Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012Сторінка15/15
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2,64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

Tiempo de la Cultura

V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації»

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності

АНТ. Вісник археології, мистецтва, культурної антропології

Антологія християнства

Архіви України

Бульвар Гордона

Бюллетень комиссии УССР по делам ЮНЕСКО

Великий Октябрь и социалистическая культура

Вісник Академії мистецтв України

Вісник КНУКіМ. Серія «Історія, теорія культури»

Вісник КНУКіМ. Серія «Менеджмент: організація, управління, економіка культури»

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка»

Вісник КНУКіМ. Серія «Філософія»

Віче

Вопросы атеизмаВуз культури і мистецтв ХХІ століття: стан і перспективи

Голос России

Демократична Україна

День


Дніпро

Донбасс


Донецкие ритмы

Друг читача

Енциклопедія Сучасної України

Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації

Зеркало недели

Искусство кино

Кіно і література в тоталітарних режимах

Кіно-театр

Київ

КоммунистКонцепт культури : теоретико-методологічні та прикладні аспекти

Краєзнавство

Кропива

Культура в сучасних трансформаційних процесахКультура и искусство Украины

Культура и жизнь

Культура і життя

Культура і мистецтво у сучасному світі

Культура і сучасність

Культурологічна думка

Літературна Україна

Мастерство в фильме

Матеріали до українського мистецтвознавства

Матеріали до української етнології

Методологічні проблеми антропології та етнокультурології

Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології

Методологічні проблеми мистецтвознавства

Мистецтво України

Митці України

Музика


Музыкальная жизнь

На межі тисячоліть : християнство як феномен культури

Народна творчість та етнографія

Наука і культура

Наукові записки Ін-ту нац. відносин і політології НАН України. Сер. «Політологія і етнологія»

Національна культура в сучасній Україні

Новаторство и художественное многообразие литературы и искусства

Новаторство Івана Кавалерідзе

Новини кіноекрана

Пам’ятники України

Передовой опыт – в практику партийной работы

Питання культури Півдня України

Питання культурології

Під прапором ленінізму

Підтекст

Правда Украины

Преображение. Русский феминистский журнал

Радуга


Радянська Україна

Радянська школа

Ракурс

Робітнича газетаСамоорганізація й динаміка культури в Україні : Динаміка культуро творчих процесів

Сегодня


Сільські вісті

Советское радио и телевидение

Современный кинопроцесс и действительность

Соломія


Соціалістична культура

Сучасна кінопанорама

Театр

Театральная жизньТрадиции и новаторство советского киноискусства

Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі

Українське мистецтво

Український театр

Українські культурні індустрії : стан, проблеми, перспективи

Урядовий кур’єр

Факты

Філософська думкаФундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів

Хто є хто в Україні

Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії
Список скорочень
ІМФЕ – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
ИИФЭ – Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Т. Рыльского
КДЛУ – Київський державний лінгвістичний університет
КМПУ – Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
КНТЕУ Київський національний торговельно-економічний університет

КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв


НАКККіМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва
НАН України – Національна академія наук України
НПУ – Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
УПЦ – Українська Православна Церква
УЦКД – Український Центр Культурних Досліджень
Од. обл. – одиниця обліку
Ред. – редактор
Рец. – рецензія
Уклад. – укладач

ДОДАТКИ

Castigare ridendo mores

Іронічна фотомозаїка

у двох частинах

Сміхом вдосконалювати нрави…

Частина 1Яскраве життя у чорно-білих світлинах: автобіографія

БеЗКЛУБеНКО Сергій Данилович

Філософ. Історик.

Культуролог.

Мистецтвознавець.

Журналіст.

Народився 15 червня 1932 р. в селі Ладижинка Уманьського (тепер) району Черкаської (тепер, кол. Київської) області.

Батьки: Мама – Шмигля Катерина Матвіївна, колгоспниця, батько – Безклубенко Данило Іванович, випускник середньої школи.

Навчався в Ладижинській (Уманьський район, Черкащина) середній школі (1939–1951), київському державному університеті ім. Т. Г.Шевченка (1951–1956), Академії суспільних наук (Москва, 1967–1970; Спеціальності: Філософія, Історія, Мистецтвознавство, Літературознавство, Журналістика

Перший раз у перший клас →

«Чемоданний» настрій… Прощання з Дніпром

День, коли мене вдруге виключали з університету. За критику статті В. Леніна «Партійна організація і партійна література». Березень 1956 р.

день, коли мене перший раз виключали з університету з «вовчим білетом» (За критику брошури Й. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР»). Осінь 1953 р.


Одружився (1955 р.) з Кущук Людмилою Архипівною, тоді студенткою Чернівецького медінституту, яка терапевтує мене ось уже 58-й рік…

«Народив» двох дочок, двох внуків та двох (покищо) правнуків


Дочка Ірина

Дочка ОксанаОнук Олександр та внучка Олександра

П
равнучка Анастасія Олександрівна Правнук Тимофій Олександрович


Працював 1944–1951 – у кологоспі (обліковець у тракторній бригаді, прицепщик, візник (зерно від комбайна до комори), помічник комбайнера); 1956–1962 – у редакції донецької обласної газети (літпрацівник, зав. відділу); 1962–1963 – головний редактор міжрайонної газети «Маяк» (Донецька область); 1962–1967 – головний редактор Донецької студії телебачення; 1970–1977 – зав. сектором кінематографії, заступник завідувача відділу культури ЦК КП України; 1977–1983 – Міністр культури України; 1983–2000 – зав. відділу кінознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Академії наук України; з 2000 – проректор з наукової роботи Київського національного університету культури і мистецтв.

«Творив» нариси, оповіданння, сценарії кіно- та телефільмів. («Город-рабочий» – кінонарис про Донецьк), «Два життя» (телеповість про двох ровесників, один з яких віддавав усі сили і талант на службу людям, Батьківщині, другий – індивідуаліст, який залишався одноосібником в умовах сусцільної колективізації сільськогосподарського виробництва та індустріалізації промисловості), «Кочегарка» (соціальний кінопортрет колективу відомої горлівсьої шахти), «Робітнича династія» (телерозповідь про представників трьох рjбітничих поколінь Новокраматорського машинобудівного заводу), «Зустріч з молодістю» (кінонарис про Олексія Стаханова, з іменем якого пов’язаний початок відомого в історії СРСР «руху за виконання та перевиконвння виробничих планів» та ін. Всі – виробництва Донецької студії телебачення) та ін.

Писав сценарії і вів «живі» телевізійні передачі «Шахтарськи слава» (прототип відомих Останкінських «Вогників»), автор сценаріїв і ведучий програми на морально-етичні теми «На годинку!» (за листами телеглядачів); автор першого «підземного» (з вуглевидобувної лави шахти «Жовтнева» м. Донецька) телевізійного репортажу для програми «Естафета новин» Центрального телебачення (м. Москва), автор сценаріїв та ведучий серії репортажів (у циклі «Кінолітопис трудової звитяги») про спорудження шахти «Краснолиманська» (м. Димитров Донецької області») та ін.Докопувався до істини в численних наукових публікаціях, в тому числі монографічних дослідженнях у різних галузях художньої культури. Основні з них «Соціальна природа мистецтва» (Київ, 1972); «Телевизионное кино. Очерк теории» (Київ, 1975); «Социальная сущность искусства» (Москва, 1976); «Природа искусства. О чем размышляют, о чем спорят философы» (Москва, 1982); «Грани творческого метода» (Київ, 1986); «Музы на ложе Прокруста» (Київ, 1988); «Сокрушение идолов» (Київ, 1989); «Кіномистецтво та політика» (Київ, 1995); «Українське кіно. Начерк історії» (Київ, 2001); «Етнокультурологія. Критичний аналіз наукових та методологічних засад» (Київ, 2002); «Теорія культури» (Київ, 2002); «Політекономія мистецтва» (Київ, 2004); «Відеологія» (Київ, 2004); «Всезагальна теорія та історія мистецтва» (Київ, 2004); «Українська культура: погляд крізь віки» (Ужгород, 2005); «Український енциклопедичний кінословник», т. І. Основні поняття та терміни (Вінниця, 2006); «Ошибка дона Христофора Колумба. Ироническая повесть в 2-х частях. Ч.І. «Ирония судьбы» (Київ, 2005); Ч.ІІ. «Ирония истории» (Київ, 2006); «Основи філософських знань. Курс лекцій для студентів мистецьких факультетів ВНЗ» (Київ, 2007), «Мистецтво: терміни та понятя». Ілюстроване енциклопедичне видання у 2-т. Т. І (Київ, 2008), Т. ІІ (Київ, 2010) та ін.Організовував створення театрів Драми і комедії, Молодіжного, Дитячого музичного, другого лялькового – у Києві, Юного глядача – у Запоріжжі та Сумах, Будинків органної та камерної музики у Києві та ряді областей, духового та естрадно-симфонічного оркестрів у Києві, ряду художніх колективів (Театр пісні, Ансабль класичного балету, Ансамбль автентичної народної пісні тощо)…

Вислужувався: одержав звання Лауреата Спілки кінематографістів СРСР (1982, Перша премія, за книгу «Телевизионное кино. Очерк теории»), Заслуженого діяча культури Польщі (1979), Заслуженого працівника освіти Угорщини (1980), Почесного громадянина м. Х’юстона (штат Техас, США) (1978), Заслуженого працівника культури України (2002), Орден Дружби народів (1982), пам’ятну медаль до 100-річчя визволення Болгарії від турецької неволі, Почесні Грамоти від Алтайського краю і Президії Верховної Ради РРСФР, Верховної Ради Азербайджану та України, також кілька доган від ЦК КП України, в зв’язку з чим, зрештою, і вигнали на творчу роботу.

Остєпенявся»: здобув наукові ступені кандидата мистецтвознавства (1970), доктора філософських наук (1977), доцента (1990) та професора (1995).

Частина 2
Чорно-біле життя

у яскравих світлинах: доля…

«Іронія та самоіронія – найнадійніший «дезинфікуючий» засіб у сприйнятті світу та самого себе у ньому…»1
Фото 2008 р.
«Приємні слова ювілейних привітань підступно підточують броню самоіронії…Зрадницьки хочеться вірити, що ти – саме такий, як тебе х
арактеризують …» 2


Засідання Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв 15 червня 2007 р. На фото: внизу – зал засідання, угорі (справа наліво): ректор університету професор М. М. Поплавський, Міністр культури України Ю. П. Богуцький, ювіляр, за ним – голова професора Б. В. Деменка.

Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces –

корни наук горьки, плоды сладкиЗолота медаль Академії мистецтв України

23 грудня 2010 р.

ЗМІСТ

Від укладачів……………..……………………………………………….…..............3ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ….………..............8

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА……………….................................................................10

Гурбанська А. І. Три життя – в одному…………………………………………...11

Михайлова Р. Д. Сергій Данилович Безклубенко: сторінки творчої та наукової біографії………………………………………………………...................................13

Станішевський Ю. О. Багатогранність таланту…………………………………..23

Мытницкий Э. М. Человек дела и слова…………………………………………..27

Неволов В. В. Багатогранна обдарованість.............................................................31

Недбайло О. Мій спогад про Сергія Безклубенка………………………………..37

Руденко С. Б. Перемагаючи «любомудрування»: про погляди С. Д. Безклубенка на філософію та наукову методологію……………………………………………40

Демещенко В. В. Метр українського кінознавства………………………………60

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ………...................................................................................66

ДОПОВІДІ, ВИСТУПИ НА НАУКОВИХ ЗАХОДАХ……...............................99

ФІЛЬМОГРАФІЯ...................................................................................................107

НАУКОВА ШКОЛА……………………………………………………..............119

БІБЛІОГРАФІЯ ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ С. Д. БЕЗКЛУБЕНКА……………………………………………………...........126

ВИБРАНІ РЕЦЕНЗІЇ НА КНИГИ С. Д. БЕЗКЛУБЕНКА.............................134

Корнієнко І. С. Про суспільну природу мистецтва...............................................135

Левчук Л. Т. Теория и практика нового жанра.....................................................138

Онищенко А. С. Предисловие к книге «Музы на ложе Прокруста»…………..142

Кравченко І. Кіно і влада : «Історія любові».........................................................144

Іваницький А. І. Думки про всезагальну історію мистецтва, і не тільки: що було, що є, що буде (рецензія-есе)....................................................................................152

Михайлова Р. Д. Художня культура в сучасному енциклопедичному викладі.......................................................................................................................161

Віткалов В. Г. Культурно-мистецька проблематика у нових виданнях для студентів мистецьких ВНЗ………………………………………………………..167

Черков Г. А. Комунікація в епоху медіа: опосередкована всюдисущість…….172

Пашкова О. Й. Конвергенція медіа: телебачення……………………………….177

ПЕРЕЛІК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ С. Д. Безклубенка за типами документів...187

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ…………….......190

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ КІНОФІЛЬМІВ…..………………………198

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК….………………………………………….…...............199

СПИСОК ДЖЕРЕЛ……………………….…………………….............................206

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………………..210

ІРОНІЧНА ФОТОМОЗАЇКА у двох частинах…………………………………..211

Частина 1. Яскраве життя у чорно-білих світлинах: автобіографія…………...212Частина 2. Чорно-біле життя у яскравих світлинах: доля…..………………….219

Міністерство культури України

Київський національний університет
культури і мистецтв1 С. Безклубенко. З ненаписаного

2 Із сповіді Люцифера перед Атеїстом


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Культурна спадщина України
2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
2012 -> Волинська сільська територіальна громада


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010
Лога Т. В., зав сектору наук організації та зберігання фондів філії днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПоетеса тетяна ульянівна корнійчук (до 60-річчя від дня народження) Біобібліографічний нарис
Поетеса Тетяна Ульянівна Корнійчук : біобібліогр нарис до 60-річчя від дня народження / Сарненська центральна районна бібліотека;...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка