Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 рокуСторінка1/2
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,55 Mb.
  1   2

Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у липні 2015 року

м. ДніпропетровськОсновні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ

0

В81


Время и деньги. 111 афоризмов, стихов, размышлений и советов удивительных женщин : (проект 111, версия 1) / авт. М. М. Арошенко. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – 33 c. – (Время и деньги). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

В81


Время и деньги. Афоризмы, стихи, размышления, факты, советы и прогнозы : (проект 333, версия 1) / авт. М. М. Арошенко. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – 82 c. – (Время и деньги). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник Т. 23. Серія: Історія і філософія науки і техніки. Вип. 23 / відп. ред.

В. С. Савчук. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2015. – 166 c. – 21 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
1. Філософія. Психологія


1(075.8)

Б77


Бойко, Вікторія Анатоліївна

Посібник до вивчення курсу "Соціологія релігії" : для студ. соц.-гуманіт. спец. / В. А. Бойко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


1(075.8)

Б82


Борисова, Юлія Володимирівна

Посібник до вивчення дисципліни "Теорія соціальної роботи" : для студ. ДНУ напрямку "Соціальна робота" , "Соціологія" / Ю. В. Борисова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 23 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

В37


Вершина, Вікторія Анатоліївна

Посібник до вивчення курсу "Філософія епохи середніх віків та Відродження" / В. А. Вершина. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 24 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1(075.8)

Г93


Гудзенко, Олеся Зеновіївна

Посібник до вивчення курсу "Соціологія соціальних змін" : для студ. ДНУ спец. "Соціологія" / О. З. Гудзенко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 24 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

1

С88


Студентська молодь в умовах глобалізації : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.) / відп. за вип.

В. В. Кривошеїн ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 164 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
159.9. Психологія


15

Д37


10 х 20 : зб. наук. пр. / ред. Т. А. Кузьменко ; Ін-т соціальної та політ. психології, НАПН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 130 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Л38


Левченко, Валерій Валерійович

Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи / В. В. Левченко, Г. С. Левченко. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 360 c. : іл. – До 150-річчя від заснування Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П78


Проблеми політичної психології : зб. наук. пр. Вип. 1 (15) / голова ред. кол. Л. А. Найдьонова ; Асоціація політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : Міленіум, 2014. – 408 c. –

40 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П78


Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. Вип. 14 / за заг. ред.

М. М. Слюсаревського ; Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : Толком, 2013. – 300 c. –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

С62


Сон и сновидения. Научно-обоснованное толкование снов, составленное знаменитым медиумом Мисс-Хассэ : с передовой ст. о сне и сновидениях психо-френолога Х. Шиллер-Школьника (более 1000 снов). – Москва : Ред. Лайн Москау, 1990. – 64 c. – Репринт. воспроизвед.. Вых. дан. ориг. Варшава: Рассвет, 1912 г. – 4 р.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

15

С69


Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності : матер. VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 22-24 травня 2014 р. / ред. кол. : Л. А. Найдьонова, О. В. Федорова, В. І. Лисенко. – Київ-Мелітополь : Б. в., 2014. – 106 c. : 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

Я72


Яремчук, Оксана Василівна

Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв : навч-метод. посіб. / О. В. Яремчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 234 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2(075.8)

М47


Мелещук, Анатолій Анатолійович

Посібник до вивчення кусу "Істоія релігій" / А. А. Мелещук ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ :

РВВ ДНУ, 2015. – 28 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


2(075.8)

Р36


Релігієзнавство : навч. посіб. / П. С. Прибутько, М. М. Роговенко,

Л. М. Дубчак та ін. – Київ : КНТ ; Дакор, 2010. – 208 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика


32

І-71


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Наукові записки. № 2 (70), 2014. Березень-квітень / голов. ред. О. О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. – 376 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

І-71


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Наукові записки. № 3 (71), 2014. Травень-червень /

голов. ред. О. О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. – 412 c. – 40 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)32(470)

О-80


От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. – Москва : Вагриус, 2000. – 192 c. : ил. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П50


Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : кол. моногр. / авт. кол. :

Т. А. Бевз, О. О. Зорич, А. А. Зуйковська та ін. – Київ : ІПіЕНД

ім. І. Ф. Кураса, 2014. – 296 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Р26


Рафальський, Ігор Олексійович

Феномен українського національного самовизначення : монографія /

І. О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. – 240 c. –

25 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)(075.8)

С30


Семенчонок, Тетяна Володимирівна

Посібник до вивчення курсу "Політичні інститути і процеси в сучасній Україні" / Т. В. Семенчонок. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. –

16 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33. Економіка. Економічні науки


33(075.8)

Д70


Дослідницький тренінг: маркетінг інновацій і інновації в маркетингу : навч.-метод. посіб. / за ред. В. Я. Заруби, Д. В. Райко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 108 c. : іл. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Д70


Дослідницький тренінг:виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх розв'язання : навч.-метод. посіб. / за ред. В. Я. Заруби. – Харків :

Щедра садиба плюс, 2015. – 108 c. : іл. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М48


Мельник, О. Г.

Інноваційний розвиток: механізм фінансування : монографія /

О. Г. Мельник. – Київ : ВНЗ Нац. акад. упр., 2015. – 287 c. : іл. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

П50


Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату : монографія /

за ред. В. Я. Шевчука. – Київ : ЦП Компринт, 2014. – 218 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

С28


Севериновська, Олена Вікторівна

Посібник до вивчення курсу "Фандрайзинг". Написання проектів :

для студ., аспір. ДНУ ф-ту біології, екології та медицини /

О. В. Севериновська, Г. О. Задорожна ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


336

Ф59


Фінанси інституційних секторів економіки України : монографія /

за ред. Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенка. – Київ : ДННУ Акад. фін. упр., 2014. – 584 c. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Я62


Янковий, Олександр Григорович

Латентні ознаки в економіці : монографія / О. Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168 c. : іл. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція

34

А43


Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб. наук. пр. Вип. 6 / відп. ред. О. Л. Соколенко; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 138 c. – 21 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34(075.8)

Г54


Глиняний, Володимир Павлович

Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Глиняний. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2008. –

768 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 1 (24) / голов. ред. С. М. Серьогін. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 320 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(09)(075.8)

Д61


Дождев, Дмитрий Вадимович

Римское частное право : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Д. В. Дождев ; под общ. ред. В. С. Нерсесянца. –

3-е изд., испр. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 784 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

К56


Коваль, Юлия Петровна

Как стать собственником земли в Днепропетровске или Шаг за шагом к государственному акту на землю / Ю. П. Коваль ; Правовой центр оформления и защиты собственности. – Днепропетровск : Лира, 2011. – 16 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К82


Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 718 c. – (Institutiones). –

30 грн.


Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(477)

М75


Молдован, Валеріан Васильович

Судоустрій України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Молдован,

С. М. Мельник. – Київ : Алерта, 2010. – 360 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34(075.8)

Н63


Ніколаєнко, Станіслав Миколайович

Законодавча база управління навчальними закладами : навч. посіб /

С. М. Ніколаєнко. – Київ : НУБіП України, 2015. – 225 c. : іл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П35


Піцикевич, Володимир Васильович

Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія /

В. В. Піцикевич. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 204 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П68


Права людини в Україні - 2013. Доповідь правозахисних організацій / за ред. Є. Ю. Захарова ; Укр. Гельсінська спілка з прав людини. –

Харків : Права людини, 2014. – 456 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Права людини в Україні - 2014. Доповідь правозахисних організацій / за ред. О. А. Мартиненка, Є. Ю. Захарова ; Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Харків : Права людини, 2015. – 340 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 15 травня 2015 р. / за заг. ред. В. Ю. Малого. – Дніпропетровськ : ДНУ

ім. о. Гончара, 2015. – 32 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34(075.8)

С42


Скакун, Ольга Федорівна

Теорія держави і права. (Енциклопедичний курс) / О. Ф. Скакун ; підруч. для студ. ВНЗ. – Харків : Еспада, 2006. – 776 c. – Затв. МОНУ. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ф56


Філософія права : підруч. для студ. юрид. ВНЗ / за ред.

О. Г. Данильяна. – Харків : Право, 2009. – 208 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(075.8)

Г52


Глазунов, Станіслав Васильович

Нариси з історії соціальної роботи : для студ., які навч. в галузі соц. забезпечення. / С. В. Глазунов ; Дніпропетроський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 116 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


37

В85


Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців "Кришталева сова 2012" : інформ.-метод. зб. / голов. ред. Р. І. Євтушенко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 104 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

В92


Выпускной альбом. Кафедра физической и экономической географии. Геолого-географический ф-т, ДНУ им. О. Гончара. Выпуск 2011. – Днепропетровск, 2011. – 62 c. : фото. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(075.8)

Г52


Гладуш, Віктор Антонович

Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія : навч. посіб. /

В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 416 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник :

зб. наук. пр. Вип. № 58 / голов. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 290 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник :

зб. наук. пр. Вип. № 60 (2015) / голов. ред. В. Г. Воронкова ; відп. ред.

І. С. Рижова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – 296 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

К38


Київська Академія. Вип. 10 / голова редкол. Н. Яковенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Laurus, 2012. – 230 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Р15


Радул, Валерій Вікторович

Соціолого-педагогічний словник / В. В. Радул. – Харків : Мачулін, 2015. – 444 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4. Мова. Мовознавство


49(075.8)

А93


Аулова, Марія В'ячеславівна

Посібник до вивчення дисципліни "Порівняльний аналіз граматичних систем рідної та основної (японської) іноземної мови" : для студ. япон. від. ф-ту укр. й іноз. філолог. та мистецтвознав. ДНУ / М. В. Аулова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ :

РВВ ДНУ, 2015. – 16 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


44

Б44


Беляев, Александр Романович

Человек-амфибия = L'homme Amphibie / А. Р. Беляев. – Москва : Радуга, 1988. – 192 c. – (Aventure et Science-Fiction). – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

49(075.8)

Б61


Біляніна, Таїсія Сергіївна

Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Основна іноземна мова (японська)" : для студ. 3-4-х курсів япон. від. ДНУ / Т. С. Біляніна,

К. П. Дарміна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. – 32 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


4

Б90


Бублейник, Людмила Васильевна

Проблемы контрастивной лексикологии: украинский и русский

языки : монография / Л. В. Бублейник. – 2-е изд. – Луцк : Вэжа-Друк, 2015. – 164 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


42

В14


Вайльд, Оскар

Ідеальний чоловік. Як важливо бути серйозним / О. Вайльд. – Київ : Знання, 2014. – 222 c. – (English Library). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

В15


Валігура, Ольга Романівна

150 English Tests/ Test your knowledge of Proverds and Idioms /

О. Р. Валігура, Л. В. Вознюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 128 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

Д68


Дополнение к Большому англо-русскому словарю = A Supplement to the New English-Russian Dictionary : около 12 000 слов / авт. :

И. Р. Гальперин, А. В. Петрова, Э. М. Медникова и др. – Москва : Русский язык, 1980. – 432 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 12 (КСХ. – 6, УБГ. – 4, Чз3. – 2)

43

З-81


Золушка и другие сказки, собранные братьями Гримм = Aschenputtel / Ш. Рёль. – Bonn : Inter Nationes, 1990. – 128 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

44-8

К18


Камю, Альбер

Новеллы. Калейдоскоп / А. Вюрмсер : учеб. пособ. для студ. пед.

ин-тов по спец. "Иностранные языки" / А. Камю. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 280 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 3)


49

М64


Мирошніченко, Ілона Михайлівна

Фразеосемантичне поле "працьовитість/неробство" в польській мові = Pole Frazeosemantyczne "pracowitosc/nierobstwo" w Jezyku Polskim : монографія / І. М. Мирошніченко. – Київ : Наукова думка, 2014. –

246 c. – (Проект "Наукова книга" молоді вчені). – 173 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


42

М87


Моэм, У. С.

Театр. Книга для чтения на английском языке / У. С. Моэм. –

Санкт-Петербург : КАРО, 2012. – 384 c. – (Classical Literature). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у липні 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у січні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у серпні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка