Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 рокуСкачати 330,17 Kb.
Дата конвертації29.03.2018
Розмір330,17 Kb.

Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у жовтні 2016 року

м. ДніпропетровськОсновні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ

0(07)

П61


Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Б. Бєль, О. Бурмагін, Т. Патора, О. Хоменок ; упоряд. та ред. І. Кост. – Київ : Друкарня Бізнесполіграф, 2013. – 190 c. – Польська допомога. – 60 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, Чз3. – 1, ЧзГ. – 1)

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера


004

С25


Святець, Юрій Анатолійович

Посібник до вивчення курсу "Історична інформатика" : для студ. ДНУ спец. "Історія" ОКР "магістр" / Ю. А. Святець ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 44 c. –

44 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


004(075.8)

С40


Сірик, Світлана Федорівна

Посібник до вивчення курсу "Інформатика" : для студ. екон. спец. ДНУ / С. Ф. Сірик, Л. В. Волошко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 40 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1. Філософія. Психологія


1(075.8)

М69


Міхно, Надія Костянтинівна

Посібник до вивчення курсу "Соціальне прогнозування" : для студ. ДНУ, які навч. за програм. освітньо-кваліфікац. рівня "Магістр" /

Н. К. Міхно ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 24 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


159.9. Психологія


15(07)

Б18


Байєр, Оксана Олександрівна

Посібник до вивчення курсу "Методика викладання психології" : для студ. психол. ф-ту. ДНУ / О. О. Байєр ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 28 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


15(075.8)

Б74


Богучарова, Олена Іванівна

Посібник до вивчення дисципліни "Психодіагностика" : для студ.

ф-ту.психології ДНУ / О. І. Богучарова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 64 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


15

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник : Серія : психологія. Вип. 22 / відп. ред. Е. Л. Носенко. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. – 108 c. – 82 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія


3

А43


Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матер. Всеукр. наук. конф 4-5 грудня 2015 р.., ( присв. !0-річчю ф-ту суспільних наук і міжнар. відносин та 10-річчю каф. міжнар. відносин ДНУ ім. О. Гончара). Ч. 1 / наук. ред. О. Ю. Висоцький ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – 236 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

3

А43


Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матер. Всеукр. наук. Конф., 4-5 грудня 2015 р.., ( присв. !0-річчю ф-ту суспільних наук і міжнар. відносин та 10-річчю каф. міжнар. відносин ДНУ ім. О. Гончара). Ч. 2 / наук. ред. О. Ю. Висоцький ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – 254 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

3

У45


Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матер. Всеукр. наук. конф., 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Ч. 1 / наук. ред.О. Ю. Висоцький; Ін-т іст. України НАНУ ; Ін-т педагогіки НАПНУ ; Ін-т філос. НАНУ ; Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім О. Гончара. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – 358 c. – присв. 25-річчю Незалежності України. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3

У45


Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матер. Всеукр. наук. конф., 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Ч. 2 / наук. ред.О. Ю. Висоцький; Ін-т іст. України НАНУ ; Ін-т педагогіки НАПНУ ; Ін-т філос. НАНУ ; Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім О. Гончара. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – 326 c. – присв. 25-річчю Незалежності України. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32. Політика


327

К78


Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Бульвінського. – Київ : Держ. установа Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. – 266 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

П27


Перфільєва, Анастасія Олександрівна

Посібник до вивчення курсу "Міжнародні системи та глобальний розвиток" : для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Міжнар. відносини" і "Політологія" / А. О. Перфільєва ; Дніпропетровський нац.ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 20 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


32

С83


Стратегічні пріоритети. : наук.-аналіт. щокв. зб. Вип. № 2 (39), 2016 р. / голов. ред. В. П. Горбулін. – Київ : НІСД, 2016. – 147 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(477)(076)

Ч-44


Чепурко, Олександр Олексійович

Посібник до вивчення курсу "Зовнішня політика України" : для студ. денної та заоч. форм навч. / О. О. Чепурко ; Дніпропетровський нац.

ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : ПФ Стандарт-Сервіс, 2016. – 110 c. –

35 грн. Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)33. Економіка. Економічні науки


33

Б82


Борковский, С.

Качаство и управление производством на практике = Quality and Production Management in Practice : монографія / С. Борковский,

В. С. Коваленко. – Санкт-Петербург, 2008. – 130 c. – Обложка, титул и текст на англ. яз. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Б82


Борковский, Станислав

Тойотаризм. Описание принципов менеджмента Тойоты набором факторов. Метод BOST : монография / С. Борковский. – Днепропетровск : Лира, 2012. – 110 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник. Т. 24 : Серія : менеджмент інновацій. Вип. 6 / голова ред. ради М. В. Поляков ; голова ред. кол. Н. П. Мешко. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. – 160 c. – 82 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33

К28


Касьян, Сергій Якович

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни "Конкурентоспроможність національної енкономіки" : для студ. 3-го,

4-го курсу ДНУ, які навч. за напрямом підгот. "Маркетинг" /

С. Я. Касьян ; відп. ред. О. М. Гордієнко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. маркетингу. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. –

40 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


33

К28


Касьян, Сергій Якович

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни "Маркетинг послуг" : для студ. 4-го курсу ДНУ, які навч. за освітньо-проф. програмою бакалавра напрямку підгот. "Маркетинг" / С. Я. Касьян ; відп. ред. О. М. Гордієнко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. маркетингу. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. – 40 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

331(075.8)

П61


Посібник до вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" : для студ. ДНУ техн. спец. / авт. : О. В. Січевий., О. В. Золотько.,

О. В. Долженкова., В. Т. Агапова., О. Г. Левицька; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 96 c. – 44 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)33

П99


500 слов : краткий словарь полит., экон. и техн. терминов / сост.

Е. И. Бородин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 192 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

34. Право. Юриспруденція


34

А43


Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. Вип. 1 / голов. ред. О. Л. Соколенко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. юрид. ф-т. – Днепропетровск : Вид-во ДНУ, 2016. –

104 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

А43


Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. Вип. 2 / голов. ред. О. Л. Соколенко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. юрид. ф-т. – Днепропетровск : Вид-во ДНУ, 2016. –

180 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

А43


Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. Вип. 3 / голов. ред. О. Л. Соколенко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. юрид. ф-т. – Днепропетровск : Вид-во ДНУ, 2016. –

235 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Б48


Бережна, Катерина Вікторівна

Посібник до вивчення дисципліни "Міжнародне приватне право" : для студ. юрид. ф-ту. ДНУ / К. В. Бережна, В. М. Калашников, О. В. Легка ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 80 c. – 44 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34

Е60


Емельянов, Вячеслав Павлович

Уголовно-правовое противодействие терроризму : монография /

В. П. Емельянов, М. Н. Иманлы, И. Н. Рыжов. – Харьков : Право, 2014. – 88 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Є60


Ємельянов, В'ячеслав Павлович

Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : монографія / В. П. Ємельянов. – Харків : Право, 2016. – 88 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Є60


Ємельянов, Максим Вячеславович

Кримінальна відповідальність за шахрайство : монографія /

М. В. Ємельянов. – Харків : Право, 2014. – 176 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

М26


Марков, Карло Анатолійович

Посібник до вивчення дисципліни "Теорія держави і права" /

К. А. Марков, Л. М. Мудриєвська ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 60 c. – 44 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34

П35


Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 31 / голов. ред.

В. І. Борисов ; Нац акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т

ім. Я. Мудрого ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.

В. В. Сташиса. – Харків : Право, 2016. – 278 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. №1 (22) / голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2016. – 101 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78


Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році : аналіт. доп. до щорічного послання президента України до Верховної Ради України / ред. кол. : В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Лященко. – Київ : НІСД, 2016. – 688 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

М54


Методичні настанови з підготовки та захисту курсових і дипломних робіт для студентів історичного факультету / уклад. : С. І. Світленко,

Ю. А. Святець; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 60 c. – 44 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

378

Н34


Науково-інформаційний вісник. Вип. № 2 (97) квітень-червень / голов. ред. М. І. Дубина ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : АН ВО Україна, 2016. – 144 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4. Мова. Мовознавство


4

Л97


Ляпічева, Олена Леонідівна

Посібник до вивчення дисципліни "Основи теорії мовленнєвої комунікації" : для студ. гуманіт. спец. ДНУ / О. Л. Ляпічева ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ :

РВВ ДНУ, 2016. – 44 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


42

П85


Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2016) = Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED : матер. ХХ1-го міжнар. семінару, Тбілісі, 26-29 вересня 2016 р. / Ін-т приклад. пробл. механіки і мат.

ім. Я. С. Підстригача НАНУ ; Тбіліський держ. ун-т

ім. ім. І. Джанахішвілі. – Тбілісі, 2016. – 182 c. – Обкладинка, титул та текст англ. мовою. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Ш37


Шевельов, Юрій

Дорогою відрадянщення : публіцистичні та наукові тексти 1941-1943 рр. (харківський період) / Ю. Шевельов ; упоряд. С. Вакуленко та

К. Каруник ; передм. К. Каруник. – 2-е вид., поліпшене й поправлене. – Харків : Харків. іст.-філол. тов-во, 2014. – 190 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Ш37


Шевельов, Юрій

До питання про генезу й природу називних речень / Ю. Шевельов ; до друку підгот. К. Каруник за участі С. Вакуленка ; з передм. К. Каруник. – Харків : Харків. іст.-філол. тов-во, 2012. – 135 c. : портр. –

20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Ш37


Юрій Шевельов - учора, сьогодні, завтра : зб. за підсумками наук. викладів у Харкові 30 жовтня 2013 р. / голова ред. колегії

В. С. Калашник ; Благодійний фонд "Ренесанс" ; Харків. іст.-філол.

тов-во. – Харків : Майдан, 2014. – 182 c. : портр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5. Математика та природничі науки
502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

502/504

П35


Питання біоіндикації та екології = Problems of bioindications and ecology : період. наук. вид. Вип. 19, № 1 / голов. ред. Л. О. Омельянчик ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 278 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504

П35


Питання біоіндикації та екології = Protoblems of Bioindications and Ecology : період. наук. вид. Вип. 20, № 1 / голов. ред.

Л. О. Омельянчик. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. – 227 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)502/504

П35


Питання біоіндикації та екології = Problemes of bioindications and ecology : період. наук. вид. Вип. 20, № 2 / голов. ред.

Л. О. Омельянчик. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 186 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(01)

П78


Проблеми екології та охорони навколишнього середовища : анот. бібліогр. покажч. / уклад. : О. А. Бандурка О. О. Березняк, А. Г. Братчик та ін. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 215 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51. Математика


51(03)

Г96


Гусев, Валерий Александрович

Математика. Справочные материалы : учеб. пособ. для учащихся /

В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. – Москва : Просвещение, 1986. – 271 c. : ил. – 2 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


51(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник. № 6/1. Т. 24 : Серія: математика. Вип. 21 / відп. ред.

В. П. Моторний. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. –

100 c. – 82 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)


519.6(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник. № 8. Т. 24 : серія : моделювання. Вип. 8. Проблеми математичного моделювання та теорії диференціальних рівнянь / голова ред. ради М. В. Поляков. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. – 252 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

517.97(075.8)

Л99


Ляшко, Сергій Іванович

Спеціальні питання оптимізації : навч. посіб. / С. І. Ляшко,

В. В. Семенов, Д. А. Клюшин. – Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2015. –

183 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(075.8)

Н22


Наконечна, Тетяна Всеволодівна

Загальні та спеціальні розділи вищої математики : навч. посіб. для самост. роботи студ. інж. та природ.-наук. напр. / Т. В. Наконечна,

О. В. Нікулін. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2016. – 220 c. – Дар від автора. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


51(03)

Н65


Нікулін, Олександр Вікторович

Тримовний математичний міні-словник : біля 1 000 термінів та термосполучень з математики, інформатики та комп'ютерних технологій / О. В. Нікулін, Т. В. Наконечна. – Дніпропетровськ : Вид. Біла К. О., 2013. – 112 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(075.3)

Н65


Нікулін, Олександр Вікторович

Математика : навч. посіб. для техн. ун-тів / О. В. Нікулін,

Т. В. Наконечна. – Дніпропетровськ : Вид. Біла К. О., 2014. – 104 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)517.93

Р82


Рубан, Валентин Іванович

Посібник до вивчення курсу "Методи ідентифікаціїї динамічних систем" : для студ. мех.-мат. ф-ту ДНУ / В. І. Рубан ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 24 c. – 44 грн. Кільк. прим.: 8 (ВНЛ. – 8)52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


52:519.2

Д42


Джунь, Иосиф Владимирович

Неклассическая теория погрешностей измерений / И. В. Джунь. – Ровно : Вид. дім Естеро, 2015. – 171 c. : ил. – Дар от авт. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
53. Фізика


532.59

Л66


Личагін, Микола Миколайович

Посібник до вивчення дисципліни "Теорія хвиль" : для студ. мех.-мат. ф-ту. та ф-ту.приклад. математики ДНУ / М. М. Личагін, В. Ю. Клим,

Т. І. Русакова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 48 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)


537.311

У45


Українська VII наукова конференція з фізики напівпровідників. УНКФН-7 : тези доповідей, 26-30 вересня 2016 р., м. Дніпро / голов. ред. О. Є. Бєляєв ; НАН України; Ін-т фізики напівпровідників

ім. В. Є Лошкарьова НАНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара та ін. – Дніпро : Вид-во ПП Щербатих О. В., 2016. –

556 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


54(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник.Т. 24. Вип. 1 : Серія Хімія. / голова ред. ради М. В. Поляков ; відп. ред. С. І. Оковитий. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. – 59 c. : іл. – 82 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

544.6:620.3(075.8)

П52


Полонський, Володимир Анатолійович

Наноелектрохімія : навч. посіб. для виклад., аспір. хім. ф-ту ДНУ /

В. А. Полонський, О. С. Крамська ; Дніпропетровський нац. ун-т і

м. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 120 c. – 44 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

547.057(075.8)

С33


Сеферова, Марина Федорівна

Навчальний посібник до вивчення курсу "Сучасні методи органічного синтезу" : для студ. та аспір. хім. ф-ту. ДНУ / М. Ф. Сеферова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ :

РВВ ДНУ, 2016. – 80 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


55. Геологія. Науки про Землю


552.321(477)

С79


Стеценко, Марина Евграфовна

Ультрабазиты Украинского щита: Массивы и проявления : монография / М. Е. Стеценко, Н. С. Стеценко. – Киев : Наук. думка, 1992. – 296 c. – (Дар автора). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57. Біологічні науки в цілому


577.2(075.8)

У93


Ушакова, Галина Олександрівна

Основи молекулярної біології : навч. посіб. для студ. природн. і медичних ф-тів. ВНЗ України / Г. О. Ушакова, І. Є. Соколова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ :

РВВ ДНУ, 2016. – 200 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки


614.885

У74


Усіченко, Іван

Разом до гуманності : розповіді про Червоний Хрест України /

І. Усіченко, О. Заграничний. – Київ : Б. в., 2008. – 136 c. : іл. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


62. Машинобудування. Техніка в цілому


621.382

В43


Викулин, Иван Михайлович

Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры : монография / И. М. Викулин, Л. Ф. Викулина, В. Э. Горбачев. – Одесса : ОНАЗ

ім. О. С. Попова, 2016. – 144 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


620.9(082)

П78


Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. 2 (45) 2016 / голов. ред. М. М. Кулик. – Київ : Ін-т загальної енергетики НАН України, 2016. –

76 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.92

Ф79


Формування схемних рішень системи акліматизації споруд в робочому середовищі альтернативних джерел енергії : монографія /

В. О. Габрінець, Л. В. Накашидзе Л. В., Сокол Г. І. та ін. – Б. м. : Б. в., 2016. – + CD-R. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)
66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


669.714.1

З-42


Зварювальні флюси. Структурні і фізико-хімічні аспекти шлакових розплавів = Welding Fluxes Stpuctural and Physicochemical Aspects of Slag Melts : монографія / В. Е. Сокольський, В. П. Казіміров, В. В. Лісняк та ін. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. – Київ : ВЦП "Київ. ун-т", 2015. – 239 c. – Обкладинка, титул та текст англ. мовою. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

72. Архітектура


72(082)

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. № 43, Ч. 1 / відп. ред. М. М. Дьомін ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2016. – 364 c. : іл. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72(082)

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. № 43, Ч. 2 / відп. ред. М. М. Дьомін ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2016. – 455 c. : іл. – 60грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72(082)

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. № 44 / відп. ред. М. М. Дьомін ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2016. – 368 c. : іл. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8. Література. Літературознавство.


82

А64


Англістика та американістика : зб. наук. пр. Вип. 13 / голов. ред.

А. І. Анісімова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 228 c. – 64 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

83.3(4Укр)д

Л67


Література як людинознавство : зб. наук. пр. на пошану д-ра філол. наук, проф. Анатолія Васильовича Козлова з нагоди його 75-ліття /

ред.-упоряд.: Т. І. Вірченко, Р. А. Козлов ; Криворізький нац. ун-т ; Криворізький пед. ін-т ; наук.-дослід. лабор. "Духовність літ-ри". – Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 1913. – 370 c. : портр. – 50 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

П52


Полтавець, Василь

Проміння. Четверта читанка для шкіл : для 4-го року навчання /

В. Полтавець. – Варшава : Наш край, 1929. – 314 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


8

П75


Привалова, Людмила Петрівна

Дискусійні аспекти вивчення західноєвропейської літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття. Проблема реалізму та натуралізму : текст лекцій / Л. П. Привалова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 34 c. – 44 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Т14


Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : зб. наук. пр. Вип. 18 / наук. ред. Н. І. Заверталюк; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 203 c. –

35 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)84 Художня література


84(4Укр-4Дні)6

А68


Анненкова, Вероника Всеволодовна

Мы все - жители одной планеты : рассказы о животных для детей и не только / В. В. Анненкова, В. В. Анненков. – Днепропетровск : Лира, 2016. – 294 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Г27


Гегузин, Ю.

Как закалялась сталь : инсценировка в 4-х действиях по роману

Н. А. Островского / Ю. Гегузин, И. Судаков. – Москва : Искусство, 1940. – 127 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Укр-4Дні)6

Г56


Гнатюк, Юлия

Ведический настрой : стихи / Ю. Гнатюк. – Днепропетровск :

ЧП ПАФ, 2003. – 72 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

К30


Качура, Яків

Іван Богун : історична повість / Я. Качура. – Київ : Молодь, 1954. –

123 c. : портр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Н59


Нечай, Олександр Михайлович

Дві повісті / О. М. Нечай, М. П. Нечай. – Дніпро : Ліра, 2016. – 344 c. : іл., фото. – Зміст : Коли повернулися лелеки ; Гончарний круг. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

П18


Парк горького періоду : поетична антологія / упоряд.: І. Зарудко,

К. Каруник, О. Рибка. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2013. – 140 c. : іл. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр)6

П84


Процюк, Степан

Під крилами великої Матері. Ментальний Майдан : роман /

С. Процюк. – Брустурів : Дискурсус, 2015. – 240 c. – Автограф. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

П84


Процюк, Степан

Інфекція : роман / С. Процюк. – Брустури : Дискурсус, 2016. – 202 c. – Автограф. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Р75


Росін, Веніамін Юхимович

На каравелі "Улюбленець Нептуна" : фантаст.-пригод. повість : для серед. шк. віку / В. Ю. Росін, В. О. Суслов. – Київ : Вид-во дит. літ. УРСР, 1962. – 303 c. : іл. – (У світі пригод). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Т35


Теряник, Анна Анатольевна

Попутчики : путевые заметки / А. А. Теряник. – Днепропетровск : Лира, 2016. – 200 c. : ил. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Ч-32


Чаянов, А. В.

Венецианское зеркало или диковинные похождения стеклянного человека : романтическая повесть / А. В. Чаянов. – Репринт. изд.

1922 г. – Москва : Прометей, Б. г. – 46 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


84(4Укр)5

Ш37


Шевченко, Тарас Григорович

Вибрані твори / Т. Г. Шевченко ; упорядкуван., вспуп. ст. і комент. акад. О. І. Білецького. – Київ : Рад. письменник, 1939. – 304 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія


902

А66


Андрушко, Леся Володимирівна

Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір : монографія / Л. В. Андрушко. – Київ : ТОВ Юрка Любченка, 2016. – 212 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


911.2(477.63)

З-48


Зеленська, Любов Іванівна

Географія рідного краю. Дніпропетровщина : навч. посіб. для 9 кл. загальноосв. шкіл / Л. І. Зеленська, О. Є. Афанасьєв. – Дніпропетровськ : ВАТ "Дніпрокнига", 2006. – 247 c. : іл. – (Пізнавай і шануй свій край). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94. Загальна історія


94(477)

З-35


Заруба, Віктор Миколайович

Придніпровський край : опис поселень Катеринославського повіту /

В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 108 c. : іл., карти. –

40 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)

С24


Світленко, Сергій Іванович

Посібник до вивчення курсу "Давня та нова історія України (кінець XVIII - початок ХХ ст.) : для студ. ІІ курсу іст. фак., заоч. та дистанційної освіти ДНУ / С. І. Світленко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. – 48 c. – 44 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у жовтні 2016 р. 89 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т, Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т., Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у травні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року iconБюлетень нових надходжень літератури у листопаді 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка