Бібліографічний покажчикСторінка14/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Погребенник В.Ф. Цінне видання про західноукраїнський літературний рух /В. Ф. Погребенник //Сучасність. — 2000. — №11. — С. 147—150. — (Рец. на кн.: Олійник—Рахманний Р. Літературно—ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919—1939 роки) /передмова В. Погребенника. — К.: Четверта хвиля, 1999. — 240 с.
 1. Щасливий у праці: збірник праць і матеріалів на пошану 70—річчя Ф. Погребенника / Укл. В.Ф.Погребенник, М.Жулинський; [Погребенник В.Ф. Цінні українознавчі видання д—ра Р.Смика, с.181—187] – К.: Криниця, 2000. — 307 с.
 1. Погребенник В.Ф. “Я люблю мою Русь—Україну, я вірую в її будучину...” /В. Ф. Погребенник //Українська мова і література. — 2000. — №21. — С.1—3.
 1. Погребенник В.Ф. “Єдина, неподільна, від Сяну срібнолетного по Дон...” /В. Ф. Погребенник //Високе небо Богдана Лепкого : збірник. – Тернопіль: Джура, 2001.— С.61—67.
 1. Погребенник В.Ф. Інтерактивні педтехнології для вивчення української літератури /В. Ф. Погребенник // Джерела. — 2001. — №3—4. — С.66—71. 1. Кобилянська О.Ю. Людина: повісті, оповідання : для старшого шкільного віку.—2—ге вид. /В. Погребенник (упоряд.), передмова: „Золоте пасмо прози Ольги Кобилянської”, с. 5—14, примітки, с. 342—349. — К.: Веселка, 2001.— 350 с.
 1. Образ України і українців у ліричній творчості Івана Манжури / В. Ф. Погребенник //Українознавство – наука самопізнання українського народу : матеріали Х щорічної міжнар. наук.—практ. конф. „Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства /НДІ українознавства. – К., 2001. — С.146—148.
 1. Погребенник В. Ф. Патріотичні обертони образу України в поезії Якова Гоголева /В. Ф. Погребенник //Наукові записки /НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 42. — С.8—10.
 1. Погребенник В. У кращих традиціях літературної класики: осмислення трагедії України за комуністичного режиму / Погребенник В.: ("Енеїда модерна" Леоніда Полтави) //Визвольний шлях. — 2001. — N10. — С.83—92.

 2. Погребенник В. Ф. Ukrainian Classrooms: RWCT /В. Ф. Погребенник // 12—th Europian Conference of Reading / Book of Abstracts. — Dublin, 2001. — Р.33.
 1. Погребенник В. Ф. Українська народнопоетична творчість у рецепції Р.Олійника—Рахманного /В. Ф. Погребенник //Фольклористичні зошити. – 2001. — Вип. 4. — С.105—118.
 1. Погребенник В. Ф. Християнське sacrum у творчості Марка Мурави /В. Ф. Погребенник // Вісник Київського ін—ту “Слов’янський університет”.— Філологія. — К., 2001. — Вип. 9. — С.31—34.
 1. Погребенник В. Ф. “ЧПКМ” в університетському викладанні літератури як як одна з підвалин виховання критично мислячої особистості /В. Ф. Погребенник // Розвиток критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України : матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. — К., 2001. — С.74—77.
 1. Погребенник В. Ф. Визначний українознавець (Зенон Кузеля) /В. Ф. Погребенник //Український Альманах /Об’єднання українців у Польщі.– Варшава, 2002. — С.179—182.
 1. Погребенник В. Ф. Визначний українознавець Зенон Кузеля /В. Ф. Погребенник //Українознавство. — 2002. — №4. — С.6—14. — 2003. — №1. — С.274—281.
 1. Погребенник В. Ф. S.Vincenz – I.Franko: huculski dialog /В. Ф. Погребенник //Polska Akademia Nauk / Biuletyn informacyjny. – 2002. — N.7. — С.96—97.
 1. Зустрічі на творчому шляху: „Гуцульський діалог” Івана Франка та Станіслава Вінценза (до проблеми раціоналізму в літературі) / А. Б. Гуляк, … В. Ф. Погребенник, П. П. Хропко та ін. // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. „Лінгвістика і літературознавство”. — К.: Знання України, 2002. — Вип.7. — С. 269—276. — Літ.: 5 н.
 1. Погребенник В. Ф. Іван Франко як вихователь відповідальних громадян України /В. Ф. Погребенник // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. – К. : НПУ, 2002. — Ч. 3. — С.209—211.
 1. Погребенник В. Ф. Іван Франко та Станіслав Він ценз : „гуцульські” зустрічі життєтворчости /В. Ф. Погребенник // Сівач духовності : зб. спогадів, статей і матеріалів, присвячених проф. В. Полєку / Прикарпатський університет ім. В.Стефаника. — Івано—Франківськ : Плай, 2002. — С. 117—128.
 1. Погребенник В. Ф. Неперебутня літературна спадщина Григорія Сковороди /В. Ф. Погребенник // Український Альманах /Об’єднання українців у Польщі.– Варшава, 2002. — С.151—155.
 1. Погребенник В. Ф. Образ Києва в літературі ХІХ століття /В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2002. — Кн. 5. — С. 99—109; Кн. 6. — С.93—107.
 1. Погребенник В. Ф. „Олітературення” інонаціонального фольклору репрезентантами реалістичної поезії кінця ХІХ–поч. ХХ ст. /В. Ф. Погребенник //Фольклористичні зошити. — 2002. — Вип. 5. — С. 91—100.
 1. Погребенник В. Ф. Письменниця правди : новий твір Дарії Мельникович—Рихтицької / В. Ф. Погребенник // Визвольний шлях. — 2002. — Кн. 8. — С.111—112.
 1. Погребенник В. Ф. Романтичний лицар степу і моря / В. Ф. Погребенник //Український Альманах / Обєднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. — С. 203—206.
 1. Погребенник В. Ф. У кращих традиціях літературної класики: осмислення трагедії України за комуністичного режиму / В. Ф. Погребенник // Леонід Полтава. Енеїда модерна, альбо дивні пригоди ченця Григорія Чудотворця, який що триста літ на Україні воскресає : поема— епопея. — К., 2002. – 164 с.
 1. Погребенник В. Ф. “Україно, моя рідна нене! Ой тяжке життя твоє й мерзенне!” / В. Ф. Погребенник // Наука самопізнання народу : зб. матеріалів і наук. пр. — К.: Веселка, 2002. — С.118—123.
 1. Погребенник В. Ф. Фольклоризм української поезії (остання третина ХIХ — перші десятиліття ХХ століття) /В. Ф. Погребенник; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2002. – 158 с.
 1. Погребенник В.Ф. Буряне поліття Східної Галичини 1939—1940 в письменницькій візії С.Вінценза /В. Ф. Погребенник //S.Vincenz – humanista XX wieku. – Lublin: KUL, 2003. — С.99—112.
 1. Погребенник В.Ф. Давня і дошевченківська література в публіцистично—есеїстичних осягах Романа Олійника—Рахманного /В. Ф. Погребенник // Рідний край (Полтава). — 2003. — №2 (9). — С.99—105.
 1. Погребенник В.Ф. Едиційна українознавча діяльність д—ра Романа Смика /В. Ф. Погребенник // Лежить на серці доля України : Ювілейна зб. на пошану Р.Смика. – Бережани—Тернопіль : Джура. — 2003. — С.155—160.
 1. Погребенник В.Ф. Іван Франко в естетично—літературознавчій рецепції Р.Олійника—Рахманного /В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2003. — Кн. 7. — С. 99—112.
 1. Погребенник В. Ф. Ідея толерантного співіснування народностей у „великих” і „малих” вітчизнах та її художні модифікації в українській літературі від давнини до ХХ ст. /В. Ф. Погребенник // Chrzescijanstwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej / M—ly Miedzynarodowego Kongresu. – Lublin: Wyd—wo KUL, 2003.—S.347—351.
 1. Погребенник В. Ф. Листи В. Погребенника до д—ра Р. Смика /В. Ф. Погребенник //Лежить на серці доля України /Ювілейна зб. на пошану Р.Смика. – Бережани—Тернопіль: Джура. — 2003. — С.215—216, 222.
 1. Погребенник В. Ф. Малознаний Михайло Драгоманов: сторінками раритетної книжки /В. Ф. Погребенник // Дзеркало тижня. — 2003. — 8 листопада. — С.23; Зеркало недели. — 2003. — 8 ноября. — С.23.
 1. Погребенник В. Ф. Михайло Драгоманов і Леся Українка: результативність ідейно—творчого спілкування /В. Ф. Погребенник //Перші Міжнародні Драгоманівські читання : матеріали. — К., 2003. – Вип. 1. — С.180—185.
 1. Погребенник В. Михайло Драгоманов і Леся Українка: Результативність ідейно—творчого спілкування / В. Погребенник //Освіта. — 2003. — № 44, (24 вересня — 1 жовтня). — С.11. 1. Погребенник В. Ф. Михайло Драгоманов та Іван Франко /В. Ф. Погребенник //Педагогічні кадри. — 2003. — № 8. — С.4—5.
 1. Погребенник В. Ф. Патріотичні обертони поезії Юрія Федьковича й Івана Франка : посібник / В. Ф. Погребенник. — К., 2003. — 25 с. 1. Петро Хропко : Подвижник на педагогічній і науковій ниві /…В. Ф. Погребенник та ін. // Освіта. — 2003. — № 2 (5019) , 8—15 січня. — С.7. 1. Петро Панасович Хропко / …В. Ф. Погребенник та ін. // Освіта. — 2003. — № 2 (5019), 8—15 січня. — С.7.
 1. Погребенник В. Ф. Суд Шевченком : універсалії пророчого слова в орудуванні Р. Олійника—Рахманного / В. Ф. Погребенник //Слово—зброя : Література у творчому набутку Романа Олійника—Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство) : навч. посібник. – К.: Ковчег, 2003. – С. 49—72
 1. Погребенник В. Ф. Суд Шевченком : універсалії пророчого слова в орудуванні Р. Олійника—Рахманного / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2003. — Кн. 5. — С. 87—103.
 1. Погребенник В. Ф. Українська поезія для національної самосвідомості молоді /В. Ф. Погребенник // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість : зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.—практ. конф. : У 2 т. — К.: Вид—во Європейського ун—ту. — 2003. — Т. 2. – С . 5—10.
 1. Погребенник В. Ф. Фольклоризм тетралогії С. Вінценза “На високій полонині” в контексті української прози про Гуцульщину / В. Ф. Погребенник // Українсько—польські літературні контексти / Київські полоністичні студії. – Т.4. — К., 2003. — С. 396—408.
 1. Погребенник В. Ф. Художній історизм та історіософія поезії Василя Пачовського /В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. Сер. Лінгвістика і літературознавство /Інститут літератури. НПУ ім. М.П.Драгоманова та ін.; Редкол.: О. Г. Астаф”єва, …В. Ф.Погребенник та ін. — Вип. 8. — К.: Знання, 2003. — С. 209—214.

 2. Погребенник В. Борис Грінченко: 1864—1910 / В. Погребенник //газ. Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 86—94.
 1. Погребенник В.Ф. Будзиновський В'ячеслав / В. Погребенник //Енциклопедія сучасної України. – К., 2004. — Т. 3. — С.520.
 1. Погребенник В. Ф. Влада жіночої вишуканості : збірка Дарії Рихтицької—Мельникович „Магія вогню” /В. Ф. Погребенник //Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. Сер. „Лінгвістика і літературознавство — К.: Знання України, 2004. — С. 167—176.
 1. Грінченко Б. Д. Вибрані твори : Вірші. Оповідання / Упоряд. та вступ. стаття : „Творчий набуток Бориса Грінченка” В. Ф. Погребенника , с. 5—18; примітки, с. 188—191. – Львів : Каменяр, 2004. — 192 с.
 1. Погребенник В. Діалог "Роман Рахманний — Іван Франко": транспозиції, ремінісценції, актуалізація / В. Погребенник // Слово і час : науковий журнал Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. — К., 2004. — N1. — C. 24—34.
 1. Погребенник В. Іван Карпенко—Карий: (Іван Тобілевич) 1845—1907 / В. Погребенник // газ. Українська мова та література. — 2004. — № 21—24. — C. 50—61.

 2. Погребенник В. Іван Нечуй—Левицький (Іван Левицький) 1838—1918 / В. Погребенник // газ. Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 17—29.

 3. Погребенник В. Іван Франко: 1856—1916 / В. Погребенник //газ.Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 62—85.

 4. Погребенник В. Історіо— й релігієсофські мотиви поезії Тараса Шевченка / В. Ф. Погребенник // Т. Г Шевченко і світова культура: матеріали наук.—метод. конференції ( 26—28 лютого 2004 р., м.Сімферополь) / Інститут українознавства НАН України. Крим. респ. інститут післядипл. пед. освіти. – К. : Грамота, 2004. — С. 50—58.
 1. Погребенник В. Ф. Кафедра української літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова / В. Ф. Погребенник // Слово і час. — 2004. — № 9. — С.59—67.
 1. Погребенник В. Ф. (Короткі автобіографічні дані) / В. Ф. Погребенник //газ. Українська мова та література. – 2004. — № 21—24. – С. 95.
 1. Погребенник В. Ф. Малознаний Михайло Драгоманов / В. Ф. Погребенник //Педагогічні кадри. — 2004. — № 8. – С. 8; № 9. — С. 9; № 10. — С. 3.
 1. Погребенник В. Михайло Старицький: 1840—1904 / В. Погребенник // газ. Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 40—49.
 1. Погребенник В. Ф. Національна ідея та українська поетична класика ХІХ—ХХ ст. / В. Ф. Погребенник // Визвольний шлях.— 2004.— Кн. 4. — С. 63—73.—Кн.5. — С.34—45.
 1. Погребенник В. Ф. Недруковані щоденники Євгена Чикаленка / В. Ф. Погребенник // Чикаленко Є. Щоденники: У 2 т. — К.: Темпора, 2004. — Т.2. — С.5—6.
 1. Погребенник В. Панас Мирний: (Панас Рудченко) 1849—1920 / В. Погребенник //газ. Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 30—39.
 1. Погребенник В. Ф. „Під Украйни єднаймось прапор...”: образ України в поезії Івана Франка / В. Ф. Погребенник // Збірник наукових праць / НДІ українознавства. — К., 2004. – Т.2: Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття : проблеми та перспективи розвитку. — С.251—261.
 1. Погребенник В. Ф. Соборницька ідея української літературної класики / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях.—2004.—Кн.6.—С.45—49

 2. Погребенник В. "Україна в антоновім огні": ідейно—тематичний комплекс української поезії XIX—XX століття / В. Погребенник //Сучасний погляд на літературу: наук. зб./ М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 9: Пам'яті академіка Петра Хропка. — C. 13—32.
 1. Погребенник В. Ф. Українська література кінця ХІХ ст.: творчість чільних репрезентантів : посібник / В. Ф. Погребенник. — К., 2004. — 95 с.
 1. Погребенник В. Ф. Українська міжвоєнна поезія як оформлювач нації (на матеріалі праць Р.Олійника—Рахманного) / В. Ф. Погребенник // Збірник наукових праць /НДІ українознавства. — К., 2004. – Т. 3: Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні. – С. 368—382.
 1. Погребенник В. Ф. Український фольклор у публіцистично—есеїстичній транспозиції Р. Олійника—Рахманного / В. Ф. Погребенник // Збірник наукових праць НДІ українознавства. — К., 2004. — Т. 7.— С.27—44.
 1. Франко І. Сотворення світу / Упоряд. В. Ф. Погребенник „ Світи Івана Франка” (вступна стаття), с. 4—34. Примітки. Пояснення слів, с.150—159.– К.: Обереги, 2004. — 160 с.
 1. Погребенник В. Ф. Європейська вишуканість художньої прози Михайла Коцюбинського / В. Ф. Погребенник // Наукові записки Вінницького ДПУ ім.М.М.Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — Вип. 7. — С.125—130.
 1. Погребенник В. Ф. Іван Франко: унікальні виміри таланту / В. Ф. Погребенник //газ. Українська мова та література. — 2005. — № 43—44 (листопад). — С. 3—25.
 1. Погребенник В. Ф. Ідеал братання українського і польського народів в українській літературі від давнини до перших десятиріч ХХ ст. / В. Ф. Погребенник // Вісник Київського славістичного ун—ту. Сер. Філологія. – К. : КСУ, 2005. — Вип. 22. — С. 17—22.
 1. Погребенник В. Ф. Кафедра української літератури /В. Ф. Погребенник //Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова: історія, сьогодення, перспективи. — К.: Навчальна книга, 2005. — С.144—146.
 1. Погребенник В. Ф. Метатекст Києва у національному письменстві : українознавчі виміри державницького звучання „ Міста Премудрості Божої” /В. Ф. Погребенник //Українська література в системі українознавства. – К.: ЛДЛ, 2005. – С.166—211.
 1. Погребенник В. Ф. Поезія „Української хати” і фольклор //Слово і час. — 2005. — № 3. — С.34—43.
 1. Погребенник В. Публіцистика Романа Олійника—Рахманного і українське народнопоетичне слово / В. Погребенник // Народна творчість та етнографія . — 2005. — N2. — C. 68—77.
 1. Погребенник В. Ф. Релігійні святощі в осмисленні Івана Франка – письменника і науковця / В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов”янської філології: міжвуз. зб. наук. статей „Лінгвістика і літературознавство”/ Редкол.: Г.А. Александрова, … В. Ф. Погребенник та ін. — К.: Знання України, 2005. – Вип. Х. — С. 261—271. — Літ.: 5 н.
 1. Погребенник В. Ф. Розвиток національно—державницької ідеї в творах української літератури від давнини до сучасності / В. Ф. Погребенник // Українська література в системі українознавства. – К.: ЛДЛ, 2005. — С.145—166.
 1. Погребенник В. Ф. Трикнижжя, присвячене українському Сенкевичу / В. Ф. Погребенник // Слово і час. – 2005. — №10. — С. 80—82. — Рец. на кн.: Чайковський А. Спогади. Листи —дослідження: у 3—х тт. – Львів, 2002.
 1. Погребенник В. Ф. Українське письменництво в „портретній” есеїстиці Р. Олійника—Рахманного / В. Погребенник // Збірник наукових праць /НДІ українознавства. — К., 2005. — Т. 6. — С.186—199.
 1. Погребенник В. Ф. Антигерметичний дискурс поезії Тараса Шевченка/ В. Ф. Погребенник //Слово Т.Г.Шевченка в полікультурному середовищі: матеріали ІІІ Всеукр. наук. метод. конф. – Сімферополь: НАТА, 2006. – С.172—180.
 1. Без зла та ворожості / Ф. П. Погребенник, В. Ф. Погребенник (вступ. ст.) //Королів—Старий В. Нечиста сила – К.: Веселка, 2006. — С.5—10.
 1. Погребенник В. Ф. Велич Михайла Драгоманова : життєвий і творчий шлях видатного українського мислителя / В. Ф. Погребенник // День. — 2006. — № 104 (30 червня). — С.8. — №105 (7 червня). — С.8. — Те саме / Там само [рос. мовою].
 1. Погребенник В. Ф. Володарка ніжності й пристрасті (до 105—річчя від дня народження Наталі Лівицької—Холодної / В. Ф. Погребенник //Українознавство: Календар—щорічник. 2007. — К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. — С.220—223.
 1. Погребенник В. Ф. Десакралізація ідеологеми „Золотого вересня” 1939 р. у „Діалогах із Сов'єтами” Станіслава Вінценза / В. Ф. Погребенник // Збірник наукових праць: на пошану 75—річчя проф. П. П. Кононенка /Науково—дослідний інститут українознавства. — К, 2006. — Т.ХІ. — С.235—245.
 1. Погребенник В. Ф. Дороги Степана Руданського / В. Ф. Погребенник // газ. Українська мова та література. — 2006. — № 37. — С.3—14.
 1. Погребенник В. Ф. Дух давнини, вкарбований у слові (до 105—річчя від дня народження Оксани Лятуринської) / В. Погребенник //Українознавство: Календар—щорічник.2007.—К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. — С.217—220.
 1. Погребенник В. Ф. Європейськість прози Михайла Коцюбинського / В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов'янської філології: міжвуз. зб. наук. статей: „Лінгвістика і літературознавство”/ Редкол.: Г.А.Александрова, … В.Ф.Погребенник та ін. – Вип. ІХ. — 2006. — Ч.2.— С.135—141. – Літ.: 10 н.
 1. Погребенник В. Ф. Європеїзм творчості Богдана Лепкого / В. Ф. Погребенник //Богдан Лепкий в духовній історії України : матеріали наук. конф. – Тернопіль: Джура, 2006. — С.18—19.
 1. Погребенник В. Ф. Епістолярний діалог Трохима Зіньківського і Бориса Грінченка / В. Ф. Погребенник // Слово і час. — 2006. — № 7. — С.72—74.
 1. Погребенник В. Ф. Етнографiчно—фольклористичний набуток Зенона Кузелi / В. Ф. Погребенник // Народна творчість та етнографія. — 2006. — №2. — С.45—51. — №3. — 61—74.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка