Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 рокуСторінка2/3
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,76 Mb.
1   2   3


42

Б83


Бородина, Дарья Сергеевна

Английский язык для аспирантов : учеб. пособ. / Д. С. Бородина,

К. А. Мележик. – Киев : Центр учеб. лит., 2013. – 408 c. –

Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Б90


Бублейник, Людмила Василівна

Вибрані праці / Л. В. Бублейник. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2013. –

708 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


43

Б91


Буркут, К. С.

Норвезько-український словник / К. С. Буркут ; НАНУ. Український мовно-інформ. фонд. – Київ : Академперіодика, 2014. – 260 c. – (Словники України). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Г74


Готовимся к экзамену : метод. пособ. для студ.-иностр. подгот. ф-та. / сост: О. И. Панченко, Т. А. Кассина, Н. Ю. Козирева и др. – Дніпропетровськ : Адверта, 2014. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4У(075.8)

З-17


Зайцева, Вікторія В'ячеславівна

Самостійна та індивідуальна робота з методики викладання української мови : навч. посіб. / В. В. Зайцева, М. С. Ковальчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 47 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

И39


Изучаем русский синтаксис : учеб. пособ. для иностр. студ. / сост.

О. В. Шкурко. – Дніпропетровськ : Адверта, 2013. – 104 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

І-74


Іншаков, Артур Євгенович

Історія кольоративів української мови : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / А. Є. Іншаков. – Кривий Ріг : Б. в., 2013. – 232 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

44/46

К43


Кірковська, І. С.

Конспект лекцій із курсу "Вступ до романського мовознавства" : навч. посіб. для студ. 1-го курсу ф-ту укр. й іноз. філол. та мистецтвознавства ДНУ / І. С. Кірковська. – Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – 40 c. –

4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4У(076)

К68


Корольова, Валерія Володимирівна

Гендерна лінгвістика : навч. посіб. / В. В. Корольова. – Дніпропетровськ : Пороги, 2014. – 74 c. : іл. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К78


Крашеніннікова, Т. В.

Курс лекцій з дисципліни "Українська мова (за професійним срямуванням)" : для юристів / Т. В. Крашеніннікова,

А. М. Поповський. – Дніпропетровськ : ФОП Середняк Т. К., 2014. – 130 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


К88


Куварова, Елена Константиновна

Типология русского эпистолярного вокатива : монография /

Е. К. Куварова. – Днепропетровск : Новая идеология, 2014. – 380 c. –

65 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)4

М34


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Актуальні проблеми філології" : 15 квітня 2003 р.,

м. Дніпропетровськ / голов. ред. О. В. Родний. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – 212 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

М74


Мова ЗМІ та переклад : метод. вказівки для студ. спец. "Переклад" / уклад. І. П. Суїма ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Адверта, 2014. – 56 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

О-75


Основи перекладу науково-технічної інформації : метод. вказ. для студ. спец. "Переклад" / уклад.: І. П. Суїма, О. М. Лапінська ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Адверта, 2014. – 52 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

П12


Павленко, В. В.

Практикум перекладу / В. В. Павленко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Літограф, 2013. – 50 c. –

5 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42(075.8)

П16


Панасюк, І. М.

Матеріали для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей І та ІІ курсів / І. М. Панасюк, А. А. Кіракосян. – Дніпропетровськ : Б. в., 2013. – 58 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42(075.8)

П16


Панченко, Олена Іванівна

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з фахових дисциплін / О. І. Панченко, Ю. В. Беспалова, С. В. Зайцева. – Дніпропетровськ : Адверта, 2012. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

П52


Полонська, Тамара Костянтинівна

Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи : метод. реком. / Т. К. Полонська ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ :

Пед. думка, 2014. – 80 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42(075.8)

П64


Потураева, Л. В.

Business oriented individual reding : (учеб. пособ. для самост. работы студ.) / Л. В. Потураева, Н. А. Шкиль. – Днепропетровск : Инновация, 2013. – 47 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С17


Самохвалів, Андрій

Словничок московсько-український / А. Самохвалів ; вступ. ст.

А. М. Поповського. – репр. вид. 1918 р. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)4Р(03)

С48


Словарь русского языка XVIII века. Вып. 8. (Залъзть - Ижоры) /

гл. ред. Ю. С. Сорокин; РАН. Ин-т лингвист. исслед. –

Санкт-Петербург : Наука, 1995. – 256 c. – 17 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4Р(03)

С48


Словарь русского языка XVIII века. Вып. 9. (Из - Каста) / гл. ред.

Ю. С. Сорокин; РАН. Ин-т лингвист. исслед. – Санкт-Петербург : Наука, 1995. – 270 c. – 17 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Т33


Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві : зб. наук. пр. ІІІ регіон. наук. конф.

(м. Дніпропетровськ, 28-29 листопада 2014 р.) / Дніпрпетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. кол.: І. С. Попова, Е. П. Гончаренко,

В. Ф. Перетокіна та ін. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. – 118 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Т33


Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві : матер. регіон. наук. конф. / ред. кол. :

С. І. Попова, С. Ю. Рижикова, В. Ф., Носенко : Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2009. –

254 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


4

Т33


Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві : матер. 2-ої регіон. наук. конф., 24 лист.

2012 р. / ред. кол. : С. І. Попова, Е. П. Гончаренко, О. М. Тішкіна та ін. : Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ :

Наука і освіта, 2012. – 141 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


42

Ф33


Федоришин, Мирон

Англо-український словник з українською транскрипцією /

М. Федоришин ; за ред. Н. Гайдук і П. Корнеса. – Львів : СП БаК, 1998. – 200 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


Ф91


Фроляк, Любов Д.

Українські східностепові говірки Донеччини : монографія /

Л. Д. Фроляк. – Дрогобич : Просвіт, 2013. – 400 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія502.211

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

Заповедники Украины без гламура. Мониторинг нарушений заповедного режима (2003-2013) : матер. независимого расследования / В. Е. Борейко, А. О. Паламарчук. – Киев : Логос, 2014. – 128 c. : ил. – (Охрана дикой природы. Вып.70). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.174

К82


Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металлургійного комплексу Кривбасу / С. О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнев, М. М. Курило та ін.; АННУ. Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 228 c. : іл. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

Н34


Наукові основи збереження біотичної різноманітності : темат. щоріч. Т. 4(ІІ), №1, 2013 / голов. ред. М. А. Голубець. – Львів : Ін-т екології Карпат НАН України, 2013. – 204 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502

С30


Семаго, Леонид Леонидович

Сто свиданий с природой / Л. Л. Семаго. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. – 280 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

502.13

Я92


Яценко, Любов Дмитрівна

Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення : аналіт. допов. / Л. Д. Яценко. – Київ : НІСД, 2014. – 52 c. – (Національна безпека. Вип. 7). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
51. Математика


519.2(063)

Б53


Бесконечномерный анализ, стохастика, математическое моделирование: новые задачи и методы [Электроннный ресурс] : проблемы математического и естественнонаучного образования: тез. докладов Междунар. конф., 15-18 декабря 2014 г. – Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2014. – 560 c. – СD-R. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

512(075.8)

В18


Варех, Нонна Василівна

Лекції із курсу "Алгебра та геометрія" : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навч. за напр. "Прикладна мат." / Н. В. Варех, М. П. Д'яченко,

Н. Л. Козакова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. – 196 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 6 (ВНЛ. – 6)


519.71(063)

И29


Идентификация систем и задачи управления [Элекронный ресурс] :

тр. Х Междунар. конф., М., 26-29 янв. 2015. – Москва : Ин-т проблем упр. РАН, 2015. – 1484 c. – CD-ROM. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)
52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


523

М15


Макаренко, Александр Николаевич

Космический источник энергии в недрах Земли и планет /

А. Н. Макаренко. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 199 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

53. Фізика


532.581

Б87


Бразалук, Юлія Володимирівна

Математичні моделі гідродинамічної взаємодії тіл в потоці :

дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / Ю. В. Бразалук. – Дніпропетровськ, 2014. – 238 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


530.145

В54


Вихман, Э.

Квантовая физика [Электронный ресурс] : курс общей физики /

Э. Вихман ; ред. пер. А. О. Вайсенберг. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – 391 c. – (Берклеевский курс физики в 5-ти томах .Т. 4). – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


532.5

Г68


Горелова, Кристина Витальевна

Гидродинамические процессы в баках космических летательных аппаратов с сетчатыми фазоразделителями в переменном поле массовых сил : дис. ... канд техн. наук: 01.02.05 / К. В. Горелова. – Днепропетровск : Б. и., 2014. – 213 c. : ил. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

530.145

Д31


Демуцкий, Виктор Петрович

Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы /

В. П. Демуцкий, Р. В. Половин, О. М. Пигнастый. – Харьков : ХНУ, 2003. – 192 c. – На англ. яз.. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


539.3

Д43


Дзюба, Анатолій Петрович

Несуча здатність циліндричних оболонок з отворами / А. П. Дзюба,

Є. Ф. Прокопло, П. А. Дзюба. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 224 c. – 40 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


53(076)

И83


Иродов, Игорь Евгеньевич

Задачи по общей физике [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для вузов / И. Е. Иродов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1988. –

446 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53(092)

К41


Кіндратенко, Анатолій Миколайович

Спогади і роздуми про життя / А. М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2014. – 320 c. : іл. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

К59


Козел, Станислав Миронович

Сборник задач по физике. Задачи МФТИ : учеб. пособ. / С. М. Козел, Э. И. Рашба, С. А. Славатинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1978. – 191 c. – 30 к.Кільк. прим.: 6 (ВНЛ. – 6)53(075.8)

К59


Козел, Станислав Миронович

Сборник задач по физике. Задачи МФТИ : учеб. пособие / С. М. Козел, Э. И. Рашба, С. А. Славатинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 304 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

53(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давидович

Курс общей физики. Механика и молекулярная физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для втузов / Л. Д. Ландау, А. И. Ахиезер,

Е. М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1965. – 405 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53

М23


Мандельштам, Леонид Исаакович

Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике [Электронный ресурс] / Л. И. Мандельштам. – Москва : Наука, 1972. – 440 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-каКільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

530.1(075.8)

М42


Медведев, Борис Валентинович

Начала теоретической физики : механика, теория поля, элементы квантовой механики [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для физ. спец. вузов / Б. В. Медведев. – Москва : Наука, 1977. – 496 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

53(075.8)

М60


Милантьев, В. П.

Атомная физика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для физ. спец. вузов / В. П. Милантьев. – Москва : Изд-во РУДН, 1999. – 163 c. –

DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


530.1(075.8)

М90


Мултановский, Вячеслав Всеволодович

Курс теоретической физики. Классическая механика. Основы специальной теории относительности. Релятивистская механика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для физ.-мат. фак. пед. ин-тов /

В. В. Мултановский. – Москва : Просвещение, 1988. – 303 c. –

DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

53(075.8)

М91


Мурзов, Виктор Иванович

Общая физика в задачах и решениях [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для инж.-техн. спец. вузов / В. И. Мурзов, А. Ф. Коненко,

Л. Г. Филиппова. – Минск : Вышэйш. шк., 1986. – 164 c. –

DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

538.975

Н25


Нанорозмірні ефекти у феромагнітних та сегнетоелектричних матеріалах : навч. посіб. / А. Б. Шевченко, Г. Г. Влайков,

М. Ю. Барабаш, А. В. Мініцький. – Київ : ІМФ НАНУ, 2014. – 216 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


53(075.8)

С12


Савельев, Игорь Владимирович

Курс общей физики[Электронный ресурс] : в 3-х томах. Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика / И. В. Савельев. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1970. – 508 c. – DVD диск №1.

Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53(075.8)

С12


Савельев, Игорь Владимирович

Курс общей физики[Электронный ресурс] : учеб. пособ. в 3-х томах.

Т. 2. Электричество / И. В. Савельев. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1970. – 442 c. – DVD диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


53(075.8)

С12


Савельев, Игорь Владимирович

Курс общей физики [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. техн. вузов. Т. 3. Оптика. Атомная физика. Физика атом. ядра и элемен. частиц / И. В. Савельев. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1971. – 528 c. – DVD-диск №1. Электрон. б-ка. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

531.8(075.8)

С59


Сокол, Галина Іванівна

Проектування плоских важільних механізмів з використанням AUTOCad : навч. посіб. / Г. І. Сокол, В. С. Дудніков ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Поліграфія, 2014. – 208 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 2, ФТФ. – 5)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


54(477.63)

(092)


К56

Коваленко, Валерій Сергійович

Академік Олександр Ілліч Бродський : монографія / В. С. Коваленко, В. Ф. Варгалюк, Н. В. Стець ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. – 160 c. – (Видатні постаті ун-ту). – 35 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


541.183

М43


Межфазовая граница газ-твердое тело / под ред. Э. Флада,

А. В. Киселева ; пер. с англ. А. А. Лопаткина, Г. Ф., Степанца и др. – Москва : Мир, 1970. – 434 c. : ил. – 12 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБП. – 1)
55. Геологія. Науки про Землю


551.322

Д96


Дюнин, Аркадий Константинович

В царстве снега / А. К. Дюнин ; отв. ред. П. И. Мельников; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1983. – 161 c. : ил. – (Человек и окружающая среда). – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)551.43(477)

К56


Ковальчук, Іван Платонович

Геоекологія Гологоро-Кременецького кряжу : монографія /

І. П. Ковальчук, В. С. Подобівський ; за ред. І. П. Ковальчука. – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. – 284 c. : іл. – 30 грн.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2012 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у серпні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у січні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка