Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 рокуСторінка1/2
Дата конвертації08.03.2018
Розмір0,53 Mb.
  1   2


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у березні 2015 року

м. ДніпропетровськОсновні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія


0. Загальний відділ

0

Ж92


Журналістика в піарі та піар у журналістиці : навч. посіб. для студ. ВНЗ / упоряд. : В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – Київ : Грамота, 2010. –

288 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М54


Методичні вказівки з архівно-музейної практики : для студ., що навч. за спец.»Історія» / уклад. Т. В. Портнова, М. А. Руднєв. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 18 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Н34


Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 10 / голов. ред. Я. С. Яцків; НАН України. – К. : Академперіодика, 2014. – 100 c. : іл. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
1. Філософія. Психологія


1

А72


Антропокультурні чинники європейського вибору України : монографія / авт. : Є. І. Андрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – Київ : Наук. думка, 2014. – 304 c. – 250 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

Д79


Дубко, Елена Леонидовна

Идеал, справедливость, счастье / Е. Л. Дубко, В. А. Титов. – Москва : Изд. МГУ, 1989. – 188 c. – 4 р. 70 к.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 2, ЛК. – 1)

1

Л64


Литвинов, Володимир Д.

Станіслав Оріховський. Історико-філософський портрет /

В. Д. Литвинов ; НАНУ. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Академперіодика, 2014. – 352 c. : іл., портр. – 100 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


1

М34


Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів XIII-XVI наукових читань пам'яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. пр. Вип. ІІІ. – Одеса : ОНУ, 2014. – 300 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С50


Смирнов, Алексей Иванович

Фундаментальные причины, мотивы сущего. Эволюционная философия / А. И. Смирнов. – Харьков : ФЛП Павленко А. Г., 2014. –

72 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Ф74


Фогт, Маркус

Социал-дарвинизм. Научная теория, политической и теолого-этический аспекты эволюционной теории : монография / М. Фогт ; под науч. ред. А. Бокотея; Ужгород. нац. ун-т ; пер.с нем. : Е. Дей,

А. Луговой. – Ужгород : ФОП Бреза, 2014. – 532 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9. Психологія


15

З-48


Зеланд, Вадим

Шелест утренних звёзд : ступень II / В. Зеланд. – Санкт-Петербург : Изд. группа Весь, 2006. – 220 c. – (Трансерфинг реальности). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

З-48


Зеланд, Вадим

Вперёд в прошлое! : ступень III / В. Зеланд. – Санкт-Петербург : Изд. группа Весь, 2006. – 214 c. – (Трансерфинг реальности). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

З-48


Зеланд, Вадим

Управление реальностью : ступень IV / В. Зеланд. – Санкт-Петербург : Изд. группа Весь, 2006. – 224 c. – (Трансерфинг реальности). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

З-48


Зеланд, Вадим

Яблоки падают в небо : ступень V / В. Зеланд. – Санкт-Петербург : Изд. группа Весь, 2006. – 224 c. – (Трансерфинг реальности). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

І-87


Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози : колективна монографія / відп. ред. А. В. Арістова. – Київ : УАР, 2011. – 201 c. – (Українське релігієзнавство. Вип. № 57). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Л77


Лопухин, А. П.

Библейская история Ветхого Завета / А. П. Лопухин. – Репр. воспроизв. изд. 1986 г. – Москва : Книга Принтшоп, 1990. – 401 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

М70


Мицик, Юрій А.

Петро Могила / Ю. А. Мицик, В. М. Нічик, З. І. Хижняк ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Українська Православна Церква Київського Патріархату ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2014. – 400 c. – На обкл. : Святий Петро Могила ; Дар проф. Ю. Мицика. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика

32

А47


Алєксєєнко, Ігор Григорович

Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики : монографія / І. Г. Алєксєєнко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 427 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Д79


Дубов, Дмитро Володимирович

Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д. В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. дослід. – Київ : НІСД, 2014. – 328 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

І-98


Іщенко, І. В.

Політичні інститути в нестабільному середовищі : функціональні особливості [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Іщенко. – Б. м.:

Б. в., 2015. – 359 c. – 1 електрон. опт. диск CD-R 52 X. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. №3 (32), 2014 / голов. ред. В. П. Горбулін ; Нац. ін-т стратег. дослід. – Київ : НІСД, 2014. –

240 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33. Економіка. Економічні науки


33

А18


Аванесова, Н. Е.

Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія / Н. Е. Аванесова,

О. В. Марченко. – Харків : Вид-во ТОВ Щедра садиба плюс, 2015. –

196 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

33

А18


Аванесова, Н. Е.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : підручник /

Н. Е. Аванесова. – Харків : Вид-во ТОВ Щедра садиба плюс, 2015. –

224 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

33

А64


Ангелко, Ірина В.

Тіньова діяльність у господарській системі України : монографія /

І. В. Ангелко ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2014. –

232 c. – Автограф. Дар. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Б87


Брітченко, Ігор Геннадійович

Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Г54


Глобалізація світогосподарського розвитку CUI BONO ? : монографія / авт. : А. Гладченко, М.Деркач, О. Дзяд, К. Ковальчук та ін. ; за ред.

Н. Стукало, О. Дзяд; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – 324 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н34


Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 3 (68) 2014 / голов. ред.

Т. І. Єфименко; Акад. фін. упр. наук.-досл. фін. ін-т. – К. : ДННУ

"Акад. фін. упр.", 2014. – 160 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


33

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 778. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 384 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П33


Пирог, Ольга Володимирівна

Економіка підприємства : управлінські аспекти : навч. посіб. для студ. екон. спец. / О. В. Пирог, О. В. Щипанова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. – 175 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П69


Практика корпоративного управління в Україні. Дослідження практики корпоративного управління в АТ України за результатами опитування представників АТ У 2004 / авт. дослідж. : І. Китела,

О. Кіняєв, Т. Ситник. – Київ : Міжнар. фін. корпорація, 2005. – 88 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


336

С88


Стукало, Наталія Вадимівна

Світовий досвід фінансування регіонального розвитку : монографія / Н. В. Стукало, М. В. Литвин ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – 236 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34. Право. Юриспруденція

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 4 (23) / голов. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 252 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-26


Ігнатенко, Ірина Володимирівна

Правове забезпечення зонування земель у мережах населених пунктів : монографія / І. В. Ігнатенко ; під ред. М. В. Шульги; Нац. юрид. ун-т

ім. Я. Мудрого. – Харків : Фінарт, 2014. – 274 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

Б24


Баранник, О. Ю.

Курсові та дипломні роботи з української мови : (планування, організація, літературне й технічне оформлення) / О. Ю. Баранник,

М. С. Ковальчук. – Дніпропетровськ : Адверта, 2013. – 46 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

М54


Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт : (за окр. бакалавра, спеціаліста, магістра) / розроб. Н. П. Олійник,

І. В. Кропивко. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2014. – 21 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П16


Панченко, О. І.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи : для студ. спец. "Переклад" / О. І. Панченко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – 40 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

П52


Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 61-62 / голов. ред.

М. Степаненко. – Полтава, 2014. – 260 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

С43


Скляр, Павло Петрович

Інноваційні підходи та особливості в підготовці фахівців соціальної сфери : монографія / П. П. Скляр, Т. Є. Мальцева, С. І. Нетьосов. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2014. – 248 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

С43


Скляр, Павло Петрович

Громадянськість як завдання гуманізації сучасної освіти : монографія / П. П. Скляр, Т. Є. Мальцева. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т

ім. В. Даля, 2014. – 296 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


378

С51


Смолінська, Олеся Євгенівна

Теоретико-методологічні основи організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України : монографія /

О. Є. Смолінська ; за наук. ред. Г. П. Васяновича; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Суми : Універ. книга, 2014. – 362 c. – Дар автора. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

Ш49


Шеремет, Марія Купріянівна

Діагностика здатності до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ /

М. К. Шеремет, М. В. Лепетченко. – Київ : Слово, 2014. – 128 c. : іл. – Автограф. Дар. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4. Мова. Мовознавство


42(075.8)

А47


Алексєєв В. С.

Англійська у схемах та таблицях = Learning English Through Charts and Tables : для студ.-філол. та ін. / В. С. Алексєєв.– Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – 78 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42(075.8)

А47


Алексєєв, В. С.

Розмовна англійська для політологів та соціологів = Learning Politics andl Sociology Through Converation Topics : посіб. для студ.-соціол., політол. та ін. / В. С. Алексєєв. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. –

64 c. + CD-R. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43

В67


Волина, Светлана Александровна

Время немецкому : учеб. нем. яз. 3-х ч. Ч. 1 / С. А. Волина,

Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова. – 2-е изд. – Москва : Иностр. язык, 2002. – 752 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 2, КСХ. – 1)


43

В67


Волина, Светлана Александровна

Время немецкому : учеб. нем. яз. 3-х ч. Ч. 2 / С. А. Волина,

Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова. – 2-е изд. – Москва : Иностр. язык, 2002. – 624 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБГ. – 5)


43

В67


Волина, Светлана Александровна

Время немецкому : учеб. нем. языка в 3-х ч. Ч. 3 / С. А. Волина,

Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова ; 2-е изд. – Москва : Иностр. язык, 2002. – 576 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБГ. – 4, КСХ. – 1)


В75


Ворушко, Тетяна Володимирівна

Уподібнення як засіб реалізації синтаксичних зв'язків у сучасній українській мові : монографія / Т. В. Ворушко. – Дніпропетровськ : Поліум, 2012. – 144 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Г19


Ганжа, Світлана Анатоліївна

Фразеологія епістолярної спадщини /На матеріалі приватного листування українських письменників-класиків ХІХ - початку ХХ ст./ : навч. посіб. для студ. / С. А. Ганжа. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 192 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

Г65


Гончаренко, Елла Петрівна

Ділова англійська мова : метод. розробка / Е. П. Гончаренко,

А. І. Анісімова. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – 32 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


Г95


Гурко, Олена Василівна

Українська мова для студентів - іноземців( Фонетика. Фонологія. Лексика. Морфологія ) : плани практ. заннять і завдання для самост. роботи / О. В. Гурко ; Дніпропетровсий нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Федорченко О. О., 2009. – 52 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4Р(03)

К24


Карманный словарь иностранныхъ словъ / сост. Н. Я. Гавкинъ. – 26-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербургъ : Кіевъ ; Харковъ : Южно-рус. книгоиздательство, 1905. – 746 c. – (Коллекція Карманныхъ Словарей). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

К61


Колоїз, Жанна Василівна

Неузуальне словотворення : монографія / Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. – 156 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4У(075.8)

К68


Корольова, Валерія Володимирівна

Соціолінгвістика : навч. посіб. для самост. та індив. роботи /

В. В. Корольова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – 43 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Л59


Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України : матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (24-25 квітня 2014 р.), зб. творчих праць студ.-інозем. / ред. кол. : О. І. Панченко, Н. Ю. Козирєва. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2014. – 169 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М21


Малюга, Наталія Миколаївна

Мовознавство : упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи : [посібник] / Н. М. Малюга ; Криворізький нац. ун-т ; Криворізький пед. ін-т. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2014. – 110 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М22


Мамчич, Інна Петрівна

Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія і семастологія. Фразеологія. Лексикографія) : навч. посіб. для самост. та індивід. роб. студ. / І. П. Мамчич. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. –

54 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


М54


Методические указания по научному стилю речи (для студ.-иностр. биолог. ф-та) / сост. Е. В. Шкурко ; Днепропетровский нац. ун-т. – Днепропетровск : ДНУ, 2006. – 96 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М54


Методические указания по научному стилю речи : (для студ.-иностр. эконом. фак.) / уклад. : О. В. Шкурко, Н. Ю. Козырева. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – 56 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

М54


Методичні матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності "Переклад" (5 курс) / упоряд. : О. І. Панченко, Г. В. Ходоренко. – Дніпропетровськ : Літограф, 2009. – 80 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П42


Повторяем русские падежи : учеб. пособ. для иностр. студ. / уклад.

О. В. Шкурко. – Дніпропетровськ : Адверта, 2014. – 60 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П58


Попова, І. С.

Сучасна українська літературна мова (Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка і орфографія) : навч. посіб. / І. С. Попова,

. В. Зайцева. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


П64


Поурочный русско-китайский словарь : сост. : О. В. Шкурко,

Н. В. Козачковська. – Дніпропетровськ : Адверта, 2013. – 102 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П68


Правильное произношение русских звуков. Упражнения по фонетике : (метод. указ. для иностр. студ., обучаю. на подгот. отд.) / упоряд. :

Н. Ю. Козирєва, В. В. Униченко. – Днепропетровск : ДНУ, 2015. –

32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Р17


Разговорный практикум по русскому языку : (метод. указ. для иностр. студ., обучаю. на подгот. отд.) / упоряд. : Н. Ю. Козырева,

В. В. Унченко. – Днепропетровск : ДНУ, 2015. – 52 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т
Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у серпні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка