Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладівСторінка21/21
Дата конвертації14.09.2017
Розмір4.09 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Найстаріший, але вічно молодий
В статті охарактеризовано роботу одного з найстаріших відділів бібліотеки – відділу абонементу за останні 10 років. Автор поділилася досвідом про перехід відділу на новітню технологію обслуговування читачів та розкрила переваги автоматизованого обслуговування як для читачів так і для бібліотекарів; розповіла про впровадження нових форм та методів роботи з студентами, співпрацю з деканатами, студентською радою та про відданих цій професії людей.

Доля пов’язала мене з бібліотекою ХНУ на межі двох тисячоліть. Пропрацювавши чверть віку в обласній науковій бібліотеці ім. М.Островського, я і гадки не мала, що залишу цю скарбницю знань з солідним контингентом користувачів і опинюсь в суто студентському середовищі. Але після розмови з тодішнім директором бібліотеки Валентиною Михайлівною Петрицькою, яка запросила мене і показала бібліотеку, відмовитись від її пропозиції очолити відділ абонементів я вже не могла. Мабуть, привабило молодіжне оточення, пошук нового, незвіданого, адже вже тоді бібліотека започаткувала перші проби автоматизації.

Зізнаюсь, незважаючи на немалий досвід роботи з читачами в обласній книгозбірні, навики роботи з персоналом (адже керувала відділом майже 20 років), починати довелось не просто. Інша специфіка роботи, три сектори в складі відділу, великі черги студентів, багато боржників зі складу студентів та викладачів, масиви невикористовуваних підручників, – у все це потрібно було вникати, вивчати, вдосконалювати. Та ще й починати підготовку до запровадження автоматизованих технологій в обслуговуванні читачів. Але це була цікава захоплююча робота.

Відділ обслуговування на абонементах – найстаріший та найбільший відділ обслуговування і за кількістю читачів, і за книжковим фондом. Створений в 1971 році як відділ обслуговування, з часом він став окремим структурним підрозділом і об’єднував в 2000 році два сектори: абонемент молодших курсів та професорсько-викладацького складу і абонемент старших курсів.

Більше 20 років очолювала відділ Неоніла Євгенівна Марчук. Професіонал своєї справи, вона разом з колегами та викладачами доклала чимало зусиль для забезпечення студентів підручниками, вивчення їх запитів. Якщо порахувати ту кількість книг, яку їй довелося видати і прийняти від читачів за роки праці на абонементі, то це, без перебільшення, буде ціла бібліотека. Ще до цих пір викладачі згадують про неї добрим і теплим словом.

В 2001 році в складі відділу створюється сектор реєстрації та обліку читачів, який формує базу даних «Читач» і розпочинає виготовляти читацькі картки. 20 січня 2005 року, згідно з рішенням Ради при директорові, в склад відділу увійшов абонемент художньої літератури, і з того часу до тепер відділ об’єднує три сектори: абонемент молодших курсів та професорсько-викладацького складу, абонемент старших курсів, наукової та художньої літератури і сектор реєстрації і обліку читачів.

Важливою подією цього десятиліття в розвитку відділу став етап підготовки та запровадження новітніх комп’ютерних технологій. Було запроваджено програмне забезпечення «УФД. Бібліотека». За складеним «Планом роботи відділу» було вилучено пасивну частину фонду та введено в електронний каталог її активну частину; здійснювалось навчання співробітників комп'ютерної грамотності, створення бази даних «Читач», штрихкодування видань, виготовлення ламінованої читацької картки. Продумавши весь технологічний ланцюг цієї роботи, співробітники відділу з великою зацікавленістю та ентузіазмом розпочали роботу по переходу на нову технологію обслуговування читачів. Найбільше часу зайняла рекаталогізація фонду в електронний каталог та його штрихкодування, адже фонд відділу нараховує понад 300 тисяч видань. Це підручники, посібники, довідкова, наукова література, методичні видання. Була проведена повна дислокація головного фонду відділу, адже ефективність роботи з читачами залежить від якісного змісту, фізичного стану, раціональної організації фонду. Потрібно відмітити, що всю цю роботу доводилось проводити паралельно з обслуговуванням читачів. І завдяки зацікавленому, творчому підходу, відповідальності зав. секторами Нагорняк Н.П., Молчанової С.А., Мельник Т.Б., Голяк О. М., Л.І.Міль, бібліотекарів Чорної Л.П., Ланскорунської Г.М., Ленчицької Л.І., Сапарової Т.Б., Дідишеної О.В, робота по рекаталогізації фонду зайняла у нас 2,5 роки проти 4-х запланованих. Це був результат напруженої, злагодженої роботи колективу, стимулом для якого було прагнення якомога швидше перейти на новітню технологію обслуговування читачів.

В кінці 2003 року відділ розпочав облік видачі літератури в електронному режимі. Спочатку, як пробний варіант, застосували гібридну технологію обслуговування, тобто облік вели традиційними формами і в автоматизованому режимі. Звичайно, така двояка форма реєстрації вимагала більшої затрати часу і дублювала роботу. Але це було зумовлено тим, що водночас створити БД «Читач» з 13 тисяч студентів, викладачів, аспірантів, співробітників та виготовити ламіновану читацьку картку було неможливо. Тому ця робота проводилася поетапно. З січня 2004 року відділ повністю перейшов на автоматизоване обслуговування. В вересні цього ж року вперше була здійснена автоматизована масова книговидача першокурсникам. Весь хід роботи підтвердив наші прогнози, переваги обліку в електронному середовищі були очевидними. В декілька разів скоротився час на видачу підручників, тепер на кожного студента-першокурсника витрачалось трохи більше 2 хв. За 20-30 хвилин обслуговувалося по 70-100 студентів, тоді як традиційною формою обслуговування ця робота займала 2 - 2,5 години. Зникли довжелезні черги. Це було досягнення всього колективу, до якого бібліотека йшла більше десяти років. Такі вражаючі результати досягнуті перш за все самовідданістю і злагодженою роботою колективу.

Робота в електронному середовищі бібліотеки дала користувачам цілий ряд переваг: вільний доступ до ресурсів бібліотеки, багатоаспектний швидкий пошук в електронних каталогах, оперативне обслуговування користувачів, єдиний електронний формуляр.

В зв’язку з впровадженням автоматизації пройшли і якісні зміни праці бібліотекаря. Це автоматизоване робоче місце, мінімальний час для обслуговування читачів, єдиний електронний формуляр, нові можливості при роботі з боржниками, можливість швидкої перевірки фонду, формування різних статистичних звітів, контроль за збереженням фонду.

Широкі можливості нових технологій не затьмарили потребу в особі бібліотекаря - комунікабельного, такого, що володіє толерантністю, досконало знає фонд, що стає професійно важливим. То тільки збоку здається, що робота бібліотекаря проста і легка. Насправді ж вона сповнена і творчих дерзань, і душевних потуг, і просто важкої фізичної праці. І трудяться в бібліотеці люди по-справжньому вірні й віддані цій професії, ентузіасти своєї справи.

Орієнтуючись в роботі на читача, бібліотекарі володіють навиками ділового спілкування, бо саме від них, від обслуговування залежить престиж бібліотеки і професії. Вміння спілкуватись – основна професійна риса бібліотекарів абонемента сьогоднішнього дня. Через спілкування ми встановлюємо рівноправні партнерські стосунки з викладачами, студентами, створюємо атмосферу психологічного комфорту, довіри, відкритості, усвідомлено будуємо взаємини на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння. Місія абонемента особлива. Від її виконання значною мірою залежить, як студенти розпочнуть новий навчальний рік, якого ритму навчання наберуть з перших днів. І декани факультетів, ці поводирі-наставники студентських когорт, насамперед звертаються до відділу абонемента з проханням якнайскоріше видати підручники. А чи просто з цим можуть справитись 4 працівники абонемента молодших курсів? Адже кількість студентів за останнє десятиліття значно зросла. Сьогодні відділ обслуговує 13500 читачів, і кожен співробітник видає за рік близько 20 тисяч книг, обслуговує більше 10 тисяч відвідувачів. На жаль, ніхто не підраховував, скільки кілометрів доводиться проходити кожному працівнику відділу в день та в рік та скільки кілограмів переносити щоденно, дихаючи книжковим пилом.

Велику увагу надаємо питанням диференційованого обслуговування, впровадження нових форм та методів роботи з студентами, постійно удосконалюємо практику обслуговування студентів груповим методом, застосовуючи гнучкість та експеримент. Багато зроблено з книгозабезпеченості навчальних дисциплін. Спільна праця з відділом комплектування та кафедрами значно покращила забезпеченість з усіх дисциплін. Так, за десять років фонд відділу поповнився близько сорока тисячами книг.

Працівники відділу багато роблять для того, щоб привити майбутньому фахівцю навики цивілізованого існування в суспільстві, розвиваючи основи правової поведінки – повагу закону. Повсякденна діяльність відділу обслуговування на абонементах спрямована на повноцінне використання її користувачами сформованих бібліотечних фондів. Для цього постійно організовуються книжкові виставки, «Дні кафедри» та інші заходи, щоби якомога краще донести до читачів все багатство книжкового фонду.

Якісне обслуговування читачів – це і постійний контроль за термінами повернення бібліотечних видань. Тому цій роботі ми також приділяємо належну увагу. Для виховної роботи студентів ефективно використовуємо різні засоби: радіо, бібліотечний сайт, куточок читача, звернення-оголошення. Позитивно вплинула на скорочення читацької заборгованості налагоджена співпраця з студентською радою, кураторами, деканатами, кафедрами. Особливо приємно співпрацювати з методистами деканатів: Нагорною Наталією Олександрівною, Охріменко Людмилою Яківною, Губіною Наталією Ігорівною, Мудрик Лілією Олександрівною, Іващенко Ларисою Василівною, Шобутинською Тетяною Всеволодівною, Бачук Людмилою Станіславівною та ін.

Зорієнтуватись в морі сучасної художньої літератури, знайти нові підходи популяризації кращих її зразків допомагають читачам працівники сектора наукової та художньої літератури. Завідувачка сектора Наталія Зіновіївна Беймук завжди у постійному пошуку нових шляхів спілкування з читачем, нових форм популяризації художньої літератури. Тематика різна, це і представлення української та світової літератури, мистецької палітри, літератури про здоровий спосіб життя. На сайті бібліотеки вже кілька років вона веде електронну сторінку «Радимо прочитати», рекомендуючи кращі зразки української та зарубіжної літератури.

Досягнуті успіхи продовжують розвиватись.

Бібліотечне покликання... Це коли частиною твого життя стають люди і книги. Невід’ємною частиною історії відділу є колектив. Він складався непросто. Були випадкові люди, які прийшли і пішли непоміченими. Але залишились ті, які безмежно віддані обраній професії. Які ми сьогодні? Дуже різні, але в більшості знайшли себе в нашій професії. Високий рівень культури та професіоналізм, дух творчості, прагнення до самовдосконалення, чіткості і порядку, привітність, доброзичливість, повага до читача – ці та багато інших рис притаманні завідувачкам секторів Беймук Н.З., Мельник Т.Б., Молчановій С. А., пров. бібліотекарю Цегельник О.М., бібліотекарям Дідишеній О.В., Ленчицькій Л.І., Сапаровій Т.Б.І хочеться віддати шану цим невтомним працівникам, копітка праця яких не завжди помітна, але саме вона лежить в основі формування інтелектуального еволюціонування особистості.

Відомості про авторів


Айвазян О.Б.

директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України

Бєглєцова І.О.

завідувачка сектора обслуговування інституту мистецтв наукової бібліотеки національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Бєлодєд О.В.

завідувачка відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи наукової бібліотеки національного університету кораблебудування, м. Миколаїв

Бєлоус І.О.

заступник директора науково-технічної бібліотеки національного університету «Львівська політехніка»

Бичко О.М.

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Білоус В.С.

директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

Бунда В.М.

заступник директора наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Великосельська О.М.

вчений секретар наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Веселовська О.В.

вчений секретар наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Влащенко Л.Г.

застутник директора наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки;

Герасименко Л.Є.

бібліотекар І категорії наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка

Глухенька В.О.

заступник директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України

Готовцева Л.С.

головний методист науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету

Гощанська І.С.

головний бібліотекар науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету

Григоренко О.П.

доктор історичних наук, проф., завідувач кафедри міжнародної інформації Хмельницького національного університету

Грищенко Т.Б.

директор наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки

Дитинник Л.В.

директор бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Дікунова О.А.

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Драчук Р.В.

завідувачка відділу зберігання фондів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Івах О.С.

директор бібліотеки Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Іщенко Л. І.

завідувачка сектора просвітницької роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Кантлін С.О.

завідувачка відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Козак С.Б.

головний редактор газети «Літературна Україна»

Костирко Т.М.

директор наукової бібліотеки національного університету кораблебудування, м. Миколаїв

Кравчук Н.М.

заступник директора наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Лебедюк О.О.

головний методист бібліотеки державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Литвиненко О.В.

завідувачка відділу комплектування, каталогізації та наукової обробки літератури наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Майструк С.В.

провідний бібліотекар відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Макутра В.О.

провідний бібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Марчак Т.Ф.

завідувачка відділу обслуговування навчальною літературою на абонементах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Мацей О.О.

завідувачка науково-методичного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Мельник Т.Б.

завідувачка сектора обліку читачів, наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Нікітенко О.М.

доцент кафедри МВТ Харківського національного університету радіоелектроніки

Опря Т.М.

завідувачка науково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Панасюк Т.Г.

завідувачка відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Петрова Г.О.

директор науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету

Прокопчук В.С.

директор наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Ржевцева Н.Л.

директор наукової бібліотеки Севастопольського національного технічного університету

Синиця Н.М.

директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського, залужений працівник культури України

Скиба М.Є.

ректор Хмельницького національного університету, д.т.н., професор

Таланчук О. Б.

завідувачка відділу електронної бібліотеки наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Тіщенко І.І.

завідувачка редакційно-видавничого відділу наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка

Ткаченко Н.О.

науковий співробітник науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету

Трунова І.М.

начальник управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації

Фоміних В.В.

завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Цвіркун І.О.

заступник директора з наукової роботи наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Чабан К.А.

головний спеціаліст управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації

Шахова М.І.

завідувачка комп’ютерного читального залу наукової бібліотеки Кам’янець-–Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Шевченко Т.Є.

завідувачка відділу спеціальних видів літератури наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconН. В. Гонтаренко Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconІіі всеукраїнська конференція керівників ліцензованих навчальних закладів з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності
«Особливості провадження Ліцензійних умов освітньої діяльності закладів з підготовки персоналу охорони та розвитку ринку охоронних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconТворчий проект
Евристичні методи як один із перспективних напрямків активізації діяльності студентів вищих навчальних закладів через використання...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, К. 2010 р
Навчальна: дати загальне уявлення про модерністські тенденції в українській літературі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., з’ясувати...
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Укладачі
Культурологія. Примірна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка