Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладівСторінка2/21
Дата конвертації14.09.2017
Розмір4.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Використані джерела і література:

    1. Прокопчук В.С. Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: хроніка, факти / В.С. Прокопчук, В.М. Бунда // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. – Т. 17. – С. 121-146.

    2. Премія заснована 2005 року і відповідно з Положенням вручається у Всеукраїнський день бібліотек, її першими лауреатами стали Л.П. Смолінська, В.М. Пархоменко, Н.Д. Крючкова, Т.М. Опря, В.М. Бунда.

    3. Див.: Офіційний вісник України. – 2010. – № 80. – С. 153-154.

    4. Прокопчук В.С. Наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності: хроніка, факти… – С . 121.

    5. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету / [ред. кол.: О.М. Завальнюк (голова), В.С. Прокопчук (від. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2008. – 400 с. – (Серія: “Бібліотекознавство. Книгознавство”; вип. 1); Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Вип. 2. – 648 с.

    6. Прокопчук В.С. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту: іст. нарис / В.С. Прокопчук, Л.Ф. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.: іл.

    7. Прокопчук В.С. Кам’янець-Подільський період у бібліотечній діяльності М.І. Ясинського/ Держ. заклад «Харківська держ. б-ка ім. В.Г. Короленка» ; [уклад.: Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик]. – Х.: Харк. держ. б-ка ім. В.Г. Короленка, 2009. – С. 14-25; Його. Кам’янець-Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців і бібліографів С.О. Сірополка, Л.Ю. Биковського, М.І. Ясинського / В.С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матер. наук.-практ. конф. 12 листоп. 2009 р., м. Львів. – Л.: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 214-224; Його. Організаційна і бібліотекознавча праця С.О. Сірополка, Л.Ю. Биковського, М. І. Ясинського у фундаментальній бібліотеці Кам’янець-Подільського державного українського університету / В.С. Прокопчук // Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: матер. всеукр. наук. конф., Кам’янець-Подільський, 6-7 жовтня 1929 р. / редкол.: Смолій В.А., Верестюк В.Ф., Завальнюк О. М. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009 – С. 360-367; Його. Бібліотекознавчий доробок Левка Биковського кам’янецького періоду (вересень-травень 1920 рр.) / Прокопчук Віктор Степанович // Матеріали другої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» / ред. рада: Ю.Я. Бобало, А.Г. Загородній [та ін.], Львів, 23 вересня 2010 р. – Л.: Вид-во Львівського політехніки, 2010. – С. 26-33; Його. Бібліографія Л.Ю. Биковського кам’янецького періоду (1919-1920) / В.С. Прокопчук, О.В. Литвиненко // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 597-600. – (Серія: “Бібліотекознавство. Книгознавство”; вип. 2); Його. Кам’янчани-бібліотекознавці в еміграції // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 17-18 берез. 2011 р. – Хмельницький: Заколодний М.І., 2011. – С. 26-40; Його. Бібліотекознавчі погляди І.І.Огієнка і втілення ним їх у практику бібліотечного будівництва в Україні та західній українській діаспорі / В.С. Прокопчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І Огієнка, 2011. – С. 247-257. – (Серія іст. та філолог.; вип. 8); Його. Огієнко І.І., Сірополко С.О., Биковський Л.Ю. : любов до книги – крізь усе життя / В.С. Прокопчук// Матеріали третьої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», м. Львів, 29 верес. 2011 р. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 130-154.

    8. Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2010 р. / ХОУНБ ім. М. Островського; уклад. Маковська В.В., Грудецька Т.М., відп. за вип. Н.М. Синиця. – Хмельницький, 2011. – С. 20-21.

    9. Див.: Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2006, 2007, 2008, 2009 і 2010 рр. , зроблений Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Островського.


Глухенька В.О.,

м. Хмельницький
Комплексні інформаційні рішення в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету
В доповіді висвітлені основні напрямки стратегії розвитку інформаційної системи в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та представлено віртуальну систему обслуговування користувачів.
Основним напрямком стратегії розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на сьогодні є досягнення високого рівня якості бібліотечних послуг для забезпечення навчання і наукових досліджень студентів та науковців університету за допомогою застосування новітніх інформаційних технологій.

З метою більш ефективного впровадження вищезазначеної політики було розроблено перспективну програму розвитку наукової бібліотеки ХНУ на 2007 - 2016 роки.

Основними напрямками реалізації даної програми визначені:


 1. Оперативне, якісне та комфортне обслуговування читачів із застосуванням автоматизованих технологій, задоволення їхніх інформаційних запитів, підвищення загальної культури обслуговування.

 2. Інформаційне забезпечення усіх напрямків роботи ВНЗ; сприяння популяризації наукової діяльності університету - проведення інформаційних заходів, презентацій, виставок наукових робіт викладачів та студентів ХНУ.

 3. Творче партнерство з кафедрами та інститутами.

 4. Подальше впровадження і розвиток інформаційних технологій.

 5. Формування бібліотечного фонду, що максимально забезпечує потреби користувачів бібліотеки в документах та інформації.

Комплексний підхід та покрокове створення інформаційної системи в книгозбірні:

1-й крок – розробка концептуального бачення розвитку електронного середовища в бібліотеці та формування інфраструктурного рішення з відповідним матеріально-технічним забезпеченням: • створено зал електронної інформації з 15 АРМ для користувачів, які мають вихід в Інтернет;

 • сформовано штати відділів інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами програмного забезпечення, технічного забезпечення та адміністрування Wеb-сайту, електронної бібліотеки з сектором обслуговування читачів в залі електронної інформації;

 • для підтримки великої кількості даних та для оперативного виконання звернень користувачів придбано 3 потужних сервери (два 2*Xeon 2400/ RAM 2048 Mb/ HDD 2*80 G, на яких містяться електронний каталог та повнотекстові ресурси та Cel 2400/ RAM 512 Mb/ HDD 120G, який виконує функцію проксі-сервера та Web-сервера бібліотеки);

 • розроблено лінгвістичне забезпечення – створено тематичний рубрикатор на основі таблиць УДК, розроблено систему інших довідкових словників в електронному вигляді;

 • забезпечено методичну підтримку: працівниками науково-методичного відділу разом із фахівцями інших підрозділів розроблено понад 40 інструкцій, положень, пам’яток; організовано навчання роботі на ПК персоналу;

 • придбано систему «УФД. Бібліотека» для автоматизації основних технологічних процесів.

2-й крокважливою складовою успіху в процесі впровадження інформаційних систем є забезпечення фінансування програми, що вирішується в книгозбірні двома шляхами:

 • із загальноуніверситетського бюджету згідно кошторису, який складається бібліотекою на поточний рік і затверджується ректором університету,

 • за рахунок власних коштів, що надходять від надання додаткових платних послуг користувачам бібліотеки.

3-й крок – впровадження нових інформаційних сервісів для користувачів книгозбірні:

 • розроблено додаткове програмне забезпечення програмістами відділу інформаційного забезпечення бібліотеки (всі програмні продукти, які впроваджені впродовж 2002 - 2011 років, орієнтовані на роботу в комп'ютерній мережі, побудовані за архітектурою клієнт-сервер, базуються на системах управління базами даних реляційного типу, які підтримують стандарт SQL);

 • створені бази даних:

  • електронний каталог наукової бібліотеки ХНУ (бібліографічна),

  • електронна бібліотека ХНУ (повнотекстова),

  • книгозабезпеченість навчального роцессу ХНУ (бібліографічна),

  • анотована база даних наукових публікацій (повнотекстова),

  • обмінно-резервний фонд наукової бібліотеки ХНУ (бібліографічна),

  • навігатор Інтернет-ресурсів за профілем ВНЗ (вебліографічна),

  • зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області (бібліографічна).

 • впроваджені додаткові сервіси для користувачів:

  • віртуальна довідкова служба,

  • віртуальні виставки,

  • «Радимо почитати» (огляд художньої літератури),

  • замовлення документів по МБА в он-лайн режимі на Web-сайті книгозбірні,

  • замовлення нової літератури для навчального роцессу викладачами університету в он-лайн режимі на Web-сайті книгозбірні,

  • доступ до формуляра читача на Web-сайті бібліотеки.

4-й крокорганізація Web-сайту книгозбірні, який за своєю суттю є Web-порталом і виконує такі головні завдання:

 • організація масового і ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі,

 • формування інформаційних ресурсів, направлених на задоволення потреб спільноти університету та колег-бібліотекарів методичного об’єднання книгозбірень ВНЗ Хмельницької області,

 • підвищення якості обслуговування та надання додаткових послуг бібліотекою ХНУ студентам та науковцям університету,

 • формування публічних інформаційних ресурсів для представлення у всесвітній мережі наукових здобутків вчених університету,

 • налагодження зворотного зв’язку між бібліотекою та її користувачами.

Сьогодні в науковій бібліотеці ХНУ під впливом інформаційних технологій створена нова система обслуговування читачів (див. рис.1), розроблено засоби віддаленого доступу до інформаційних ресурсів, а також досліджуються джерела, які можна використовувати, якщо у книгозбірні відсутня необхідна інформація. Формування системи обслуговування визначають такі фактори: активізація бібліотеки як інформаційного центру університету; створення електронних баз бібліотеки; зміни в інформаційних потребах користувачів; структурні зміни фонду бібліотеки.Рис. 1. Віртуальна система обслуговування НБ ХНУ

Запровадження в бібліотечну практику нових технологій зумовлює перегляд концепції обслуговування користувачів, розширює можливості книгозбірні: водночас із обслуговуванням своїми фондами та ресурсами вона забезпечує доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів. Надається доступ користувачам бібліотеки до відомих в світі БД, як, наприклад, Springer, Blackwell тощо.

Протягом всього часу запровадження нових технологій нас цікавила думка читача, його сприйняття нововведень й уміння ними користуватися. Тому ряд досліджень було присвячено вивченню думки користувача щодо запровадження інформаційних технологій: “Комп’ютеризація в бібліотеці: думка читачів та бібліотекарів”, “Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки”. Логічним продовженням стало дослідження інформаційних потреб молоді “Інформаційні запити користувачів в системі ОЗО”, “Система ціннісних орієнтирів студентів”, “Використання бібліотечних ресурсів та задоволення попиту читачів” тощо. Результати досліджень дають відповіді на такі важливі запитання: канали надходження інформації до студентів в сучасному інформаційному середовищі; роль бібліотеки в наданні інформації студентам, якість цієї інформації та її вплив на розвиток окремої людини. Використовуючи результати досліджень, книгозбірня намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомогти студентові розвинути творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце у житті.

Підводячи підсумки 50-річного шляху розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, можна з впевненістю сказати, що книгозбірня виконує свою місію із забезпечення інформацією наукового та навчального процесів університету на сучасному рівні.


Трунова І.М.,Чабан К.А.

м. Хмельницький
Інновації публічних бібліотек області в розвитку

нових послуг та в організації взаємодії з користувачем
Описано досвід роботи публічних бібліотек Хмельницької області із створення бібліотек-музеїв, участі у грантовій діяльності та розвитку інформаційних технологій.

Describes the experience of public libraries of Khmelnytsky region on the creating libraries-museums, participation in grant activities and development of information technologyies.
За визначенням Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» публічні бібліотеки – загальнодоступні установи. Повноцінне функціонування бібліотеки неможливе без актуальних інформаційних ресурсів, таких видів послуг, які б відповідали запитам користувачів різних вікових категорій та соціальних груп та дозволили мешканцям населеного пункту відчути власну причетність до історії свого краю, виховання молоді, які б сприяли розвитку установи та робили б її місцем навчання та дозвілля.

Державна та регіональна політика в бібліотечній справі спрямована на забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, створення бібліотечних інформаційних мереж і телекомунікаційних систем. Одним із основних завдань управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації як структурного підрозділу органу виконавчої влади в області є реалізація державної політики в галузі культури, сприяння комплектуванню та оновленню бібліотечних фондів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг.

Стратегічні і тактичні завдання щодо розвитку в області публічних бібліотек визначені та реалізуються прийнятими розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про стан та пріоритети розвитку публічних бібліотек на селі», «Про обласний план заходів щодо розвитку бібліотечної справи на 2011-2015 роки», «Про підготовку до реалізації в області міжнародного проекту «Глобальні бібліотеки/Бібліоміст», рішеннями сесій обласної ради «Про обласну програму розвитку культури на період до 2012 року» та «Про обласну програму поповнення бібліотечних фондів на 2008-2011 роки», де, зокрема, йдеться про необхідність поповнення та оновлення матеріально-технічної бази та бібліотечних фондів установ, посилення ролі бібліотек як інформаційних центрів, їх участь у грантовій та краєзнавчій діяльності, забезпечення населення оперативною інформацією в Інтернет.

Мережа публічних бібліотек області нараховує 884 установи, з них 3 обласні, 23 центральні районні та міські, 41 бібліотека для дітей, 775 сільських бібліотек. Щорічно їх послугами користується близько 350 тисяч жителів, з яких третю частину складають діти та молодь. Фінансова підтримка надається, в першу чергу, тим публічним бібліотекам, які впроваджують в своїй діяльності нові технології, розвивають нові способи та шляхи взаємодії із громадою шляхом створення при бібліотеках Інтернет-центрів та пунктів колективного доступу населення до оперативної інформації органів влади, музейні та народознавчі кімнати, забезпечують розвиток гурткової та клубної роботи з молоддю і літніми людьми.

Цікавий досвід поєднання бібліотечної діяльності в публічних бібліотеках з елементами музейної роботи накопичено в бібліотеках-музеях області. Серед них вирізняються меморіальні бібліотеки-музеї: письменників Д.Прилюка у с.Божиківці, Лісового у с.Коржівці, Ю.Сіцінського у с.Мазники Деражнянського району, М.Красюк у с.Пліщин Шепетівського району, Г.Дем’янчука у с.Карпилівка Білогірського району. Вшановані відомі в народі месник У. Кармалюк у бібліотеці с.Волоське, Герой Радянського Союзу М.Мевш у с.Згарок, бібліотекар Д.Янушкевич у с.Вовковинці Деражнянського району, заслужений працівник сільського господарства України Є.І.Підлісний у с. Скіпче Городоцького, Герой Соціалістичної праці В. Федорчук у с. Чотирбоки Шепетівського району та інші.

Народознавство та фольклор обрані профілем бібліотек-музеїв «Побут, звичаї, традиції мого села» у с.Грим’ячка, історії гончарства у с.Адамівка, вишиванки у с.Великий Олександрів Віньковецького району, народного побуту у селах Березівка, Отроків, Борсуки Новоушицького, старожитностей у селі Руда Кам’янець-Подільського району, історії і переказів села у с.Шрубків Летичівського, стародавнього хатнього начиння у с.Велика Медведівка Шепетівського району, «Подільська хата» у с.Бражинці Полонського, кімнати-музею у Ізяславській районній бібліотеці. Історія села є профілем музейних експозицій та розгорнутих виставок багатьох публічних бібліотек.

На теренах Хмельниччини діє 72 таких заклади. Вони мають своє неповторне обличчя, є своєрідною візитівкою та пам’ятними місцями у районі, пропонуються до огляду туристам, приваблюють шанувальників старовинностей, людей, які дарують бібліотечним колекціям власні речі, членів їх родин, спонукають до наукової та дослідницької роботи, використання інформації з бібліотечних фондів та звернення до архівів, сприяють налагодженню зв’язків з родинами вшанованих осіб, залученню додаткових коштів та ресурсів до розвитку бібліотек.

Запровадження автоматизованих інформаційних технологій – один із перспективних напрямів діяльності публічних бібліотек області, що повністю змінює їх обличчя і перетворює на сучасний інформаційний заклад. Для користувачів бібліотек з’являється нова інформація з усіх галузей знань, нові можливості навчитись та опанувати досі невідомі заняття, розвинути власні уподобання та смаки, спілкування з родичами з-за кордону каналами електронної та відео пошти, бути учасниками любительських об’єднань не лише у власному місті чи селі, а й в усьому світі.

Темпи освоєння бібліотекарями новітніх інформаційних технологій з року в рік зростають, у першу чергу за рахунок залучення ними позабюджетних ресурсів, і, зокрема, участі у грантовій діяльності. Якщо у 2009 році в публічних бібліотеках області було 198 комп’ютерів, у 2010 році - 275, то у 2011 році їх кількість зросла до 400, й в першу чергу завдяки реалізації програми «Глобальні бібліотеки/Бібліоміст». Участь бібліотек в програмі відбувається на конкурсній основі, а фінансування забезпечується на паритетних началах, при чому грантодавач надає та встановлює комп’ютери, програмне забезпечення, проводить навчання персоналу за умови, що місцева влада гарантує підготовку приміщення бібліотеки до відкриття там Інтернет-центру, а саме: забезпечує проведення необхідних ремонтних робіт, опалення на постійній основі, встановлення систем охорони та оплати користування виділеною лінією і праці бібліотекаря.

Завдяки реалізації проекту в області уже обладнано комп’ютерною технікою для надання послуг у мережі Інтернет 46 публічних бібліотек 10-ти бібліотечних систем, 28 сіл, 6 міст та 9 районів, які отримали техніки та обладнання на суму близько 780 тисяч гривень. На базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені М.Островського створено і функціонує регіональний тренінговий центр, на діяльність якого грантодавачем виділено близько 70 тисяч гривень та близько 400 тисяч гривень – на його функціонування.

На основі застосування комп’ютерних та інформаційних технологій під егідою обласних бібліотек створюються та надаються у доступ користувачам власні бази даних електронних каталогів, статистичної, краєзнавчої, правової та іншої повнотекстової і бібліографічної інформації, функціонують корпоративні сервіси.

В обласному центрі та місті комп’ютери та Інтернет у публічних бібліотеках - не новина, для сільської місцевості відкриття Інтернет-центру стає подією року. Люди по-іншому починають використовувати та оцінювати діяльність установи. Про це засвідчуєшся, коли відвідуєш подібні установи. Гарні враження від знайомства з такими бібліотеками отримують не лише читачі. Грамоти та подяки місцевої адміністрації, Національної парламентської бібліотеки України для дітей та Міністерства культури України отримали працівники бібліотек, які продемонстрували досвід діяльності учасникам проведеної восени 2011 року Всеукраїнської конференції директорів обласних бібліотек для дітей «Бібліотека для дітей: нове бачення, нові орієнтири, соціальне партнерство».

У зв’язку із започаткованою в державі та області низкою реформ, оптимізацією мережі публічних бібліотек важливо визначити ті пріоритети, які в подальшому будуть впливати на гуманітарну політику області та розвиток суспільства. Прикро, коли при закритті установ подекуди забувають зважити на роль публічної бібліотеки. «Читання книг порушило в мені палке бажання закласти і свій скромний камінчик у величну будівлю природознавства», - сказав відомий Чарльз Дарвін. Хто зна, чи став би науковець відомим на весь світ, якби не та публічна бібліотека, до якої він ходив і де читав книги. Відвідування бібліотек породжує в дітей і молоді тягу до інформації та знань, спонукає до розумової, фізичної діяльності, занять творчістю, формує високоморального та свідомого громадянина. Але тільки тоді, коли в цій бібліотеці створені відповідні умови, є комфортно і цікаво, коли на допомогу у вирішенні складних життєвих ситуацій приходять доброзичливі та кваліфіковані фахівці.
Література:


 1. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Закон України// Відомості Верховної Ради України .-2000.- N 23, Ст.177.

 2. Про затвердження Положення про управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації : Розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 10.03.2010 року № 86/2010-р: Електронний ресурс // http://www.adm.km.ua/index1.php?link=262

 3. Про підготовку до реалізації в області Міжнародного проекту «Глобальні бібліотеки»: Розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 28 липня 2008 року №393/2008-р.

 4. Методичні рекомендації щодо створення на базі публічних бібліотек поліфункціональних установ бібліотек-музеїв / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадміністрації; Уклад.: Г.Й. Фурманчук, К.А. Чабан. - Хмельницький, 2009.- 32 с.


Синиця Н.М.,

м. Хмельницький
Бібліотека – територія успіху: досвід Хмельниччини у реалізації соціальних програм
У статті детально висвітлено досвід бібліотек Хмельницької області у реалізації соціальних програм.
Ще у ХІХ столітті німецький статистик Ернест Енгель виявив закономірність: з ростом особистих доходів питома вага витрат на харчування знижується, доля витрат на одежу, житло і комунальні послуги змінюється незначно, а доля витрат на задоволення культурних потреб значно зростає.

Враховуючи те, що якість життя - це ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини, окремої громади, суспільства, то покращення якості життя є базисом розвитку культури, розвитку інформованості.

І важлива роль у цьому належить бібліотекам.

Розвиваючись, трансформуючись і адаптуючись до нових умов, вони залишаються універсальним культурно-інформаційним феноменом і займають важливе місце у розвитку суспільства.

Всі ми розуміємо, що інформація є основою різностороннього розвитку, що кожна сфера суспільства та особистості залежить від своєчасної та достовірної інформації, рівня розвитку бібліотеки, впровадження і використання інформаційно-комунікативних технологій, через які бібліотека репрезентує своє нове значення, надає новий рівень доступу до інформації, впроваджує нові методи організації внутрішнього простору та зовнішнього впливу бібліотек.

Запорукою успішного розвитку бібліотек є її затребуваність, потреба громадян у доступу до інформаційних джерел.

Соціальна значимість бібліотеки визначається її діяльністю, що виражається у трьох її ознаках:


 1. Здійснення соціально-орієнтованої бібліотечної політики, тобто забезпечення обслуговування всіх прошарків населення.

 2. Забезпечення інформаційного обміну між владою і населенням, тобто забезпеченням жителів фактографічною та аналітичною інформацією соціального, економічного та правового характеру.

 3. Сприяння формуванню громадського суспільства.

Тобто бібліотека є ресурсом розвитку громадського суспільства.

Під впливом соціально-економічних змін, впровадження нових інформаційних технологій перед бібліотеками постають нові завдання, нові соціальні орієнтири.

В останні роки функції бібліотеки розвиваються та базуються на інтеграційних процесах, партнерстві, комунікаційному розвитку, взаємодії із суміжними сферами культури та громади, адже саме через бібліотеку є можливість відкрити можливості її розвитку.

Одним із принципів соціального партнерства є взаємовигода від спільної діяльності. Бібліотека починає себе усвідомлювати не як окремий інститут, а місце, де перетинаються множинні інтереси кожного члена громади.

Ми позиціонуємо свою бібліотеку і бібліотеки області як територію успіху. Адже життя потребує інтелектуального забезпечення всіх сфер життя людини і завдання бібліотек - надавати знання, розвивати інтелект, створювати такі умови і можливості, щоб кожен користувач у бібліотеці зміг взяти для себе те, що йому потрібно для задоволення особистих потреб, всестороннього і гармонійного розвитку.

Адже навіть невелика публічна бібліотека є локальним місцем збереження і ретрансляції колективної пам’яті, і цим визначається її роль в загальнокультурному процесі.

Завдяки електронним технологіям частина бібліотек, і що приємно, серед них є і сільські бібліотеки, мають можливості виходити за рамки своєї інформаційної бази, при цьому виступаючи посередниками використання продуктів і послуг інших бібліотек та інформаційних структур, що в свою чергу потребує знання інформаційних ресурсів, уміння оцінити їх якість та зробити правильний вибір, що стимулює розвиток самих бібліотек.

Хмельницька область є учасником проекту Європейського Союзу «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні», і коли розроблялась «Стратегія розвитку Хмельниччини на 2011-2020 роки», проводився SWOT-аналіз, тобто виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз для розвитку.

Аналіз показав, що у групах респондентів, які мають повний доступ до інформації (влада, підприємництво, бізнес, освіта), поінформованість була сильною стороною, а у групах малого бізнесу, сільгоспвиробників, туристично-рекреаційної галузі вона виявилась слабкою стороною, тобто фактором, який перешкоджає або обмежує розвиток області.

Тому серед важливих напрямків роботи робочої групи у розробці Стратегії було забезпечення права жителів на інформацію. Розроблено конкретні проектні пропозиції, як зробити більш доступною інформацію для всіх, і не тільки в отриманні інформації, а й дати навики вміння презентувати свій край, свої потенційні досягнення; і одна з ключових ролей у забезпеченні цього напрямку Стратегії належить бібліотекам.

У травні на сесії обласної ради Програма була затверджена, і зараз бібліотеки разом з владними і громадськими організаціями працюють над спільними соціальними проектами, які формуються під впливом потреб громади, безпосередньо впливають на неї, роблять бібліотеки центром громади і використовують можливості бібліотек для використання своїх потреб.

Сьогодні питання відкритості та прозорості органів державної влади і місцевого самоврядування мають бути пріоритетними, адже потреба громадян у доступі до інформаційних джерел є запорукою успішного соціального, економічного та технологічного розвитку. Це демонструє рівень ефективності демократичних інститутів, розробка законів відбувається в тіснішому контакті законотворців з громадськістю.

Серйозною проблемою задоволення інформаційних потреб громадян є не тільки доступність, а й питання інформаційно-правової культури споживачів, створення єдиної мережі між інформаційно-аналітичними службами органів влади різного рівня для швидкого пошуку та обміну інформацією.

Процес оптимізації доступу до інформації здійснюється завдяки розвитку інформаційних технологій, що включає в себе не тільки підвищення рівня їх використання з боку органів влади, але й навчання споживачів інформації.

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Островського входить до Мережі Пунктів Доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації. Для задоволення потреб користувачів ми створили місця доступу до ПДГ у інформаційно-бібліографічному відділі, читальному залі та Інтернет-центрі, а у вільний від тренінгів час відвідувачі можуть скористатися комп’ютерами у тренінговому центрі, створеному за програмою "Бібліоміст".

Після участі фахівців бібліотеки у фокус-семінарі «Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування», який проходив у Національній парламентській бібліотеці України 2009 р., розроблено план інформування працівників бібліотеки та бібліотек області щодо можливостей та шляхів розвитку доступу користувачів до електронного урядування, налагодження чіткої комунікаційної системи «Влада → Бібліотека → Населення → Влада».

Цьому сприяє і діяльність Центру регіональної інформації, який діє у бібліотеці. Тут зібрано в паперовому та електронному вигляді документи та неопубліковані матеріали, що стосуються діяльності місцевої влади. У кожній центральній бібліотеці діють центри краєзнавчої та регіональної інформації, у сільських бібліотеках — куточки місцевої інформації.

В області проведено обласний огляд-конкурс бібліотек на кращу організацію роботи з інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування «Влада. Бібліотека. Населення». У конкурсі взяли участь усі ЦБС області. Були подані аналітичні, довідкові матеріали, фотоальбоми, інформації в ЗМІ, відгуки представників влади та користувачів. Усі ці матеріали висвітлюють організацію роботи бібліотек над відкритістю інформування населення про діяльність органів влади та зворотний зв'язок з населенням, формуванням правової культури у населення, наданням вільного доступу до правових інформаційних ресурсів через фонди, каталоги, електронні бази даних.

У своїй роботі ми тісно співпрацюємо з Центром підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, державних установ та організацій, Хмельницьким університетом управління та права. Майбутні юристи допомагають виконувати запити громадян юридичного спрямування, надають консультації як бібліотечним фахівцям, так і користувачам.

Працівники бібліотеки виступають перед слухачами з інформаційними порадами, проводять бібліографічні уроки, огляди нової літератури, готують списки літератури, а проведення практичних занять з використанням Інтернет-технологій дає можливість показати роль бібліотеки у цьому важливому ланцюжку електронного урядування, тому що одним з головних завдань бібліотеки є формування навичок у користувачів, необхідних для отримання інформації.

Відповідно до «Обласної програми правової освіти населення» в бібліотеці діє клуб правових знань «Держава. Право. Громадянин».

Кожна людина, яка звернулась до бібліотеки, отримує необхідну пораду, консультацію, доступ до Інтернет-ресурсів.

Творцем змін у місцевому соціальному розвитку є реалізація спільних соціальних проектів бібліотеки і громади. І користувачі дивляться на роботу бібліотеки не з ефективності технологічних процесів бібліотеки, а ефективності їх обслуговування, тобто отримання ними послуг, а важливим способом виміру якості роботи бібліотеки є «Бібліотека допомогла» (знайти роботу, отримати прибуток, побудувати будинок і т.д.) Спільно з громадською організацією «Союз Чорнобиль - Україна» ми реалізували проект «Стратегія успіху». Це поєднання можливостей: Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Миколи Островського, регіонального тренінгового центру, бібліотек – переможців проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» за програмою Бібліоміст для розвитку громад та громадських організацій. Бібліотека здійснювала навчання: основ комп’ютерної грамотності, користування електронною поштою, пошуку інформації, вмінню спілкуватися і презентувати партнерам та донорським організаціям концепції власних проектів, пошуку та залученню додаткових ресурсів для підвищення організаційної спроможності громади, роботі в соціальних мережах.

Тому стратегія успіху бібліотеки визначається її сучасністю, тобто можливістю надати всю необхідну інформацію користувачам. Маючи таку інформацію, поінформована громада використає її для свого розвитку і підвищить якість життя, частіше буде використовувати можливості бібліотек, тим самим впливати на їхній розвиток.

Сьогодні питання відкритості та прозорості органів державної влади і місцевого самоврядування повинні бути пріоритетними, адже потреба громадян у доступі до інформаційних джерел є запорукою успішного соціального, економічного та технологічного розвитку.

Відповідно до «Обласної програми правової освіти населення» в бібліотеці діє клуб правових знань «Держава. Право. Громадянин».

Сьогодні Хмельницька обласна наукова бібліотека надає новий рівень доступу громадян до інформації та знань: електронне урядування, доступ до різноманітної інформації через Інтернет, безкоштовний бездротовий WI – FI, тут діє пункт доступу громадян до офіційної інформації, центр регіональної інформації та регіональний консультаційний центр, де створюються ресурси, спрямовані на розвиток та поінформованість жителів міста та області.

Бібліотека – це не лише книги, газети, журнали. Це, перш за все, люди. Саме вони створюють творчу ауру установи. Колектив бібліотеки, який сьогодні нараховує 65 висококваліфікованих фахівців, розуміє, що підвищення престижу бібліотеки залежить від багатьох чинників, в тому числі від вміння самих бібліотекарів консолідувати свої зусилля для вирішення головної соціальної місії – служіння суспільству.

Життя з кожним днем розширює коло завдань, які стоять перед бібліотеками, тому фахівці обласної універсальної наукової бібліотеки роблять усе можливе для забезпечення сучасного рівня обслуговування читачів, реалізації конституційного права громадян України на всебічний розвиток особистості, підтримку ідеалів вільного, відкритого і демократичного суспільства.


Готовцева Л.С., Ткаченко Н.О.,

м. ДонецькПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconН. В. Гонтаренко Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconІіі всеукраїнська конференція керівників ліцензованих навчальних закладів з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності
«Особливості провадження Ліцензійних умов освітньої діяльності закладів з підготовки персоналу охорони та розвитку ринку охоронних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconТворчий проект
Евристичні методи як один із перспективних напрямків активізації діяльності студентів вищих навчальних закладів через використання...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, К. 2010 р
Навчальна: дати загальне уявлення про модерністські тенденції в українській літературі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., з’ясувати...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Укладачі
Культурологія. Примірна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка