Бібліографічний покажчикСторінка32/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41

Шкиль М.И. Краевая задача нелинейной сингулярно возмущённой системы дифференциальных уравнений с вырожденностью в точке /Шкиль М.И., Завизион Г.В. // Материалы международной конференции "Дифференциальные уравнения и системы компьютерной алгебры (DE & CAS' 2005)" (г. Брест, 5—8 октября 2005 г.) –Брест,2005. — С. 118.
 1. Шкіль М.І. Математичний аналіз підручник для студ. математичних спец. вищих навч.закладів. У 2 ч.– 3—тє вид., перероб. і допов./ Шкіль М.І. – К.: Вища школа, 2005. – Ч. 1. — 510 с.; Ч. 2. – 447 с.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці /Шкіль М.І. // Матеріали наукової конференції "Фрактали і сучасна математика", присвяченої 65—річчю з дня народження доктора фізико—математичних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту математики НАН України А.Ф. Турбіна; НПУ імені М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. – С. 67.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь з виродженням у точці / Шкіль М.І. // Міжнародна конференція, присвячена 60—річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь /КНУ ім. Т. Шевченка ( Київ, 6—9 червня 2005 р.). – К., 2005. – С. 117.
 1. Алгебра і початки аналізу: підручник для 11 кл. Загальноосвіт. Навч. закладів/М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук. – Е.: Зодіак—Еко, 2006. – 384 с.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці /Шкіль М.І. // Матеріали наукової конференції "Фрактали і сучасна математика"/ НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2006. – С. 67.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці та дробовим рангом / Шкіль М.І. // Міжнародна наукова конференція "Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування", (18—23 вересня 2006 р., Ужгород. Україна). – К., 2006. — С.124—125.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці та дробовим рангом/ М.І.Шкіль // ХІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука, (18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. – К.: ТОВ "Задруга", 2006. – С. 296.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків системи лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці / Шкіль М.І. //Сучасна математика і математична освіта: здобутки, проблеми, освіта. – К.: НПУ, 2007. – С.86—96.
 1. Шкіль М.І. Про локальні асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці /М.І.Шкіль // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1. Фіз.— мат. науки. – К. : НПУ, 2007. — Вип. 8. – С. 204—210. — Літ.: 7 н.
 1. Шкіль М.І. Розвиток в Україні асимптотичних методів інтегрування лінійних диференціальних рівнянь, які містять малий параметр /М.І.Шкіль // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2007. — № 8. – С.8—16. — Літ.: 8 н.Кафедра математики і теорії та методики навчання математики


 1. Програма з елементарної математики // Програми з методики навчання математики, елементарної математики та історії математики / розроб.: Акулов Г.В., Яценко С.Є., Швець В.О.; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – С. 20—25.
 1. Акулов Г. Розширення кола теорем : (математичний гурток) /Г.Акулов //Математика в школі. – 2002. — № 4. – С.55.
 1. Акулов Г.В. Взаємна поверхня випромінювання деяких областей площини, які не є об’єднанням прямокутників / Акулов Г.В. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 56—57. – Літ.: 2 н.
 1. Акулов Г.В. Дослідження оптимального розташування випромінювача відносно вісьосиметричної області / Акулов Г.В. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.60—61. – Літ.: 1 н.
 1. Бевз В. Г. Алгебра у УІІ класі: методичний посібник для вчителів /В.Г.Бевз, Г.П. Бевз. — К.: Український Центр духовної культури, 2000. – 126 с.— (На допомогу вчителю).
 1. Бевз В. Г. Еволюція засобів навчання /В.Г.Бевз // Педагогіка математики і природознавства: ІУ Всеукр. читання, пр. М.В. Остроградського, (4—5 жовтня 2000 р.): зб. ст. – Полтава: ПОІПОПП, 2000. – С. 64—66.
 1. Бевз В. Г. Контрольні роботи. ІІ півріччя / В.Г.Бевз //Математика. – 2000. — №4(64). – С.4—6.
 1. Бевз В. Г. Математика. Календарне планування. 5–11 класи /В.Г.Бевз. — Харків: Ранок, 2000.— 64 с.
 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г.Бевз // Математика в школі. — 2000. — № 1 – С. 15; — № 2 – С. 34, 49.
 1. Бевз В. Г. Математичний календар / В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2000. — № 3. – С. 45, 51; № 4 – С. 4, 25; № 5 – С. 47 – 48; № 6 – С. 11, 54.
 1. Бевз В. Г. Професійна спрямованість курсу “Історія математики” в педагогічному вузі /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження. — Донецьк, 2000. — Вип. 14. – С. 81—91.
 1. Бевз В. Г. Професійна спрямованість курсу “Історія математики” в педагогічному вузі /В.Г.Бевз // Евристичні методи у навчанні математики: тези доповідей міжнар. наук.—метод. конференції (3—5 жовтня 2000 р.): міжнародна програма „Евристика та дидактика точних наук”. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2000. – С. 56 – 57.
 1. Бевз В. Г. Тематичне планування. Алгебра. 7 – 9 клас /В.Г.Бевз //Математика в школі. — 2000. — № 4. – С. 28 – 29.
 1. Бевз В. Г. Алгебра: зб. задач для 9 класу /В.Г.Бевз. — Харків.: Ранок, 2001. – 112 с.
 1. Бевз В. Г. Алгоритм доброти. Педагогічні ідеї М. В. Остроградського та їх вплив на розвиток освіти України / Бевз В. Г., Шкіль М. І. //Освіта. – 2001. – 29 серпня – 5 вересня . – С. 48 – 50
 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г. Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2001. — № 1. – 3 с. обкл.; № 2. – 3 с. обкл.; № 3. – 3 с. обкл.; № 4. – 3 с. обкл.; № 5. – 3 с. обл.; № 6. – 3 с. обкл.
 1. Бевз В. Г. М.В. Остроградський – математик, механік, педагог /В.Г.Бевз //Математика в школі. — 2001. – № 4. – С. 66—69.
 1. Бевз В. Г. М. В. Остроградський – популяризатор математичної науки /В.Г. Бевз // М. В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог: матеріали міжвузів. наук.— практ. конф. – Чернігів.: ЧДПУ, 2001. – С.23 –27.
 1. Бевз В. Г. М. В. Остроградський – прогресивний реформатор математичної освіти / Бевз В. Г. Шкіль М. І. // М. В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог: матеріали. міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В. Остроградського. – Полтава: ІОЦ ПДУ, 2001. – С. 162 – 164
 1. Бевз В. Г. Педагогічні ідеї М. В. Остроградського та їх вплив на розвиток освіти в Україні / Бевз В. Г., Шкіль М. І. // Бюллетень Українського математичного товариства. – К.: Ін—т м—ки НАН України, 2001. — № 9—10. – С. 6—13
 1. Бевз В. Г. Педагогічні ідеї М. В. Остроградського та їх вплив на розвиток освіти в Україні /Бевз В. Г., Шкіль М. І. // Український математичний конгрес – 2001. Методи викладання та історія математики: тези доп. – К.: ІМ НАН України, 2001. – С. 5—6.
 1. Бевз В. Г. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5—11 класи / Бевз В. Г., Мерзляк А. Г., Слєпкань З. І. //Математика. – 2001. — №35(143) – С.1—64.
 1. Бевз В. Г. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5—11 класи/ Бевз В. Г., Мерзляк А. Г., Слєпкань З. І. //Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Шкільний світ, 2001. – С. 3 – 62.
 1. Бевз В. Г. Програма з історії математики / Бевз В. Г., Сазонова О. П. //Програми з методики навчання математики, елементарної математики та історії математики. – К.: НПУ, 2001.— С. 26 – 34.
 1. Бевз В. Г. Тематичне планування. Алгебра. 7 – 9 клас календар /В.Г. Бевз //Математика в школі. — 2001. — № 1. – С. 10 – 15.
 1. Бевз В. Г. Фалес Мілетський і теорема Фалеса /В.Г.Бевз //Математика. – 2001. — №25—26(133— 134). – С.23—24.
 1. Бевз В. Г. Алгебра: сборник задач для 9 класса / В.Г. Бевз. – Харьков: Ранок, 2002. – 112 с.
 1. Бевз В.Г. Алгебра: збірник задач для 8 класу/ Бевз В.Г., Музиченко С.В. – Харків: Ранок, 2002. – 128 с.
 1. Бевз В. Г. Вектори в роботах В. П. Єрмакова /В.Г.Бевз // Наукові записки : зб. наук. статей НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — Вип.50. – С. 7 – 14.
 1. Бевз В.Г. Геометричні тіла у визначних геометричних задачах/ В.Г. Бевз, І.А. Сверчевська //Математика в школі.– 2002. — №5. — С.6– 9; №6. — С. !0—14.

 2. Математичний календар / В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2002. — № 1. – 3 с. обл.; № 2. – 3 с. обкл.; № 3. – 3 с. обкл.; № 4. – 3 с. обкл.; № 5. – 3 с. обкл.; № 6. – 3 с. обкл.
 1. Бевз В. Г. Особливості семінарських занять з історії математики /В.Г.Бевз // Матеріали Всеукраїнської наук.—прак. конф. “Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень І Всеукраїнського з’їзду працівників освіти” / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — Ч.І. – С. 61 –63.
 1. Бевз В.Г. Пропедевтичне ознайомлення студентів педагогічних університетів з історією математики /В.Г.Бевз // Тези Міжнародної конференції “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”/ НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.:НПУ, 2002. – С. 64.
 1. Бевз В. Г. Три джерела векторного числення /В.Г.Бевз // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., Логос, 2002. – Т. 34. – С. 14 – 24.
 1. Бевз В. Г. Учням про Фалеса Мілетського /В.Г.Бевз // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова.— К., НПУ. – 2001. – Вип. XLIV. — С. 23—26.
 1. Бурда М. І. Факультативний курс з математики для 7 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Бурда М. І., Бевз В. Г., Прокопенко Н. С. // Програми факультативних курсів та курсів за вибором з математики для загальноосвіт. навч. закл. – К.: “Навчальна книга”, 2002. – С.50 – 56.
 1. Бевз В. Г. Що таке математика? /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний зб. наук. робіт.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2002. – Вип. 18. — С. 3—10.
 1. Бевз В. Г. Алгебра. 7 – 9 /В.Г.Бевз // Математика. 5 – 11 класи. Тематичне поурочне планування. Підсумкові контрольні роботи Тернопіль: Навчальна книга – Богдан 2003. – С. 50 – 77.
 1. Бевз В. Г. Аль—Біруні – великий вчений середньовіччя /В.Г.Бевз //Математика в школі. — 2003. – № 8. – 3 с. обл.
 1. Бевз В. Г. Відображення історії науки у шкільних підручниках з математики /В.Г.Бевз // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 110 – 115.
 1. Бевз В. Г. Засоби навчання історії математики /В.Г.Бевз //Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Вип. 20. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2003. – С. 80 – 93.
 1. Бевз В. Г. Інтеграція і диференціація в освіті /В.Г.Бевз // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т. ХLІ. – С. 40 – 51.
 1. Математика. 5—11 класи. Тематичне поурочне планування. Підсумкові контрольні роботи / Бевз В.Г., Волянська О.Є., Дремова І.А., Лук’янова С.М. [та ін.] – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 176 с.
 1. Бевз В. Г. Методологічні аспекти фахової підготовки майбутніх вчителів математики /В.Г.Бевз // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф., м. Полтава ( 9—10 грудня 2003 р.). – Полтава: ПДПУ, 2003. – С. 10 – 13.
 1. Бевз В. Г. Міжпредметні зв’язки як необхідний елемент предметної системи навчання /В.Г.Бевз // Математика в школі. – 2003. – № 6. – С. 11 – 15.
 1. Бурда М. І. Програма факультативного курсу з математики для 7 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Бурда М. І., Бевз В. Г., Прокопенко Н. С. //Математика в школі. — 2003. — №8. – С. 7—8.
 1. Бевз В.Г. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5—11 класи /Бевз В. Г., Мерзляк А. Г., Слєпкань З. І. //Математика: програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2003. – с. 4 – 52.
 1. Бевз В.Г. Процеси інтеграції та диференціації в науці /В.Г.Бевз //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т. 39. – С. 3–14.
 1. Бевз В.Г. Тестові завдання для контролю знань з курсу “Історія математики”. Історія математики: навч.—метод. посібник у 2–х ч /В.Г.Бевз; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Ч.І. (електронна версія).
 1. Бурда М. І. Факультативний курс загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 7 – 9—і класи /Бурда М. І., Бевз В. Г., Прокопенко Н. С. //Математика: програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Навчальна книга, 2003. с. 160 – 166.
 1. Бевз В.Г. Факультативний курс “Математика як наука і навчальний предмет” в системі фахової підготовки майбутніх учителів /В.Г.Бевз //Вісник : зб. наук. ст. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Вип. 5. – С.21—23.
 1. Бевз В. Г. Формування професійно—педагогічних умінь студентів у процесі навчання історії математики /В.Г.Бевз // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. Драгоманова . – К.: НПУ, 2003. – Вип. 53. – С. 22 – 33.
 1. Бевз В. Г. Французький мислитель Паскаль /В.Г.Бевз //Математика в школі. – 2003. – № 5. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Алгебра. Сборник задач. 8 класс /Бевз В. Г., Музыченко С. В. — Харьков: Веста: Издательство “Ранок”, 2004. – 144 с.
 1. Бевз В. Г. Алгебра: збірник задач. 7 клас /Бевз В. Г., Музиченко С. В.. — Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 152 с.
 1. Бевз В. Г. Використання історичного матеріалу у навчанні елементарної математики майбутніх учителів /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2004. – Вип. 22. – С. 62 – 68
 1. Бевз В. Г. Еволюція поняття “вітчизняна математика” в Україні /В.Г.Бевз // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 11 – 12.
 1. Бевз В. Г. Історія математики: тестові завдання для контролю знань: навч.—метод. посібник у 2—х ч: метод. ред. / В.Г.Бевз; Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – Ч. 2. — 18 с. 1. Бевз В. Г. Історія математики в курсі математичного аналізу педагогічного університету /В.Г.Бевз // Наукові записки: зб. наук. ст.. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні та історичні науки . – К.: НПУ, 2004. — Вип. 57 – С. 9—18. 1. Бевз В. Г. Історія математики як галузь наукових знань /В.Г.Бевз // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2004. – С. 34—41. 1. Бевз В. Г. Комп’ютер як засіб діагностики знань з історії математики / В.Г.Бевз // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 2. Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – С. 148—156. 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко // Математика в школі, 2003. — № 1. – С. 3. Обклад.; № 2. – С. 3. Обклад.; № 4. – С. 3. Обклад.; № 6. – С. 3. Обклад.; № 7. – С. 3. Обклад.; —№ 9. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Математичний календар / В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко. //Математика в школі.— 2004. — № 1. – С. 3. Обклад.; №2. – С.3. Обклад.; № 4. – С. 3. Обклад.; № 7. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад.; № 9 —10. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / Бевз В. Г., Олійник Г. Ф., Швець В. О. // Математика в школі. – 2004. – № 8. – С. 51—55. 1. Бевз В. Г. Практикум з історії математики: навч. посіб. для студентів фіз.—мат. ф—тів педуніверситетів /В.Г.Бевз; Міністерство освіти і науки України. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 312 с. 1. Бевз В. Г. Проблеми висвітлення історії вітчизняної математики / В.Г.Бевз //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – Вип.1. – С. 116 – 121. 1. Бевз В. Г. Аналіз деяких курсів історії математики /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2005. – Вип. 23. — С. 71—78. 1. Бевз В. Г. Використання історичного матеріалу в курсі методики навчання математики /В.Г.Бевз // Евристичне навчання математики: тези доп. Між нар. наук.—практ. конф. – Д.: Вид—во ДонДНУ, 2005. – С. 156—157. 1. Бевз В. Г. Врахування вікових особливостей студентів у навчанні математики в педагогічному університеті /В.Г.Бевз // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. –– Вип. V: В 3—х т. — С. 13—20. 1. Бевз В.Г. Історія математики в навчальному процесі у середні і вищих навчальних закладах /В.Г.Бевз// Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С. 116—121. – Літ. :17н. 1. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: монографія / В.Г.Бевз; Міністерство освіти і науки України. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 360 с. 1. Бевз В. Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу /В.Г.Бевз // Вісник Черкаського університету.– Черкаси, 2005. – Вип.70. – С. 3—11. 1. Бевз В. Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу /В.Г.Бевз // Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО – 2005), м. Черкаси. – Черкаси: Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 176—179. 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г. Бевз, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2005. — № 1. – С. 3. Обклад.; № 2. – С. 3. Обклад. ;№ 3. – С. 3. Обклад. № 4. – С. 3. Обклад.; — № 9. – С. 3. Обклад.; — № 10. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2005. — № 5. – С. 3. Обклад.; № 6. – С. 3. Обклад.; № 7. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В.Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / В.Бевз, Г.Олійник, В.Швець //Математика в школі. – 2004. – № 8. – С. 51—56. 1. Бевз В.Г.Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / В.Г.Бевз, Г.Ф.Олійник, В.О.Швець //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська науково—практична конференція, присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 3—10. 1. Бевз В.Г. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи і методики математики в Україні /В.Г.Бевз, Г.Ф.Олійник, В.О.Швець //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С.19—23. 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка