Бібліографічний покажчикСторінка12/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

Мацько Л. І. VІ Міжнародний конкурс ім. П.Яцика (аналіз результатів)/ Л. І. Мацько //Літературна Україна. — 2006. — 11 травня.— С.4.

 • Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посібник /Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К.: Академія, 2007. – 360 с.

 • Мацько Л. І. Навчальна програма з української мови для профільного навчання учнів 10—12 класів (профіль – українська філологія) /Л. І. Мацько, О.М. Семеног. — К., 2007. — 108 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова: навчальний посібник /Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. — Донецьк: Тов. ВКФ „БАО”, 2007. — 480 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова: тексти для диктантів. 5—7 класи /Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. — Донецьк: Тов. ВКФ „БАО”, 2007. — 320 с.

 • Мацько Л. І. Концептуальні засади навчання української мови в старшій школі (профіль – українська філологія) / Мацько Л. І., Семеног О. М.; АПН України. — К.: Педагогічна думка, 2007. — С. 188—198.

 • Мацько Л. І. Вигук/ Л. І. Мацько // Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.68.

 • Мацько Л. І. Епітет/ Л.І.Мацько //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.181.

 • Мацько Л. І. Звуконаслідувальні слова / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И. П. Бажана, 2007. — С.210—211.

 • Мацько Л. І. Інтер’єктивація / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.232.

 • Мацько Л. І. Компетентні сні підходи в навчанні української мови у 10—12 класах середньої школи (профіль – українська філологія) /Л. Мацько, О. Семеног //Мовне обличчя міста. — Черкаси: Брама—Україна, 2007. — С.16—24.

 • Мацько Л. І. Мова є мистецтво (О. О. Потебня) / Л. І. Мацько //Лінгвостилістика: об’єкт — стиль, мета — оцінка : зб. наук. пр. /НАН України. Інститут української мови. — К., 2007. — С.56—60. — Літ.: 5 н.

 • Мацько Л. І. [Рец. на кн.: Семеног О. Професійний орієнтир у формуванні мовнокомунікативних компетенцій] // Українська мова і література в школі. — 2007. — №4. — С.69—71.

 • Мацько Л. Новий підхід до переказу з творчим завданням /Л.Мацько, О. Мацько, С. Калита // Дивослово. — 2007. — № 5. – С. 2—5.

 • Мацько Л. І. Ораторська мова/ Л. І. Мацько //Українська мова: енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.458—459.

 • Мацько Л.І. Основи зіставного мовознавства / Л.Мацько, А.Корольова, М. Кочерган // Мовознавство — 2007.— №1. — С. 81—82.

 • Мацько Л.І. Побачила світ історія Маньківщини / Л.І.Мацько // Нова Доба. — 2007. — № 38 (травень).— С. 10. [Рец. на кн.: Жадько В. Маньківщина. Не забуваймо рідного порогу. — К., Бізнесполіграф, 2006.— 456 с.]

 • Мацько Л. І. Порівняння / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.528—529.

 • Мацько Л. І. Проблеми мовної культури вчителя у спадщині Олександра Захаренка: до 70—річчя від дня народження педагога—академіка /Л. Мацько, О. Семеног //Дивослово. — 2007. — № 3(60). — С. 58—62.

 • Мацько Л. Програмні засади навчання української мови учнів старшої школи (профіль – українська філологія) /Л. Мацько, О. Семеног //Українська мова і література в школі. — 2007. — № 3(60). — С.2—8.

 • Мацько Л. І. „Те, що ви зробили, пане Вікторе, не має ціни…” (Нові книги письменника і педагога В. О. Жадька / Л. І. Мацько //Культура і життя. — 2007. — 27 червня.

 • Мацько Л. І. Тріумф українського слова / Л. І. Мацько //Сьомий Міжнародний конкурс з української мови /Міністерство освіти і науки України. Ліга українських меценатів. — К., 2007. — С. 5153

 • Мацько Л. І. Удовиченко Григорій Михайлович / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.721—722.

 • Мацько Л. І. Читацький інтерес (Формування зразкового читача як проблема лінгводидактики і методики) / Л.І.Мацько // Освіта. — 2007. — № 47—50. — С.6.

 • Мацько Л., Корольова А. //Мовознавство. — 2007. — № 1. — С.81—82.— [Рец. на кн.: Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : підручник. — К.: Вид. центр „Академія”, 2006. — 424 с.]

 • Навчальна програма курсу "Основи видавничої справи і літературне редагування" /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; Укл. : О. Харчук. — Київ, 2001. — 13 с.
  1. Українська фонетика та орфографія: навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів /В. Ф. Христенок, А. В. Висоцький, Т. В. Ткаченко /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Респ. навч.—наук. центр „ДІНІТ”.— К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 122 с.
  1. Український синтаксис та пунктуація: навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів /В. Ф. Христенок, А. В. Висоцький, Т. В. Ткаченко /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Респ. навч.—наук. центр „ДІНІТ”.— К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 114 с.
  1. Українська морфологія та орфографія: навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів /В. Ф. Христенок, А. В. Висоцький, Т. В. Ткаченко /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Респ. навч.—наук. центр „ДІНІТ”. — К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2001. – 96 с.
  1. Христенок В. Ф Мовознавча спадщина Івана Огієнка /В. Ф. Христенок //Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 362—369.
  1. Христенок В. Ф Проблемні питання хронологічно маркованої лексики /В. Ф. Христенок // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова.— К.: НПУ, 2003. – Т.48. –С.290 —294.
  1. Христенок В. Ф. Лінгвоцид і подолання його наслідків в історії української літературної мови /В. Ф. Христенок // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — К.: НПУ, 2005. – Вип. 1.– С. 128—133.
  1. Христенок В. Ф. Проблеми походження української мови/ В. Ф. Христенок //Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2005. – С.126—129.
  1. Христенок В. Ф. Періодизація історії української літературної мови //Система і структура східнослов’янських мов: Пам’яті академіка Л.А.Булаховського: зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2006. – С. 116—121.
  1. Практикум з правопису української мови: посібник для учнів старших класів середніх навчальних закладів та абітурієнтів /авт.: Христенок В. Ф., Висоцький А. В., Маленовський Ю. Л., Ткаченко Т. В. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2007. – 256 с.
  1. Цівун Н. М. До проблеми дефініції стилістичних фігур /Н. М. Цівун // Наука і сучасність: зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 279—286.
  1. Цівун Н. М. Стилістичні фігури в поетиках та риториках викладачів Києво—Могилянської ХVІІ—ХVІІІ століть /Н.М. Цівун //Система і структура східнослов’янських мов (До 200—річчя з дна народження В.І. Даля): зб. наук. пр. / Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – С. 121—126.
  1. Цівун Н. М. Проблема періоду як фігури у лінгвопоетиці /Н. М. Цівун /Система і структура східнослов’янських: зб. наук. пр. /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – С. 231—236.
  1. Цівун Н. М. Стилістичні фігури як засіб творення експресії у поезії М.Т. Рильського “Не грай! Не грай!” /Н. М. Цівун // Мовознавчі студії: зб. наук. пр. – К.: Київський університет, 2006. – С. 80 — 84.
  1. Цівун Н. М. Синтаксичні і стилістичні параметри періоду: теоретичний аспект / Н. М. Цівун // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип.12. – С.193 – 201.


  Кафедра культури української мови


  1. Глущик С. В. Українська антропонімія у генеральному описі Лівобережної України 1765—1769 рр.: словотвірна і морфологічна структура (на матеріалі Київської сотні Київського полку): автореф. дис. …канд. філол. наук / С.В. Глущик; НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 21 с.
  1. Глущик С. В. Семантичні та словотвірні особливості функціонування патронімів на —ЕНК—О у ІІ половині ХУІІІ століття: (за матеріалами К.ської сотні К.ського полку Генерального опису Лівобережної України (1765—1769 р.р.) / С. В. Глущик // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — C. 77—83.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 2—ге вид. – К. : А.С.К., 2000. — 176 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 3—тє вид., перероб. і допов. — Київ : А.С.К., 2000. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. заклад./ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук; М—во освіти України. — 3—тє вид. , перероб. і допов. – К. : А.С.К., 2001. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 3—тє вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2002. — 397 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. — 4—те вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2002. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 4—те вид., перероб.— Київ : А.С.К., 2003. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів/ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 4—те вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2004. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів/ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 4—те вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2005. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник/ С.В. Глущик, О.В. Дияк , С.В. Шевчук . — 5—те, доп. і переробл. — Київ : Атіка, 2005. — 544 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук . — 4—те вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2005. — 398 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Класифікація ділових документів. Складання та оформлення документів. Правописні норми сучасної української мови. Словник ділової людини. Тлумачний словник: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 4—тє вид., перероб. і допов. — Київ : А.С.К., 2006. — 400 с.
  1. Програми вищих навчальних закладів / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. О. В. Дияк. — Київ, 2001. – 18 с.
  1. Дияк О. В. Структурно—семантична організація словотвірних гнізд з коренями на позначення металів: автореф. дис. …канд. філол. наук / О. В. Дияк; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2006. — 22 с.
  1. Кабиш О. О. Про деякі семантичні зміни в лексичному складі нової української мови /О.О. Кабиш //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — С. 243—249.
  1. Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення /О. О. Кабиш, С. В. Шевчук.— К.: Атака, 2005. — 141 с.
  1. Кабиш О.О. Лексико—семантичні процеси в маркованій лексиці сучасної української мови / О. О. Кабиш // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — Т. 53. — C. 187—197. — Бібліогр. в кінці ст.
  1. Кабиш О.О. Зміни в семантичній структурі та функціонування маркованої лексики : автореф. дис. … канд. філол. наук / О. О. Кабиш; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 22 с.
  1. Лобода Т.М. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладання української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук / Т.М.Лобода; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 21 с.
  1. Шевчук С. В. Спілкування із засобами масової інформації: научное издание / С. В. Шевчук // Система і структура східнослов'янських мов : зб наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2000. — С. 295—297.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навчальний посібник для студ. вузів/ С.В. Шевчук; М—во освіти і науки України; М—во освіти України. — 3—тє вид., перероб. і доп. – К. : Літера, 2000. — 480 с.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навчальний посібник для студ. вузів / С.В. Шевчук. — 2—ге вид., виправ. — Київ : Вища школа, 2000. — 271 с.
  1. Шевчук С. В. Російсько—український словник ділового мовлення = Русско—украинский словарь деловой речи: словарь/ С.В. Шевчук; Міністерство освіти і науки України. — Київ : Вища школа, 2001. — 351 с.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навчальний посібник/ С. В. Шевчук . — 3—тє вид., перероб. й допов. – К.: Літера, 2001. — 480 с.
  1. Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення: навч. посібник / С. В. Шевчук , О. О. Кабиш. — Київ : Літера, 2002. — 144 с.
  1. Шевчук С. В. Українська мова: збірник диктантів: навчальний посібник для учнів 10—11 кл./ С.В. Шевчук. — 2—ге вид., доп. – К. : Вища школа, 2002. — 229 с.
  1. Контрольні роботи з ділової української мови: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ С. В. Шевчук, О. Л. Доценко, Ю. Б. Виноградова та ін.; за ред. С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2002. — 112 с.
  1. Шевчук С. В.Вивчаємо українську мову / С.В. Шевчук //Іменем закону: тижневик МВС України. — К., 2003. — №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник / С.В. Шевчук. — Київ : Літера, 2003. — 448 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник для професійно—технічних закладів освіти / С.В. Шевчук; М—во освіти і науки України. — Київ : Літера, 2003. — 448 с.
  1. Шевчук С.В. Етикет ділового листування / С.В.Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2003. — №11, 12.
  1. Шевчук С. В. Разом, окремо, через дефіс: словник—довідник / С. В. Шевчук. — К.: Вид—во АСК, 2003. — 421 с.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручник / С.В. Шевчук. — Київ : Літера, 2003. — 480 с.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручник / С. В.Шевчук. — Київ : Атіка, 2003. — 592 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців /С. В. Шевчук. — Київ : Літера, 2004. — 400 с.
  1. Шевчук С. В. Культура усного ділового спілкування /С. В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — №9(22).
  1. Шевчук С. В. Лист—відповідь на запит /С. В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — №2(15).
  1. Шевчук С.В. Лист—претензія, рекламний лист /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — №4(17).
  1. Шевчук С.В. Лист—відповідь на претензію /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — № 5(18).
  1. Шевчук С.В. Лист—запрошення, лист—вітання/С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004.—№8(21).
  1. Шевчук С.В. Лист—подяка /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004.— №7(20).
  1. Шевчук С.В. Лист—прохання, лист—підтвердження, лист—нагадування /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К.,2004.—№3(16)
  1. Шевчук С.В. Рекомендаційний лист /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — № 6(19).
  1. Шевчук С.В. Службове листування: лист—запит С.В.Шевчук //Секретарь—референт(МедиаПро). — К., 2004. — №1 (14).— С.45—48.
  1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ С.В.Шевчук. — 3—тє вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2004. — 302 с
  1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник / С.В. Шевчук. — 2—ге вид., перероб. та допов. — Київ : Атіка , 2004. — 592 с.
  1. Шевчук С.В. Українська мова на щодень, на щомить (для державних службовців): навч. посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. — Київ : Атіка, 2004. — 392 с.
  1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ С.В.Шевчук. — 3—тє вид., перероб. і доп. — Київ : Вища школа, 2004. — 302 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник для професійно—технічних закладів освіти / С.В.Шевчук. – К. : Літера, 2005. — 448 с.
  1. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: практикум / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. – К. : Атіка, 2005. — 160 с.
  1. Шевчук С.В. Телефонна розмова /С.В.Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2005. — № 2.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: кредитно—модульна система організації навчального процесу : методичні рекомендації, тестові завдання, вправи /С.В.Шевчук, Л.В.Підкамінна. –К.: Атіка, 2005. — 68 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник /С. В. Шевчук . — 3—тє вид., виправ. та доп. — Київ : Арій, 2006. — 448 с.
  1. Шевчук С.В. Кредитно—модульна система вивчення навчальних дисциплін /С.В.Шевчук //Матеріали міжнародної науково—практичної конференції „Мова у професійному вимірі: комунікативно—культурний аспект” /Харківський університет цивільного захисту. — Х., 2006. — С.37—38.*
  1. Шевчук С.В. Орфографічний словник: разом, окремо, через дефіс /С.В.Шевчук. — К.: А.С.К., 2006. — 416 с.
  1. Шевчук С. В. Практикум з української мови. Модульний курс: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – К. : Вища школа, 2006. — 326 с.
  1. Шевчук С.В. Українська мова: соціальний аспект функціонування /С.В.Шевчук //Вивчаємо українську мову та літературу. — 2006. — №3(79).
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. В. Шевчук. — 5—те вид., перероб. – К. : Вища школа, 2006. — 302 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців.— 2—е вид. /С.В. Шевчук. – К. : Літера, 2007. — 400 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник/ С. В. Шевчук. — 3—тє вид., випр. та доп. – К. : Арій, 2007. — 448 с.
  1. Шевчук С. Наділений багатьма чеснотами: до 75—річчя І. Т.Горбачука //Педагогічні кадри. — 2007. — № 11(1582), грудень. — С.3.
  1. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : модульний курс : навч. посібник / Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. — К.: Вища школа, 2007. — 823 с.
  1. Шевчук С.В. Українська мова у професійному вимірі /С.В.Шевчук //Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: зб. наук. пр. /Львівський національний університет ім. І. Франка. — Львів, 2007. – С.75—77.*
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручник / С. В. Шевчук. — 3—тє вид., доп. і перероб. — Київ : Атіка , 2007. — 592 с.
  1. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка