Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладівСторінка14/21
Дата конвертації14.09.2017
Розмір4.09 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Список використаних джерел

 1. Кушнір Л.Б. “Просвіта” в добу УНР // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі. До 90-річчя утворення Подільської “Просвіти”. Матеріали всеукраїнської наукової краєзнавчої конференції. 9-10 листопада 1991. – Хмельницький, 1995. – С.23-26.

 2. Яременко В.І. Подільська “Просвіта” (1906-1994 рр.) за спогадами Віктора Приходька // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі. До 90-річчя утворення Подільської “Просвіти”. Матеріали всеукраїнської наукової краєзнавчої конференції. 9-10 листопада 1991. – Хмельницький, 1995. – С.20-22.

Козак С.Б.,

м. Київ
Покажчик «Українські вісті» в Європі й Америці (1945-2000)

як джерело до вивчення історії української еміграції
Стаття досліджує зміст покажчика «Українські вісті» в Європі й Америці (1945-2000) як джерело до вивчення історико-культурної спадщини української еміграції.

Ключові слова: газета, еміграція, покажчик, історична пам’ять, культура.
Газета «Українські вісті» («УВ») – видання унікальне. Хоча б тому, що з-поміж величезної кількості українських періодичних видань (близько 280), які виходили по Другій світовій війні на терені Німеччини й Австрії, саме це виявилося найбільш життєздатним. Жодне інше (започатковане складної повоєнної пори) видання не функціонувало так довго – від часу завершення війни до початку третього тисячоліття, тобто п'ятдесят п'ять років (1945-2000) [1].

Перше число «Українських вістей» вийшло в українському таборі для переміщених осіб у Новому Ульмі (Німеччина) 19 листопада 1945 року. Щоправда, спочатку це було видання на так званому циклостилі. Але вже з наступного року газета виходить у світ друком – як видання Спілки українських письменників і журналістів. Варто зазначити, що то був найнебезпечніший час репатріаційного терору супроти всіх підрадянських українців, які устами Івана Багряного заявили, чому вони не хочуть повертатися на «родіну». 1946 року, коли терор саме набирав обертів, створено партію українців підрадянської формації – Українську революційно-демократичну партію (УРДП) [2]. «Українські вісті», що виходили у світ у баварському Новому Ульмі, формально стали друкованим органом цього еміграційного середовища.

Згодом, а саме в серпні 1978 року, редакцію газети і видавництво «Українські вісті» перенесено з Німеччини до американського Детройта. Головними (або відповідальними) редакторами газети, відколи вона виходила, були такі особи: Павло Маляр, Іван Багряний, Юрій Дивнич, Михайло Воскобійник, Андрій Ромашко, Віталій Бендер, Андрій Глинін, Федір Гаєнко, Михайло Смик і Сергій Козак [3].

Уже оця, вкрай стисло викладена, історія видання вказує на цінність двотомного покажчика цієї газети («Українські вісті» в Європі й Америці (1945-2000) : бібліографічний покажчик змісту газети «Українські вісті»: у 2-х т. / упорядник С. Козак. – К.: «Літературна Україна» ; «Ярославів Вал», 2010. – Т.1: 1945-1967. – 592 с. – Т.2: 1968-2000. – 560 с.) [1], який має на меті наблизити до сучасного читача матеріали часопису, сприяти науковому вивченню духовної спадщини українського народу.

Мета нашого дослідження – розкрити зміст газети на сторінках покажчика як джерело до вивчення історії української еміграції, й тим самим наблизити інформацію до практичного застосування науковцями. Адже цей покажчик є першою спробою подати вичерпну бібліографічну інформацію про зміст газети за весь період виходу її у світ. У ньому висвітлено зміст усіх 3398 чисел унікального видання, яке з 1945 по 2000 рік виходило спочатку в Західній Європі, відтак в Америці. На її сторінках було вміщено понад 50 тисяч публікацій різного жанру: інформаційних заміток, уривків художніх творів, статей, нарисів, репортажів та інших матеріалів українських та іноземних авторів.

Місце газети в житті українців еміграції засвідчують і такі рядки з листа до редакції газети повоєнного часу: «Я народився двічі: раз мене народила мати, а вдруге я народився на світ як українець під впливом «УВ» й тієї діяльності, що її провадить ваше середовище...Я не знаю мови, але я її тепер вчу і скоро напишу до вас листа без жодної помилки» [4].

Газета «Українські вісті» друкувалася з різною періодичністю (і щоденно, і двічі, і тричі на тиждень), проте здебільшого була «тижневиком політики, економіки, культури і громадського життя». Зі сторінок «Українських вістей» постає цілісна картина політичного, літературного й загалом культурного життя української політичної еміграції другої половини минулого століття. Заразом на шпальтах «Українських вістей» знаходимо систематичні публікації про реалії підрадянської дійсності, зокрема, про концтабірне життя. [5].

У цьому немає нічого дивного, адже навколо видання гуртувалися автори, які ще до еміграції на Захід, у 1930-х, зазнали репресій і за свідоме українство й талановиту літературну діяльність відбули роки тюрем і заслань. Мабуть, через те реалії підрадянської дійсності подано в газеті особливо виразно. Як і Голодомор в Україні 1932-33 pp., адже й авторами, і читачами видання були насамперед ті, чиї родини звідали цю трагедію на власній долі. Усі роки свого функціонування «Українські вісті» боролися проти зросійщення українців. У 1970-их рр. газета стала трибуною українських дисидентів на чужині.

Авторами «Українських вістей» були відомі українські письменники й публіцисти, з-поміж яких Юрій Горліс-Горський, Василь Гришко, Петро Одарченко, Тодось Осьмачка, Іван Багряний, Семен Підгайний, Юрій Лавріненко (Дивнич), Григорій Костюк (Подоляк), Олексій Коновал, Іван Кошелівець, Дмитро Нитченко (Чуб), Віталій Бендер, Докія Гуменна, Леонід Лиман, Михайло Ситник, Леонід Полтава, Борис Олександрів, Світлана Кузьменко, Федір Пігідо, Михайло Воскобійник, Анатолій Ґудзовський, Анатолій Юриняк, Анатолій Лисий, Улас Самчук, Юрій Шевельов (Шерех)...[6]. Тож покажчик має сприяти запровадженню в науковий обіг імен і цілих шарів еміграційної проблематики.

Зміст газети «Українські вісті» автором покажчика опрацьовано й подано в хронологічному порядку із зазначенням такої інформації: прізвища автора (а за наявності – і псевдоніма), назви публікації і короткого (якщо тему матеріалу не розкрито його назвою) повідомлення про зміст (у квадратних дужках). Покажчик має характер науково-допоміжного бібліографічного видання, містить опис усіх публікацій газети за 1945-2000 pp., а також допоміжні матеріали (іменний покажчик; словник криптонімів і псевдонімів авторів публікацій; пояснення скорочень назв установ, об'єднань, періодичних видань тощо).

Аналіз змісту газети за допомогою покажчика дозволяє визначити такі головні теми публікацій газети.

Насамперед, це українська проблематика, зокрема, питання державної незалежності України, єдності українців на чужині [7], місце і роль інтелігенції на еміграції [8], тема спротиву репатріаційним зазіханням СРСР щодо політичних емігрантів [9], поєднання українських православних церков [10]. Окреме вагоме місці в контексті статей української проблематики становить публіцистика Івана Багряного, Василя Гришка та Михайла Воскобійника [11].

Майже кожен номер газети подавав матеріали про діяльність українських громадських, церковних і політичних організацій поза Україною, а саме: Наукового Товариства імені Тараса Шевчнка (НТШ) [Загальні збори НТШ в Європі. – УВ. – 14 квітня. – 1955], Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) [Авторитети про авторитетів: [Про об’єктивність у висвітленні історії УАПЦ в еміграційних виданнях. – УВ. – 19 травня. – 1955], Української Республікансько-Демократичної Партії [Багряний І. Привітання 6-ій конференції УРДП у Великобританії. – УВ. – 19 червня. – 1955]. Часто згадуються відомості про СУМ (Спілка української молоді), УВАН (Українська Вільна Академія Наук), УНС (Український Народний Союз), УВУ (Український Вільний університет) ЛСП (Легіон імені Симона Петлюри), ОДУМ (Об’єднання української демократичної молоді) та інші (усього в газеті містяться відомості про 154 установи та об’єднання, які діяли в колах української діаспори в середині – другій половині ХХ століття).

Тему голодомору в Україні 1932-33 рр. на сторінках газети становлять такого типу матеріали: 1) спогади свідків голодомору; 2) висвітлення протестних демонстрацій у найбільших містах світу, зокрема, перед приміщеннями посольств; 3) дослідження науковцями архівних матеріалів на тему голодомору; 4) вшанування пам’яті жертв голодомору українськими громадами США, Канади, Австралії, Англії, Німеччини та ін. [12].

Ще одна значима тема «Українських вістей» – періодичні та книжкові видання діаспори на сторінках газети, а це – сотні бібліографічних новинок, значна частина яких залишається досі невідомою в Україні, інформація про видання: книжка новел В. Русальського «Місячні ночі» [УВ, 25 листопада 1945], збірник «МУР» [УВ, 16 травня 1946], «Літературно-науковий збірник» [УВ, 16 травня 1946], «нові видання» Докії Гуменної, Петра Волиняка, Авеніра Коломийця [УВ, 20 квітня 1947], італомовний журнал «Україна» [УВ, 21 квітня 1955], «Подорож у світ» О. Діброви [УВ, 26 червня 1955], «Марія» Уласа Самчука [УВ, 22-26 березня 1953], «Людина біжить над прірвою» Івана Багряного [УВ, 13-20 серпня 1967], «Туга за сонцем» Бориса Олександріва [УВ, 17 грудня 1967], «Справжня наречена» Анатолія Юриняка [УВ, 24 грудня 1967], збірник пісень Олександра Кошиця [УВ, 6 лютого 1966], збірник «Безсмертні» про Зерова, Филиповича і Драй-Хмару [УВ, 14 листопада 1965] тощо.

Питання літературного процесу української еміграції також рідні творцям газети і представлені: хронікою літературних подій: виступ Яра Славутича на «літературній середі» [УВ, 20 січня 1946], авторський вечір Вадима Лесича в Новому Ульмі [УВ, 4 квітня 1946], «академічний вечір» у Мюнхені «Проблематика драми Юрія Косача «Ворог» [УВ, 20 квітня 1947], доповідь в Торонто про життя і творчість Ігоря Качуровського [УВ, 4 квітня 1957], зустріч з письменницею Докією Гуменною в Сан-Дієго [УВ, 30 липня – 6 серпня 1967], зустріч з дочкою Івана Франка Анною Франко-Ключко в Клівленді [УВ, 18 грудня 1966]; публікаціями творів письменників: уривок з «Тигроловів» Івана Багряного [УВ, 4 квітня 1946], поезії Олекси Веретенченка [УВ, 11 квітня 1946], Михайла Ореста [УВ, 2 травня 1946], подорожні нариси Юрія Горліса-Горського «Подорожні загзаги» [УВ, 30 травня 1946], висвітленням діяльності Мистецького українського руху (МУР) і об’єднання «Слова» [До Другого з’їзду МУРу (інтерв’ю з головою МУРу Уласом Самчуком) [УВ, 23 березня 1947]; І. Багряний. До питань про дитячу літературу [УВ, 11 квітня 1946] та низка інших матеріалів подібної тематики.

Вкрай важливою темою були публікації на захист правозахисного руху в Україні, організація протестів проти репресій біля посольств різних держав світу, публікація листів та інших матеріалів від політичних в’язнів, передрук самвидавських матеріалів, одержаних з України. Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба, Валентин Мороз, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Олекса Тихий, Степан Сапеляк – ось неповне гроно тих, чиї імена регулярно з’являлися на сторінках «Українських вістей».

Широко у виданні подано відомості про культурно-мистецькі події, благодійні акції, спрямовані на розвиток української культури. Ось лишень невеличка частина їх: «Два концерти хорової капелі «Україна» [УВ, 1 грудня 1945], відгук на виставу «Жайворонок» в театрі Блавацького [Костецький І.]. «Жайворонок» у Блавацького. – УВ. – 30 травня. – 1946], участь художника Якова Гніздовського у паризькій виставці [УВ, 23 травня 1957], танцювальну групу «Дніпро» під керівництвом Наталії Мороз [УВ, 21-28 квітня 1963], відкриття пам’ятника Т. Шевченку в Буенос-Айресі [УВ, 27 серпня 1967], виступ ансамблю Вірського в Канаді [УВ, 8-15 жовтня 1967], концерт хору «Молода Україна» [УВ, 5 лютого 1967], до 20-річчя мистецької праці диригента І. Козачка [УВ, 6 березня 1966], 80-річний ювілей скульптора Ю. Жука [УВ, 14 листопада 1965] та ін.

А ще – масив історичного матеріалу, який масштабно доповнює сторінки історії Української Народної Республіки, Другої світової війни [Коли кінчалась Друга світова війна. – УВ. – 15 травня. – 1955], [Осадчук Б. Останні дні столиці гітлерівської Німеччини...: [Фрагмент із записок журналіста про весну 1945 р. в Берліні], Української Повстанської Армії, подій в Україні в 1930-их роках. До відповідних дат друкуються матеріали про «героїв-мучеників під Базаром» [19 листопада 1945], до роковин смерті Симона Петлюри [УВ, 10 липня 1960], про сорокові роковини Зимового походу [УВ, 26 червня 1960] тощо.

Ще одна тема, яка знайшла своє стале місце на сторінках газети – тема українського шкільництва. Відтак видання друкує відомості про недільні й суботні школи спочатку в таборах для «переміщених осіб», а згодом – в країнах розселення українців, зокрема, й про літні табори, які влаштовували для дітей усіх поколінь з метою національно-патріотичного вишколу українські громади США, Канади, Австралії, Європи.

Осібне місце на сторінках видання посідають матеріали, присвячені темі проголошення Незалежності України (1991): інтерв’ю з політиками з України, письменниками-народними депутатами, зустрічі з ними в містах Америки й Канади, репортажі з України з подій, які передували проголошенню Незалежності, зокрема, про референдум 1 грудня 1991 р.

Варто наголосити на тому, що цей вагомий проект видання покажчика «Українські вісті» в Європі й Америці» здійснено за фінансової підтримки Фундації ім. Івана Багряного (США). Мета ж проекту – сприяти українським науковцям і журналістам у дослідженнях, зокрема, в пошуку потрібних матеріалів, які друкувалися на сторінках «Українських вістей», а ще – зафіксувати історію культури, побуту і політичного життя української еміграції, яку на сторінках газети відбито виразно й повно. Отже, по суті, йдеться про те, щоби зберегти незглибимий культурний шар, який витворено інтелектуальними силами української політичної еміграції.

Окремо слід сказати про мову покажчика. Оскільки газета послуговувалася нормами правопису 1928-29 pp. (тобто так званим «харківським правописом»), у бібліографічному описі збережено стилістику та орфографію відображених текстів, назв, імен тощо.

Огляд змісту двотомника вказує на видання як на цінне джерело до вивчення історії української еміграції, відкриває десятки нових тем, які можуть зацікавити дослідників України. Практична користь видання полягає в тому, що зміст покажчика вводить до наукового обігу тисячі імен авторів публікацій (іменний покажчик першого тому містить 4349 позицій, а другого тому – 4573), вперше розкриває псевдоніми багатьох авторів газети, знайомить дослідників з широким спектром нових тем, почасти невластивих ані пресі радянського періоду, ані пресі незалежної України, знайомить з бібліографією сотень творів, які досі не потрапляли під увагу науковців України, представляє детальну інформацію про діяльність громадських, політичних і церковних організацій української еміграції.

Прикметно, що видання є одним з небагатьох в українській бібліографії покажчиком, який відбиває зміст однієї газети за весь період її функціонування. Видання буде корисним для літературознавців, журналістів, істориків, філологів, письменників, видавців, перекладачів, бібілотекарів, учителів, студентів і читачів, які цікавляться української літературою, подіями міжнародного життя, історією української діаспори. Це довідкове видання без сумніву стане незамінним науковцям – усім, хто досліджує історію життя українців поза Україною та історію української преси.

Водночас, варто наголосити на необхідності підготувати покажчик географічних назв, які зустрічаються на сторінках «Українських вістей». Не менш актуальним бачиться і створення біобібліографічного довідника найвідоміших авторів газети, написання історії газети.

За словами академіка Івана Дзюби, «більш як півстолітня історія «Українськиї вістей» – 3 398 чисел газети – є водночас і важливими сторінками історії української еміграції, її впертої й багатогранної діяльності, спрямованої на боротьбу за національне буття нашого народу, на збереження й утвердження його історичної пам’яті, культури, мови, на оборону його доброго імені у світі. І хоч газета була однією з багатьох українських у західному світі, саме вона виглядає під цим оглядом найбільш репрезентативною» [13, с.3].

Важливо, що покажчик містить також інформацію про місця зберігання річних комплектів газети «Українські вісті», які вже стали бібліографічною рідкістю, а це: Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва, Дослідницька бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», архів видавництва «Смолоскип», Національна бібліотека України ім. В. Вернадського (частково), а також поза Україною: Бібліотека Конгресу США, Нью-Йоркська Публічна бібліотека, бібліотека УВУ в Мюнхені, архіви-музеї Детройта, Клівленда, Вінніпега, Калгарі, Торонто, а також окремі приватні зібрання, що сприятиме їхньому практичному використанню науковцями, дослідниками, студентами.


Література:

 1. Козак С. "Українські вісті" в Європі й Америці (1945-2000) : бібліогр. покажч. змісту газ. "Українські вісті" : у 2 т. / Сергій Козак ; Фундація ім. І. Багряного. – К. : Літературна Україна : Ярославів Вал, 2010 . – Т. 1 : 1945-1967. – 2010. – 592 с. ; Т. 2 : 1968 – 2000. – 2010. – 558 с.

 2. Українська революційно-демократична партія (УРДП – УДРП): Збірник матеріалів і документів / упоряд. О. Коновал. – Чикаго – К. : Фундація ім. Івана Багряного, 1997. – 856 с.

 3. Коновал О. Преса УРДП та її працівники / О. Коновал, А. Глинін // Багряний І. П. Листування. 1946-1963 : в 2-х т. Т. 1 / І. Багряний. - К. : Смолоскип, 2002. - С . 46-53.ю

 4. Багряний І. Проба вартостей : з нагоди 500-го числа «УВ» / Іван Багряний // Українські вісті. – Новий Ульм,1951. – 29 квіт.

 5. Бендер В. Чому мовчанка?: [чому в літературі Радянської України немає творів про концентраційні табори] / В. Бендер // Українські вісті. – Новий Ульм,1965. – 19-26 груд.

 6. Козак С. Гортаючи пожовклі сторінки / Сергій Козак. – Мюнхен: Український вільний ун-т, 2002. – 26 с.

 7. [Костюк Г.] Divide et impera / Г. Костюк // Українські вісті. – Новий Ульм,1946. – 27 черв.

 8. Голос із-за океану: [інтелігенція на еміграції – частина української еліти] // Українські вісті. – Новий Ульм, 1947. – 18 трав.

 9. Діяти! // Українські вісті. 1955. – 28 квіт.

 10. Губаржевський І. Про поєднання українських православних церков / І. Губаржевський // Українські вісті. – Новий Ульм, 1957. – 14 лют.

 11. Зокрема такі статті: Багряний І. 2 + 2 = 4 / Іван Багряний // Українські вісті. – Новий Ульм,1949. – 5 трав. ; Гришко В.І. Земля крутиться: [прикінцеве слово в дискусії, що її не було / В.І. Гришко // Українські вісті. – Новий Ульм,1949. - 1 трав.]; Воскобійник М. Не втрачаймо мети!: [з приводу міжконфесійних відносин] / М. Воскобійник // Українські вісті. – Новий Ульм,1949. – 2 жовт.

 12. Слобідський К. «Хліб викачують...»: [до 30-ліття голоду] / Кость Слобідський // Українські вісті. – Новий Ульм,1963. – 2-9 черв.]; Голод імені Сталіна: [тема голодомору в емігрантській літературі // Українські вісті. – Новий Ульм,1963. – 14 лип.]; Маніфестація, присвячена голодовій трагедії [у Брадфорді, Англія] // Українські вісті. – Новий Ульм,1963. – 4-11 серп.

 13. Дзюба І. Енциклопедія українського опору / Іван Дзюба // Українські вісті» в Європі й Америці, (1945-2000) : бібліогр. покажч. змісту газ. "Українські вісті". – К. 2010. – Т. 1. – С.3-10.


Кравчук Н. М.,

м. Вінниця
Грані видавничої діяльності наукової бібліотеки

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
У статті висвітлюються започатковані бібліотекою бібліографічні та методичні серії видавничої продукції. Представлений репертуар видань за останні роки розкриває їх тематику, цільове і читацьке призначення, зміст і форми випуску (друковану та електронну). Обгрунтована популярність видань серед різних категорій користувачів: науковців університету, студентів та бібліотечних фахівців.

The article describes bibliographic and methodical series of publishing products, that were established by the library. Books’ contents, introduced in recent years, reveals their subject, target and reader’s purpose, kind of production (print and electronic). The well-founded publications are popular among different categories of users: university scientists, students and library professionals.

В числі пріоритетних напрямків діяльності наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова є видавнича діяльність, яка поєднує науково-дослідну, науково-бібліографічну, методичну і культурно-просвітницьку роботи. Підготовка бібліографічних матеріалів медичної, освітньої та бібліотекознавчої тематики базується на використанні досвіду минулого і стратегії майбутнього. Сьогодні видавнича продукція б-ки зазнала істотних змін стосовно їхньої спрямованості, якості видань та форм випуску. Наслідком такого підходу стали можливість використання різних дизайнерських комп’ютерних програм, покращення технічного забезпечення та прагнення бібліотеки до підвищення власного іміджу.

З метою цілеспрямованої популяризації літератури, наукових досліджень та їх синтезу бібліотека започаткувала ряд серій, які виходять періодично, по мірі накопичення матеріалу, до ювілейних дат або для термінового висвітлення актуальної тематики. Для науковців, викладачів, медичних працівників та студентів призначені бібліографічні серії «Вчені нашого університету» (започаткована у 2000 р.), «На допомогу освітнім програмам» (започаткована у 1991 р.), «Для тих, хто хоче знати більше» (започаткована у 2010 р.). Як методичний центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, бібліотека сприяє підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників завдяки розповсюдженню видань методичної серії «На допомогу бібліотечному фахівцю» (започаткована у 1988 р.). Регламентує випуск видань «Положення про бібліографічні та методичні серії наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова», де чітко прописані характеристика серійного репертуару, методика та етапи створення, оформлення видань тощо.

Впродовж 11 років творчий доробок професорсько-викладацького складу університету презентують біобібліографічні покажчики серії «Вчені нашого університету», яка започаткована в честь науковців-ювілярів. Серед них: «Сенс оптимізму в мікробіології» - до 75-річчя проф. Г.К. Палія (2011р.), «До вершин хірургії» - до 65-річчя проф. А.І. Годлевського (2010р.), «В ім’я прозріння» - до 65-річчя проф. Й.Р. Салдана (2010р.), «Денисюк Віталій Іванович» - до 70-річчя від дня народження (2008р). Їхні досягнення на терені медичної галузі представляє не лише перелік наукових праць, але й слова поваги від колег, співавторів, студентів та кольорові фотографії із власних архівів ювілярів.

Уже традицією стало видання таких біобібліографічних покажчиків в електронному форматі (на CD-Rom), які в популярності серед користувачів не поступаються своїм друкованим аналогам.

Першою спробою електронного видання був біобібліографічний покажчик «М.І. Пирогов» (2010 р.), який бібліотека підготувала до міжнародної науково-практичної конференції на честь відзначення 200-річного ювілею знаменитого хірурга. Медична та бібліотечна спільнота позитивно оцінили такий внесок бібліотеки в увіковічення імені М.І. Пирогова. У обласному конкурсі видань бібліотек ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» відзначила видання у номінації «Креативний підхід до електронних видань».

Своєрідним підсумком науково-педагогічної діяльності університету є бібліографічні покажчики, присвячені ювілейним датам кафедр, факультетів. Такі історико-бібліографічні дослідження бібліотеки є складовою історії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Зокрема, 10-річчя діяльності стоматологічного факультету відображено у бібліографічному покажчику «Наукові здобутки кафедр стоматологічного факультету» (2005 р.). Досвід роботи кафедри акушерства і гінекології №1 висвітлює покажчик «75 років на захисті материнства» (2009 р.).

Традиційною є форма роботи бібліотеки стосовно видання бібліографічних рекомендаційних списків літератури серії «На допомогу освітньому процесу». Вони готуються з найбільш важливих і актуальних тем і проблем медицини, пов‘язані з навчальним процесом відповідно до цільового і читацького призначення. Наприклад, у 2011 р. були видані списки «Нанотехнології в медицині і фармації», «Біопрепарати в сучасній медицині», «Апітерапія», бібліографічний покажчик «Вища школа в Україні: здобутки та досягнення» та ін.

Нещодавно започаткована серія «Для тих, хто хоче знати більше», яка видається у формі дайджеста і носить науково-популярний характер. Її перші випуски «Одонтокультура: история и современность» (2011р.), «Генрік Сенкевич» (2011р.) (українською і польською мовами), «Світ медицини в художньому слові» (2011р.), «Симон Петлюра – провідник ідей українського народу» (2010р.) отримали позитивні відгуки серед читачів. Цікаві короткі розповіді зі списком літератури значно економлять час при пошуку інформації та розширюють кругозір в певному напрямку.

З метою підвищення професійної компетентності працівників бібліотек ВНЗ м. Вінниці бібліотека ВНМУ ім. М.І. Пирогова як методичний центр здійснює консультування з допомогою методико-бібліографічних посібників серії «На допомогу бібліотечному фахівцю». Актуальні проблеми інформаційно-бібліотечної діяльності, досвід роботи колег, відомості про окремі бібліотечні послуги, продукти тощо знаходять своє відображення у рекомендаційних списках літератури, методичних рекомендаціях, дайджестах: «Бібліотека і сучасність» (2010р.) у 2 випусках – «Ретроконверсія» і «Штрихове кодування», «Організація і проведення конкурсів у бібліотеці» (2010 р.), «Традиційна та інноваційна методика проведення інвентаризації» (2009р.), «Впровадження нових технологій обслуговування користувачів бібліотек вищих навчальних закладів» та ін.

Змінив форму і зміст щорічний «Аналіз діяльності бібліотек методичного об‘єднання м. Вінниці». Видання крім статистичних показників містить аналіз різних аспектів діяльності, акцентує увагу на новаціях в роботі. Текстовий виклад матеріалу супроводжують діаграми, схеми, фотографії та ін.

Особливу популярність як в університеті, так і за його межами здобув календар «Вінниччина медична: знаменні і пам’ятні дати - 2012» (2011р.). Це перше видання календаря, присвячене визначним подіям в історії університету, його ювілярам, які зробили найбільший внесок у розвиток університету і становлення університетської науки, а також увійшли дати, події, імена визначних уродженців Вінниччини і тих, хто пов’язаний з історією медицини нашого краю.

Оперативну інформацію про нові надходження до бібліотеки, анонси новин в житті бібліотеки, університету, в галузях медицини, науки, освіти розповсюджує щомісячний інформаційний бюлетень «Бібліокур’єр». Уже впродовж 5 років це видання бібліотека готує спільно з науковою частиною університету.

20-річні дослідження розвитку і діяльності історії нашої книгозбірні, проведені попереднім директором Маєвською Л.В., лягли в основу «Нарису про наукову бібліотеку ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (2011р.). Накопичений великий обсяг матеріалу уже готується до друку. Нарис висвітлює усі напрямки роботи книгозбірні. Це видання стане значною подією в житті бібліотеки і поповнить сторінки історії нашого університету.

Видавнича продукція бібліотеки доступна віртуальній аудиторії завдяки представленню її на власному сайті.

Звичайно, якість та інформативність видань залежить від використання комп’ютерних та інформаційних технологій. Проте, успіх цієї роботи залежить від професійності, компетентності, творчості і технічної підготовки укладачів видань.


Опря Т.М.,

м. Кам'янець-Подільський
Участь наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у формуванні системи кооперативного реферування в Україні
У статті висвітлюється досвід кооперативної співпраці наукової бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка і ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з реферативного опрацювання наукових збірників університету і подальшого включення їх в загальнодержавну БД “Україніка наукова”, УРЖ “Джерело” та галузеву реферативну БД на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Ключові слова: реферування, кооперація, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, наукова бібліотека К-ПНУ ім. І. Огієнка
Систему реферування нової вітчизняної літератури в Україні започатковано Інститутом проблем реєстрації інформації (ІПРІ) та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у 1998 р. Одержуючи обов'язковий примірник книжкових українських видань, НБУВ здійснює аналітико-синтетичне опрацювання більшості друкованих вітчизняних наукових видань. Однак обмеженість усіх видів ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрових), необхідних при створенні інформаційних видань, та значне зростання потоку української наукової літератури при впровадженні інформаційно-комунікативних технологій потребує залучення до процесу реферування галузевих бібліотек, що сприятиме включенню до реферативного банку даних найважливіших регіональних наукових видань [2, с. 251].

Питання створення кооперативних реферативних баз даних розглядаються в працях О. В. Баркової, В А Вергунова, Н Я Зайченко, М. Б. Сороки, І. Й. Коваленко, В. І. Лутовинової, П. І. Рогової та ін.

Як зазначає директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського П. І. Рогова, одна установа не в змозі повноцінно сформувати відповідні ресурси та здійснювати системну роботу з інформаційного забезпечення потреб науковців і практиків. Тому найефективніший шлях подальшої роботи бібліотек мережі – корпоративна діяльність, яка базується на тому, що кожен учасник робить внесок у спільну технологію, надалі він одночасно може користуватись результатами загальних засобів, спільних досягнень за заздалегідь встановленими правилами [4, с. 21].

Як науково-методичний центр бібліотек освітянської галузі, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського виступила ініціатором створення кооперативного реферативного ресурсу психолого-педагогічної тематики спільними зусиллями освітянських бібліотек МОН України та АПН України. При цьому, бібліотека виконує функції координатора розвитку і підтримки корпоративної мережі. Розробка проекту створення корпоративної мережі була розпочата наприкінці 2008 р. з метою досягнення нового рівня повноти й оперативності інформування освітян про наукові напрацювання вітчизняних учених і фахівців-практиків [2, с. 252].

До переліку освітянських бібліотек потрапила і наукова бібліотека К-ПНУ ім. І. Огієнка, на адресу якої у квітні 2009 року надійшло запрошення взяти участь у стажуванні, мета якого полягала в обговоренні теоретичних, методичних та організаційних питань корпоративного реферування. Участь у стажуванні, яке відбулося 28-29 квітня 2009 р., взяла зав. науково-бібліографічного відділу Т. М. Опря, якій дирекцією бібліотеки доручено виконувати цей вид роботи. Вступне слово перед присутніми виголосила директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського П. І. Рогова, яка чітко визначила мету даного зібрання – обговорення питання становлення реферативного напряму роботи у наукових бібліотеках ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю (всього 33 бібліотеки України) з метою підвищеня фахових інформаційних потреб науковців освітянської галузі України.

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як учасник створення загальнодержавної електронної реферативної бази даних (РБД) “Україніка наукова”, а саме її складової – реферативної інформації з психолого-педагогічних питань, запропонувала бібліотекам ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю співпрацю шляхом включення рефератів на наукові публікації психолого-педагогічної тематики з періодичних та продовжуваних питань у загальнодержавну РБД “Україніка наукова” та її паперовий варіант УРЖ “Джерело. Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки.Мистецтво”, а також з метою представлення цієї інформації у галузево-реферативній базі даних ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Протягом двох днів учасники пройшли теоретичний та практичний курс навчання, отримали деякі методичні матеріали та зразки “Угоди про співпрацю”. Питання реферування було вивчено на місці дирекцією бібліотеки та керівництвом університету, прийнято рішення приєднатися до запропонованої співпраці. У травні 2009 р. між ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського і науковою бібліотекою К-ПНУ ім. І. Огієнка була підписана безстрокова “Угода про співпрацю”. Згідно угоди інтелектуальний власник надає ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в електронному вигляді реферативну інформацію про свої наукові видання, а друга сторона, проаналізувавши та відредагувавши отримані матеріали, передає їх для оприлюднення до загальнодержавної РБД “Україніка наукова” та УРЖ “Джерело. Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво”, інтелектуальними власниками яких є Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ) та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ). ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського забезпечує також онлайновий доступ до корпоративного галузевого реферативного ресурсу з психолого-педагогічних питань на своєму порталі: http://www library.edu-ua.net.

Першим етапом нашої роботи став процес відбору для реферування наукових продовжуваних видань психолого-педагогічної тематики. Об'єктом реферування було обрано два наукових збірника: “Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Корекційна педагогіка і психологія” та “Проблеми дидактики історії”, хоч ці видання і не мали грифу ВАК. Як зазначає зав. науково-реферативного відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського І. Й. Коваленко, такий підхід є доцільним, оскільки гриф ВАК України видається на п'ять років. Отже, в будь-який момент видання може бути внесеним до переліку наукових фахових видань, а також з якихось причин бути вилученим з цього переліку. До того ж, усі наукові видання навіть без грифу ВАК обов'язково містять матеріали, підготовлені науковцями та посадовцями керівної освітянської ланки, які повідомляють цінну наукову інформацію, що є необхідною для освітян, але залишається поза межами як загальнодержавної РБД “Україніка наукова”, так і галузевої РБД. Відбір статей із видань без грифу ВАК є також виправданим з позиції зацікавленості керівників ВНЗ щодо представлення своїх видань, оскільки це підвищує рейтинг ВНЗ і оприлюднює практичні надбання вишу у централізованій базі даних регіонального рівня [2, с. 254].

Другим етапом стали організаційні питання, які вимагали підтримки з боку керівництва ВНЗ. Оскільки для більш повного представлення рефератів статей у вказаних БД і системі інтернет їх необхідно подавати трьома мовами: українською, російською, англійською, було видано розпорядження ректора університету О. М. Завальнюка, в якому вказано: декану факультету іноземної філології А. А. Марчишиній забезпечити англомовний переклад підготовлених матеріалів.

Таким чином, робота розпочалася у 2009 році. За цей час прореферовано 129 статей: “Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Корекційна педагогіка і психологія / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: В. І. Співак (голова), О. В. Гаврилов (наук. ред.), В. І. Бондар та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – 170 с. – 20 статей; 2009. – Вип. 2. – 272 с. – 40 ст.; 2011. – Вип. 3. – 230 с. – 37 ст.; Проблеми дидактики історії : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [редкол. : С. А. Копилов (голова, наук. ред.), В. В. Газін, В. С. Степанков та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 1. – 168 с. – 17 ст.; 2010. – Вип. 2. – 160 с. – 15 ст.

Робота ведеться у тісній співпраці з фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, зокрема, з І. Й. Коваленко, яка подбала про те, щоб у кожного фахівця, який займається реферуванням, були інструктивні матеріали, а також практичний посібник В. І. Лутовинової [3]. Метою посібника є сприяння підвищенню професійного рівня референтів. Автором висвітлено основні етапи процесу реферування, охарактеризовано головні операції, які виконуються на основних етапах реферування, розкрито методику аналітичного згортання інформації, представлено макет поаспектного аналізу документа тощо. Окрім цього, у межах наукового проекту “Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського” розроблено значну кількість організаційно-управлінських документів, зокрема, концепцій, положень, інструктивних і методичних матеріалів. Усі ці документи об'єднано в збірник “Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2006-2010 рр.)”. Збірник направлено до провідних освітянських бібліотек мережі, в тому числі і до нашої. Упровадження даних документів у практику роботи книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України сприяє науково-методичному забезпеченню бібліотечних процесів, що, в свою чергу, впливає на підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування.

В березні 2011 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського організувала черговий всеукраїнський науково-практичний семінар “Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики”, головною метою якого визначено оптимізацію кооперативної діяльності провідних освітянських бібліотек зі створення електронних ресурсів у бібліотеках галузі, зокрема, єдиного галузевого інформаційного ресурсу. Серед інших питань розглядався і стан кооперативного реферування, підводилися підсумки роботи освітянських бібліотек, серед яких нашу бібліотеку названу як одну з кращих.

Цінною для нас є інформація, висвітлена в статті Т. Букшиної, яка зазначає, що аналіз стану реферування наукових статей бібліотеками ВНЗ вказує на позитивний результат кооперативної співпраці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з освітянськими бібліотеками України щодо створення галузевого реферативного сегменту в загальнодержавній інформаційній системі. Відзначено також, що тільки реферати на статті з чотирьох збірників наукових праць, два з яких складаються Кам'янець-Подільським національним університетом ім. І. Огієнка, потрапляють на портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського до галузевої реферативної бази даних, оскільки ці освітні установи пов'язані кооперативною співпрацею з головною книгозбірнею галузі [1, с.9].

Таким чином, кооперативна інформаційна співпраця базується на взаємній зацікавленості сторін, забезпечує якісно новий рівень обслуговування вчених і спеціалістів на основі новітніх інформаційних продуктів та послуг. Використовуючи реферативну інформацію, користувач має можливість вести досить точні спостереження за найновішими досягненнями як у своїй, так і в суміжних галузях.
Література


 1. Букшина Т. Періодичні й продовжувані видання з питань педагогіки, психології та освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування / Т. Букшина // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 11. – С. 7-10.

 2. Коваленко І. Й. Шляхи розвитку галузевої реферативної бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко // Наукові праці Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2: Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 251-255.

 3. Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова ; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Четверта хвиля, 2007. – 72 с. – (Сер. “На допомогу професійній самоосвіті прцівників освітянських бібліотек”).

 4. Рогова П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку / П. І. Рогова // Наукові праці Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2: Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 10-27.


Лебедюк О.О.,

м. Кривий Ріг
Науково-дослідна робота як джерело формування інформаційних потреб студентів
В статті розглядається специфіка формування інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ. Аналізується досвід роботи бібліотеки ДВН «Криворізький національний університет» щодо цього питання. Охарактеризовані основні напрями діяльності бібліотеки з інформаційної підтримки науково-дослідної роботи студентів.

The problems of ensuring the information needs of students in research workave seen. Its main objectives ave defened. The characteristic of the content of the information needs of students who are academicale orienteed and expenience of library work on the problem nesearding ave given.
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включаючи вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснюючи модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, наполегливо працюючи над практичним приєднанням до Болонського процесу.

Головними цілями Болонського процесу є підвищення якості та конкурентоспроможності європейської вищої освіти, мобільності студентів, викладачів, науковців, адміністративного персоналу європейських вищих навчальних закладів; здатність випускників європейських ВНЗ до працевлаштування в умовах глобального ринку праці.

Одним із головних завдань вищої школи є розвиток пізнавальної активності студентів, виховання у них вимогливості до себе, бажання і потреби працювати творчо, постійно поповнювати і удосконалювати свої знання. Вміння засвоювати й творчо використовувати знання на практиці є важливим показником загальної і професійної підготовки випускників ВНЗ.

Одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів є науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) вищих навчальних закладів. В законі України «Про вищу освіту» вказується, що наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти [4].

Важливість правильно організованої, ефективної НДДС актуалізують такі чинники:


   1. обсяг інформації, який весь час збільшується (за наявними даними, обсяг в системі Інтернет подвоюється кожні 100 днів, тобто щорічно у 7,3 рази);

   2. переконаність у тому, що НДДС сприяє розвитку творчого ставлення до знань, спонукає студента до поглибленого вивчення теорії, допомагає застосовувати її для вирішення практичних завдань;

   3. недостатнє володіння студентами, особливо першокурсниками, необхідними прийомами і навичками раціональної організації розумової праці;

   4. усвідомлення того, що НДДС в процесі навчання у ВНЗ формує вміння не тільки використовувати отримані знання, а й застосовувати їх на практиці.

Ми вважаємо, що одним з головних показників ефективності науково-дослідницької діяльності студентів є її вдале інформаційне забезпечення.

Метою нашого дослідження є виявлення специфіки формування інформаційних потреб у забезпеченні НДДС педагогічних ВНЗ.

Від організації НДДС багато в чому залежать результати навчання студентів та їх майбутня практична діяльність.

Згідно з Положенням про державний вищий заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996р., № 1074 «... наукова та науково-виробнича діяльність вищих закладів освіти є одним з головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», що реалізуються:   1. інтеграцією навчального процесу, науки та виробництва;

   2. підготовкою фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідницьких і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовником;

   3. організацією наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності конструкторських і проектних бюро, центрів науково-технічної творчості молоді тощо;

   4. проведенням олімпіад та конкурсів;

   5. залученням провідних викладачів і науковців до здійснення навчального процесу [3].

Науково-дослідна робота студентів - це вид навчальної діяльності, головним завданням якого є:

 • опанування наукового методу пізнання, поглиблення та творче засвоєння навчального матеріалу;

 • формування навчально-дослідницьких навичок і вмінь як з профілюючих, так і з психолого-педагогічних дисциплін;

 • навчання методики та засобів самостійного рішення педагогічних завдань;

 • розвиток здібностей до дослідницької роботи, аналіз літературних та інших джерел знань;

 • розвиток творчого мислення у вирішенні практичних питань;

 • розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього спеціаліста.

Проте рівень наукових досліджень та їх взаємодія з навчальним процесом у більшості ВНЗ педагогічного профілю не забезпечує належну підготовку фахівців та виконання конкурентноспроможних наукових розробок.

Сучасне інформаційне середо­вище потребує активізації ді­яльності бібліотек ВНЗ, які допомагають ко­ристувачам зорієнтуватися у системі інформаційних послуг та потужній кількості інформа­ційних ресурсів.

На думку харківського дослідника бібліотек ВНЗ Н.П.Пасмор, основні дидактичні принципи навчання співвідносяться з системою функцій бібліотеки ВНЗ: головною (документно-комунікаційною), основними (інформаційною, комунікаційною, кумулятивною і меморіальною), допоміжними (сприяння освіті та вихованню, розвитку, науково-дослідної, соціокультурної), а також саппортною (бібліотечно-інформаційної підтримки самостійної роботи студентів). Виконуючи ці функції на базі основних принципів дидактики, вузівська бібліотека стає рівноправним учасником навчально-виховного і наукового процесу вищого навчального закладу, однією з основних складових НДРС [2].Зв’язки і співвідношення дидактичних категорій, принципів навчання та функцій бібліотеки, на нашу думку, сприяють створенню ефективної системи інформаційного забезпечення НДРС.

Формуючи систему інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи студентів, бібліотека ВНЗ має враховувати її основні форми. Українські вчені В.М.Шейко і Н.М.Кушнаренко зазначають, що науково-дослідницька діяльність студентів ВНЗ здійснюється за трьома основними напрямами: • науково-дослідна робота, що є невід’ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних і навчальних планів, навчальних програм як обов’язкова для всіх студентів (написання рефератів, виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку, виконання завдань дослідницького характеру під час проходження педагогічної та інших видів практики);

 • науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах СНТ (участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих секцій, лабораторій та ін., участь студентів у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів із підприємствами, закладами освіти, культури тощо; робота в студентських інформаційно-аналітичних і культурологічних центрах, перекладацьких бюро, рекламна, лекторська діяльність та ін.);

 • науково-організаційні заходи (участь студентів у різноманітних конференціях, конкурсах, написання тез, статей та ін.).

Необхідність вдосконалення змісту і напрямів інформаційного забезпечення процесу підготовки педагогічних кадрів вищого ґатунку зумовлена: самостійністю мислення майбутніх фахівців; постійним оновленням знань; активним впровадженням нових технологій навчання, побудованих на передових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях; розвитком умінь і навичок у відповідності до структури сучасних педагогічних знань; підвищення ролі НДРС в оволодінні певною сукупності знань, умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності [5, c.27] .

Російський дослідник Д.І.Блюменау визначає інформаційне забезпечення (сервіс) як сферу професійної діяльності, яка включає операції оформлення, збору, аналітико-синтетичної переробки, пошуку й поширення інформації з метою підвищення ефективної діяльності користувачів [1, c.40].

Особливо актуальним стає впровадження інформаційного сервісного підходу в діяльність бібліотек ВНЗ щодо науково-дослідної роботи студентів.

Загальним для сервісного підходу є безумовний пріоритет користувача, скерованість на вивчення та задоволення його інформаційних потреб, що є однією з головних передумов формування адекватної системи інформаційного забезпечення НДРС.

З цією метою у 2010 р. бібліотекою Криворізького національного університету було проведено анкетування студентів, які займаються НДР. Усього було опитано 105 студентів різних курсів Криворізького державного педагогічного інституту. Проаналізувати мотиви звернень користувачів до бібліотеки з метою науково-дослідної роботи можна за допомогою табл. 1.1.
Таблиця 1.1. Розподіл респондентів за мотивами звернення

до бібліотеки щодо НДР


Характер роботи


Кількість позитивних відповідей

Відношення

до загальної кількості, %

Підготовка до лабораторних, практичних та семінарських занять

84

80

Написання курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт

96

91,4

Виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час практик

74

70,4

Участь у СНТ (проблемні гуртки, лабораторії, творчі групи)

69

65,7

Написання статей, тез доповідей, інших публікацій

80

76,1

Інші мотиви

35

33,3Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Схожі:

Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconН. В. Гонтаренко Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconІіі всеукраїнська конференція керівників ліцензованих навчальних закладів з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності
«Особливості провадження Ліцензійних умов освітньої діяльності закладів з підготовки персоналу охорони та розвитку ринку охоронних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconТворчий проект
Евристичні методи як один із перспективних напрямків активізації діяльності студентів вищих навчальних закладів через використання...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, К. 2010 р
Навчальна: дати загальне уявлення про модерністські тенденції в українській літературі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., з’ясувати...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Укладачі
Культурологія. Примірна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка