Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. СковородиСкачати 119,89 Kb.
Дата конвертації17.08.2017
Розмір119,89 Kb.


Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Бібліографічний огляд

«На вічнім шляху до Шевченка…» :

до 200-річчя від дня народження

Т. Г. Шевченка

2014 рік


Шевченко як явище велике й вічно живе – невичерпний, нескінченний і незупинний. Волею історії його ототожнено з Україною. Ми розуміємо Шевченка настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в нім. І наша доба, як і кожна попередня, прагне наблизитися до розуміння Шевченка. Та, щоб краще збагнути його як нашого сучасника, треба повніше збагнути його як сучасника людей, проблем, суспільства середини ХIХ ст. Шевченко сам приходить у наш час. Але й ми повинні йти в його час. Тільки так між нами й ним глибшатиме взаєморозуміння.

Ми цінуємо духовне й естетичне багатство його творчого світу, захоплюємося ідейним авангардизмом і високим громадянським образом, політичною і моральною принциповістю, його органічною належністю народові та багатьма іншими дорогоцінними якостями, що пов’язані в нашій свідомості з його іменем. Але чи завжди і чи сповна можемо собі уявити, що за цим стояло, скільки це коштувало боротьби, болю, мужності, прозріння думки, сили, волі, природної чистоти й доброти? Якими були випробування й спокуси, сумніви та вагання, хибні кроки й жалі за них? Мабуть, нелегко це відчути й уявити конкретно, бо для цього треба добре знати не лише самого Шевченка, а і його добу, атмосферу життя, його сучасників. Не лише однодумців та друзів, а й суперечників, опонентів та ворогів. Не лише ідеї, співзвучні Шевченковим, а й відмінні від них або ті, що їм протистояли, поняття і принципи іншого характеру, весь широкий спектр поглядів, інтересів та настроїв, що в своїй сукупності й становили ту історичну реальність, у якій він був собою.

Про Тараса Шевченка – поета і людину – написано вже не одну сотню книжок мовами різних народів світу, не одну тисячу наукових розвідок та публіцистичних і популярних статей. Деякі з них ми представили в бібліографічному огляді «…..». Це видання останніх 10 років (2002-2012 рр.), які отримала наша бібліотека. Всі вони розкривають свій образ Шевченка, допомагаючи читачу пізнати його життя, його час, його оточення, стан України, Росії й світу. «Треба тільки читати без упереджень, уважно і вдумливо, мати потребу читати Шевченка і вміти читати», - наголошує Іван Дзюба.
Дзюба І. М. Тарас Шевченко : життя і творчість / І. М. Дзюба. — 2-ге вид., доопрац. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 718 с. : портр.

Іван Михайлович Дзюба в своїй праці поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози.

У цьому виданні, як і в попередніх (Дзюба І. М. Тарас Шевченко / І. М. Дзюба. - К. : Вид. дім "Альтернативи", 2005. - 702 с. : іл., портр. - (Особистість і доба),

автор прагнє охопити весь обшир літературної та громадської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з’ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.


Наступне видання :

Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка : [монографія] / П. І. Зайцев. — Вид. 2-ге .— К. : Обереги, 2004 .— 477 с. : іл.— (Бібліотека українського раритету).

- талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Івановича Зайцева є факсимільним відтворенням видання «Життя Тараса Шевченка» (Нью-Йорк—Париж—Мюнхен, 1955), яке повинно було побачити світ ще в 1939 році (видання почали друкувати у Львові), але світу не побачило. Весь готовий наклад було знищено більшовиками після окупації Львова у вересні 1939 року. Вціліло лише кілька примірників. За цим текстом вийшла вказана книжка. Вона розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім’я її автора. Павло Іванович Зайцев присвятив усю свою довгорічну діяльність ученого дослідженню життю і творів великого поета, показавши зразок вільного, неупередженого, об’єктивного вивчення.


Ще одне видання, присвячене життю і творчості Т. Г. Шевченка, написане і видане російською мовою:

Ветринский В. Е. Тарас Григорьевич Шевченко : очерк жизни и деятельности / В. Е. Ветринский ; сост. Е. А. Андрущенко.— К. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. — 101 с. : порт.

Пропоноване видання Ветринського Василя Євграфовича – передрук книги «Тарас Григорьевич Шевченко. Очерк жизни и деятельности», що вийшла 1911 року в друкарні т-ва І. Д. Ситіна в Москві. Воно відтворює без змін початкову редакцію тексту, зміст і композицію.

В основу біографічного нарису лягли праці, присвячені життю та творчості Т. Г. Шевченка: Ф. М. Піскунова «Шевченко, его жизнь и сочинения. Сборник материалов для полной биографии Т. Г. Шевченко» (К., 1878) та М. К. Чалого «Жизнь и произведения Тараса Шевченко» (К., 1882), а також випуски щомісячного журналу «Основа», що був створений з участю Т. Г. Шевченка й виходив з січня 1861 року по вересень 1862 року в Санкт-Петербурзі. На шпальтах цього видання після смерті поета публікувалися його вірші під заголовком «Кобзар» та спогади про нього.

У додатку до біографічного нарису в розділі «Избранные произведения Т. Г. Шевченко в переводе русских поэтов» подаються вісімнадцять перекладів віршів Т. Г. Шевченка, зроблені видатними перекладачами творів Шевченка – М. Гербелем, І. Білоусовим, М. Пушкарьовим, а також перекладачами маловідомими чи зовсім забутими. Серед них – український поет та журналіст П. Тулуб, «селянський» поет С. Дрожжин, поет Ф. Гаврилов, журналіст О. Попов-Монастырский.

Також у додатках подається супроводжувальна стаття упорядника видання Олени Андріївни Андрущенко «Про особливості популяризації Т. Г. Шевченка в Росії: загальноприступна біографія та переклади».

Заслуговує уваги унікальна в українській і світовій історіографії книга про дружбу і московські зустрічі Тараса Шевченка та Михайла Щепкіна:Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко : «Мій великий друг Щепкін» / В. Ю. Мельниченко.— М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. —479 с. : іл., порт.

Автор книги Мельниченко Володимир Юхимович – доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки України, член Національної спілки письменників України і Спілки письменників Росії, автор 40 книг з історичної, політичної і мистецтвознавчої проблематики. З 2001 року – генеральний директор Культурного центру України в Москві, за цей час видав у російській столиці 10 книг українською мовою, в тому числі шевченкознавчі монографії «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Старому Арбаті», «Тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві», «На славу нашої преславної України» (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)».

«Якщо полічити всі дні, в які Тарас Шевченко й Михайло Щепкін бачилися й спілкувалися, - говорить автор книги, - то набереться приблизно місяць. Небагато для 17 років унікальної, незрівнянної дружби» (10 років Тарас Григорович провів у засланні). Але ця дружба має особливу цінність для двох геніїв, бо підтверджена словами поета: «Вот это, что называется друг. И я бесконечно счастлив, имея такого искреннего друга».І зі свого боку зверненням Щепкіна до поета: «Друже Тарасе!!, «Друже мій!» і підписом в листах до нього: «твой, щирий друже, Михайло Щепкин»; «Твой старый друг Михайло Щепкин».
В книзі

Чанін С. В. Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. — К. : Елібре, 2008.— 159 с. : іл., портр.

використовуючи документальні та мемуарні джерела, автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень.

У другій частині книги представлено історичне дослідження про рідного брата Г. І. Шевченка (батька Т. Г.) – Омеляна, переведеному в херсонський маєток В. В. Енгельгарда близько 1820 року. Показані долі людей, які належать до роду Омеляна Івановича Шевченка . У додатку до книги використані матеріали Центрального державного історичного архіву України, державного архіву Черкаської області, державного архіву Миколаївської області, державного архіву Херсонської області, а також використані фотографії з особистих архіві Корнієнко Л. П., Шияновського І. М., Гончарової О. Д., священика церкви святих апостолів Петра і Павла в с. Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонської області о. Ярослава, а також фотографії з особистого архіву автора.
Одним з кращих досліджень мистецької спадщини Т. Г. Шевченка є, безумовно, ілюстроване видання:

Антонович Д. В. Шевченко — маляр / Д. В. Антонович; [вступ. слово С. А. Гальченка ; післям. Т. І. Андрущенко]. — К. : Україна, 2004. — 271 с. : іл.

В ньому Тарас Шевченко представлений одним з найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва, який творив у галузях станкового живопису, графіки, монументально-декоративного розпису та скульптури, досконало володів технікою акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем і пером, який є автором понад тисячі мистецьких творів (хоча не збереглося більше 160). У 1859—1860 роках виконав офорти з творів зарубіжних та російських художників, за які отримав звання академіка гравірування.

Дмитро Володимирович Антонович вважає, що: «Шевченко-поет заслонив собою Шевченка високоталановитого маляра, видатного рисувальника, та дуже тонкого й високомайстерного гравера». Про те, що «Шевченко працював і як скульптор, і навіть архітектор, що він виступав також і як талановитий аматор-актор, нарешті, що мав доброго баритонального тенора і надзвичайно артистично співав народні українські пісні, - мало хто й знає…» Тому значення Шевченка-маляра, наполягає автор, повинно бути висвітлене і загально усвідомлене.
Серед науковців – дослідників творчості Тараса Шевченка, які першими зайнялися ґрунтовним вивченням його літературної спадщини, чільне місце належить видатному історику української літератури, критику, публіцисту, культурно-громадському діячеві Сергію Олександровичу Єфремову (1876-1939).

До видання:Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов ; [упоряд. Меленчук О. В. ; передм. Е. Соловей]. — К. : Україна, 2008. – 365 с. : портр.

ввійшли вперше зібрані разом його шевченкознавчі твори (від 1899 р. до арешту в 1929-му) – як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря, а саме:

Нововіднайдені твори Шевченка

Заборона пам’ятника Шевченкові

Шевченково «Посланіє»

Шевченко й українське письменство

Остання любов Т. Г. Шевченка

Шевченко в своєму листуванні та ін.

Деякі шевченкознавчі праці Сергія Олександровича Єфремова й понині залишаються неперевершеними «маленькими шедеврами», як есе 1912 року «Поезія всепрощення», темою якого є «надзвичайно яскрава етичність Шевченкового світогляду»; або стаття 1910 року «На переломі», котра аналізує вірш «Три літа» як етапний твір у світоглядній еволюції поета.

Роль Сергія Олександровича Єфремова у становленні наукового шевченкознавства дуже вагома: йому належить початкова постановка й розробка багатьох ключових проблем. Така пристрасна зацікавленість його в добуванні істини, відомостей, документів, матеріалів, які тепер становлять ази шевченкознавства і сприймаються як аксіоми, заслуговують належне поцінування.


В книзі:

Франко І. Я. Шевченкознавчі студії / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 471 с. : портр.

зібрані шевченкознавчі праці І. Франка, які друкувалися від 80-х років ХIХ ст. до перших десятиліть ХХ ст. в українських, польських, німецьких та інших виданнях. Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.

Іван Франко-шевченкознавець пройшов велику еволюцію. Від перших захоплених оцінок Шевченка під час навчання у Дрогобицькій гімназії до глибоких літературних студій над творчістю геніального поета – такий шлях І. Франка-шевченкознавця. Як згадував С. Єфремов, І. Франко не боявся відходити від своїх попередніх позицій, якщо він хибно трактував ту чи іншу поезію Т. Шевченка. Найважливішим було знайти істину.

Як літературознавець, дослідник творчості Т. Шевченка Іван Франко вийшов зі школи М. Драгоманова, над яким довго тяжіло переконання про невисокий рівень освіти геніального поета, про обмеженість тем Шевченкових творів, які, мовляв, не виходять за рамки селянської тематики. Така позиція М. Драгоманова позначилась , наприклад, на недооцінці І. Франком у 80-х роках ХIХ ст. Шевченкового «Посланія…». Водночас І Франко як учений не уникав потреби відходити від своїх попередніх поглядів, уточнювати оцінки. Як поет і митець Іван Франко зазнав великого впливу художнього мислення Т. Шевченка , «секретів» його естетики. Проте на рубежі ХIХ-ХХ століть він створив власну систему літературознавчих поглядів, яка насамперед виявилась у його шевченкознавчих працях.


Наступне видання, присвячене Генію і Пророку українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку,

Шевченкіана / [упоряд. : Л. Голота, Є. Букет]. - К. : Укр. пріоритет, 2011. - 319 с. - (Бібліотека "Слова Просвіти" ; кн. 5)

є п’ятою книжкою «Бібліотеки «Слова Просвіти». Відомі в Україні науковці, шевченкознавці, політичні та громадські діячі, письменники, культурологи, діячі мистецтв впродовж 16 років публікують на шпальтах тижневика «Слово Просвіти» свої глибокі аналітичні розвідки про Тараса Григоровича, його творчість, значення Великого Кобзаря для сучасної України. Найкращі з них увійшли до цієї книжки:

Тарас Шевченко і Віссаріон Бєлінський Павла Мазура,

Про Тараса Шевченка і чумацтво Надії Зяблюк,

Нова «Історія Кобзаря», Рід Шевченків, Путівник стежками генія Євгена Букета,

Невідомий список заборонених поезій Тараса Шевченка Ігоря Марцінковського,

Раритети Шевченка Дмитра Дроздовського,

Шевченків «Кавказ» на тлі непроминального минулого Івана Дзюби та ін.


Поемі Т. Г. Шевченка «Кавказ» присвячена і книга Ткачука Олександра:

Ткачук О. М. Інтертекст поеми «Кавказ» Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі : [навч. посіб.] / О. М. Ткачук ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка .— Тернопіль : Медобори, 2012.— 131 с.

В ній автор – Олександр Ткачук підкреслює, що поема «Кавказ» - особливий твір, у якому виявилися не тільки світоглядне осереддя особистості поета, а й усі вигини вдачі і його темпераменту.

Т. Шевченко в своїй поемі не «тему» розкривав, а себе, стан свого «Я» в ті хвилини високого гніву й болю. Його оголене серце жадало перемоги добра над злом, ствердження свободи як призначення людини і людства, необхідності обстоювати правду перед Богом.

Спираючись на світову традицію, автор «Кавказу» наповнив вічний образ Прометея новою семантикою. Шевченків Прометей втілює ідею і нескореності, невмирущості і непереможності народу, що бореться за свободу. Ця ідея реалізується через образ Прометея. За допомогою художнього паралелізму поет змальовує, що на Кавказі, тобто на тому самому місці Землі споконвіку і щодня відбувається злочинне дійство, внаслідок якого страждає Прометей, а тепер страждають народи Кавказу та поетова Україна, які стали жертвами російського самодержавства. Поет зосереджує головну увагу на стосунках між Прометеєм і орлом (символом знущання й упокорення Прометея, актуально співзвучним із символом влади російського царизму, офіційною емблемою якого був двоголовий орел – втілення зверхності над іншими народами, їх приборкання та пригнічення. Образ Прометея є життєстверджуючою силою, невмирущою, хоча і катованої, прикутої до скелі Кавказу, але серце героя, попри знущання та смертельні рани, «що день божий», споконвіку «знову оживає / І сміється знову».


Наступне видання :

Русанівський В. М. У слові — вічність : (мова творів Т. Г. Шевченка) / В. М. Русанівський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні .— К. : Наук. думка, 2002 .— 239 с. : портр.

докладно висвітлює на якій діалектній базі, формувалася поетична мова Т. Шевченка, щоб потім стати основою загальнонаціональної літературної мови. В ній також подано відомості про символи, які пронизують творчість Т. Шевченка, про специфіку жанрів його літературної (і не тільки) творчості, про коло творчих особистостей, до якого він належав, про книжки, які він читав. Автор книжки – Віталій Макарович Русанівський намагається дослідити неповторність світу його поезії, що стала вічністю. Він стверджує, що феномен мови Шевченка полягає насамперед у тому, що вона, по-перше, на відміну від мови Квітки-Основ’яненка чи Котляревського, була зорієнтована на весь україномовний територіальний та історичний обшир, по-друге, предметом постійної уваги Кобзаря була не просто мова, а насамперед її зміст в устах народу і народні почуття, і, по-третє, особливістю мови Шевченка є те, що в ній при повному домінуванні народнорозмовної мови знайшли належне структурне місце й елементи давніх літературних мов. Староукраїнська і старослов’янська мови стали тим художнім матеріалом, який по-справжньому міг оцінити високообдарований митець.


Список використаної літератури:

1. Антонович Д. В. Шевченко — маляр / Д. В. Антонович; [вступ. слово С. А. Гальченка ; післям. Т. І. Андрущенко]. — К. : Україна, 2004. — 271 с. : іл.

2. Ветринский В. Е. Тарас Григорьевич Шевченко : очерк жизни и деятельности / В. Е. Ветринский ; сост. Е. А. Андрущенко.— К. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. — 101 с. : порт.

3. Дзюба І. М. Тарас Шевченко : життя і творчість / І. М. Дзюба. — 2-ге вид., доопрац. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 718 с. : портр.

4. Дзюба І. М. Тарас Шевченко / І. М. Дзюба. - К. : Вид. дім "Альтернативи", 2005. - 702 с. : іл., портр. - (Особистість і доба).

5. Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов ; [упоряд. Меленчук О. В. ; передм. Е. Соловей]. — К. : Україна, 2008. – 365 с. : портр.

6. Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка : [монографія] / П. І. Зайцев. — Вид. 2-ге .— К. : Обереги, 2004 .— 477 с. : іл.— (Бібліотека українського раритету).

7. Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко : «Мій великий друг Щепкін» / В. Ю. Мельниченко.— М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. —479 с. : іл., порт.

8. Русанівський В. М. У слові — вічність : (мова творів Т. Г. Шевченка) / В. М. Русанівський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні .— К. : Наук. думка, 2002 .— 239 с. : портр.

9. Ткачук О. М. Інтертекст поеми «Кавказ» Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі : [навч. посіб.] / О. М. Ткачук ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка .— Тернопіль : Медобори, 2012.— 131 с.

10. Франко І. Я. Шевченкознавчі студії / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 471 с. : портр.

11. Чанін С. В. Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. — К. : Елібре, 2008.— 159 с. : іл., портр.

12. Шевченкіана / [упоряд. : Л. Голота, Є. Букет]. - К. : Укр. пріоритет, 2011. - 319 с. - (Бібліотека "Слова Просвіти" ; кн. 5).


Каталог: sites -> default -> files -> user 1
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013
user 1 -> До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Рекомендаційний бібліографічний покажчик
user 1 -> Інформаційна картка уроку літератури клас 10, українська філологія Тема уроку І. Франко світоч національно-культурного відродження України
user 1 -> В. О. Сухомлинський гуманіст, мислитель, педагог. «Що було найголовніше в моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей». В. О. Сухомлинський. Коротка біографічна довідка
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconА. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник
Рецензенти: Л. Г. Фрізман, доктор філологічних наук, професор, завідуючий кафедрою російської та світової літератури Харківського...
Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconГ. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
...
Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconВнесок університету в розвиток церковних періодичних видань Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст
Бондаренко Г. А. Внесок Харківського університету в розвиток церковної православної періодики Харківської єпархії (1862-1917 рр.)...
Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconБерезень Газета факультету філології та журналістики 2008 рік Полтавського державного педагогічного університету №13 імені В. Г. Короленка
Харківського університету, який розцінювався як перша ланка майбутнього полтавського вишу. Саме ця подія стала колискою двох братніх...
Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconРобота виконана на кафедрі історії зарубіжної літератури І класичної філології Харківського національного університету імені В. Н

Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconГлухівського національного педагогічного університету

Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconКонцепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі
Зубарєв Олександр Сергійович – аспірант кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди iconПедагогічного університету
Збірник наукових праць студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 163 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка