Бібліографічний покажчикСторінка29/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41

Школьний О.В. Структура розподілу випадкової величини з незалежними уявно—t—адичними цифрами/ Школьний О.В. // Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.:Фізико—математичні науки.— К.: НПУ, 2001. — №2.– С.339—345.

 • Школьний О.В. Практичні заняття з аналітичної геометрії. Дидактичні матеріали для проведення практичних занять, контрольних і розрахункових робіт. Ч.1 / Школьний О.В., Ляшко О.В.– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. –– 68 .

 • Лещинський О.Л. Фрактальні розподіли ймовірностей пов’язані з певними представленнями дійсних і комплексних чисел / Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Дев’ята Міжнародна наукова конференцёія імені академіка М.Кравчука, (16—19 травня 2002 року, Київ): матеріали конф. –– К., 2002. –– С.436.

 • Школьний О.В. Про динамічну систему з фрактальним репелером, заданим за допомогою системи числення, що містить уявну одиницю / Школьний О.В. // Перша міжнародна науково—практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи". – К.: ВНЗ ВМУРоЛ, 2002. – С.159—160.

 • Школьний О.В. Розподіли ймовірностей, пов’язані з уявно—t—адичним представленням комплексних чисел та їх узагальнення/ Школьний О.В. // Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної матматики (теорія і методологія)», (Луганськ, 23—27 вересня 2002 р.). –– Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, 2002. –– С.87—88.
  1. Школьний О.В. Практичні заняття з аналітичної геометрії. Дидактичні матеріали для проведення практичних занять, контрольних і розрахункових робіт. Ч. 2 / Школьний О.В., Ляшко О.В. –– К.: Вид—во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. –– 76 с.
  1. Школьний О.В. Про вивчення елементів фрактальної геометрії в курсі математики загальноосвітньої школи / Школьний О.В //Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2002. –– С.104.
  1. Tikhonova V.V. Specifity of teaching of the subject “Economic risk and methods of its estimation” at physical and mathematical faculty of pedagogical university / Tikhonova V.V., Leshchinskyi O.L., Schkolnyi O.V. //International Gnedenko conference, (Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). –– Kyiv, 2002. ­­–– P.125.
  1. Школьний О.В. Про фрактальну розмірність класів множин, пов’язаних з уявно—t—адичним представленням комплексних чисел / Школьний О.В // Динамічні системи /Праці Українського математичного конгресу – 2001. –– Київ: Ін—т математики НАН України, 2003. –– С.150—160.

  2. Лещинський О.Л. Економічний ризик і методи його вимірювання: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Лещинський О.Л., Школьний О.В. –– К.: ПЕК НАУ, 2004. – 96 с.
  1. Школьний О.В. Вивчення елементів теорії фракталів у школі /Школьний О.В //Математика в школі. – 2004. — № 9—10. – С. 42—48. — Літ.: 11 н.
  1. Школьний О.В. Елементи теорії фракталів у шкільному курсі математики як засіб пропедевтики фундаментальних математичних понять /О.В.Школьний // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 203—204.  1. Лещинський О.Л. Ігрові моделі в системі пропедевтики ризикології / Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Матеріали XІ—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (18—20 травня 2006 р., Київ).– К.НТУУ "КПІ", 2004.— С.871.

  2. Лещинський О.Л. Математичне забезпечення дисципліни "Економічний ризик і методи його вимірювання" / Лещинський О.Л., Школьний О.В. //Міжнародна конференція пам'яті В.Я.Буняковського (1804—1889): тези доп. –– К.: ІМ НАНУ, 2004. –– С.87.

  3. Школьний О.В. Про вивчення елементів теорії фракталів у шкільному курсі математики / Школьний О.В. // Матеріали X—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (13—15 травня 2004 р., Київ). –– К.НТУУ "КПІ", 2004. –– С.760.

  4. Лещинський О.Л. Пропедевтика ризикології в курсі алгебри для класів з поглибленим вивченням економіки / Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.99—100.

  5. Ліщинський О.Л. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів /Ліщинський О.Л., Школьний О.В. –– К.: Дельта, 2005. –– 112 с .

  6. Школьний О.В. Про вивчення елементів теорії фракталів у класах з поглибленим вивченням математики / Школьний О.В. // Матеріали конференції ``Фрактали і сучасна математика'' (Київ, 17 вересня 2005р).– К.: Вид—во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.– С.68—69.

  7. Ліщинський О.Л. Пропедевтика ризикології в системі підготовки сучасного економіста / Ліщинський О.Л., Школьний О.В. // ІІІ Відкриті науково—методичні читання «Математика для інженерів і економістів: проблеми викладання і застосування», (Херсон, 19—23 вересня 2005 р.) –– Херсон, Айлант, 2005. –– С. 51.

  8. Школьний О.В. Зміст спецкурсу «Теорія фракталів» у класах з поглибленим вивченням математики / Школьний О.В. // Матеріали XІ—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (18—20 травня 2006 р., Київ).– К.НТУУ "КПІ", 2006. — С.961.

  9. Лещинський О.Л. Комп'ютерне моделювання ризику в курсі «Економічний ризик і методи його вимірювання»/ Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Комп'ютерне моделювання в освіті : матеріали Всеукр. наук.—метод. семінару: Кривий Ріг, 26 квітня 2006 р.– Кривий Ріг: КДПУ, 2006.– С.29—30.

  10. Захарійченко Ю.О. Математика: зб. тестових завдань для абітурієнтів / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. – К.: Видавничий дім «Києво—Могилянська Академія», 2006.– 230 с.

  11. Лещинський О.Л. Математична складова пропедевтики ризикології у школі та вищому закладі освіти / Лещинський О.Л., Школьний О.В. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. Вип. VI: у 3—х тт.– Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006.– т.1: Теорія та методика навчання математики.– С.243—250.

  12. Захарійченко Ю.О. Про особливості математичної підготовки слухачів денного відділення НПЦДП НаУКМА / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. // Математична газета.– 2006. — №11.– С. 20—23.

  13. Захарійченко Ю.О.Про підготовку учнів загальноосвітніх шкіл до розв’язування тестових завдань з математики / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. — С. 175—176.

  14. Левченко В.В. Застосування методів педагогічної кібернетики до задач управління закладом освіти /Левченко В.В., Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 202—203.

  15. Захарійченко Ю.О. Про підготовку учнів загальноосвітніх шкіл до розв”язування тестових завдань з математики / Ю.О.Захарійченко, О.В.Школьний //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 175—176. — Літ.: 5 н.

  16. Захарійченко Ю.О.Про результати математичної підготовки слухачів денного відділення НПЦДП НаУКМА / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. // Математична газета.– 2007. — №1.– С. 27—32.

  17. Школьна О.В. Гумор у текстових задачах з математики/ Школьна О.В., Школьний О.В. // Математика.– 2007. — №2. – С.18—24.

  18. Захарійченко Ю.О. Математика: збірник тестових завдань для абітурієнтів. 2—ге вид. / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. К.: Видавничий дім ``Києво—Могилянська Академія'', 2007.– 204 с.

  19. Тематична підготовка до зовнішнього оцінювання якості знань. Вирази та їх перетворення. Функції / Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Школьна О.В., Школьний О.В. // Математична газета.– 2007. — №3.– С.16—23.

  20. Тематична підготовка до зовнішнього оцінювання якості знань. Рівняння, нерівності та їх системи / Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Школьна О.В., Школьний О.В. // Математична газета.– 2007. — №4.– С.24—29.

  Кафедра математичного аналізу


  1. Білоцький М.М. Про викладання математики в школах США/ Білоцький М.М. Суботін І., Хільченко Л. //Математика в школі. — 2000. – №3. — С. 37.
  1. Білоцький М.М. Про групи, у яких всі підгрупи нескінченного індексу абелеві /М.М. Білоцький // Матеріали міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука. – К., 2000. – С. 237.
  1. Білоцький М.М. Про зміст викладання "Основ векторного і тензорного аналізу" для фізичних спеціальностей педагогічних вузів /М.М. Білоцький // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С. 121.
  1. Білоцький М.М. Микола Олексійович Давидов – видатний вчений і викладач /М.М. Білоцький, Г.О. Михалін // Рік 2000 – Всесвітній рік математики: Міжвузівська науково—практична конф. / Чернігівського держ. пед. ун—ту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2001. – С. 26—29.
  1. Білоцький М.М. Повторення і міжтемні зв’язки в процесі вивчення математики в середніх навчальних закладах //М.М. Білоцький // Дев’ята Міжнародна наукова конференція імені М. Кравчука: матеріали конф. – К., 2002. – С. 471.
  1. Білоцький М.М. Програмне забезпечення викладання предмета "Комп’ютерне діловедення" у коледжі / М.М.Білоцький, О.М.Сергієнко //Педагог професійної школи: зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2001. – Вип. І. – С. 302—308.
  1. Білоцький М.М. Міжтемні зв’язки в процесі навчання математики в середніх навчальних закладах /М.М. Білоцький //Міжнародна конференція, присвячена 70—річчю з дня народження і 45—річчя науково—педагогічної діяльності акад. АПН і АНВШ України М.І. Шкіля: тези доп. – К., 2002.– С.65.
  1. Білоцький М.М. Одна рівність для середніх Вороного—Нераунда—Борвайна /М.М. Білоцький // Дев’ята Міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука: матеріали конф. – К., 2002. – С. 225.
  1. Білоцький М.М. Про умови скінченності для нескінченних груп /М.М. Білоцький // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.:Фізико—математичні науки.– К., 2002.– С. 256 – 259.
  1. Білоцький М.М. About the theorems of inclusion for Voronoi methods of summation /М.М. Білоцький // Voronoi Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations: Abstracts.– Kyiv: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine.– 2003.– P. 15.
  1. Математика на допомогу вступникам до КДАВТ /М.М.Білоцький, М.В.Самойленко, С.Ю.Трофімчук. – Київ: КДАВТ, 2003. – 60 с.
  1. Bilotskiu N.N. AN ALGORITHMIC APPROACH TO ELEMENTARY FUNCTIONS / Bilotskiu N.N., Subbootin I.Y. //The 10th International Congress on Mathematics Education will be held in Copenhagen, Denmark, on July 4—11, 2004. –Р.32.*
  1. Білоцький М.М. Математика : на допомогу вступникам до КДАВТ/ Білоцький М.М., Самойленко М.В., Хасіневич С.Г. – Київ: КДАВТ, 2004. – 55 с.
  1. Білоцький М.М. Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньопредметних зв’язків у процесі викладання математики в середніх навчальних закладах / Білоцький М.М. // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. Конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз..—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 15—16.
  1. Білоцький М.М. Про програму з комплексного аналізу /М.М.Білоцький, Л.І. Дюженкова //Міжнародна конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конф. – Київ: КПІ, 2004. – С. 673.
  1. Білоцький М.М. Про умови скінченності в теорії груп /М.М.Білоцький // Х Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конф. – Київ, 2004. – С. 311.
  1. Білоцький М.М. Щодо програми з курсу основ векторного і тензорного аналізу для спеціальностей педагогічних університетів /М.М.Білоцький //Х міжнародна конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конф. – Київ, 2004. — С. 655.
  1. Білоцький М.М. Щодо програми з курсу математичного аналізу для педагогічних університетів /М.М. Білоцький, Л.І.Дюженкова, Г.О.Михалін // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг. Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – Вип. 4, т. 1. — С. 15—20.
  1. Білоцький М.М. Властивості функцій однієї змінної, що визначаються групою рухів числової прямої / Білоцький М.М., Subbotin I., Hill M. //Дидактика математики: проблеми і дослідження /DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works: зб. наук. пр. – Донецк: ТЕАN, 2005. – Вип. 23. — Р. 60—70.
  1. Шмигевський М.В. Елементи вищої матемсатики. 10—11 кл. /Шмигевський М.В., Білоцький М.М. //Математика в школах України. – 2005. — № 25. – С.2—11.
  1. Білоцький М.М. Implementation of Fuzzy logic ideas to the learning assessment /М.М. Білоцький, Dr. Igor Ya. Subbotin // Міжнародна науково—практична конференція "Евристичне навчання математики"/ Донецький національний університет. – Донецьк, 2005. – С. 15—17.
  1. Білоцький М.М. Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньопредметних зв’язків (група рухів числової прямої та властивості функцій однієї дійсної змінної) / М.Білоцький, І.Субботін, М.Хілл //Математика в школі. – 2005. — № 9. – С. 38—45.
  1. Білоцький М.М. Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо—предметних зв’язків (застосування похідної і розв’язування рівнянь) /М.М.Білоцький // Математика в школі. – 2005. — №2. — С. 35—40. — Літ.: 6 н.
  1. Билоцкий М.М. О замене переменных в двойном интеграле /Билоцкий М.М., Баришовець П.П. // Математична культура інженера: матеріали між нар. наук.—практ. конф., присвяченої 70—річчю з дня народження професора, доктора технічних наук Пака В.В., (31 травня – 3 червня 2005 р.). – Донецьк, 2005. – С. 21—22.
  1. Суботін І.Я. Mathematics teachers development in California (USA) and Ukraine. Brief comparative analysis: Совершенствование учителя математики в Калифорнии (США) и Украине. Краткий сравнительный анализ / Суботін І.Я., Білоцький М.М., Hill М. // Дидактика математики: проблеми і дослідження /DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works: зб. наук. пр. – Донецк: ТЕАN, 2006. – Вип. 26. — Р.79—85
  1. Білоцький М.М. Fuzzy logic and iterative assessment (Нечітка логіка і повторна оцінка результатів навчання) /Білоцький М.М., Суботін І.Я. //Дидактика математики: проблеми і дослідження /DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works: зб. наук. пр. – Донецк: ТЕАN, 2006. – Вип.25. — Р. 221—227.
  1. Баришовець П.П. О реализации внутрипредметных связей вузовского курса высшей математики при изложении темы "Замена переменной в двойном интеграле" / Баришовець П.П., Билоцкий М.М. //Дидактика математики: проблеми і дослідження /DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works: зб. наук. пр. – Донецк: ТЕАN, 2006. – Вип.26. — Р.113—120.
  1. Білоцький М.М. Про кількість нескінченних підгруп нескінченного індексу в нескінченній групі / М.М.Білоцький //Наукова конференція пам’яті доктора фіз.—мат. наук, проф. С.С. Левіщенка /НПУ ім. М.П. Драгоманова, (7 жовтня 2006 р., Київ, 2006 р.). –К., 2006. – С. 22—23.
  1. Білоцький М.М. Щодо означення поняття похідної за напрямом / Білоцький М.М. // Одинадцята Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука(18—20 травня 2006 р.): матеріали конф. – Київ, 2006. – С. 780.
  1. Методика використовування математичного аналізу в шкільному курсі фізики / М.М.Білоцький, Т.Г.Січкар, К.В.Шостак // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково—методичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців» (Миколаїв, 20—22 вересня, 2007). — Миколаїв, 2007. — С.75—76.
  1. Білоцький М.М. Підготовка вчителів математики в Каліфорнії (США) і Україні. Короткий порівняльний аналіз / М.М.Білоцький, І.Я.Субботін, М.Є.Хілл //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнародна наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 7—8.
  1. Білоцький М.М. Про означення поняття похідної в курсах математичного аналізу /М.М.Білоцький //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 136—138.
  1. Алданов В. Про співвідношення між деякими тауберовими умовами / Алданов В., Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука. – К., 2000. – С. 227.
  1. Деканов С.Я.Узагальнення однієї теореми Рогозінських /Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52, № 2. – С. 220 – 227.
  1. Деканов С.Я. Статистична збіжність і —властивість методів підсу­мовування Вороного з раціональною твірною функцією /Деканов С.Я. // Наук. зап. НПУ ім. Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат науки. – К.: Вид—во НПУ, 2001. – Вип.2. – С. 238 – 245.
  1. Деканов С.Я. Про деякі мерсерові теореми М.О. Давидова /Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Тези міжнародної конференції “Асимптотические методи в теорії диференціальних рівнянь”. – К.: Вид—во НПУ ім. Драгоманова, 2002. – С. 12.
  1. Деканов С.Я. Статистична збіжність і D—властивість методів Вороного з раціональною твірною функцією / Деканов С.Я. //Матеріали IX міжнародної наукової конференції ім. М. Кравчука. – К., 2002.– С. 261.
  1. Деканов С.Я. Статистична збіжність і тауберові теореми для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро / Деканов С.Я., Усенко Є.Т., Михалін Г.О. // Матеріали XI міжнар. наук. конф. ім. М. Кравчука. – К., 2002.– С. 383.
  1. Деканов С.Я. Статистична D—властивість методів підсумовування Вороного класу / Деканов С.Я. // Український математичний журнал. – 2003. – Т. 55, № 3. – С. 360 – 372.
  1. Деканов С.Я. Статистична збіжність і тауберові теореми із залишком для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро/ Деканов С.Я. //Вісник. Матема­тика. Механіка. — К.: Вид—во Київ. ун—ту, 2003. – № 9 – 10. – С. 91 – 97.
  1. Dekanov S. Statistical D—property of Voronoi Summation Methods of the Class / Dekanov S. // Voronoi Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessel­lations: Abstracts /Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine. – Kyiv, 2003. – P. 21.
  1. Деканов С.Я.Узагальнення двох мерсерових теорем М. О. Давидова / Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К: Вид—во НПУ, 2003. – Вип.4. – С. 148 – 160.
  1. Деканов С.Я. Тауберові та мерсерові теореми для деяких методів підсумовування функцій кількох змінних: автореф. дис. …канд. фіз.—мат. наук / Деканов С.Я.– Дніпропетровськ, 2004.– 16 с.
  1. Деканов С.Я. Нові підходи до навчання диференціального числення функцій кількох змінних майбутніх учителів математики / Деканов С.Я., Михалін Г.О. //Эвристическое обучение математике: тез. докл. меж­дунар. науч.—метод. конф. – Донецк: Изд—во ДонНу, 2005. – С. 232 – 233.
  1. Деканов С.Я. Статистична D—властивість методів Вороного /Деканов С.Я. // Вплив наукового доробку Вороного на сучасну науку. Кн. 3: Праці ІІІ міжнар. конф. з аналітичної теорії чисел і просторових мозаїк /Інститут математики НАНУ. – К., 2005. – С. 67 – 70.
  1. Деканов С.Я. Границя функції при певній умові / Деканов С.Я., Дюженкова Л.І. //Одинадцята Міжнародна наукова конференці ім. акад. М. Кравчука (18—20 травня 2006 р.,Київ): матеріали конф. – К., 2006.– С. 814.
  1. Дюженкова Л.І. Викладання теми “Ряди” майбутнім учителям математики / Дюженкова Л.І., Михалін Г.О. // VIII Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (11—14 травня 2000 р., Київ): матеріали конф./Ін—т математики НАН Українита ін. – К., 2000. – С. 508.
  1. Дюженкова Л.И. Методика введения основных понятий в курсе математического анализа / Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю. //Материалы Всероссийской конференции “Проблемы педагогического образования в классических университетах” (14 – 15 декабря 2000 г.).– Ярославль, 2000. – С. 96 – 99.
  1. Дюженкова Л.И. Об изложении темы “Введение в анализ в метрических пространствах” будущим учителям математики /Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // Международная научная конференция “Образование, наука и экономика в вузах на рубеже тысячелетий”.– Высокие Татры, Словакия, 2000.– С. 214 – 215.
  1. Дюженкова Л.И. Об изложении элементов теории интеграла и меры будущим учителям математики / Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // VIII Белорусская математическая конф.– Минск, 2000.– С. 123.
  1. Дюженкова Л.І. Про викладання теми “Диференціальне числення функції однієї змінної” у педагогічних вузах / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю, Михалін Г.О. // Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції (21 — 22 квітня 2000 р.). – Луцьк, 2000. – С. 70 – 72.
  1. Михалін Г.О. Ряди : навч. посіб. / Михалін Г.О., Дюженкова Л.І. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – 66 с.  1. Дюженкова Л.І. Викладання теорії міри майбутнім учителям математики / Дюженкова Л.І., Михалін Г.О. // Український математичний конгрес “Методи викладання та історія математики”.– К., 2001.– С. 14.
  1. Дюженкова Л.І. Деякі форми контролю знань студентів // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали конф. (Керч, 27 червня – 4 липня 2001 р.)/ Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю. – Харків, 2001.– С. 71 – 72.
  1. Дюженкова Л.И. О контроле знаний будущего учителя математики / Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. //Международная конференция “Математика. Образование. Экономика. Экология”, (Чебоксары, май, 2001).– Чебоксары, 2001. — С. 120.
  1. Грищенко Г.О. Про викладання теми “Криволінійні інтеграли” студентам фізичних спецальностей / Грищенко Г.О., Дюженкова Л.І., Михалін Г.О.// Материалы VII Международной научно—методической конференции преподавателей Украины, России, Белоруссии.– Севастополь, 2001. – С. 75 – 78.
  1. Вища математика. Приклади і задачі: посібник /Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Михалін Г.О. – К.: Академія, 2002. – 624 с.
  1. Математичний аналіз у задачах і прикладах: навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів: у 2—х ч. / Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Лященко М.Я., Михалі Г.О., Шкіль М.І. – К.: Вища школа, 2002. – Ч. 1. — 462 с.
  1. Дюженкова Л.І. Про структуру навчального посібника з вищої математики / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Михалін Г.О. //Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали конф.– Харків, 2002.– С. 128.
  1. Дюженкова Л.И. Об учебных пособиях по курсу высшей математики / Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. // X Междунар. конф. “Математика. Экономика. Экология”. – Ростов — на — Дону, 2002.– С. 271 – 272.
  1. Дюженкова Л.І. Щодо викладання курсу вищої математики студентам нематематичних спеціальностей / Дюженкова Л.І., Михалін Г.О. //Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука. – К., 2002. – С. 498.
  1. Дюженкова Л.І. Деякі зауваження щодо планування курсу вищої математики / Дюженкова Л.І., Ларіонова О.М. // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: матеріали 4—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. – Харків, 2003. – С. 223—224.
  1. Михалін Г.О. Елементи теорії множин і теорії чисел: навч. посіб. /Михалін Г.О., Дюженкова Л.І. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – 128 с.
  1. Математичний аналіз у прикладах і задачах: у 2—х ч. : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / Дюженкова Л.І. Колесник Т.В., Михалін Г.О., Шкіль М.І. – К.: Вища школа, 2003. – Ч.1. — 462 с.
  1. Математичний аналіз у задачах і прикладах : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів: у 2—х ч. / Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Шкіль М.І., Лященко М.Я., Михалін Г.О. – К.: Вища школа, 2003. – Ч. 2. — 470 с.
  1. Дюженкова Л.І. Моделювання – одна з основних категорій теорії пізнання / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Лагута Г.Л. //Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному заклад : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф.– Луцьк, 2003.– С. 189 – 190.
  1. Дюженова Л.И. О некоторых особенностях изложения теории элементарных функций в курсе математического анализа / Дюженоква Л.И., Михалин Г.А. //Математика. Образование. Экология. Гендерные проблемы: материалы междунар. конф. – Воронеж —Москва, 2003.– Т. 1. — С. 103 – 104.
  1. Дюженкова Л.І. Суть основних понять в курсі математичного аналізу / Дюженкова Л.І. // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 4—ої Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф.– Харків, 2003.– С. 151.
  1. Элементы теории действительных чисел в структуре профессиональных знаний учителя математики / Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. //Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Проблемы математического образования: тез. Докл. Второй междунар. конф. — Москва, РУДН, 2003. – С. 241.
  1. Дюженкова Л.І. Професійна спрямованість практичних занять з математичного аналізу в пед. вузах / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю. //Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 5—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. – Харків, 2004. – С. 126.
  1. Дюженкова Л.І. Щодо програми з курсу математичного аналізу для педагогічних університетів / Дюженкова Л.І., Білоцький М.М., Михалін Г.О. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики.– Кривий Ріг.: Видавничий відділ НМетАУ, 2004.– Вип. 4, Т. 1. — С. 15 – 20.
  1. Дюженкова Л.І.Про програму з комплексного аналізу / Дюженкова Л.І., Білоцький М.М. // Матеріали X Міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука.– К., 2004.– С. 673.
  1. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка