Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018Сторінка4/10
Дата конвертації20.02.2018
Розмір2,06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2013

 1. Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін : матеріали Міжнар. наук. конф., 18-19 січня 2013 р. : присвяченої 80-річчю кандидата фізико-математичних наук, професора, академіка АН ВО України Горбачука Івана Тихоновича / М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Нац. академія педагогічних наук України,Академія наук вищої освіти України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 210 с.

 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі » : програма, 12 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України,Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова, Інститут української філології, кафедра культури української мови; оргкомітет: В.П.Андрущенко, Г.І. Волинка,… І. Т. Горбачук[та ін.].- Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. 30c.

 3. Горбачук, І. Т. Державний статус української мови – це добре, але ж…/ І. Т. Горбачук // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.105-109.

 4. Горбачук, І. Т. Дослідження екстраструмів замикання і розмикання в електричному колі джерела постійного струму, що містить активний опір і ємність / І. Т. Горбачук, С. М. Старіков // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 40. - С. 54-60.

 5. Горбачук, І. Т. А. Енштейн і фізика (до світового року фізики) // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - С. 85-89.

 6. Горбачук, І. Т. На сторожі рідного слова / І. Т. Горбачук // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - С. 99-104.

 7. Немає більшої вірності, ніж вірність власному народові / В. Горбачук, І. Горбачук // Іван Тихонович Горбачук: біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - С. 110-120.

 8. Горбачук, І. Т. Особливості магістерської підготовки педагогічних фахівців з фізики / І. Т. Горбачук // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін, присвяченої 80-річчю кандидата фізико-математичних наук, професора, академіка АНВО України Горбачука Івана Тихоновича, 18-19 січня 2013 р./ М-во во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - С. 66-69. – Літ. 62 н.

 9. Горбачук, І. Т. Про деякі методичні аспекти використання MOODLE для контролю і оцінювання знань студентів з математичної статистики / І. Т. Горбачук // Методика викладання математики в середній та вищій школі, присвячена 75-річчю професора Колесник Т. В. : матеріали Всеукр. конф., 4-5 грудня 2013. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - С. 27-28.

 10. Горбачук, І. Т. Просторово-часова симетрія і закони збереження / І. Т. Горбачук, Ю. А. Мусієнко // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - С.90-98.

 11. Горбачук, І. Т. Роль адміністративно-громадського впливу на дотримання конституційних норм державного статусу української мови / І. Т. Горбачук // Українська мова, вчора, сьогодні, завтра : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова, Інститут української філології, кафедра культури української мови; оргкомітет: В.П.Андрущенко, Г.І. Волинка,… І. Т. Горбачук[та ін.].- Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,2013.

 12. Левандовський, В. В. Форми і методи розвитку творчої особистості при підготовці учителя і магістра фізики / В. В. Левандовський, І. Т. Горбачук, М. І. Шут // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін, присвяченої 80-річчю кандидата фізико-математичних наук, професора, академіка АНВО України Горбачука Івана Тихоновича, 18-19 січня 2013 р./ М-во во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - С. 78-80.

2014

 1. Горбачук, І. Т. Видатному академікові АНВО України / І. Т. Горбачук // Науково- інформаційний вісник АНВО України/ред. колегія : Зозуля І. С. …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т. [и др.].–Київ : ТОВ « ВПК». Експрес-Поліграф», 2014. – №6 (94). - С.9-10.

 2. Горбачук, І. Т. Магістерська підготовка майбутніх вчителів фізико-математичного профілю у контексті нового Закону України «Про вищу освіту» / І. Т. Горбачук // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологій»,  3-5 листопада 2014 року, м. Кіровоград / КДПУ імені Володимера Винниченка. – Кіровоград, 2014.

 3. Горбачук, І. Т. Особливості підготовки педагогічних фахівців з фізики і математики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»/ І. Т. Горбачук, В. О. Горбачук // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю : присвячується 75-річниці від дня народження докт. пед. наук, професора, акад. АНВО України, засл. працівника освіти України Петра Сергійовича Атаманчука: зб. матеріалів міжнар. наук. інтернет-конф. / М-во освіти України, Кам’янець-Подільський; редкол.: П. С. Атаманчук, С. П. Велично, …В. П. Сергієнко, В.Д.Сиротюк, М. І. Шут [та ін.] – Київ : Аксіома, 2014. – С.161-163.

 4. Горбачук, І. Т. Особливості підготовки педагогічних фахівців з фізики і математики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»/ І. Т. Горбачук, В. О. Горбачук //Науково-інформаційний вісник АНВО України /ред. колегія : І. С. Зозуля, …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.].– Київ : ТОВ « ВПК». Експрес-Поліграф», 2014. - №1 (90), січень-лютий. – С. 67-70.

 5. Горбачук, І. Т. Практикум з розв’язання навчальних фізичних задач. Ч. 4. Оптика. Квантова фізика. : навч.- метод. посібник / І. Т. Горбачук, В. М. Барановський, С. І. Бондаренко [та ін.] . – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 212с.

 6. Горбачук, І. Т. Проблеми і перспективи оздоровлення співробітників і студентів в НПУ імені М. П. Драгоманова у «Синевирі»/ І. Т. Горбачук //Проблеми та перспективи розвитку Науково-навчального центру “Синевир”: матеріали наук.-практ. конф. виклад. і студ., 28-29 березня 2014 р. / ред. кол. В. П. Андрущенко та ін.– К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014.

2015

 1. Горбачук І.Т. Спогади про старошого брата Горбачука Василя Тихоновича. // Євшан: літ.-мист. Альманах /гол. ред. В. Щербатюк . – Словянськ, 2015. – №18. – с.12-16.

2016

 1. Всеукраїнський науково-методичний семінар, присвячений памяті професора Дущенка В. П., 5 листопада 2015 р. «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки» : зб. матеріалів семінару / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Фіз.-мат. фак. ; ред. кол.: Андрущенко В. П., Горбачук І. Т., …Працьовитий М. В. [та ін.]. – Київ, 2016. – 86 с.

 2. Горбачук, І. Т. Професор Дущенко В.П. – видатний український вчений і педагог / І. Т. Горбачук // Всеукраїнський науково-методичний семінар, присвячений памяті професора Дущенка В. П., 5 листопада 2015 р. «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки» : зб. матеріалів семінару / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Фіз.-мат. фак. ; ред. кол.: Андрущенко В. П., Горбачук І. Т., …Працьовитий М. В. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 33-37.

 3. Горбачук, І. Т. Рідна мова у творах і піснях видатних українців / І. Т. Горбачук // Науково- інформаційний вісник АНВО України/ред. колегія : І. С. Зозуля, …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.].–Київ : ТОВ « ВПК». Експрес-Поліграф», 2016. – №1 (96). - С. 118-128

 4. Горбачук, І. Т. Сучасна середня освіта: проблеми та перспективи /І. Т. Горбачук // Різдвяні педагогічні читання: Новий вчитель для нової української школи (23-25 грудня 2016) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Житомир. держ ун-т ім. І. Франка [та ін.]; орг. rомітет: В.П.Андрущенко (гол. ),…Г.М.Торбін,…І.Т.Горбачук, Л.В.Савенкова [та ін.].Київ, 2016. - [Виступ].

 5. Різдвяні педагогічні читання: Новий вчитель для нової української школи (23-25 грудня 2016) : програма/ М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Житомир. держ ун-т ім. І. Франка [та ін.]; орг. rомітет: В.П.Андрущенко (гол. ),…Г.М.Торбін,…І.Т.Горбачук, Л.В.Савенкова [та ін.].Київ, 2016. – 22 c.

2017

 1. Горбачук, І. Т.Деякі питання сучасного стану фізико-математичної освіти в Україні і перспективи / І. Т. Горбачук, В. О. Горбачук, Ю. А. Мусієнко //Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В. П., 25-26 травня 2017 року, Київ, Україна/ ред. колегія : В. П. Андрущенко, І. Т. Горбачук[ та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - С. 120-122.

 2. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В. П., 25-26 травня 2017 року, Київ, Україна / ред. колегія : В. П. Андрущенко, І. Т. Горбачук[ та ін.] – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 250 с.

Література про життя та діяльність

педагога і вченого І.Т.Горбачука

1990


 1. Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького. 1920-1990/ ред. кол.: М. І. Шкіль, ( голова), Г. І. Волинка [та ін. ]– Київ : Рад. школа, 1990. – 201 с. – (Згадано про І. Т. Горбачука на стор. : 107-108).

1995

 1. Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова : історичний нарис.1920-1925 / ред. рада : М. І .Шкіль (голова), П. П. Хропко [та ін.]. – Київ : Вид. центр «Просвіта» Тов. «Толока»,Київ, 1995.– 169 c. - (Згадано про І. Т. Горбачука на стор. : 92-93, 162 ).

2000

 1. Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова: історичний нарис. 1920-2000 /ред.рада: М.І.Шкіль (голова)[та ін.]; укладачі : П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко. - Київ : Вид-во «Черверта хвиля», 2000. –220 с. - (Згадано про І. Т. Горбачука на стор.: 117, 118).

2003

 1. Колупаєв, Б. С. Новий багатотомний навчальний посібник авторів І. М. Кучерука, І. Т. Горбачука, П. П. Луцика „Загальний курс фізики” / Б. С. Колупаєв // Освіта. - 2003. - 10-17 грудня.

 2. Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліографія до 70-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд.: Н. Тарасова, Г. Германчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. - 36 с.; іл., портрет. - Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”.

2005

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.1834-2004. Історія. Сьогодення. Перспективи /авт. : В.П.Андрущенко, Г.І.Волинка, Н. Г. Мозгова [та ін.]. – Київ : Навчальна книга,2005.– [Кафедра загальної фізики,с.130-132].

 2. Професор І.Т.Горбачук //Професори Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Біографічний довідник.1997-2005 рр./упоряд.: В.П.Бех, Г.І.Волинка; за ред. В.П.Андрущенка.-Київ:Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,2005.-С.75.

 3. І.Т.Горбачук //Вчені Академії наук вищої школи України.1992-2005 /за заг. ред.М.І.Дубини. - Харків: НТУ”ХПІ”, 2005. -С.63-64.

 4. Педагог. Науковець. Громадянин : І. Т. Горбачук // Єдність: інформаційний вісник Профспілки працівників освіти і науки м. Києва. - 2005. - № 10 (75). - С.2.

 5. Скрипкіна, О. Комплекс іони, чи амнезія пам”яті?: про науково-практичну конференцію „Духовна велич України”, яка пройшла під егідою Всеукраїнського товариства „Просвіта” та товариства „Просвіта” НПУ імені М.П.Драгоманова, голова І.Т.Горбачук) /О.Скрипкіна //Слово Просвіти.-2005.-№41(314),3-19 жовтня.

2006

 1. І. Т. Горбачук // Енциклопедія сучасної України. –Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Т. 6. – К.: ВНТ Поліграфиника, 2006. – 711 с. (стр. 192).

2007

 1. Академія наук вищої освіти України. Історія Академії наук вищої освіти України (1992-2007). Науково-інформаційне видання. – К.: Вид-во АН ВО України, 2007. – 221с. - Відділення фізики і астрономії (академік-секретарІ.Т.Горбачук). – С.37-39, 153-166.

 2. І.Т.Горбачук //Єдність: інформаційний вісник Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки м.Києва.-2007.-№ 9(103), вересень.-С.2.

 3. Горбачук Іван Тихонович // Педагогічні кадри: газета НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2007. – №10 (1581), листопад. – С.5.

 4. [Горбачук, І.] Відділення фізики та астрономії // Академія наук вищої освіти України: довідник (адреси і телефони). – Київ, 2007. – С.68-71.

2008

 1. Дубина, М. І. Життєвий та творчий шлях професора І. Т. Горбачука /М. І. Дубина // Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліографія до 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра загальної фізики; упоряд.: Н. Тарасова, Г. Германчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова , 2008. – С.11-17. - Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”.

 2. Мовчан, П. Будівничий України / П. Мовчан // Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліографія до 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова , кафедра загальної фізики; упоряд.: Н. Тарасова, Г. Германчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова , 2008. – С. 18-19- Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”.

 3. Падалка, О. С. Патріот, професіонал, людина з великої букви / О. С. Падалка // Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліографія до 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, , кафедра загальної фізики ; упоряд.: Н. Тарасова, Г. Германчук. – Київ :Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 20-21. - Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”.

 4. Андрусишин, Б. І. Він вирішив суперечку між фізиками та ліриками : ліричний фізик / Б. І. Андрусишин // Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліографія до 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра загальної фізики ; упоряд.: Н. Тарасова, Г. Германчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. –С. 22-31. - Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”.

 5. Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліографія до 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки України. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, кафедра загальної фізики; упоряд.: Н. Тарасова, Г. Германчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова , 2008. - 47 с.; іл., портрет - Серія „Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова”.

2009

 1. Андрущенко В.П. Наш університет: Дорога до Храму : до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова., 2009. - (Згадується І. Т. Горбачук на стор.: 37, 38, 91, 92, 97, 147, 215, 221-223, 246, 285).

2010

 1. Указ Президента України Про відзначення орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня Горбачука І. Т. // Педагогічні кадри /Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 2010.- №2(1606), лютий. – С.1.

 2. Управління педагогічним університетом : Статті. Доповіді. Звіти. 2003-2010 рр. / В. П. Андрущенко; М-во освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ред. рада : А. Т. Авдієвський, В. П. Бех [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 952 с. – (Згадано про І. Т. Горбачука на стор.: 17, 22, 33, 105, 238, 256, 282, 420, 422-423, 431, 441, 462, 612, 707, 713, 727, 733, 850, 931.

2012

 1. WhoisWhoв Україні, 1 випуск, 2012 р.Енциклопедія персональної серії HubnersWhoisWho. Упорядкована редакцією в Україні, адреса: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, офіс 222. – 455 с. (с.86-87)

 2. ХХ років Академії вищої освіти України, - К.: ТОВ «Брама» - V, 2012. – 540 c. (с.70-76 та 186).

 3. Горбачук, В.Т. Наш рід у просторі і часі / І. Т. Горбачук. – Ірпінь, 2012. - 34 с.

2013

 1. Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін : матеріали Міжнар. наук. конф., 18-19 січня 2013 р.: присвяченої 80-річчю кандидата фізико-математичних наук, професора, академіка АН ВО України Горбачука Івана Тихоновича / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. академія педагогічних наук України, Академія наук вищої освіти України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 210 с.

 2. Іван Тихонович Горбачук: біобібліографічний покажчик : до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності до 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності /М-во освіти і науки України. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; упоряд.: Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Германчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - 150 с.; іл., портрет - Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”.

 3. Фундаментальні дослідження в галузі фізики і астрономії ( із звіту) //Науково-інформаційний вісник АНВО України /ред. колегія : І. С. Зозуля, …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т. [и др.].– Київ : ТОВ « ВПК». Експрес-Поліграф», 2013. - №1 (84), січень-лютий. – Про І. Т. Горбачука на с. 39-40.

 4. Андрусишин, Б. Люди йдуть до нього, а він іде до людей : штрихи до портрета професора Івана Тихоновича Горбачука з нагоди його 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / Б. Андрусишин //Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 6-22.

 5. Андрущенко, В.П. Вчений, педагог, громадський діяч /В. П. Андрущенко //Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.4-7.

 6. Андрущенко, В. П. Вчений, педагог, громадський діяч : І. Т. Горбачук /В. П. Андрущенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін, присвяченої 80-річчю кандидата фізико-математичних наук, професора, академіка АНВО України Горбачука Івана Тихоновича, 18-19 січня 2013 р./ М-во во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - С. 3-5.

 7. Вельмишановний Іване Тихоновичу! [вітання Президії АН ВО України до 80-річчя ]// Науково-інформаційний вісник АНВО України /ред. колегія : І. С. Зозуля, …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.].– Київ : ТОВ « ВПК». Експрес-Поліграф», 2013. - №1 (84), січень-лютий. – С. 113.

 8. На зустріч ювілею! : (Звітна доповідь Президента АН ВО України акад. Дубини М.І. // Науково-інформаційний вісник АНВО України /ред. колегія : Зозуля І. С., …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.].– Київ : ТОВ «ВПК». Експрес-Поліграф», 2013. - №1 (84), січень-лютий. – С. 11-30 – Згадується І. Т. Горбачук на с. 24.

 9. Cписок членів Президії Академії наук вищої освіти України, обраної Загальними звітно-виборчими зборами 22 груд. 2012 р. [… І. Т. Горбачук]// Науково-інформаційний вісник АНВО України /ред. колегія : Зозуля І. С. , …Андрущенко В. П., Горбачук І. Т.[и др.].– Київ : ТОВ «ВПК». Експрес-Поліграф», 2013. - №1 (84), січень-лютий. – С.41

 10. Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013.- 150 с., іл.

 11. Гончаров, В. І. Ця людина викликає захоплення / В. І. Гончаров //Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.49-50.

 12. Дубина, М. Дорогий Іване Тихоновичу / М. Дубина // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 24.

 13. Колупаєв, Б. С. «Загальний курс фізики» - новий багатотомний навчальний посібник / Б. С. Колупаєв // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.59-64.

 14. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін, присвяченої 80-річчю кандидата фізико-математичних наук, професора, академіка АНВО України Горбачука Івана Тихоновича, 18-19 січня 2013 р./ М-во во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; орг. комітет : В. П. Андрущенко (голова), О. С. Падалка, Б. І. Андрусишин. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 210 с.

 15. Мовчан, П. Будівничий України /П. Мовчан // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С 25-27.

 16. Падалка, О. С. Життєвий та творчий шлях професора І. Т. Горбачука / О. С. Падалка, В. І. Гончаров // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.16-25.

 17. Падалка, О.С. Патріот, професіонал, людина з великої букви / О. С. Падалка // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 28-30.

 18. Працьовитий, М. Учитель життєвої мудрості і гуманізму / М. Працьовитий // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.51-52

 19. Сергієнко, В. П. Мій науковий керівник – педагог з великої літери / В. П. Сергієнко // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.56-58.

 20. Шевчук, С. В. Наділений багатьма чеснотами… / С. В. Шевчук // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.31-33.

 21. Шут М. І. Дорогому колезі і вірному другу / М. І. Шут // Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упоряд. Ю. А. Мусієнко, В. В. Єфименко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.53-55.

2014

 1. Жадько В.О. Кожним прожитим днем… : Горбачук Іван Тихонович. //Обрані педагогікою. Художньо-документальні нариси. У двох книгах. / В.О. Жадько. – К.: ВПК «Експрес поліграф» 2014. – Книга 1.: Просвітники-педагоги. – Книга 2: Подвижники педагоги. -С. 353-364. – До 180 річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

2016


 1. Державні нагороди України. Кавалери та лауреати. Довідково-енциклопедичне та бібліографічне видання. / Уклад.: Д. 37,5 Болгов І.В. – К.: Українська конференція журналістів, 2016. – 608 с. (с.86).

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 17837
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconБібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012

Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 75 -річчя від дня народження
С 50 Кузьма Смаль: біобібліогр покажчик (до 75-річчя від дня народження). Чернівці, 2009. 28 с
Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

Біобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018 iconДо 120-річчя від дня народження
З-14 Дмитро Загул: біобібліог покажчик (до 120-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 24 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка