Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 рокуСторінка1/2
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,54 Mb.
  1   2

Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у жовтні 2015 року

м. ДніпропетровськОсновні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія


0. Загальний відділ

0

К90


Культурна спадщина Запорізького краю : зб. наук. ст. та док. з охорони культурної спадщини. Вип. 2. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 296 c. : іл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ш47


Шендеровський, Василь

Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський ; за ред. Е. Бабчук. – Київ : Вид-во Рада, 2003. – 416 c. – Автограф.– 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

004.8

Л93


Люгер, Джордж Ф.

Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем / Д. Ф. Люгер ; пер.с англ. Н. И. Галагана, К. Д. Протасовой. – 4-е изд. – Москва : Изд-ский дом "Вильямс", 2003. – 864 c. : ил. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

Х82


Хортон, Айвор

Visual C++ 2005 : базовый курс / А. Хортон ; пер.с англ.

Ю. И. Корниенко, Н. А. Мухина. – Москва : Диалектика, 2007. –

1152 c. 


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.4

Ч-37


Чекотовский, Эдуард Васильевич

Графический анализ статистических данных в Microsoft Excel /

Э. В. Чекотовский. – Москва : Диалектика, 2000. – 464 c. – 21 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


004.43(03)

Ш57


Шилдт, Герберт

Полный справочник по С++ / Г. Шилдт ; пер.с англ. Д. А. Клюшина. – 4-е изд. – Москва : Изд. дом Вильямс, 2007. – 800 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.42(03)

Э68


Энциклопедия популярных программ. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 512 c. : ил. + DVD. – 108 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
008. Цивілізація. Культура. Прогрес


008

С17


Самохина, Татьяна Сергеевна

Эффективное деловое общение в контекстах разных культур и обстоятельств : учеб. пособ. по профессиональной межкультурной коммуникации / Т. С. Самохина. – Москва : Р. Валент, 2005. – 216 c. –

30 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1. Філософія. Психологія


1

Г27


Гегель, Георг Вильгельм Фридрих

Энциклопедия философских наук / Г. В. Гегель. – Москва : Мысль, 1974. – 452 c. : ил. – (АН СССР. Ин-т философии. Филос. наследие.). –

1 р. 83 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


1

Г70


Горфункель, Александр Хаимович

Философия эпохи Возрождения : учеб. пособ. для филос. фтов. и отд. ун-тов / А. Х. Горфункель. – Москва : Высшая школа, 1980. – 368 c. : ил. – 95 к.Кільк. прим.: 9 (УБГ. – 2, КСХ. – 7)

1

Г87


Громов, Валерий Евгеньевич

Смысл и границы человеческой духовности (Философско-культурологическое эссе) : монография / В. Е. Громов ; Нац. горный

ун-т. – Днепропетровск : НГУ, 2005. – 158 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Д13


Давыдов, Юрий Николаевич

Этика любви и метафизика своеволия / Ю. Н. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 287 c. – 75 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1(075)

И90


История философии : учеб. для вузов / отв. ред. В. П. Кохановский,

В. П. Яковлев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 576 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

К70


Корх, Олександр Миколайович

Проблема індивідуалізму (історико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук / О. М. Корх. – Дніпропетровськ : Б. в., 2002. – 397 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(075.8)

П32


Пивоев, Василий Михайлович

История философии : учеб. пособ. для гуманит. ф-тов. /

В. М. Пивоев. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 352 c. – (Мир культуры, истории и философии). – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

С56


Современная западная философия : словарь / сост. : В. С. Малахов,

В. П. Филатов. – Москва : Политиздат, 1991. – 414 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 9 (КСХ. – 5, УБП. – 2, УБГ. – 2)
159.9. Психологія


15

А16


Абрамова, Галина Сергеевна

Практическая психология : учеб. для студ. вузов / Г. С. Абрамова. –

3-е изд. – Екатеринбург : Деловая книга, 1999. – 512 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


15

А79


Арден, Джон Богосиан

Развитие памяти для "чайников" / Д. Б. Арден ; пер. с англ. и ред.

Н. В. Макарова. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2007. – 352 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Б30


Бахур, Виктор Тимофеевич

Это неповторимое "я" / В. Т. Бахур. – Москва : Знание, 1986. – 189 c. : ил. – 35 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15

П86


Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 лист.

2008 р. / голова оргком. В. В. Іваненко ; Дніпропетровский нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 174 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Р39


Ренар, Лариса

Четыре грани совершенства / Л. Ренар. – Санкт-Петербург : Вектор, 2011. – 224 c. : ил. + СD-ROM. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ф68


Фишер, Роджер

Путь к согласию, или Переговоры без поражения / Р. Фишер. – Москва : Наука, 1990. – 155 c. – 3 грн. 50 к.Кільк. прим.: 12 (Б5. – 1, УБП. – 11)

15

Ф87


Фресс, Поль

Экспериментальная психология / П. Фресс. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 160 c. : ил. – (Концентрированная психология). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

П68


Православные иконы / сост. В. Н. Сингаевский. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Полигон, 2007. – 319 c. : ил. – 86 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Р42


Рерих, Елена Ивановна

Сокровенное знание. Теория и практика Агни Йоги / Е. И. Рерих. – Москва : Эксмо, 2011. – 912 c. : ил. – (Золотой фонд эзотерики). –

50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика

327(03)

Д46


Дипломатический словарь : в 3-х т. Т. 2 / гл. ред. А. А. Громыко. –

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 504 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

327(03)

Д46


Дипломатический словарь : в 3-х т. Т. 3 / гл. ред. А. А. Громыко. –

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 746 c. – 3 грн. 50 к.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

32

К82


Кривошеїн, Віталій Володимирович

Політичне світосприйняття як система: структурно-компонентний аналіз : дис. ... канд. політ. наук / В. В. Кривошеїн. – Дніпропетровськ : Б. в., 2002. – 187 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

М33


Матвеев, Владимир Маркович

Британская дипломатическая служба / В. М. Матвеев. – Москва : Междунар. отношения, 1984. – 160 c. – (Б-ка "Внешняя политика. Дипломатия"). – 65 к.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
33. Економіка. Економічні науки


33(075.8)

Е45


Економічне управління підприємством : навч. посіб. / авт. :

А. М. Колосов, О. В. Коваленко, С. К. Кучеренко, В. Г. Бикова. – Старобільськ : Вид-во держ. закл. Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. – 352 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, Б4. – 3)

33

К35


Кеннеди, Гэвин

Договориться можно обо всём : как добиваться максимума в любых переговорах / Г. Кеннеди ; пер. с англ. М. Вершовский. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 409 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Л49


Лернер, Юрий И.

Бизнес-планирование предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков : монография / Ю. И. Лернер. – Харьков : Изд-ский дом "Фактор", 2006. – 480 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

М71


Мішенін, Євген Васильович

Екологічний аудит сільськогосподарського землекористування (організаційно-економічні засади) : монографія / Є. В. Мішенін,

Т. І. Пізняк. – Харків : Бурун і К, 2012. – 176 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

О-64


Организация производства : учеб. для вузов / под ред. О. Г. Туровца. – 2-е изд., доп. – Москва : Экономика и финансы, 2002. – 452 c. – (Высшее образование). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція

34(075.8)

С13


Сагайдак, Олександра Петрівна

Посольство і консульство: організація і форми роботи : навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук ; Прикарпатський нац. ун-т

ім. В. Стефаника; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2014. – 317 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб


36(076)

В19


Васильєв, В. В.

Збірник завдань до практичних та лабораторних занять з курсу "Менеджмент соціальної роботи, кадровий менеджмент та персонологія" / В. В. Васильєв ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2013. – 173 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


37

С24


Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США : монографія / Л. Л. Волинець,

Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко та ін.. ; за заг. ред. Н. М. Лавриченко ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2014. –

200 c. – 87 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


37

Т19


Тарара, Анатолій Михайлович

Технології : підруч. для 2-го кл. / А. М. Тарара, Б. П. Терещук,

В. П. Тименко ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 128 c. : іл. – Реком. МОНУ. – 180 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4. Мова. Мовознавство

45(075)

В19


Василевская, Д.

Итальянский язык: Фонетика, грамматика, лексика : учебник /

Д. Василевская, С. Завадская. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 688 c. – (Учебники для вузов. Спец. лит.). – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)


42

В19


Васильева, Лариса

Деловая переписка на английском языке / Л. Васильева. – 2-е изд. – Москва : Айрис-пресс, 2003. – 352 c. – (Как сделать карьеру). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

В31


Верба, Лідія Георгіївна

Граматика сучасної англійської мови / Л. Г. Верба, Л. Г. Верба. – Київ : Логос, 2001. – 352 c. – (Учням та абітурієнтам). – 6 грн. 70 к.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

Д58


Довгополова, Яна Володимирівна

Українсько-англійський словничок. 1-4 класи / Я. В. Довгополова. – Харків : Веста : Ранок, 2007. – 80 c. – (Мої перші словники). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44-8(075.8)


Дрюон, Морис

Рассказы : кн. для чтения на фр. яз. для студ. ф-тов иностр. яз. пед.

ин-тов / М. Дрюон ; подгот. текста и комент. Л. Ю. Виндт. – Л. : Просвещение, 1975. – 221 c. : ил. – 35 к.

Кільк. прим.: 22 (ВНЛ. – 1, АХЛ. – 1, УБГ. – 20)


Ж91


Журавльова, Наталя Миколаївна

Поетика української епістолярної ввічливості XIX - початку ХХ століття : монографія / Н. М. Журавльова ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 548 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

К35


Кент, Л. Э.

Он путешествовал с Магелланом : кн. для чтения в 4-м кл. шк. с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / Л. Э. Кент. – Москва : Просвещение, 1984. – 143 c. : ил. – (Читаем по-английски). –20 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)

42

К42


Киплинг, Редьярд

Избранное / Р. Киплинг ; сост. Н. Я. Дьяконова, А. А. Долинин. – Москва : Радуга, 1983. – 464 c. – 2 р. 30 к.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 1, УБГ. – 3)

42

К85


Крылова, Инна Павловна

Сборник упражнений по грамматике английского языка /

И. П. Крылова. – Москва : Высшая школа, 2002. – 432 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБГ. – 3, КСХ. – 2)


42

К90


Кулшоу, К.

Headwork stories II: Book three, four / К. Кулшоу. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 160 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

К92


Купрієвич, Ольга

Англійська мова для юристів. Захист прав людини : навч. посіб. /

О. Купрієвич ; за ред. В. Мармазова. – Київ : Вид-чий дім «Юридична книга», 2001. – 192 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

К95


Кучма, Марія Олександрівна

English : підруч. для 4-го кл., третій рік навч. / М. О. Кучма,

Л. І. Морська, В. М. Плахотник. – Київ : ВТФ Перун, 2007. – 160 c. : іл. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


К96


Кущ, Ольга Петрівна

Категорії ствердження і заперечення в українській мові (на матеріалі синтаксично нечленованих речень) : дис. ... канд. філол. наук /

О. П. Кущ. – Вінниця : Б. в., 2002. – 156 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


Л95


Люстрова, Зоя Николаевна

Беседы о русском слове / З. Н. Люстрова. – Москва : Знание, 1976. – 144 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 8, Чз3. – 2, ЛК. – 2, УБГ. – 2)

4Р(09)

Л89


Львов, Михаил Ростиславович

Школьный словарь антонимов русского языка : пособ. для учащ. /

М. Р. Львов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. –

239 c. – 60 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

М36


Мацько, Л. І.

Українська мова: Фонетика. Лексикологія. Словотвір. Граматика. Морфологія. Синтаксис. Стілістика : навч. посіб. / Л. І. Мацько,

О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2003. – 480 c. – (Домашні завдання на "Відмінно"). – 11 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

М52


Мертвая планета и другие фантастические рассказы / сост.

Л. Т. Добровольской. – Москва : Айрис пресс, 2002. – 224 c. : ил. – (Английский клуб. Домашнее чтение). – 7 грн. 50 к.Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 4)

42

М62


Миньяр-Белоручева, Алла Петровна

Английский язык. Учебник устного перевода : для студ. вузов /

А. П. Миньяр-Белоручева, К. В. Миньяр-Белоручев. – Москва : Экзамен, 2003. – 352 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43(075.8)

М64


Миронова, Виктория Юрьевна

Основные трудности языка газеты : пособ. по нем. яз. для неяз. вузов / В. Ю. Миронова, М. М. Макарова. – Москва : Высш. шк., 1988. –

111 c. – 50 к.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 5, УБГ. – 2)


42

М69


Михальська, І. Р.

Вправи з граматики англійської мови : для молодших школярів /

І. Р. Михальська. – Львів : Манускрипт, 1996. – 80 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

М87


Моэм, Сомерсет

Человек со шрамом и другие рассказы / С. Моэм. – Москва : Айрис пресс, 2002. – 144 c. – (Английский клуб. Домашнее чтение). –

7 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 4)


4

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Серія: Філологія. Т. 19. Вип. 1(7) 2014. – Одеса : ОНУ

ім. І. І. Мечникова, 2014. – 110 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

П54


Полякова, Татьяна Юрьевна

Английский язык для диалога с компьютером : учеб. пособ. для техн. вузов / Т. Ю. Полякова. – 2-е изд., стер.. – Москва : Высшая школа, 2002. – 190 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

П58


Попова, И. Н.

Французский язык : учеб. для 1-го к. ин-тов и ф-тов. ин. яз. /

И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. – 10-е изд., испр. и перераб. – Москва : Nestor, 1996. – 566 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

П77


Пристли, Д.

Улица Ангела / Д. Пристли. – Москва : Прогресс, 1974. – 504 c. – 1 р. 35 к. Кільк. прим.: 102 (КСХ. – 3, УБГ. – 97, Чз2. – 2)42

Р15


Радовель, Валентина Александровна

Грамматика английского языка для школьников, абитуриентов и студентов. Теория, тренинг, тесты : учеб. пособ. / В. А. Радовель. – Донецк : БАО, 2001. – 304 c. – 7 грн. 50 к.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

44

С18


Санд, Жорж

Франсуа - найдёныш. Маленькая Фадетта / Ж. Санд. – Москва : Прогресс, 1978. – 432 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)

С78


Стаховська, Наталія Федорівна

Семантична та словотвірна структура агентивно-професійних найменувань металургійної термінолексики / Н. Ф. Стаховська. – Дніпропетровськ : Б. в., 2002. – 179 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у січні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у серпні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у травні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка