Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи БюлетеняСторінка1/2
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,51 Mb.
  1   2


Дніпровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у січні-лютому 2018 року

м. Дніпро

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

01. Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

030. Довідкові видання загального типу

070(477). Газети. Преса України

1. Філософія. Психологія

14. Філософські системи та погляди

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка Науки

2. Релігія. Теологія (Богослов’я)

27. Христянство. Хрисиянське віросповідування

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

60. Біотехнологія

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

80 Філологія

81. Мовознавство

82. Література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія окремих країн

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

94(477) Історія України

94(4/8) Історія окремих країн

0. Загальний відділ

001(076)

G64


Google Академія для науковців : практ. посіб. / упоряд.

М. А. Назаровець. – Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2016. – 31 c. : іл. –

18 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера


004.94(075.8)

М74


Моделювання систем у GPSS WORLD : навч. посіб. /

Я. І. Соколовський, Ю. В. Шабатура, Я. І. Виклюк та ін. ; за наук. ред.

В. В. Пасічника ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів :

Новий Світ - 2000, 2014. – 288 c. – (Комп'ютинг). – Реком. МОНУ. –

80 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

01 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

024:004

Б81


Бондаренко, Вікторія Іванівна

Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : монографія / В. І. Бондаренко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НАН України, 2016. – 276 c. : іл. – 74 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

026:63

В31


Вергунов, Віктор Анатолійович

Національна наукова сільскогосподарська бібліотека НААН: історія та сучасність : (до 100-річчя від дня заснування) / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. сільскогосп. б-ка. – Київ : Аграрна наука, 2017. – 464 c. : іл. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії". Кн. 100). – Дарунок автора - директора ННСГБ НААН акад. В. А. Вергунова. –

46 грн. Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

030 Довідкові видання загального типу

070(477)(092)

Г60


Голгофа Івана Сподаренка. Спогади, Документи. Літературні твори / авт.-упоряд. В. Біленко ; Нац. спілка журналістів України. – Київ :

ДП "Експрес-об'ява", 2016. – 392 c. : іл. – (Золоті імена української журналістики). – 140 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

030(477)

Е64


Енциклопедія Сучасної України. Т. 18. Лт - Малицький / головна ред. кол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський , М. Г. Железняк та ін. ; наук. ред.

С. І. Болтівець, С. Ю. Бортник, І. Д. Гамкало та ін. – Київ :

Ін-т енцикл. досліджень НАНУ, 2017. – 712 c. : іл. – 86 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1, ДБВ. – 1)

070 Газети. Преса України

070:316.77

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник. № 12. Т. 25. Серія: Соціальні комунікації. Вип. 17 / голов. ред.

В. Д. Демченко. – Дніпро : Вид-во ДНУ, 2017. – 153 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

070:351

Д58


Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві / ідея та координація проекту : А. Сарвіра, О. Старанчук, А. Денисенко та ін. – Київ : Pictorik, 2017. – 136 c. : іл. – Проект реалізован за підтримки Мін-ва закордонних справ Чеської Республіки в рамках програми Transition Promotion Program. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1. Філософія. Психологія


1(075.8)

П31


Петрушенко, Віктор Леонтійович

Філософія : навч. посіб. у 2-х ч. для студ. ВНЗ. Ч. 1 та 2 /

В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 648 c. : іл., схеми, табл. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


1

Ф56


Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип. 1 (10) / ред. О. С. Токовенко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончафа, 2016. – 298 c. – 80 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


14 Філософські системи та погляди

141.319

Р93


Рыбалка, Валентин Васильевич

Теория личности в отечественной философии, психологии и педагогике [Электронный ресурс] / В. В. Рыбалка. – Киев : Б. и., 2015. – 368 c. –

1 елекрон. опт. диск (CD-R) 700MB/80min. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

159.9. Психологія


159.922

А16


Абрамова, Галина Сергеевна

Возрастная психология : учеб. для студ. вузов / Г. С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1999. – 624 c. – Дарунок Хамініч С. Ю. – 12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)159.9(09)

К56


Ковальчук, О. С.

Історія психології (опорний конспект лекцій) [Електронний ресурс] / . С. Ковальчук, М. А. Салюк, Д. В. Анпілогова. – Дніпро : ДНУ

м. О. Гончара, 2017. – 496 c. – 1 опт. диск (CD-R) 700 MB/80 min. –

10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)159.922.8

Р49


Рибалка, Валентин Васильович

Психологія професійного самовизначення для здорових старшокласників : метод. реком. / В. В. Рибалка. – Київ : ІППО АПН Україна, 2004. – 24 c. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.922.8

Р49


Рибалка, Валентин Васильович

Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників : монографія / В. В. Рибалка ; за ред. Г. О. Балла. – Київ : Деміур, 1998. – 160 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.923

Р49


Рибалка, Валентин Васильович

В. Моргун моністична концепція багатовимірного розвитку особистості / В. В. Рибалка. – Київ : Б. в., 2003. – 32 c. – (Психолог "Персоналії" № 20 (68)). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.928(03)

Р49


Рибалка, Валентин Васильович

Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості [Електронний ресурс] : словник / В. В. Рибалка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 424 c. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) 700MB/80 min. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

159.964.2

Ф91


Фромм, Эрих

Бегство от свободы. Человек для себя / Э. Фромм ; пер.с англ.

Д. Н. Дудинский. – Минск : Попурри, 1998. – 672 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


159.922

Ч-44


Чепа, Мирослав-Любомир Андрійович

Етнопсихологічний дискурс глобалізації : монографія / М. А. Чепа ;

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


159.9.018

Э87


Эстес, Крарисса Пинкола

Бегущая с волками : женский архетип в мифах и сказаниях / К. П. Эстес ; пер.с англ. Т. Науменко. – Киев : София, 2003. – 496 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2-175

К53


Книга о Конце Мира / сост. : Р. Светлов, А. Рахманин. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 335 c. – (Александрийская б-ка). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
27 Християнство. Християнське віросповідування. Християнські церкви і деномінації

271.2

Б94


Буцьора, Ярослав

Холодна криниця надії : вибрані праці з еклезіології / Я. Буцьора. – Львів : Святогорець, 2014. – 192 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

271.222

В75


Воронин, Олександер

Історичний шлях УАПЦ (Українська Автокефальна Православна Церква) / О. Воронин ; Укр. Православне Тов-во св. Андрія Первозванного. – Кенсінгтон, США : Воскресіння, 1992. – 136 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

271.2-23

К29


Катехизис / Комиссия Священного Синода русской православной церкви по вопросам христианского единства. – Киев : Издние Украинской Православной церкви, 1991. – 416 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Соціологія. Статистика


316.47

Б88


Бродецька, Юлія Юріївна

Феномен цілісності суспільства : монографія / Ю. Ю. Бродецька ; Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. –

334 c. – Дарунок автора. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


316.77(100)

З-58


Зернецька, Ольга Василівна

Глобальна комунікація : монографія / О. В. Зернецька. – Київ :

Наук. думка, 2017. – 350 c. – (Проект "Наукова книга"). – 544 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


316.3

І-74


Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : монографія / кер. проекту В. Горовий ;

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НАН України, 2016. – 202 c. – 64 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, НМВ. – 1)

316.3

О-75


Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : монографія / кер. проекту В. Попик ; Нац. б-ка

ім. В. І. Вернадського. – Київ : НАН України, 2016. – 220 c. – 68 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, НМВ. – 1)
32. Політика
329 Політичні партії та рухиУкраїни

329(477)

С60


Солдатенко, Валерій Федорович

Деміурги революції : нарис партійної історії України 1917-1920 рр. : монографія / В. Ф. Солдатенко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Наук. думка, 2017. – 748 c. –

До 100-річчя Української революції 1917-1920 років. – 495 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33. Економіка. Економічні науки


33

Д54


Дніпропетровщина у цифрах у 2016 році [Електроннийресурс] :

стат. зб. / відп. за вип. Л. М. Вергун; за ред. І. В. Данилової; Голов. упр. стат. у Дніпропетровській обл. – Дніпро : Голов. упр.стат., 2017. –

1 елетрон. диск CD-R Дарунок співробітників бібліотеки. – 89 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


33(100)

(075.8)


М55

Мешко, Наталія Петрівна

Міжнародний менеджмент : сучасні теорії та практики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Мешко ; Дніпровський нац.ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2017. – 432 c. – 1 електрон.- оптич. диск DVD-R. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)


33(100)(075.8)

М55


Мешко, Наталія Петрівна

Менеджмент міжнародного туристичного бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Мешко ; Дніпровський нац.ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2017. – 261 c. – 1 електрон.- оптич. диск DVD-R. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

330 Економіка в цілому

330.101

К49


Клішова, Олена Валентинівна

Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого у двох томах : монографія. Т. 1. Теорія розвитку економічних систем /

О. В. Клішова, Н. А. Супрун ; за ред. Н. Супрун. – Київ : Наук. думка, 2017. – 350 c. – 561 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

332 Регіональна економіка.Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла

332.1

У67


Управління регіональним розвитком : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

авт. : С. М. Серьогін, Т. О. Савостенко, І. Е. Польська та ін.; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр.. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 168 c. – Реком. МОНУ. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція


34

К69


Корупційна злочинність: витоки, сучасний стан, стратегія протидії : монографія / авт. кол. : Т. В. Корнякова, О. Л. Соколенко,

І. Г. Алєксєєнко ; Дніпропетровсий нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 276 c. – До 100-річчя Дніпропетровського нац. ун-ту

ім. О. Гончара (1918-2018). – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

340 Право в цілому. Методи та допоміжні правничі науки

340(075.8)

З-14


Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ /

за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України

ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 584 c. – Затв. МОНУ. – 110 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

343 Кримінальне право України

343.2/.7

У26


Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий /

отв. ред. С. С. Яценко. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : А.С.К., 2003. – 1088 c. – (Экономика, Финансы. Право). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
347 Цивільне право

347.973

І-48


Ільченко, Анатолій Михайлович

Іменем України, та не в ім'я українців : зб. судових рішень, постанов та ухвал із питань функціонування укр. мови / А. М. Ільченко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 616 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

347.78

К20


Капіца, Юрій Михайлович

Авторське право і суміжні права в Європі : монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака ; Центр інтелектуальної власності та передових технологій НАНУ. – Київ : Логос, 2012. – 696 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

347.97/.99

О-64


Організація судових та правоохороннних органів : підручник / за ред.

І. Є. Марочкіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України" ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 448 c. – Затв. МОНУ. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

347.254

П68


Право на житло: цивільно-правові аспекти : монографія /

авт. : М. В. Венецька, І. Ф. Севрюкова, А. Ю. Бабаскин та ін. : наук. ред.

М. В. Венецька ; НАН України. Ін-т держави і права

ім. В. М. Корецького. – Київ : Наук. думка, 2017. – 199 c. – (Проект "Наукова книга"). – 320 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

347.77

С91


Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2014 р.). Вип. 4 / редкол. : Ю. Л. Бощицький, Г. Френсіс, М. Шватнер та ін. – Київ : Ліра-К, 2014. – 312 c. – 62 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
349 Спеціальні галузі права змішаного характеру

349.412

П68


Право власності на землю. Захист права власності / Л. М. Горбунова,

С. В. Богачов, І. Ф. Іванчук, Н. А. Кубар. – Київ : ТОВ Поліграф-Експрес, 2006. – 60 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35. Державне адміністративне управління. Військова справа

355.425

В58


Власюк, Олександр Степанович

Кремлівська агресія проти України : роздуми в контексті війни : монографія / О. С. Власюк, С. В. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 304 c. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

373 Види загальноосвітніх шкіл

373.5

М54


Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу : посібник / авт. : О. І. Лященко, Т. О. Булах,

М. Р. Мруга. – Київ : Педагогічна. думка, 2012. – 160 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

373.5

О-64


Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія / за ред. О. І. Ляшенко. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 160 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів


378

А69


Анотації дипломних робіт випускників ДНУ ім. Олеся Гончара 2017 року : зб. Ч.1 : Матем., Інформатика та інженерія. Ч. 2 :Природ. науки.

Ч. 3 : Гуманіт. науки і право. Ч. 4 : Соціально-екон. науки / Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2017. – 1 електрон.-оптич. диск CD-R. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

378:72

Б79


Большаков, Владимир Иванович

История строительно-архитектурного образования в Екатеринославе - Днепропетровске от технических курсов до строительного института (1910-1934) / В. И. Большаков, А. Г. Быстряков. – Днепропетровск : Приднепровская гос. акад. строительства и архитектуры, 2005. – 144 c. : ил. – 19 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378.4

Б89


Брюховецький, В. С.

Вступне тестування до "Києво-Могилянської академії" 1992-2009 рр. / В. С. Брюховецький, О. В. Кирієнко. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 240 c. : іл. – 76 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія

502.521

А90


Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка : монографія / авт. : С. О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнєв та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 176 c. : іл. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
51. Математика


51

Б91


Бурдюк, Володимир Якович

Математичні нариси 1 - 5 / В. Я. Бурдюк. – Дніпро : Ліра, 2017. –

192 c. – Дарунок автора – 70 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


51-7(082)

П35


Питання прикладної математики і математичного моделювання

зб. наук. пр. Вип. 17 / відп. ред. О. М. Кісельова; Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 280 c. – До 100-річчя Дніпровського нац. ун-та ім. О. Гончара (1918 –2018).- 26 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у листопаді 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у травні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т
Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка