БілецькийСторінка1/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6Донецький національний технічний університет

Донецьке відділення Наукового Товариства ім.Шевченка

Серія “Біобібліографія вчених Донбасу”
ВОЛОДИМИР

СТЕФАНОВИЧ

БІЛЕЦЬКИЙ
Список друкованих праць і

наукова біографія


Донецьк-2005


ББК 3251.1:Ж306.2:К327 Серія заснована в 1998 р.

УДК 539.37:620.17:669.14 Білецький
Укладач і відповідальний редактор

В.С.Білецький. Біобібліографічний покажчик/.... - Донецьк. - НТШ, 2005.

В брошурі висвітлені основні етапи життя, виробничої, наукової та громадської діяльності відомого вченого в області гірничих наук Володимира Стефановича Білецького.

У показнику зібрані наукові, публіцистичні та ін. праці опубліковані за період 1976-2005 рр.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

 Донецьке відділення Наукового

Товариства ім.Шевченка

Короткий нарис виробничої та наукової і

громадської діяльності

В.С.Білецького
Володимир Стефанович Білецький - відомий український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук, головний науковий співробітник Донецького державного технічного університету, дійсний член Наукового Товариства ім.Шевченка. Народився в с. Матвіївка (Січ) Вільнянського р-ну Запорізької області. З 50-и років життя Володимира Білецького більше 30-и тісно пов’язані з гірничими науками, з Донбасом.

В 1967 р. В.С.Білецький після закінчення середньої школи в м.Вільнянськ на Запоріжчині поступає в Дніпропетровський гірничий інститут (нині Національна гірнича академія України) на електротехнічний факультет і закінчує його з відзнакою в 1972 р., одержуючи диплом гірничого інженера-електрика зі спеціалізації “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”. В період з 1972-1974 рр. служив у армії, офіцер-танкіст, командував взводом, ротою середніх танків у Групі радянських військ у Німеччині. З 1974 р. - інженер-дослідник і аспірант Дніпропетровського гірничого інституту за фахом “Автоматизація виробничих процесів”. З 1976 р. працює старшим механіком з автоматизації в шахтоуправлінні ім.Орджонікідзе ВО “Макііввугілля”, а з кінця 1977 р. - старшим інженером і науковим співробітником в Макіївському науково-дослідницькому інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості. В 1978 р. закінчує аспірантуру і з 1980 р. по сьогодні працює в Донецькому державному технічному університеті.

В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію “Технологічні основи раціонального використання масляної грануляції для обезводнення і облагороджування вугілля, що передається гідравлічним транспортом”. У 1988 р. нагороджений грамотою і знаком “Винахідник СРСР”. В 1989 році В.С.Білецькому присвоєно наукове звання “старший науковий співробітник”. В 1994 р. захистив докторську дисертацію “Розробка наукових основ і способів селективної масляної агрегації вугілля та вуглевміщаючих продуктів”. У 1995 р. розробив концепцію і виступив співзасновником всеукраїнського наукового аналітично-інформаційного журналу “Схід”, який згодом було зареєстровано у ВАК України з філософських, історичних, політичних та економічних наук, з 1998 р. - шеф-редактор цього журналу. За період 1995-2002 рр. вийшло друком 50 чисел журналу “Схід” загальним накладом 50 000 примірників. В 1996 р. стає членом Літньої лабораторії Росії та Східної Європи Ілінойського університету. В цьому ж році починає вести аспірантуру зі спеціальності “Збагачення корисних копалин”, з 1998 р. - член спеціалізованої вченої ради при Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України. В жовтні 1998 року обраний дійсним членом Наукового Товариства ім.Шевченка - першої української наукової академічної організації. Під час стажування в США в 1998 р. одержує Сертифікат Місісіпського Консорціуму вищих навчальних закладів з інтернаціонального розвитку. Член редколегії фахового часопису “Збагачення корисних копалин” (Національна гірнича академія, м.Дніпропетровськ).

В.С.Білецький - активний вчений, автор понад 220 друкованих наукових праць, в тому числі 4-х монографій і 2-х фахових словників, близько 60 винаходів. Редактор ряду наукових монографій, досліджень в галузі точних та гуманітарних наук. Проводив дослідження в ряді наукових шкіл - Національній гірничій академії України, Донецькому державному технічному університеті, Харківському політехнічному інституті, Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, Інституті біоколоїдної хімії НАН України, МакНДІ, Дзержинській філії ЛенНДІхіммашу, Інституті “ВННИПИГидротрубопро-вод”, Інституті “ИРГИРЕДМЕТ” та ін. Учасник ряду міжнародних фахових конференцій в США, Україні, Польщі, Росії, Чехії, Німеччині, Туреччині, Японії, Китаї і т.д.

Поряд з науковою роботою В.С.Білецький відомий як активний громадсько-політичний діяч. У 1989 р. виступає в Донецьку як один з фундаторів найбільш масової вітчизняної громадської організації - Товариства української мови (ТУМ) ім. Т.Г.Шевченка і Народного Руху України (НРУ). Очолює Донецьке обласне ТУМ з 1989 р. В 1990-96 рр. входить до ряду керівних органів НРУ - Ради Колегій та Ради Національностей Великої Ради Руху та Донецького обласного Проводу Руху. В 1992-94 рр. активно співпрацює в газетах “Східний часопис” та “Козацький край”, входить в число фундаторів цих видань, працює як заступник редактора і редактор ряду випусків. В 1994 р. розробляє концепцію нової дослідно-видавничої фундації на Донбасі – “Українського культурологічного Центру”, виступає його співзасновником і очолює з 1994 р. В 1997-99 рр. разом з колегами (В.Оліфіренко, І.Пасько, інші) організує Донецькі обласні відділення НТШ та товариства “Україна”, разом з інж. Є.Кістьянцом та інш. – колективного підприємства “Східний видавничий дім” (СВД), які готують і видають до 20 книг на рік (головно - монографії, підручники та посібники для шкіл і вузів; В.С.Білецький - редактор більшості наукових видань “СВД”), стали учасниками і лауреатами ряду регіональних і всеукраїнських форумів. У 1998-2000 рр. В.С.Білецький очолює Раду старійшин “Кальміуської паланки”. З 1999 р. - член дорадчої Ради з питань національностей Донецької обласної державної адміністрації.

В.С.Білецький нагороджений рядом громадських та державних відзнак: Грамотою Товариства “Україна”, “Золотою грамотою” Донецького ТУМ, Реєстровою грамотою українського козацтва, пам’ятною медаллю “Юрій Дрогобич” (на 500-у річницю з дня виходу в світ першої друкованої книги українського автора), відзнакою “Св. Архистратиг Михаїл”, Грамотою ІІІ та ІУ форуму “Книжкова справа Донбасу” та ін.

Спортивні уподобання В.Білецького - альпінізм, гірський туризм. В цільових походах, експедиціях пройдено тисячі кілометрів по Кавказу, Криму, Ала-Тау, в Українських Карпатах, районі Словацьких Татр, Байкалу, відвідано Великі Озера, Апалачський р-н, Передтяншання.

Сьогодні 50-річний український вчений і громадський діяч Володимир Білецький знаходиться у роквіті творчих сил, повний енергії і нових планів.


ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ В.БІЛЕЦЬКОГО

Наукові інтереси В.С.Білецького багатопланові.

В галузі технічних наук значний доробок вчений має в галузях: технології і управління процесами збагачення корисних копалин, на стику прикладних наук “збагачення - гідравлічне транспортування вугілля”, у вугільних технологіях, у створенні національної термінологічної системи в гірництві.

Зокрема, висунута оригінальна ідея і опрацьовано наукові основи комплексної діагностики та оптимального поєднання функцій процесів “усереднення-збагачення вугілля” із застосуванням спектрального аналізу збурень.

Опрацьована концепція управління процесом відсадки шляхом “адаптаційних змін геометрії” конструктивних елементів машини і на цій основі розроблено біля 10 нових технічних рішень на рівні винаходів.

Розроблено наукові основи та вітчизняна технологія масляної агломерації вугілля. Технологія доведена до промислової апробації на вуглезбагачувальних фабриках Донбасу та впровадження на Авдіївському КХЗ. Опрацьовано ряд прикладних напрямків застосування масляної агломерації - для обезводнення вугілля, перезбагачення флотовідходів, в поєднанні “знесолення-агломерація” для т.зв. “солоного” вугілля тощо.

Виконано теоретичне обгрунтування та розробка нової технології магістрального гідротранспорту вугілля на основі поєднання процесів “гідротранспорт-масляна агломерація”. Одержані результати використані в проектах магістральних вуглепроводів та включені в Банк промислової та технічної інформації (БПТІ ЮНІДО) ООН.

В.С.Білецьким вперше проведено комплексне дослідження технологічних властивостей нового виду продукту - вуглемасляного грануляту як об’єкту гідравлічного транспортування, спалювання, коксування, застосування вуглемасляних гранул як носіїв при адгезійному збагаченні золота.

В.С.Білецьким висунута цікава гіпотеза про специфічність адгезійних зв’язків речовин з надмолекулярною структурою.

Особливу вагу має робота вченого в галузі розробки національної української термінологічної системи в гірничій галузі, над чим він працює останні 5 років. За цей період за його авторством вийшов фаховий “Словник спеціальних термінів у збагаченні корисних копалин” на 1000 термінів, “Тлумачний гірничий словник” за заг. редакцією В.С.Білецького на 5000 термінів.

Володимир Білецький – автор ідеї, голова редакційної колегії та керівник ініціативного проекту тритомного великоформатного “Гірничого енциклопедичного словника” (ГЕС), два томи якого побачили світ у 2001 та 2002 рр. у “Східному видавничому домі” і є основою національної терміносистеми у гірництві. Авторський колектив “ГЕС” складають близько 100 провідних науковців України.

Д.т.н. В.С.Білецький очолює і координує проект “Гірнича енциклопедія”.

В галузі гуманітарних наук В.С.Білецький має доробок з питань розвитку “третього сектору” в Україні, формування сучасної української еліти, стратегії і тактики дій правоцентристських партій в передвиборчий період, факторів консолідації сучасної української нації, зокрема, мови як об’єднавчого чинника.

Цікаві ідеї висунуті з питань глобального розвитку релігій, зокрема, концепція “Бог-Розум” як шлях до єдності інтелекту і віри. Виконані дослідження і узагальнення в питанні тривалості існування цивілізацій.Наукова і громадська діяльність вченого сьогодні у розквіті творчої зрілості.

Покажчик друкованих праць В.С.Білецького
НАУКОВІ ПРАЦІ

А1. Технічні науки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Білецький iconIssn 1814-1617 донецьке відділення
Шевченка / [упорядник І редактор В. С. Білецький]. – Донецьк : нтш, 2012. – 192 с
Білецький iconОлександр Білецький
Величезна більшість пам'яток перекладної літератури в Київській Русі XI — XIII ст має своїм джерелом літературу візантійську. Твердження...
Білецький iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка