Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма


ПИТАННЯ для ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ “БІОГЕОГРАФІЯ”Сторінка3/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,73 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

ПИТАННЯ для ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ “БІОГЕОГРАФІЯ”


 1. Поняття про біосферу. Межі біосфери. Сучасні уявлення про походження життя і розвиток його первинних форм.

 2. Основні етапи розвитку життя на Землі у криптозої. Взаємовплив біосфери й інших сфер географічної оболонки.

3. Основні етапи розвитку життя на Землі у фанерозої.

 1. Основні риси біологічної еволюції людини.

 2. Сучасна біосфера: надцарства і царства організмів; біомаса і біопродуктивність;

закономірності розподілу цих показників по Землі, між сушею й океаном.

 1. Поняття про біологічний кругообіг. Характеристика окремих кругообігів. Загальні закономірності еволюції біосфери.

 2. Поняття про предмет вивчення екології, фактори, що впливають на організм. Поняття про

екосистеми. Екологічні науки (галузі екології). Типи навколишнього середовища.

 1. Закон Лібіха (екологічної толерантності). Характеристика пристосування організмів до абіотичних чинників середовища (світла й температури повітря).

 2. Характеристика пристосування організмів до потреб у воді (гігротопів).

 3. Характеристика пристосування рослин до фізико-хімічних властивостей ґрунтів (за потребами у елементах мінерального живлення; до надлишку солей; рH; механічного складу). Уявлення про фітоіндикацію.

 4. Форми взаємовідносин між організмами (біотичні чинники навколишнього середовища).

 5. Поняття про біогеоценоз, його складові частини, структуру. Життєві форми рослин.

 6. Функціональні блоки біогеоценозів. Розкрийте зміст понять: харчовий ланцюг, харчова мережа, екологічна піраміда, екологічна ніша, консорція, гільдія, екологічний клімакс, сукцесії рослинності.

 7. Типи рослинності. Загальні закономірності поширення рослинності й біогеоценозів.

 8. Поняття про популяцію і ареал. Типи ареалів. Релікти й ендеміки. Інтродукція, акліматизація і натуралізація організмів.

 9. Поняття про флору. Флористичне районування Землі. Центри походження культурних рослин.

 10. Поняття про фауну. Фауністичні царства і області. Коротка порівняльна характеристика

фауністичних царств (за вибором студента).

 1. Перелічіть зони і підзони Арктичного, Субарктичного й Субантарктичного географічних поясів, покажіть

їх на карті, коротко охарактеризуйте кліматичні умови й ґрунти.

 1. Рослинність арктичних пустель і тундри: умови формування, загальні риси, пристосування рослин до

умов до навколишнього середовища.

 1. Особливості кліматичних умов, рослинності й ґрунтів полярних пустель і тундрової зони. Сектори тундри.

 2. Тваринний світ арктичних пустель і тундри: історія формування, загальна

характеристика, найважливіші адаптаційні пристосування, харчові зв’язки у біогеоценозах.

 1. Екологічні групи тварин тундри. Пристосування і особливості екології та етології окремих видів тундрової

фауни (полярний олень, вівцебик, песець, місцеві й перелітні птахи). Секторні відмінності тваринного світу зони.

 1. Особливості біології, етології й адаптаційні пристосування тваринного світу арктичних морів і їх

узбережжя (полярних ведмедів, тюленів, моржів, китів, риб, птахів).

 1. Накресліть схему харчових зв’язків організмів арктичних морів і їх узбережжя.

 2. Накресліть схему харчових зв’язків організмів субантарктичних морів.

 3. Охарактеризуйте склад і адаптаційні пристосування тварин Антарктики і Субантарктики: китів, риб, тюленів, пінгвінів.

 4. Зона лісотундри: покажіть райони поширення, охарактеризуйте умови формування. Ґрунти.

Яруси рослинності лісотундри. Умови зростання дерев. Секторні відмінності рослинності.

 1. Приокеанічні лучні й лісолучні ландшафти: географічне положення, клімат, ґрунти, особливості рослинності, тваринний світ.

 2. Біогеоценози тайги: умови формування (клімат і його секторність, ґрунти). Секторні відмінності рослинності.

 3. Рослинність тайги: спільні риси, яруси, типи тайги. Підзони тайги (на прикладі східноєвропейського сектору).

 4. Тваринний світ тайги: основні особливості, екологічні групи тварин, ендеміки тайги. Секторні відмінності.

Харчові зв’язки у біогеоценозах тайги (на прикладі одного із секторів).

 1. Поняття про мішані ліси помірного поясу, їх поширення. Особливості клімату й ґрунтів. Сектори мішаних лісів Євразії.

 2. Приокеанічні бар’єрно-дощові мішані ліси помірного поясу: умови формування, поширення, рослинність і тваринний світ.

 3. Широколистяні ліси помірних широт: умови формування, райони поширення, сектори, ґрунти. Поняття про лісостеп.

 4. Широколистяні ліси Європи: секторні відмінності рослинності, тваринний світ.

 5. Умови формування і райони поширення біогеоценозів степів і їх аналогів. Ґрунти.

 6. Рослинність степів: основні риси, причини безлісся. Життєві форми рослин, їх адаптаційні пристосування.

 7. Особливості рослинності секторів степів.. Підзони причорноморських степів. Сезонна динаміка рослинності.

 8. Особливості тваринного світу степів: екологічні групи, їх адаптаційні пристосування.

Відмінності тваринного світу на різних материках і у різних секторах степів.

 1. Харчові зв’язки у біогеоценозах степів (накресліть схему).

 2. Кліматичні типи пустель, їх загальні риси і відмінності. Особливості рослинності різних кліматичних типів.

 3. Едафічні типи пустель. Особливості рослинності різних едафічних типів пустель. Ґрунти пустель.

 4. Тваринний світ пустель. Характерні пристосування рослин і тварин пустель до умов середовища.

 5. Зона сухих субтропіків (лісів і чагарників середземноморського типу): райони поширення і

кліматичні закономірності формування. Ґрунти. Особливості рослинності. Тваринний світ.

 1. Вторинні угрупування рослинності на місці лісів і чагарників середземноморського типу.

 2. Зона вологих субтропічних лісів: райони поширення, кліматичні закономірності формування, ґрунти.

 3. Загальна характеристика рослинності й тваринного світу зони вологих субтропічних лісів.

 4. Савани: райони поширення, кліматичні умови формування, ґрунти. Типи саван (за характером рослинності).

 5. Характеристика тваринного світу саван; пристосування тварин саван до умов середовища.

 6. Сезонно-вологі тропічні й субекваторіальні ліси: райони поширення, умови формування, рослинність.

 7. Постійно-вологі тропічні й екваторіальні ліси: райони поширення, кліматичні умови формування, ґрунти.

 8. Характерні риси рослинності постійно-вологих тропічних та екваторіальних лісів. Життєві риси рослин

і їх пристосування до умов навколишнього середовища.

 1. Тваринний світ постійно-вологих екваторіальних лісів; пристосування тварин до умов середовища.

 2. Особливості рослинності й тваринного світу гір. Поняття про висотну поясність і її причини.

 3. Інтразональні біогеоценози (на прикладі зони лісостепу України).

 4. Екологічні області Світового океану. Екологічні групи організмів океану. Біогеографічне районування

Світового океану. Зміна органічного світу океану з глибиною.

 1. Характеристика острівних екосистем.

 2. Екосистеми коралових рифів. Мангри.

Електроннi ресурси з курсу «БІОГЕОГРАФІЯ»Тема

Електронні ресурси

1

Вступ. Поняття про біосферу. Гіпотези виникнення життя на Землі
2-3

Еволюція біосфери

3-1през. Коротка історія розвитку біосфери

3-2 Мезозой (студентська презентація)

12-1 Походження людини – презентація (слабо)

4

Сучасна біосфера

4-4 Жизнь млекопитающих (грызуны, травоядные, жизнь на деревьях и другие экологические группы)

5

Основи біогеографії (ареал, популяція, центри походження культурних видів)
6

Флористичне й фауністичне районування

6-1 Флористичні і фауністичні області і царства (презентації)

7

Актуалізація знань з аутекології

7-1 Борьба за выживания у животном мире

8-9

Основи біогеоценології
10

Бгц полярних і субполярних регіонів Землі: (Полярні пустелі. Тундра).

10-1DVD. Мир льда (серия «Планета Земля», DVD - без перевода, отличное качество)

10-2DVD. Антарктика (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) + Камчатка, Аляска, тайга

10-3 Тундра (DVD, перезапис із мого відео, якість хороша)

27-3DVD. Світ криги (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество) – комплексний підхід


11

Лісотундра. Лучні й лісолучні приокеанічні ландшафти

11-1 Лісотундра (студентська презентація – за основу)

22-2 Пингвиньи острова – Фолкленды (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество, но не адаптировано)


12

Арктичні й антарктичні моря

12-1 презентація Органічний світ арктичних узбереж (хороша якість)

10-3 Арктичні моря (DVD - перезапис із мого відео, якість хороша)

13

Біогеоценози лісів помірних широт. ТАЙГА

11-2DVD. Тайга (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) + Антарктика

13-1 Тайга (моя презентація)

13-2 Сезонные леса сев. полушария (тайга, широкол. леса). DVD. (серия «Планета Земля» отличное качество)

13-3 Тваринний світ Євразії та Пн.Америки (хороша студентська презентація)


14

Біогеоценози лісів помірних широт

(мішані й широколистяні ліси)14-1 DVD. Мішані ліси (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) +

14-2.ppt Мішані ліси Євразії і Північної Америки (презентація, хороша якість)13-2 Сезонные леса сев. полушария (тайга, широкол. леса). DVD. (серия «Планета Земля» отличное качество)

14-3 Тваринний світ широколистяних лісів Європи (хороша студентська презентація)

14-4 Широколистий ліс Великобританії (Дикий лес) DVD. (серия «Планета Земля» отличное качество)

15

Трав’янисті біоценози помірного і субтропічного поясів (степи, прерії тощо).

15-1 Рослинність степів Євразії (студентська презентація)

15-2 Прерії (студентська презентація)

15-3 Пампи (студентська презентація)

16-17

Біогеоценози лісів та чагарників субтропічного поясу (вологі й середземноморські)

10-3 Нова Зеландія (DVD, диск 2; перезапис із мого відео, якість хороша)

18-19

Пустелі Землі

19-01. Сахара (рослинний і тваринний світ) – студентська презентація

19-02 Пустелі Африки (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

19-02 Пустелі Австралії (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

19-03 Пристосування тваринного світу пустель – студентська презентація

19-04 Пустеля Мохаве (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)
20-21

Тропічні савани, рідколісся сухі й перемінно-вологі ліси

21-1 Савани Африки, студентська презентація (коротка, але якісно)

19-02 Саванни Африки (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

21-02 Евкаліптові ліси Австралії (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество, но не адаптировано)

22-2DVD. Внутренние равнины - кампос (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество, но не адаптировано)

13-1 Саванни (моя презентація)

22-23

Постійно-вологі ліси екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів

22-1DVD. Джунгли (серия «Планета Земля», DVD – Д.Аттенборо, отличное качество, но не адаптировано)

11-1 Амазония, затопленный лес (серия «Планета Земля», DVD - без перевода, отличное качество), вспомогательный

19-02 Джунглі Африки (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)
19-02 Австралія (вологі ліси) (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

22-02DVD. Амазонія (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество, но не адаптировано)

22-03. Дощові ліси Пд.Америки – студентська презентація


24

Біогеографія Світового океану: Екологічні області. Моря помірних широт

24-1 Океан (серия «Планета Земля», DVD – Д.Аттенборо, отличное качество, но не адаптировано)

24-2 Прибережна смуга помірних морів (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) +25

Біогеоценози коралових рифів.
26

Острівні флори й фауни

26-1 Мадагаскар (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество) +

19-02 Нова Зеландія (Острова…) (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)

24-2 Острови (мой монтаж, перезапись на DVD - среднее качество): Галапагоси, Гавайї, Комодо, Соломонові


27

Азональні й інтразональні біогеоценози

27-1 Життя у воді – океан, ріки, озера. (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество).

19-02 Гори Африки (серия «Планета Земля», DVD –отличное качество, но не адаптировано)27-2DVD. Анды (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество) + равнины мира (тундры, степи, пустыни)

27-3DVD. Прісна вода, світ криги (серия «Планета Земля», DVD – отличное качество) – комплексний підхід

27-4DVD. Печери і життя у них(серия «Планета Земля» – отличное качество) – комплексний підхід

РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТ

№ ЛЕКЦІЇ

НАЗВА САЙТІВ

ТРИВАЛІСТЬ
Каталог: geo
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід Кусик
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> Таврійський вісник освіти
geo -> В. В. Лучик // Мовознавство. 2009. №3 С. 16-24. Библиогр.: с. 24 (47 назв)
geo ->  Комунальний вищий навчальний заклад
geo -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
geo -> Уроків до підручника Л. М. Масол
geo -> 3. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconЗашкільняк Леонід Опанасович робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програмаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка