Бібліографічний покажчикСторінка33/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41

Бевз В. Г. Організаційно—методичний інструментарій навчання математики /В.Г.Бевз // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: матеріали ІІ Всеукр. наук.—практ. конф., (м. Полтава 6—7 грудня 2005 р.) – Полтава: АСМІ, 2005. – С. 70—73. 1. Бевз В. Г. Особливості використання історичного матеріалу в курсі методики навчання математики /В.Г.Бевз // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. –Вип. 48. — С. 3—15. 1. Бевз В. Г. Творець числення кватерніонів /В.Г.Бевз // Математика в школі. – 2005. – № 6. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Тематичне плануван. для 5 класу (за новим підручн. “Математика” авторів Г.П. Бевз, В.Г. Бевз) // Математика в школі. — 2005. — № 4. – С. 7 – 9. 1. Бевз В. Г. Тематичне планування для 5 класу (другий семестр) /В.Г.Бевз //Математика в школі. — 2005. — № 10. – С. 15 – 18. 1. Бевз В.Г. Уроки математики в 5 класі / Бевз В. Г., Бевз Г. П. //Математика в школі. — 2005. — № 6. – С. 13 – 18. 1. Бевз В. Г. Історія математики /В.Г.Бевз. – Х.: Вид.гр. “Основа”, 2006. – 176 с. 1. Бевз В. Г. Історія математики як навчальний предмет /В.Г.Бевз // Методи викладання та історія математики: праці Українського математичного конгресу – 2001. – К.: Ін—т математики НАН України, 2006. – С. 102—108. 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г.Бевз, А.К. Сліпенко //Математика в школі, 2006. — № 1. – С. 3. Обклад.; — № 2. – С. 3. Обклад.; № 3. – С. 3. Обклад.; № 4. – С. 3. Обклад.; № 5. – С. 3. Обклад.; № 6. – С. 3. Обклад.; — № 7. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад.; № 9. – С. 3. Обклад.; № 10. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Перевірте себе: Робоч. зошит з математики учня 6 кл./ Бевз В. Г., Баришнікова О. І., Карликова О. А. — К.: Генеза, 2006. – 96 с. 1. Бевз В. Г. Тематичне планування для 6 класу /В.Г.Бевз ( за підручником „Математика”, авт.Г.П.Бевз, В.Г.Бевз)// Математика в школі. – 2006. – № 6. – С. 20—25. 1. Бевз В. Г. Уроки математики в 5 класі: посібник для вчителя /В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. – К.: Пед. преса, 2006. – 320 с. 1. Бевз В. Г.Уроки математики в 6 класі: посібник для вчителя /В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. – К.: Генеза, 2006. – 240 с.

 2. .

 3. Бевз В. Г. Алгебра, 7: робочий зошит для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів /В.Г.Бевз, О.А.Карлікова. – К.: Пед.преса, 2007. – 56 с.
 1. Бевз В. Г. Використання історичного матеріалу у навчанні предметів математичного циклу /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2007. –Вип. 28. — С. 43 — 47.
 1. Бевз В.Г. Відомий алгебраїст – С.М.Черніков (до 95—річчя від дня народження) //Математика в школі. – 2007. — № 4. – С.3.Обклад.
 1. Муранова Н. П. Геометрія: навч. посібник / Муранова Н. П., Бевз В. Г., Баришовець П. П. – К.: Книжкове вид—во НАУ 2007. – 176 с.
 1. Бевз В. Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів: автореф. дис. … докт. пед. наук /В.Г.Бевз; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 45 с.
 1. Математична освіта в Україні: міжнародна наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовт. 2007 р., м. Київ) / Міністерство освіти і науки України. НПУ імені М. П. Драгоманова; Редкол.: В.Г.Бевз (гол.), та ін. – К.: НПУ, 2007. – 375 с.
 1. Бевз В. Г. Математичний календар / Бевз В. Г., А.К. Сліпенко. //Математика в школі, 2007. — № 1. – С. 3. Обклад.; № 2. – С. 3. Обклад.; № 3. – С. 3. Обклад.; № 5. – С. 3. Обклад.; № 7. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад.; № 9—10.— С.3.Обклад
 1. Бевз В. Г. Синергетичні принципи в освіті. Складність / Бевз В. Г., Величко Л.О., Сверчевська І. А. // Математика в школі. – 2007.— № 8. – С. 20 – 24.
 1. Бевз В. Г. Орієнтовне календарно—тематичне планування для 7 класу (за підручником авт. Г.П.Бевза і В.Г.Бевз) /В.Г.Бевз. //Математика в школі. – 2007. — № 6. — 20 – 22.
 1. Бевз В. Г. Спецкурс «Історія науки в шкільному курсі математики» для майбутніх учителів /В.Г.Бевз //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО — 2007). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С.16 – 17.
 1. Бевз Г. П. Алгебра у 7 класі: методичний посібник для вчителів /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз . — К.: Укр.. центр духовної культури, 2000.— 126 с.
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підруч. для учнів 10—11 кл. з поглибленим вивченням математики в серед. загальноосвіт. закладах /Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. — К.: Освіта, 2000. – 239 с.
 1. Бевз Г.П. Математика: пробний підручник для 5 класу загальноосвітнього навчального закладу. – К.:Вежа, 2000.— 208 с .
 1. Бевз Г. П. Геометрія. підручник для 7—9 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова. — К.: Вежа, 2001. – 270 с.
 1. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Бевз Г. П. .— К.: Освіта, 2002.—191 с.
 1. Бевз Г.П. Геометрія: підручник для 10—11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів/ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова. – К.: Вежа, 2002. – 224 с.
 1. Бевз Г. П. Вивчення елементів стереометрії в основній школі / Бевз Г. П. , Бевз В. Г. //Математика. – 2002. — №13 (169). – С. 8—11.
 1. Бевз Г.П. Математика: пробний підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Г.П.Бевз. – К.:Вежа. 2002.— 224 с.
 1. Підручник для поглибленого вивчення геометрії /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров // Математика в школах України. — 2002. — № 4. — С. 18—19
 1. Бевз Г. П. Алгебра. 8 клас: методичний посібник для вчителів / Г.П..Бевз, В.Г.Бевз. – Х.: Веста Видавництво ”Ранок”, 2003. – 368 с.
 1. Бевз Г.П. Геометрія: підручник для учнів 10—11 кл. з поглибленим вивченням математики в серед. загальноосвіт. закладах /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, В.М.Владіміров, Н.Г.Владімірова. – 2—ге вид. –К.: Освіта, 2003. — 239 с.
 1. Бевз Г. П. Алгебра. 8 клас: планы—конспекты уроков /Бевз Г. П., Бевз В. Г. – Х.: Веста: Издательство ”Ранок”, 2004. – 368 с.
 1. Бевз Г.П. Про деякі задачі на рух /Г.П.Бевз //Математика в школі. – 2004.— № 9—10. – С.28—30. – Літ. : 3 н.
 1. Бевз Г.П. Алгебра: підручник для 9 кл. загально освіт. навч. закладів /Г.П.Бевз. – К.:Освіта, 2005.— 176 с.
 1. Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10—11 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Г.П.Бевз. – К.: Освіта, 2005.— 255 с.
 1. Бевз Г.П. Виховання учнів математикою /Г.П.Бевз. — Х.:Основа, 2004.— 96 с. – (Бібліотека журналу „Математика в школах України”, вип. 10(22).
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 7–9 кл. загальноосвіт. навч. закладів.— 2—ге вид., змін. і допов./ Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. — К.: Вежа, 2004. – 312 с.
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Бевз Г.П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. — К.: Вежа, 2004. – 224 с.
 1. Бевз Г.П. Геометрія кіл /Г.П.Бевз. – Х.: Основа, 2004.— 112 с .
 1. Бевз Г.П. Дорога до школи /Г.П.Бевз; [ НПУ ім. М.П.Драгоманова]. – К., 2004.— 63 с .
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 7–9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – 2—ге вид., змін. і доповн. / Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. – К.: Вежа, 2005. – 288 с. — Рос.
 1. Бевз Г.П. Геометрія трикутника: навчально—методичний посібник для загальноосвітніх навч. закладів /Г.П.Бевз. – К.:Генеза, 2005.—120 с. 1. Бевз Г. П. Математика: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Бевз Г. П., Бевз В. Г. – К.: Зодіак—ЕКО, 2005. – 352 с. (мова укр., рос.). 1. Бевз Г. П. Математика: учебник для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений: Пер. с укр. / Бевз Г. П., Бевз В. Г. — К.: Пед. пресса, 2005. – 352 с.
 1. Бевз Г. П. Математика: пробний підручник для 10–11 кл. шк., ліцеїв, гімназій гуманіт. Профілю / Бевз Г. П., Бевз В. Г. – К.: ТОВ “Бліц”, 2005. – 256 с. 1. Бевз Г. П. Підручник, за яким хочеться навчатися / Бевз Г. П., Бевз В. Г. // Математика в школі. – 2005. – № 3. – С. 15—20. 1. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 9 кл. загально освіт. навч. закладів /Бевз Г. П. – 2—ге вид. – К.: Освіта, 2006. – 176 с.
 1. Бевз Г. П. Математика: 6 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Бевз Г. П., Бевз В. Г.– К.: Генеза, 2006. – 304 с. — Укр., рос. 1. Бевз Г. П. Математика: 6 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл / Бевз Г. П., Бевз В. Г. – Львів: Світ, 2006. – 304 с. — Молд., рум., польськ., угор. 1. Бевз Г. П. Математика: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учебн. заведений: Пер. с укр./ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. — К.: Генеза, 2006. – 304 с. 1. Бевз Г. П. Про новий підручник для 6 класу / Бевз Г. П., Бевз В. Г. // Математика в школі. – 2006. – № 6. – С. 15 — 20. 1. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. – К.: Зодіак—ЕКО, 2007. – 304 с. – Укр., рос.
 1. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Бевз Г. П., Бевз В. Г. – Львів: Світ, 2007. – 304 с. — Молд., рум., польськ., кр.—татар., угор.
 1. Бевз Г. П. Алгебра. 7 клас: тестові завдання і контрольні роботи: посібник для вчителя / Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. – К.: Пед. преса, 2007. – 104 с.
 1. Бевз Г. П. Вивчення алгебри в 7 класі за новим підручником / Бевз Г. П., Бевз В. Г. // Математика. – 2007. – №27—28. — С. 6 – 15.
 1. Бевз Г. П. Вивчення геометрії в 7 класі / Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. // Математика. – 2007. – №27—28. — С. 19 – 27. 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.П. Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова. – К.: Вежа, 2007. – 208 с. — Укр., рос.
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. – Львів: Світ, 2007. – 208 с . — Молд., рум., польськ., кр.—тат., угор.
 1. Бевз Г. П. Математика / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз //Великий довідник школяра з тестовими завданнями. – К.:«Махаон — Україна». – 2007. – С. 7 – 146.
 1. Математика: підручник для 6—го класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К.: Неопалима купина, 2007. – 352 с.
 1. Бевз Г. П. Про новий підручник з алгебри для 7 класу/ Бевз Г.П., Бевз В.Г. //Математика в школі. – 2007. – №5.— С. 3 – 7.
 1. Бевз Г. П. Про новий підручник з геометрії для 7 класу / Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. // Математика в школі. – 2007. — № 6. — С. 14 – 19.
 1. Волянська О.Є. Особливості вивчення студентами теми «Чотирикутники, многокутники, описані многокутники» на практичних заняттях з методики навчання математики /О.Є. Волянська //Вісник Черкаського національного університету. — Черкаси, 2007. — Вип.111. — С.19—29.
 1. Волянська О.Є. Особистісно орієнтоване навчання при підготовці вчителів математики на заочному відділенні педуніверситету /О.Є. Волянська //Матеріали міжнародної науково—практичної конференції. "Евристичне навчання математики" – Донецьк, 2005. — С.174—175.
 1. Волянська О.Є. Особистісно—орієнтоване навчання при підготовці вчителів математики на заочному відділенні педуніверситету /О.Є. Волянська // Дидактика математики. — Донецьк, 2005. — Вип.24. — С.65—68.
 1. Волянська О.Є. Впровадження кредитно—модульної системи навчання на заочному відділенні педагогічного університету /О.Є. Волянська //Дидактика математики. — Донецьк, 2006. — Вип.26. — С.21—25.
 1. Волянська О.Є. Особливості вивчення студентами теми «Чотирикутники, многокутники, описані многокутники» на практичних заняттях з методики навчання математики /О.Є. Волянська //Вісник Черкаського національного університету. — Черкаси, 2007. — Вип.111. — С.19—29.
 1. Грамбовська Л.В. Особливості особистісно орієнтованого навчання геометрії основної школи /Л.В.Грамбовська //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.51—52.
 1. Грохольська А.В. Про можливості використання дидактичного матеріалу і кодограм на лекціях / А.В. Грохольська // Сучасні педагогічні технології у вищих навчальних закладах освіти: тези доп. наук. конф. (Ніжин, 10—11 травня 2000 р.). – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2000.
 1. Програма кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 7.080101 Математика (математична освіта) / А.В. Грохольська; відп. ред.: Слєпкань З.І.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичний факультет. – К., 2000. — С. 16.
 1. Грохольська А.В. Інтенсифікація процесу навчання на лекції з методики математики за рахунок методів та засобів навчання / А.В. Грохольська //Міжнародна конференція “Асиптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”/ 16 грудня 2002 р., Київ) : тези доп. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 74.
 1. Грохольська А.В. Місце самостійної роботи при вивченні курсу методики навчання математики / А.В. Грохольська // Вісник : зб. наук. ст.. викладачів, докторів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко, О.П. Симоненко. – К.: НПУ, 2002. – Вип.1. – С. 163—164.
 1. Грохольська А.В. Організація самостійної роботи при вивченні курсу методики навчання математики / А.В. Грохольська // Матеріали 3—ї міжнародної міждисциплінарної науково—практичної конференції(1—9 травня 2002 р., м. Ужгород). — Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Ужгородський національний університет, 2002. – С. 127.
 1. Грохольська А.В. Підготовка учнів до розв’язування задач на комбінацію многогранників з кулею / Грохольська А.В. // Математика в школі. – 2002. — № 6. – С. 17—20.
 1. Грохольська А.В. Релейні контрольні роботи. Алгебра і початки аналізу, 10—11 класи / Грохольська А.В., Волянська О.Є. //Математика. – 2002. — №19 (175), травень. – С. 11—14.
 1. Слєпкань З.І. Збірник задач з алгебри і початків аналізу : навчальний посібник для учнів 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Слєпкань З.І., Грохольська А.В., Волянська О.Є. – Тернопіль: Навчальне видання, 2003. – 240 с.
 1. Грохольська А.В. Невизначені рівняння / А.В. Грохольська //Математика в школі. – 2003. – № 5. – С. 36—43.
 1. Грохольська А.В. Виготовлення та використання кодопозитивів на уроках математики в загальноосвітній школі / А.В. Грохольська //Математика в школі. – 2004. – № 1. – С. 12—14
 1. Грохольська А.В. Використання кодопозитивів на уроках алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі / А.В. Грохольська //Математика в школі. – 2004. – № 2. – С. 26—30.
 1. Грохольська А.В. Зміст та методичні рекомендації до використання кодопозитивів на уроках алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі / А.В. Грохольська // Математика в школі. – 2004. – № 4. – С. 17—21; № 5. – С. 19—24.
 1. Грохольська А. Похідна та її застосування на кодопозитивах (11 кл.) / А.Грохольська // Математика в школі. – 2004. – № 8. – С. 18—24.
 1. Грохольська А. Різні моделі навчання та їх місце в лекційному курсі методики навчання математики / А.Грохольська // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз. —мат. фак. : тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.46—47. 1. Грохольська А.В. Тригонометричні функції на кодопозитивах (10 кл.) /А.Грохольська // Математика в школі. – 2004. – № 7. – С. 30—38.
 1. Грохольська А. Застосування кодопозитивів під час вивчення теми «Вступ до статистики» / А.Грохольська // Математика в школі. – 2005. – № 3. – С. 31—36
 1. Грохольська А. Паралельність і перпендикулярність прямих і площин у просторі / А.Грохольська // Математика в школі. – 2005. – №8. – С. 11—15.
 1. Грохольська А. Перша тема стереометрії на кодопозитивах (10 кл.) / А.Грохольська //Математика в школі. – 2005. – №6. – С. 30—34.
 1. Грохольська А.В. Про можливості паралельного вивчення трансцендентних рівнянь і нерівностей / А.Грохольська // Математика в школі. – 2005. – № 4. – С. 30—38.
 1. Грохольська А. Вектори на площині і в просторі на кодопозитивах / А.Грохольська //Математика в школі. – 2006. – №1. – С. 26—31.
 1. Грохольська А. Геометричні перетворення на площині та в просторі на кодопозитивах /А.Грохольська // Математика в школі. – 2006. – №3. – С. 20—27.
 1. Грохольська А. Декартотові координати на площині та в просторі на кодопозитивах / А.Грохольська // Математика в школі. – 2006. – №2. – С. 17—24.
 1. Грохольська А. Перша тема стереометрії на кодопозитивах : (10 клас) / А. Грохольська // Математика в школі — 2005. — N6. — С. 30—34
 1. Грохольська А. Площа многокутників та об’єми многогранників на кодопозитивах / А.Грохольська // Математика в школі. – 2007. – №2. – С. 12—15.
 1. Грохольська А.В. Про толерантність та її місце в навчальному процесі / А.Грохольська //Дидактика математики : проблеми і дослідження: міжнародний зб. наук. робіт. – Донецьк, 2006. – Вип.25. – С.49–55.
 1. Грохольська А. Рівняння і нерівності з параметрами в основній школі /А.Грохольська // Математика в школі. – 2006. – №5. – С. 22—29.
 1. Грохольська А.В. Методика навчання математики в старшій та вищій школах : навч.—метод. посібник для студ. спец. 7.010103; 8.010103 / Грохольська А.В., Яценко С.Є.; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 191 с.
 1. Грохольська А.В. Методика навчання математики: навчально— методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів /А.В.Грохольська, С.Є.Яценко; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007.– 133 с.
 1. Грохольська А.В. Методика навчання математики. Ч. 1. Загальна методика. Модульний курс : навч.—метод. посібник / НПУ ім. М.П.Драгоманова/ А.В. Грохольська, С.Є. Яценко. – К.: НПУ, 2007. – 192 с.
 1. Грохольська А.В. Місце лекції – візуалізації при вивченні курсу методики навчання математики в умовах кредитно—модульної системи навчання /А.В.Грохольська //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики : тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.301—302.
 1. Грохольська А.В. Місце лекції – візуалізації при вивченні курсу методики навчання математики в умовах кредитно—модульної системи навчання /А.В.Грохольська //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 3 Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наук. пр. – К.: НПУ М.П.Драгоманова, 2007.— № 3.— С. 41— 51. 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка