Бібліографічний покажчикСторінка26/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41

Працьовитий М.В. Про засоби поліпшення математичної освіти інженерно—педагогічних кадрів /М.В.Працьовитий, І.М.Главацьких //Управління якістю професійної освіти: зб. наук. пр. — Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2001. — С.255—259.
 1. Працьовитий М.В. Про один клас фрактальних недиференційовних функцій /М.В.Працьовитий, І.О.Микитюк //Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали VI Всеукр. конф. (20—21 вересня 2001 р.) / Миколаївський державний педагогічний університет. — Миколаїв: МДПУ, 2001. — С.234—239.
 1. Працьовитий М.В. Ряди Остроградського та їх використання для дослідження математичних об¢єктів зі складною локальною будовою /Працьовитий М.В., Барановський О.М. // Український математичний конгрес. Теорія ймовірностей і математична статистика: тези доп. — К.: ІМ НАНУ, 2001. — C. 6.
 1. Працьовитий М.В. Сингулярність та абсолютна неперервність розподілу випадкової величини, представленої дробом з надлишковим набором цифр /М.В.Працьовитий, А.А.Литвинюк, І.О.Микитюк //Український математичний конгрес. Теорія ймовірностей і математична статистика: тези доп. — К.: ІМ НАНУ, 2001. — C. 9.
 1. Працьовитий М.В. Сингулярні розподіли ймовірностей і проблеми, з ними пов'язані /Працьовитий М.В., Торбін Г.М., Гончаренко Я.В. // Рік 2000 — Всесвітній рік Математики: матеріали міжвуз. наук.—практ. конф. Чернігів, 2001. — С.52—54.
 1. Працьовитий М.В. Структура геометричних мір і розподілів ймовірностей /М.В.Працьовитий // Український математичний конгрес. Динамічні системи: тези доп. — Київ: ІМ НАНУ, 2001. — С. 9.
 1. Працьовитий М.В. Сучасні задачі та проблеми сингулярних розподілів ймовірностей /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін, Я.В.Гончаренко //Наукові записки: зб. наук. ст. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 42. – С.18—20.
 1. Albeverio S.Transformation preserving fractal dimension / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. // SFB. — Bonn, Preprint, 2001.– Р.35. 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія – наука про інваріанти групи перетворень простору, що зберігають фрактальну розмірність /Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали наук. конф. — Миколаїв, 2001.– С. 239—246.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія – наука про інваріанти перетворень простору, що зберігають фрактальну розмірність /Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Український математичний конгрес. Динамічні системи: тези доп. — Київ: ІМ НАНУ, 2001.­– С.10. 1. Albeverio S. Fractal probability distributions and transformations preserving the Hausdorff—Besicovitch dimension / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G.– SFB—256, Bonn, Preprint, 2001.– 35 p.
 1. Albeverio S. Fractal probability distributions and transformations preserving the Hausdorff—Besicovitch dimension / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. — Preprint SFB—256, Bonn, 2001 (№ 751). — 35 p.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія — наука про інваріанти групи перетворень простору, що зберігають фрактальну розмірність /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін // Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали VI Всеукраїнської конференції, (20—21 вересня 2001 р.) / Миколаївський державний педагогічний університет. — Миколаїв:МДПУ, 2001. — С.239—246.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія — наука про інваріанти перетворень простору, що зберігають фрактальну розмірність / М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін //Український математичний конгрес. Динамічні системи. Математична теорія управління: тези доп. — К.: ІМ НАНУ, 2001. — С. 10.
 1. Працьовитий М.В. Члени МАН України звітують. Контрольна робота з математики /М.В.Працьовитий, В.О.Швець //Математика.— 2001.— № 37 (145).— С.1—3.
 1. Працьовитий М.В. Аналітична геометрія (елементи векторної алгебри): навч. посібник для студ. матем. спец. пед. ун—тів /М.В.Працьовитий. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. –120 с.
 1. Працьовитий М.В. Властивості розподілів випадкових величин, представлених двійковим дробом з надлишковим набором цифр /Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Дев’ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, (16—19 травня 2002 року, Київ): матеріали конф. –– К., 2002. –– С.448.
 1. Працьовитий М.В. Генезис та систематизація змісту математичної освіти / Працьовитий М.В., Усенко В.М. // Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія)», (Луганськ, 23—27 вересня 2002 р. )/ Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка.– Луганськ: ЛДПУ, 2002. – С.113.
 1. Працьовитий М.В. Графо—аналітичні характеристики напівстохастичних матриць та їх застосування /Працьовитий М.В., Вотякова Л.А. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. Фізико—математичні науки. – 2002. – № 3. — С. 175—189.
 1. Працьовитий М.В. Дидактичний процес як технологія формування змісту освіти /Працьовитий М.В., Усенко В.М., Хмель В.П. // Міжнародна математична конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О.Граве в Київському університеті, (Київ, 17—22 червня 2002 р.) Київський національний університет ім. Т. Шевченка –– К.: ІМ НАН України, 2002. –– С.117.
 1. Працьовитий М.В. Екзамен з аналітичної геометрії (І семестр) /М.В.Працьовитий; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — 60 с.
 1. Працьовитий М.В. Магістерська робота з математики випускника педагогічного вузу / Працьовитий М.В., Усенко В.М.; Лабораторія теоретичних та прикладних проблем математики Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ: ЛДПУ, 2002. – 36 с.
 1. Koschmanenko V., On fine structure of singular continuous measures /Koschmanenko V., Pratsiovytyi M., Torbin G. // International Gnedenko conference, (Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). –– Kyiv, 2002. ­­–– P.161.
 1. Працьовитий М.В. Про методологічні проблеми формування змісту математичної освіти / Працьовитий М.В., Усенко В.М. // Міжнародна математична конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О.Граве в Київському університеті ( Київ, 17—22 червня 2002 р.). – К.: ІМ НАН України, 2002. – С.116.
 1. При системні проблеми формування змісту математичної освіти / Пащенко З.Д., Працьовитий М.В., Рябухо О.М., Усенко В.М. //Міжнародна математична конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О.Граве в Київському університеті, (Київ, 17—22 червня 2002 р.) / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. –– К.: ІМ НАН України, 2002. –– С.114.
 1. Pratsiovytyi M.V. Problems of forming of content of the mathematical education / Pratsiovytyi M.V., Usenko V.M // International Gnedenko conference,(Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). –– Kyiv, 2002. ­­–– P.121.
 1. Albeverio S. —Representation of real numbers and fractal probability distributions / Albeverio S., Koshmanenko V., Pratsiovytyi M., Torbin G.. – Preprint SFB—611, Bonn, 2002. – 22 p.
 1. Працьовитий М.В. Фрактали і алгебраїчні структури /Працьовитий М.В., Усенко В.М., Торбін Г.М. // Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія)», Луганськ, 23—27 вересня 2002 р. –– Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, 2002. –– С.79—80.
 1. Кошманенко В.Д. Фрактальні асимптотичні властивості двох динамічних систем зі взаємодією / Кошманенко В.Д., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова –– К.: НПУ, 2002. – С.20.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості неперервних недиференційовних функцій / Працьовитий М.В. // Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія)», (Луганськ, 23—27 вересня 2002 р.)/ Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка.–– Луганськ: ЛДПУ, 2002. –– С.77—78.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості однієї неперервної ніде не диференційовної функції /М.В. Працьовитий // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – 2002. – № 3. — С. 327—338.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості одного класу неперервних ніде не диференційовних функцій / М.В.Працьовитий //Перша Міжнародна науково—практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи»: матеріали конф, (26—27 квітня 2002 р., Київ). –– К.: ВНЗ ВМУРоЛ, 2002. –– С.153—154.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості суперпозиції сингулярних функцій розподілу /Працьовитий М.В., Косопльоткіна О.В // Теорія ймовірностей та математична статистика. — 2002. — Вип. 67. –– С.61—69.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні недиференційовні функції в математичних моделях фізичних процесів /М.В. Працьовитий // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф. / НПУ ім.М.П.Драгоманова. ­­– К.: НПУ, 2002. – С.137.
 1. Працьовитий М.В. Аналітичне (символьне) представлення неперервних перетворень , що зберігають розмірність Хаусдорфа—Безиковича / Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні наук. – 2003. — № 4. – С.207—215.
 1. Працьовитий М.В. Використання рядів Остроградського для аналітичного задання розподілів випадкових величин і відображень / Працьовитий М.В., Барановський О.М. //Динамічні системи: праці Українського математичного конгресу – 2001 / Ін—т математики НАН України. – К., 2003. –– С.77—93.
 1. Динаміка конфліктних взаємодій / Альбеверіо С., Кошманенко В.Д., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90—річчю МДУ та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ –– Миколаїв: МДУ, 2003. –– С.16—18.
 1. Працьовитий М.В. Ряди Остроградського – апарат для моделювання і дослідження фізичних процесів та явищ / Працьовитий М.В. , Барановський О.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90—річчю МДУ та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – М.:МДК,2003. – С.8—10.

 2. Працьовитий М.В. Трансформації простору, що зберігають фрактальну розмірність /Працьовитий М.В.,Торбін Г.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90—річчю МДУ та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв: МДУ, 2003. –– С.12—13. – Літ.: 1 н.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія та перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа—Безиковича / Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Динамічні системи: Праці Українського математичного конгресу – 2001. – Київ: Ін—т математики НАН України, 2003. – С.97—103.
 1. Альбеверіо С. Фрактальні властивості деяких динамічних систем та перетворення, що зберігають розмірність /Альбеверіо С., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90—річчю МДУ та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. — Миколаїв: МДУ, 2003. – С.14—16.
 1. Микитюк І.О.Двійкова система числення з двома надлишковими цифрами і їй відповідна метрична теорія чисел / Микитюк І.О., Працьовитий М.В. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – 2003. — № 4. – С.270—279.
 1. Динаміка конфліктних взаємодій / Альбеверіо С., Кошманенко В.Д., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 16—18. – Літ. : 4 н.
 1. Працьовитий М.В. Заключний звіт про науково–дослідну роботу “Фрактальна геометрія та її місце в професійній підготовці вчителя” / М.В.Працьовитий; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — 129 с.
 1. Працьовитий М.В. Математичні моделі двосторонніх динамічних конфліктів і —представлення чисел / Працьовитий М.В., Фещенко О.Ю. //Наукові записки : зб.наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.Фізико—математичні наук. – 2003. — № 4. – С.260—269.
 1. Albeverio S. Spectral Properties of Image Measures Under the Infinite Conflict Interaction / Albeverio S., Koshmanenko V., Pratsiovytyi M., Torbin G. – Preprint SFB—611, Bonn, № 98, 2003. – 12 р .
 1. Працьовитий М.В. Ряди Остроградського – апарат для моделювання і дослідження фізичних процесів та явищ / Працьовитий М.В., Барановський О.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 8—10. – Літ.: 4 н.
 1. Працьовитий М.В. Трансформації простору, що зберігають фрактальну розмірність / Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.12—13.— Літ.: 1 н.
 1. Albeverio S. Transformations Preserving the Fractal Dimension and Distribution Functions / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. /Preprint SFB—611. — Bonn, 2003. – № 123. — 14 p.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія та перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа—Безиковича / Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Динамічні системи: Праці Українського математичного конгресу—2001. – Київ: Ін—т математики НАН України, 2003. –С.77—93.
 1. Альбеверіо С. Фрактальні властивості деских динамічних систем та перетворення, що зберігають розмірність / Альбеверіо С., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Восьма Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С.14—16.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості інваріантних множин і атрактора однієї динамічної системи /М.В.Працьовитий //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 13—14. – Літ.: 2 н.
 1. Працьовитий М.В. Аналітичне задання функцій розподілу, що зберігають фрактальну розмірність/ Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Х Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, (13—15 травня 2004 р.): тези доп. — К., 2004.— С.629.
 1. Працьовитий М.В. Багатовимірний аналог теореми Джессена—Вінтнера /Працьовитий М.В., Торбін Г.М // Міжнародна конференція пам’яті В.Я.Буняковського: тези доп. / Інститут математики НАНУ. –– К., 2004. –– С.112—113.
 1. Працьовитий М.В. Властивості розподілів випадкових величин з незалежними різницями послідовних елементів ряду Остроградського /Працьовитий М.В., Барановський О.М. // Теорія ймовірностей та математична статистика. — 2004. — Вип. 70. – С. 131—144.
 1. Працьовитий М.В. Математичні моделі двосторонніх динамічних конфліктів /Працьовитий М.В., Фещенко О.Ю. // // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С . 97.
 1. Працьовитий М.В. Побудова функції надійності, з керованою інтенсивністю відмов / Працьовитий М.В., Томусяк А.А. // Х Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, ( 13—15 травня 2004 р.): тези доп. — Київ, 2004. — С.627—628.
 1. Працьовитий М.В. Про геометричні складові у системі математичної освіти вчителів математики/ Працьовитий М.В. //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 141—142.
 1. Працьовитий М.В. Про геометричну складову у системі математичної освіти вчителя математики /М.В. Працьовитий //Всеукраїнська науково—практична конференція “Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики”: тези доп./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.141—142.
 1. Працьовитий М.В. Про міру Лебега деяких множин чисел, визначених властивостями їх розкладу в ряд Остроградського /Працьовитий М.В., Барановський О.М. //Науковий часопис НПУ ім.М. П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз—мат. науки. – К.НПУ, 2004. —Вип.5. — С. 217—227. – Літ. : 8 н.
 1. Працьовитий М.В. Самоподібні, самоафінні, самофрактальні фігури / Працьовитий М.В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.96.
 1. Albeverio S. Topological and Fractal Properties of Real Numbers which are not Normal / Albeverio S., Pratsiovytyi N. , Torbin G. –– Preprint SFB—611. — Bonn, 2004. — № 208. – 14 p.
 1. Albeverio S. Fractal probability distributions and transformations preserving the Hausdorff—Besicovitch dimensio/ Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Ergodic Theory and Dynamical Systems. — 2004. — 24, No.1. — P.1—16.
 1. Albeverio S. Fractal probability distributions and transformations preserving the Hausdorff—Besicovitch dimension / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Ergod.Th. & Dynam. Sys. — 2004. — 24. — P. 1—16.
 1. Працьовитий М.В. Фрактали в математичній підготовці фізика / Працьовитий М.В., Чумак М.Є. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2004. –– C.97.
 1. Працьовитий М.В. Широта погляду вчителя вчителя фізики на метод координат /М.В.Працьовитий, М.Є.Чумак // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.143—144.
 1. Працьовитий М.В. Аналіз на алгебрі двічі стохастичних матриць/ Працьовитий М.В., Вотякова Л.А. // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – № 6. – С. 282—300.
 1. Pratsiovytyi M. General and individual metric, probabilistic and fractal theory of f—codes of real numbers / М.Pratsiovytyi // International conference modern problems and new trends in probability theory. – Chernivtsi, Ukraine, (June 19—26, 2005).— К.,2005. –– P.73—74.
 1. Дві випадкові величини, пов’язані з рядами Остроградського 1—го виду/ Альбеверіо С., Барановський О., Працьовитий М., Торбін Г. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.1. – К., 2005. –№ 6. – С. 181—196.
 1. Працьовитий М.В. Екзамен з аналітичної геометрії (І семестр) / М.В.Працьовитий / НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 120 с.

 2. Працьовитий М.В. Екзамен з аналітичної геометрії (ІІ семестр) / М.В.Працьовитий ; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 60 с.

 3. Працьовитий М.В. Лінії на евклідовій площині / М.В.Працьовитий, Я.В.Гончаренко; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 44 с.
 1. Pratsyovyty M. On the ultrapokinomial algebras / Pratsyovyty M., Usenko V. //5—th International Algebraic Conference in Ukraine. –– Odessa, July 20—27, 2005. –– Р. 158—159.
 1. Працьовитий М.В. Побудова абсолютно неперервних функцій щляхом змішування і стохастичного склеювання / Працьовитий М.В., Томусяк А.А. // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. – № 6. – С. 145—167.
 1. Працьовитий М.В. Про міру Лебега деяких множин чисел, визначених властивостями їх розкладу в ряд Остроградського / Працьовитий М.В., Барановський О.М. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фізико—математичні науки. – К., 2005. — № 5. –С. 217—227.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка