Бібліографічний покажчикСторінка11/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41

Кравець Л. В. Метафора як маркер інтертекстуальності /Л. В. Кравець //Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: зб. наук. пр. Сер.: Філологія. – Вінниця: ТОВ “Ландо ЛТД”, 2007. – Вип. 9. – С.221 – 227.

 • Кравець Л. В. Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. /Л. В.Кравець // Дивослово. – 2007. – №5. – С.32 – 37.


 • Мацько Л. І. А мова як море /Л. І. Мацько // Педагогічна газета. — 2000. — №2 (68). — С.6.

 • Мацько Л. І. Вигук. — Епітет /Л.І.Мацько //Українська мова: енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000.— С. 64, 160—161.

 • Мацько Л. І. З якою лексикою вступаємо в XXI століття? : (Нові тенденції та реалії) /Л. І. Мацько //Урок української. — 2000. — N8. — С.14—16.

 • Мацько Л. І. Звуконаслідувальні слова /Л.І.Мацько //Українська мова : енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000.— С. 186—187.

 • Мацько Л.І. Інтер’єктивація /Л.І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000. — С.207—208.

 • Мацько Л.І. Лексические новообразования в современном украинском языке последних лет /Л. І. Мацько // Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende: Beitrage zum Intenatiohalen symposion des Slavischen Instituts der Universitat Heidelberg vom 29.September bis 2.Oktober 1999 /Redaktion Alexander Teutsch. Heidelberger Publikationen zur Slavistik. A. Zinquistiische Rein. Band 10. PETER LANG. Europaischer Verlag der Wissenschaften. Sonderdruk. — Frankfurt am Main, Berlin, 2000. — C. 99 — 115.

 • Мацько Л. І. Мова — життєдайне джерело : (доповідь на Загальних зборах АПН України) / НПУ ім.М.П.Драгоманова; Л. І. Мацько //Освіта. — 2000. — 6—13 грудня, (№ 57—58). — С.3—5.

 • Мацько Л. І. Мова живе своїм життям /Л. І. Мацько // Рідний край, Полтава.— 2000.— № 2. — С. 49 — 52.

 • Мацько Л. І. Мовна політика в Україні і зміни в українській мові /Л. І. Мацько // Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна. — Львів, 2000. — Вип. 28. — С. 3 — 9.

 • Мацько Л. І. Пантелеймон Куліш в історії української літературної мови/Л. І. Мацько // Дивослово. 2000. — N8(522). — С.21—25.

 • Мацько Л. І. Порівняння /Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000. — С.469—470.

 • Мацько Л. І. Початки нової української літературної мови /Л. І. Мацько //Культура слова /НАН України. Інститут української мови НАН України. — К.,2000. — Вип. 53—54. – С.6—13.

 • Мацько Л. І. Про мову без політики/Л. І. Мацько // Українське слово. — 2000. — № 3.— С.14.

 • Мацько Л. І. Про українську мову : (Освітяни про мову й культуру) /Л. І. Мацько //Урок української. — 2000. — N5—6. — С.14—15.

 • Мацько Л. І. Роль жінки в мовному вихованні /Л. І. Мацько //Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. — К., 2000. — Вип. 7. — С. 5 — 10.

 • Мацько Л. І. Удовиченко Григорій Михайлович /Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000. — С.642—643.

 • Мацько Л. І. Українська мова в кінці ХХ століття (зміни в лексиці) /Л. І. Мацько // Дивослово. — 2000. — № 4(518). — С. 15 – 20. — Літ.: 27 н.

 • Мацько Л. І. Формування національно—мовної особистості : (доп. на Загальних зборах АПН України) /Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2000. — N12 (78). — С.2.

 • Скорина Л. П. Латино—український – українсько—латинський словник: abecedarium / Л. П.Скорина, О. А.Скорина; вступ. ст. : Мацько Л. І. Невичерпне джерело знань і мудрості, с. 5—7. — К.: Обереги, 2000. — 352 с.

 • Мацько Л. І. І ще одна книга про історію української мови /Л. І. Мацько //Рідний край, Полтава. — 2000.— №1. — С. 110 — 111. — [ Рец. на кн: Степаненко М. Історія української мови. — К., 1998 ].

 • Мацько Л. І. Екзаменаційний твір випускника. Як до нього підготуватися : (психолого—дидактичний тренінг для дітей та філологів) /Л. І. Мацько // Все для вчителя. — 2001. — N11—12. — С.31—35.

 • Мацько Л. І. З якою лексикою вступаємо в ХХІ століття? /Л. І. Мацько //Урок української. – 2000. — № 8. – С. 14—18.

 • Мацько Л. І. Матимемо те, що зробимо : до питання формування мовної культури /Л. І. Мацько // Дивослово. — 2001. — N9(535). — С.2—3.

 • Мацько Л. І. Мова – душа народу, мова – світ особистості /Л. І. Мацько //Рідний край,Полтава. – 2001. — № 2 (5). – С. 40 – 43.

 • Мацько Л. І. Мова цілої нації (до 120—ї річниці виходу в світ праці Михайла Драгоманова „Гете і Шекспір в перекладі українською мовою”) /Л. І. Мацько // Українознавство: календар—щорічник. 2002. — К., 2001. — С.28—30.

 • Мацько Л. І. Мовна освіта і мовне виховання : виступ на Загальних зборах Академії педагогічних наук України /Л. І.Мацько // Педагогічна газета. — 2001. — N12(90). — С.4.

 • Мацько Л. І. Наука переконувати (риторика) /Л. І.Мацько //Педагогічна газета. – 2001. — № 11(89) . — С. 4 – 5.

 • Мацько Л. І. Про українську мову (освітяни про мову й культуру) /Л.І.Мацько // Урок української. — 2000. — № 5 – 6. – С. 14.

 • Мацько Л. І. Риторика : предмет, основні поняття, розділи /Л. І. Мацько //Дивослово. — 2001. — № 12(538). — С. 28—31.

 • Мацько Л. І. Українська мова в житті сучасної молоді /Л. І. Мацько //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.—практ. конф. – К.: Європейський університет, 2001. — Т.1.— С. 3 — 8.

 • Мацько Л. І. Українська мова в житті українського студентства /Л. І.Мацько //Науковий збірник Європейського університету. — К., 2001.— С.24—29.

 • Мацько Л. „Що за дивна сила слова” /Л. Мацько, О. Сидоренко //Культура слова : зб. ст. — К.: Наукова думка, 2001. — Вип. 59. — С.5—11.

 • Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова : підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / А.П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ , Н. І. Тоцька, І. М. Уздиган; за ред. А. П. Грищенка. — 3—тє вид., допов. — К.: Вища школа, 2002.— 439 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова. Тексти для диктантів: навч. посібник /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – Донецьк : БАО, 2002. — 320 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова. Тексти для переказів: навч. посібник /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2002. —286 с.

 • Мацько Л. І. Історія української літературної мови; програма для студентів філологічних факультетів університетів України /Л. І. Мацько, В.Ф.Христенок; М—во освіти і науки України. НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 39 с.

 • Мацько Л. І. Навчальна програма та робочий план курсу „Сучасна українська літературна мова” для слухачів факультету профорієнтації та післядипломної освіти спеціальності „Українська мова і література” /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; Л. І. Мацько, В. Ф. Христенок. — К.: НПУ, 2002. — 20 с.

 • Мацько Л. І. Стилістика української мови : програма для студентів філологічних факультетів університетів України /Міністерство освіти України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; Л. І. Мацько. — К.: НПУ, 2002. — 38 с.

 • Мацько Л. Вітчизняна риторика /Л.Мацько, О.Мацько //Дивослово. — 2002. — № 5(543). — С.22—27; №12 (550). — С.20—25.

 • Мацько Л. І. Грушевський про українську мову /Л.І.Мацько //Педагогічна газета. — 2002. — Лютий. — С. 2—4.

 • Мацько Л. І. Душа її і слово не дається під ярмо (про мовотворчість Лесі Українки) / Л. І. Мацько, О.М.Сидоренко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Т.30: Педагогіка. Філологія. — C. 136—145

 • Мацько Л. І. І добрих справ ще не одквітли пелюстки /Л. І. Мацько // Слово. Стиль. Норма: зб. наук. пр., присвячений 65—річчю з дня народження доктора філол. наук, професора С. Я. Єрмоленко. – К., 2002. – С. 5—8.

 • Мацько Л. Історія української літературної мови: програма для студ. Філол. факультетів вищих навч. закладів України /Л. Мацько, В.Христенок //Дивослово. — 2002. — № 10(542). — С. 52—60.

 • Мацько Л. Мовотворчість Лесі Українки /Л. Мацько, О. Сидоренко //Дивослово. – 2002. — № 3(541). — С.14—16.

 • Мацько Л. І. Риторика Стародавньої Греції і Стародавнього Риму /Л. Мацько, О. Мацько // Дивослово. – 2002. — № 1(539). — С.33—40.

 • Мацько Л. І. Риторика у вищій та середній школах /Л. І.Мацько //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. — № 6. – С. 28.

 • Мацько Л. І. Стратегія мовної освіти /Л. І.Мацько // Педагогічна газета. — 2002. — N10—11(99—100). — С.10.

 • Мацько Л. І. Українська мова в діяльності Михайла Грушевського /Л. І. Мацько //Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності : зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2002. – С. 238 —249.

 • Мацько Л. І. Українська мова в діяльності Михайла Грушевського /Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2002.— N2(92). — С.4.

 • Мацько Л. І. Формування мовної культури /Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2002. — N8—9 (97—98). — С.6.

 • Актуальні питання історії української літературної мови : навчальний посібник із курсу «Історія української літературної мови» для студентів факультету української філології / укл. Л. І. Мацько, В. Ф. Христенок; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 64 с.

 • Історія української літературної мови (вибрані теми): навчальний посібник з курсу „Історія української літературної мови” для студентів спеціальності ”Українська мова і література” /укл. Л. І. Мацько, В. Ф. Христенок; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. — 72 с.

 • Мацько Л. І. Риторика : навч. посібник для студ. філол. факультетів /Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. — 312 с.

 • Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с.

 • Стилістика української мови: практикум : навч. посібник для філологічних спец. вищих навч. закладів /Л. В. Кравець, Л. І. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. — 199 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова : навчальна програма та методичні рекомендації до курсу / Л. І.Мацько. — К.: Міленіум, 2003. — 44 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова : тексти для диктантів (навчальні і контрольні, з творчими мовними завданнями) /Л.І.Мацько, Л.М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2003. — 319 с.

 • Мацько Л. І Українська мова : тексти для переказів (навчальні, з творчими мовними завданнями) /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2003. — 284 с.

 • Мацько Л. Аргументація як розділ риторики /Л. Мацько, О. Мацько // Дивослово. – 2003. — № 10 (560). — С. 55 – 58.

 • Мацько Л.І. "Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму" : матеріали Перших міжнар. драгоманівських читань / Л. І. Мацько // Освіта. — 2003. — 24 вересня — 1 жовтня (№ 44). — С.10.

 • Мацько Л. І. "Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму" (Мовна спадщина М.П.Драгоманова ) /Л. І. Мацько //Дивослово. — 2003. — № 11(561). — С.20—23.

 • Мацько Л. Диспозиція як розділ риторики /Л. Мацько, О. Мацько //Дивослово. – 2003. — № 7 (557). — С. 21 – 23.

 • Мацько Л. І. Інвенція як розділ риторики /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько //Дивослово. — 2003. — № 6 (556). — С. 63 – 68.

 • Мацько Л. І. Лінгвістична спадщина М. П. Драгоманова /Л. І. Мацько //Дивослово. — 2003. — №.11. — С.22—27.

 • Мацько Л. І. Лінгвокультурологічні чинники формування культури українського мовлення / Л. І. Мацько //Мовознавство: V Міжнародний конгрес україністів,( 25—29 серпня 2002 р., Чернівці ) /Міжнародна асоціація україністів.Інститут української мови НАН України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Вид—во “Рута” Чернівецького національного університету, 2003. — С. 432—434.

 • Мацько Л. І. Михайло Драгоманов: „Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму…”/ Л. І. Мацько //Педагогічні кадри. — 2003. — № 9, жовтень. — С. 3—5.

 • Українська мова : навчальна програма та методичні рекомендації до курсу для слухачів навчально—підготовчого відділення дистанційної форми навчання (на засадах модульно—рейтигової системи навчання / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Ін—т дистанційного навчання; укл. Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. — К.: Міленіум, 2003. — 44 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова : навчальний посібник для учнів старших класів та абітурієнтів /Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. — Донецьк: БАО, 2003. — 478 с.

 • Мацько Л. І. Уроки Михайла Драгоманова /Л. І. Мацько //Урядовий кур’єр. — 2003. — 26 вересня, (№ 180). – С. 7.

 • Мацько Л. : Хто ми без мови? Німі істоти, біологічна маса : Розмову вела Т.Мостова. НПУ ім.М.П.Драгоманова / Л.І.Мацько //Освіта України. — 2003. — N14 (21 лютого). — С.4—5.

 • Мацько Л. І. „Це наша мова, жити їй в віках” (про мову І. Котляревського) Л. І. Мацько // Рідний край, Полтава. — 2003. — № 2 (9). — С. 62 —65.

 • Мацько Л. І. Явище лінгвоциду в історії української літературної мови /Л. І. Мацько, В. Ф. Христенок // Дивослово. – 2003. — № 3(553). — С.58—63 (журнал в журналі).

 • Мацько Л. І. Велич генія Тараса Шевченка / Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2004. —№ 3. — С.1.

 • Мацько Л. І. Вигук / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія.— 2—ге вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С. 67.

 • Мацько Л. І. Виховувати мовну стійкість, а не суржикову мішанину (Міжнародний день рідної мови) / Л. І. Мацько // Освіта України. — 2004. — № 14, лютий. — С. 5.

 • Мацько Л. І. Історія української літературної мови (вибрані теми): навчальний посібник з курсу „Історія української літературної мови” для студентів спеціальності ”Українська мова і література” /Л. І. Мацько, В.Ф.Христенок; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 72 с.

 • Мацько Л. І. Епітет / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С. 175.

 • Мацько Л. І. Звуконаслідувальні слова / Л. І. Мацько //Українська мова: енциклопедія. — 2—ге вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С.202.

 • Мацько Л. І. “Знать од Бога і голос той, і ті слова…”: Мовні уроки Тараса Шевченка / Л. І. Мацько // Дивослово. — 2004.— № 3. — С. 2—8.

 • Мацько Л. І. Значення поетичної творчості Тараса Шевченка для розвитку української мови і культури / Л. І. Мацько // Т. Г Шевченко і світова культура : матеріали конф. (26—28 лютого 2004 р. м.Сімферополь). – К.: Грамота, 2004. — С.19—36.

 • Мацько Л. І.Інтер’єктивація/ Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С.224.

 • Мацько Л. І. Мова – інтелектуальний портрет народу/ Л. І. Мацько //Голос України. — 2004.— № 12, липень. – С. 17.

 • Мацько Л. І. Мова – інтелектуальний портрет нації (інтерв’ю) / Л. І. Мацько //Дивослово — 2004.— № 9 (570). — С. 3—6.

 • Мацько Л. І. Ораторська мова / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С.439.

 • Мацько Л. І. Порівняння / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. С.507.

 • Мацько Л. І. Риторика – наука живомовна / Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2004. — № 2, лютий. – С.2.

 • Мацько Л. І. Стилістика ділової мови і редагування документів: навчальний посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнар. ун—т розвитку людини „Україна”; Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна. — К.: Україна, 2004. – 281 с.

 • Мацько Л. І. Текст як об’єкт лінгводидактики в аспекті проблем мовної освіти / Л. І. Мацько // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2004. — Вип. 54. — С. 10—14.

 • Мацько Л. І. Удовиченко Григорій Михайлович / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С.696—697.

 • Мацько Л. І. Українська мова у наукових поглядах Михайла Грушевського/ Л. І. Мацько // газ. Українська мова. — 2004 (2003). — № 2. — С. 23—33.

 • Мацько Л. І. Чистота мови – чистота душі / Л.І.Мацько //Педагогічна газета. — 2004. — № 9, вересень.— С. 2.

 • Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів /Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — К.: Вища школа, 2005.— 462 с.

 • Мацько Л. І. Актуальність педагогічної професії сьогодні / Л. І. Мацько //Наукові школи Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова /ред. В.П.Андрущенко; укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. — К.: Четверта хвиля, 2005. — С.186—200.

 • Мацько Л. І. Зроблено неоціненне…/ Л. І. Мацько //Дивосвіт. — 2005. — № 4. — С. 25—28. — [Відгук—роздум на історичний науковий довідник письменника Віктора Жадька “Український некрополь”.— К., 2005. — 352 с.].

 • Мацько Л. І. Класик українського мовознавства : до 100—річчя від дня народження М. Жовтобрюха / Л. І.Мацько // Педагогічна газета. – 2005. — № 12 (137). — С.7.

 • Мацько Л. І. Мова – то не просто святиня, яку треба берегти, мовою треба користуватися / Л. І. Мацько // Українська народна справа. — 2005. — №7 (листопад). — С.7.

 • Мацько Л. І. Мова як духовна категорія у педагогічному дискурсі / Л. І. Мацько //Педагогіка духовності : поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. ( 19 квітня 2005 р.) / НПУ ім. М.Драгоманова. – К., 2005. — С. 145 —149.

 • Мацько Л. І. Мова як духовна категорія у педагогічному контексті /Л. І. Мацько //Вивчаємо українську мову та літературу.— Харків, 2005. — №17—18 (червень). — С. 3 — 5.

 • Мацько Л. І. Мовна особистість українського словесника у світлі вимог модернізації освіти / Л. І. Мацько // Українська філологія : теоретичні та методичні аспекти вивчення: зб. пр. науково—практичних читань до 80—річчя Г.Р.Передрій, (10—11 лютого 2005 р.) / Міністерство освіти України. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, Брама—Україна, 2005. — С. 35—40. — Літ.: 7 н.

 • Мацько Л. І. На дорогах пам’яті / Л. І. Мацько // СЛОВО Просвіти. – 2005. — 10—16 листопада. — С. 21.

 • Мацько Л. І. Нова українська літературна мова : феномен народного духу / Л. І. Мацько // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2005. — № 10, квітень.— С.4—6.

 • Мацько Л. І. Потреба й перспективи філологічної співпраці / Л. І. Мацько //Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва. — Osterreich und die Ukraine im Kontext der europaischen Verstandigung und Kooperation: матеріали міжнародної наук.—практ. конф. /Відп. ред.: В.Андрущенко, М.Мозер. — Відень—Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. – С. 6—8.

 • Мацько Л. І. Стилістика і риторика як джерело мовної майстерності сучасного педагога / Л. І. Мацько // Педагогічна майстерність : проблеми, пошуки, перспективи : кол. монографія. – К., Глухів: РВВ ГДП, 2005. — С.159—168.

 • Мацько Л. І. Тарас Шевченко як знакова постать у контексті українсько—австрійських літературознавчих і лінгвістичних контактів/ Л. І. Мацько //Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва.— Osterreich und die Ukraine im Kontext der europaischen Verstandigung und Kooperation : матеріали міжнародної наук.—практ. конференції /відп. ред.: В.Андрущенко, М.Мозер. — Відень—Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. — С 46—62.

 • Мацько Л. І. Українська мова в системі профільного навчання / Л. І. Мацько // Педагогічна газета. — 2005. — № 11 (136). — С.2.

 • Мацько Л. І. Риторика : навч. посібник для студ. філол. факультетів /Л. І. Мацько, О. М. Мацько. — К.: Вища школа, 2006. — 311 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова. Тексти для диктантів (навчальні і контрольні, з творчими мовними завданнями) /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2006. — 319 с.

 • Мацько Л. І.Українська мова. Тексти для переказів (навчальні, з творчими мовними завданнями) /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2006. — 284 с.

 • Мацько Л. І. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу / Л. І. Мацько //Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. — Вип. 6.— С.5—9. — Літ.: 13 н.

 • Мацько Л. І. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу / Л. І. Мацько // Дивослово. — 2006. — № 7. – С. 2—5.

 • Мацько Л. І. Вербальна та жестова картини світу / Л. І. Мацько //Семантика мови і тексту : матеріали ІХ Міжнародної наукової практичної конференції, (26—28 вересня 2006 р.) /Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. — Івано—Франківськ. — 2006. — С. 261—263.

 • Мацько Л. І. Височінь духовності досягається мовою/ Л. І. Мацько // Педагогічна газета. — 2006. — №6 (143). — С. 2.

 • Мацько Л. І. До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова / Л. І. Мацько // Другі міжнародні Драгоманівські читання : матеріали до 165—річчя з дня народження М. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. — С. 113—120.

 • Мацько Л. І. Мовна особистість Олександра Захаренка / Л. І. Мацько //Дивослово. — 2006. — № 11. — С.13—17.

 • Мацько Л. І. Мовотворчість та філологічна діяльність Івана Франка в аспекті проблем формування сучасної української мовної особистості/ Л. І. Мацько // Програма Міжнародного наукового конгресу. Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до 150—річчя від дня народження). — Львів, 2006. — С.5—6.

 • Мацько Л. І. Питання історії української літературної мови у праці М.А. Жовтобрюха “Мова української преси” / Л. І. Мацько // Михайло Андрійович Жовтобрюх : сучасна українська лінгвістика : до 100—річчя М.А.Жовтобрюха : зб. наук. праць /Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: Брама —Україна, 2006. — С. 57—65. — Літ.:14 н.

 • Мацько Л. І. Проблеми лінгводидактики і методики викладання української мови у профільній школі / Л. І.Мацько //Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – Глухів, 2006. – Вип.7. — С. 3 – 7.

 • Мацько Л. І.Слово, що ліки…”: Мовна особистість Олександра Захаренка /Л. Мацько, О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 11. – С. 13 – 16.

 • Мацько Л. І. Українська мова в системі профільного навчання / Л. І. Мацько //Профільне навчання : Теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами методологічного семінару АПН України. – К: Пед. преса, 2006. — С. 105—109.

 • Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка