Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 рСкачати 158,54 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір158,54 Kb.

Бюлетень нових надходжень

вересень-грудень 2016 р.

ЗМІСТ


330 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 2

336 ФІНАНСИ 2

338 ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 2

4 МОВОЗНАВСТВО 3

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 3

61 МЕДИЧНІ НАУКИ 3

62 МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 4

620.1 ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ. ЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ 4

621 МАШИНОБУДУВАННЯ 4

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 6

621.7 ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ 7

621.9 ОБРОБКА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗНЯТТЯ СТРУЖКИ 8

658 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 8

Ч КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА 8

Ю ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 9

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА 9


330 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
330

А95


Ахунзянов О. В. Розвиток малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00..04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с. Кільк. прим.: 2 (чит. зал навчальної літ. – 2)
330

(228)Ахунзянов О. В. Розвиток малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України : дис. ... канд. економ.. наук 08.00.03– економіка та управління національним господарством / наук. керівник Шкрабак І. В.. ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 199 c. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)336 ФІНАНСИ
336

К59


Козлова В. О. Інституційна модель депозитарної системи України в умовах розвитку фондового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с. Кільк. прим.: 2 (чит. зал навчальної літ. – 2)
336

(222)Козлова В. О. Інституційна модель депозитарної системи України в умовах розвитку фондового ринку : дис. ... канд. економ.. наук . 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / наук. керівник Яценко Н. М.; Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського. – Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2016. – 233 c. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)338 ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
338

Б91


Бурлуцька С. В. Формування стратегії забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки : автореф. дис. ... док-ра екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 40 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)
338

(229)Бурлуцька С. В. Формування стратегії забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки : дис. ... док-ра. економ.. наук : 08.00.03– економіка та управління національним підприємством / наук. консультант Рекова Н. Ю.; Донбас. держ. педагогічний ун-т. – Слов'янськ : ДДПУ, 2016. – 484 c. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)338

Б91


Бурлуцька С. В. Стратегія забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки : теорія та практика : монографія / Донбас. держ. педагогічний ун-т. – Дніпро : "Середняк Т. К.", 2016. – 320 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
338

С14


Саєнко О. М. Стратегія економічного розвитку фармацевтичної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с. Кільк. прим.: 2 (чит.зал навчальної літ. – 2)
338

(223)Саєнко О. М. Стратегія економічного розвитку фармацевтичної галузі : дис. ... канд. економ. наук 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / наук. керівник Каїра. З. С...; Донбас. держ. машиноб. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 211 c. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)4 МОВОЗНАВСТВО
42

А64


Англо-русский русско-английский современный словарь. 50 000 слов / сост. Т. А. Сиротенко. – Донецк : БАО, 2014. – 992 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
42

Н76


Новый англо-русский русско-английский словарь. 45000 слов. – К. : А.С.К., 2001. – 736 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
У59


Універсальний словник-енциклопедія. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Новий друк, 2003. – 1414 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
52

Ш37


Шевченко В. В. Луна и ее наблюдение. – М. : Наука, 1983. – 191 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)61 МЕДИЧНІ НАУКИ
61

И20


Иванов-Муромский К. А. Нейро-электроника, мозг, организм. – К. : Наук. думка, 1983. – 174 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)62 МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ
62

И73


International conference "Research and Development in Mechanical Industrry."– RaDMI 2014, Topola, Serbia, 18-21 September. – Topola ,Serbia : Sa TCIP, 2014. – 322 s / Кільк. прим.: 2 (Абонемент науковий – 2)
62

И73


International conference "Research and Development in Mechanical Industrry."– RaDMI 2016, PROCEEDINGS 15-18 September. – Belgrade. Serbia : Sa TCIP, 2016. – 92 s / Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
62

Н17


Надійність і довговічність машин і споруд : міжнародний науково-технічний зб. Вип. 25 / Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. – К. : Ін-т проблем міцності, 2005. – 170 с. Кільк. прим.: 2 (Абонемент науковий – 2)
62

П96


П'ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові 16-18 травня 2001 р. : тези доповідей. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2001. – 151 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)620.1 ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ. ЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ
620.1

П66


Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування : праці конференції 21 - 24 вересня 2009 р. / відп. ред. В. Т. Трощенко ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТДТУ, 2009. – 368 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
620.1

Т67


Трибофатика : праці симпозіуму 25-27 вересня 2002 р. Тернопіль (Україна). Т. 1 / відповід. ред. В. Т. Трощенко ; Тернопільський держ. технічн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТДНУ, 2002. – 530 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)621 МАШИНОБУДУВАННЯ
621

В38


Вестник национального технического университета "ХПИ". Темат. вып. "Технологии в машиностроении" : сб. науч. тр. Вып. 1. – Х. : НТУ"ХПИ", 2009. – 112 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

В38


Вестник национального технического университета "ХПИ". Темат. вып. "Технологии в машиностроении" : сб. науч. тр. Вып. 2. – Х. : НТУ"ХПИ", 2009. – 124 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

В38


Вестник национального технического университета "ХПИ". Темат. вып. "Машиноведение и САПР" : сб. науч. тр. Вып. 22. – Х. : НТУ"ХПИ", 2011. – 153 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

В38


Вестник национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Машиностроение. Вып. 52. – К. : НТУУ"КПИ", 2008. – 405 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

В38


Вестник национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Машиностроение. Вып. 44. – К. : НТУУ"КПИ", 2003. – 249 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

В53


Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. № 2 (33) / Донбас. держ. машинобуд. акад. ; відп. ред. І. С. Алієв ., наук. ред. Г. П. Кліменко, С. Я. Єлецьких. - Краматорськ : ДДМА, 2014. - 278 с.

Кільк. прим.: 7 (Абонемент науковий - 6, чит.зал навчальної літ. - 1)


621

В53


Вісник СевНТУ : зб. наук.праць. Вип. 150. Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2014. – 204 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П42


Повышение экономической эффективности проектов машиностроительных предприятий / Е. М. Карлик, Ю. М. Рудштейн, Р. Е. Зельцер, Е. С. Ямпольский ; под общ. ред. Е. М. Карлика. – М. : Машиностроение, 1988. – 264 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнародний зб. наукових праць. Вип. 36 / Дон. нац. технічн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2008. – 272 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнародний зб. наукових праць. Вип. 40 / Дон. нац. технічн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 228 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии машиностроения и современность : сб. тр. междунар. научно-технической конференции 9-12 сентября 1997 г., г. Севастополь. – Донецк : ДонГТУ, 1997. – 358 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 8. – Донецк : ДонГТУ, 1999. – 301 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 12. – Донецк : ДонГТУ, 2000. – 273 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 15. – Донецк : ДонГТУ, 2001. – 297 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 17. – Донецк : ДонГТУ, 2001. – 273 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 20. – Донецк : ДонГТУ, 2002. – 269 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 21. – Донецк : ДонГТУ, 2002. – 308 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 22. – Донецк : ДонГТУ, 2002. – 298 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 23. – Донецк : ДонГТУ, 2002. – 245 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 24. – Донецк : ДонНТУ, 2003. – 182 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. Вып. 28. – Донецк : ДонНТУ, 2004. – 290 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнародний зб. наукових праць. Вип. 34. – Донецьк : ДонНТУ, 2007. – 312 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621

П78


Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнародний зб. наукових праць. Вип. 39. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 228 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
621.317

Б87


Бриндли К. Измерительные преобразователи : справочное пособие / пер. с англ. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 144 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621.39

Т15


"ТАК" : телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології : зб. доповідей Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених ( Красноармійськ, 16 – 17 листопада 2015 р. ) / Дон. нац. технічн. ун-т. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 265 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)621.7 ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
621.7

О-23


Обработка материалов давлением : сб. науч. трудов. № 1 (42) / Донбас. гос. машиностр. акад ; отв. ред. И. С. Алиев ., науч. ред. О. Е. Марков. - Краматорск : ДГМА, 2016. - 318 с.

Кільк. прим.: 6 (Абонемент науковий - 5, чит.зал навчальної літ. - 1)


621.73

Ж40


Жбанков Я. Г. Розвиток наукових основ процесів гарячого пластичного деформування і удосконалення технологій кування крупних поковок : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением / Донбас. гос. машиностр. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 39 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)
621.73

(221)Жбанков Я. Г. Развитие научных основ процессов горячего пластического деформирования и совершенствование технологий ковки крупных поковок : дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением / науч. консультант. Алиев И. С.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск : ДГМА, 2016. – 595 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)
621.73

З–67


Злигорєв В. М. Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання способу осадження профільованих заготовок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 24 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)
621.73

(225)Злыгорев В. Н. Совершенствование технологических процессов ковки крупных поковок на основе использования способа осадки профилированных заготовок : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением / науч. руков. Марков О. Е.; Донбас. гос. машиностр. акад. – Краматорск : ДГМА, 2016. – 201 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)
621.73

М26


Маркова М. О. Удосконалення технологічних процесів виготовлення пустотілих поковок на основі способу кування без оправки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 23 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)
621.73

(226)Маркова М. А. Совершенствование технологических процессов изготовления пустотелых поковок на основе способа ковки без оправки : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением / научн. рук. Алиев И. С. ; Донбас. гос. машиностр. акад. – Краматорск : ДГМА, 2016. – 178 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)
621.74

Л64


Литейные свойства металлов и сплавов для прецизионного литья : учебник для вузов / В. А. Богуслаев, С. И. Репях, В. Г. Могилатенко, З. А. Ивченко ; под ред. С. И. Репяха, В. Г. Могилатенко. – Запорожье : АО "МОТОР СИЧ", 2016. – 398 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
621.762

Г82


Грибков Е. П. Розвиток наукових основ удосконалення обладнання та технологій деформування довгомірних металопорошкових виробів в оболонці : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 36 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)621.762

(224)Грибков Э. П. Развитие научных основ и совершенствование оборудования и технологий деформирования длинномерных металлопорошковых изделий в оболочке : дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением / науч. консультант. Сатонин А. В..; Донбас. гос. машиностр. акад. – Краматорск : ДГМА, 2016. – 383 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)621.9 ОБРОБКА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗНЯТТЯ СТРУЖКИ
621.96

С29


Селезньов М. Є. Удосконалення технології та обладнання процесів різання товстолистового металопрокату на ножицях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)
621.96

(227)Селезнев М. Е. Совершенствование технологии и оборудования процессов резки толстолистового металлопроката на ножницах : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением / научн. рук. Боровик П. В. ; Донбас. гос. машиностр. акад. – Краматорск : ДГМА, 2016. – 206 с. Кільк. прим.: 1 (чит.зал навчальної літ. – 1)658 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
658

Г13


Гаджинский А. М. Основы логистики : учебное пособие. – М. : Маркетинг, 1995. – 123 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)
658

Т45


Титов В. И. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник. – М. : ИТК "Дашков и К", 2005. – 350 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)Ч КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
Ч21

Н34


Наука – производству : сб. статей. – К. : НПО "Доникс", 2003. – 470 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)Ю ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ
Ю7

К90


Культура семейных отношений : сборник статей. – М. : Знание, 1980. – 112 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий – 1)ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
8

К72


Ліна Костенко : біографія, вибрані поезії "Маруся Чурай". Інтерпретація творів : навч. посібник-хрестоматія. – Кіровоград : Степова Еллада, 1999. – 319с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
И

Б30


Бах Р. Единственная. – М. : София, 2004. – 255 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
И

Б92


Буссенар Л. Капитан Сорви-голова. Гамбусино / Л. Буссенар, Г. Эмар ; пер. с фр. – Х. : Основа, 1993. – 350 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
И

Г18


Гамильтон Д. Несущие грозу. Разрушители : романы. – Ростов н/Д : Проф-Пресс, 1995. – 474 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
И

З–80


Золотая подкова. Зарубежный детектив : 48 часов; Гибель гражданина; Золотая подкова; Десятый ключ : романы, повести / А. Маклин, Д. Гамильтон, Д. Хэммет, Д. Хэммет. – Х. : Основа, 1993. – 350 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
И

Ч–36


Чейз Дж. Х. Выгодная сделка : детективный роман / пер. с англ. – М. : Интерпринт, 1991. – 175 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
Р2

Д67


Донцова Д. Али-Баба и сорок разбойников. Яблоко Монте-Кристо : романы. – М. : ЭКСМО, 2013. – 606 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
Р2

К61


Колычев В. Форвард. Игра на грани фола : роман. – М. : Эксмо, 2003. – 412 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
Р2

П54


Полякова Т. Леди Феникс : роман. – М. : Эксмо, 2007. – 320 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
Р2

П54


Полякова Т. Отпетые плутовки : повесть. – М. : Эксмо, 2004. – 317 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)
Р2

У80


Устинова Т. В. Олигарх с Большой Медведицы : роман. – М. : ЭКСМО, 2006. – 352 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній – 1)


Каталог: docs -> biblio
docs -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
docs -> Район в цілому
docs -> О. О. Лобач музично-дидактичні ігри в школі полтава 2004
docs -> Чернігівська обласна державна адміністрація
docs -> Регламент роботи Конгресу 17 жовтня 2013 року 00 45
biblio -> Донбаська державна машинобудівна академія науково-технічна бібліотека «До тебе, Україно,… струна моя перша озветься»
biblio -> Бібліографічний покажчик


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р iconБюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Образ пространства [Текст]: карта и информация / Александр Михайлович Берлянт; рец. А. И. Преображенский. Москва : Мысль, 1986. 240...
Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...
Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р iconСистематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 9
Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р iconБюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки

Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р icon-
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...
Бюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка