович М. Валерій Висоцький та його учні // Науковий Вісник Українського Університету = Научный Вестник Украинского Университета. – М., 2004. – Т. 6. – С. 60-67.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, з якими виступав на концертах М. Вітошинський. – С. 62; Згадка про виступи С. Крушельницької та Є. Гушалевича у Варшаві 1898 р. – С. 63; Згадка про те, що А. Збірж­ховська акомпанувала С. Крушельницькій на концертах “Львівського Бояна”. – С. 63; Про С. Крушельницьку. – С. 64-65; Згадка про те, що М. Левицький виступав із С. Крушельницькою у 1895 р. в кантаті Г. Топольницького “Хустина”. – С. 65; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, з якими Ф. Лопатинська виступала у Міському театрі Львова у 1900-1906 рр. – С. 65.

Помилка: У 1905-1907 рр. виступала в операх Р. Штрауса “Саломея” та “Електра” в театрі “La Scala”, має бути – в “Саломеї” в 1906, в “Електрі” в 1909 р.

1233 Жишкович М. Вокально-педагогічні принципи Валерія Висоцького: Метод. рек. для студентів вищ. навч. закл. культури і мистецтв. – К., 2004. – 40 с.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку учнів В. Висоцького. – С. 10; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, з якими виступав у концертах М. Вітошинський. – С. 25; Згадка про те, що Є. Гушалевич співав із С. Крушельницькою у Варшаві 1898 р. – С. 26; Згадка про те, що А. Збіржховська акомпанувала С.Крушельницькій в концертах. – С. 28; Про С. Крушельницьку. – С. 30-31; Згадка про виступ С. Крушельницької разом із М. Левицьким у кантаті Г. Топольницького “Хустина” 1895 р. – С. 32; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, з якими у Львові виступала Ф. Лопатинська. – С. 33.

Помилки: Опери Р. Штрауса співала в період 1905-1907 рр., має бути – 1906-1909 рр.

1234 Зубеляк М. Соломія Крушельницька в Аргентині: (Огляд матеріалів фондової збірки Музично-меморіального музею С. Крушельницької у Львові) // Науковий Вісник Українського Університету=Научный Вестник Украинского Университета. – М., 2004. – Т. 6. – С. 18-19.

1235 Кирик О. Некоронований король [М. Менцинський] // Митці Львівщини: Календар знамен. і пам’ят. дат на 2005 р. / ЛОУНБ, Муз.-мемор. музей С. Крушельницької у Львові; Упоряд.: Н. Письменна, О. Букавіна. – Львів, 2004. – С. 34-38.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку діячів, з якими М. Менцинсь­кого єднали дружні стосунки. – С. 35.

1236 Кирик О. Соломія Крушельницька – геніальна онука Григо­рія Савчинського // Григорій Савчинський – духовний проводир, пись­менник, людина: Матеріали наук.-практ. конф. учителів-словесників Пустомит. р­ну, присвяч. 200-річчю від дня народження письменни­ка. – Пустомити, 2004. – С. 8-13. – Фото С. Крушельницької.

1237 Кирик О. У місті над Невою: (Соломія Крушельницька у Санкт-Петербурзі) // Науковий Вісник Українського Університету= Научный Вестник Украинского Университета. М., 2004. – Т. 6. – С. 14-15.

1238 Кияновська Л. Традиції Соломії Крушельницької у сучасному Львівському театрі опери і балету: здобутки і втрати // Науковий Вісник Українського Університету=Научный Вестник Украинского Университета. – М., 2004. – Т. 6. – С. 8-9.

1239 Лисенко І. Музики сонячні дзвони: Статті, рецензії, спогади. – К.: Рада, 2004. – 389 с.: іл. – Із змісту: “Цариця Грузії”: (Марія Алешко). – C. 130-136; Оргáн з сяючим блиском: (Клим Чічка-Андрієнко). – C. 136-142; Голос з відблиском срібла: (Марія Сокіл). – C. 204-210; Осяйний поет музики: (Йосип Гошуляк). – C. 211-215; Оповита легендою: (Євгенія Зарицька). – C. 222-228; Книжка про видатного композитора: (Микола Леонтович). – C. 321-322.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків, корифеїв української вокальної культури. – С. 130, 142, 207, 211, 228; Згадка про записи С. Крушельницької на американському континенті. – С. 210; Згадка про книжку “Соломія Крушельницька” серед книг видавництва “Музична Україна”. – С. 321.

1240 Луцький Ю. Роки сподівань і втрат: Щоденникові записи 1986-1999 років. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. – 515 с.

Згадки про С. Крушельницьку див. “Алфавітний покажчик”. – С. 368, 369, 371, 374, 379.

1241 Мисько-Пасічник Р. Еммануїл Мисько // Митці Львівщи­ни: Календар знамен. і пам’ят. дат на 2004 р. / Упоряд.: Н. Письменна, О. Галевич. – Львів, 2004. – С. 40-44.

Згадка про те, що Е. Мисько є автором меморіальної таблиці С. Кру­шельницької у Львові. – С. 41.

1242 Николишин Ю. Львів. – Львів: Апріорі, 2004. – 104 c.: іл.

Про С. Крушельницьку, її будинок, Музично-меморіальний музей співачки. – С. 59.

1243 Павлишин С. Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська –Лукіянович. – Львів: БаК, 2004. – 160 с.: іл.

Згадка про те, що мати С. Туркевич, Софія Кормош акомпанувала молодій С. Крушельницькій. – С. 7.

1244 Паламарчук О. Ірина Сологуб // Митці Львівщини: Календар знамен. і пам’ят. дат на 2004 р. / Упоряд.: Н. Письменна, О. Галевич. – Львів, 2004. – С. 45-47.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку гостей дому Сологуб-Бокконі в Мілані. – С. 45.

1245 Роман Лубківський: У новому часі та просторі: Біобібліогр. нарис / Упоряд. М. Кривенко. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 184 с.: іл.

Про С. Крушельницьку див. “Іменний покажчик”. – С. 171.

1246 Романюк П. Останній з могікан [І. Лацанич] // Митці Львів­щини: Календар знамен. і пам’ят. дат на 2005 р. / ЛОУНБ, Муз.-мемор. музей С. Крушельницької у Львові; Упоряд.: Н. Письменна, О. Букавіна. – Львів, 2004. – С. 42-47.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, творчість яких відроджував І. Лацанич у циклі “Забуті імена”; Згадка про те, що І. Лацанич започаткував і проводив конкурси та фестивалі імені С. Крушельницької. – С. 45.

1247 Савицький Р., мол. Американський портрет Соломії Крушельницької: (Бібліогр.-критич. есей) // Альманах українського народного союзу. – Парсипані, Ню-Джерзі, 2004. – Річник 94. – С. 140-143. – Окремий відбиток.

Спростування поширеної помилки щодо дати перебування С. Крушельницької у США.

1248 Савчинська-Латик Т. Внесок роду Савчинських у роз­виток української культури, освіти, суспільного життя // Григорій Савчинський – духовний проводир, письменник, людина: Матеріали наук.-практ. конф. учителів-словесників Пустомит. р­ну, присвяч. 200-річчю від дня народження письменника. – Пустомити, 2004. – С. 4-8.

Згадка про С. Крушельницьку серед найвідоміших нащадків роду Сав­чинських. – С. 6.

1249 Тихобаєва Г. Соломія Крушельницька: 1872-1952 // Науко­вий Вісник Українського Університету=Научный Вестник Украин­ского Университета. – М., 2004. – Т. 6. – С. 4-7.Помилка: А. Каталані не міг чути С. Крушельницьку, оскільки помер 1893 р.

1250 Трегуб’як Н. Життєвий і творчий шлях Григорія Савчин­ського // Григорій Савчинський – духовний проводир, письменник, людина: Матеріали наук.-практ. конф. учителів-словесників Пусто­мит. р­ну, присвяченої 200-річчю від дня народження письменника. – Пустомити, 2004. – С. 14-18.

Згадка про те, що С. Крушельницька з батьками приїхала до Звенигорода на 50-ліття парохіяльної праці діда, о. Г. Савчинського, співала романси М. Лисенка і народні пісні. – С. 15.
Журнальні статті

1251 Канарська А. Метелик з мрії // Театральна бесіда. – 2004. – № 2. – С. 7-9. – Фото С. Крушельницької.Помилка: Друга прем’єра “Мадам Батерфляй” 29 травня 1904 р., має бути – 28 травня.

1252 Кафка Н. Кохання примадонни: Любовні зв’язки С. Крушельницької // Твій журнал. – 2004. – № 16. – С. 6-9. – Фото С. Крушельницької.Помилки: Вчилася в Римі, має бути – у Мілані; 7 сезонів співала у Варшаві, має бути – 4; Купує віллу після гастролей у Петербургу, має бути – віллу купила після одруження; Не знала, що віллу продала радянська владавіллу продали за згодою С. Крушельницької.

1253 Труш Н. Весна 1903 // Театральна бесіда. – 2004. – № 1. – С. 11-14. – Фото С. Крушельницької.

Про виступи С. Крушельницької у Львові та присутність співачки на відкритті нового оперного театру 4 жовтня 1900 р.

1254 Труш Н. Конкурс оперних співаків // Театральна бесіда. – 2004. – № 1. – С. 15.

Про Третій Міжнародний конкурс оперних співаків ім. С. Крушельницької.
Газетні публікації

1255 Бернакевич Л. 100 літ тому українка врятувала “Баттерфляй” // Український шлях. – 2004. – 23-29 верес. – С. 16.

Про святкування дня народження С. Крушельницької у Музично-меморіальному музеї.

Помилка: Названо країни, в яких С. Крушельницька не виступала.

1256 Білавич Д. 1904 рік у житті Соломії Крушельницької // Просвіта. – 2004. – Вересень. – С. 10. – 2 фото С. Крушельницької.

1257 Канарська А. Метелик з мрії // Поступ. – 2004. – 7 черв. – С. 13. – Фото С. Крушельницької.

Про виступ С. Крушельницької в опері Дж. Пуччіні “Мадам Баттер­фляй”; Про виставу “Мадам Баттерфляй” у Львівському оперному театрі до 100-річчя відновлення опери.Помилки: Вистава опери за участю С. Крушельницької 29 травня 1904 р. має бути – 28 травня; Серед оперних партій С. Крушельницької названа Гальшка, має бути – Галька.

1258 Кияновська Л. Повернення Баттерфляй, або Що сказав би дух Соломії // Львівська газета. – 2004. – 1 черв. – С. 8.

Про виступ С. Крушельницької в опері Дж. Пуччіні “Мадам Бат­терфляй”; Відзначення 100-річчя вистави у Львівському театрі опери та балету ім. С. Крушельницької.

1259 Криничний А. Крушельницька на Майдані мистецтв // Вечірня газета. – 2004. – 30 січ. – С. 5. – Фото С. Крушельницької.

У Тернополі оголошено конкурс на кращий проект пам’ятника С. Кру­шельницькій; План заходів до 135-річчя С. Крушельницької у Тернополі.

1260 Лань О. “Ромео і Джульєтту” – на капремонт // Високий Замок. – 2004. – 1 верес. – С. 6.

Львівський державний театр опери і балету готує балет М. Скорика “Повернення Баттерфляй”, в центрі якого історичний факт – врятування С. Крушельницькою однойменної опери Дж. Пуччіні.

1261 Мельник Л. Ювілей Баттерфляй: у Львові відзначать століття прем’єри опери Дж. Пуччіні // Львівська газета. – 2004. – 26 трав. – С. 8. – Фото С. Крушельницької.

Про виступ С. Крушельницької в опері Дж. Пуччіні “Мадам Баттерфляй” 28 травня 1904 р.

1262 Паламарчук О. Мистецькі тріумфи й тернисті шляхи Оксани Бірецької // Народна думка. – 2004. – 24 квіт., 8 трав.

Згадка про те, що С. Крушельницька приїздила з М. Павликом до Городка у 1894 р.

1263 Пісня, народжена серцем / З естрадною співачкою Г. Ільє­вою розмовляв О. Гусак // Культура і життя. – 2004. – 16 черв. – С. 1.

Згадка про те, що Г. Ільєва навчалась співу в Івано-Франківському музичному училищі ім. Д. Січинського у Божени Антонович, учениці С. Крушельницької, має бути – Антоневич.

1264 Савицький Р. Непереможна українська Брунгільда // Сво­бода. – 2004. – 9 січ. – С. 18.

Про записи голосу С. Крушельницької та їх реставрацію.

1265 Садова Л. Смерть його безсмертям зустріла: [Про відзна­чення 75-ліття Е. Миська] // Шлях перемоги. – 2004. – 23 черв. – С. 14.

Згадка про те, що Е. Мисько є автором меморіальної таблиці С. Крушельницької.

1266 Світлі постаті роду Стернюків / З О. Стернюк, племінни­цею архиєпископа, розмовляла К. Поврозник // Ратуша. – 2004. – 20-27 трав. – С. 17.Помилка: Двоюрідна сестра С. Крушельницької вийшла заміж за Стернюка, має бути – рідна.

1267 Тимоць І. Сторіччя тріумфу Крушельницької в опері “Мадам Батерфляй” // Post-Поступ. – 2004. – 21 трав. – С. 13.

Про заходи до відзначення 100-річчя прем’єри опери Дж. Пуччіні “Мадам Баттерфляй” за участю С. Крушельницької – у Торре дель Лаго, Києві та Львові.

1268 Тихобаєва Г. “Мадам Баттерфляй” – тріумф Соломії Крушельницької // Луцький Замок. – 2004. – 30 верес. – С. 13. – Фото С. Крушельницької.

1269 Чорновол І. Зірки та терни Соломії Крушельницької // Львівська газета. – 2004. – 12 листоп. – С. 7. – (Рубр.: Люди Львова).

Помилка: Виступ С. Крушельницької перед родиною Ніколая ІІ у 1895 р., має бути – у 1899 р.; У переліку країн, де виступала, названа Німеччина – така інформація не підтверджена; С. Крушельницька не довідалась, що її віллу у Віареджо продали – віллу продали за згодою співачки.
Рекламні буклети, поштівки, календарі

1270 Тернопільщина – туристична: [Реклам. проспект]. – Терно­піль: Джура, 2004. – [12] c.: іл.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних історичних постатей Тернопільщини. – С. [4].
2005


Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconЦентралізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача
Пропонований біобібліографічний довідник присвячено постатям видатних архітекторів, які своєю творчою працею відобразили епоху, час...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconВеликі Українці От де, люде, наша слава, Слава України!
Таких велетнів духу, геніальних сподвижників І справжніх творців загальнолюдських та національних цінностей Україна має в усіх сферах...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconОстанній період сценічної діяльності Соломії Крушельницької: спроба аналізу
Через це дослідження останнього періоду сценічної діяльності Соломії Крушельницької пов’язане з певними труднощами. Крім того, творча...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconІван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко»
Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» має на меті вперше зібрати інформацію про публікації відомого краєзнавця Сумщини, голови...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconМузично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові Матеріальні пам’ятки музичної культури України: аспекти дослідження, збереження І популяризації Матеріали Наукових читань до Дня пам’яті Соломії Крушельницької, Львів
Матеріальні пам’ятки музичної культури України: аспекти дослідження, збереження І популяризації : Матеріали Наукових читань до Дня...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник icon«мій іскренний друже…» ( до 200-річчя від дня народження) Біобібліографічний нарис Київ, 2008 Біобібліографічний нарис «Мій іскренний друже»
Біобібліографічний нарис «Мій іскренний друже» присвячений 200-річному ювілею знакової постаті української культури Івана Максимовича...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconВулиця дарвіна. Архітектурно-історичний довідник харків–хнамг-2012
Шубович С. О. Вулиця Дарвіна. Архітектурно-історичний довідник / С. О. Шубович, О. С. Соловйова, Л. В. Дрьомова; Харк нац акад міськ...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconБіобібліографічний покажчик Прилуки 2012 ббк 91. 9: 85. 16
Шевченко Станіслав Олексійович: Біобібліографічний покажч./ Прилуцька мцб ім. Л. Забашти; укл.: Шовкун В. М., ред. Трошина Л.І.,...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconДо 140 річчя з Дня народження Соломії Крушельницької

Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconЗнаменні І пам’ятні дати Сарненщини на 2014 рік Рекомендаційний бібліографічний довідник
Знаменні І пам’ятні дати Сарненщини на 2014 рік : рекомендаційний бібліографічний довідник / Сарненська центральна районна бібліотека;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка