Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи БюлетеняСкачати 498,53 Kb.
Дата конвертації16.02.2018
Розмір498,53 Kb.


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у грудні 2017 року

м. Дніпро

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

60. Біотехнологія

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ

0

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 5-ти т., матер. V Міжнар.

наук.-практ. конф. (18-19 лютого 2010 р.). Т. 3. Наукові праці з питань журналістики та філології / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Вид-во Біла К. О., 2010. – 96 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

Б18


Байбуз, Олег Григорович

Посібник до вивчення дисципліни "Методологія організації наукових досліджень" : для студ. спец. "Програмне забезпечення ЕОМ", "Прикладна мат.", "Системний анліз" ДНУ / О. Г. Байбуз, О. М. Карпов, А. О. Долгіх ; Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро :

РВВ ДНУ, 2017. – 59 c. – Дарунок Долгіх А. О. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

В31


Вербицька, Христина Іванівна

Проблеми державотворення в друкованих мас-медіа

Івано-Франківської області : дис. ... канд наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Х. І. Вербицька. – Дніпро : Б. в., 2017. – 204 c. + автореф. –

10 грн.


Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

К88


Світлана Василівна Кубишкіна : біобліограф. покажч. (до 80-річчя

від дня народж.) / уклад.: Л. М. Лучка, О, В. Твердохліб, Т. В. Гребеник ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, Наук. б-ка. – Дніпро : Ліра, 2017. – 48 c. : іл., портр. – 44 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

П31


Петрушка, Аліна Іванівна

Прогностична модель носіїв науково-популярного контенту як втілення їхніх функціональних характеристик : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / А. І. Петрушка. – Дніпро : Б. в., 2017. – 201 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

П44


Подаряща, Оксана Ііванівна

Особливості соціокультурного контекту соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / О. І. Подаряща. – Дніпро :

Б. в., 2017. – 188 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


03

У45


Український Радянський Енциклопедичний Словник : в 3-х т. Т. 1.

А - Калібр / голов. ред. Ф.С. Бабичев. – 2-ге вид. – Київ : Гол. ред. УРЕ, 1986. – 752 c. : іл. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

03

У45


Український Радянський Енциклопедичний Словник : в 3-х т. Т. 2. Каліграфія - Португальці / голов. ред. Ф.С. Бабичев. – 2-ге вид. – Київ : Гол. ред. УРЕ, 1987. – 736 c. : іл. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

03

У45


Український Радянський Енциклопедичний Словник : в 3-х т. Т. 3. Портулак- Ь / голов. ред. Ф.С. Бабичев. – 2-ге вид. – Київ : Гол. ред. УРЕ, 1987. – 736 c. : іл. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)
1. Філософія. Психологія


1

К20


Капріцин, Ігор Ілліч

Спадкоємність у розвитку релігійної культури : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / І. І. Капріцин. – Дніпро : Б. в., 2017. – 459 c. + автореф. –

10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1(100)(043)

К26


Карпенко, Олена Олексіївна

Ідея абсолютної музики в історико-філософському вимірі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / О. О. Карпенко. – Дніпро : Б. в., 2017. –

222 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1(043)

Н55


Несправа, Микола Вікторович

Соціально-філософський вимір ідей І. Ільїна та А. Бадью щодо сутності та походження зла : дис. ...канд. філос. наук : 09.00.03 /

М. В. Несправа. – Дніпро : Б. в., 2017. – 225 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1

Р69


Романов, Николай Николаевич

Образ будущего : онтологический очерк о настоящем и грядущем мире / Н. Н. Романов, В. Н. Петрушов. – Харьков : Издатель Александр Савчук, 2017. – 108 c. : портр. – Дар авторов. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С30


Сёмушкин, Анатолий Васильевич

Генезис древнегреческой философии : монография /

А. В. Сёмушкин. – Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2009. – 259 c. – (Б-ка классического университета). – Дар Сытниковой Л. Б. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9. Психологія

15

Г56


Гнатенко, Петр Иванович

Психология агрессивности человека / П. И. Гнатенко. – Киев :

Наук. думка, 2017. – 172 c. : портр. – Дар Гнатенко П. И. – 50 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Чз3. – 1)

2. Релігія. Теологія

2

П17


Папюс

Практическая магия. = (Papus - Magie pratigue). Ч.1 / Папюс ;

пер. Л. В. Трояновского. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург, 1912. –

282 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія


33

А43


Актуальні питання підвищення конкурентоспрможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : у 3-х т., матер.

І Міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 лютого 2013 р., м. Полтава. Т. 3. Інноваційні підходи до підвищення конкурентоспроможності / голова оргком. О. О. Нестуля. – Дніпропетровськ : Вид-во Біла К. О., 2013. – 108 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 5-ти т., матер. V Міжнар.

наук.-практ. конф. (18-19 лютого 2010 р.). Т. 1. Наукові праці у галузях: державного управління, історії, філософії, права; медицини; техніки / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець.

Біла К. О., 2010. – 92 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 5-ти т., матер. V Міжнар.

наук.-практ. конф. (18-19 лютого 2010 р.). Т. 4. Макро- та мікроекономіка: питання і відповіді у деталях / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2010. – 112 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 8-ми т., матер. VI Міжнар.

наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2011 р.). Т. 1. Державне управління /

голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2011. – 80 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


3

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 8-ми т., матер. VI Міжнар.

наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2011 р.). Т. 2. Наукові праці у галузі: історії, філософії, права / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2011. – 136 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 8-ми т., матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2011 р.). Т. 7. Ефективні інструменти керування підприємством / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2011. – 96 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 8-ми т., матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2011 р.). Т. 8. Теоретичні та практичні питання економіки / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2011. – 96 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 6-ти т., матер. VII Міжнар.

наук.-практ. конф. 15-16 березня 2012 р., м. Київ. Т. 1. Сучасні дослідження економічного простору / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. – 126 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 4-х т., матер. VII Міжнар.

наук.-практ. конф. 28-29 березня 2013 р., м. Київ. Т. 1. Теоретичні та практичні питання сьогодення / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Вид. Біла К. О., 2013. – 82 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 4-х т., матер. VII Міжнар.

наук.-практ. конф. 28-29 березня 2013 р., м. Київ. Т. 3. Культурологія, педагогіка та психологія / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2013. – 97 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3

А59


Альянс наук: вчений - вченому : матер. IX Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр., м. Рівне, 27-28 березня 2014 р. : у 2-х т. Т. 2. Актуальні питання сьогодення / відп. ред. К. О. Біла. – Дніпропетровськ :

Видавець Біла К. О., 2014. – 104 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

В42


Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні (Біографічний та політично-психологічний нарис

про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громадським діячем А. Пешком виходу з політичного туману, економічного тупика /

відп. ред. Н. М. Моховик. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. – 232 c. : іл. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Г14


Гайдуцький, Павло Іванович

НеЗабутні реформи в Україні 1991-2017 / П. І. Гайдуцький. – Київ : ТОВ ДКС- центр, 2017. – 852 c. : іл. – Книга видана Благодійною організацією "Інститут стратегічних оцінок". – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Е88


Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні : монографія / ред. кол.О. Рафальський (голова), В. Вайналович, Л. Нагорна ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж.

ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф Кураса, 2017. – 512 c. – 125 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

І-74


Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес : матер. III Міжнар. наук.-практ. конф.,

(7-8 жовтня 2010 р.) : у 3-х т. Т. 2. Ефективні інвестиційні стратегії регіонального розвитку / відп. ред. К. О. Біла. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2010. – 100 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

І-58


Інвестиційно-інноваційні аспекти впливу фінансової інфраструктури на розвиток національного господарства України : колективна монографія. Т. 1. Сучасні дослідження економічного простору /

за заг. ред. С. О. Смиронва ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2010. – 360 c. – 56 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

І-71


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Наукові записки. № 5-6(85-86) 2016. Вересень-грудень / голов. ред. О. О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. – 363 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К89


Кузьменко, Галина Іванівна

Наука як покликання / Г. І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 416 c. : портр. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Л37


Левкович, Оксана Володимирівна

Формування реакції ринку акцій України на монетарні та немонетарні інформаційні сигнали : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 /

О. В. Левкович. – Дніпро : Б. в., 2017. – 249 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


33(100)(043)

Л84


Лук'яненко, Ольга Дмитрівна

Інноваційний ресурс глобального економічного розвитку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / О. Д. Лук'яненко. – Дніпро : Б. в., 2017. – 435 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

327(100)

М14


Майборода, Олександр Микитович

Етнічність у міжнародній системі / О. М. Майборода ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : ІПіЕНД, 2017. – 448 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Н84


Носа, Михайло

Високий храм незалежності / М. Носа ; Карпатський ун-т

ім. Августина Волошина. – 2-ге вид., доопрац. та допов. – Ужгород, 2017. – 96 c. : іл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

П78


Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році : аналіт. доп. до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України / ред. кол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Лященко. –

Київ : НІСД, 2017. – 928 c. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П78


Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / авт. кол. : В. М. Яблонський, О.М. Балакірєва, Т. В. Джига та ін. ;

за заг. ред. О. А. Корнієвського ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСА, 2017. – 56 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П78


Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф., :

18-19 березня 2010 р., м. Жовті Води : зб. наук. пр. : в 4-х т.

Т. 1. Європейський досвід / відп. ред. К. О. Біла ; Дніпропетр. обл. держ. амістр. та ін. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2010. – 143 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

П78


Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф., :

18-19 березня 2010 р., м. Жовті Води : зб. наук. пр. : в 4-х т. Т. 2 /

відп. ред. К. О. Біла : Дніпропетровська обл. держ. адміністр. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2010. – 195 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

П78


Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф., :

18-19 березня 2010 р., м. Жовті Води : зб. наук. пр. : в 4-х т. Т. 4 /

відп. ред. К. О. Біла : Дніпропетровська обл. держ. адміністр. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2010. – 136 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


331(477)

С76


Стаканов, Роман Дмитрович

Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Р. Д. Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім Т. Шевченка ;

Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Вид-во ФОП Сябов А. М., 2017. – 550 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

С91


Сучасний інструментарій управління поведінкою суб'єктів господарювання : монографія / за ред. С. К. Харічкова та

Г. А. Дорощук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 244 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ш37


Шевченко, Владислав Аркадійович

Формування організаційно-економічного механізму управління закладами охорони здоров'я в умовах інноваційного розхвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. А. Шевченко. – Дніпро : Б. в., 2017. –

315 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

34. Право. Юриспруденція

34

Д13


Давидова, Ірина Віталіївна

Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки та обману: питання теорії та практики : монографія / І. В. Давидова ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2012. – 184 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н34


Наука в інформаційному просторі : у 7-ми т., матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 вересня 2011 р.). Т. 3. Державне управління. Юридичні науки / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавкць Біла К. О., 2011. – 100 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П35


Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 33 / голов. ред.

В. І. Борисов ; Нац акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т

ім. Я. Мудрого ; НДІ вивч. проблем злочинності

ім. акад. В. В. Сташиса. – Харків : Право, 2017. – 324 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 5-ти т., матер. V Міжнар.

наук.-практ. конф. (18-19 лютого 2010 р.). Т. 2. Педагогіка та психологія вищої школи: досягнення та напрями вдосконалення / голова оргком.

М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2010. – 94 c. – 32 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378(477)

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 8-ми т., матер. VI Міжнар.

наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2011 р.). Т. 5. Підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі. Теорія та методика професійної освіти / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2011. – 136 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(477)

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 8-ми т., матер. VI Міжнар.

наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2011 р.). Т. 6. Наукові праці з педагогіки та психології вищої школи / голова оргком.

М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2011. – 98 c. – 32 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник :

зб. наук. пр. Вип. № 70 (2017) / голов. ред. В. Г. Воронкова ; голова Міжнар. ред. колегії В. А. Банах. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – 188 c. –

75 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378(470+571)

Н72


Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород : МЕЦЕНАТЬ, 2011. – 87 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

О-72


Освітній процес: погляд зсередини : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., (29-30 листопада 2010 р.) : у 2-х т. Т. 2. Актуальні питання розвитку культури, мистецтва, освіти / відп. ред. К. О. Біла ; Дніпродзержинський держ.техн. ун-т. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2010. – 110 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

О-72


Освітній процес: погляд зсередини : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., (29-30 листопада 2010 р.) : у 2-х т. Т. 1. Особливості викладання у ВНЗах України та країн СНД / відп. ред. К. О. Біла ; Дніпродзержинський держ.техн. ун-т. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2010. – 143 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4. Мова. Мовознавство


4

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 8-ми т., матер. VI Міжнар.

наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2011 р.). Т. 4. Наукові праці з філології / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець

Біла К. О., 2011. – 88 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Б24


Бардукова, Ганна Олександрівна

Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : монографія /

Г. О. Бардукова. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 252 c. – Дарунок Бардукової Г. О. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


В54


Вихованець, Іван Романович

У світі граматики / І. Р. Вихованець. – Київ : Рад. школа, 1987. – 191 c. : іл. – Дарунок Мамчич І. П. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник. № 11. Т. 25. Серія: Мовознавство. Вип. 23( 2) / відп. ред.

Т. С. Пристайко. – Дніпро : ДНУ, 2017. – 220 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4У(043)

Є53


Єловська, Юлія Володимирівна

Табу в мовленнєвій практиці українців : дис. ... канд. філол. наук :10.02.01 / Ю. В. Єловська. – Кривий Ріг : Б. в., 2016. – 220 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4Р(043)

С91


Сухобрус, Людмила Станиславовна

Сочетания юкстапозитного типа в русском языке: принципы описания : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Л. С. Сухобрус. – Бахмут : Б. и., 2017. – 219 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

У45


Українська мова як іноземна : примірна програма навч. дисц. підготовки фахівців 2-го (магістерського) рівня вищої освіти /

С. М. Луцак, Г. Я. Іванишин, О. І. Криницька та ін. ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Київ : ДВНЗ, 2017. – 130 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Український смисл : наук. зб. / за ред. І. С. Попової ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпро : Ліра, 2017. – 302 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія

502.211

(1-751.3)

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) /

В. Е. Борейко, И. Ю. Парникоза ; Киев. эколого-культ. центр. –

2-е доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – 72 c. : ил. – (Охрана дикой пироды. Вып. 78). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.521

Ш37


Шевчик, Леся Зеновіївна

Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених грунтів :

дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Л. З. Шевчик. – Львів : Б. в., 2017. – 166 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

51. Математика

519.8(043)

Г21


Гарт, Людмила Лаврентіївна

Проекційно-ітераційні методи розв'язання операторних рівнянь та задач нескінченновимірної оптимізації : дис. ... д-ра фіз.-мат.. наук : 01.05.01 / Л. Л. Гарт. – Дніпро : Б. в., 2016. – 292 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

514.18(043)

К79


Кремець, Ярослав Сергійович

Геодезичні лінії поверхонь в задачах армування оболонок та інерційного руху матеріальної точки : дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Я. С. Кремець. – Київ : Б. в., 2017. – 158 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

519.6(075.8)

М91


Мусіяка, Вольєн Григорович

Основи числових методів : підручник / В. Г. Мусіяка ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. –

256 c. – Дарунок автора. – 65 грн

Кільк. прим.: 12 (ВНЛ. – 2, УБП. – 8, Б3. – 1, КПМ. – 1)

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


528(082)

С91


Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Західного геодезичного товариства УТГК. Вип. 2 (344), 2017 / голов. ред. І. С. Тревого ; Укр. тов-во геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 139 c. : іл. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
53. Фізика


539.3(075.8)

Б73


Богданов, Вячеслав Леонідович

Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла : навч. посіб. / В. Л. Богданов, Я. О. Жук, О. С. Богданова ;

НАН України. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2016. – 280 c. : іл. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


537.86(063)

П85


Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2017) = Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED) : матер. ХХII Міжнар. Семінару, Дніпро, Україна, 25-28 вересня 2017 р. / Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара, Тбіліський держ. ун-т ім. І.Джавахішвілі та ін. – Львів ; Дніпро :

Ін-тприклад.проблем мех. і мат.., 2017. – 268 c. – Обкл.., титул , текст англ. мовою. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.2:548(043)

Р98


Рябцев, Сергій Іванович

Метастабільні стани у загартованих з рідини і пари сплавах і незмішуваних системах : дис. ... д-ра фіз.-мат.. науки : 01.04.07 /

С. І. Рябцев. – Дніпро : Б. в., 2017. – 314 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


539.2(043)

Ш87


Штапенко, Эдуард Филиппович

Кинетика формирования структуры и свойства электроосажденных металлических пленок : дис. ... д-ра физ.-мат.. наук : 01.04.07 /

Э. Ф. Штапенко. – Днепр : Б. в., 2016. – 355 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


546.18

А64


Аналитическая химия фосфора : монография / авт.: А. А. Федоров,

Ф. В. Черняховская, А. С. Вернидуб и др. ; гл. ред. А. П. Виноградов ; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского. – Москва : Наука, 1974. – 220 c. : ил. – (Аналитическая химия элементов). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

546.711

Л13


Лаврухина, Августа Константиновна

Аналитическая химия марганца : монография / А. К. Лаврухина,

Л. В. Юкина ; гл. ред А. П. Виноградов ; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского. – Москва : Наука, 1974. – 220 c. : ил. – (Аналитическая химия элементов). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

61(063)

А59


Альянс наук: вчений - вченому : у 8-ми т., матер. VI Міжнар.

наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2011 р.). Т. 3. Наукові праці у галузі: медицини; техніки / голова оргком. М. Х. Корецкий. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2011. – 104 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


635.965

Э68


Энциклопедия комнатного цветоводства / сост. М. В. Цветкова. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2009. – 512 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту


641(477)

Б77


Бойко, Анатолій

Наше Сало: історія, способи соління, страви, анекдоти / А. Бойко. – Київ : Вид.ПП Н.Брехуненко, 2007. – 64 c. : іл. – (Про Україну з гонором і гумором. Годі скиглити! Шануймося! Серія: Український стіл). –

20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


664.1(477)(09)

Т98


Тютюнник, Юліан Геннадійович

Цукроварні України. Індустріальна спадщина і ландшафт : монографія / Ю. Г. Тютюнник ; НАН України. Ін-т еволюційної екології. – Київ, 2016. – 330 c. : іл. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7.033(477)

М65


Мистецтво Київської Русі : [альбом] / авт.- упорд. Г. Івакін ; дизайн, фотозйомка А. Прибєга, М. Андрєєв, Д. Клочко ; голов. ред. Н. Прибега ; пер.англ. мовою Ю. Сірош за участю К. Калиновської. – Київ : Мистецтво, 2015. – 304 c. : іл. – Дарунок директора наукової бібліотеки ДНУ Кубишкіної С. В. – 200 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)
72. Архітектура


72(082)

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. № 48 ' 2017 / відп. ред. М. М. Дьомін ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2017. – 544 c. : іл. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
75. Живопис


75.071.1(470+571)

С90


Василий Иванович Суриков (1848 - 1916) : [альбом] / сост.

М. В. Алпатов. – Москва : Гос. изд-во изобр. искусства, 1955. – 50 c. : ил. – (Русские мастера живописи). – на обл. назв. "Суриков". – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8. Література. Літературознавство

8

Б67


Біляцька, Валентина Петрівна

Український роман у віршах постколоніальної доби : монографія /

В. П. Біляцька ; Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Видавець "ФОП Середняк Т. К.", 2017. – 398 c. – автограф. – 80 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8(043)

В28


Вєльчєва, Ксенія Олександрівна

"Видіння про Петра Орача" Вільяма Ленгленда: поетика жанру :

дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / К. О. Вєльчєва. – Дніпро : Б. в., 2016. – 243 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8(043)

Т46


Тиха, Тетяна Олексіївна

Феномен літературної готики в Німеччині доби романтизму :

дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Т. О. Тиха. – Дніпро : Б. в., 2016. – 219 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

84 Художня література


84(4Рос)6

А47


Алексеев, Сергей Петрович

Секретная просьба : повести и рассказы для мл. шк. возраста /

С. П. Алексеев ; рис. Л. Непомнящего. – Москва : Дет. лит., 1988. –

480 c. : ил. – (Золотая б-ка). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)5

Б21


Бальзак, Оноре де

Избранные произведения : пер. с фр. / О. д. Бальзак ; сост : Е. Корш и А. Пузиков ; вступ. ст. А Пузикова. – Москва : ОГИЗ, 1949. – 715 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Б81


Бондаренко, Борис Юрьевич

Халат для души : стихи / Б. Ю. Бондаренко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2013. – 160 c. : іл. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

В38


Веселка : антологія укр. худ. літ. для дітей у 3-х т. Т. 3. Література радянського періоду / упоряд. : І. Соболь, Б. Чайковський. – Київ : Веселка, 1989. – 447 c. : іл. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г12


Гаврилюк, Олександр

Вибрані твори / О. Гаврилюк. – Львів : Каменяр, 1978. –

160 c. – (Шкільна б-ка). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


82.3(4Укр)

Д25


Де живе жар-птиця? : зб. укр. народ. казок, легенд та переказів, притч та усмішок, загадок, скоромовок та лічилок, прислів'їв та приказок, : для мол. та сер. шк. віку / записав І. Гурин ; упорядкуван. і передм.

М. Дмитренка ; худож. О. Петренко. – Київ : Веселка, 1991. – 205 c. : іл. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

82.3(4Укр)

Д44


Дивна сопілка : укр. народні казки для мол. та серед. шк. віку / упорядкуван. та передмова В. Г.Бойка; малюн. Г. І. Самутіної. – Київ : Веселка, 1972. – 248 c. – (Шкільна б-ка). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Рос)6

Д53


Дмитриев, Дмитрий Савватеевич

Авантюристка : исторический роман / Д. С. Дмитриев. – Москва :

Дет. лит., 1993. – 318 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Фра)

Д96


Дюма, Александр

Маркиза Д'эскоман / А. Дюма. – Перепеч. по изд. 1860 г. – Рига :

ЛСТ-Ко : БАСПОЛ, 1992. – 380 c. – (Приключения на суше и на море). – 14 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

З-14


Загребельний, Павло Архипович

Шепіт : роман / П. А. Загребельний ; післям. В. В. Біленка; худож.

В. Я. Савадов. – Київ : Молодь, 1981. – 376 c. – (Б-ка художніх творів для підлітків та юнацтва "Джерело"). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

І-44


Іллєнко, Юрій Герасимович

Юрко Іллєнко - Апостолові Петру. Автопортрет Альтер Его (Себе Іншого) : роман-хараман в одній книзі / Ю. Г. Іллєнко. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2011. – 1016 c. : іл. – Дарунок Бухно Г. Н. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

К12


Кабир, Максим

Книжка : стихи / М. Кабир. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2012. – 144 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр-4Дні)6

К17


Калинова, Дора Василівна

Одкровення душі моєї : поезії / Д. В. Калинова. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. – 212 c. : іл. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

К17


Калинова, Дора Василівна

Перлини мудрості : поезії / Д. В. Калинова. – Дніпропетровськ : Ліра, 2010. – 312 c. : іл. – 130 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

К43


Кириченко, Анастасія

Автопортрет часу : поезії / А. Кириченко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – 52 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К38


Кідрук, Макс

Твердиня : роман / М. Кідрук ; 2-ге вид., перероб. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 560 c. : іл. – автограф. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Укр)5

К55


Кобринська, Наталія Іванівна

Вибрані твори / Н. І. Кобринська ; упорядкув., вступ. ст. і приміт.

І. О. Денисюка, К. А. Кріль. – Київ : Дніпро, 1980. – 446 c. : портр. –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр)5

К75


Коцюбинський, Михайло Михайлович

Тіні забутих предків. Дорогою ціною / М. М. Коцюбинський. – Київ : Знання, 2015. – 174 c. : портр. – (Скарби). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

К76


Кошель, Татьяна Александровна

Час растущей Луны : поэма, стихотворения / Т. А. Кошель. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2003. – 112 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

К78


Кравченко, Александра Петровна

Тайна преображения : роман / А. П. Кравченко. – Днепропетровск : Гамалія, 1998. – 352 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

К78


Кравченко, Александра Петровна

Фиалковий цвет мести : роман / А. П. Кравченко. – Днепропетровск : Гамалія, 1998. – 320 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

Л48


Лепеллетье, Эдмон

Тайна Наполеона : в 4-х сб. : романы : пер. с фр. Сб. 2. Прачка герцогина. Римский король / Э. Лепеллетье. – Москва : Дайджест, 1992. – 352 c. : портр. – (Исторические романы). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(8Авс)

М15


Маккалоу, Колин

Поющие в терновнике : роман / К. Маккалоу. – Харьков : Око, 1992. – 540 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М20


Малишко, Андрій Самойлович

Прометей : вибрані твори, для серед. шк. віку / А. С. Малишко. – Київ : Веселка, 1976. – 198 c. : іл. – (Шкільна б-ка). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М20


Малишко, Андрій Самойлович

Вибрані твори : поезії / А. С. Малишко. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 167 c. : іл. – (Шкільна б-ка). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М28


Марсюк, Василь Андрійович

Твори : у 2-х т.. Т. 1. Вибрані вірші / В. А. Марсюк. – Київ : Просвіта, 2013. – 352 c. : портр. – автограф. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М28


Марсюк, Василь Андрійович

Твори : у 2-х т.. Т. 2. Романи і поеми / В. А. Марсюк. – Київ : Просвіта, 2013. – 352 c. : портр. – Дарунок автора з присвятою. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М28


Марсюк, Василь Андрійович

Рамантика пізньої осені : поезія останніх років / В. А. Марсюк. – Київ : Просвіта, 2015. – 276 c. – автограф. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)5

М98


Мюссе, Альфред де

Исповедь сына века. / А. де Мюссе. Он и она / Ж. Санд. : романы ; пер.с фр. Д. Лившиц, К. Ксаниной, А. Тетеревниковой. – Киев : Украина, 1992. – 400 c. – (Эхо великой любви). – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Н63


Николишин, Юрій Ігорович

Бота-Фікс. Невидима нитка життя : роман-есей / Ю. І. Николишин. – Львів : Апріорі, 2013. – 360 c. : портр. – Дарунок Бухно Г. Н. – 86 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Н63


Николишин, Юрій Ігорович

Там, де живе душа. Ель-сільбо : філос. роман / Ю. І. Николишин. – Львів : Апріорі, 2016. – 328 c. : портр. – Дарунок Бухно Г. Н. – 106 грнКільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Н84


Носов, Микола

Вітя Малєєв у школі і вдома : повість / М. Носов ; худож. Г. Малаков ; пер .з рос. М. Пригари. – Київ : Молодь, 1952. – 155 c. : іл. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

О-61


Опільський, Юліан

Золотий лев : повісті / Ю. Опільський ; упоряд., авт. післям.

Р. Т. Гром'як. – Київ : Дніпро, 1989. – 414 c. – (Б-ка іст. прози). – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)


84(4Уго)5

П29


Петефи, Шандор

Собрание сочинений : в 3-х т. : пер. с венг. Т.1. Стихотворения 1842-1847 / Ш. Петефи ; сост., ред. пер. и пер. прозы А. Кун; предисл.

А. Гидаша ; пер.стихов В. Инбер, С. Маршака, Б. Пастернака, и др. –

4-е изд., стер. – Будапешт : Изд-во "Корвина", 1963. – 630 c. : портр. –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Уго)5

П29


Петефи, Шандор

Собрание сочинений : в 3-х т. : пер. с венг. Т.2. Стихотворения 1848-1849. Поэмы / Ш. Петефи ; коммент А. Кун ; пер.с венг. С. Маршака, Л. Мартынова, В. Левина и др. – 4-е стер. изд. – Будапешт : Изд-во "Корвина", 1963. – 468 c. : портр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Уго)5

П29


Петефи, Шандор

Собрание сочинений : в 3-х т. Т.3. Проза / Ш. Петефи ; пер.с венг. А. Кун. – 4-е стер. изд. – Будапешт : Изд-во "Корвина", 1963. – 444 c. : портр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

Р18


Райбан, Хлоя

Сияние славы : для ст. шк. возраста / Х. Райбан ; пер. с англ.

И. Ляхович. – Москва : Олимп : АСТ, 2002. – 157 c. : ил. – (Любимые книги девочек). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Пол)

С19


Сапковський, Анджей

Відьмак. Володарка Озера : роман / А. Сапковський ; комент. :

С. Легези, Н. Средіна й О. Стужук ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 576 c. – Дарунок Іванцової А. В. – 139 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Пол)

С19


Сапковський, Анджей

Відьмак. Вежа Ластівки : роман / А. Сапковський ; комент. : С. Легези, В. Нікітіна й О. Стужук ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 480 c. – Дарунок Іванцової А. В. – 94 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)

С19


Сапковський, Анджей

Відьмак. Останнє бажання : роман / А. Сапковський ; комент. :

С. Легези й О. Стужук ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 288 c. – Дарунок Іванцової А. В. – 57 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Пол)

С19


Сапковський, Анджей

Відьмак. Час Погорди : роман / А. Сапковський ; комент. : С. Легези й О. Стужук ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 320 c. – Дарунок Іванцової А. В. – 84 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)

С19


Сапковський, Анджей

Відьмак. Меч призначення : роман / А. Сапковський ; пер. з пол. і комент. С. Легези. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 368 c. – Дарунок Іванцової А. В. – 57 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)

С19


Сапковський, Анджей

Відьмак. Хрещення вогнем : роман / А. Сапковський ; комент.

О. Стужук ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 384 c. – Дарунок Іванцової А. В. – 98 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Пол)

С19


Сапковський, Анджей

Відьмак. Кров ельфів : роман / А. Сапковський ; комент. О. Стужук ; пер. з пол. С. Легези. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. –

320 c. – Дарунок Іванцової А. В. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

С90


Сурженко, Маргарита

Квартира київських гріхів : роман / М. Сурженко. – Івано-Франківськ : ТОВ Дискурсус, 2017. – 256 c. – 74 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

Х71


Холидей, Брет

Частная практика Майкла Шейни. Труп, которого не было. Сокровище стережет смерть : романы / Б. Холидей ; сост. С. И. Кушнирук. – Харьков : Прапор, 1993. – 303 c. : ил. – (Антология зарубежного детектива. Т. 2). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ч-26


Чат для дівчат : оповідання / упоряд. В. Вздульська, О. Лушевська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 176 c. : іл. – Дар Бухно Г. Н. –

57 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Рос)5

Ч-84


Чудное мгновенье. Любовная лирика русских поэтов. Кн. 2. – Москва : Худож. лит., 1988. – 431 c. – (Классики и современники. Поэтическая

б-ка). – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Ч-97


Чхан, Михайло

Легенди про козаків : новели та вірші / М. Чхан. – Дніпропетровськ : Зоря, 1991. – 61 c. : іл. – Додаток до газети "Собор". – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

Ш32


Шашкевич, Маркіян Семенович

Твори / М. С. Шашкевич, І. М. Вагилевич, Я. Ф. Головацький. – Київ : Дніпро, 1982. – 367 c. : іл. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Ш61


Шим, Эдуард Юрьевич

Медовый ручеёк : рассказы и сказки для млад. и сред. шк. возраста /

Э. Ю. Шим. – Киев : Вэсэлка, 1989. – 255 c. : ил. – (Школьная б-ка). –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Пол)6

Я66


Янчарский, Чеслав

Приключение Мишутки-Ушастика / Ч. Янчарский ; рис. З. Рихлицкого ; пер. с пол. М. Брухнов. – Варшава : Наша Ксенгарня, 1982. – : ил. –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


82.3(5Япо)-442

Я70


Японские народные сказки / сост. и пер. В. Н. Марковой; предисл. и примеч. В. Н. Марковой и А. Р. Садоковой; худож.-оформ.

С. С. Верховский. – Москва : Наука, 1991. – 394 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Р25


PARASOL : [оповідання та есеї] : соц. арт-проект / упоряд. І. Рябчій та А. Єрмоленкко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 184 c. : іл. – Дарунок Бухно Г. Н. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)
9. Географія. Біографії. Історія


9(477)

Ф91


Фронтири міста : іст.-культуролог. альманах. Вип. 3 /

ред. В. В. Грибовський. – Дніпро : Герда, 2013. – 244 c. : іл.., карти. – Дарунок Лучки Л. М. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
902. Археологія


902(477)

І-19


Іваннікова, Людмила

Вечорниці. А що після них? / Л. Іваннікова. – Київ : Вид. ПП Наталія Брехуненко, 2008. – 72 c. : іл. – (Про Україну з гонором і гумором. Серія:Пан+Панна). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.9(477)

У45


Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 19/20 :

укр. археогр. зб. Т. 22/23 / голов. ред. Г. Папакін. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 666 c. – Дарунок Брехуненко В. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
94. Загальна історія


94(477)

Б72


Бобылева, Светлана Иосифовна

На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сб. науч. тр. / С. И. Бобылева ; Днепропетровский нац. ун-т им О. Гончара. – Днипро : Лира, 2017. – 1016 c. : ил., портр., карты. – Дарунок Бобилевой С. И. – 200 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б87


Брехуненко, Віктор

Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле /

В. Брехуненко. – Київ : Видавець ПП Брехуненко Н. А., 2017. – 280 c. – 70 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

В87


Вторжение в Украину. Хроника российской агрессии / авт. :

Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, В. Гусаров ; Группа "Информационное Сопротивление". – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2017. – 240 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г68


Горєлов, Микола

Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) : монографія / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський ; Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 256 c. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г82


Грибовський, Владислав

Як Росія Крим поневолила / В. Грибовський. – Київ : Видавець ПП Наталія Брехуненко, 2009. – 64 c. : іл. – (Серія: Московська "благодать" ; Про Україну з гонором і гумором). – Дарунок Брехуненко В. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д63


Документи українського козацтва XVI- першої половини ХVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / упоряд.: В. Брехуненко,

О. Заяць, Ю. Мицик, С.Потапенко та ін.; НАН України. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2016. – 608 c. – (Матеріали до українського дипломатарію. Серія II). – Дарунок Брехуненко В. – 175 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Е44


Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 9 (2016/2017) / голов. ред. В. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016/2017. – 373 c. – Дар від авторів Ірини Колесник. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М65


Місто Дніпродзержинськ у роки війни (1941-945) : зб. архів. докум. та фото. / авт.-упоряд. : Р. А. Занько, Г. О. Кулинич, О. М. Самойленко ; Архівне упр. м. Дніпродзержинська міської ради. – Дніпродзержинськ : Вид-чий дім "Андрій", 2013. – 279 c. : іл. – До 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників ; Дарунок Заріпової М. В. –

50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)

С24


Світленко, Сергій Іванович

Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С. І. Світленко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – 312 c. : іл., портр. – До 100-річчя Дніпровського національного унівеситету ім .О. Гончара (1918-2018). – 75 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)

Т48


Ткачук, Олексій Васильович

Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов'ян на території України (друга половина V-X cт.) : монографія / О. В. Ткачук ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди. –

Переяслав-Хмельницький : Видавець Олег Філюк ; Центр учб. літ., 2017. – 308 c. : іл. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Ч-75


Чоп, Володимир Миколайович

Місцями пам'яті повстанських перемог у Запорозькому краї: Азовська операція Нестора Махна / В. М. Чоп, І. І. Лиман ; Бердянський держ. пед. ун-т, НДІ історичної урбаністики та ін. – Запоріжжя, 2017. – 99 c. : портр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у грудні 2017 р. 155 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у листопаді 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у травні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка