Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 рокуСторінка1/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2

Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у грудні 2016 року

м. ДніпроОсновні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія  1. Загальний відділ

0

К75


Кохтев, Николай Николаевич

Реклама: искусство слова : реком. для состав. рекламных текстов /

Н. Н. Кохтев. – Москва : Изд-во МГУ, 1997. – 96 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

К90


Культурно-комунікативні виміри видавничо-редакційної діяльності [Електронний ресурс] : колективна моногр. / під ред.

Н. В. Підмогильного ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 163 c. + СD-R 52 Х 80 MIN 700 MB. – До 100-річчя ДНУ ім. О. Гончара. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

0

М80


Морская журналистика Украины в лицах и текстах : сб. ст. членов Ассоциации морских журналистов / сост. К. А. Ильницкий. – Одесса : Порты Украины, 2016. – 312 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0(075.8)

Н63


Ніколова, Н. І.

Культурология: культурогенез : навч. посіб. / Н. І. Ніколова,

М. О. Чмихов. – Київ : Вид. дім Скіф, 2012. – 440 c. – 95 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

008. Цивілізація. Культура. Прогрес


008

В40


Взаимообогащение культур и научные традиции / отв. ред.

А. С. Токовенко. – Москва : Форос, 1996. – 135 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1. Філософія. Психологія


1(075.8)

В24


Введение в культурологию : учеб. пособ. для вузов / отв. ред.

Е. В. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ВЛАДОС, 1995. –

336 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1(075)

Г51


Гісем, Олександр Володимирович

Людина і суспільство в схемах, таблицях і коментарях. 11 клас /

О. В. Гісем, О. Мартинюк. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2003. – 252 c. – (Людина і суспільство). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Р15


Радьяр, Дэйн

Планетаризация сознания. От индивидуального к целому : пер. с англ. / Д. Радьяр. – Москва : Ваклер, 1995. – 304 c. – (Философия сквозь века). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ц65


Ціннісні орієнтації. Анализ соціально-філософських концепцій Заходу 80-90-х років : монографія / А. Т. Гордієнко, В. С . Пазенок,

Л. А. Ситниченко та ін. ; НАН України. Ін-т філософії. – Київ : Наук. думка, 1995. – 208 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Я47


Яковенко, Игорь Григорьевич

Риски социальной трансформации российского общества: культурологический аспект : монография / И. Г. Яковенко. – Москва : Прогресс-Традиция, 2006. – 176 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9. Психологія


15(075.8)

Б38


Бедь, В. В.

Юридична психологія : навч. посіб. / В. В. Бедь. – Львів : Новий Світ - 2000, 2010. – 375 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б87


Браун, Л.

Имидж - путь к успеху = Your Public Best : практ. пособ. для мужчин и женщин / Л. Браун ; пер.с англ. Л. Царук. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 1996. – 288 c. – (Сам себе психолог). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г93


Гудінг, Девід

Людина та її світогляд. Для чого ми живемо і яке наше місце у світі.

Т. 1 / Д. Гудінг, Д. Леннокс. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2007. – 416 c. : іл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Л87


Лучшие психологические тесты / пер.с англ. Е. А. Дружиниой. – Харьков, 1994. – 320 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Р64


Розин, В. М.

Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – Москва : Эдиториал УРСС, 1996. – 224 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ш48


Шепель, Виктор Максимович

Имиджелогия: секреты личного обаяния / В. М. Шепель. – Москва : Культура и спорт, 1994. – 320 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

Д97


Дюрвилль, Г.

Призрак живых : выделение астрального призрака человеком по собственной воле / Г. Дюрвилль. – Репринт. воспр. изд. 1915 г. – Москва : СП "Вся Москва" : СП "Терра", 1990. – 192 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика


32(075.8)

А28


Ададуров, Ю. А.

Технологія політичного процесу : конспекти на допомогу студенту / Ю. А. Ададуров. – Донецьк : Вид-во Донецького держ. ун-ту, 1993. –

54 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Б35


Бебик, Валерій Михайлович

Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі : соціопсихологія і технологія політ. боротьби /

В. М. Бебик. – Київ : Абрис, 1993. – 128 c. : портр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Б35


Бебик, Валерій Михайлович

Політичний маркетинг і менеджмент : монографія / В. М. Бебик ; Міжрегіон. акад. управ. персоналои. – Київ : МАУП, 1996. – 144 c. : портр. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Б35


Бебик, Валерій Михайлович

Основи теоретичної та практичної політології : підручник /

В. М. Бебик ; Міжрегіон. акад. управ. персоналом. – Київ : МАУП, 1994. – 124 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

Б48


Березинський, Володимир Павлович

Політична самоорганізація громад: сутність явища, синергія ефектів, форми прояву : монографія / В. П. Березинський ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ : Освіта, 2013. – 320 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

В26


Веденеев, Виталий Алексеевич

Политическая культура постсоветских обществ: традиции, либеральные ценности и перспективы : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. А. Веденеев. – Кривой Рог : Минерал, 2002. – 194 c. – Реком. МОНУ. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

В52


Вироблення державної політики. Аналітичні записки / уклад. :

О. І. Кілієвич, В. Є. Романов. – Київ : Вид-во К.І.С., 2003. – 346 c. –

50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Д23


Дві концепції української політичної думки Вячеслав Липинський - Дмитро Донцов / уложив Г. Васькович. – Б. м. : Рада оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки, 1990. – 204 c. – Передрук кн. "Матеріали до історії розвитку суспільно.-політ. думки в Україні XIX - XX ст.". – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Д86


Душин, Игорь

Выборы технологии избирательных кампаний / И. Душин, А. Сысун, Б. Ложкин. – Харьков : РА, 1998. – 160 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

І-90


Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Г. М. Хоми. – Львів : Новий Світ - 2000, 2016. – 1000 c. : портр. – (Вища освіта в Україні). – 175 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

Л97


Лясота, А. Є.

Теорія політичних систем : конспект лекцій / А. Є. Лясота. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2012. – 100 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

32

М17


Максимова, Олена Миколаївна

Чинники нестабільності перехідних політичних систем : монография / О. М. Максимова ; Севастопольский нац. техн. ун-т. – Севастополь : СевНТУ, 2013. – 300 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н43


Нежданов, Денис Викторович

Политический маркентинг: вчера, сегодня, завтра / Д. В. Нежданов. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 160 c. : портр. – (Б-ка полит. консультирования). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П22


Пашина, Н. П.

Формування політичної ідентичності в умовах демократичної трансформації українського суспільства : монографія / Н. П. Пашина ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – 416 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(47+57)

П22


Пашковский, Пётр Игоревич

Интеграционная политика России на постсоветском пространстве (1991-2011гг.) : монография / П. И. Пашковский. – Киев : НПП Интерсервис, 2012. – 189 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П50


Політологічний вісник. Вип. № 9 / відп. ред. Ф. М. Кирилюк. – Київ : Знання, 2001. – 318 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С32


Сергєєв, Вячеслав Сергійович

Політичні мережі як форма взаємодії держави та громадянського суспільства : монографія / В. С. Сергєєв ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Інновація, 2011. – 304 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С91


Сухов, Анатолий Николаевич

Выборы: теория и практика : учеб. пособ. / А. Н. Сухов,

С. А. Трыканова ; под ред. А. Н. Сухова. – Москва ; Воронеж : Изд-во Московского психолого-социального ин-та : НПО МОДЭК, 2006. –

256 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Т38


Технологии политической власти : зарубежный опыт : кн.-дайджест / В. Н. Иванов, В. Я. Матвиенко, В. И. Патрушев, И. В. Молодых ; Междунар. акад. информатизации ( отд. "Соц. технологии") и др. – Киев : Вища школа, 1994. – 263 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

У45


Україна в пошуках себе: національна ідея, проблеми розвитку : зб. матер. експертів Всеукраїнської експертної мережі / упоряд.

О. Судакова. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 328 c. : портр. – (Б-ка ВЕМ). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(470+571)

У59


Университетская политология России : сб. ст. / отв. ред. Л. А. Галкина, Т. В. Шмачкова. – Москва : Полис, 1999. – 256 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Ч-37


Чекаленко, Людмила Дмитрівна

Зовнішня політика України = Foreign Policy of Ukraine : монографія / Л. Д. Чекаленко. – Київ : LAT&K, 2016. – 294 c. : іл. – Дар від авт. –

80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33. Економіка. Економічні науки


33

Б86


Бочарников, Виктор

Прогнозные коммерческие расчёты и анализ рисков на Fuzzy for Excel / В. Бочарников, С. В. Свешников, С. Н. Возняк. – Киев : ИНЭКС, 2000. – 159 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Б97


Бэгьюли, Фил

Управление проектом = Project Management / Ф. Бэгьюли ; пер. с англ. В. Петрашек. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 208 c. : ил. – (Начальная школа бизнеса). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

В58


Власність у сільському господарстві : монографія / за ред.

В. В. Юрчишина, П. Т. Саблука. – Київ : Урожай, 1993. – 350 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Е45


Економічна теорія - політекономічний контекст : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко, А. П. Макаренко, Л. Л. Мельник. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 211 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

З-63


Зиновьев, Феликс Владимирович

Методика экономического обучения / Ф. В. Зиновьев. – Симферополь : Таврия, 2001. – 160 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Л55


Лившиц, Александр Яковлевич

Введение в рыночную экономику : курс лекций / А. Я. Лившиц. – Москва : Квадрат, 1991. – 255 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(076)

М94


Мыльник, Владимир Владимирович

Инвестиционный менеджмент : учеб. пособ. для вузов /

В. В. Мыльник. – Москва : Акад. Проект, 2002. – 272 c. – (Gaudeamus). – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Н40


Невзлин, Леонид Борисович

"Паблик рилейшнз" - кому это нужно? : основы учебного курса /

Л. Б. Невзлин. – Москва : Экономика, 1993. – 232 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

О-75


Осокина, Валентина Васильевна

Экономическая теория и практика хозяйствования : учеб. пособ. /

В. В. Осокина, А. В. Калина ; Межрегион. акад. управления персоналом. – Киев : МАУП, 1997. – 308 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

П58


Попов, Сергей Александрович

Стратегический менеджмент. Видение - важнее, чем знание : учеб. пособ. для студ. управленческих и экономических спец. вузов /

С. А. Попов. – Москва : Дело, 2003. – 352 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

С69


Соціально-економічні проблеми розвитку регіону : метод. пособ. до заняття № 2 семінару соц.-екон. аспекти розвитку міста / Дніпропетровський Ін-т Муніципального Управління. – Дніпропетровськ : Грані, 2003. – 48 c. : іл. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У84


Уткин, Э. А.

Проект-менеджмент / Э. А. Уткин, В. П. Кравченко. – Москва : ТЕИС, 2002. – 208 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д22


ХХI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. III світова теорія : матер. другої міжнар. наук.-теор. конф. 28-29 травня 2003 р.,

м. Київ / упоряд. Г. П. Балабанова ; Ін-т сходознавства ім.

А. Кримського ; НАН України ; Київ. ін-т східної лінгвістики і права та ін. – Київ : Фенікс, 2004. – 412 c. : іл. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Д22


ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матер. міжнар. наук.-теорет. конф. 28-29 травня 2002 р. м. Київ / ред. Г. П. Балабанова. – Київ : Фенікс, 2004. – 326 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ц27


Цветков, Виктор Яковлевич

Геомаркетинг: прикладные задачи и методы / В. Я. Цветков. – Москва : Фин. и стат., 2002. – 240 c. – (Прикладные информационные технологии). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція

34

З-36


"Засоби громадської участі" : (метод. посіб. для заняття №4 семінару "Основи місцевого самоврядування") : програма проведення навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

м. Дніпропетровська / Дніпропетровський ін-т Муніципального Управління. – Дніпропетровськ, 2003. – 100 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-90


"Історія розвитку та становлення інституту місцевого самоврядування: вітчизняний та міжнародний досвід" : (метод. посіб. для заняття №1 семінару "Основи місцевого самоврядування") : програма проведення навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування м. Дніпропетровська / Дніапропетровський ін-т Муніципального Управління. – Дніпропетровськ, 2003. – 51 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

А43


Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. ст. Вип. 3 (3). – Дніпропетровськ : ДФ УАДУ, 2000. – 268 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б20


Балабан, Ростислав Валерійович

Теорія виборчої системи : монографія / Р. В. Балабан. – Київ : Либідь, 2007. – 112 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон України "Про місцеві вибори": із змін. і допов., внесен. Законом України від 4 вересня 2015 р. № 675-VIII / Центральна виборча комісія. – Київ : Преса України, 2015. – 192 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Закон України Про вибори народних депутатів України ; Закон України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів / Інформ.-прав. центр "Ксилон". – Харків, 2006. – 352 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

З-51


Земельне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учб. літ., 2013. –

238 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К63


Коментар до Кодексу суддівської етики [Електронний ресурс] / Асоціація суддів України ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Б. м., 2016. – 140 c. + CD-R 52 X 80 MIN 700 MB. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


34

К65


Конституция Автономной Республики Крым : принята на 2-й сессии ВР Автономной Республики Крым 21.10.1998 г. – Симферополь : Крымполиграфторг, 1999. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К65


Конституція України (з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду України) / ред. В. М. Жилінков. – Харків : Інформ.-прав. центр "Ксилон", 2006. – 378 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К82


Кримінальний кодекс України (зі змін. та допов. станом на 1 вересня 2010 року) / уклав В. І. Тютюгін. – Харків : Одіссей, 2010. – 224 c. – (Закони України). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М15


Макарь, Иван Михайлович

Наркомания под запретом закона / И. М. Макарь. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1990. – 134 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н15


Навчально-методичний посібник з курсу "Конституційне право України": програма курсу, плани семінар. Занять, бібліографія, зб. нормат. актів / уклад. В. Б. Ковальчук. – Острог : Вид. комплекс Острозької Академії, 1998. – 182 c. – Дар від авт. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2014 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у листопаді 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у серпні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка