Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012Сторінка6/15
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2006

 1. Ошибка дона Христофора Колумба : ироническая повесть: в 2-х ч. с прологом, эпилогом, эпиграфами и интермеццо. – К. : Альтерпрес. – 2005.

Ч. 2 : Ирония истории. – 2006. – 346 с. : ил.


 1. Українська культура: погляд крізь віки. Історико-теоретичні нариси / КНУКіМ, УЦКД. – Ужгород : Всеукр. держ. багатопрофільне п-во, 2006. – 512 с.*
 1. Український енциклопедичний кінословник / уклад. С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ; КНУКіМ, ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. – К. : КНУКіМ, 2006– .

Т. 1 : Основні терміни та поняття. – 497 с.


 1. Передсмертний лист Л. Ф. Бикова // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2006. – Вип. 15. – C. 4–19.
 1. Як робиться фільм (поетика) // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2006. – Вип. 22. – C. 196–208.

 2. Уклад. : Педагогічні і рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Секція «Рекреаційно-розвиваючі технології», 5–7 черв. 2006 р. / [ред.-уклад. В. В. Кірсанов, С. Д. Безклубенко] ; М-во освіти і науки України, М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К., 2006. – 149 с.

 3. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2006– .

Вип. 14 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2006. – 147 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2006– .

Вип. 15 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2006. – 108 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2006– .

Вип. 14 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2006. – 222 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2006– .

Вип. 15 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2006. – 212 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ. – 2006– .

Вип. 7 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Л. Ю. Афанасьєв [та ін.]. – 2006. – 254 с.


 1. Ред. : Питання культурології : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2006– .

Вип. 22 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2006. – 239 с.
2007

 1. Основи філософських знань : курс лекцій для слухачів Академії перукарського мистец. та студ. мистецьких ВНЗ / КНУКіМ. – К., 2007. – 287 с.

 2. Національна ідея в контексті «загальнолюдських» цінностей // V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації» : Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 1–2 черв. 2007 р. – К. : УЦКД, 2007. – С. 13–19.

 3. Про ідею взагалі, національну – особливо, «українську» – зокрема // Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 19–20 квіт. 2007 р. / редкол.: М. М. Поплавський (голова) [та ін.] ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К. : [б. в.], 2007. – С. 10–16.
 1. Про людську природу інформації // Збірник тез міжнародної наук.-теор. конф., Київ, 16–17 трав. 2007 р. – К. : КНУКіМ, 2007. – С. 3–6.*
 1. Про «модернізм» та його різновиди // Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 листоп. 2007 р. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 3–11.
 1. Храм як твір архітектури // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2007. – Вип. 16. – С. 17–30.
 1. Шлях «Із греків у Руси» // Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 191–203.
 1. Як робиться фільм (види і жанри) // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2007. – Вип. 23. – C. 160–169.
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2007– .

Вип. 16 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2007. – 158 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2007– .

Вип. 17 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2007. – 134 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 1999– .

Вип. 16 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2007. – 124 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 1999– .

Вип. 17 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2007. – 101 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ. – 2007– .

Вип. 8 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2007. – 221 с.


 1. Ред. : Питання культурології : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 1996– .

Вип. 23 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2007. – 193 с.


 1. Ред. : Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Бездрабко ; КНУКіМ, Ф-т держ. упр. – К., 2007. – 144 с.
 1. Ред. : Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 19–20 квіт. 2007 р. / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Л. Г. Петрова [та ін.] ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К., 2007. – 452 с.
 1. Ред. : Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії: зб. матеріалів Всеукр. наук-практ конф., Київ, 22–23 листоп. 2007 р. / редкол.: С. Д. Безклубенко [та ін.] ; УЦКД. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007.


2008

 1. Мистецтво: терміни та поняття : eнцикл. вид. : у 2-х т. / С. Д. Безклубенко. – К. : Ін-т культурології АМУ, 2008– .

Т. 1 : А–Л. – 239 с. : кольор. іл.


 1. Індустріалізація освіти // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – К., 2008. – Вип. 18. – C. 13–19.
 1. Канон сконає? // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2008. – Вип. 19. – C. 21–28.
 1. Мертвонародження терміна // Українські культурні індустрії: стан, проблеми, перспективи : тези доп. Всеукр. наук.-теорет. конф. «Українські культурні індустрії: стан, проблеми, перспективи», Київ, 30 трав. 2008 р. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2008. – 200 с.
 1. Міф про «інформаційне суспільство» // Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів. – К. : КНУКіМ, 2008. – Ч. 2. – C. 15–21.
 1. Ренесансна постать на тлі сучасної епохи (до 110-річчя від народження І. П. Кавалерідзе) // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2008. – Вип. 18. – С. 8–11.
 1. Шлях «Із греків у москалі» // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2008. – Вип. 9. – С. 159–170.
 1. Як робиться фільм (види і жанри) // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2008. – Вип. 24. – C. 174–185.
 1. Уклад. : Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 трав. 2008 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К., 2008.

Ч. 2 / [ред.-уклад. В. В. Кірсанов, С. Д. Безклубенко]. – 446 с.


 1. Ред. : Пізнюк Л. В. Соціально гуманітарні дисципліни. Зв’язки з громадськістю : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. В. Пізнюк ; за наук. ред. д-ра філос. наук, проф. С. Д. Безклубенка. – К. : Ун-т Україна, 2008. – 126 с.
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2008– .

Вип. 18 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2008. – 100 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2008– .

Вип. 19 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2008. – 88 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2008– .

Вип. 18 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2008. – 105 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2008– .

Вип. 19 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2008. – 93 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2008– .

Вип. 9 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2008. – 185 с.


 1. Ред. : Питання культурології : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2008– .

Вип. 24 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2008. – 199 с.


 1. Ред. : Сучасний стан та перспективи розвитку народознавчої науки в Україні : зб. матеріалів круглого столу, присвяч. пам’яті В. Т. Скуратівського, Київ, 28 жовт. 2008 р. / редкол.: С. Д. Безклубенко [та ін.]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. – 250 с.
 1. Ред. : Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Бездрабко ; КНУКіМ, Ін-т держ. упр. і права – К. : Четверта хвиля, 2008. – Вип. 2. – 152 с.
 1. Ред. : Українські культурні індустрії: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 30 трав. 2008 р. / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Л. Г. Петрова [та ін.] ; Мін-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К., 2008. – 201 с.


2009

 1. Звичайнісінький геній [художник Микола Сядристий] // Соломія. – 2009. – № 4 (41). – С. 3.
 1. Командир співочої ескадрильї // Соломія. – 2009. – № 1. – С. 3.

 2. Командир співочої ескадрильї // Соломія. – 2009. – № 2. – С. 2.
 1. Ломка народних традицій і звичаїв // Антологія християнства : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. Лозко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 370–372. – (Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі»).
 1. «Плачуть-тужать козаченьки…» // Антологія християнства : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. Лозко. – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 391–392. – (Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі»).
 1. Подиву гідний самородок [Борис Григорович Шарварко] // Соломія. – 2009. – № 3 (40). – С. 3.
 1. Хрещення Русі й історична доля вітчизняної культури // Антологія християнства : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. Лозко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 62–73. – (Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі»).
 1. Християнське причастя // Антологія християнства : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. Лозко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 217–218. – (Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі»).
 1. Церква і держава // Антологія християнства : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. Лозко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 126–127. – (Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі»).
 1. Шлях «із влахів» у «русини» // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2009. – Вип. 10. – C. 6–14.
 1. Як робиться фільм (види і жанри) // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2009. – Вип. 25. – C. 6–11.
 1. Як талували «Цвіт папороті» : [про історію створення нової програми хору ім. Г. Верьовки] // Соломія. – 2009. – № 2 (39). – С. 3.
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009– .

Вип. 20 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2009. – 117 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009– .

Вип. 21 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2009. – 124 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009– .

Вип. 20 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2009. – 95 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009– .

Вип. 21 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2009. – 123 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009– .

Вип. 10 / редкол. М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2009. – 201 с.


 1. Ред. : Культурологічна думка: щоріч. наук. пр. / редкол. Ю. П. Богуцький, В. Г. Крючков, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; Ін-т культурології АМУ. – К., 2009. – № 1. – 176 с.
 1. Ред. : Питання культурології : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009– .

Вип. 25 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2009. – 269 с.


 1. Ред. : Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-теоретич. конф., Київ, 23–24 грудня 2009 р. / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009. – 315 с.
 1. Ред. : Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Бездрабко ; КНУКіМ, Ін-т держ. упр. – К. : Четверта хвиля, 2009. – Вип. 3. – 184 с.
 1. Ред. : VI культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів» : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф, Київ, 3–5 черв. 2008 р. / редкол.: О. А. Гриценко, С. Д. Безклубенко, М. К. Дмитренко [та ін.]. – К. : ДАКККіМ, 2009. *
 1. Ред. : VIІ культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства»: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–5 черв. 2009 р. / редкол.: О. А. Гриценко, В. А. Бітаєв, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – К. : ДАКККіМ, 2009. – Ч. 2. – 300 с. *
 1. Рец. : Литвинова О. У. Музика в кінематографі України : каталог. Ч. 1 : Автори музики художньо-ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України / О. У. Литвинова ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України ; рецензент С. Д. Безклубенко, д-р філос. наук, проф. – К. : Логос, 2009. – 453 с. *


2010

 1. Мистецтво: терміни та поняття : eнцикл. вид. : у 2-х т. / С. Д. Безклубенко ; Ін-т культурології АМУ. – К., 2008– .

Т. 2 : М–Я. – 2010. – 255 с. : кольор. іл.


 1. Ким робиться фільм // Питання культурології : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип.26. – С.13–18.
 1. «Любов – зла…» : [про Валерію Заклунну] // Соломія. – 2010. – № 2 (43). – С. 3.
 1. «Сладкая парочка» : [про Віталія та Валерію Врублєвських] // Соломія. – 2010. – № 1 (42). – С. 3.
 1. Шлях «Із турків у Руси» … і навпаки ішли ляхи на три шляхи, а татари – на чотири // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 6–25.

 2. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2010– .

Вип. 22 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Ю. Г. Легенький [та ін.]. – 2010. – 180 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2010– .

Вип. 23 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Ю. Г. Легенький [та ін.]. – 2010. – 214 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2010– .

Вип. 22 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2010. – 212 с.


 1. Ред. : Концепт культури : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. пр. / Ін-т культурології НАМУ. – К., 2010– .

Вип. 1 / редкол.: Ю. П. Богуцький, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2010. – 320 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2010– .

Вип. 11 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2010. – 288 с.


 1. Ред. : Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. / редкол.: Ю. П. Богуцький, В. Г. Крючков, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; Ін-т культурології АМУ. – К., 2010. – № 2. – 191 с.
 1. Ред. : Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. / редкол.: Ю. П. Богуцький, В. Г. Крючков, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; Ін-т культурології АМУ. – К., 2010. – № 3. – 192 с.
 1. Ред. : Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009– .

Вип. 26 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2010. – 248 с.


 1. Ред. : Самоорганізація й динаміка культури в Україні : Динаміка культуротворчих процесів : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. П. Богуцький, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; Ін-т культурології АМУ. – К., 2010. – Вип. 1. – 232 с.
 1. Ред. : Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Бездрабко ; КНУКіМ, Ін-т держ. упр. – К. : Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – 144 с.
 1. Рец. : Автопортрет на тлі епохи: невисокий чоловічок з завищеною самооцінкою // АНТ. Вісник археології, мистецтва, культурної антропології. – 2010. – № 22/24. – С. 27–31. – Рец. на кн. спогадів кол. секретаря ЦК КП України О. С. Капта *


2011

 1. «Дівоче прізвище» так званих «Руських былин» // Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. П. Богуцький, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; Ін-т культурології НАМУ. – К., 2011. – Вип. 2. – С. 145–185.
 1. Індустріалізація культури завершується… черга – за освітою? // Культура в сучасних трансформаційних процесах : колект. моногр. / М. М. Бровко, С. Д. Безклубенко [та ін.] – Ніжин : Вид-во Аспект-Поліграф, 2011. – С. 301–314.
 1. Ким робиться фільм // Питання культурології : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 27. – С. 15–33.
 1. Наука, мистецтво та філософія в «тумані» постмодернізму // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2011. – Вип. 12. – С. 14–23.
 1. Своєрідність творчого «обличчя» ТБ в Україні // Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації : зб. матеріалів Всеукр. наук.-теорет. конф., Київ, 10–11 черв. 2011 р. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 15–20.
 1. Сергій Безклубенко про національну ідею // Соломія. – 2011. – № 1 (47). – С. 3.
 1. Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. пр. / Ін-т культурології НАМУ. – К., 2011. – С. 191–231.
 1. Ред. : IX культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року, як року культури та відродження музеїв в Україні»: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 2–3 черв. 2011 р. / редкол.: С. Д. Безклубенко [та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2011. – Т. 2. – 248 с. *
 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2011– .

Вип. 24 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Ю. Г. Легенький [та ін.]. – 2011. – 248 с.


 1. Ред. : Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2011– .

Вип. 25 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, Ю. Г. Легенький [та ін.]. – 2011. – 198 с.


 1. Ред. : Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. пр. / Ін-т культурології НАМУ. – Вип. 1 (2010)– . – К., 2011– .

Вип. 2 / редкол.: Ю. П. Богуцький, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2011. – 320 с.


 1. Ред. : Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / КНУКіМ. – Вип. 1 (1998)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2011– .

Вип. 12 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2011. – 260 с.


 1. Ред. : Культурологічна думка: щоріч. наук. пр. / редкол.: Ю. П. Богуцький, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; Ін-т культурології АМУ. – К., 2011. – № 4. – 192 с.
 1. Ред. : Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. пр. / редкол.: Б. А. Головко, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; Ін-т культурології НАМУ. – К., 2011. – 480 с.
 1. Ред. : Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Вип. 1 (1996)– . – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2011– .

Вип. 27 / редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – 2011. – 272 с.


 1. Ред. : Самоорганізація й динаміка культури в Україні : Динаміка культуротворчих процесів : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. П. Богуцький, С. Д. Безклубенко [та ін.] ; Ін-т культурології АМУ. – К., 2011. – Вип. 2. – 320 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Культурна спадщина України
2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
2012 -> Волинська сільська територіальна громада


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconВипуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010
Лога Т. В., зав сектору наук організації та зберігання фондів філії днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconПоетеса тетяна ульянівна корнійчук (до 60-річчя від дня народження) Біобібліографічний нарис
Поетеса Тетяна Ульянівна Корнійчук : біобібліогр нарис до 60-річчя від дня народження / Сарненська центральна районна бібліотека;...
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012 iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка