Бібліотека Університету "Україна"Сторінка1/10
Дата конвертації28.09.2017
Розмір1,33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Бібліотека Університету “Україна”


Інформаційний бюлетень
«Нові надходження за 2013 р.»

Київ, 2017

УДК 01 (055)

Упорядники – працівники бібліотеки університету “Україна”:

Колесникова Н.П., директор бібліотеки університету “Україна”,

Колійчук Л.О., провідний бібліотекар.
Науковий редактор : Колесникова Н.П., директор бібліотеки

університету “Україна”.


Технічний консультант : Могилівська Т.О., головний фахівець

університету “Україна”.

Інформаційний бюлетень «Нові надходження за 2013 р.» / [упоряд.: Ко-

лесникова Н.П. ; Колійчук Л.О. ; наук. ред. Колесникова Н.П. ; техн. консу-

льтант Могилівська Т.О.] / Універсиситет “Україна”. – Київ : [Універсиситет “Україна”], 2017. – 47 c.

Бюлетень призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів,

працівників системи освіти.
УДК 01 (055)


ЗМІСТ


001 Наука та знання в цілому …………………………………………..

6

004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера……

6

006 Стандартизація та стандарти……………………………………….

9

008 Цивілізація. Культура. Прогрес…………………………………......

9

016 Галузеві бібліографії…………………………………………….......

9

02 Бібліотечна справа…………………………………………………….

9

054:070 Журналістика……………………………………………………..

10

1 Філософія…………………………………………………………….......

10

159.9 Психологія…………………………………………………………..

10

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія……………………

11

2 Релігія. Богослов’я………………………………………………………

11

3 Суспільні науки…………………………………………………………

11

314.4 Захворюваність та інвалідність……………………………….......

12

316 Соціологія…………………………………………………………….

12

316.32 Глобальні суспільства…………………………………………….

12

32 Політика…………………………………………………………….......

12

327 Міжнародні зв’язки. Світова політика. Міжнародні справи. Зов-

нішня політика…………………………………………………………….


13


33 Економіка. Економічні науки…………………………….…………..

13

331.1 Теорія організації роботи. Робота з кадрами. …………………..

13

332.1 Регіональна економіка……………………………………………..

14

332.14 Регіональна, територіальна економічна політика, планування та прогнозування………………………………………………………….

14


336 Фінанси………………………………………………………………...

14

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни………………..

14


339.138 Маркетинг…………………………………………………….......

15

339.9 Міжнародна економіка в цілому. Міжнародні економічні зв’язки. Світове господарство…………………………………………….

15


34 Право. Юриспруденція…………………………………………….......

15

341 Міжнародне право………………………………………………........

16

342 Державне право. Конституційне право. …………………………...

16

342.7 Основні права. Права людини. Права та обовязки громадян….

17

342.9 Адміністративне право…………………………………………….

17

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація знаків, проектів, найменувань..

17


347.9 Цивільне процесуальне право…………………………………….

17

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб……….

17

364 Види соціальної допомоги………………………………………….

18

37 Освіта. Виховання. Навчання………………………………………….18

37.013 Загальна теорія виховання та освіти.Принципи педагогічної

діяльності. Практична педагогіка………………………………………..


18


37.013.42 Соціальна педагогіка…………………………………………..

19

371.38 Освіта через практичну діяльність……………………………..

19

376.2 Освіта осіб з фізичними вадами……………………………….......

19

377 Спеціалізоване навчання…………………………………………….

20

378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів………..

20

378.6 Спеціальні коледжі з університетським статусом……………..

20

379.8 Дозвілля……………………………………………………………..

20

379.85 Подорожування. Туризм. Відвідування цікавих місць………...

20

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції……………………………...

22

502 Природа. Дослідження природи та її збереження. Захист довкілля та живої природи……………………………………………..

22


504 Наука про навколишнє середовище. Екологія…………………….

22

51 Математика……………………………………………………………..

22

53 Фізика……………………………………………………………….......

23

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія………………………………….

23

57 Біологічні науки в цілому………………………………………........

24

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка…………………………….......

24

61 Медичні науки…………………………………………………………

24

612 Фізіологія.Фізіологія людини та порівняльна фізіологія………..

24

613 Гігієна в цілому. Особисте здоров’я та гігієна…………………...

25

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія……………………………….

25

616 Патологія. Клінічна медицина………………………………………

25

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. Електростанції. Енергозбереження………………………………………

25


621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Машинобудування в цілому……………………………………………..

26


629 Техніка транспортних засобів…………………………………........

26

631 Загальні питання сільського господарства………………………..

26

640.4 Ведення господарства на підприємствах готельного типу та підприємствах громадського харчування……………………………...

27


641.5 Приготування їжі та страв. Кулінарія……………………….......

27

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії ………..

27


651 Канцелярська справа. Офіс-менеджмент. Діловодство……….......

27

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.………

28

656.025 Перевезення пасажирів та вантажу…………………………….
657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво………………….

29

657.6 Офіційний контроль та перевірка звітності. Ревізія (аудит)…...

29

658 Організація виробництва, менеджмент……………………………..

29

664 Харчова промисловість в цілому…………………………………..

30

681 Точна механіка та автоматика……………………………………...

31

691 Будівельні матеріали та компоненти……………………………..

32

7 Мистецтво. Декоративно – прикладне мистецтво. Ігри. Спорт……...

32

7.012 Дизайн. Композиція…………………………………………….......

32

72 Архітектура……………………………………………………………..

33

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно – прикладне мистецтво. Художні промисли…………………………………………..

33


784 Вокальна музика. Співи……………………………………………...

34

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт…………………….......

34

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство…….

34

808.5 Риторика. Прийом ораторського мистецтва…………………........

35

81 Лінгвістика. Мовознавство..…………………………………………...

35

811 Мови. 811.111 Англійська мова, 811.112.2 Німецька мова та 811.161.2 Українська мова, 811.222.1 Перська мова, 811.521 Японська мова…………………………………………………………………………

35


811.531 Корейська мова………………………………………………….

36

811.581 Китайські мови i 82 Художня література. …………………….

37

82Літературознавство………………………...............................................

39

Фондова колекція «Україніка». Шевченкіана.Шевченкознавство……..

42

821 Художня література окремими мовами. Світова література

німецькою мовою………………………………………………………….


42


908 Краєзнавство.Туристичне краєзнавство……………………………..

43

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія………………………………………..

43


929 Бібліографічні та подібні дослідження……………………………

43

93 Історія…………………………………………………………………...

43

930 Історична наука. Допоміжні історичні науки……………………..

43

930.253 Архівні фонди та іх зміст………………………………………..

44

930.85 Історія цивілізації.Історія культури………………………….......

44

94 Загальна історія ……………………………………………………….

44

94(5) Історія Сходу. Історія Азії…………………………………….......

47Шановні студенти і наукова спільнота університету!
Пропонуємо Вам інформаційний Бюлетень надходжень в який увійшли документи, утворені на паперових і електронних носіях. Бібліографічний бюлетень складається з 97 структурних рівнів Універсальної десяткової класифікації (УДК), містить 774 бібліографічних записів, із них 88 найменувань документів – наукових праць викладачів Університету «Україна».

За 2013 р. до бібліотечного фонду Бібліотеки Університету «Україна» (м. Київ) надійшло 3493 примірників документів. Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні стандартами.

Зміст скорочень і символів:

ЧЗ – читальна зала (ауд.201 корп.1).

ІТІ, ІСТ – Інститут інженерних технологій, Інститут соціальних технологій

(ауд.601 корп.1).ІФМК – Інститут філології та масових комунікацій (ауд.602 корп.1).

ІПСВ – Інститут права та суспільних відносин (ауд.606 корп.1).

ІЕМ, ІКТ, ФБМТ, КО – Інститут економіки та менеджменту, Інститут

комп’ютерних технологій, Факультет біомедичних технологій, Коледж

«Освіта» (ауд.503 корп.2).

АБ – Абонемент.

Диз. Дизайн.

* – подарункова література.

● – наукові праці викладачів Університету «Україна».

¤ – вітчизняний книгообмін.

 – література з питань інклюзій.


001 Наука та знання в цілому

Впровадження новітніх технологій та підвищення якості викладання фундамен-

тальних економічних дисциплін : матеріали наук.-метод. семінару [Текст]. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 105 с.1


ІЕМ 

Технологія наукових досліджень в економіці [Текст] : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. – Київ : Знання, 2013. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття).1

ч/з


Чернілевський Д.В. Методологія наук. діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. Д.В. Чернілевського. – 3-те вид. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 364 с. : іл.


3

ч/з 

004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

Білас О.Є. Якість програмного забезпечення та тестування [Текст] : навч. посіб. / О.Є. Білас. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 216 с. : іл.

5

ІКТ

ч/зБуров Є.В. Комп'ютерні мережі [Текст] : підручник / Є.В. Буров. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 262 с. : іл. – ("Вища освіта в Україні"). – Бібліогр.: с. 261.


5

ч/з

ІКТ


Васильев А.Н. Java. Объектно-ориентированное программирование для магист-

ров и бакалавров [Текст] : учеб. пособ. Базовый курс / А.Н. Васильев. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 400 с. – (Стандарт третьего поколения).
2

ч/з

ІКТ


Васильев В.В. Практикум по WEB-технологиям [Текст] : учеб. пособ. / В.В. Ва-

сильев, Н.В. Сороколетова, Л.В. Хливненко. – Москва : Форум, 2012. – 416 с. : ил. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 410–411.2

ч/з

ІКТ


Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных систе-

мах [Текст] : учеб. пособ. / А.В. Васильков. – Москва : Форум, 2010. – 368 с. : ил. – (Профессиональное образование).1

ч/з

Васильков А.В. Информационные системы и их безопасность [Текст] : учеб. пособ. / А.В. Васильков. – Москва : Форум, 2013. – 528 с. : ил. – (Профессиональное образование).
1
ч/з


1

ч/з

Вин Ч. Как спроектировать современный сайт [Текст] / Ч. Вин. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 192 с. : ил.

1

ч/з


Голицына О.П. Основы алгоритмизации и программирования [Текст] : учеб. пособ. / О.П. Голицына, И.И. Попов. – 3-е изд. – Москва : Форум, 2010. – 432 с. (Профессиональное образование). – Библиогр.: с. 404–405.

1

ч/з


Дехтярук М.Т. Програмне забезпечення комп'ютерних мереж [Текст] : навч. посіб. / М.Т. Дехтярук, С.С. Забара, В.П. Сімоненко. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 353 с. : іл.


51

ч/з 

ІКТ


Ездаков А.Л. Функциональное и логическое программирование [Текст] : учеб. пособ. / А.Л. Ездаков. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. –119 с.

2

ч/з

ІКТ


Жуков Ю.В. Основы веб-хакинга: нападение и защита [Текст] / Ю.В. Жуков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 208 с. : ил.


1

ч/з


Жуков Ю.В. Основы веб-хакинга: нападение и защита [Електронний ресурс] / Ю.В. Жуков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 208 с. : ил. ; 1 DVD-диск.


1

ч/з


Завадський І.О. Основи візуального програмування [Текст] : навч. посіб. / І.О. Завадський, Р.І. Заболотний ; за ред. А.М. Гуржія. – Київ : Вид. груп ВНV, 2011. –

272с. : іл. – (Інформатика. Профільне навчання).
3

ІКТ

ч/зЗаяць В.М. Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання і аналізу динаміки складних об'єктів і систем на основі дискретних моделей [Текст] : монографія / В.М. Заяць. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 400 с. : іл.

1

ч/з

Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 224 с. : іл.

6

ч/з

ІКТКаслдайн Э. Изучаем jQuery [Текст] / Э. Каслдайн, К. Шарки. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 400 с. : ил.


2

ч/з,

ІКТ


Комп`ютерні технології: наука і освіта. Тези доповідей VII Всеукр. наук.-практ. конф. [Текст]. – Київ : Університет "Україна", 2013. – 164 с. : іл.


6

ч/з 

ІКТ


Комп'ютерні інформаційні технології. Сучасні проблеми науки. Секції "Комп'ю-терно-екологічний моніторинг", "Програмне забезпечення автоматизованих систем", "Комп'ютерні мережі та системи" [Текст] / Тези доповідей студентської наук.-практ. конф. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 102 с. : іл.


2

ч/з

ІКТ 
Ларченко Д. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование [Текст] : учеб. пособ. / Д. Ларченко, А. Келле-Пелле. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 480 с. : ил. – (Компьютерная графика и мультимедиа).


2

ч/з

Диз.


Ларченко Д. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование [Електронний ресурс] / Д. Ларченко, А. Келле-Пелле. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 480 с. : ил. ; 12 см. + 1 компакт-диск – (Компьютерная графика и мультимедиа). – Библиогр.: с. 476–477.


2

ч/з

Диз.


Лоусон Б. Изучаем HTML 5. Библиотека специалиста [Текст] / Б. Лоусон, Р. Шарп. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 304 с. : ил.


1

ч/з


Мартин Р. Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг [Текст]. – Санкт-Петербург : Питер , 2013. – 464 с. : ил. – (Библитека программиста).

1

ч/з


Мельниченко С.В. Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі :

опорний конспект лекцій [Текст] / С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь. – Київ : ЦПНМВ КНТЕУ, 2011. – 30 с. : сх., табл.
3

ч/з

ІТІ


Моррисон М. Изучаем JavaScript [Текст] / М. Моррисон. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 608 с. : ил.


2

ч/з

ІКТ


Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript [Текст] / Р. Никсон. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 496 с. : ил. – (Бестселлеры O`Reilly).


2

ч/з

ІКТ


Нікольський Ю.В. Системи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – 2-е вид. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 279 с. – (Серія "Комп'ютинг").


2

ч/з

ІКТ


Олифер В.Г. Компьтерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : учеб. пособ. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 4-е изд. – Питер, 2012. – 944 с. : ил.

1

ч/з


Пасічник В.В. Організація баз даних та знань [Текст] : навч. посіб. / В.В. Па-

січник, В.А. Резніченко ; за ред. М.З. Згуровського. – Київ : Вид. груп. BHV, 2008. – 384 с. : іл. – (Інформатика). – Бібліогр.: с. 376–377.10

ІКТ *

ч/зПекарський Б.Г. Основи програмування [Текст] : навч. посіб. / Б.Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. : іл. – Бібліогр.: с. 362–363.

1

ч/з *


Рихтер Д. CLR via C#. Програмирование на платформе Microsoft. NET Framework 4.0 на языке С# [Текст] : учеб. пособ. / Д. Рихтер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 928 с. : ил.


1

ч/з


Розенсон И.А. Основы теории дизайна [Текст] : учебник / И.А. Розенсон. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 256 с. – Бібліогр.: с. 249–252.

2

ч/з

Диз.


Росс Д. Беспроводная компьтерная сеть WI-FI своими руками. Установка. Наст-ройка. Использование [Текст] / Д. Росс. – Санкт-Петербург : Наука и техника, 2009. – 384 с. : ил. – (Самоучитель).

1

ч/з *


Росс Д. Беспроводная компьтерная сеть WI-FI своими руками. Установка. Наст-ройка. Использование [Електронний ресурс] / Д. Росс. – Санкт-Петербург : Наука и техника, 2009. – 384 с. : ил. ; 12 см. + 1 компакт-диск. – (Самоучитель).

1

ч/з *


Скопень М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М.М. Скопень. – Київ : Кондор, 2013. – 302 с. : іл.10

ч/з

ІФМКСтиллмен Э. Изучаем C# [Текст] / Э. Стиллмен, Дж. Грин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 696 с. : ил.


1

ч/з


Таненбаум Э. Компьютерные сети [Текст] / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 960 с. : ил. – (Классика computer science).

1

ч/з


Торстейнсон П. Криптография и безопасность в технологии. NET [Текст] / под. ред. С.М. Молявко. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 479 с. : ил.


1

ч/з


Хейлсберг А. Язык программирования С# [Текст] / А. Хейлсберг, М. Торгерсен, С. Вилтамут. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 784 с. – (Классика Computer scien).

1

ч/з


Чернега В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. для техн. ун-тів / В. Чернега, Б. Платтнер ; наук. ред. О.В. Скатков. – Київ : Кондор, 2013. – 238 с.


2

ч/з

ІКТ


Шаховська Н.Б. Алгоритми і структури даних [Текст] : навч. посіб. / Н.Б. Ша-

ховська, Р.О. Голощук ; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 216 с. – (Серія "Комп'ютинг").
2

ч/з

ІКТ


Шаховська Н.Б. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних [Текст] : монографія / Н.Б. Шаховська. – Львів : Вид-во Львівської політики, 2010. – 196 с. : іл.

1

ч/з *


Эккель Б. Философия Java [Текст] / Б. Эккель. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 640 с. : ил. – (Библиотека программиста).


1

ч/з


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Бібліотека Університету \"Україна\" iconНавчальний посібник-коментар Ч. 1 (АН) Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського національного університету
Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
Бібліотека Університету \"Україна\" iconНаукова Бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Каталогізація електронних ресурсів : особливості marc 21 для бібліографічних даних / За ред. О. Бруй; Наукова бібліотека Наукма....
Бібліотека Університету \"Україна\" iconНадвірнянська центральна районна бібліотека Методично-бібліографічний відділ «За мною стояла Україна…»
«За мною стояла Україна»: пам’ятка користувачу / Надвірнянська црб; укладач Т. Гавриленко; відп за вип. М. Кушнерчук. – Надвірна...
Бібліотека Університету \"Україна\" iconВипускниця Університету «Україна» Олена чинка: «Наше суспільство потрібно виховувати» 18 жовтня 2015 року Світлана патра
Д моделі та актриси, працювала на телебаченні. Олену відзначено як «Гордість країни» 2004 року. Вона – випускниця Інституту філології...
Бібліотека Університету \"Україна\" iconПерелік наукових публікацій студентів твсп університету «Україна» за 2015-2016 н р

Бібліотека Університету \"Україна\" iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Бібліотека Університету \"Україна\" iconБібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Бібліотека Університету \"Україна\" iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка