Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012Сторінка13/15
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2,64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Перелік друкованих праць

С. Д. Безклубенка за типами документів
Автореферати дисертацій
Некоторые проблемы взаимоотношений кино и телевидения (о природе телефильма) : автореф. дис. … канд. иск. / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1970. – 15 с.
Проблемы искусства в свете практической и духовной деятельности человека : автореф. дис. … д-ра философии / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 42 с.
Монографії, нариси
Чому я порвав з баптизмом / С. Д. Безклубенко, Л. Д. Лепихов. – Донецьк : Донбас, 1959.
Майбутнє кується сьогодні / С. Д. Безклубенко, А. І. Кравченко. – Сталіно, 1960. – 25 с.
Дела духовные – дела греховные. Заметки журналиста. – Сталино, 1961. – 35 с.
Мертвое озеро. – Донецк : Донбасс. – 1965.
Суспільна природа мистецтва. – К. : Мистецтво, 1972. – 283 с.
Телевизионное кино : очерк истории. – К. : Мистецтво, 1975. – 277 с.
Социальная природа искусства. – М. : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Эстетика» ; № 3).
Розвиток культури в Українській РСР = Cultural advancement of the Ukrainian SSR. – К. : Політвидав України, 1981. – 18 с.
Природа искусства : о некоторых сторонах художественного творчества. – М. : Политиздат, 1982. – 165 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы).
Грани творческого метода. – К. : Мистецтво, 1986. – 197 с.
Музы на ложе Прокруста. – К. : Мистецтво, 1988. – 197 с. : ил.
Сокрушение идолов. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 255 с.
Кіномистецтво та політика : крит. іст.-теор. нарис. – К. : [б.в.], 1991–1995. – 430 с.
На межі тисячоліть: християнство як феномен культури / С. Д. Безклубенко, О. А. Блінов, М. М. Бровко, О. М. Волощенко, Л. П. Гаращенко ; гол. ред. Р. П. Іванченко-Іванова ; УПЦ. Київський Патріархат, Міжнародний ін-т лінгвістики і права. – К. : [б.в.], 2000. – 606 с. – [Альтернативна назва : Християнство як феномен культури].
Українське кіно: начерк історії. – К. : КНУКіМ, 2001. – 169 с.
Етнокультурологія: критичний аналіз теоретичних та методологічних засад : моногр. – К. : Наука-Сервіс, 2002. – 287 с.: іл.
Всезагальна теорія та історія мистецтва. – К. : Б. в., 2003. – 261 с.
Українське кіно. Начерк з історії. – К. : Альтерпрес, 2004. – 192 с.
Ошибка дона Христофора Колумба : ироническая повесть: в 2-х ч. с прологом, эпилогом, эпиграфами и интермеццо. – К. : Альтерпрес, 2005. –

Ч. 1 : Ирония судьбы. – 2005. – 187 с.


Ошибка дона Христофора Колумба : ироническая повесть: в 2-х ч. с прологом, эпилогом, эпиграфами и интермеццо. – К. : Альтерпрес. – 2005. –

Ч. 2 : Ирония истории. – 2006. – 346 с.: ил.


Українська культура: погляд крізь віки. Історико-теоретичні нариси / КНУКіМ, УЦКД. – Ужгород : Всеукр. держ. багатопрофільне підпр-во, 2006. – 512 с.
Культура в сучасних трансформаційних процесах : колект. моногр. / М. М. Бровко, С. Д. Безклубенко та ін. – Ніжин : Вид-во Аспект-Поліграф, 2011.

Підручники, навчальні посібники
Теорія культури : учб. посіб. / КНУКіМ. – К., 2002. – 323 с.
Відеологія : основи теорії екранних мистецтв. – К. : Альтерпрес, 2004. – 327 с.
Політекономія мистецтва : навч. посіб. / КНУКіМ. – К. : Альтерпрес, 2004. – 249 с.
Основи філософських знань : курс лекцій для слухачів Академії перукарського мистец. та студ. мистецьких ВНЗ / КНУКіМ. – К., 2007. – 287 с.

Методичні рекомендації
Релігієзнавство : рек. для самостійної роботи для студ. юридич. ф-ту : програма / уклад. С. Д. Безклубенко ; М-во культури і мистец. України, КНУКіМ, Юридич. ф-т. – К., 2000. – 5 с.

Словники, енциклопедії
Український енциклопедичний кінословник / уклад. С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ; КНУКіМ, ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. – К. : КНУКіМ, 2006– .

Т. 1 : Основні терміни та поняття. – 2006. – 497 с.


Мистецтво : терміни та поняття : eнцикл. вид. : у 2 т. / С. Д. Безклубенко. – К. : Ін-т культурології АМУ, 2008– .

Т. 1 : А–Л. – 2008. – 239 с. : кольор. іл.

Т. 2 : М–Я. – 2010. – 255 с. : кольор. іл.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

НАЗВ

ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ
Книги, статті


«Бен Казей» та інші. Буржуазне телебачення сьогодні

24

«Дівоче прізвище» так званих «Руських былин»

286

«Любов – зла…»

272

«Людвиг Фейєрбах...» Ф. Енгельса і кінець «класичної» ... псевдомарксистської філософії

123, 141

«Національна ідея» : сама по собі та в контексті загальнолюдських цінностей

145

«Плачуть-тужать козаченьки…»

250

«Радість навіки і її ринкова ціна, або політична економія мистецтва» Джона Рескіна

127

«Сладкая парочка»

273

La Cultura, Vinculo Para Unir Naciones

71

Актуальні питання теорії і практики естетики

30

В предчувствии телевидения

11

Важлива ділянка ідеологічної роботи

48

Важная сфера в жизни общества

72

Вектори оновлення

82

Велика програма творення

75

Взаимообогащение культур – единый процесс

33

Виконуючи рішення партії

54

Виступ С. Й. Параджанова перед комсомольсько-молодіжним

активом Білорусії169

Відеологія : Основи теорії екранних мистецтв

166

Відеологія. Основи теорії художнього аналізу творів

екранного мистецтва119

Відеологія. Основи теорії художнього аналізу творів

екранного мистецтва. Розділ II. Архітектоніка фільму140

Відеологія. Розділ IV. Як виготовляється «кіноматеріал»

156

Відродження культури і розбудова нації

82

Вічна вдячність і любов народу

40

Всезагальна теорія та історія мистецтва

155

Вступ до етнокультурології. Поняття культури

120

Горизонты творчества

55

Город-рабочий

7

Грани творческого метода

41,42,74

Грані творчого методу

13

Грані творчого методу. Питання теорії соціалістичного реалізму

31

Дела духовные – дела греховные

4

Діапазони мистецтва

14

Донецкому телевидению – десять лет

6

Енергія оновлення у мистецтвознавстві

79

Естетизація – фундаментальна категорія новітньої естетики

101

Естетика телевізійного кінематографа

15,16,17

Етнокультурологія

138

Зарубежное кино и телевидение

76

Звичайнісінький геній

246

І землю орють, і вірші пишуть

43

Індустріалізація культури завершується…черга – за освітою?

287

Індустріалізація освіти

228

Канон сконає?

229

Квітнути нашій культурі

67

Ким робиться фільм

271,288

Кінець нормативної естетики?

98

Кіна не буде. Тепер уже на «законній» підставі

106

Кіно світу і світ кіно

18

Кіномистецтво та політика

90

Командир співочої ескадрильї

247,248

Крізь призму інтернаціоналізму

49,50

Культармієць на селі

56

Культура і тотальна … демократія

102,103

Культура історичного (тобто суспільного) буття народу

121

Культура історичного буття народу

122

Ломка народних традицій і звичаїв

249

Любительское кино

8

Майбутнє кується сьогодні

2

Манівцями екзистенціалізму

25

Мертвое озеро

5

Мертвонародження терміна

230

Мистецтво і влада

94

Мистецтво і влада. Сварливе подружжя?

95

Мистецтво: терміни та поняття

227,270

Мистецькі мости єднання

51

Мистецькі салони в Україні другої половини XVIII-XIX століть

157

Міф про «інформаційне суспільство»

231

Міцна і чиста, мов алмаз : основи кіномистецтва

77

Міщани у мистецтві

19

Многоголосие созидания и дружбы

68

Музичне мистецтво

170

Музы на ложе Прокруста

81

На гребне приливной волны

69

На межі тисячоліть : християнство як феномен культури

105

На хвилях новомодної поетики

20

Навіки разом

47

Надбання народу

34

Нариси загальної теорії мистецтва

144

Нариси загальної теорії мистецтва. III. Становлення художньої форми. Що таке «художнє»

125

Нариси загальної теорії мистецтва. IV. Становлення художньої форми. Канон

142

Нариси загальної теорії мистецтва. V. Становлення мистецтв.

Гл. І. Ужиткове мистецтво; Гл. ІІ. Будівельне мистецтво143

Нариси загальної теорії мистецтва. VI. Становлення мистецтв.

Гл. 3. Живопис; Гл. 4. Музичне мистецтво158

Нариси загальної теорії мистецтва. Гл. 6. Скульптура

159

Нариси загальної теорії мистецтва. І. Що таке мистецтво?

107

Нариси загальної теорії мистецтва. ІІ. Походження мистецтва

124

Народження танцю

87

Народное и любительское искусство

57

Настроїмося на справу!

73

Наука, мистецтво та філософія в «тумані» постмодернізму

289

Національна ідея в контексті «загальнолюдських» цінностей

211

Національна ідея як феномен культури

171

Національна ідея, державна доктрина, національний дух:

до визначення понять99

Національна ідея: сама по собі та в контексті загальнолюдських цінностей

126

Національний характер

146

Національний характер як феномен культури

147,160

Некоторые вопросы совершенствования партийного руководства развитием литературы и искусства

35

Некоторые проблемы взаимоотношений кино и телевидения (о природе телефильма)

10

О происхождении християнства

3

Обережно : неодкринерство!

91

Общественная природа искусства

27

Основи філософських знань

210

От осознанной технологии к поэтике

70

Ошибка дона Христофора Колумба. Ирония истории

198

Ошибка дона Христофора Колумба. Ирония судьбы

187

Передсмертний лист Л. Ф. Бикова

201

Песня и труд рядом идут

58

Підсумки і перспективи

59

Погляд крізь віки : українська культура у взаємозв’язках

з сусідніми і не тільки188

Подиву гідний самородок

251

Поетика трьох потоків

21

Політекономія мистецтва

167

Політичні виміри мистецтва

26

Поняття культури

108

Працювати по-ленінському

52

Примножуються духовні багатства

60

Природа искусства : о некоторых сторонах художественного творчества

66

Про «модернізм» та його різновиди

214

Про ідею взагалі, національну – особливо, «українську» - зокрема

212

Про людську природу інформації

213

Про національну «самість» («українськість», «русскость» і т.д.) явищ культури

100

Про національну «самість» явищ культури

189

Про так звані закони краси, або процес естетизації

172

Проблемы искусства в свете практической и духовной деятельности человека

32

Промова Сергія Безклубенка

63

Промова товариша С. Д. Безклубенка на XXVІ з’їзді Компартії України

61

Публицистика невозможна без публициста

9

Ренесансна постать на тлі сучасної епохи

96,232

Речь товарища С. Д. Безклубенка на XXVІ съезде Компартии Украины

62

Рождение нового метода

83

Розвиток культури в Українській РСР

53

Розвиток соціалістичної культури, літератури, мистецтва і підвищення їх ролі в комуністичному будівництві

46

Рубежі культурного зростання

36

Самозакохана пані, сумнівного походження, з завищеною самооцінкою

128,148

Своєрідність творчого «обличчя» ТБ в Україні

290

Сергій Безклубенко про національну ідею

291

Симфония дружбы

37

Сокрушение идолов

86

Социальная природа искусства

29

Спокутна жертва або «Хрещення Русі» і доля вітчизняного мистецтва

84

Стан і перспективи розвитку культурології

110,111

Становлення зодчества

88

Створення й еволюція образу Христа

112

Суспільна природа мистецтва

23

Сучасність в кадрі і поза ним

22

Творити в ім’я Вітчизни

38

Телевизионное кино : очерк истории

28

Телевизионное кино: история, проблемы, перспективы

12

Теоретико-методологічні засади етнокультурології

292

Теорія культури

139

Тотальна демократія і культура

97

У розквіті духовних сил

39

Українська культура: погляд крізь віки

199

Українське кіно : начерк історії

118

Українське кіно. Начерк з історії

168

Формувати комуністичні ідеали

44

Фундаментальні категорії сучасної естетики. 2. Етизація

114

Фундаментальні категорії сучасної естетики.

Національна «самість» явищ культури113

Ходою звершень

64

Хозарське відлуння у вітчизняній культурі

190

Храм як твір архітектури

215

Хрещення Русі й історична доля вітчизняної культури

252

Християнське причастя

253

Художественный процесс : вопросы организации и экономики

80

Художня творчість мас

45

Церква і держава

254

Чому я порвав з баптизмом

1

Чуття єдиної родини

65

Шлях «із влахів» у «русини»

255

Шлях «Із греків у москалі»

233

Шлях «Із греків у Руси»

216

Шлях «Із турків у Руси» … і навпаки ішли ляхи на три шляхи, а татари – на чотири

274

Як народжуються, живуть і працюють музи, або Що таке мистецтво

89

Як робиться фільм (архітектоніка)

173

Як робиться фільм (види і жанри)

217,234,256

Як робиться фільм (поетика)

191,202

Як талували «Цвіт папороті»

257Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Культурна спадщина України
2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
2012 -> Волинська сільська територіальна громада


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010
Лога Т. В., зав сектору наук організації та зберігання фондів філії днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПоетеса тетяна ульянівна корнійчук (до 60-річчя від дня народження) Біобібліографічний нарис
Поетеса Тетяна Ульянівна Корнійчук : біобібліогр нарис до 60-річчя від дня народження / Сарненська центральна районна бібліотека;...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка