Бібліографічний покажчикСторінка37/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Пасічник Ю.А. Фізика, навчання і Інтернет / Пасічник Ю.А. //П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. − C.82.
 1. Пасічник Ю.А. Вплив окису цинку на просторову структуру поля поверхневих поляритонів сапфіра в системі окис цинку – сапфір /Пасічник Ю.А., Стеценко Т.П., Сухенко О.І. //Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. Фіз.—мат. науки. − К.: НПУ, 2001. −№2. — C. 95—100. — Літ.: 5 н.
 1. Dispersion and damping of surface polaritons of spinel МgАl2O4/ Pasechnik Yu. A., Boguslavska N.N., Venger E.F., Shportko K.V. //Proceeding of the XV International Scholl—Seminar "Specrtoscopy of Molecules and Crystals". Abstracts. Chernihiv, (23—30 June 2001). – Kyiv, 2001. − P.25.
 1. Дослідження поверхневих збуджень в оптично—анізотропних кристалах модифікованим методом порушеного повного внутрішнього відбивання /Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. //Фізико—математичний збірник. – Ніжин : НДПУ, 2001. – С.63—73.
 1. Дослідження електрофізичних властивостей сильно легованих шарів оксиду цинку на діелектричних та напівпровідникових підкладинках методами ІЧ— спектроскопії / Аніщенко В.О., Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. //VІІІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок : матеріали конф. — Івано—Франківськ, 2001. − С. 169—170.
 1. Effect of mixed plasmon—phonon excitations on the coefficient of reflection from surfaces of optically—anisotropic ZnO and SiC—6H/ Anischenko V.O., Venger E.F., Melnichuk O.V., Melnichuk L.Ju., and Pasechnik Ju.A. //Proceeding of the XV International Scholl—Seminar "Specrtoscopy of Molecules and Crystals". Abstracts. Chernihiv,( 23—30 June 2001). –Kyiv, 2001. − P. 112.
 1. Поверхневі поляритони шпінелі MgAl2O4 / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Вісник Львівського університету.Сер. Фізична. − 2001. −Вип.34. − С.283—285.
 1. Поверхневі поляритони шпінелі MgAl2O4 / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. // Miжнародна конференцiя молодих науковців з теоретичної та експериментальної фiзики ЕВРІКА —2001: тези доп. /Львівський національний університет ім. І. Франка, ( 15—21 травня 2001р.). −Львів, 2001. — С.116.
 1. Спектри відбивання шпінелі MgAl2O4 у ділянці залишкових променів / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Miжнародна конференцiя молодих науковців з теоретичної та експериментальної фiзики ЕВРІКА —2001: тези доп., (15—21 травня 2001 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка.−Львів, 2001. — С.72—73.
 1. Спектри відбивання шпінелі MgAl2O4 у ділянці залишкових променів / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Вісник Львівського університету. Сер.: Фізична. − 2001. − Вип. 34. — С.142—145.
 1. Венгер Є.Ф. Спектроскопія залишкових променів / Венгер Є.Ф., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. /НАН України, Ін—т фізики напівпровідників. – К. : Наукова думка, 2001. — 191 с.: іл., табл. 1. Спектроскопія залишкових променів MgAI204 / Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. — К.: НПУ, 2001. – Вип.2. – C.130—143.
 1. Спектроскопія шпінелі MgAl2O4 в області залишкових променів /Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Вернидуб Н.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. // Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. Фіз.—мат. науки. — №2. − 2001. − C. 130—143.
 1. Пасічник Ю.А. Використання Інтернет при викладанні фізики у студентів природничо—математичних дисциплін /Ю.А.Пасічник //Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2002. – Ч.3. – С. 181—184. – Літ.: 3 н.
 1. Вплив затухання на плазмон—фононні спектри в області залишкових променів ZnO/ Богуславська Н. М., Вернидуб Н.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //VІІ Всеукраїнська науково—практична конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, (31 травня –1 червня 2002 р.) : матеріали / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – С.142.
 1. Вплив затухання на плазмон – фононні спектри в області залишкових променів ZnO / Богуславська Н. М., Вернидуб Н.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. − 2002. − №3. − С.48—55.
 1. Дисперсійна залежність та просторова структура поля сингулярних поверхневих поляритонів в 6H—SiC Ю / Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Mіжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА—2002: тези доп. (15—21 травня 2002 р.) /Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2002. − С. 15.
 1. Дисперсійна залежність та просторова структура поля сингулярних поверхневих поляритонів в 6H—SiC / Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Вісник Львівського університету. Сер.: Фізична. – Львів, 2002. — Вип.35. — С. 5.
 1. Пасічник Ю.А. Застосування телекомунікаційних технологій при викладанні фізики / Пасічник Ю.А. //Збірник наукових праць “Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики”.– Кривий Ріг, 2002. — Т.2. – C.255—257.
 1. Поверхностные поляритоны новых типов в анизотропных полупроводниках / Богуславская Н. Н., Венгер Е.Ф., Пасечник Ю.А., Шпортько К.В. //Тези і матеріали доповіді на 1—й Українській науковій конференції з фізики напівпровідників (з міжнародною участю) УНКФП—1, Україна, (Одеса, 10—14 вересня 2002 р.). — Одеса, 2002. – С.89*.
 1. Поверхневі поляритони системи (InSb)1—x (CdTe)x./ Богуславська Н. М., Вялий М.Г., Кнорозок Л.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //VІІ Всеукраїнська науково—практична конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики", (31 травня —1 червня 2002 р.) /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – С.141.
 1. Поверхневі поляритони системи (InSb)1—x(CdTe)x. / Богуславська Н. М., Вялий М.Г., Кнорозок Л.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. − 2002. − №3. − С.4.
 1. Поверхневі поляритони в ZnSiP2 / Венгер Є.Ф., Богуславська Н. М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. // Перша Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (з міжнародною участю) УНКФП—1. Україн: зб. тез. (Одеса, 10—14 вересня 2002 р.). –Одеса, 2002. — Т.2. − С.50.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми інтеграції науки і освіти при викладанні фізики в педагогічних університетах /Ю.А.Пасічник //VП Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики",(31 травня—1червня 2002 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2002. – С.140.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми інтеграції науки і освіти при викладанні фізики в педагогічних університетах /Ю.А.Пасічник //Матеріали 2—ї Всеукраїнської конференції “Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики” (25–26 квітня 2002 р. м. Кривий Ріг). — Кривий Ріг, 2002. – С. 49.
 1. Restrahlen spectroscopy of MgAl2O4 / N.N.Boguslavska, E.F.Venger, N.M.Vernidub, Yu.A.Pasechnik, K.V.Shportko // Semiconductor Physics, Quantum electronics & Optoelectronics. — 2002. —V.5, №1. — Р.95—100.
 1. Фононні поляритони ZnSiP2 / Шпортько К.В., Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. // Mіжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА—2002: тези доп. /Львівський національний університет ім. І. Франка, (15—21 травня 2002 р.) − Львів, 2002. — С. 1.
 1. Фононні поляритони ZnSiP2 / Шпортько К.В., Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. // Вісник Львівського університету.Сер. Фізична. − Львів, 2002. − Вип.35. — С. 5.
 1. Шпортько К.В. Вплив анізотропії ZnP2. на спектри відбивання в області залишкових промінів / Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Пацкун І.І., Венгер Є.Ф. // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 4. – С.68—77. – Літ.:12 н.
 1. Дисперсійна залежність та просторова структура поля сингулярних поверхневих поляритонів в SiC—6H / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Вісник Львівського університету. Сер. Фізична. −Львів, 2003. − Bип. 36. − С.49—54.
 1. Дослідження структури “алмазоподібна плівка на монокристалі карбіду кремнію” методом спектроскопії ІЧ відбивання /Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Гонтарь О.Г., Горохов В.Ю. //Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики. Евріка —2003, (21—23 травня 2003 р.) : зб. тез. — Львів, 2003. −С. 80.
 1. Поверхневі поляритони нового типу в одновісних напівпровідниках Al2O3 / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. − C. 50.
 1. Спектроскопія ІЧ відбивання алмазоподібних плівок на монокристалах карбіду кремнію / Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Горохов В.Ю., Гонтарь О.Г., Венгер Е.Ф. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.53—54.
 1. Фононні поляритони ZnSiP2 / Шпортько К.В., Богуславська Н. М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. //Вісник Львівського університету. Сер. Фізична. – Львів, 2003. − Bип. 36. − С.77—85.
 1. Дисперсія діелектричної проникності та спектри ІЧ відбивання дифосфідів ZnP2, CdP2, ZnSiP2 / Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Корець М.С. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 106.
 1. Пасічник Ю.А. Поверхневі поляритони у дифосфідах ZnP2, CdP2, ZnSiP2 / Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. – К.: Препринт НПУ ім. М. Драгоманова, 2004. − 56 с.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми створення електронного підручника /Пасічник Ю.А., Заболотний В.Ф // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.18.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми створення електронного підручника /Пасічник Ю.А., Заболотний В.Ф. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер.: Педагогічна. − Кам’янець—Подільський, 2004. — Вип. 10. − С. 86—90.
 1. Reflection spectra of the phosphides in the region of residual beams /Shportko K.V., Pasechnik Yu. A., Venger E.F., Stezenko T.P. // Proc. European Congress on Molecular Spectroscopy. XXVII. – Krakow (Poland), 2004. – P. 380.
 1. Spectroscopy of the surface polaritons in the phosphides/ Shportko K.V., Pasechnik Yu. A., Venger E.F. // Proc. European Congress on Molecular Spectroscopy. XXVII. – Krakow (Poland), 2004. – P. 113.
 1. Пасічник Ю.А. Використання стандартів термінології у вивченні фізики / Пасічник Ю.А., Пашкевич О.С. //Збірник праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. − Вінниця, 2005. − С.25.
 1. Пасічник Ю.А. Невизначеність означень при викладанні фізики /Пасічник Ю.А., Заболотний В.Ф., Мислицька Н.А. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2005. — Т.2, вип. 5. — С.251—253.
 1. Проблеми використання державних стандартів в розбудові сучасної дидактики фізики / Пасічник Ю.А., В.Ф. Заболотний, Н.А. Мисліцька, В. Моргунюк //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. – Кам’янець—Подільський, 2005. – Вип. 11. — С. 157—160.
 1. Raman and fir reflection spectroscopy of ZnP2 and CdP2 single crystals /Baran J., Yu. A. Pasechnik, K.V. Shportko, M. Trzebiatowska—Gusowska, E.F. Venger //Матеріали VIII Міжнародної конференції з молекулярної спектроскопії, (Вроцлав(Польща), вересень, 2005 р.).—Вроцлав (Польща),2005.
 1. Reflection spectra of phosphides in the residual beams region / Venger E.F., Pasechnik Yu.A., Shportko K.V. //Journal of Molecular Structure 744—747. − 2005. − С.947—950
 1. Advanced dielectric permittivity model of anisotrpic single crystals Zn3P2 and ZnGeP2 in the infrared / Baran J., Pasechnik Yu. A., Shportko K.V., Trzebiatowska—Gusowska M., Venger E.F. // Proc. European Congress on Molecular Spectroscopy. XXVIII. – Instanbul (Turkey), 2006. – P. 267.
 1. Пасічник Ю.А. Мультимедійна лекція — дидактична основа викладання фізики у навчальних закладах / Пасічник Ю.А. //ІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція “Сучасні методичні системи навчання фізики і астрономії у загальноосвітній школі”(1—2 червня 2006 р.) на базі фізико—математичного факультету Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини. – Умань, 2006. – С.51.*
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми викладання фізики і Болонський процес / Пасічник Ю.А. // Організація навчально—виховного процесу у вищій школі у світлі входження України в європейський освітній простір: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф.(15—16 червня 2006 р.) /Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2006. – С.64.*
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми організаційно—змістового наповнення стандартів, програм і підручника з фізики / Пасічник Ю.А. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер.: педагогічні науки: зб. – Кам’янець—Подільський, 2006. – Вип. 12. — С. 299—303.
 1. Raman and FIR reflection spectroscopy of ZnP2 and CdP2 single crystals / Baran J., Pasechnik Yu.A., Shportko K.V., Trzebiatowska—Gusowska M., Venger E.F. // Journal of Molecular Structure. 792—793. − 2006. − C. 239—242.
 1. Сингулярні поверхневі поляритони в анізотропних напівпровідниках / Ю.В. Дема, Ю.А. Пасічник, Н.М. Богуславька, Є.Ф. Венгер //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. — К.: НПУ, 2006. — № 6. — С. 32—41
 1. Пасічник Ю.А. Створення дидактичних матеріалів до лекції з фізики при використанні інтернету / Пасічник Ю.А. //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Чернігів, 2006. Вип. 36(2). С.66—70.
 1. Заболотний В.Ф. «Фізичні величини. Закони» [розділ «Механіка»]: навч. посібник / Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Пасічник Ю.А. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 56 с.
 1. Пасічник Ю.А. Європейські перспективи і використання компетентністного підходу при викладанні курсу фізики / Пасічник Ю.А., Шишкін Г.О. //Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції «Безперервна фізико—математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи», ( 18–19 вересня 2007 р.) Бердянськ, 2007. С.70—72.
 1. Plasmon—phonon contribution in the permittivity of diphoshides single crystals in fir at low temperatures/ Shportko K.V., Pasechnik Yu. A, Wuttig M., Rückamp R., Trukhan V.M., Haliakevich T.V. // Программа III Международной научной конференции “Актуальные проблемы физики твердого тела”, ( 23—26 октября 2007 г., Минск). –Минск, 2007. – С.46.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми компетентністного підходу при викладанні курсу фізики у середніх і вищих навчальних закладах /Пасічник Ю.А. //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. — Чернігів, 2007. Вип. 46(2). С.66—70.
 1. Сингулярні поверхневі поляритони в одновісних напівпровідниках Al2O3, SiC—6H, ZnO, ZnSiP2 /Пасічник Ю.А., Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Дема Ю.В. : препринт / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2007. — 49 с.
 1. Пасічник Ю.А. Сучасна парадигма та проблеми використання стандарту фізико—математичної освіти у загальноосвітній і вищій школі / Пасічник Ю.А., Шишкін Г.О. //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ, 2007. № 4. С.818.
 1. Рокицький М.О. Метод термобаричного циклювання для забезпечення надійного механічного контакту при акустичних дослідженнях полімерних матеріалів / М.О. Рокицький // Студентські фізико—математичні етюди /НПУ імені М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2000. — №2. — С. 72—74.
 1. Рокицький М.О. Особливості дилатометричної поведінки композитів типу йодид срібла – поліхлортрифторетилен / М.О. Рокицький // Матеріали 2—ої Української наукової конференції з фізики напівпровідників. — Чернівці: Рута, 2004. – Т.2. – С. 366—367.
 1. Технологія та пристрій для приготування термопластичних ПКМ методом пресування / М.О. Рокицький, Д.В. Кирилов, Л.К. Янчевський, В.В. Левандовський // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фізико—математичні науки. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 5. – С. 58—62.
 1. Хвильовий опір і поглинання ультразвуку полімерних композиційних матеріалів системи ПХТФЕ – Cr / М.О. Рокицький, В.В. Левандовський, Л.К. Янчевський // IX Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2004. – С. 69.
 1. Тепло— та електрофізичні властивості композитів системи пентапласт – дисперсний суперіонний провідник (AgI)/ М.О. Рокицький, М.І. Шут, С.М. Махно, В.В. Левандовський, П.П. Горбик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер.1: Фізико—математичні науки /НПУ імені М.П. Драгоманова. –К., 2005. — № 6. – С. 43—49.
 1. Тепло— та електропровідність композитів системи пентапласт – дисперсний суперіонний провідник (AgI) /Рокицький М.О., Шут М.І., Махно С.М., Левандовський В.В., Горбик П.П. // Дисперсные системы: тез. докл. ХХІІ науч. конф. стран СНГ (18—22 сентября 2006 г.) – Одесса: Астропринт, 2006. – С. 285—286.
 1. Дослідження параметрів термічно стимульованих коливань лінійних розмірів полімерних композиційних матеріалів (лабораторна робота)/ Рокицький М.О., Мазуренко Р.В., Левандовський В.В., Горбачов В.О. //Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції (“Вища освіта — 2006”): зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф./ НПУ імені М.П. Драгоманова — К.: НПУ, 2007. – С. 377—386.
 1. Електрофізичні властивості полімерних композитів на основі йодиду срібла / Рокицький М.О., Горбачов В.О., Мазуренко Р.В., Махно С.М. // Автореферати доповідей Всеукраїнської з міжнародною участю конференції молодих учених “Наноматеріали в хімії, біології та медицині”. — К.: ІМФ НАН України, 2007. – С. 110.*
 1. Рокицький М.О. Тепло— та електропровідність композитів системи пентапласт – AgI / Рокицький М.О. // Матеріали 73—ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”. — К.: НУХТ, 2007. – С. 91.
 1. Січкар Т.Г. Калориметричне вивчення процесу склування в епоксидних композиціях / Т.Г.Січкар // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С.87.
 1. Січкар Т.Г. Калориметричне вивчення релаксаційних характеристик епоксидних полімерів / Т.Г.Січкар, Л.К.Янчевський //П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С.89.
 1. Організація самостійної роботи студентів фізичних спеціаль—ностей при вивченні розділів “ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ” та “РАДІОЕЛЕКТРОНІКа» /Т.Г.Січкар, А.В.Касперський, Т.П.Стеценко, С.Г.Цибін // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С.83.
 1. Relaxation properties of linear epoxy polymer / T.G.Sichkar, N.I.Shut, G.D.Danylenko, Yu.V.Muzichenko //Фізика конденсованих високомолекулярних систем. — Рівне, 2000. — Вип.8. – С.55—59.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка