Бібліографічний покажчикСторінка36/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5.72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Благодаренко Л.Ю. Формування поняття ”Електоромагнітне поле” при вивченні теми “Електромагнітні хвилі” в ХІ класі / Благодаренко Л.Ю.; переклад Євгена і Надії Коршак // Фізика та астрономія в школі. — 2002. — №6. – С.8—12.
 1. Благодаренко Л.Ю. Технологія модульного навчання фізики / Благодаренко Л.Ю. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.24.
 1. Демонстраційний експеримент з фізики : навч. посібник / Шут М.І., Биков В.Ю., Кучменко О.М., Адаменко І.І., Жук Ю.О., Плахтієнко О.М., Касперський А.В., Благодаренко Л.Ю., Сергієнко В.П., Заболотний В.Ф. ; за ред. Шута М.І., Бикова В.Ю. — К.: ВЦ “Просвіта”, 2003. – 237 с.
 1. Мініч Л.В. Дидактичні основи створення модульних навчальних програм з фізики / Л.В.Мініч, Л.Ю. Благодаренко // ІХ Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. – К.: НПУ, 2004. – С. 25.
 1. Благодаренко Л.Ю. Методика застосування особистісно—орієнтованого навчання при проведенні занять з фізики /Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П., Шут М.І. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. – Вип. 3: в 3—х т., т.2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 22—25.
 1. Благодаренко Л.В. Методологічні аспекти підготовки фахівців з фізики / Л.В.Благодаренко, М.І. Шут // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 12.
 1. Благодаренко Л. Особливості навчальної програми узагальнення знань з фізики для учнів 11—х класів в системі особистісно—орієнтованого навчання / Л. Благодаренко, Л. Мініч, М. Шут //Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки / КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград: РВВ КДПУ. – 2004. – Вип. 55. – С. 22—26.
 1. Бурдейна Н.Б. Використання телекомунікаційних, інформаційних і комп’ютерних технологій у дистанційному навчанні / Н.Б. Бурдейна, Л.Ю. Благодаренко //Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – С. 259—261.
 1. Благодаренко Л.Ю.Застосування евристичних методів пізнання як умова творчої організації навчального процесу з фізики /Л.Ю. Благодаренко, М.І. Шут //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. педагогічна: Дидактики дисциплін фізико—математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець—Подільський: КПДУ, 2004. – Вип. 10. – С. 102—104.
 1. Благодаренко Л. Історично—науковий матеріал з фізики як фактор національного виховання учнів / Благодаренко Л., Мініч Л., Шут М. //Наукові записки / КДПУ ім. В. Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2005. – Вип. 60, ч.2. – С. 9—12.
 1. Бурдейна Н.Б. Лекційний зошит як форма вдосконалення організації лекційних занять з фізики у будівельних вищих навчальних закладах / Бурдейна Н.Б., Благодаренко Л.Ю. // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер. Педагогічна : Дидактика фізики в контексті Болонського процесу. – Кам’янець—Подільський : КПДК, 2005. – Вип. 11. – С. 120—121.
 1. Благодаренко Л.Ю.Методологічна сутність сучасних технологічних моделей навчання / Благодаренко Л.Ю., Мініч Л.В., Шут М.І. // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер. Педагогічна : Дидактика фізики в контексті Болонського процесу. – Кам’янець—Подільський : КПДУ, 2005. – Вип. 11. – С. 13—15.
 1. Благодаренко Л.Ю. Технології особистісно—орієнтованого навчання фізики: навч.—метод. посібник / Благодаренко Л.Ю.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 112 с.
 1. Благодаренко Л.Ю. Формування готовності учнів до самоосвіти у процесі самостійної роботи / Благодаренко Л.Ю., Мініч Л.В., Шут М.І. // Збірник наукових праць /Херсонський державний університет. Педагогічні науки.– Херсон: Вид—во ХДУ, 2005. – Вип. 38. – С. 62—66.
 1. Мініч Л.В. Дидактичні основи створення модульних програм з фізики/ Мініч Л.В., Благодаренко Л.Ю.// Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2006. — №2. – С. 81—83.
 1. Бурдейна Н.Б. Зошит для практичних та індивідуальних занять як форма вдосконалення організації практичних занять з фізики у будівельних вищих навчальних закладах / Бурдейна Н.Б., Благодаренко Л.Ю. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер. педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець—Подільський : КПДУ, 2006. – Вип. 12. – С. 180—182.
 1. Благодаренко Л.Ю.Методологічні аспекти підготовки фахівців з фізики/ Благодаренко Л.Ю., Шут М.І. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.3: Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2006. – Вип.2. – С. 20—22.— Літ.: 4 н.
 1. Благодаренко Л. Підручник з фізики як комплексна інформаційна модель освітнього процесу / Благодаренко Л. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / гол. ред.: М.Т. Мартинюк. – К.: Наук. світ, 2006. – С. 24—28.
 1. Благодаренко Л.Ю. Підручник з фізики як концентр основних досягнень у розробці змісту та методів навчання / Благодаренко Л.Ю. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець—Подільський: КПДУ, 2006. – Вип. 12. – С. 180—182.
 1. Благодаренко Л.Ю. Відновлення професійно—орієнтаційної роботи у процесі навчання фізики в основній школі/ Благодаренко Л.Ю., Шут М.І. // Збірник наукових праць Кам’янеь—Подільського державного університету: Сер. Педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Кам’янеь—Подільський: КПДУ, 2007. – Вип. – 13. – С. 63—65.
 1. Благодаренко Л.Ю. Методичні підходи до створення нового підручника з фізики / Благодаренко Л.Ю., Шут М.І. // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип.72, ч. 2. – С. 17—21.
 1. Бондаренко С.І. Вплив природи та вмісту мінеральних наповнювачів на теплофізичні властивості композиційних матеріалів на основі деяких поліолефінів /Бондаренко С.І., Барановський В.М. //П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — С. 140.

 2. Ясінський А.М. Проблеми формування інформаційної культури студентів при розв'язуванні задач з курсу загальної фізики Ясінський А.М., Бондаренко С.І. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С. 116.

 3. Бондаренко С.І. Вплив природи та вмісту мінеральних наповнювачів на структурні параметри поліпропілену/ Бондаренко С.І., Качановська Л.Д., Макаров В.Г., Барановський В.М. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 2 : Фізико—математичні науки.— К. : НПУ, 2001. –С . 26—31.

 4. Шут М.І. Рейтингова система оцінювання знань студентів в курсі загальної фізики: методичні рекомендації / Шут М.І., Вернидуб Р.М., Возний Р.О., Благодаренко Л.Ю., Бондаренко С.І.; НПУ ім.М.П.Драгоманова. — Київ: НПУ, 2002. – 14 с.

 5. Akinay A.E. Prediction of Long—Term Performance of Blends and Heterogeneous Compositions based on Polypropylene / Akinay A.E., Bondarenko S., Brostow W. // Materials of the 7th All—Ukrainian scientific conference “Fundamental and professional grounding of specialist in physics”. — Kyiv: 2002. —Р. 106.

 6. Acoustical Methods appiications for investicatiom of adhesively bonded structures /S. Bondarenko, R. Maev, E. Maeva, I. Severina //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.79—80.

 7. Бондаренко С.І. Ультразвукові дослідження адгезійних структур: сучасний стан проблеми / Бондаренко С.І. // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. — Київ:НПУ, 2003. – С. 9—18.

 8. Maeva E. Acoustical Methods for the Investigation of Adhesively Bonded Structures: A Review / Maeva E., Severina I., Bondarenko S., Chapman G., O’Neill B., Severin F., Maev R. // Canadian Journal of Physics. — 2004. — V. 82 (12). – Р.981—1025.

 9. Підвищення ефективності вищої освіти – визначальний чинник зростання суспільно—економічного потенціалу держави: інформаційно—аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки (22—23 лютого 2006 року)/ Болюбаш Я.Я., Фоменко М.М., Бондаренко С.І. — Київ, 2006. – 74 с.

 10. Фоменко М.М. Забезпечення якості вищої освіти – необхідна умова інноваційного розвитку держави і суспільства: інформаційно—аналітичні матеріали підсумкової колегії Міністерства освіти і науки (1—2 березня 2007 року)/ Фоменко М.М., Бондаренко С.І., Кретович С.С., Семілетова С.С. — Київ, 2007. – 89 с.

 11. Зазимко Н.М. Мікроструктура поверхні руйнування поліметилметакрилату при зміні параметрів імпульсу навантаження/ Зазимко Н. М., Шут М. І. // Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – Київ: НПУ, 2002. – № 3. – С. 5—11.
 1. Зазимко Н.М. Вивчення мікроструктури поверхні руйнування поліметилметакрилату при зміні амплітудо—часових параметрів імпульсу навантаження / Зазимко Н.М // Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка : зб. наук. пр. Сер.: Фіз.—мат. науки. –Полтава, 2002. – Вип. 1(22). – С.63—67.
 1. Зазимко Н.М. Мікроструктура поверхні руйнування твердих полімерів при зміні амплітудно—часових параметрів імпульсу навантаження / Зазимко Н.М., Січкар Т.Г. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. –К.: НПУ, 2002. — С. 96.
 1. Зазимко Н.М.Структурні особливості тверднення епоксидного полімеру в постійному магнітному полі / Зазимко Н.М., Шут М.І. //Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. – Київ: НПУ, 2003. – № 4. – С. 3—8.
 1. Зазимко Н.М. Релаксаційні переходи і міцність полі метилметакрилату / Зазимко Н.М. // Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка: зб. наук. пр. Сер. Фізико—математичні науки. – Полтава, 2003. – Вип. 6(33). – С. 19 – 27.
 1. Зазимко Н.М. Руйнування епоксидних полімерів при імпульсному навантаженні / Зазимко Н.М. // V Української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук, (20 – 21 травня 2003 р., Київ). – К., 2003. – С. 57.
 1. Зазимко Н.М. Фотопружний аналіз енергії утворення вільної поверхні при руйнуванні полімерів / Зазимко Н.М., Шут М.І. //Матеріали Міжнародної науково—практичної конференції “Структурна релаксація у твердих тілах”. — Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. – С. 198—199.
 1. Зазимко Н.М. Аналіз потоків енергії поблизу вершини тріщини при імпульсному навантаженні полімерних пластин /Зазимко Н.М., Шут М.І. // Фізика конденсованих високомолекулярних систем: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне: РДГУ, 2004. – Вип. 10 . – С.54—56.
 1. Малежик М.П. Визначення динамічних напружень за допомогою одноканального лазерного поляриметра / Малежик М.П., Зазимко Н.М. //Наукові вісті НТУУ „КПІ”. –К., 2004. — № 5. – С.87—91.
 1. Зазимко Н.М. Структурні фактори, що визначають процес динамічного руйнування в епоксидних полімерах / Зазимко Н.М., Шут М.І. // Х Українська конференція з високомолекулярних сполук,( 12 – 14 жовтня 2004). – Київ, 2004. – С. 206.
 1. Зазимко Н.М. Дослідження формування напружено—деформованого стану поблизу вершини тріщини в полімерній пластині при імпульсному навантаженні / Зазимко Н.М., Малежик М.П., Шут М.І. // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2005. – № 2. – С. 52—55.
 1. Зазимко Н.М. Вплив постійного магнітного поля на особливості тверднення магнітних полімерів / Н. М. Зазимко, М.І. Шут, Т.Г. Січкар, П.М. Малежик //Фізика конденсованих високомолекулярних систем: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Вип. 12. — Рівне: РДГУ, 2007. — С. 86—88.
 1. Касперський А.В. Методичне та організаційне забезпечення вивчення основ радіоелектроніки в школі / АВ.Касперський, С.І.Козеренко // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — С.112—113.
 1. Тестовий контроль з радіотехніки, як умова інтенсифікації навчально—пізнавальної діяльності / А.В.Касперський, О.М.Сташкевич, С.І.Козеренко, М.І.Шут // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова : ювілейний вип.– К.: НПУ, 2000. – Ч.1. — С.125—139.
 1. Касперський А.В. Використання блочно—модульних універсальних навчаль­них комплексів “Радіоелектроніка” при вивченні електромагнітних явищ та радіоелектронних процесів / Касперський А.В., Шут М.І. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 43. — С.24—31
 1. Електрика та магнетизм: задачі і тестові завдання: практикум /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. А.В.Касперський, О.М.Страшкевич, Н.В.Філоненко, А.А.Лоха; за ред. А.В.Касперського. – К., 2001. — 92 с.
 1. Касперський А.В. Деякі особливості дидактики дистанційного вивчення розділу “Електрика і Магнетизм” / А.В.Касперський, Т.Г.Січкар, О.М.Сташкевич // VIІ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” : матеріали. – К.: НПУ, 2002. — С.31.
 1. Підгірська О.М. Електронні основи обчислю вальних елементів /О.М.Підгірська, А.В.Касперський, С.І.Козеренко // Збірник студентських наукових праць /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — С.48—51.
 1. Касперський А.В. Наступність і дієвісність у вивченні радіоелектроніки / А.В.Касперський, С.І.Козеренко // Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2002. – Ч.2. – С. 93 – 95. – Літ.: 3 н.
 1. Кучменко О.М. Особливості самолстійної роботи при заочній формі навчання при вивяченні фізики в педагогічному вузі //Кучменко О.М., Касперський А.В. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – Вип.43. – С. 139—149.
 1. Радіоелектроніка. Принцип симплексного і дуплексного радіозв’язку. Методична розробка / АВ.Касперський, С.І.Козеренко, А.А.Гриценок. – К., 2002. — 30 с.
 1. Касперський А.В. Радіоелектроніка. Елементи обчислювальної техніки: методична розробка / АВ.Касперський, С.І.Козеренко. – К., 2002. – 10 с.
 1. Касперський А.В. Радіоелектроніка. Радіотехнічні пристрої: методична розробка / АВ.Касперський, С.І.Козеренко. – К., 2001. — Ч.1. – 54 с.
 1. Касперський А.В. Система формування знань з радіоелектроніки у середній та вищій школах/ А.В.Касперський /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 325 с.
 1. Касперський А.В. Організація та аналіз результатів педагогічного дослідження / А.В.Касперський, О.М.Кучменко, Р.С.Білецька // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, присвячена 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 10—11.
 1. Касперський А.В. Експериментальні задачі з фізики /А.В.Касперський, О.М.Кучменко // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 43.
 1. Касперський А.В. Практика впровадження комп’ютерних посібників та мультимедійних засобів при вивченні радіоелектроніки /А.В.Касперський, С.І.Козеренко // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 19.
 1. Касперський А.В. Радіоелектроніка у підготовці учителів фізики /А.В.Касперський, Т.Г.Січкар // Збірник наукових праць Уманського ДПУ ім. П. Тичини. – К.: Наук. світ, 2004 – С.118—121.
 1. Касперський А.Тестові завдання для діагностики рівня вивчення інтегрованих розділів фізики й радіоелектроніки в школі та ВНЗ /А.Касперський, Р.Кухарчук //Фізика та астрономія в школі. – 2004. — № 4. – С.38—41.
 1. Типова програма з дисципліни “Радіоелектроніка та електронні системи”/ А.В.Касперський, М.І.Шут, С.І.Козеренко. — К.: Вид—во НПУ, 2004. – 17 c.
 1. Касперський А.В. Електронне регулювання і стабілізація деяких фізичних параметрів : методична розробка / А.В.Касперський, С.І.Козеренко; НПУ імені М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. – 63 с.
 1. Культура графіки на уроках фізики / А.В.Касперський, В.Д.Селезень, Т.Г.Січкар //Фізика та астрономія в школі. – 2006. — С.23—25.
 1. Вибрані питання історії електрорадіотехніки. Розділ 2. «Електрика і магнетизм»: короткий хронологічний довідник : навч. посібник /А.В.Касперський, І.Т.Богданов, Л.В.Мініч, Т.Г.Січкар; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. — 39 с.
 1. Касперський А.В. Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу “Радіоелектроніка і електронні системи” : тестові завдання / А.В.Касперський, С.І.Козеренко; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2007. – 19 с.
 1. Козеренко С.І. Спіновий транзистор / С.І.Козеренко // Фізика і астрономія в школі. — 2000.— № 1. — С. 1.
 1. Козеренко С.І. Електронний двовхідний комутатор на логічних елементах до осцилографа / С.І.Козеренко, О.М.Фризюк // Фізика і астрономія в школі. — 2001. — №6. — С. 19, 23.
 1. Козеренко С.І. Радіоелектроніка. Радіотехнічні пристрої: методична розробка / С.І.Козеренко, АВ.Касперський. – К., 2001. — Ч.2. – 66 с.
 1. Козеренко С. Фотографії з екрана телевізора / С.І.Козеренко // Фізика і астрономія в школі. — 2001. — № 3. – С. 13.
 1. Козеренко С.І. До виконання лабораторної роботи “Вивчення холодильника” / С.І.Козеренко // Фізика і астрономія в школі. — 2002. — №4. — С. 37 – 39.
 1. Козеренко С.І. Методика викладання радіотехніки у педагогічних вузах / С.І.Козеренко // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, присвячена 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 11—12.
 1. Козеренко С.І. Комп’ютеризація лабораторного практикуму з радіоелектроніки як форма інтенсифікації роботи студентів / Козеренко С.І. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнар. наук.—практ. конф. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — С. 75—77.
 1. Козеренко С.І. Лабораторна робота “Вивчення дії польового транзистора”/ Козеренко С.І. // Фізика і астрономія. – 2006. — №5. — С. 21 – 22.
 1. Козеренко С.І. Основи обчислювальної техніки: лабораторний практикум / С.І. Козеренко, А.В. Касперський; НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. — 76 с.
 1. Визначення перколяційних характеристик та фрактальних розмінностей кластерів компонентів у системі поліхлортрифторетилен — йодид срібла / Семко Л.С, Горбик П.П., Огенко В.М., Левандовський В.В., Гаркуша О.М. // Доповіді HAH України. — 2000. — №9. — С.94—100.
 1. Дослідження теплопровідності системи поліхлор —трифторетилен — дисперсний йодид срібла / Горбик П.П., Левандовський В.В., Гаркуша О.М., Бакунцева М.В., Янчевський Л.К. //П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — С.231.
 1. Электрофизические свойства системы полихлорфторэтилен — дисперсный йодид серебра в сверхвысокочастотном диапазоне /Гаркуша О.М., Горбик П.П., Дзюбенко Л.С., Левандовский В.В., Махно С.Н., Бакунцева М.В. //Металлофизика и новейшие технологии. — 2000. — Т.22, №8. — С.12—18.
 1. Термодинамічний спосіб кількісної оцінки взаємодії компонентів полімерних композиційних матеріалів з дисперсними наповнювачами, що мають фазові нестабільності / Левандовський В.В., Горбик П.П., Гаркуша О.М., Янчевський Л.К., Бакунцева М.В. // Труды II Международной научно—технической конференции "Композиционные материалы." — К.: НТУУ "КПИ", 2001. — С.90.
 1. Физико—механические и теплофизические свойства системы дисперсный иодид серебра – полихлортрифторэтилен / Гаркуша О.М., Горбик П.П., Левандовский В.В., Янчевский Л.К., Бакунцева М.В. //Металлофизика и новейшие технологии. — 2001. — Т.23, №6. — С.797—809.
 1. Вплив ультразвуку на пористість і формування властивостей високонаповнених композиційних матеріалів / Левандовський В.В., Горбик П.П., Огенко В.М., Янчевський Л.К., Рокицький М.О. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. — С.100.
 1. Вплив ультразвуку на пористість і формування властивостей високонаповнених композиційних матеріалів системи ПХТФЕ – Cr /Левандовський В.В., Горбик П.П., Янчевський Л.К., Рокицький М.О. // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2002. — №3. — С. 17—20.
 1. Вплив ультразвуку на пористість і формування властивостей високонаповнених композиційних матеріалів/ Левандовський В. В., Горбик П. П., Огенко В. М., Янчевський Л. К., Рокицький М.О. //VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. – С. 100.
 1. Дилатометричні автоколивання у високонаповнених композиційних матеріалах / Левандовський В.В., Янчевський Л.К., Горбик П.П., Огенко В.М., Гаркуша О.М., Рокицький М.О. //VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали. — К.: НПУ, 2002. – С. 99.
 1. Особливості поведінки температурного коефіцієнта лінійного розширення системи поліхлортрифторетилен — йодид срібла /Бакунцева М.В., Гаркуша О.М., Горбик П.П., Левандовський В.В., Янчевський Л.К. // Доповіді HAH України. — 2002. — №9. — С.95—99.
 1. Патент на секр. винахід №138 / Гаркуша О.М., Горбик П.П., Левандовський В.В., Махно С.М., Огенко В.М., Чуйко О.О., Янчевський Л.К. Зареєстровано в Департаменті інтелектуальної власності України 27.09.2005 за заявкою № 2002075993 від 19.07.2002.
 1. Теплопроводность системы полихлортрифторэтилен —дисперсный йодид серебра / Левандовский В.В., Горбик П.П., Гаркуша О.М., Янчевський Л.К., Бакунцева М.В. // Металлофизика и новейшие технологии. — 2002. —№9. — С.1221—1229.
 1. Явище збудження дилатометричних автоколивань у високонаповнених композиційних матеріалах / Левандовський В.В., Горбик П.П., Чуйко О.О., Шут М.І., Янчевський Л.К., Гаркуша О.М., Рокицький М.О. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. – К. : НПУ, 2002. — №3. – С.9—16.
 1. Вплив діоксиду кремнію на діелектричні властивості системи поліхлортрифторетилен — дисперсний йодид срібла /Горбик П.П., Левандовський В.В., Мазуренко Р.В., Махно С.М. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2003. — Вип.4. – С. 110—115.
 1. Властивості матричної дисперсної системи поліхлортрифторетилен — йодид срібла — діоксиду кремнію /Мазуренко Р.В., Горбик П.П., Махно С.Н., Левандовський В.В. //Международная школа — семинар для молодых ученых "Наноматериалы в химии и биологии". — К., 2004. — С.84.
 1. Вплив дисперсних йодиду срібла та діоксиду кремнію на властивості полімерних наноструктурних композиційних матеріалів /Горбик П.П., Левандовський В.В., Мазуренко Р.В., Махно С.М., Рокицький М.О., Янчевський Л.К. // Наноструктурні системи. Електронна, атомна будова і властивості (НАНСИС 2004): тези конф. /Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. — К.: Академперіодика, 2004. — С.187.
 1. Вплив пірогенного діоксиду кремнію на молекулярну рухливість полімера в системі поліхлортрифторетилен — йодид срібла /Мазуренко Р.В., Горбик П.П., Левандовський В.В., Янчевський Л.К.,
  Махно С.М. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С .70.
 1. Особливості дилатометричної поведінки
  композитів типу йодид срібла – поліхлортрифторетилен / Горбик П.П., Левандовський В.В., Янчевський Л.К., Мазуренко Р.В.,
  Махно С.М., Рокицький M.Ö. // Друга Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. — Чернівці: Рута, 2004. — Т.2. — С.366—367.
 1. Термічно стимульовані коливання розмірів у системі поліхлортрифторетилен — дисперсний йодид срібла / Гаркуша О.М., Горбик П.П., Левандовський В.В., Мазуренко Р.В., Рокицький М.О., Янчевський Л.К., Чуйко О.О. // Доповіді HAH України. — 2004. — №5. — С.143—146.
 1. Хвильвий опір і поглинання ультразвуку полімерних композиційних матеріалів системи ПХТФЕ—Cr /Рокицький М.О., Левандовський В.В., Янчевський Л.К. // IX Всеукраїнська наукова конференція «Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики»: матеріали. — К.: НПУ, 2004. — С.69.
 1. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на теплофізичні властивості полімерних матеріалів / Горбик П.П., Мазуренко Р.В., Левандовський В.В., Махно СМ., Янчевський Л.К., Чуйко О.О. //Наностистеми, наноматеріали, нанотехнології : зб. наук. пр. — К.: РВВ УМФ, 2005. — Т.З, вип.4. — С.1005—1012.
 1. Вплив діоксиду кремнію на електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен — йодид срібла / Горбик П.П., Мазуренко Р.В., Левандовський В.В., Махно СМ., Чуйко О.О. // Доповіді HAH України. — 2005. — №5. — С.133—137.
 1. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на
  теплофізичні властивості полімерних матеріалів / Горбик П.П., Мазуренко Р.В., Левандовський В.В., Махно СМ.,
  Янчевський Л.К., Чуйко О.О. //Наностистеми,
  наноматеріали, нанотехнології : зб. наук. пр. — К.: РВВ.УМФ. — 2005. — Т.З, вип.4, XV ст. — С.274.
 1. Properties of Nanodimensional Silicon Dioxide Modified with Silver Iodide / P.P. Gorbyk, V.V. Levandovskyi, R.V. Mazurenko, S.M. Makhno, V.M. Mishchenko, O.I. Orans’ka, A.A. Chuiko, and M.A. Rokytskyi //Book of Abstracts of Inernational Conference “Nanomaterials in Chemistry, Biology and Medicine”, (Kyiv, Ukraine, September 14—17, 2005). – К., 2005. — Р.147.
 1. Properties of nanodimensional silicon dioxide modified with silver iodide / Gorbik P.P., Levandovs'kyi V.V., Mazurenko R.V., Makhno S.M., Mishchenko V.M., Orans'ka O.I., Kondratenko E.V., Chuiko O.O. // Physics and chemistry of solid state. — 2006. — Vol.7. — №4. — P.713—716.
 1. Electrophysical properties of polymer composites penton – silver iodide system in SF—region okits’kyi M.A./ Gorbyk P.P., Levandovskyi V.V., Makhno S.M., Kondratenko O.V., Shut N.I. // Functional Materials 14. — Kharkov, 2007.— № 1. – P. 1—5.
 1. Явища та ефекти в нанорозмірних системах на основі речовин з фазовими переходами / Левандовський В.В., Махно СМ., Мазуренко Р.В., Горбик П.П. //Нанорозмірні системи. Будова — властивості — технології (НАНСИС 2007). — К.: РВВ УМФ, 2007. – С. 102.
 1. Мініч Л.В. Дидактичні основи створення модульних навчальних програм з фізики /Л.В.Мініч, Л.Ю.Благодаренко // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.25.
 1. Богуславська Н.М. Дослідження шарів карбіду кремнію методом спектроскопії ІЧ відбивання / Богуславська Н.М., Пасічник Ю.А. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000.− C.175.
 1. Venger E.F. Effect of Plasmon—Phonon Coupling Anisotropy on the Reflection Coeffitient of Polar Semiconductor Zno and SiC—6H / Venger E.F., Davidenko S.M., Melnichuk A.V., Melnichuk L.Ju., and Pasechnik Ju.A. //Proceeding the Third International Conference on Advantced Semiconductor Devices and Microsystems. — Slovakia. −16—18 2000. IEEE Catalog N. −00EX386. − P. 343—346.
 1. Богуславская Н.Н. Измерение электрофизических параметров тонких слоев карбида кремния методом спектроскопии и отражения /Богуславская Н.Н., Венгер Е.Ф., Пасечник Ю.А. //Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. − 2000. − Вып.35. − С. 161—176.
 1. Venger E.F. Investigation of thin semiconductor zinc oxide films on semiconductor SiC—6H substrates using IR spectroscopy/ Venger E.F., Davidenko S.M., Melnichuk A.V., Melnichuk L.Ju., and Pasechnik Ju.A. //Abstracts of V International Conference “Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics”. — Kiev (Ukraine). — 2000. – P. 72.
 1. Venger E.F. Optical and mechano—optical modulator of IR electromagnetic radiation / Venger E.F., Davidenko S.M., Melnichuk A.V., Melnichuk L.Ju., and Pasechnik Ju.A. // Abstracts of V International Conference “Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics”. — Kiev (Ukraine). — 2000. – P. 29.
 1. Поверхневі плазмон—фононні поляритони в шаруватих cтруктурах на основі 6Н SIC / Аніщенко В.О., Венгер Є.Ф., Давиденко С.М., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Ю.А. Пасічник // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — C.180.

 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за I квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка