Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012Сторінка5/15
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1990

 1. Сокрушение идолов. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 255 с.
 1. Народження танцю // Рад. шк. – 1990. – № 12. – C. 48–53.
 1. Становлення зодчества // Рад. шк. – 1990. – № 4. – С. 49–52.
 1. Як народжуються, живуть і працюють музи, або Що таке мистецтво // Рад. шк. – 1990. – № 1. – С. 36–40.


1991

 1. Кіномистецтво та політика : [крит. іст.-теорет. нарис]. – К. : [б. в.], 1991–1995. – 430 с.
 1. Обережно : неодоктринерство! // Нар. творчість та етнографія. – 1991. – № 1. – С. 81–85.


1995

 1. Відродження культури і розбудова нації. Дві концепції і критична історико-філософська інтерпретація // Національна культура в сучасній Україні : колект. моногр. / ред. І. Ф. Курас. – К. : Асоціація «Україна», 1995. – С. 34–86.
 1. Ред. : Національна культура в сучасній Україні : колект. моногр. / редкол.: І. Ф. Курас, С. Д. Безклубенко, Л. П. Нагорна [та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : Асоціація «Україна», 1995.*


1996

 1. Мистецтво і влада // Кіно і література в тоталітарних режимах : матеріали семінару, Київ, 1–7 груд. 1995 р. / Гете-Інститут в Києві. – К., 1996. – С. 40–48.


1997

 1. Мистецтво і влада. Сварливе подружжя? // Віче. – 1997. – № 8. – С. 125–134.
 1. Ренесансна постать на тлі сучасної епохи // Новаторство Івана Кавалерідзе : тези доп. та повідомл. на наук.-творч. конф., присвяч. 110-річниці від дня народження митця. – К. : Генеза, 1997. – С. 5–11.
 1. Тотальна демократія і культура // Підтекст : політ.-аналіт. тижневик / Фонд підтримки нац. безпеки. – 1997. – № 24 (46). – С. 42–46.


1998

 1. Кінець нормативної естетики? // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : [зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 1998. – С. 3–8.
 1. Національна ідея, державна доктрина, національний дух: до визначення понять // Наукові записки. Серія «Політологія і етнологія» / Ін-т нац. відносин і політології НАН України. – К., 1998. – Вип. 6. – С. 21–26.*
 1. Про національну «самість» [«українськість», «русскость» і т.д.] явищ культури : текст невиголошеної доповіді // Укр. театр. – 1998. – № 2. – С. 23–25.


1999

 1. Естетизація – фундаментальна категорія новітньої естетики // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К., 1999. – № 1. – С. 28–32.
 1. Культура і тотальна … демократія // Віче. – 1999. – № 1. – С. 141–147.
 1. Культура і тотальна … демократія // Укр. театр. – 1999. – № 3. – С. 3–5.
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Філософія» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 1999– .

Вип. 1. / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 1999. – 96 с.
2000

 1. На межі тисячоліть : християнство як феномен культури / С. Д. Безклубенко, О. А. Блінов, М. М. Бровко [та ін.] ; гол. ред. Р. П. Іванченко-Іванова ; УПЦ, Київський Патріархат, Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – К. : [б. в.], 2000. – 606 с. – [Альтернативна назва : Християнство як феномен культури]*
 1. Кіна не буде. Тепер уже на «законній» підставі // Віче. – 2000. – № 3. – С. 86–99.
 1. Нариси загальної теорії мистецтва. І. Що таке мистецтво? // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2000. – Вип. 3. – C. 4–19.
 1. Поняття культури // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Вид. центр КДЛУ, 2000. – С. 217–222.
 1. Релігієзнавство : рек. для самост. роботи для студ. юридич. ф-ту : програма / уклад. С. Д. Безклубенко ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Юридич. ф-т. – К., 2000. – 5 с.
 1. Стан і перспективи розвитку культурології // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – К., 2000. – Вип. 3. – C. 6–14.
 1. Стан та перспективи розвитку культурології // Культура і сучасність : альманах. – К., 2000. – № 1. – С. 22–28.
 1. Створення й еволюція образу Христа // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури : зб. наук. пр. / ред. Р. П. Іванченко-Іванова ; Наук.-метод. центр вищої освіти, М-во освіти України, УПЦ, Київ. Патріархат, Міжрегіон. центр лінгвістики і права. – К., 2000. – С. 116–131.*

 2. Фундаментальні категорії сучасної естетики. Національна «самість» явищ культури // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Вид. центр КДЛУ, 2000. – С. 126–130.
 1. Фундаментальні категорії сучасної естетики. 2. Етизація // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К., 2000. – С. 231–240.
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2000– .

Вип. 3 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2000. – 132 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2000– .

Вип. 3 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2000. – 103 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Філософія» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2000– .

Вип. 2 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2000. – 100 с.
2001

 1. Українське кіно : начерк історії. – К. : КНУКіМ, 2001. – 169 с.
 1. Відеологія. Основи теорії художнього аналізу творів екранного мистецтва // Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. / КНУКіМ. – К., 2001. – Вип. 17. – C. 98–126.
 1. Вступ до етнокультурології. Поняття культури // Вісник КНУКіМ. Серія «Історія, теорія культури». – К., 2001. – Вип. 3. – C. 4–11.
 1. Культура історичного (тобто суспільного) буття народу // Культура і сучасність : альманах. – К. : ДАКККіМ, 2001. – № 1/2. – С. 17–23.
 1. Культура історичного буття народу // Культура і сучасність : альманах. – К. : ДАКККіМ, 2001. – № 2. – C. 15–29.
 1. «Людвиг Фейєрбах...» Ф. Енгельса і кінець «класичної» ... псевдомарксистської філософії // Вісник КНУКіМ. Серія «Філософія». – К., 2001. – Вип. 3. – C. 4–33.
 1. Нариси загальної теорії мистецтва. ІІ. Походження мистецтва // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2001. – Вип. 4. – C. 4–33.
 1. Нариси загальної теорії мистецтва. III. Становлення художньої форми. Що таке «художнє» // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2001. – Вип. 5. – C. 16–26.
 1. Національна ідея: сама по собі та в контексті загальнолюдських цінностей // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2001. – Вип. 2. – C. 6–14.
 1. «Радість навіки і її ринкова ціна, або політична економія мистецтва» Джона Рескіна // Вісник КНУКіМ. Серія «Менеджмент: організація, управління, економіка культури». – К., 2001. – Вип. 1. – C. 11–18.
 1. Самозакохана пані, сумнівного походження, з завищеною самооцінкою (Про філософію, її роль у житті та місце у навчальних програмах) // Вуз культури і мистецтв ХХІ століття: стан і перспективи : зб. матеріалів міжнар. конф. / КНУКіМ. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 9–22.
 1. Уклад.: Вуз культури і мистецтв ХХІ століття: стан і перспективи = Вуз культуры и искусств ХХІ века: состояние и перспективы : зб. матеріалів міжнар. конф. / КНУКіМ. – Вип. 1. – К., 2001. – 70 с.
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Менеджмент: організація, управління, економіка культури» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2001 – .

Вип. 1 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, І. С. Кравченко [та ін.]. – 2001. – 66 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2001 – .

Вип. 4 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2001. – 149 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2001– .

Вип. 5 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2001. – 142 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2001– .

Вип. 4 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2001. – 116 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2001– .

Вип. 5 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2001. – 172 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Філософія» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2001– .

Вип. 3 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2001. – 149 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2001– .

Вип. 2 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2001. – 149 с.


 1. Ред. : Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2001– .

Вип. 17 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2001. – 168 с.
2002

 1. Етнокультурологія: критичний аналіз теоретичних та методологічних засад : монографія – К. : Наука-Сервіс, 2002. – 287 с.: іл.
 1. Теорія культури : учб. посіб. / КНУКіМ. – К., 2002. – 323 с.
 1. Відеологія. Основи теорії художнього аналізу творів екранного мистецтва. Розділ II. Архітектоніка фільму // Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. / КНУКіМ. – К., 2002. – Вип. 18. – С. 84–105.

 2. «Людвиг Фейєрбах...» Ф. Енгельса і кінець «класичної» ... псевдомарксистської філософії // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К., 2002. – Вип. 9. – С. 47–53.
 1. Нариси загальної теорії мистецтва. IV. Становлення художньої форми. Канон // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2002. – Вип. 6. – C. 4–11.
 1. Нариси загальної теорії мистецтва. V. Становлення мистецтв. Гл. І. Ужиткове мистецтво ; Гл. ІІ. Будівельне мистецтво // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2002. – Вип. 7. – C. 10–20.
 1. Нариси загальної теорії мистецтва // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2002. – Вип. 3. – C. 164–168.
 1. «Національна ідея»: сама по собі та в контексті загальнолюдських цінностей // Матеріали до української етнології : зб. наук. пр. : щорічник. – К., 2002. – Вип. 2 (5). – С. 25–29.
 1. Національний характер // Матеріали до української етнології : зб. наук. пр. : щорічник. – К., 2002. – Вип. 2 (5). – С. 29–38.
 1. Національний характер як феномен культури // Питання культури Півдня України : наук.-метод. зб. / Миколаїв. філіал КНУКіМ. – Миколаїв : Атол, 2002. – Вип. 2. – С. 3–20.
 1. Самозакохана пані, сумнівного походження, з завищеною самооцінкою: про філософію, її роль у житті та місце у навчальних програмах // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – К., 2002. – Вип. 7. – C. 28–42.
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2002– .

Вип. 6 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2002. – 121 с.

 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2002– .

Вип. 7 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2002. – 118 с.

 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2002– .

Вип. 6 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2002. – 173 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2002– .

Вип. 7 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2002. – 161 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2002– .

Вип. 3 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2002. – 205 с.


 1. Ред. : Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2002– .

Вип. 18 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2002. – 153 с.
2003

 1. Всезагальна теорія та історія мистецтва. – К. : [б. в.], 2003. – 261 с.
 1. Відеологія. Розділ IV. Як виготовляється «кіноматеріал» // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2003. – Вип. 19. – С. 146–166.
 1. Мистецькі салони в Україні другої половини XVIII–XIX століть / С. Д. Безклубенко, Т. М. Никоненко // Матеріали до українського мистецтвознавства : зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 2. – С. 26–30.
 1. Нариси загальної теорії мистецтва. VI. Становлення мистецтв. Гл. 3. Живопис ; Гл. 4. Музичне мистецтво // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2003. – Вип. 8. – C. 12–29.
 1. Нариси загальної теорії мистецтва. Гл. 6. Скульптура // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2003. – Вип. 9. – C. 4–21.

 2. Національний характер як феномен культури // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2003. – Вип. 4. – С. 78–92.

 3. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2003 – .

Вип. 8 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2003. – 138 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2003– .

Вип. 8 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2003. – 111 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2003– .

Вип. 9 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2003. – 140 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2003– .

Вип. 4 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2003. – 236 с.


 1. Ред. : Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 1996– .

Вип. 19 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2003. – 246 с.
2004

 1. Відеологія : основи теорії екранних мистецтв. – К. : Альтерпрес, 2004. – 327 с.
 1. Політекономія мистецтва : навч. посіб. / КНУКіМ. – К. : Альтерпрес, 2004. – 249 с.
 1. Українське кіно. Начерк з історії. – К. : Альтерпрес, 2004. – 192 с.
 1. Виступ С. Й. Параджанова перед комсомольсько-молодіжним активом Білорусії (осінь 1971 р.) // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2004. – Вип. 11. – С. 11–27.

 2. Музичне мистецтво // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2004. – Вип. 10. – C. 4–16.
 1. Національна ідея як феномен культури // Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2004. – Вип. 5. – C. 188–201.
 1. Про так звані закони краси, або процес естетизації // Укр. мистецтво. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 29–38.
 1. Як робиться фільм (архітектоніка) // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2004. – Вип. 20. – С. 216–228.
 1. Уклад. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2004– .

Вип. 12 (1), ч. 1 : Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля» / [уклад. В. В. Кірсанов, С. Д. Безклубенко] ; М-во освіти і науки України, М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К., 2004. – 303 с.


 1. Уклад. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2004– .

Вип. 12 (2), ч. 2 : Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля» / [уклад. В. В. Кірсанов, С. Д. Безклубенко] ; М-во освіти і науки України, М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К., 2004. – 182 с.


 1. Уклад. : Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4–6 черв. 2004 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К., 2004.

Ч. 1 / [уклад. В. В. Кірсанов, С. Д. Безклубенко]. – 2004. – 303 с.


 1. Уклад. : Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4–6 черв. 2004 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К., 2004.

Ч. 2 / [уклад. В. В. Кірсанов, С. Д. Безклубенко]. – 2004. – 182 с.

 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2004– .

Вип. 10 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2004. – 126 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2004– .

Вип. 11 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2004. – 166 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2004– .

Вип. 10 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2004. – 123 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2004– .

Вип. 11 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2004. – 148 с. 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2004– .

Вип. 5 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2004. – 273 с.


 1. Ред. : Питання культурології : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2004– .

Вип. 20 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2004. – 335 с.


 1. Ред. : Поріцька О. Українська народна демонологія у загальнослов’янському контексті ХІХ – початку ХХ ст. / О. Поріцька ; відпов. ред. Г. А. Скрипник, С. Д. Безклубенко ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., 2004. – 182 с.
 1. Ред. : Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / редкол.: С. Д. Безклубенко [та ін.]. – К. : КНУКіМ, 2004. – 119 с.
 1. Рец. : Бокань В. Культурологія : навч. посіб. / В. Бокань. – 3-тє вид., стер. ; рецензент С. Д. Безклубенко, д-р філос. наук, проф. – К. : МАУП, 2004. – 136 с.


2005

 1. Ошибка дона Христофора Колумба : ироническая повесть: в 2-х ч. с прологом, эпилогом, эпиграфами и интермеццо. – К. : Альтерпрес, 2005. –

Ч. 1 : Ирония судьбы. – 187 с.


 1. Погляд крізь віки: українська культура у взаємозв’язках з сусідніми і не тільки // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 204–224.
 1. Про національну «самість» явищ культури // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К., 2005. – № 15. – С. 3–7.
 1. Хозарське відлуння у вітчизняній культурі // Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2005. – Вип. 7. – С. 230–243.
 1. Як робиться фільм (поетика) // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2005. – Вип. 21. – C. 172–185.
 1. Ред. : Трач Ю. В. Архівознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання. / за наук. ред. С. Д. Безклубенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2005. – 361 с. : табл. – (Мережа дистанційного навчання).
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2005– .

Вип. 12 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Б. В. Деменко [та ін.]. – 2005. – 159 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2005– .

Вип. 13 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Б. В. Деменко [та ін.]. – 2005. – 163 с.

 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2005– .

Вип. 13 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2005. – 198 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2005– . –

Вип. 6 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Ю. Л. Афанасьєв [та ін.]. – 2005. – 291 с.


 1. Ред. : Питання культурології : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2005– .

Вип. 21 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2005. – 216 с.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Культурна спадщина України
2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
2012 -> Волинська сільська територіальна громада


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010
Лога Т. В., зав сектору наук організації та зберігання фондів філії днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПоетеса тетяна ульянівна корнійчук (до 60-річчя від дня народження) Біобібліографічний нарис
Поетеса Тетяна Ульянівна Корнійчук : біобібліогр нарис до 60-річчя від дня народження / Сарненська центральна районна бібліотека;...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка