Бібліографічний покажчикСторінка35/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41

Швець В.О. Про принципи формування змісту базової математичної освіти / Швець В.О. // Наукові записи: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 42 – С. 180—181.
 1. Програма з методики навчання математики, елементарної математики та історії математики / В.О.Швець, В.Я.Забранський, С.Є.Яценко, В.Г.Бевз, О.П.Сазонова /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.:НПУ, 2001. – 34 с.
 1. Ванжа Н.В. Психолого—педагогічні передумови здійснення самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін / Ванжа Н.В., Швець В.О // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 38. – С. 31—39.
 1. Григулич С.М Самостійна робота старшокласників при вивченні математики / Григулич С.М., Швець В.О. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. : в 3—х т., т. 1: Теорія та методика навчання математики. — Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. — С. 55—61.
 1. Томащук О. Увага конкурс! Розв’язання задач, уміщених у №1—3 за 1999 рік / О.Томащук, В. Швець // Математика в школі. – 2001. – № 1. – С. 52—55; № 3. – С. 43—48; № 5. – С. 11—15.
 1. Томащук О. Викладання теми “Метод інтервалів розв’язування нерівностей” у загальноосвітніх навчальних закладах /О.Томащук, В.Швець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер: Педагогіка.– Тернопіль, 2002. – №4. – С. 101—110.
 1. Швець В.О. Доведення числових нерівностей /В.О.Швець, Л. В.Заболотня //Математика. — 2002. — № 35 (191), вересень. – С. 15—22.
 1. Швець В.О. Задачі – теореми як елементи базового змісту шкільного курсу математики / Швець В.О. // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнарод. зб. наук. пр. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2002. – Вип. 18. — С. 11—19.
 1. Швець В.О. Міжпредметні зв’язки математики і фізики сьогодні /В.О.Швець // Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь: тези міжнар. конф., присвяченої 70—річчю з дня народження Шкіля М.І. / НПУ імені М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2002. – С. 103—104.
 1. Швець В. Міжпредметні зв’язки математики і фізики: стан, проблеми, перспективи / В. Швець, Л. Бойко // Фізика та астрономія в школі. — 2002. – № 6. – С. 21—28. — Літ.: 10 н.
 1. Швець В.О. Навчальні відеофільми на заняттях з методики математики /В.О.Швець // Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2002. – Ч.4. – С. 193—194.
 1. Швець В.О. Ортогональне проеціювання прямого кута /В. О.Швець // Математика. — 2002. — №19 (175), травень. – С. 4—5.
 1. Швець В. Планування і організація тематичного контролю результатів навчання алгебри в основній школі / В. Швець, І. Дремова //Математика в школі. – 2002. – №3. – С. 25—29.
 1. Швець В.О. Програма для фінансово—економічних коледжів. Математика / Швець В.О., Білянін Г.І. – Кам’янець—Подільський: Абетка, 2002. – 28 с.
 1. Швець В.О. Управління самостійною роботою студентів при вивченні математичних дисциплін / Швець В.О., Ванжа Н.В. //Науково—методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : тези доп. міжнар. наук.—метод. конф. – Полтава, 2002. – С. 102—103.
 1. Томащук О. Цей прекрасний світ задач / О. Томащук, В. Швець //Математика в школі. – 2002. – № 1. – С. 40—43; № 4. – С. 8—12; № 6. – С. 44—47.
 1. Швець В.О. Застосування інтеграла для доведення нерівностей / Швець В.О., Какаурідзе Л.О. //Математика. – 2003. – № 15 (219), квітень. – С. 18—21.
 1. Швець В.О. Математика : навчальний посібник для вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації / Швець В.О., Білянін Г.І. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 382 с.
 1. Швець В.О. Математика: дидактичні матеріали з математики для студентів фінансово—економічних вищих навчальних закладів І—І рівнів акредитації / Швець В.О., Білянін Г.І. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 120 с.
 1. Швець В.О. Особистісно орієнтоване навчання і сучасний урок математики /В.О.Швець //Особистісно орієнтоване навчання математики: Сьогодення і перспективи : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2003. – С. 44–46.
 1. Томащук О. Цей прекрасний світ задач/ О.Томащук, В.Швець //Математика в школі. – 2003. – № 2. – С. 52—55.
 1. Крюкова Г. Цей прекрасний світ задач / Г.Крюкова, О.Томащук, В.Швець //Математика в школі. – 2003. – № 3. – С. 48—52; № 6. – С. 42—45.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 8 класу /Швець В.О., Тополя Л.В., Яценко С.Є. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 80 с.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 9 класу / Швець В.О., Тополя Л.В., Яценко С.Є. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 62 с.
 1. Швець В.О. Зміст і засоби навчання математики ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації фінансово—економічного профілю /В.О.Швець, Г.І.Білянін //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. — Вип. 4; у 3—х т., т. 1: Теорія та методика навчання математики. – Кривий Ріг: Вид—во Відділ НМет АУ, 2004. – С. 304—311.
 1. Заболотня Л. Доведення нерівностей у шкільному курсі математики (9—11 класи) / Л. Заболотня, В.Швець // Математика в школі. – 2004. – № 6 – С.35—37.
 1. Швець В.О. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні /В.О.Швець // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. пр.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2004. – Вип.22. — С. 4—10.
 1. Шоферовська Л. Про введення в курс математики основної школи задач на цінні папери / Л.Шоферовська, В.Швець // Математика в школі. – 2004. № 4. – С. 10–13.
 1. Крюкова Г. Цей прекрасний світ задач / Г.Крюкова, О.Томащук, В.Швець //Математика в школі. – 2004. — № 1. – С. 51—53; № 3. – С. 50—55; № 4. – С. 50—52; № 5. – С. 51—55; № 8. – С. 48—51.
 1. Іщенко А.Л. Збірник методичних задач з курсу «Загальна методика навчання математики» / А.Л.Іщенко, В.О.Швець. НПУ імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид. НПУ, 2005. – С.44.
 1. Швець В. Математика : навчальний посібник. —2—ге вид., виправ. / В.Швець, Г.Білянін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 382 с.
 1. Межейнікова Л.С. Математичні задачі з фінансовим змістом в основній школі / Л.С.Межейнікова, В.О.Швець. – Харків: Основа, 2005. – 96 с.
 1. Швець В.О. Про науково—практичну конференцію „Актуальні теорії і методики навчання математики” /В.О.Швець // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С.18.
 1. Швець В. Програма для фінансово—економічних коледжів. Математика / В.Швець, Г.Білянін //Математика. – 2005. – № 31—32 (331—332), серпень. – С. 3—14.
 1. Крюкова Г. Цей прекрасний світ задач / Г. Крюкова, А.Руссєв, В.Швець // Математика в школі. – 2005. – № 4. – С. 49—51.
 1. Томащук О. Цей прекрасний світ задач / О. Томащук, В. Швець //Математика в школі. – 2005. – № 5. – С. 52—55; № 7. – С. 51—54.
 1. Швець В.О. До питання про якість шкільної математичної освіти / В.О.Швець // Тези доповідей Міжнародної науково—методичної конференції «Евристичне навчання математики» (15—17 листопада, 2005 р.) – Донецьк: Вид. ДонНУ, 2005. – С. 366— 368.
 1. Швець В.О. Використання на заняттях з математики окремих видів самостійних робіт, що активізують формування практичних вмінь і навичок / В.О.Швець, Г.І.Білянін. //Дидактика математики : проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. пр. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2006. – Вип. 25. — С. 60—65.
 1. Швець В. До питання про якість шкільної математичної освіти /В.Швець //Математика в школі. – 2006. – № 4. – С. 22—25.
 1. Філон Л. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи: навч. посібник для студ. мат. спец. вищих навч. закл. / Л.Філон, В.Швець – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.
 1. Філон Л. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи: навч. посібник для студ. матем. спец. вищ. навч. закладів / Л.Філон, В.Швець. – Донецьк, Київ: Норд—Прес, 2006. – 180 с.
 1. Швець В. Про вступні іспити і якість шкільної математичної освіти / В.Швець // Математика. – 2006. — № 10 (358). – С. 8—10.
 1. Томащук О.П. Цей прекрасний світ задач / Томащук О.П., Швець В.О., Школьний О.В. // Математика в школі.– 2006. — №6.– С.50—55; № 7. – С. 46—50; № 8. – С. 45—48.
 1. Швец В.А. Върху приемните изпити по математика в националния педагогически университет «М.П. Драгоманова» /В.А.Швец // Сборник научни трудове. Раздели – математика и методика на обучението по математика, информатика и информационки технологии. – Шумен: Универ. Из—во «Єпископ Константин Преславски», 2007. – С. 16—22.
 1. Швець В.О. Із досвіду активізації навчальної діяльності студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів / В.О.Швець, Н.І.Стоцька //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики : тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.288—290.
 1. Швець В.О. Кафедрі математики та методики викладання математики НПУ імені М.П.Драгоманова – 60! /В.О.Швець //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., м.Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.3—4.
 1. Горда І.М. Моніторинг якості математичної освіти студентів ВНЗ аграрного профілю як проблема дослідження /І.М. Горда, В.О.Швець //Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний збірник наук. праць. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2007. – Вип.27 . — С. 29—36.
 1. Швець В.О. Пізнавальні стилі як критерії диференціації у навчанні математики /В.О.Швець // Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО—2007), (м. Черкаси, 16—18 квітня 2007 р.) / ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: Вид—во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С.94—95.
 1. Прус А. Прикладна спрямованість стереометрії : 10—11 кл./ А.Прус, В.Швець. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с.
 1. Швець В.О. Теорія та практика прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії : навч. посібник /В.О. Швець, А.В.Прус; ЖДУ ім. І.Франка – Житомир: Вид—во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 156 с.
 1. Томащук О. Цей прекрасний світ задач / О. Томащук, В. Швець, О. Школьний //Математика в школі. – 2007. – № 6. – С. 53—56; № 7. – С. 50—55.

 2. Швець В.О. Дидактичні функції робочого зошита / В.О.Швець, С.Є.Яценко // Математика в школі. — 2000. — №1. – С. 31—32.
 1. Яценко С.Є. Гностичні здібності, як необхідна якість сучасного педагога / С.Є. Яценко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали Міжнар. наук.—теоретич. конф. НПУ ім. М.П. Драгоманова (18—19 жовтня 2000 р.). — К.: НПУ, 2000. –Ч.3.–С. 230—233.
 1. Яценко С.Є. Диференціація як засіб реалізації ідей особистісно—орієнтованого навчання математики /С.Є. Яценко // М.В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог : матеріали міжвуз. наук.—практ. конф. – Чернігів, 2001. – С. 20—23.
 1. Яценко С.Є. Реформа вищої освіти: погляд через століття /С.Є. Яценко //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. — К.: НПУ, 2001. –Ч.4.–С. 242—246.
 1. Яценко С.Є. Рівнева диференціація як засіб реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання математики /С.Є. Яценко // Методи викладання та історія математики : тези Українського математичного конгресу / Інститут математики НАН України. – К., 2001. С.39.
 1. Яценко С.Є. Особистісно—орієнтоване навчання математики в сучасній школі / Яценко С.Є. // Тези Міжнародної конференції " Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь" (16 грудня 2002 р., м. Київ) / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.108.
 1. Яценко С.Є. Самостійна робота як ефективний шлях розвитку творчої особистості при навчанні математики /С.Є. Яценко //Особистісно орієнтоване навчання математики : сьогодення і перспективи : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. ( м. Полтава, 9—10 грудня 2003 року). – Полтава: ПДПУ, 2003. – С. 147—150.
 1. Яценко С.Є. Ще раз про групову форму роботи /С.Є. Яценко //Математика в школі. — 2003. — №1. – С. 30—32.
 1. Яценко С.Є. Збірник навчальних завдань з геометрії для 7 класу /Яценко С.Є., Тополя Л.В., Швець В.О. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 116 с.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 8 класу /Швець В.О, Тополя Л.В., Яценко С.Є. – Чернівці, 2004. – 80 с.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 9 класу /Швець В.О, Тополя Л.В., Яценко С.Є. – Чернівці, 2004. – 62 с.
 1. Cпусканюк Л.В. Стан розробки проблеми особистісно орієнтованого навчання в психологічній та методичній літературі /Л.В.Спусканюк, С.Є.Яценко // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.169—170.
 1. Яценко С.Є. Використання сучасних інформаційно—комунікаційних технологій під час розв’язування задач економічного змісту /Яценко С.Є., Ткач Ю.М. //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер.2: Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова.– 2005. — №2(09). – С.105—116.
 1. Спусканюк Л.В. Стан проблеми особистісно орієнтованого навчання у психолого—педагогічній науці / Спусканюк Л.В., Яценко С.Є. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С.45—50. — Літ.: 15 н.
 1. Яценко С.Є. Реалізація ідей особистісно орієнтованого навчання математики через диференціацію / С.Є.Яценко // Дидактика математики : проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2006. – Вип. 25. — С.116—121.
 1. Яценко С.Є. Реалізація ідей особистісно орієнтованого навчання математики через диференціацію /С.Є.Яценко // Методи викладання та історія математики 6 праці Українського математичного конгресу – 2001. – Київ: Ін—т математики НАН України, 2006. – С.80—85.
 1. Яценко С.Є. Методика особистісно орієнтованого навчання планіметрії із застосуванням Gran 2D / С.Є.Яценко //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 128—129.
 1. Яценко С.Є. Аналіз стану проблеми особистісно зорієнтованого навчання у психологічно—педагогічній літературі /Яценко С.Є., Спусканюк Л.В. //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. – №5(12). – С.45—50.
 1. Яценко С.Є. Дослідницька діяльність при вивченні планіметрії як потужне джерело розвитку самобутності і самоцінності учнів / Яценко С.Є., Грабовська Л.В. // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2007. – Вип. 28. — С.169—177.
 1. Яценко С.Є. Пошуково—дослідницька діяльність учнів на уроках планіметрії із застосуванням педагогічного програмного засобу Gran2D / Яценко С.Є., Грабовська Л.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер.2. Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. – №5(12). – С.44—49.
 1. Яценко С.Є. Формування наукового інтересу учнів до математики шляхом введення елективного курсу / С.Є.Яценко //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО—2007) (м. Черкаси, 16—18 квітня 2007 р.). – Черкаси : Вид—во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С.98—99.


Кафедра загальної та прикладної фізики


 1. Влияние температуры и времени изотермического отжига на структурные превращения в поливинилиденфториде / В.М.Барановский, Ю.А.Горностаева, С.В.Темникова, А.В.Черенков, Ю.В.Зеленев //Материаловедение. – 2000. — № 9. – С. 31—33.
 1. Барановський В.М. Некоторые теплофизические, физико—химические свойства композиционных материалов и методы их определения : учеб.—метод. пособие [ для студ. ун—тов физ. и хим. специальностей] / Барановський В.М., Хомик А.А., Бондаренко С.И.; НПУ имени М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2000. – 144 с.
 1. Благодаренко Л.Ю. Особливості самостійної роботи учнів педагогічних класів та підвищення її ефективності / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С. 50.
 1. Кучменко О.М. Системний підхід до організації самостійної роботи в школі і педагогічному вузі / Кучменко О.М., Благодаренко Л.Ю. //Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсонського держ. пед. ун—ту.– Херсон: Айлант, 2000. – Вип. 15, ч. І.— С. 134—138.
 1. Благодаренко Л.Ю. Вивчення квантових генераторів світла в ХІ класі / Благодаренко Л.Ю. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини: спец. вип. /В.Г.Кузь (гол. ред.) [та ін. ]– К.: Наук. світ, 2001. – С. 132—136.
 1. Благодаренко Л.Ю. Наступність у підготовці вчителів фізики /Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // VІ Всеукраїнської наукової конференції „Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” : матеріали / Миколаївський державний педагогічний університет. – Миколаїв, 2001. – С. 3—6.
 1. Благодаренко Л.Ю. Особливості самостійної роботи учнів педагогічних класів та підвищення її ефективності / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – C. 37—41.
 1. Благодаренко Л.Ю. Теорема Остроградського—Гауса в курсі фізики педагогічного класу фізико—математичного профілю / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського (26—27 вересня 2001 р.). –Полтава: Пдпу, 2001. — С.87—89.
 1. Бурдейна Н.Б. Інформаційні технології в навчальному процесі /Бурдейна Н.Б., Благодаренко Л.Ю., Мініч Л.В. // УП Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали. — К. : НПУ, 2002. – С.62.
 1. Благодаренко Л.Ю. Концептуальні відмінності традиційного та особистісно—орієнтованого навчання / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // УП Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали.— К.: НПУ, 2002. — С.28
 1. Благодаренко Л.Ю. “Лазери. Створення та застосування квантових генераторів” в ХІ класі / Благодаренко Л.Ю. // Фізика та астрономія в школі. — 2002. – №3. — С. 9—13.
 1. Благодаренко Л.Ю. Педагогічні класи фізико—математичного профілю як форма поглибленого вивчення фізики / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П., Шут М.І. // Матеріали доповідей Всеукраїнської науково—практичної конференції “Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти”. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2002. – С. 64—65.
 1. Фізика. Поради абітурієнтам : навч.—метод. видання / М.І.Шут, Л.Ю.Благодаренко, П.В.Бережний, А.В.Касперський; за ред. М.І.Шута ; НПУ імнені М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2002. – 55 с.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка