Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво»,Сторінка6/6
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,19 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати усний твір-опис улюбленого куточка природи.  1. ПІДСУМОК

Урок №
Тема. К. Малицька. Фрагменти біографії письменниці . «Чом, чом, чом, земле моя...».

Мета: ознайомити учнів із життям та творчістю письменниці, допомогти їм зрозуміти ліричність і красу вірша-пісні; розвивати навички вираз­ного читання, визначення головної думки та ху­дожніх засобів твору, вміння висловлювати свою думку щодо прочитаного; виховувати почуття любові до рідної землі, патріотизму як вагомого життєвого стимулу для людини.

Обладнання: портрет письменниці, збірка її творів, аудіозапис пісні-вірша.

Теорія літератури: поглиблене поняття про метафору.

ХІД УРОКУ

I. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Заслуховування творів-описів про улюблений куточок при­роди.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Костянтина Малицька... Віра Лебедова, Чайка Дніпрова. Все це імена та псевдоніми української письменниці, педагога,

громадської діячки. Багато років вона працювала вчителькою в Галичині, на Буковині, брала активну участь у діяльності куль­турно-просвітницьких товариств у Львові, була організатором жі­ночого руху в громадах Чернівців та Львова. Костянтина Мали­цька допомагала січовим стрільцям 1914 року, за це п'ять років відбувала заслання в Сибіру. Тривалий час працювала в бібліо­теці Академії наук імені В. Стефаника. Вона є автором пісень січових стрільців («У Січі, у Січі гуртуймось, брати»). У дороб­ку письменниці — поетичні твори, оповідання для дітей (збірка «Малі герої»), вона редагувала дитячий журнал «Дзвінок», пе­рекладала з іноземних мов.

Ось якою різнобічно обдарованою людиною була Костянтина Малицька. Але найпомітніша риса її характеру — патріотизм, палка любов до рідного краю.

Перу К. Малицької належить вірш «Чом, чом, чом земле моя...», який став народною піснею. 1904 року композитор Де­нис Січинський написав до неї музику.

2. Виразне читання вірша.

3. Прослуховування аудіозапису.

4. Словникова робота. Чом — чому;

пташня — птахи, птаство; манить — приваблює; уздріла — побачила; в цвіті літ — у розквіті літ.

5. Обмін враженнями від твору, порівняння художнього читання та пісні в аудіозапису.

6. Інтерактивна вправа. Робота в групах.

1-ша група робить загальний аналіз вірша-пісні К. Ма­лицької.

Орієнтовна відповідь Вірш передає глибоке й щире почуття любові до рідного краю. Письменниця звертається до землі як до живої істоти. Ді­тям, молодому поколінню вона пояснює значення поняття «рід­ний край», «батьківщина» — це місце, де ти народився, де жи­вуть твої батьки, рідні, друзі. Ця земля полита кров'ю предків, які відстоювали її, тому вона — найдорожча.

Зміст вірша-пісні К. Малицької «Чом, чом, чом, земле моя...» близький і доступний кожному, торкається наипотаємніших струн душі, висловлює те, що, можливо, не кожен здатен висловити вголос.

2-га група визначає художні засоби та їхню роль у вірші.

Орієнтовна відповідь К. Малицька широко використовує повтори (чом, чом, чом; тим), що створює певний ритм; звертання (земле моя, дитино); яскравості віршеві додають епітети (пахучий, рідний, найближ­чі). Зменшувально-пестливі слова (серденьку) та емоційно забар­влена лексика (люба, чарує, дорогі) вказують на ставлення авто­ра до зображуваного, надають віршеві емоційності. Фразеологіз­ми (в цвіті літ, пролили кров, за віру і народ) образно відтво­рюють думки й переживання поетеси. У вірші багато питальних та окличних речень, які підсилюють емоційний фон твору.

Художніх засобів, як бачимо, багато, і використані вони до­речно, художньо виправдано.

3-тя група (музичні експерти) аналізують мелодію, порів­нюють її зі словами.

Орієнтовна відповідь Мелодія відповідає змістові, побудована за народними мотивами — проста, легка. Вона запам'ятовується, підсилює емо­ційне сприйняття змісту твору.

4-та група порівнює вірш-пісню К. Малицької з іншими піснями літературного походження, з'ясовує причини його по­пулярності.

(Аналізуються та порівнюються такі пісні, як «Сину, качки летять» М. Ткача, його ж пісні «Марічка», «Ясени», «Сніг на зеленому листі», «Журавлі» Б. Лепкого, пісні на сло­ва А. Малишка, Д. Павличка, М. Сингаївського, наприклад «Два кольори», «Чорнобривці», «Пісня про рушник», «Вчи­телько моя» та ін.)

Орієнтовна відповідь У цих пісень близький кожному, доступний зміст. Використа­но багато яскравих засобів, що надають творам щирості, емоцій­ності, виразності.

Мелодії пісень-віршів близькі до народних, легко запам'я­товуються завдяки повторам, чіткому ритму.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Практична робота.

Завдання: довести, що твір К. Малицької «Чом, чом, чом, земле моя...» — ліричний вірш.

Орієнтовна відповідь Передаються почуття й переживання, значить твір — ліричний. Є рима (моя твоя, спів лісів, світ літ) і ритм. Так люба тії мені', чарує так мене

Це шестистопний ямб.

2. Гра «Розшифруй прислів'я».

Завдання: прочитати прислів'я, близьке до головної думки твору К. Малицької, яке зашифрував Олесь Кмітливець.

Дрвмцн крннм, лдн—рдм т нрдм.

Відповідь. «Дерево міцне корінням, людина — родом та народом». (Пропущені голосні.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання.


  1. ПІДСУМОК

Тема. Мета:

Обладнання:

УРОК № 68

Тематичне оцінювання.

виявити рівень знань та умінь учнів з метою ко­рекції; розвивати зв'язне мовлення, пам'ять, об­разне та логічне мислення, вміння висловлюва­ти свої думки, судження, давати оцінку прочи­таному, діям та вчинкам героїв; виховувати кра­щі людські якості.

книжкова виставка творів вивчених письменни­ків, учнівські ілюстрації до цих творів. Теорія літератури: верлібр, метафора, пригодницький твір.

ХІД УРОКУ

І. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Інструктаж до виконання тестових завдань.

2. Виконання контрольної роботи. І варіант

І—II рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)

1) Укажіть, з якою метою Митько та Сергій із твору Я. Стель­маха поїхали до бабусі в село: V

а) відпочивати, збирати колекцію комах;

б) висліджувати Химеру лісового озера;

в) потренуватися в їзді на велосипедах.

2) Напишіть визначення метафори, наведіть 1—2 приклади.

3) Поєднайте вислови з поезій І. Калинця з назвами цих по­езій.

Сама біжиш

через струмок перескакуєш

батіжком по пилюці цвяхкаєш

«Блискавка»

Хто на світі найгарніший ви ваша темність відкаже дзеркало похапцем

«Веселка*

дорогою перестрів її князенко Соняшник із золотим черевичком в руці

«Стежечка»

III рівень

(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.) 1) Схарактеризуйте образ матері за поезією І. Калинця «Пи­санки» та за іншими літературними творами й власними спостереженнями.

2) Опишіть кульмінаційний момент із пригодницької повісті

Я. Стельмаха «Химера лісового озера...» IV рівень

(За кожну повну відповідь учень отримує 5 балів.) Напишіть твір на одну з тем.

1) «Чим приваблює мене вірш Т. Шевченка "Тече вода з-під явора"?»

2) «За що Митько й Сергій із твору Я. Стельмаха були вдяч­ні Васі-велосипедисту?»

II варіант

І—II рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.) 1) Укажіть, кого або що вирішили використати як приман­ку для чудовиська герої повісті «Химера лісового озе­ра...» Я Стельмаха:

а) курку;

б) козеня;

в) хлопця Сергія.

2) Напишіть, що таке верлібр, і наведіть приклади віршів (1—2), написаних верлібром.

3) Поєднайте художні образи з назвами поезій І. Калинця.

Князенко Соняшник

«Блискавка»

Королева темряви

«Стежечка»

Така верчена... як дзиґа

«Веселка»

НІ р і в є н ь

(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)

1) Схарактеризуйте образ писанки за однойменним віршем І. Калинця.

2) Складіть і запишіть ланцюжок пригод, які трапилися з головними героями повісті Я. Стельмаха «Химера лі­сового озера...».

ХІД УРОКУ

I. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Інструктаж до виконання тестових завдань.

2. Виконання контрольної роботи. І варіант

І—II рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)

1) Укажіть, з якою метою Митько та Сергій із твору Я. Стель­маха поїхали до бабусі в село: у

а) відпочивати, збирати колекцію комах;

б) висліджувати Химеру лісового озера;

в) потренуватися в їзді на велосипедах.

2) Напишіть визначення метафори, наведіть 1—2 приклади.

3) Поєднайте вислови з поезій І. Калинця з назвами цих по­езій.

Сама біжиш

через струмок перескакуєш

батіжком по пилюці цвяхкаєш

«Блискавка»

Хто на світі найгарніший ви ваша темність відкаже дзеркало похапцем

«Веселка»

дорогою перестрів її князенко Соняшник із золотим черевичком в руці

«Стежечка»

III р і в є н ь

(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.) 1) Схарактеризуйте образ матері за поезією І. Калинця «Пи­санки» та за іншими літературними творами й власними спостереженнями.

2) Опишіть кульмінаційний момент із пригодницької повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера...»

IV рівень

(За кожну повну відповідь учень отримує 5 балів.)

Напишіть твір на одну з тем.

1) «Чим приваблює мене вірш Т. Шевченка "Тече вода з-під явора"?»

2) «За що Митько й Сергій із твору Я. Стельмаха були вдяч­ні Васі-велосипедисту?»

II варіант

І—II рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)

1) Укажіть, кого або що вирішили використати як приман­ку для чудовиська герої повісті «Химера лісового озе­ра...» Я Стельмаха:

а) курку;

б) козеня;

в) хлопця Сергія.

2) Напишіть, що таке верлібр, і наведіть приклади віршів (1—2), написаних верлібром.

3) Поєднайте художні образи з назвами поезій І. Калинця.

Князенко Соняшник

«Блискавка!

Королева темряви

«Стежечка»

Така верчена... як дзиґа

«Веселка»

III р і в є н ь

(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)

1) Схарактеризуйте образ писанки за однойменним віршем І. Калинця.

2) Складіть і запишіть ланцюжок пригод, які трапилися з головними героями повісті Я. Стельмаха «Химера лі­сового озера...».

V рівень


(За кожну повну відповідь учень отримує 5 балів.)

Напишіть твір на одну з тем.1) «Чим приваблює вас пісня-вірш К. Малицької "Чом, чом, чом, земле моя..."»

2) «Чому вчительку ботаніки з твору Я. Стельмаха "Химе­ра лісового озера..." Митько та Сергій стали називати не "ботанічкою", а Іриною Семенівною»
Каталог: ld
ld -> Ахматова Анна Андріївна Ахматова Анна Андрі́ївна (Горенко) — російська поетеса, родом з України, представниця акмеїзму. Лауреат міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна»
ld -> Творчість
ld -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
ld -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
ld -> Альбер Камю. Життєвий І творчий шлях. Філософські й естетичні погляди. Камю І екзистенціалізм. Провідні мотиви творчості
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Проект змін до програми Робоча група
ld -> Художня спадщина: студії
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconТема. Повернення Осипа Турянського Мета. Ознайомити учнів з непересічною постаттю західноукраїнського письменника,його непростою біографією,
Мета. Ознайомити учнів з непересічною постаттю західноукраїнського письменника,його непростою біографією, «заглянути» у його творчу...
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconГригір Тютюнник. Духовний світ людини (за твором "Три зозулі з поклоном")
Навчальна: познайомити учнів з біографією письменника, поглибити поняття про новелу; допомогти учням розкрити погляди письменника...
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», icon1. Визначенння теми та мети уроку. Ознайомлення з біографією письменнника
В. Симоненка, план аналізу поетичного твору, підручник (вихідні дані вказано в списку літератури), тематичні папки,тексти поезії...
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconВ. Нестайко. Пригодницька повість
Мета: ознайомити учнів з біографією письменника, звернути увагу на цікаві факти з життя В. Нестайка
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconКонспект уроку з літературного читання Тема уроку: Тарас Григорович Шевченко Матеріал для читання Андрій М’ястківський
Мета уроку: ознайомлення з біографією Т. Г. Шевченка, його літературною творчістю, закріплення уміння складати партитуру, розвивати...
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconКонтрольна робота №3 (тести): «Творчість М. Твена, Е. Портер»
Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Творча історія книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської»...
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconТест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
Микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconЗапитання за біографією та творчою спадщиною письменника Стисло розкажіть цікаві факти життя О. Генрі
Новела (італ novella — новина) — невеличкий епічний твір (розповідь, оповідання), характерними ознаками якого є незвичайна й несподівана...
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconТема Теоретичні основи методики ознайомлення дітей з природою
Предмет, завдання та методи методики ознайомлення з природою як наукової дисципліни
Б.І. Антонич. Ознайомлення з біографією письменника «Різдво», iconОзнайомитися з біографією Джона Кітса; Ознайомитися з біографією Джона Кітса
Дж. Кітс Джон Кітс був найстаршим із чотирьох дітей Томаса та Френсіс Дженнінгс Кітсів. Джон народився у центральному районі Лондона,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка