Бібліографічний покажчикСторінка31/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41

Підченко Ю.П. Розв’язування систем лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку у замкненій формі /Підченко Ю.П. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Т. 4. — С. 201 – 207.

 • Підченко Ю.П. Вища математика: навч. посібник для студ. вищих навч.закладів : у 2—х ч. Ч.: 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Функції, границі. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної /Підченко Ю.П., Пастушенко С.М.– К.: Діал, 2004.– 196 с.

 • Підченко Ю.П. Вища математика: навч. посібник для студ. вищих навч.закладів : у 2—х ч. Ч.: 2: Функції багатьох змінних. Кратні і поверхневі інтеграли. Ряди. Диференціальні рівняння. Елементи теорії порля /Підченко Ю.П., Пастушенко С.М.– К.: Діал, 2004.– 198 с.  1. Пастушенко С.М. Вища математика: довідник для студентів вищих навч. закладів. 3—тє вид./ Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. – К.: Діалог, 2004.– 367 с.  1. Підченко Ю.П. Про інтегрування у квадратурах системи лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку/ Підченко Ю.П. // Міжнародна матемематична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (27 вересня—1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич): тези доп. – Львів, 2004.– С. 174.  1. Підченко Ю.П. До питання про знаходження точних розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку / Підченко Ю.П. // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 60—річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУ ім. Т.Г. Шевченка: тези доп.– К., 2005.– С. 117.

  2. Підченко Ю.П. Побудова асимптотичних формул для розв”язків систем лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу з повільно змінними коефіцієнтами у випадку кратних суто уявних коренів характеристичного рівняння /Ю.П.Підченко //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.Сер.1.Фіз.—мат. науки. – К.:НПУ, 2007. — № 8. – С.171—179.— Літ.: 2 н.
  1. Андрушко Н.М. Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних у випадку кратних власних значень граничного пучка матриць / Андрушко Н.М., Самусенко П.Ф. //Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука. – К., 2000. – С. 15.  1. Самусенко П. Ф. Про періодичні розв’язки сингулярно збурених систем з тотожно виродженою матрицею при похідних / Самусенко П. Ф. // Український математичний конгрес: Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. – К., 2001.– С. 145.

  2. Самусенко П.Ф. Асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з виродженістю / Самусенко П. Ф. // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2001.– № 2.– С. 256 – 262.  1. Самусенко П.Ф. Побудова асимптотичних розв’язків систем диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних / Самусенко П. Ф. // Нелінійні коливання.– 2002.– № 4.

  2. Вертелєва О.В. Диференціальні рівняння / Вертелєва О.В., Самусенко П.Ф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова К.: НПУ, 2003.– 53 с.

  3. Самусенко П.Ф. Математичний аналіз : контрольні роботи /Самусенко П.Ф., Михалін Г.О.– К.: МАУП, 2004.– 76 с.

  4. Самусенко П.Ф. Про асимптотичні методи в теорії коливань /Самусенко П.Ф., Вертелєва О.В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.95.  1. Самусенко П.Ф. Про періодичні розв’язки сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням /П.Ф.Самусенко //Міжнародна матемематична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (27 вересня—1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич): тези доп. – Львів, 2004.– С. 194.

  2. Самусенко П.Ф. Про сучасну математичну підготовку спеціалістів фізико—технічного профілю / Самусенко П.Ф., Вертелєва О.В. // IX Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали.– К.: НПУ, 2004.– С. 50.  1. Samusenko P.F. Asymptotycal integration of singulary perturbed system of differential equations with degeneration / Samusenko P.F. //Боголюбівська канференція “Сучасні проблеми математики та теоретичної фізики”: тези доп.– К, 2004.– С. 26.*

  2. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з нестабільним спектром /П.Ф.Самусенко //X Міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука. – К., 2004.– С. 675.

  3. Самусенко П.Ф. Контрольні завдання з курсу “Вища математика” для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” : посібник / Самусенко П.Ф., Вертелєва О.В.– К.: Університет туризму, економіки і права, 2005.– 75 с.

  4. Самусенко П.Ф.Математичний аналіз: завдання для контрольних робіт : посібник / Самусенко П.Ф., Михалін Г.О. –К.: МАУП, 2005.—80 с.

  5. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням / Самусенко П.Ф. // Вісник Київського Національного універитету імені Т. Г. Шевченка. Метематика, механіка.– 2006. — Вип. 16. – С. 75. – 83.

  6. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням / Самусенко П.Ф. //Наукові вісті НТУУ (Київський політехнічний інститут). — 2006.– № 3(47). – С. 139 – 147.

  7. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням / Самусенко П.Ф. // VIII Кримська Міжнародна математична школа “Метод функцій Ляпунова і його застосування” : тези доп., (Алушта 10 – 17 вересня 2006 р.). — Сімферополь: Ді Ай Пі, 2006.– С. 150.

  8. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням і виродженням / Самусенко П.Ф. // Міжнародна наукова конференція “Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування” (18—23 вересня 2006 р., Ужгород.) : тези доп. – К.: ІМ НАНУ, 2006.– С. 97 – 98.

  9. Самусенко П.Ф. Построение периодических решений нелинейной сингулярно возмущенной системы дифференциальных уравнений с вырождением / Самусенко П.Ф. // Дифференциальные уравнения. – 2006. — № 6.– С. 756 – 763.

  10. Радченко С.П. Про неперіодичні розв’язки нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням / Радченко С.П., Самусенко П.Ф. // Вісник Київського Національного універитету ім. Т. Г. Шевченка. Метематика, механіка.– 2006. — Вип. 15. – С. 26. – 31.

  11. Самусенко П.Ф. Про проблему асимптотичних розв’язків нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням / Самусенко П.Ф. // XІ Міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука. – К.: ТОВ “Задруга”, 2006.– С. 239.

  12. Самусенко П.Ф. Побудова асимптотичного розв”язку задачі Коші для сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням /П.Ф.Самусенко //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2007. — № 8. – С.187—199. — Літ.: 14 н.

  13. Абітурієнту Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 2000 року: Правила прийому. Екзамени. Програми фахових випробувань. Зразки білетів /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; упоряд.: М.І.Шкіль, Ю.П.Гудзь, П.В.Дмитренко, О.С.Падалка, В.Г.Нижник, А.Г.Слюсаренко, І.Г.Трегуб, Б.І.Андрусишин, В.І.Андріяшин, А.Г.Авдієвський, В.І.Бондар, А.Г.Болгарський, Р.М.Вернидуб, Г.П.Грищенко, В.І.Гончаров, І.І.Дробот, М.І.Жалдак, І.П.Колесник, М.І.Кравачук, Г.Д.Панченко, В.П.Пастухов, В.С.Полинцев, О.О.Сушко, Л.І.Мацько, В.П.Покась, О.К.Сусол, Е.В.Татарчук, О.А.Хомік, Б.Г.Хоменко, Т.С.Клюбіна, Н.М.Кузьміна, П.П.Хропко, Л.Д.Канишевська, М.М.Фоменко, Л.Л.Макаренко, М.І.Шут, Г.О.Козачук, Г.І.Волинка.— К.: НПУ, 2000. – 116 с.

  14. Алгебра і початки аналізу : підруч. для учнів 10 кл. з поглибленим вивч. математики в серед. навч. закл. освіти / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара). – К.: Освіта, 2000. – 318 с.

  15. Шкіль М.І. Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь другого порядку/ М.І. Шкіль, С.В. Кондакова // Доп. АН України. – 2000. – № 9. – С. 44—49.

  16. Шкіль М.І. Вступ до курсу алгебри та початків математичного аналізу (10 клас). Поглиблене вивчення / М. Шкіль, Т. Колесник, Т. Хмара // Математика в школі. – 2000. – № 5. – С. 9—21.

  17. Шкіль М.І. До питання про стійкість за Ляпуновим розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь з виродженням / Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000.– Ч. 2.– С. 198 – 203.

  18. Шкіль М.І. “Драгомановський університет буде чесно готувати ті кадри, які потрібні для України”: до 80—річчя НПУ ім. М.П.Драгоманова /Шкіль М.І. // Освіта України. – 2000. – 1 листопада, ( № 44—45). – С.6—7.

  19. Шкіль М.І. Зведення певного класу систем диференціальних рівнянь до L—діагонального вигляду / М.І. Шкіль, П.Ф. Самусенко // Прикладна математика / Вісн. нац. ун—ту “Львівська політехніка”. – 2000. – № 411. – С. 349—354.

  20. І воїни, і педагоги: слово про ветеранів /НПУ ім. М.П.Драгоманова; Ред. рада: М.І.Шкіль (відп. ред.)[ та ін.] — К., 2000. – 144 с.

  21. Самойленко А.М. Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженням: навч. посібник для студентів математичних спеціальностей вищих закладів освіти / А.М. Самойленко, М.І. Шкіль, В.П. Яковець. – К.: Вища школа, 2000. – 294 с.

  22. Шкіль М.І. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова у системі вищих педагогічних навчальних закладів України / Шкіль М.І. //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: міжнародна науково—теоретична конференція, присвячена 80—річчю з дня заснування НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вип. 1. – С. 3—9.

  23. Шкіль М.І. On Asymptotic Dekompositions for Solutions of Systems of Differential Equations in the Case of Vultiple Roots of tne Characteristic Equation / Шкіль М.І. // Симетрія у нелінійній математичній фізиці. Праці Ін—ту математики НАН України. – К., 2000. – Т.30, ч. 2. – С. 373—381.

  24. Шкіль М.І. On Asymptotic Formulae for Solutions of Differential Equations with Summable Coefficients // Шкіль М.І. // Симетрія у нелінійній математичній фізиці. Праці Ін—ту математики НАН України. – К., 2000. – Т.30, ч. 2. – С. 382—386.

  25. Поради абітурієнтам і не тільки… (Із досвіду роботи в приймальній комісії вузу) : навч. посібник—довідник для старшокласників, абітурієнтів, їхніх батьків, вчителів та членів приймальних комісій / М.І. Шкіль, О.А. Хомік, П.В. Дмитренко, В.І. Гончаров, С.І. Бондаренко.За ред. М.І.Шкіля. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 347 с.

  26. Шкіль М.І.  Працюємо на майбутнє! /М.І.Шкіль // Рідна школа. – 2000. – № 7. – С. 3—5.

  27. Шкіль М.І. Об асимптотических разложениях решений систем дифференциальных уравнений в случае кратных корней характеристического уравнения /М.І.Шкіль // Нелінійні коливання /Інститут математики НАН України. – 2000. – Т.3, № 2. – С. 285—289. — Літ.: 4 н.

  28. Програма кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 7.080101 Математика (математична освіта) / укл.: Шкіль М.І., Грищенко Г.П., Грохольська А.В., Забранський В.Я., Слєпкань З.І., Швець В.О., Яценко С.Є.; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – 18 с.
  1. Шкіль М.І.  Професія вчителя безмежна в часі /М.І.Шкіль // Пульсар. – 2000. – № 9. – С. 2—3.

  2. Шкіль М.І.  Тут усе моє життя: 80 років НПУ ім. М.Драгоманова /М.І.Шкіль // Освіта України. – 2000. – 1 листопада. – № 44—45. – С.7.

  3. Шкіль М.І.  Університет, де вчать любити Людину /М.І.Шкіль // Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова: іст. нарис, 1920—2000 / укл.: П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко; ред. рада: М.І.Шкіль (голова) [та ін.] – К.: Четверта хвиля, 2000. – С. 3—8.

  4. Шкіль М.І.  Храм, де зумієш осягти високість думки і високість духу /М.І.Шкіль // Освіта . – 2000. – 11—18 жовтня. – С.1—3.

  5. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10—11 кл. загальноосвітніх навч. закладів. — 2—ге вид./ М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С.Дубинчук. – К.: Зодіак—ЕКО, 2001. – 656 с.

  6. Алгебра и начала анализа, 10—11 классы (для общеобразовательных школ) /Н.И. Шкиль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук. – К.: Зодиак—ЭКО, 2001. – 615 с.

  7. Алгебра і початки аналізу: розв’язання до підручника М.І.Шкіля, З.І.Слєпкань: підручник для 10—11 кл. загальноосвітніх навч. закладів. — 2—ге вид./ М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С.Дубинчук. 10—11 кл. /Л.М.Бралюк [та ін.]– Х.: Торнадо, 2001. – 320 с.

  8. Алгебра і початки аналізу: підручник для 11 кл. шкіл з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара. – К.: Освіта, 2001. – 360 с.

  9. Шкіль М.І. Алгоритм доброти. Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та їх вплив на розвиток освіти України / М.І. Шкіль, В.Г. Бевз // Освіта. – 2001. – 29 серпня–5 вересня.– С.10—11.

  10. Шкіль М.І. Асимптотичні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу із змінним відхиленням аргументу /М.І. Шкіль, М.О. Рашевський // М.В.Остроградський – видатний математик, механік і педагог: матеріали міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського. – Полтава: ІОЦ ПДУ, 2001. – С. 48—50.

  11. Дидактичні матеріали до державного екзамену з математики (спеціальності 6.080101 Математика, 6.010101 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика) / Шкіль М.І., Грищенко Г.П., Працьовитий М.В., Требенко Д.Я., Дюженкова О.Ю., Торбін Г.М., Ляшко О.В. ; НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К. : НПУ, 2001. – 64 с.
  1. Шкіль М.І. До методики навчання учнів загальноосвітньої школи алгебри і початкам аналізу / М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань // Український математичний конгрес–2001. Методи викладання та історія математики: тези доп. – К.: Ін—т математики НАН України, 2001. – С. 32.

  2. Шкіль М.І. Зведення певного класу систем диференціальних рівнянь до l—діагонального вигляду / Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. //Львівська політехніка. — 2001.– № 411.– С. 349 – 354.

  3. Шкіль М.І. “Лише довіра породжує відповідальність”: НПУ ім. М.П.Драгоманова /М.І.Шкіль// Освіта. – 2001. – 20—27 червня. – С. 6.

  4. Шкіль М.І. М.В.Остроградський – прогресивний реформатор математичної освіти/ М.І. Шкіль, В.Г. Бевз // М.В.Остроградський – видатний математик, механік і педагог: матеріали міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського. – Полтава: ІОЦ ПДУ, 2001. – С. 162—164.

  5. Шкіль М.І. Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та їх вплив на розвиток освіти в Україні / М.І. Шкіль, В.Г. Бевз // Бюлетень Українського математичного товариства. – К.: Ін—т математики НАН України, 2001. – № 9—10. – С. 6—13;  Український математичний конгрес–2001. Методи викладання та історія математики: тези доп. – К.: Ін—т математики НАН України, 2001. – С.5—6.

  6. Шкіль М.І. Підприємницька освіта за рубежем /М.І.Шкіль// Рідна школа. — 2001. – № 10. – С. 78—79.

  7. Посібник—довідник для вступників до вищих навчальних закладів / М.І. Шкіль, О.А. Хомік, І.Г. Трегуб та ін. – К.: ПП ”Нива”, 2001. – 204 с.

  8. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв'язків систем диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами / Шкіль М.І. // Український математичний конгрес: Диференціальні рівняння і нелінійні коливання: тези доп. на Міжнар. конф, (27—29 серпня 2001 р.). – К., 2001. – С.168.

  9. Шкіль М.І. Реалізуємо повномасштабну програму перетворення університету в сучасний науково—педагогічний центр держави / Шкіль М.І. // Освіта. – 2001. – 7—14 листопада, № 64. – С. 1.

  10. Шкіль М.І. Статус національного має бути підтриманий державою / Шкіль М.І. // Освіта України. – 2001. – 13 листопада, № 55. – С. 5.

  11. Шкіль М.І.“Цього року випускники шкіл найслабкіше були підготовлені з української мови…” (Абітурієнт–2001. Точка зору ректора) / Шкіль М.І.// Освіта України. – 2001. – 12 серпня, № 33. – С.6.

  12. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / М.І. Шкіль, З.І. Слепкань, О.С. Дубинчук. – К.: Зодіак—ЕКО, 2002. – 270 с.

  13. Шкіль М.І. Асимптотичне інтегрування лінійних систем другого порядку з нестабільним спектром / М.І. Шкіль, М.О. Рашевський // Доп. НАН України. – 2002. – № 3. – С. 39—43.

  14. Галузеві стандарти вищої освіти. Математика. [1. Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалавра. 2. Освітньо—професійнна програма підготовки бакалавра] /Міністерство освіти і науки України; Шкіль М.І., Жалдак М.І., Працьовитий М.В. та ін. — К., 2002. — 74 с.
  1. Диференціальні рівняння: посібник для студ. математ. спец. вузів / М.І. Шкіль, В.М. Лейфура, П.Ф. Самусенко. – К.: Техніка, 2002. – 320 с.

  2. Закон для вищої освіти: (Інтерв'ю з М.Ф.Степком, М.І.Шкілем та ін.) // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С.6—9.

  3. Шкіль М.І. Інтеграл його життя: художньо—документальна повість (про українського математика І.І.Ляшка) / М. Шкіль, Г. Булах. – К., 2002. — 158 с.

  4. Шкіль М.І. Лише пишна крона зродить нове пагіння / Шкіль М.І. // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С.42—44.

  5. Математичний аналіз у прикладах і задачах. У 2—х ч. Ч. 1: навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Лященко М.Я., Михалін Г.О., Шкіль М.І. – К.: Вища школа, 2002. — 462 с.
  1. Шкіль М.І. Нове пагіння зродить пишна крона: розвиток та інновації в НПУ імені М.П.Драгоманова / Шкіль М.І. // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С.22—23.

  2. Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика / Шкіль М.І., Грищенко Г.О. – К., 2002. – 63 с.
  1. Освітньо—професійна підготовка бакалавра за спеціальністю 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика / Шкіль М.І., Грищенко Г.О. ; Міністерство освіти і науки України. — Київ, 2002. — 84 с.
  1. Шкіль М.І. Педагогическая проза /Шкіль М.І. // Киевский телеграф. – 2002. — 8—14 июля.

  2. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв”язків систем диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіціентами /М.І.Шкіль //Український математичний конгрес—2001. Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Секція 3: праці. – К.: Ін—т математики НАН України, 2002. – С.158—164. – Літ.: 10 н.

  3. Шкіль М.І. Системи диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних /М.І.Шкіль, П.Ф. Самусенко // Теорія еволюційних рівнянь. П'яті Боголюбовські читання: тези доп. на міжнар. конф., Кам'янець—Подільський. – К., 2002. – С.17

  4. Шкіль М.І. Системи диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних. Теорія еволюційних рівнянь / Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. // Міжнародна конференція "П’яті Богдановські читання": тези доп. – К., 2002. – С. 177.  1. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений /Н.И.Шкиль, З.И.Слепкань, Е.С.Дубинчук. – К.: Зодіак—Эко, 2003. – 272 с.
  1. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений /Н.И.Шкиль, З.И.Слепкань, Е.С.Дубинчук. – К.: Зодіак—Эко, 2003. – 400 с.
  1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо—професійна програма підготовки бакалавра зі спеціальності 6.010100. Педагогіка і методика середньої освіти. Математика напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта. Видання офіційне / Шкіль М.І., Грищенко Г.О., Вознюк М.Ф., Волинка Г.І., Жалдак М.І., Колесник Т.В., Працьовитий М.В., Рамський Ю.С., Швець В.О., Шевчук І.О., Ядренко М.Й., Яценко С.Є. / Міністерство освіти і науки України. – К., 2003. – 84 с.
  1. Державний загальноосвітній стандарт з математики (проект) /Авт. М.І.Шкіль, М.І.Бурда, В.Г.Бевз, З.І.Слєпкань, Н.С.Прокопенко, Н.П.Щекань, Т.М.Хмара, М.Й.Ядренко, С.Є.Яценко //Математика в школі. – 2003. — № 1. — С.2—5.
  1. Диференціальні рівняння: навч. посібник для студ. мат. спец. вищих навч. закладів / Шкіль М.І., Лейфура В.М.,Самусенко П.Ф. – К.: Техніка, 2003.– 386 с.

  2. Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалаврів. Математика/ Шкіль М.І., Колесник Т.В., Шевчук І.О.; МОН України. – К., 2003. – 64 с.
  1. Освітньо—професійна програма підготовки бакалаврів. Математика / Шкіль М.І., Колесник Т.В., Шевчук І.О. та ін. ; МОН України. — К., 2003. – 64 с.
  1. Програма поглибленого вивчення математики в 10 – 11 профільних класах / Шкіль М.І., Колесник Т.В., Бурда М.І., Жалдак М.І. та ін. //Математика в школі. — 2003. – № 7. — С. 19 – 25.
  1. Алгебра і початки аналізу: для учнів 10 кл. з поглибленим вивченням математики /Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. – К.: Освіта, 2004. – 318 с.
  1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням в точці /М.І.Шкіль // Міжнародна математична конференція імені В.Я. Скоробагатька (27 вересня—1 жовтня 2004 р., м.Дрогобич): тези доп. – Львів, 2004. – С. 233.
  1. Шкіль М.І. Глід: автобіографічна повість /Шкіль М.І. – К.: НПУ, 2005. — 41 с.
  1. Державний екзамен з математики і методики навчання математики (дидактичні матеріали): Спец. : 6.080 100 (Математика), 6.010103 (Педагогіка та методика середньої освіти. Математика), освітньо—кваліфікаційний рівень – бакалавр /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Фіз.—мат.факультет; Авт.: М.І.Шкіль, Г.П.Грищенко, М.В.Працьовитий, М.І.Жалдак, В.О.Швець, Т.В.Колесник, Д.Я.Требенко, М.М.Білоцький, О.Ю.Дюженкова, Л.І.Дюженкова, Г.М.Торбін, Г.О.Михалін, О.В.Ляшко, М.В.Самойленко, Я.В.Гончаренко, А.В.Грохольська, В.Я.Забранський. – К.: НПУ, 2005. – 88 с.
  1. Дидактичні матеріали до державного екзамену з математики: навч. —метод. посібник / Шкіль М.І., Колесник Т.В., Дюженкова Л.І., Білоцький М.М. та інші ; НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2005. – 90 с.
  1. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка