Бібліографічний покажчик


Борисова З.Вища освіта педагогів довкілля: початок становлення в Україні //Дошкільне виховання. — 2007. — № 3. — С.9—10. Бурковська Т.ЛСторінка19/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41

Борисова З.Вища освіта педагогів довкілля: початок становлення в Україні //Дошкільне виховання. — 2007. — № 3. — С.9—10.

 • Бурковська Т.Л. Дитина до 3—х: психологічний портрет з рекомендаціями / Бурковська Т.Л. //Дошкільне виховання. — 2007. — №12. – С. 11 – 15.

 • Карнаухова А.В. Українська казка як засіб формування шанобливого ставлення до дорослих у дітей 5—го року життя /Карнаухова А.В. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова . — К.: НПУ, 2004. — Вип.1. — С.131—134. — Літ.: 3 н.
  1. Коломієць Ю. Використання дарів Ф.Фребеля у формуванні логіко—математичних уявлень дітей старшого дошкільного віку /Ю.Коломієць // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки : реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 238—240. — Бібліогр.: 4 н.
  1. Кот Н.М. Стратегія розвитку нових підходів до професіонального становлення майбутніх вихователів дошкільних закладів до керівницта екологічним вихованням дітей /Н.М.Кот //Вісник Глухівського ДПУ. Сер.: Педагогічні науки. — Глухів – 2007. — Вип. 9. — С. 90 – 93.
  1. Луценко І. Мовленнєвому заняттю — комунікативну мету/ Луценко І. //Дошкільне виховання. — 2002. — N1. — С.16—17.

  2. Луценко І.О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками / Луценко І.О. ; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 96 с.

  3. Луценко І. Педагогічний стиль мовлення / Луценко І. //Дошкільне виховання. — 2000. — N1. — С.9—10.

  4. Машовець М.А. Концептуальні засади дослідження проблеми підготовки майбутнього вихователя до співпраці з батьками /В.А.Машовець //Наукові записки : ювілейний випуск /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ч.1. – С. 205—209.

  5. Програма курсу „Сімейна дошкільна педагогіка” з програмою педагогічної практики в сім”ї: спец. 6010101 „Дошкільна педагогіка” зі спеціалізацією „Сімейна педагогіка „освітньо—кваліфікаційний рівень—бакалавр ( М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. М.А.Машовець. — К.: НПУ, 2003. — 42 с.

  6. Машовець М. Даруємо радість праці / М. Машовець //Дошкільне виховання. — 2006. — N6. — C. 10—11.

  7. Машовець М. Активізувати процес пізнання можуть батьки дитини / М. Машовець // Дошкільне виховання. — 2004. — N3. — C. 6.

  8. Машовець М.А. Повернення до материнської школи: научное издание / М.А. Машовець, В.В. Улезько // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 46: Педагогічні та історичні науки. — C. 98—103.

  9. Програми фахових дисциплін з підготовки бакалаврів спеціальності „Дошкільне виховання Ч.1: Теоретичні основи підготовки / М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова, Ін—т педагогіки і психології; укл. М.А.Машовець, Н.М.Голота, Н.М.Кот [та ін.] — К.: НПУ, 2004. — Ч.1: Теоретичні основи підготовки. — 192 с.

  10. Машовець М. Відкриємо таємниці раннього віку / М. Машовець //Дошкільне виховання. — 2005. — N11. — C. 18—19.

  11. Машовець М. Не позбавляй найціннішого!: Колискова в житті дитини / М. Машовець, І. Газіна // Дошкільне виховання. — 2005. — N3. — C. 18—19.

  12. Кобилінська О. Запорука успіху — взаємодія з батьками / О. Кобилінська, М. Машовець // Дошкільне виховання. — 2004. — N6. — C. 11—13.

  13. Машовець М. Даруємо радість праці / М. Машовець //Дошкільне виховання. — 2006. — N5. — C. 8—9 .
  1. Машовець М. Професійна підготовка майбутнього вихователя дітей дошкільного віку : науково—аналітичний огляд /М.Машовець //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. —Вип. 8. – С. 61—65. — Бібліогр.: 3 н.
  1. Сухорукова Г.В. Педагогічні засади ступеневої художньо—педагогічної підготовки фахівців дошкільного виховання / Г.В. Сухорукова //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали наук.—теоретич. конф. до 80—ї річниці /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип. 3. — C. 134—136.
  1. Сухорукова Г.В. Використання книжкової ілюстрації у вихованні дошкільників / Г.В. Сухорукова // Вісник : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 6. — C. 147—148.
  1. Сухорукова Г. Уроки мислення серед природи: Естетичні комплекси за В.О.Сухомлинським / Г. Сухорукова // Дошкільне виховання. — 2003. — N9. — C. 7—9.
  1. Сухорукова Г. Малювання за народними казками: Один із способів національного виховання / Г. Сухорукова // Дошкільне виховання. — 2004. — N8. — C. 13—15.
  1. Сухорукова Г. Ф.Фребель про творчий розвиток дитини дошкільного віку в образотворчій діяльності /Г.Сухорукова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки : реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 203—206. — Бібліогр.: 5 н.


  Кафедра менеджменту та інноваційних технологій


  1. Гончаренко А.М. Живий світ дитячого ігрового слова /Гончаренко А.М. //Іграшка, гра, дитина: від обрядової субстанції до сучасних моделей виховання: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. „Марка Грушевського читання”/ pа ред. О.С.Найдена. — К.: ВД „Стилос”, 2007. — С.204—211.
  1. Гончаренко А.М. Природа рідного міста (екологічний путівник дошколярика) / Гончаренко А.М. — К.: ТОВ „Агентство Інтермедіа”, 2007. – 24 с.
  1. Гончаренко А.М. Теоретичні основи виховання мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві /Гончаренко А.М. // Теоретико—методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. — К., 2007. — Вип. 10.
  1. Загарницька І. І. Духовне виховання особистості в контексті реалій сучасного життя / І. І. Загарницька //Вища освіта України. – 2001. — №1(дод.). – С.152—160.
  1. Загарницька І. І. Поняття чуттєвої культури в структурі духовного світу особистості / І. І. Загарницька //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. – К.: НПУ, 2004. – Вип.40. – С.79—88.
  1. Загарницька І. І. Виховний процес у вищому навчальному закладі : проблема формування духовності у студентської молоді / І. І. Загарницька //Вища освіта України. – 2005. — № 4 (додаток). – С. 148—151.
  1. Загарницька І. І. Чуттєва культура в структурі духовного світу сучасної студентської молоді / І. І. Загарницька //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 220—221.
  1. Загарницька І. І. Художнє виховання у вищому навчальному закладі як комплексна соціокультурна система / І. І. Загарницька //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 7. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 8 (21). — С. 86—98.
  1. Загарницька І. І. Духовне виховання особистості в контексті реалій сучасного життя/ І. І. Загарницька //Гілея. Філософія. Політологія. Історія: наук. вісник: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – Вип. 7. – С.44—53.

  2. Загарницька І. І. Роль художнього виховання студентів у гуманізації вищої освіти України / І. І. Загарницька // Нова парадигма : Філософія. Політологія. Соціологія. – К. : НПУ, 2007. — Вип. 62. — С. 59—68. — Бібліогр. в кінці ст.

  3. Загарницька І. І. Художнє виховання як чинник формування чуттєвої культури студентської молоді: автореф. дис. … канд. філософ. наук / І. І. Загарницька; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.
  1. Кошелівська О.І. Стимулювання пізнавальної активності студентів при викладанні курсу „Управління в системі дошкільної освіти” / Кошелівська О.І //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки. –– К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. — С. 87 – 91.
  1. Родінова Н.Л. Етнографічно—фольклористична діяльність Бориса Грінченка / Родінова Н.Л. // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Сер.: Історія. – К., 2006. – Вип. 82—84. – С.44—46.
  1. Родінова Н.Л. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині /Родінова Н.Л. //Етнічна історія народів Європи. – К., 2007. — Вип.23. – С.93—99.


  Кафедра дитячої творчості


  1. Нападій Н.В. Мистецька діяльність як умова творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку /Нападій Н.В. //Наукові записи Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Сер. Психолого – педагогічні науки. – К., 2006. — №5. — С. 24 – 25.
  1. Нападій Н.В. Співпраця батьків та вихователів у процесі ознайомлення дітей дошкільного віку з роботами майстрів авторських декоративних розписів /Нападій Н.В.// Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.– Глухів: ГДПУ, 2007. – Вип.9. — С. 101—104


  Інститут інформатики

  Кафедра інформатики


  1. Вернигоренко С.А. Використання НТМL та JavaScript для створення Web—документів: навч. посібник / Вернигоренко С.А., Кравченко С.М., Ніколаєнко О.Ю. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2006. – 106 с.
  1. Дем’яненко В.М. Спеціальний лабораторний практикум з вивчення апаратних і системних програмних засобів у курсі інформатики в педагогічному вузі / В.М.Дем’яненко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып. 2. – С. 151—155
  1. Дем’яненко В.М. Апаратні і системні програмні засоби: лабораторний практикум /Дем’яненко В.М.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — 95 с.
  1. Дем’яненко В.М. Підготовка вчителів до використання мультимедійних засобів навчання / В.М.Дем’яненко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 5. — С.233—237.
  1. Дем’яненко В.М. Навчання студентів фізико—математичного факультету апаратних і системних програмних засобів / В.М.Дем’яненко //Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. (15—18 листопада 2004 р. м. Луганськ).– Луганськ: ЛНПУ ім. Т. Шевченка «Альма—матер», 2004.– С. 33—34.
  1. Дем’яненко В.М. Апаратні засоби в курсі інформатики: навч. посібник / Дем’яненко В.М.; МОН України. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 72 с.
  1. Дем’яненко В.М. Апаратні і системні програмні засоби: лабораторний практикум / Дем’яненко В.М.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. — 96 с.
  1. Дем’яненко В.М. Навчання студентів апаратних і системних програмних засобів / В.М.Дем’яненко // газ. Інформатика.– 2005.– №17(305).– 23 с.
  1. Дем’яненко В.М. Навчання студентів фізико—математичного факультету апаратних і системних програмних засобів /В.М.Дем’яненко //Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. – Луганськ : ЛНПУ, 2005.– №4(84).– С. 73—77.
  1. Дем’яненко В.М. Розвиток здібностей самоосвіти в майбутніх учителів інформатики при навчанні апаратних і системних програмних засобів/ Дем’яненко В.М. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка.– Тернопіль: ТНПУ, 2005.– № 3.– С. 129—134.
  1. Дем’яненко В.М. Лабораторний практикум як форма підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в умовах профільного навчання / Дем’яненко В.М., Лапінський В.В. // Комп’ютер у школі та сім'ї. — 2005.– № 4.– С. 11—14.
  1. Дем’яненко В.М. Зміст навчання майбутніх вчителів інформатики апаратних і системних програмних засобів / Дем’яненко В.М. //Комп’ютерно—орієнтовані технології: зб. наук. пр. – Косів: «Центр громадських ініціатив», 2005.– Т. 2.– С. 152—154.  1. Дубова Т.В. Методика навчання електронних таблиць у 8 класі. / Т.В.Дубова //Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. — № 1. – С. 24 – 27; № 3. – С. 35 – 38.
  1. Жалдак М.І. Вивчення мережевих технологій в школі /Жалдак М.І., Морзе Н.В., Козачук О.В. //Комп'ютер в школі та сім'ї. — 2000. — №2 — С.14—80.
  1. Жалдак М.І. Елементи стохастики в шкільному курсі математики /Жалдак М.І., Михалін Г.О. //Математика в школі. — 2000. — №1.— С.5—9; №3. — С.11—15 ; №4. — С.10—14; №6. — С. 8—13; 2001. —№1. – С.30—33.
  1. Жалдак М.І. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою: посібник для вчителів / Жалдак М.І., Михалін Г.О.; НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — 70 с.
  1. Жалдак М.І Інформатика —7: експериментальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи / Жалдак М.І., Морзе Н.В. – К.: ДІАСОФТ, 2000. — 208 с.
  1. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках геометрії: посібник для вчителів / Жалдак М.І., Вітюк О.В.; НПУ ім. М.П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2000. – 168 с.
  1. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл : проект / Жалдак М.І., Огнев’юк В.О., Биков В.Ю., Дорошенко Ю.О., Жук Ю.О., Науменко Г.Г., Руденко В.Д., Самсонов В.В. //Комп’ютер в школі та сім'ї. — 2000. — №3. — С.3—10.
  1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : Основи інформатики і обчислювальної техніки /Ю.О.Дорошенко, М.І.Жалдак, С.Я.Колесніков, В.В.Лапінський [та ін.] //Освіта України. – 2000. — №40 (216), 5 жовтня. – С.12
  1. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації /Жалдак М.І., Морзе Н.В // Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Вип. 2. – С.3—24; Комп'ютер в школі та сім'ї. — 2000. — №4. — С.11—16.
  1. Жалдак М.І. Деякі властивості ймовірнісних моделей стохастичних експериментів /Жалдак М.І., Михалін Г.О. //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова — К.: НПУ, 2001. — Вип. 3. — С. 49—68.
  1. Жалдак М.І. До концепції шкільної освіти з інформатики /Жалдак М.І, Рамський Ю.С. //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2001. – Вип.3. — С. 3—7.
  1. Жалдак М.І. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою: посібник для вчителів. —2—ге вид. / Жалдак М.І, Михалін Г.О. — К.: Шкільний світ. – 2001. — 104 с.
  1. Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи : огляд матеріалів Міжнар. наук.—практ. конф., (3—5 верес. 2001 р., м. Херсон) [виступи : Ю.І.Бєляєва, …М.І.Жалдак та ін.] //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. — № 5. – С. 2—12.
  1. Лабораторний практикум з курсу “Нові інформаційні технології” : навч.—метод. посібник / Жалдак М. І., Хомік О. А., Макаренко Л.Л. [ та ін.]— К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2001. – 167 с.
  1. Жалдак М.І. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою: посібник для вчителів. — 3—є вид., доп./ Жалдак М.І., Михалін Г.О. — Київ: Шкільний світ, 2002. — 120 с.
  1. Жалдак М.І. Проблема електронного підручника / М.І.Жалдак //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. — № 6. – С.24—25.
  1. Державний стандарт загальної середньої освіти з інформатики (проект) / Жалдак М.І., Биков В.Ю., Газепов Г.А., Морзе Н.В., Мостіпан О.І., Рамський Ю.С., Редько В.Н. //Інформатика. – 2003. — №7 (199) . – С. 3—7.
  1. Жалдак М. Деякі екзаменаційні задачі з математики /М. Жалдак, А.Грохольська //Математика в школі. – 2003. – № 9. – С. 41—46.
  1. Інформаційні технології : навч.—метод. посібник / Жалдак М.І., Володько І.В., Снігур О.М., Хомік О.А. — К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – 194 с.
  1. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики : посібник для вчителів. —2—ге вид., перероб. та допов. / Жалдак М.І., Горошко Ю.В., Винниченко Є.Ф. — К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – 324 с.
  1. Жалдак М.І. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп’ютерною підтримкою : навч. посібник для вступників до вищих навч. закладів /Жалдак М.І., Грохольська А.В., Жильцов О.Б. /МАУП; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2003. – 304 с.
  1. Жалдак М.І. Навчальні програми для профільного навчання. Інформатика / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І. – К., 2003. – 320 с.
  1. Жалдак М.І. Програма курсу “Інформатика” для базової школи 7—9 класи (проект) / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г. – К.: Шкільний світ, 2003. – 32 с.
  1. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно—орієнтованих систем навчання математики /М.І.Жалдак //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. –К.: НПУ, 2003. –Вип. 7. – С. 3—8.
  1. Жалдак М.И. Компьютер на уроках геометрии: пособие для учителей (пер. с укр.)/ Жалдак М.И., Витюк А.В. – К.: РУНЦ „ДИНИТ”, 2004. – 172 с.
  1. Жалдак М.И. Компьютер на уроках математики : пособие для учителей (пер. с укр.) /М.И.Жалдак. – Киев: РУНЦ „ДИНИТ”, 2004. — 328 с.
  1. Komputer i elementy stochastyki w szkole // Statystyka i informatyka w nauce o zarządzaniu”, red. Naukowa Andrzej W.Mitas, wydawnictwo Instytut Informatyki i / Жалдак М.І., Смірнова Є.М., Вітюк О.В., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. //Matematyki, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. — 2004.
  1. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki pakietem programow GRAN (czesc1) / Жалдак М.І., Смірнова Є.М., Вітюк О.В., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. // Matematyka I komputery (czosopismo grupy roboczej SNM) Lato, 2004. — Р. 8—12.
  1. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki z pakietem GRAN Informatyka w Edukacji I Kulturze / Жалдак М.І., Смірнова Є.М., Вітюк О.В. , Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. // Praca zbirowa. Universytet slaski Filia w Cieszynie . — Sosnoviec, 2004. — Р. 89—101.
  1. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki pakietem programow GRAN (czesc2) / Жалдак М.І., Смірнова Є.М., Вітюк О.В., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. //Matematyka I komputery (czosopismo grupy roboczej SNM) Lato, 2004. — Р. 8—12
  1. Жалдак М.І. Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з комп’ютерною підтримкою : навч. посібник / Жалдак М.І., Грохольська А.В., Жильцов О.Б. / МАУП. — Київ, 2004. – 456 с.
  1. Жалдак М. И. Математика с компьютером: пособие для учителей (перевод с украинского) / Жалдак М.И., Горошко Ю.В., Винниченко Е.Ф. – Киев: РУНЦ „ДИНИТ”, 2004. — 252 с.
  1. Жалдак М.І. Математика з комп’ютером : посібник для вчителів /Жалдак М.І., Горошко Ю.В., Винниченко Є.Ф. – Київ: РННЦ “ДІНІТ”, 2004. – 260 с.
  1. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно—комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів / Жалдак М.І., Лапінський В.В. [та ін.] //Інформатика. – 2004. – № 38—39. — С. 16—63.
  1. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп'ютерно орієнтованих систем навчання математики / М.І. Жалдак // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. пр. — Київ : Атіка, 2004. — С. 61—73. — Библиогр. в конце ст.
  1. Жалдак М.І. Про вивчення елементів стохастики у школі / Жалдак М.І., Михалін Г.О. // Математика в школі. — 2004. — № 9—10. — С. 7—12.—Літ.: 9 н.
  1. Жалдак М.І. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів художньо—естетичного профілю. Інформатика. 10—11 класи / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І. // Комп'ютер у школі та сім’ї. – 2004. — №1. — С.3—6.
  1. Жалдак М.І. Професійна діяльність вчителя та інформаційні технології / М.І. Жалдак // Освіта. — 2004. — №11 (3—10 березня). — С. 5
  1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю. Інформатика. 10—11 класи / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І. //Комп'ютер у школі та сім’ї. – 2004. — №1. — С.7—10.
  1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів художньо—естетичного профілю. Інформатика, 10—11 класи / М.І. Жалдак, Н. В. Морзе, О.І. Мостіпан // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2004. — N1. — С. 3—6.
  1. Жалдак М.І. Професійна діяльність вчителя та інформаійні технології /М.Жалдак //Освіта. — 2004. — 3—10 березня, № 11 (5087). — С.5.
  1. Профільне навчання інформатики / М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.Г. Кузьмінська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 2: Комп'ютерно—орієнтовні системи навчання : до 170—річного ювілею. — Київ : НПУ, 2004. –Вип.8. — С. 3—18.
  1. Жалдак М.И. Элементы стохастики с компьютерной поддержкой: пособие для учителей (перевод с украинского)/ Жалдак М.И., Михалин Г.А. – Киев: РУНЦ „ДИНИТ”, 2004.— 111 с.
  1. Geometria z GRAN 2D/ Жалдак М.І., Смирнова—Трибульська Є.М., Вітюк О.В. — Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i Marketingu, 2005 – 107 c.
  1. Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті / Жалдак М.І., Морзе Н.В. , Рамський Ю.С. //Комп'ютер у школі та сім’ї. — 2005. — №5. — С.12—19.
  1. Matematyka z GRAN 1W / Жалдак М.І., Смірнова – Трибульська Є.М., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. — Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i Marketingu. 2005 – 251 c.
  1. Методичні рекомендації щодо облаштування кабінету інформатики та інформаційно—комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (гриф МОН України, лист №1/11 –1927 від 06.05.2004) / Жалдак М., Жук.Ю., Лапінський В., Пилипчук А., Оскома Б., Сухомлинський С. // Інформатика. – 2005. — №2—3. — С.9—32
  1. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка