Бібліографічний покажчикСторінка38/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Січкар Т.Г. Вплив пластифікатора на структуру та механічні властивості епоксидного полімеру / Т.Г.Січкар, О.М.Сташкевич // VI Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики”: матеріали. — Миколаїв, 2001. – С.298—302
 1. Релаксаційні процеси в епоксидній композиції модифікованій каучуком СКД ГТР / О.М.Сташкевич, Т.Г.Січкар, А.В.Касперський, В.Ф.Заболотний //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. — Київ: НПУ, 2001. – Вип. 2. – С.19—25.
 1. Січкар Т.Г. Релаксаційні характеристики процесу склування епоксидних полімерів в присутності модифікатора /Т.Г.Січкар, Л.К.Янчевський, О.В.Горшунов // VIІ Всеукраїнська наукова конференція «Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики» : матеріали. – К. : НПУ, 2002. – С.101.
 1. Високонаповнений композиційний матеріал на основі епоксидного полімеру / Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов, В.В.Сіпій, М.І.Шут //Вісник Полтавського державного педагогічного у—ту імені В.Г.Короленка. Сер.Фізико—математичні науки. — Полтава, 2003. — Вип.6(33). — С. 3—8.
 1. Особливості технології наповнених епоксидних композицій / О.В.Горшунов, С.М.Мірошніченко, Т.Г.Січкар // Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки.— К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, — 2003.— вип.3.— С.19—23.
 1. Січкар Т.Г. Релаксаційні процеси в епоксидних полімерах /Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов // Структурна релаксація у твердих тілах : зб. наук. пр. — Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. – С.212.
 1. Січкар Т.Г. Релаксаційні процеси в епоксидних полімерах / Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали, присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С .77—78.
 1. Січкар Т.Г. Вибір оптимального температур—но—часового режиму отвердження епоксидних композицій /Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов // IX Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали конф., присвячується 170—й річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фіз.—мат. факультету / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — Київ: НПУ, 2004. — С.68.
 1. Вплив наповнювача на теплофі—зичні та релаксаційні характе—ристики композицій на основі епоксидної смоли/. С.Л. Василенко, Т.Г. Січкар, М.І. Шут //Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне:РДГУ, 2004. — Вип.10. – С.92—95.
 1. Січкар Т. Г. Вплив металевого наповнювача на теплофізичні властивості полімерної матриці в композиціях на основі епоксидного полімеру / Січкар Т. Г., Горшунов О. В., Шут М. І. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 1. Фізико—математичні науки.— К.: НПУ, 2004.— №4.— С. 6—16.
 1. Вплив модифікуючих добавок на теплофізичні властивості епоксидних полімерів в процесі отвердження / Т.Г.Січкар, О.В. Горшунов, А.В. Касперський //Фізика конденсованих високомолекулярних систем / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2004. — Вип.1.— С.95—97.
 1. Вплив наповнювача на теплофізичні та релаксаційні характе—ристики композицій на основі епоксидної смоли / С.Л. Василенко, Т.Г. Січкар, М.І. Шут //Фізика конденсованих високомолекулярних систем : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2004. — Вип.10. – С.92—95.
 1. Січкар Т.Г. Електрика і магнетизм. Модуль №1 Електростатика /Січкар Т.Г. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 109 с.
 1. Січкар Т.Г. Електрика і магнетизм. Модуль №2: Постійний струм /Т.Г.Січкар. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. — 122 с.
 1. Калориметрический способ определения комплекса релаксационных характеристик эпоксидных полимеров / Т.Г.Сичкарь Л.К.Янчевский А.В.Горшунов, Н.И.Шут // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. — № 1. – С.228—231.
 1. Горшунов О.В. Теплофізичні властивості композицій на основі модифікованої епоксидної діанової смоли / О.В. Горшунов, Т.Г.Січкар //Десята українська конференція з високомолекулярних сполук (12—14 жовтня 2004р.) : тези доп. — Київ, 2004. — С.103.
 1. Вивчення кінетики тверднення епоксидних полімерів теплофізичними методами /Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов, Л.К.Янчевський, М.І. Шут // X Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготов—ка фахівців з фізики” : матеріали. — Миколаїв: МДУ, 2005. — С.95.
 1. Визначення релаксаційних характеристик процесу склування із аналізу форми калориметричних кривих / О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар //Фізика конденсованих високомолекулярних систем: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2005. – Вип. 11. — С.57—60.
 1. Дослідження властивостей сластопластів акустичними методами / Кирилов Д. В., Січкарь Т.Г., Шут М. І., Мишак В. Д., Семиног В.В. //Науковий часопис НПУ ім М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2005. — Вип.6. — С. 26.
 1. Вплив граничного шару полімеру на течію наповнених епоксидних композицій, що вміщують дисперсні металеві наповнювачі / С.Л.Василенко, Т.Г.Січкар, М.І.Шут // Дисперсные системы : ХХІІ научная конференция стран СНГ : тез. докл. (Одесса. 18—22 сентября 2006г.). – Одесса : Астропринт, 2006. — С. 85—86.
 1. Вплив металевого наповнювача на теплофізичні властивості полімерної матриці в композиціях на основі епоксидного полімеру /Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов, М.І.Шут // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 5. — С. 6—15.
 1. Граничні шари в металонаповнених епоксидних композиціях/ Горшунов О. В., Січкар Т. Г., Шут М. І. // Вісник Київського університету. Сер.: Фізико—математичні науки. – К., 2006. — № 1. — С. 345—354.
 1. Горшунов О.В. Граничні шари в металонаповне—них епоксидних композиціях / О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар, М.І.Шут // Вісник Київського університету. Сер.: Фізико—математичні науки. – К., 2006. — № 1. — С.345—354.
 1. Теплофизические свойства полимерных композиционных материалов на основе эпоксидного олигомера ЭД—20 / А.В.Горшунов, Т.Г.Сичкарь, В.П.Гордиенко // Пластические массы.– 2006.— № 6. – С. 10—12.
 1. Влияние агрессивных сред на структуру металлосодержащих композиционных материалов на основе эпоксидного полимера / Н.И.Шут, А.В.Горшунов, Т.Г.Сичкарь // Пластические массы. – 2006. — № 11. — С.15—19.
 1. Релаксаційні процеси в склоподібних епоксидних полімерах / В.А.Луценко, В.В.Левченко, С.М.Мірошниченко, Т.Г.Січкар. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.1 : Фіз.—мат. науки. – 2005. – Вип.16. – С. 16—19.
 1. Дослідження властивостей еластопластів акустичними методами Д.В.Кирилов, Т.Г.Січкар, М.І.Шут, Д.В.Мишак, В.В.Семиног //Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. — 2005. — Вип.6. — С. 26—32.
 1. Василенко С.Л. Вплив граничного шару полімеру на течію наповнених епоксидних композицій, що вміщують дисперсні металеві наповнювачі / С.Л.Василенко, Т.Г.Січкар, Ю.М.Краснобокий //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2005. — Вип.6. — С. 54—58.
 1. Низькотемпературне відпалювання композиційних матеріалів на основі епоксидних полімерів / О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар, А.В.Шморгун. //Збірник наукових праць «Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції» / НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. – С. 327—338.
 1. Релаксаційні процеси в епоксидних полімерах / Т.Г.Січкар, М.В.Лазоренко, М.І.Шут //Тези доповідей ХІ Міжнародної науково—методичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців», (Миколаїв, 20—22 вересня, 2007). — Миколаїв, 2007. —С .51—52.
 1. Властивості поліамідоімідів наповнених кремнійорганічною нанофазою / В.Б.Долгошей, Т.Г.Січкар, А.В.Шморгун // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково—методичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців» (Миколаїв, 20—22 вересня, 2007). — Миколаїв, 2007. —С.71—72.
 1. Калориметрична комірка для дослідження переходу із високо еластичного у в’язкоплинний стан (1—1 перехід) у полімерах / Д. В. Кирилов, В.В. Левченко, Л.К. Янчевський, Т.Г. Січкарь, М. І. Шут //Фізика конденсованих високомолекулярних систем /Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне: РДГУ, 2007. — Вип.12. — С. 89—91
 1. Дослідження процесу склування в епоксидних полімерах /М.І.Шут, Т.Г.Січкар, О.М.Сташкевич, Л.К.Янчевський, Т.Я.Шимчук //IX Українська конференція з високомолекулярних сполук : тези доп. (Київ, 26—28 вересня 2000 р.). – К., 2000. — С.139.
 1. Кравченко В.П. Исследование теплового режима в закрытых ограничен­ных объёмах, подверженных интенсивным внешним тепловым полям высокой темпе­ратуры / Кравченко В.П., Шут Н.И. // Проблемы управления и ин­форматики. – 2000. — №2. — С. 80—84.
 1. Шут М.І. Метричній системі мір 200 років / Шут М.І., Лень А.Є., Шендеровський В.А. // Фі­зика та астрономія в школі. — 2000. — № 2. — С.54—55; № 3. — С.53—55.
 1. Шут М.І. “Мова” фізики: довід. навч. по­сібник / Шут М.І., Бережний П.В., Касперський А.В. – К.: НПУ, 2000. — 37 с.
 1. Шут М.І. Поради по підготовці робіт для МАН / Шут М.І., Погорєлов В.Є., Касперський А.В. – К.: НПУ, 2000. – 38 с.
 1. Шут М.І. Системність як умова оптимізації вивчення радіоелектро­ніки / Шут М.І., Касперський А.В. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. С. 34.
 1. Кравченко В.П. Повздовжні коливання довго вимірних пружних об’єктів у в’язкому середовищі під дією збурюючої сили / Кравченко В.П., Шут М.І. // П’ята Всеукраїн­ська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали доп. – К.: НПУ, 2000. – С. 137.
 1. Шут М.І. Дослідження процесу зрушення і поширення магістральної тріщини від амплітудно—часових параметрів імпульсу розтягу / Шут М.І., Зазимкo Н. М. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С. 136.
 1. Шут М.І. Дослідження процесу зрушення і поширення магістральної тріщини / Шут М.І., Зазимкo Н. М. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. — К.: НПУ, 2001. — № 2. — С. 3—8. — Літ. 3 н.
 1. Дослідження дії однорідного магнітного поля на структуру і властивості епоксидних полімерів /Шут М.І., Зазимкo Н. М., Малежик М.П., Січкар Т.Г. // VI Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” : матеріали – Миколаїв : МДПУ, 2001. — С.276—283.
 1. Шут М.І. Фізико—механічні властивості епоксидних полімерів, затверджених в постійному магнітному полі /Шут М.І., Зазимко Н.М., Січкар Т.Г.// Друга Міжнародна науково—технічна конференція “Композиційні матеріали”, (5 – 6 липня 2001 року): зб. пр. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2001. – С.131.
 1. Біля витоків історії фі­зики в Україні : молекулярна теорія, теплота, термодинаміка / Шут М.І., Лень А.Є., Шендеровський В.А., Козирський В.Г. // Фізика та астрономія в школі. — 2001. — № 2. — С.54—55.
 1. Шут Н.И. Дидактические принципы внедрения современных техно­логий обучения / Шут Н.И., Касперский А.В. // Образовательные технологии : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: Воронежский государств. пед. ун—т, 2001. – Вып. 7. — С.233—236.
 1. Шут М.І. Дослідження процесу зрушення і поширення магістральної тріщини / Шут М.І., Зазимко Н.М. // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2001. – №2. – С. 3—8.
 1. Дослідження дії однорідного магнітного поля на структуру і властивості епоксидного полімеру / М.І.Шут, Н.М.Зазимко, М.П.Малежик, Т.Г.Січкар // VI Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики”: матеріали. — Миколаїв, 2001. – С. 276—283
 1. Засоби навчання загальноосвіт­ніх навчальних закладів (теоретико—методологічні основи) : навч. посібник / Гуржій А.М., Орлова І.В., Шут М.І., Самсонов В.В.; НМЦ засобів навчання. — К: 2001. – 95 с.
 1. Форостяна Н. Кристалографія в шкільному курсі, або Теорія і методика вирощування кристалів із водних розчинів (за підручником—монографією О.Смакули) / Форостяна Н., Шут М., Шендеровський В. //Фізика та астрономія в школі. – 2001. — №6. – С.24—27. — Літ.: 1 н.
 1. Сусь Б.А. Національно—патріотичне виховання студентів як невід’ємний компонент формування особистості / Сусь Б.А., Шут М.І., Грищенко Г.П. // Все­бічний розвиток особистості студента : матеріали наук.—практ. конф. – Ірпінь, 2001. – С. 195 – 201.
 1. Сусь Б.А. Проблеми дидактики фізики у вищій школі: наук.—метод. посібник / Сусь Б.А., Шут М.І. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2001. – 153 с.
 1. Processing, structure, and electrical properties of metal—filled polymers / Mamunya Ye. P., Muzychenko Yu.V., Pissis P., Lebedev E.V. and Shut M.I. //J. Macromol.sciphysics, B40(3&4). – 2001. — Р. 591—602.
 1. Розв’язок однієї крайової задачі коливань пружного довговимірного об”єкту з урахуванням перехідного процесу/ Кравченко В.П., Шут М.І., Рябцева Т.В. // Наукові за­писки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2001. — №2. — С.9—14.
 1. Шут М.І. Виховання особистості майбутнього вчителя в процесі вивчення загальної фізики / Шут М.І., Сусь Б.А., Сергієнко В.П. //Матеріали міжнародної науково—мето­дичної конференції “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. – Львів: Ліга—Прес, 2002. – С. 32—39.
 1. Електрика та магнетизм : навч.—ме­тод. посібник / Шут М.І., Сташкевич О.М., Касперський А.В. ; за ред. М.І.Шута; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – 247 с.
 1. Електрика та магнетизм : навч.—метод. посібник для самостійної роботи /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. М.І.Шут, О.М.Страшкевич, А.В.Касперський, Т.Г.Січкар. – К., 2002. — 236 с.
 1. Шут М.І. Історія розвитку фізики в Україні як складова національно—патріо­тичного вихованні / Шут М.І., Сусь Б.А. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та про­фесійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. – С.83.
 1. Шут М.І. Концепція неперервної фізичної освіти і курс загальної фі­зики педвузу / Шут М.І., Сергієнко В.П. // Всеукраїнська наукова конференція “Стратегі­чні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної сере­дньої освіти”: матеріали доп. / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ, 2002. – С. 3—4.
 1. Методи здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу загальної фізики / Шут М.І., Вернидуб Р.М., Водний П.О. [та ін.]; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 14 с.
 1. Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу загальної фізики : методичні рекомендації / М.І.Шут, Р.М.Вернидуб, П.О.Возний, Л.Ю.Благодаренко, І.Т.Горбачук, А.В.Касперський, Т.Г.Січкар, С.І.Бондаренко / НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — 14 с.
 1. Шут М.І. Мікроструктура поверхні руйнування полі метилметакри­лату при зміні параметрів імпульсу навантаження / Шут М.І., Зазимко Н.М. //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2002. — №3. – С. 5—9.
 1. Шут М.І. Навчальний експеримент в системі дидактичних засо­бів з радіоелектроніки / Шут М.І., Касперський А.В. //Теорія та методика вивчення при­родничо—математичних і технічних дисциплін : зб. наук.—метод. пр. /Наукові записки Рівненського держа­вного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 4. – С. 75—79.
 1. Шут М.І. Навчання фізики в системі професійної підготовки вчи­теля / Шут М.І., Сергієнко В.П. // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992—2002 : зб. наук. пр. до 10—річчя АПН України / АПН України. – Х.: “ОВС”, 2002. – Ч.1. — С. 434 — 443.
 1. Шут М.І. Педагогічні класи фізико—математич­ного профілю як форма поглибленого вивчення фізики / Шут М.І., Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // Всеук­раїнська науково—практична конференція “Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти” : матеріали доп. / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ, 2002. – С. 64—65.
 1. Percolation Phtnomena in Polymers Containing Dispersed Iron / Mamunya Ye. P., Muzychenko Yu.V., Pissis P., Lebedev E.V. and Shut M.I. // Polymer engineering and science, January, 2002. — Vol. 42, No. 1. — P. 90—100.
 1. Шут М.І. Проблеми вивчення загальної фізики в системі професій­ної підготовки вчителя / Шут М.І., Сергієнко В.П. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та про­фесійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. — С.26.
 1. Шут М.І. Синергетика – наука про універсальні закони еволюції в природі і суспільстві /М.І.Шут //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – Вип. 4. – С.129—139. – Літ.: 4 н.
 1. Фізика: поради абітурієнтам /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; М.І.Шут, Л.Ю.Благодаренко, П.В.Бережний, А.В.Касперський; за ред. М.І.Шута. – К.: НПУ, 2002. – 55 с.
 1. Взаємозв’язок теплофізичних властивостей та релаксаційних процесів / М.І.Шут, Т.Г.Січкар, С.Л.Василенко, Ю.В.Музиченко, О.В.Горшунов //Структурна релаксація у твердих тілах : зб. наук. пр. — Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. — С.193—194.
 1. Шут М.І. Вибрані питання історії молекулярної фізики (XVIII – поча­ток ХХ ст.) : навч. посібник / Шут М.І., Форостяна Н.П. — К.: ВЦ “Шлях”, 2003. – 152 с.
 1. Шут М.І. Гуманітаризація: введення творчого доробку М.П.Авенаріуса до обігу у просторі фізичної освіти / Шут М.І., Лень А.Є. // Наукові записки: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун—ту: спец. вип. – К.: Наук. світ, 2003. – С. 60—69.
 1. Демонстраційний експеримент з фізики : навч. посібник / Шут М.І., Биков В.Ю., Кучменко О.М., Адаменко І.І., Жук Ю.О., Плахтієнко О.М., Касперський А.В., Благодаренко Л.Ю., Сергієнко В.П., Заболотний В.Ф.; за ред. М.І.Шута, В.Ю.Бикова. — К.: ВЦ “Просвіта”, 2003. – 237 с.
 1. Дослідження дії однорідного магнітного поля на структуру і властивості епоксидних полімерів / М.І.Шут, Н.М.Зазимко, М.П.Малежик, Т.Г.Січкар // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Сер.: Фіз.—мат. науки. — Миколаїв, 2003. — Вип. 6. — С.39—42.
 1. Лень А.Є. Інноваційна культура – орієнтир у навчанні майбутніх вчителів фізики в контексті завдань історико—наукових досліджень / Лень А.Є., Шут М.І. // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 53. – С. 184—188.
 1. Методи та засоби обробки, формування і пере­дачі повідомлень в процесі оперативного контролю інформаційних станів операторів авіаційних комплексів і систем / Шевчук Б.М., Шут М.І., Стегній А.І. //Современные информационные технологии в управ­лении и профессиональной подготовке операторов сложных систем: междунар. науч.—практ. конф. – Кировоград: Изд—во ГЛАУ, 2003. – С. 87—89.
 1. Сусь Б.А. Проблеми дидактики фізики у вищій школі. Рекомендовано МОН України. — 2—ге вид., допов. / Сусь Б.А., Шут М.І. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2003. – 155 с.
 1. Сусь Б.А. Проблемний погляд на двоїстість природи світла /Б.А.Сусь, М.І.Шут, В.В.Коломоєць, Б.Б.Сусь // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали, присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 3—4.
 1. Шут М.І. Психолого—педагогічні основи розуміння фізики / Шут М.І., Сергієнко В.П. // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. Педагогічна: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії / Кам’янець—По­дільський державний університет, інформаційно видавничий відділ,. – Кам’янець—Подільський: КПДУ, 2003. – Вип. 9. – С. 52—54.
 1. Разработка обучающей компьютер­ной системы на основе использования эффекта молекулярной памяти / Ходаковский Н.И., Кравченко В.П., Шут Н.И. // Современные информационные технологии в управлении и профессиональной подготовке операто­ров сложных систем : междунар. науч.—практ. конф. – Кировог­рад: Изд—во ГЛАУ, 2003. – С. 89—90.
 1. Шут М.І. Фізика : навч. посібник для студ. заочної форми на­вчання / Шут М.І., Возний П.О.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. – 101 с.
 1. Взаємозв’язок теплових та релаксаційних явищ в полімерах /М.І.Шут, Т.Г.Січкар, А.В.Касперський, Л.К.Янчевський, М.В.Лазоренко, С.В.Баглюк, М.В.Клименко, В.Ф.Заболотний, А.В.Шморгун // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.66.
 1. Моклюк М.О. Вивчення фізики в системі дистанційної освіти /М.О.Моклюк, В.Ф.Заболотний, М.І.Шут // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.23.
 1. ГСТУ 79.008.001—2004. Засоби навчання екранно—звукові. Фільми навчальні. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, В.І.Туташинський та інші. МОНУ. – К., 2004. – 8 с.
 1. ГСТУ 79.009.006—2004. Засоби навчання друковані. Таблиці, плакати. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, В.В.Самсонов та інші. МОНУ. – К., 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.005.001—2004. Засоби навчання. Моделі (власне). Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, В.І.Туташинський та інші. МОНУ. — К, 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.009.007—2004. Засоби навчання друковані. Карти стінні, карти контурні, атлас карт. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, О.М.Топузов та інші. МОНУ. – К., 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.004.005—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Колекції геологічні. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, В.І.Туташинський та інші. МОНУ. – К., 2004. – 4 с.
 1. ГСТУ 79.004.001—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Препарати вологі. Видання офіційне / А.М.Гуржій, В.М.Бровдій, М.І.Шут та інші. МОНУ. – К., 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.004.002—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Препарати сухі. Видання офіційне / А.М.Гуржій, В.М.Бровдій, М.І.Шут та інші. МОНУ. – К., 2004. – 11 с.
 1. ГСТУ 79.004.003—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Препарати муміфіковані. Видання офіційне / А.М.Гуржій, В.М.Бровдій, М.І.Шут та інші. МОНУ. — К, 2004. – 4 с.
 1. ГСТУ 79.004.004—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Мікропрепарати, біопласти. Видання офіційне / А.М.Гуржій, В.М.Бровдій, М.І.Шут та інші. МОНУ.— К., 2004.— 4 с.
 1. ГСТУ 79.009.001—2004. Засоби навчання друковані. Зошити шкільні, зошити загальні учнівські. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ. – К., 2004. – 7 с.
 1. ГСТУ 79.009.002—2004. Засоби навчання друковані. Зошити з друкованою основою. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ.— Київ, .2004. – 7 с.
 1. ГСТУ 79.009.003—2004. Засоби навчання друковані. Зошити спеціального призначення. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ. — К., 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.009.004—2004. Засоби навчання друковані. Щоденники шкільні. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ.— К., 2004. – 4 с.
 1. ГСТУ 79.009.005—2004. Засоби навчання друковані. Альбоми (зошити) для малювання учнівські (шкільні), альбоми (зошити) для ескізів учнівські (шкільні), альбоми (папки) для креслення учнівські. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ. – К., 2004. – 6 с.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка