Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/2
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,68 Mb.
  1   2


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у листопаді 2014 року
М. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ

002(73)

В50


Винтерих, Джон

Приключения знаменитых книг / Д. Винтерих ; предисл., послеслов., прим. Д. Урнова ; пер.с англ. сокр. Е. Сквайрс. – 3-е изд., доп. – М. : Книга, 1985. – 255 c. : ил. – (Судьбы книг). – Автограф. –8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

В76


Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна

Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Академперіодика, 2014. – 362 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Г61


Головата, Лариса

Українське видавництво у Кракові-Львові 1939-1945 : бібліограф. довід. Т. 1. Книжки й аркушеві видання / Л. Головата. – К. : Критика, 2010. – 328 c. : ілюстр. – (Відкритий архів. Бібліограф. студії). – 104 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075)

Ж17


Жадько, В. О.

Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. /

В. О. Жадько. – К. : Знання, 2012. – 271 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

О-13


Об'єкти культурної спадщини Запорізької області : каталог-довідник / упоряд.: О. В. Дровосєкова, Л. Ю. Калмукіді, Л. Є. Савостіна. – К. : Фенікс, 2012. – 478 c. : ілюстр. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

П12


Падейский, Владимир Всеволодович

Проектирование телепрограмм : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. В. Падейский. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 238 c. – (Медиа-образование). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

П81


Пронина, Елена Евгеньевна

Психология журналистского творчества / Е. Е. Пронина. – 2-е изд. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 320 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

С24


Свитич, Луиза Григорьевна

Введение в специальность. Профессия: журналист : учеб. пособ. для студ. вузов / Л. Г. Свитич. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 255 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера


004.7(076)

Л12


Лабораторний практикум із дисципліни "Комп'ютерні мережі" : для студ. ф-ту прикл. мат. ДНУ / уклад. Н. М. Єрещенко, Л. В. Мащенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. –

48 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, КПМ. – 2, УБП. – 15)
008. Цивілізація. Культура. Прогрес


008(075.8)

К90


Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. № 2’2010 / голова редкол.

Ю. П. Богуцький. – К. : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2010. – 192 c. – 34 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

008(075.8)

К90


Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. № 3' 2011 / голова редкол. Ю. П. Богуцький. – К. : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2011. – 192 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

008(075.8)

К90


Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. № 5' 2012 / голова редкол. Ю. П. Богуцький. – К. : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2012. – 192 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1. Філософія. Психологія


1

Б29


Бауман, Зигмунт

Плинні часи. Життя в добу непевности / З. Бауман. – К. : Критика, 2013. – 176 c. – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Б79


Болотова, Алла Константиновна

Социальные коммуникации : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психологии / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков,

Л. А. Петровская. – М. : Гардарики, 2008. – 280 c. – (disciplinae). –

28 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г85


Гритчин, Николай Васильевич

Занимательная философия / Н .Гритчин. О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных систем / К. Гёдель. – Луганск : СПД Резников В. С., 2014. – 275 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К59


Козловски, Пётр

Культура постмодерна / П. Козловски ; пер.с нем. Л. В. Фёдоровой и др. – М. : Республика, 1997. – 238 c. – (Философия на пороге нового тысячелетия). – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Л84


Лукашевич, Микола Павлович

Соціологія сім'ї : підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2013. – 223 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Затв. МОНУ. –

50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1(075.8)

С69


Соціологія. Модульний курс : навч. посіб. для студ. ВНЗ / під ред.

Н. М. Семке. – Х. : ПП "Торсінг плюс", 2009. – 352 c. – (Переходимо до Болонської системи). – Реком. МОНУ. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56


Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журн. Вип. 8 / відп. ред. О. С. Токовенко; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 287 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
159.9. Психологія


15

А35


Азбука секса: от Древнего Востока до наших дней : метод. реком. – Москва-Львов : Диалог, 1991. – 144 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б20


Балл, Георгий Алексеевич

Психология в рациогуманистической перспективе : избр. работы /

Г. А. Балл. – К. : Основа, 2006. – 408 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Д40


Джексон, Адам

Десять секретов Богатства : современная притча о мудрости и богатстве, которая изменит вашу жизнь / А. Джексон ; пер.с англ.

Н. Шпет. – М. : Изд. дом София, 2006. – 160 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

К56


Ковпак, Дмитрий Викторович

111 баек для психотерапевтов / Д. В. Ковпак. – СПб. : Питер, 2009. – 176 c. – (Практическая психология). – 21 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К65


Конфліктологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. С. Прибудько,

Р. В. Михайленко, Дубчак Л. М. та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. –

К. : КНТ, 2011. – 136 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)


15

К65


Конфліктологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. С. Прибудько,

Р. В. Михайленко, Дубчак Л. М. та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. –

К. : КНТ, 2010. – 136 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


15(075.8)

О-75


Основы теории коммуникации : учеб. для студ. вузов / под ред.

М. А. Василика. – М. : Гардарики, 2005. – 615 c. : ил. – (disciplinae). –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Э65


Энел, Чарльз

Система "Мастер - ключ" : как получить от жизни всё, что вы хотите / Ч. Энел ; пер.с англ. Д. Костиной. – М. : София, 2009. – 256 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)2. Релігія. Теологія


2

И43


Иларион

Православное богословие на рубеже эпох / Иларион. – 2-е изд., доп. – Д. : Дух і літера, 2002. – 536 c. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

С79


Стешенко, Володимир

Ясновидець (Ясновидець Дід Петро). Книга № 1. Для тих, хто прагне Жити щасливо! / В. Стешенко. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 512 c. : ілюстр. – 42 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Т78


Труди Київської Духовної Академії. Вип. № 20 / відп. ред.

В. Савельєв. – К. : Вид. від. Української Православної Церкви, 2014. – 378 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

31

Б24


Барвінський, Володимир

Досліди з поля статистики / В. Барвінський ; АН України. Ін-т укр. археографії. – К., 1993. – 51 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
32. Політика

32(075.8)

Б35


Бебик, Валерій Михайлович

Політологія. Наука і навчальна дисципліна : підруч. для студ. ВНЗ /

В. М. Бебик. – К. : Каравела, 2012. – 496 c. – (Українська книга). –

Затв. МОНУКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Д36


Дергачев, Владимир Александрович

Геополитический словарь-справочник / В. А. Дергачев. – К. : КНТ, 2009. – 592 c. – 59 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Л72


Лозинський, Аскольд

На різні теми / А. Лозинський. – Житомир : ПП "Рута", 2013. – 378 c. : ілюстр. – 42 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

М85


Мотиль, Олександр

Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження : монографія /

О. Мотиль. – К. : Критика, 2009. – 200 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. Вип. № 2 (31), 2014 / відп. за вип. Н. І. Палій; Нац. ін-т стратег. досліджень. – К. : НІСД, 2014. – 202 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Ш95


Борис Шульженко. Особистість і час : документи, спогади, матеріали / за заг. ред. Ю. І. Шаповала. – К. : Вид. дім АДЕФ-Україна, 2006. – 440 c. : ілюстр. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33. Економіка. Економічні науки


336

А64


Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України : звіт / кер. проекту Е. М. Лібанова ; Укр. центр соц. реформ. – К. : Фонд Народонаселення ООН, 2012. – 208 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Б20


Балакін, Роберт Леонідович

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство : навч. посіб. для студ. вищ. с/г навч. закл. з екон. спец. / Р. Л. Балакін ; за ред. П. І. Гайдуцького, Є. А. Бузовського. – К. : УСГА, 1992. – 45 c. – (Б-чка навч. посіб. для підгот. і підвищ. кваліф. с/г кадрів). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Б90


Бугулов, В. М.

Національний банк та його операції : конспект лекцій / В. М. Бугулов, Т. В. Бугулова. – К. : МАУП, 1997. – 44 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Д42


Джусов, Олексій Анатолійович

Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління : монографія / О. А. Джусов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 324 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33И

Д42


Джусов, Олексій Анатолійович

Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект : монографія / О. А. Джусов, Н. П. Мешко. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 278 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 10/2. Т. 20. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Спецвипуск 4 (2) / ред. І. Л. Сазонець. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 120 c. – Англ. мовою. – 30 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 10/3. Серія: Менеджмент інновацій. Т. 20. Вип. 1 / відп. ред.

Н. П. Мешко. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2012. – 96 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Е45


Економіко-математичне моделювання соціално-економічних систем : зб. наук. пр. Вип. 19 / відп. ред. Л. А. Пономаренко. – К. : МННЦІТіС, 2014. – 392 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

І-74


Інфографіка : за результатами "Аналітичного дослідження участі жінок у складі робочої сили України" / ГО Український центр соціальних реформ. – К. : Фонд Народонаселення ООН, 2012. – 15 c. : табл. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33(075.8)

К84


Крупський, Олександр Петрович

Промисловий менеджмент : конспект лекцій / О. П. Крупський,

А. І. Білій. – Д. : Акцент ПП, 2014. – 208 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


33

Л17


Лазня, Ігор Вікторович

Власність: необхідність реформування відносин : монографія /

І. В. Лазня. – К. : Урожай, 1994. – 112 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

М48


Мельник, Л. Е.

Система отношений собственности и хозяйствования в аграрном секторе экономики : монография / Л. Е. Мельник, Н. Х. Корецкий,

А. Н. Карпенко. – Д. : Січ, 2000. – 392 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

М50


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред.

І. Л. Сазонця. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 452 c. – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

М54


Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни "Податковий менеджмент" : для студ. денної та заочної форми навч. / уклад.: Ж. М. Чабаненко, Ю. М. Голей. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2013. – 80 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М54


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Податкова система" : для студ. напряму 6.030601 "Менеджмент" денної і заочної форми навч. / уклад. Ж. М. Чабаненко, Ю. М. Голей. – Д. : Вид. Біла К. О., 2013. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33И

С83


Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти : монографія / под ред.

Н. П. Мешко. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 472 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція

34(075.8)

А25


Аграрне право : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. В. П. Жушмана та

А. М. Статівки; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 296 c. – Затв. МОНУ. – 43 грн.Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

34

А43


Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб. наук. пр. Вип. 5 / відп. ред. О. Л. Соколенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, юрид. ф-т. – Д. : Ліра, 2014. – 144 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34

Б73


Богатир, Володимир Вікторович

Організація та діяльність комерційних судів Таврійської губернії (1819-1898 роки) : монографія / В. В. Богатир ; за ред. О. В. Зайчука;

Ін-т законодавства ВР України. – К. : СПД Чалчинська Н. В., 2014 . – 164 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Б86


Бочарова, Н. В.

Право Європейського Союзу : навч. посіб. Ч. 1 / Н. В. Бочарова. – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 232 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075)

Б86


Бочарова, Наталія Василівна

Довідник з права Світової організації торгівлі : навч. посіб. /

Н. В. Бочарова ; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2014. – 216 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 1 лютого-

2 березня 2011 року : стенограф. звіт. Т. 27 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 752 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 15 червня –

8 липня 2011 року : стенограф. звіт. Т. 31 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 816 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 17 травня - 14 червня 2011 року : стенограф. звіт. Т. 30 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 784 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 3 березня –

6 квітня 2011 року : стенограф. звіт. Т. 28 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламентське вид-во, 2013. – 736 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 7 квітня –

13 травня 2011 року : стенограф. звіт. Т. 29 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 784 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Дев'ята сесія. 5 жовтня –

2 листопада 2011 року : стенограф. звіт. Т. 33 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2014. – 730 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Дев'ята сесія. 6 вересня –

4 жовтня 2011 року : стенограф. звіт. Т. 32 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2014. – 748 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 13 квітня –

18 травня 2010 року : стенограф. звіт. Т. 19 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 776 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В36


Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 17 червня –

6 липня 2010 року : стенограф. звіт. Т. 21 / голова ред. кол.

В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2012. – 760 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка