Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. ПСторінка1/5
Дата конвертації18.06.2017
Розмір0,49 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукова бібліотека

Інститут професійної освіти АПН УкраїниЧлен-кореспондент Академії педагогічних наук України

Віктор Костянтинович Сидоренко

Біобібліографічний покажчик

Київ – 2007


УДК 372.833.1:372.874.4 :378


ББК 74.268:74.266.5 : 74.58

С34 Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова, Г.І.Шаленко; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека; Інститут професійної освіти АПН України. - К.: НПУ, 2007. - 28 с.; портрет. - Серія «Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова».


Біобібліографічний покажчик серії „Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова” присвячений 55-річчю від дня народження і 30-річчю науково-педагогічної діяльності члена-кореспондента Академії педагогічних наук України, директора Інституту професійної освіти АПН України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри методики трудового навчання та креслення Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, відомого в Україні вченого, професора Віктора Костянтиновича Сидоренка.

Покажчик містить: нарис життя і науково-педагогічної творчості, покажчик основних друкованих праць, інформацію про наукову школу вченого, літературу про професора В.К.Сидоренка, іменний покажчик.

Упорядник Н.І.Тарасова,Г.І.Шаленко

Відповідальна за випуск Л.В.Савенкова

Комп’ютерне редагування О.В.Пекур©Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2007.


Член-кореспондент АПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики трудового навчання та креслення Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова,

професор Віктор Костянтинович Сидоренко


ВІКТОР СИДОРЕНКО – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ
Народився Віктор Костянтинович Сидоренко 27 лютого 1951 року в м. Біла Церква на Київщині. Його дитячі та юнацькі роки пройшли в мальовничому селищі Борове Фастівського району неподалік від Києва.

Найбільшим його захопленням у шкільні роки були книги. Коло його читацьких інтересів було досить широким: художня література, науково-популярні видання про природу і техніку. Були і намагання щось писати самому. Одного разу (це було у восьмому класі) його нарис про сім’ю солдата, що загинув у вирі другої світової війни навіть зацікавив кореспондентів районної газети. А випускний твір у десятому класі він єдиний написав на п’ятірку, що було цілковитою несподіванкою навіть для його вчителів мови та літератури. Темою твору було обрано патріотизм у творчості радянського письменника Олеся Гончара.

Після закінчення в 1968 р. Борівської середньої школи навчався на механічному відділенні Київського технікуму радіоелектроніки, який закінчив у 1971 р. з присвоєнням кваліфікації техніка-технолога за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. Але зупинятися на отриманій освіті було не в характері Віктора. Диплом технікуму з відзнакою відкрив молодому технологу шлях для продовження навчання на механіко-машинобудівному факультеті Київського політехнічного інституту.

Трудовому загартуванню Віктора Сидоренка в студентські роки сприяли його щорічні поїздки у складі студентських будівельних загонів до північного Казахстану та східного Сибіру. Зовні романтичні поїздки насправді ставали школою життя, формування характеру і громадянської зрілості.

Набуті в технікумі знання та практичні вміння сприяли активній навчальній науково-дослідницькій діяльності Віктора Сидоренка в роки його навчання у Київській політехніці. Вже на третьому курсі він стає співавтором наукових публікацій та технічних винаходів в галузі створення прогресивних металорізальних інструментів, стає неодноразовим переможцем Всесоюзного конкурсу на кращу студентську наукову роботу в галузі технічних наук. Його сміливі на той час ідеї в галузі інструментального виробництва знайшли визнання і підтримку провідними вченими інститутів Проблем матеріалознавства і Надтвердих матеріалів АН України.

Закономірним завершенням навчання в інституті та студентської науково-дослідницької діяльності Віктора Сидоренка став у 1977 р. диплом про вищу освіту з відзнакою за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” та посада інженера науково-дослідного сектору кафедри інструментального виробництва. Перед молодим дослідником відкривалися широкі перспективи проведення досліджень в галузі теорії проектування металорізальних інструментів, оснащених надтвердими синтетичними матеріалами, але доля розпорядилася інакше.

Чи то через збіг обставин, чи незбориме бажання зайнятись викладацькою діяльністю незабаром привели Віктора Сидоренка на новостворену кафедру трудового навчання і креслення Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). Надалі, починаючи з вересня 1977 р., вся його трудова діяльність нерозривно пов’язана з цим провідним педагогічним університетом України, де він пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри трудового навчання і креслення. У 1987 р. він став кандидатом педагогічних наук, у 1995 р. – доктором педагогічних наук. З 1988 р. має вчене звання доцента, з 1997 р. – професора. У 2003 р. його обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України по відділенню дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті. Відмінник освіти України (1995р.).

В.К.Сидоренко глибоко закоханий у науково-педагогічну діяльність. Всім своїм творчим здобуткам він завдячує наполегливій праці та своїм мудрим вчителям і наставникам. Найчастіше серед них він згадує шкільного вчителя Анатолія Митрофановича Дурицького, технікумовського викладача Юрія Петровича Слуцького, інститутського викладача та свого першого наукового наставника Олега Івановича Мойсеєнка.

Професійне зростання та творче становлення В.К.Сидоренка відбувалося під впливом багатьох його особистісних чинників: відданість улюбленій справі, прагнення до самовдосконалення та самоствердження тощо. Вирішальна роль у цьому належить його тісній співпраці упродовж 25 років з відомим вченим-педагогом академіком Д.О.Тхоржевським. Саме наставництву цієї людини з невтомною енергією та невгамовною вдачею завдячує всім своїм досягненням В.К.Сидоренко, який у всьому завжди прагне наслідувати свого вчителя і наставника.

Значний вплив на формування наукового дару Віктора Сидоренка мала його багаторічна співпраця з Всесоюзним науково-дослідним інститутом професійно-технічної освіти (м.Ленінград, 1978-1991рр.) і науково-дослідним інститутом трудового навчання і профорієнтації АПН СРСР (м.Москва, 1980-1992 рр.). Багато в чому власному науковому становленню і зростанню Віктор Сидоренко завдячує багаторазовим зустрічам і підтримці його ідей видатними вченими-педагогами радянської доби П.Р.Атутовим, С.Я.Батишевим,А.П.Біляєвою,В.І.Качнєвим,А.А.Киверялгом,А.О.Кірсановим,М.І.Махмутовим. Вчився і вчиться, переймає досвід Віктор Сидоренко у видатних українських вчених-педагогів В.І.Бондаря, І.А.Зязюна, В.М.Мадзігона, Н.Г.Ничкало.

Викладацька діяльність В.К.Сидоренка тісно пов’язана з творчим пошуком шляхів розв’язання та дослідженням багатьох актуальних педагогічних проблем. Професор В.К.Сидоренко є відомим спеціалістом в галузі загальнотехнічної, трудової та графічної підготовки учнівської і студентської молоді, інтеграційних процесів в освіті. Він є ініціатором проведення в Україні комплексних досліджень в галузі розвитку науково-технічної творчості студентської молоді та методології науково-педагогічних досліджень. Широкого визнання набула його концепція залучення студентської молоді до науково-дослідницької діяльності, втіленням якої стали принципово нові навчальні дисципліни та навчальні посібники з основ наукових досліджень для вищих педагогічних навчальних закладів. Його наукові публікації, навчальні та методичні посібники присвячені актуальним проблемам трудового навчання школярів, їх професійного самовизначення та розумового розвитку.

Професор В.К.Сидоренко має понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ та вищих педагогічних закладів освіти з грифом Міністерства освіти і науки України, методичні посібники, навчальні програми, схвалені МОН України. Його чисельні наукові та методичні статті відомі читачам багатьох фахових періодичних видань. Не обходить увагою В.К.Сидоренко використати можливість поділитися своїми думками з різних актуальних освітянських проблем на сторінках тижневиків „Освіта” й „Освіта України”

Визнанням професійного авторитету В.К.Сидоренка стало призначення його головою науково-методичної комісії з трудового навчання та головою секції з трудової підготовки науково-методичної комісії з педагогічної освіти науково-методичної ради МОН України. Очолювані ним комісія та секція вносять вагомий вклад у розробку нормативних навчально-програмних документів з трудового навчання школярів і з підготовки вчителя трудового навчання. Вагомим результатом цієї діяльності стала організація та забезпечення робіт з розробки Державного стандарту освітньої галузі „Технологія”, по створенню концепції і галузевого стандарту ступеневої підготовки вчителя трудового навчання. Як керівник комісії та секції В.К.Сидоренко спрямовує свою енергію на об’єднання зусиль всіх, хто має відношення до проблем трудового навчання в загальноосвітній школі та підготовки вчителя трудового навчання.

Професору В.К.Сидоренку довірено очолювати редакційну колегію фахового журналу „Трудова підготовка в закладах освіти”. Він є головним редактором цього досить відомого в освітянських колах науково-методичного видання. Завдяки його зусиллям за останні роки журнал став справжнім порадником вчителів, методистів, науковців. Разом з тим В.К.Сидоренко є активним членом редакційних колегій цілого ряду центральних та регіональних науково-методичних видань, серед яких „Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки”, „Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки”, „Молодь і ринок” (м.Дрогобич), „Проблеми трудової і професійної підготовки: Науково-методичний збірник” (м.Слов’янськ), „Професійно-технічна освіта”, „Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини”, „Таврійський вісник освіти”, „Ученые записки Крымского государственного инженерно-педагогического университета” тощо.Каталог: bibliograf
bibliograf -> Бібліографічний покажчик
bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconІван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко»
Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» має на меті вперше зібрати інформацію про публікації відомого краєзнавця Сумщини, голови...
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconКнига розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки
Академік апн україни Микола Іванович Шкіль: Нарис про життя І діяльність. Бібліографічний покажчик праць до 70-річчя. – К.: Нпу імені...
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconПрофесор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені...
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconГоловне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ
Третій випуск бібліографічного покажчика з серії „Києвознавці” присвячено краєзнавцю, києвознавцю, кандидату історичних наук, вчителю...
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Кандиба А. М. Вчені повинні працювати не на ринок, а на 00 років упе­ред [Бесіда з проф. Укр акад аграр наук Андрієм Миколайовичем...
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconБіобібліографічний покажчик Прилуки 2012 ббк 91. 9: 85. 16
Шевченко Станіслав Олексійович: Біобібліографічний покажч./ Прилуцька мцб ім. Л. Забашти; укл.: Шовкун В. М., ред. Трошина Л.І.,...
Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П iconД. Г. Білоуса Біобібліографічний покажчикБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка