Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи БюлетеняСторінка2/2
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,51 Mb.
1   2

519.6

П44


Подлевський, Богдан Михайлович

Чисельні методи розв'язування багатопараметричних спектральних задач : монографія / Б. М. Подлевський, В. В. Хлобистов. – Київ :

Наук. думка, 2017. – 148 c. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.:

128 назв. – 255 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

517.95

П84


Процах, Наталія Петрівна

Нелінійні ультрапараболічні рівняння та варіаційні нерівності /

Н. П. Процах, Б. Й. Пташник. – Київ : Наук. думка, 2017. – 278 c. – (Проект "Наукова книга"). – 348 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


52.06

Ф50


Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів : монографія /

Ю. Д. Філатов, В. І. Сідорко, О. Ю. Філатов, С. В. Ковальов ;

НАН України. Ін-т нетвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ :

Наук. думка, 2017. – 248 c. – (Проект "Наукова книга"). – 387 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)
53. Фізика


536-12

В29


Венгеров, Игорь Рувимович

Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы : монография /

И. Р. Венгеров. – Киев : Наук. думка, 2017. – 432 c. – (Проект

"Наукова книга"). – Библиогр.: 437 назв. – 490 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3:517.5

Г64


Гомилко, Александр Михайлович

Методы суперпозиции, собственных функций и ортогональных многочленов в граничных задачах теории упругости и акустики : монография / А. М. Гомилко, О. А. Савицкий, А. Н. Трофимчук ;

НАН Украины. – Киев : Наук. думка, 2016. – 436 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


531/534

(060.55)


Д54

Дніпропетровський національний університет. Вісник. № 5, Т. 25,

Вип. 21. Серія: Механіка / відп. ред. О. О. Кочубей ; голова ред. кол.

М. В. Поляков. – Дніпро : Вид-во ДНУ, 2017. – 140 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


539.26

К89


Кукуста, Денис Олександрович

Міжелектронні кореляції, релятивістські й ангармонічні ефекти у сплавах перехідних металів : монографія / Д. О. Кукуста, І. М. Мельник, В. С. Харченко ; Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАНУ. – Київ : Наук. думка, 2015. – 303 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 216 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)539.173

Н46


Нейтронографія магнітних рідинних систем : монографія /

Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв, О. О. Ключников та ін. ; НАН України. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 244 c. : іл. – 77 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

535.52

О-40


Одарич, Володимир Андрійович

Прикладна фотометрична еліпсометрія / В. А. Одарич. – Київ : Універ. вид-во "Пульсари", 2017. – 413 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(063)

П78


Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта : матер. Міжнар. наук.-техн. конф. (Київ, 29 черв.-1 лип. 2017 р.) / організатор : Нац. техн. ун-т України "КПІ" і партнери. – Київ : КПІ, 2017. – 384 c. – Дарунок Лабуткіної Т. В. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1.074

Т33


Тенденции развития сцинтилляционной техники : монография /

под ред. А. В. Гектина. – Харьков : ИСМА, 2013. – 265 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


549(477.75)

Б61


Білоніжка, Петро

Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) : монографія / П. Білоніжка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 166 c. : іл. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник. Т. 25, Вип .1. Серія: Хімія / відп.. ред. С. І. Оковитий. – Дніпро : ДНУ ім. О.Гончара, 2017. – 48 c. – Присв. 100-й річниці заснування. Дніпропетровського нац. ун-ту ім. О. Гончара. – 26 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

548:51

М34


Математичне моделювання та експериментальні дослідження складного теплообміну при рості кристалів : монографія /

авт. : В. І. Дешко, А, Я. Карвацький, Ю. В. Лохманець та ін. ;

НАН України, Ін-т сцинтиляційних матеріалів ; голов. ред.

Б. В. Гриньов. – Харків : ІСМА, 2012. – 248 c. : іл. – (Стан та перспективи розвитку функціональних матеріалів для науки і техніки). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

544.3

Т35


Термодинаміка розплавів : монографія / авт. : Л. А. Булавін,

О. О. Ключников, Ю. О. Плевачук та ін. ; за ред. О. О. Ключникова ; НАН України. Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль, 2014. – 388 c. – 67 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


55. Геологія. Науки про Землю

550.4(477.8)

Б61


Білоніжка, Петро

Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття : монографія / П. Білоніжка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 228 c. : іл. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.7(477)

С40


Сиренко, Елена Ананьевна

Палиностратиграфия континентальных верхнеплиоценовых-нижненеоплейстоценовых отложений южной части Восточно-Европейской платформы : монография / Е. А. Сиренко. – Киев :

Наук. думка, 2017. – 166 c. : ил. + таблица 5.2. – (Проект "Наукова книга"). – 609 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57. Біологічні науки в цілому


57(060.55)

B60


Biosystems Diversity = Різноманіття біосистем. Вип. 25 (3) / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; O. Y. Pakhomov. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – 249 c. : іл. – 26 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБП. – 1)

57(477)(092)

К 89


Сергій Іванович Кузнєцов : бібліографія / уклад. : Л. О. Ісакова,

І. М. Безугла, Н. М. Бойко, Н. В. Чувікіна. – Київ : НБС

ім. М. М. Гришка, 2015. – 74 c. : іл. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


574(063)

Н34


Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матер. II (XIII) Міжнар. наук. конф. мол. учених (Львів, 11-13 жовт. 2017 р.) / голова прогр. комітету М. П. Козловський; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Простір М, 2017. – 104 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
58. Ботаніка

581.55

(477.63)


С87

Структура та розвиток культурфітоценозів Криворіжжя : кол. монографія / авт. кол. : Е. О.Євтушенко, В. І. Шанда, В. М. Савосько та ін.; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : Діонат, 2017. – 168 c. – 35 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
59. Зоологія


597/599

К56


Ковтун, Михайло Фотійович

Порівняльна анатомія хребетних : навч. посіб. Ч. 1 / М. Ф. Ковтун,

О. М. Микитюк, Л. П. Харченко ; НАН України. Харків. держ. пед ун-т ім. Г. С.Сковороди ; Ін-т зоології ім. І. І. Шамальгаузена. – Харків : "ОВС", 2002. – 176 c. : іл. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


597/599

К56


Ковтун, Михайло Фотійович

Порівняльна анатомія хребетних : навч. посіб. для біол. ф-тів. ВНЗ.

Ч. 2 / М. Ф. Ковтун, О. М. Микитюк, Л. П. Харченко ; Ін-т зоології

ім. І. І. Шмальгаузена; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Харків : ОВС, 2003. – 272 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


6. Прикладні науки. Медицина. Технік

61. Медичні науки


61:33(477)

Є78


Єрошкіна, Тетяна Василівна

Основи організації та проведення статистичного дослідження [Електронний ресурс] : метод.реком. / Т. В. Єрошкіна ; Дніпровський нац.ун-т ім.Олеся Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2017. – 103 c. – 1 електрон.-оптич. диск CD-R. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

616.98

Р88


Русев, Иван Т.

Природа одесской чумы : эколог. факторы и механизмы активизации реликтовых природных очагов чумы Северо-Западного Причерноморья / И. Т. Русев. – Одесса : ВМВ, 2012. – 400 c. : табл. и рис. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


629.73

Б40


Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення : монографія / авт. : В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников та ін. ; НАН України. Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 180 c. : іл. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.76

(060.55)


Д54

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник № 4. Т. 25. Серія: Ракетно-космічна техніка. Вип. 20 / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; відп. ред. Ю. Д. Шептун. – Дніпропетровськ : ПП Ліра ЛТД, 2017. – 130 c. : іл. – 26 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.311.1

Ж35


Жаркин, Андрей Фёдорович

Системы электроснабжения с источниками распределённой генерации / А. Ф. Жаркин, С. П. Денисюк, В. А. Попов. – Киев : Наук. думка, 2017. – 232 c. – (Проект "Наукова книга"). – 379 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.039

М54


Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія /

авт. : О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький,

Г. М. Федоренко. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій, 2016. – 136 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


629.78(078.5)

М66


Мітіков, Юрій Олексійович

Основні принципи проектування систем керуючого тиску [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. О. Мітіков, В. Л. Бучарський. – Дніпро, 2017. – 189 c. – 1 електрон.- оптич. диск CD-R. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

620.92

М80


Морозов, Юрий Петрович

Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных горизонтах : монография / Ю. П. Морозов ; НАН Украины. Ин-т возобновляемой энергетики. – Киев : Наук. думка, 2017. – 200 c. : портр. – (Проект "Наукова книга"). – 242 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.311

О-13


Об' єкт "Укриття". 30 років після аварії : монографія /

авт. : В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько, В. М. Щербін;

Ін-т проблем атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2016. – 512 c. –

175 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)621.311

П78


Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / авт. : Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар и др.; под ред. Б. С. Пристера; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций НАНУ. – 2-е изд., доп. – Чернобыль, 2016. – 356 c. –

75 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)620.92(075.8)

С40


Системи енергозабезпечення відновлюваних джерел енергії : технічні та економічні аспекти [Електронний ресурс] : навч. посіб. /

авт. : Л. В. Накашидзе, Ю. О. Мітіков, Т. В. Гільорме, Т. С. Накашидзе. – Дніпро : ДНУ, 2017. – 180 c. – 1електрон.-оптич. диск CD-R. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

629.78(063)

У45


Українська (17) конференція з космічних досліджень : тези доп. конф. Одеса 21-25 серпня 2017 р. / орг. ком. Т. В. Скороход, Д. І. Власов,

Ю. Г. Кривицька. – Київ : ВД Академперіодика НАН України, 2017. – 232 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


630*41(076)

М30


Марченко, Алла Борисівна

Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб. для студ. напрямку підгот. "Лісове і садово-паркове господарство" / А. Б. Марченко ; Білоцерківський нац. аграр. ун-т. – Київ : ТОВ "КНТ", 2015. – 134 c. : іл. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)
66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

66.017

Г56


Гнесин, Георгий Гдалевич

Очерки истории неорганических материалов : монография /

Г. Г. Гнесин ; НАН Украины. Ин-т проблем материаловедения

им. И. Н. Францевича. – Киев : Наук. думка, 2017. – 208 c. : ил., портр. – (Проект "Наукова книга"). – 338 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7.071.1(477)

(084)


З-15

Задорожний, Іван-Валентин Федосійович

Альбом творів художника / І. Ф. Задорожний. – Київ : Софія-А, 2017. – 320 c. : іл. – 200 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7.036(477.54)

П35


Письма к А. Ф. Лунёву / уклад. О. Г. Павлова ; Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. – 320 c. – ("Джерелознавчі зошити". Зошит 7). – 64 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
73. Пластичні мистецтва


73/76

М65


Місто: єдність несхожих : виставка творів образотворчого мистецтва. Живопис, графіка, фотографія / учасники виставки : С. Бурбело,

Я. Власюк, Л. Іванова та ін. – Дніпропетровськ : Б. в., 2013. – 28 c. : іл. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)73.036

С46


Скульптура Новоосколья / сост. А. В. Колесников. – Белгород :

Изд-во Шаповалова, 2007. – 260 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
75. Живопис


75.036

М75


Молоді ХХІ-ОГО! : каталог робіт молодих художників Дніпропетровщини / упоряд. Л. В. Тверська. – Дніпропетровськ : Ліра, 2010. – 40 c. : іл. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75(477)

Ч-20


Чарівні барви Дніпра : каталог Всеукраїнської виставки образотворчого мистецтва / упоряд. Л. В. Тверська. – Дніпропетровськ : Ліра, 2012. –

38 c. : іл. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75(477)

Ч-20


Чарівні барви Дніпра : каталог Всеукраїнської виставки образотворчого мистецтва / упоряд. В. В. Слобода. – Дніпропетровськ : Ліра, 2011. –

48 c. : іл. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75(477)

Ч-20


Чарівні барви Дніпра : каталог Всеукраїнської виставки образотворчого мистецтва / упоряд. В. В. Слобода. – Дніпропетровськ : ПП Ліра ЛТД, 2010. – 52 c. : іл. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси


778.5(477.54)

М65


Миславский, Владимир Наумович

Кинематографическая история Харькова 1896-2010. Имена. Фильмы. События / В. Н. Миславский. – Харьков : С.А.М., 2011. – 436 c. : ил. –

45 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

796.342(075)

Д39


Дєльцов, Олексій Іванович

Методика навчання у настольний теніс : навч. посіб. / О. І. Дєльцов,

В. О. Шуба. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський ун-т ім. А. Нобеля, 2013. – 52 c. : іл. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


792.562

К38


Київський академічний театр оперети. 75 років : каталог-альбом / підбір тексту : О. Когут, О. Тацій, Н. Хілобок; літред. У. Лисак; дизайн О. Мадяр. – Київ, 2009. – 200 c. – 74 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
81 Мовознавство

4У(076.6)

В85


Вступний іспит з мови та літератури : для абітур., слухач. підгот. курсів / уклад. : М. С. Ковальчук, В. Я. Мороз, Г. А. Онищенко,

В. В. Зайцева; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ :

РВВ ДНУ, 2008. – 40 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

811.111 Англійська мова

811.111

Б73


Богацкий, Игорь Святославович

Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова. – 5-е изд., испр. – Киев : ООО ИП Логос-М, 2007. –

352 c. : ил. – (Вас ждет успех!). – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


811.111'373

Д71


Дочу, Аліна Рашитівна

Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) : монографія /

А. Р. Дочу. – Київ : Наук. думка, 2017. – 208 c. – (.Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 338 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


811.111

(075.4)


К18

Кампайо, Рамон

Как выучить английский всего за 7 дней. Эффективная методика для очень занятых и ленивых / Р. Кампайо ; пер.с исп. Е. Гузевой. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 272 c. – 34 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

811.111'25

(075.8)


Н48

Некряч, Тетяна Євгенівна

Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : для студ. перекладацьких ф-тів ВНЗ : навч. посіб. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала ;

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 200 c. – На обкл. назва "Переклад художніх творів. "Через терни до зірок". – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


811.111

С91


Сучасний англо-український українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів / упоряд. Ю. М. Набока. – Київ : Книголюб, 2001. – 544 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

811.111

С97


Сэлинджер, Джероим Дэйвид

Над пропастью во ржи = The Catcher in the Rye / Д. Д. Сэлинджер. – Москва : Юпитер-Интер, 2005. – 232 c. – (Классики в оригинале). –

На англ. яз. На обложке и титуле назв. "The Catcher in the Rye". – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


811.11(075.8)

Э38


Эккерсли, К. Е.

Учебник английского языка = Essential English : в 4-х т. Т. 3 /

К. Е. Эккерсли. – Москва : АО "Буклет", 1993. – 320 c. : ил. – На англ. яз. ; Название на обложке "Essential English". – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

811.112 Німецька мова

811.112

Р25


Рауш-Дияс, Гільде

Німецька мова за 4 тижні. Інтенсивний курс німецької мови з компакт-диском : [посібник] / Г. Рауш-Дияс, П. Вольскі, М. Смолий. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 320 c. + CDR. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
811.124 Латинська мова

811.124

Ш37


Шевченко, Євгенія Михайлівна

Латинська мова і основи медичної термінології : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. 1-3 рівнів акред. / Є. М. Шевченко. – 9-те вид., випр. – Київ : ВСВ "Медицина", 2015. – 240 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
811.161.1 Росйська мова

821.161

Г58


Микола Гоголь і Полтава : туристичний путівник / авт.-упоряд.

Є. Стороха. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2008. – 24 c. : іл. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

811.161

С48


Словосочетания русского языка = Slovne spojenia ruskeho jazyka :

учеб. словарь для говорящих на словацком языке / авт. Б. В. Братусь,

И. Б. Братусь, Е. А. Данциг и др. – Москва : Рус. яз. : Слов. пед. изд-во, 1987. – 376 c. – Название на обложке "Slovne spojenia ruskeho jazyka". – 17 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

811.161.2 Українська мова

811.161.2'0

А43


Акти Полтавського полкового суду 1668-1740 рр. : зб. актових док..

Кн. 1 / підгот. до вид. І. П. Чепіга, У. М. Штанденко. – Київ :

Наук. думка, 2017. – 518 c. – (Пам'ятки української мови. Серія актових документів і грамот). – 914 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


821.161.2

В53


Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. вип. 11 / Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 134 c. – Пам'яті Віктора Чабаненка присв.. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

811.161

П53


Полюга, Левко Михайлович

Повний словник антонімів української мови / Л. М. Полюга. –

4-те вид. – Київ : Довіра, 2008. – 510 c. – (Словники України). –

Книга-"переверт", В спілній. оправі. з кн. Калашник В.С., Колоїз Ж. В. Словник фразеологічних. антонімів укр. мови. –80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

811.161.2

П58


Попович, Анжеліка Станіславівна

Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. С. Попович, Л. М. Марчук ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : КНТ, 2015. – 299 c. – Реком. МОНУ. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

811.161.2

С43


Скляренко, Віталій Григорович

Історія українського наголосу. Дієслово : монографія /

В. Г. Скляренко ; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 2017. – 702 c. – (Проект "Наукова книга"). – 942 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


811.161

С48


Словосочетания русского языка = Slovne spojenia ruskeho jazyka :

учеб. словарь для говорящих на словацком языке / авт. Б. В. Братусь,

И. Б. Братусь, Е. А. Данциг и др. – Москва : Рус. яз. : Слов. пед. изд-во, 1987. – 376 c. – Название на обложке "Slovne spojenia ruskeho jazyka". – 17 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


811.161

С79


Степаненко, Микола Іванович

Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон : монографія / М. І. Степаненко. – Харків : Видавець. Іванченко І. С., 2017. – 616 c. – Дарунок автора – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

811.161

Ч-12


Чабаненко, Віктор Антонович

Великий Луг Запорозький. Історико-топонімічний словник /

В. А. Чабаненко ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 1999. –

331 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
811.163.41 Сербська мова

811.163.41

(075.8)


С79

Стеблина, Леся Миколаївна

Історія сербської літературної мови довуківського періоду : навч. посіб. / Л. М. Стеблина ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 145 c. – (Б-ка інституту філології). – Сербською мовою. – 13 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
82 Література
821.11 Англійська література

84(4Вел)

С51


Смоллет, Тобайас

Приключения Перигрина Пикля : роман / Т. Смоллет ; предисл.

А. А. Елистратовой; коммент. Е. Ланна ; пер.с англ. А. В. Кривцовой и

Е. Ланна. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 719 c. – 13 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)
821.161.1 Російська література

821.161.1

(477)'06


К17

Калиниченко, Владимир Григорьевич

Держится планета на поэтах : стихотворения, поэмы /

В. Г. Калиниченко. – Донецк : Донбасс, 2013. – 132 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


821.161.1

(477)'06


К17

Калиниченко, Владимир Григорьевич

Из душевных глубин : стихотворения / В. Г. Калиниченко. – Донецк : Донбасс, 2008. – 116 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

821.161.1

(477)'06


К17

Калиниченко, Владимир Григорьевич

Жизни маленькая повесть : стихотворения, Быль времён Великой Отечественной / В. Г. Калиниченко. – Донецк : Донбасс, 2011. – 200 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)821.161.1

(477)'06


К17

Калиниченко, Владимир Григорьевич

Избранное : стихотворения и поэмы, маленькие эссе, исторические новеллы, повесть-гипотеза / В. Г. Калиниченко. – Киев : Этнос, 2008. – 400 c. : ил. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)
821.162.2 Українська література

821.2(477.63)

Б59


Бідняк, Григорій Прокопович

Батькова криниця : пісні / Г. П. Бідняк, І. А. Тищенко. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 1999. – 64 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)

Д64


Доленник, Инна Александровна

Знаки внимания : стихотворения / И. А. Доленник ; худож.

В. В. Михайлова. – Кривой Рог : ПП Видавничий дім, 2010

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

К93


Куришко, Ольга

Справжнє : [оповідання] / О. Куришко ; використана репродук. картини худож. Г. Холода. – Полтава : Б. в., 2008. – 31 c. – Дарунок Бухно Г. Н. – 5 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр)6

М15


Макаров, Юрій

Геній місця : пригодницька повість / Ю. Макаров ; худож. обклад.

О. Канарський. – Київ : Факт, 2010. – 256 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Т48


Ткачівська, Марія

Переповнений експрес : поезії / М. Ткачівська ; худож. В. Федоряк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 104 c. – Дарунок Бухно Г. Н. –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


821.161.2

Ч-49


Черниш, Наталія Іванівна

Академік Микола Бажан : редактор, видавець, енциклопедист /

Н. І. Черниш. – Київ : Вид-во "Українська енцикл." ім. М. П. Бажана, 2012. – 320 c. : портр. – 82 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

821 ...Література інших країн

84(4Фра)

Б92


Буссенар, Луи

Собрание романов : пер.с фр. Т. 1. Ледяной ад. Без гроша в кармане : романы / Л. Буссенар ; вступ. ст. Т. Балашовой; худож. А. Махов. – Москва : Ладомир, 1991. – 288 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

Б92


Буссенар, Луи

Собрание романов. Т. 2. Приключения в стране львов. Приключ. в стране тигров. Приключ. в стране бизонов. От Орлеана до Танжера /

Л. Буссенар ; прим. И. Я. Лосиевский; худож. А. Махов ; пер.с фр.

В. А. Брюгген. – Москва : Ладомир, 1991. – 320 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

821.512.162.

03(082)


Д13

Давай говорить о любви : азербайджанская поэзия. – Днепропетровск : ДОМОО Азербайджано-Украинский молодёжный союз, 2015. – 100 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Бра)

К76


Коэльо, Пауло

Подобно реке... / П. Коэльо ; пер.с португ. А. М. Родина. – Харьков: Белгород : Книжный клуб, 2007. – 271 c. : ил., портр. –

Дар Забияки Т. Н. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9. Географія. Біографії. Історія

908. Краєзнавство


908(477.63)

(09)


Н50

Немеркнущий свет памяти : документ. изд. / авт. С. В. Черненко. – Дніпропетровськ : ІМА - пресс, 2008. – 440 c. : ил. – Дар ветеранов Новомосковского трубного завода Днепропетровской обл. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477.53)

О-24


Обревко, Людмила

Відомі жінки Кременчука / Л. Обревко, Ю. Жовтецька. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2014. – 112 c. : іл. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
930 Історична наука. Історіографія

930.1(477.54)

В61


Вовк, Ольга Ігорівна

Постать Василя Каразіна в історіографії : монографія / О. І. Вовк. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 328 c. – 88 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

930.85(477)

(072)


М54

Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія української культури" : для студ.-філол. денного та заоч. від. ун-ту / упоряд.

О. В. Гонюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – 28 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)
94 Загальна історія

94(477) Історія України

94(477.81)

Б48


Бердз, Джеффі

Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. /

Д. Бердз ; пер.з англ. Д. Аладька. – Рівне : Волинські обереги, 2017. –

168 c. : іл. – За підтримки YIVO (Ін-т єврейських досліджень, Нью-Йорк, США). – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

В57


"Владимир Святой и Крещение Руси" : междунар. науч. конф., Киев, 26-27 июля 2013 г. / под ред. П. П. Толочко ; Представительсто Россотрудничества в Украине ; Благотворительный Фонд "Духовная Украина". – Киев : АДЕФ-Украина, 2014. – 256 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477.81)

Г65


Гон, Максим

Місто пам'яті - місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного : монографія / М. Гон, П. Долганов, Н. Івчик. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 232 c. : іл. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

(075.8)


І-90

Історія України : навч. посіб. для студ негуманіт. спец. ВНЗ / фахова ред. кол. : М. В. Дєдков(голова), Ю. В. Іващенко, Г. Л. Кладова. – Запоріжжя : Дике поле, 2002. – 416 c. – Дарунок М. В. Дєдкова. – 37 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477.63)

К70


Коршун, Пётр Павлович

Опалённые крылья - 2. Бытие днепродзержинцев / П. П. Коршун. – Днепропетровск : Пороги, 2009. – 590 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л58


Лиман, Ігор Ігорович

Британський консул і промисловець Джон Грієвз / І. І. Лиман,

В. М. Константінова, Є. С. Данченко ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2017. – 200 c. – (Іст. інозем. консульств на Півдні України. Вип. 1.). – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477.63)

М65


Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : зб. ст.

у 5-ти т. Т. 3. Більшовицький терор проти селянства Придніпров'я

(1920-1930 рр.) / уклад. Н. Р. Романець. – Дніпропетровськ : Монолит, 2015. – 228 c. – (Реабілітовані історією). – Дарунок від Кочергіна І. О. – 50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477.75)"17"

П24


Пейссонель, Шарль де

Записка о Малой Татарии / Ш. д. Пейссонель. – Днепропетровск : Герда, 2009. – 80 c. : ил. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477.63)

С77


Старостін, Валентин

Дніпро: символ міста. Будинок Хрінникова / В. Старостін. – Дніпро : Герда, 2017. – 136 c. : іл. – (Пам'ять міста). – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(477)(092)

У45


Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр.

Вип. 13 / голов. ред. В. І. Попик ; НАН України, Ін-т біограф. дослідж. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. – 336 c. – 63 грн.

52 к. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, НМВ. – 1)
Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень

у січні-лютому 2018 р. 153 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у листопаді 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у травні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т
Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка