Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі наукиСторінка1/5
Дата конвертації02.09.2017
Розмір0,51 Mb.
  1   2   3   4   5

Управління культури департаменту гуманітарної політики ЛМР

ЦБС для дорослих м. Львова

Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки

Бюлетень нових надходжень

за листопад 2016р.

Львів - 20162 Природа. Природничі науки

28.9

Б 40Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / П. С. Атаманчук [та ін.] ; М-во освіти і науки Украіни, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 276 с. : рис., табл. - Л-ра: с. 273-275

ЧЗ(1), Ф-14(1), Ф-16(1), Ф-28(1), Ф-44(1)
22.11я73

В 55Вища математика [Текст]: навч. посіб. : у 2 ч. / Г. Л. Кулініч [та ін.] ; за ред. Г. Л. Кулініч. - Київ : Либідь, 2003

Ч. 1


1 - Ф-8(1)


22.11я73

В 55Вища математика[Текст]: навч. посіб. : у 2 ч. / Г. Л. Кулініч [та ін.] ; за ред. Г. Л. Кулініча. - Київ : Либідь, 2003

Ч. 2


Ф-8(1)


26.890(4Укр)

В 11Віковічна Хортиця[Ізоматеріал]: Фотоальбом Сергія Лаврова. - Запоріжжя : Дике Поле, 2009. - 208 с

Ф-8(1).22.6я2

Д 44Дивовижний Всесвіт[Текст]: популярна дитяча енциклопедія : [для мол.та серед. шк. віку] / упоряд. Г. В. Железняк. - Харків : Сінтекс ЛТД, 2004. - 96 с. : ілюстр. - (Вікно у дивосвіт)

Ф-8(1).26.821

Д 81Дудка І. Г.

Ландшафтознавство [Текст]: практикум / Інна Генадіївна Дудка, Б. О. Чернов. - Київ : КНТ, 2016. - 198 с

ЧЗ(1), Ф-23(1), Ф-34(1)

.


26.89

К 78Мальська М. П.

Країнознавство: теорія та практика [Текст]: підручник / Марта Пилипівна Мальська [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 528 с. - Л-ра: с. 523-525

ЧЗ(1), Ф-17(1), Ф-31(1), Ф-33(1), Ф-37(1)


20.1я73

М 99Мягченко О. П.

Основи екології [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Петрович Мягченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 312 с. : рис., табл. - Дод.: с. 265-290. - Слов. термінів: с. 291-305. - Л-ра: с. 306

ЧЗ(1), Ф-8(1), Ф-33(1), Ф-34(1)


28.5я73

Н 40Неведомська Є. О.

Ботаніка [Текст]: навч. посіб. для студ. небіолог. спец. вищ. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 216, [2] с. : рис., табл. - Л-ра в кінці розд. - Слов.термін.: с. 195-215. - Л-ра: с. 216

ЧЗ(1), Ф-7(1), Ф-16(1), Ф-18(1), Ф-37(1)


28.6я73

Н 40Неведомська Є. О.

Зоологія [Текст]: навч. посіб. для студ. небіолог. спец. вищ. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 288, [2] с. : рис., табл. - Л-ра в кінці розд. - Слов.термін.: с. 271-287. - Л-ра: с. 288

ЧЗ(1), Ф-8(1), Ф-16(1), Ф-25(1), Ф-40(1)


26.33

С 24Свенсен Г.

Кінець світу близько. Про стихійні лиха та їх вплив на суспільство [Текст]: [наук.-попул. вид.] / Генрик Свенсен ; пер. з норвез. Софії Волковецької. - Львів : Кальварія ; Київ : Ніка-Центр, 2014. - 248 с. : іл. - (Серія "Viae Humanae" ; вип. 7). - Бібліогр.: с. 216-229 . - Приміт.: с. 230-238 (307 назв.) . - Покажч. імен. та геогр. назв.: с. 239-246

Ф-8(1).


28.087(4Укр)

Ш 95Шувар І. А.

Особливо небезпечні рослини України [Текст]: навч.посіб. / І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар ; за ред. І. А. Шувара. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 189, [3] с. : рис., табл.

ЧЗ(1), Ф-8(1), Ф-34(1), Ф-31(1), Ф-40(1)


20.1я73

Ю 83Юрченко Л. І.

Екологія [Текст]: навч. посіб. / Л. І. Юрченко. - Київ : Професіонал : Центр учбової літератури, 2016. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Л-ра: с. 299-303

ЧЗ(1), Ф-7(1), Ф-17(1), Ф-38(1)


3 Техніка. Технічні науки

36.997я73

А 87Архіпов В. В.

Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані [Текст]: навч. посіб. / В. В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. - Київ : Центр навчальної літератури, 2016. - 382 с

ЧЗ(1), Ф-32(1), Ф-43(1)


36.99я73

Б 11Бірта Г. О.

Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) [Текст]: навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. заклад укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і торгівлі". - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 224 с. - Л-ра: с. 219

ЧЗ(1), Ф-41(1)


32.973

В 14Вайнман Л.

ПрактикумпоAdobeAfterEffects 6. Hands-OnTraining[Текст]/ ЛиндаВайнман ;пер. сангл. И. В. Берштейна. - Москва :Вильямс, 2004. - 647 с. - Пер.изд.: AdobeAfterEffects. H.O.T. Hands-On Training / Weinman L. - Indianapolis, 2004. - Предм. указ.: с. 641-647

Ф-8(1).


38.112

Г 52Гладишев Д. Г.

Дослідження технічного стану будівель, споруд та їхніх елементів [Текст]: монографія / Д. Г. Гладишев, Г. М. Гладишев ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 304 с. - Бібліогр.: с. 296-301

Ф-8(1).


36.997

К 59Козловский И. А.

Волшебные дары "королевы пустыни" (Путешествие в финиковый рай)[Текст]. Т. 2 / И. А. Козловский . - Донецк : ДООО "Центр Дискавери", ЦРИМДО, 2013. - 129 с. : іл. - (Кулинарные путешествия)

Ф-8(1).


32.97я73

Н 23Наливайко Н. Я.

Інформатика [Текст]: навч. посіб. / Наталія Яківна Наливайко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 576, [1] с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

ЧЗ(1), Ф-23(1), Ф-33(1), Ф-40(1), Ф-43(1)


37.248

Н 25Наниашвили И. Н.

Вышиваем бисером: Иконы и картины [Текст]: издания для досуга / И. Н. Наниашвили ; ред. С. С. Скляр. - Харьков ; Белгород : КК "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 128 с. : ил.

Ф-8(1)


32.973.я73

П 11Пічугін М. Ф.

Комп'ютерна графіка [Текст]: навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. - Київ : Центр учбовоїлітератури, 2016. - 346 с. : рис. - Бібліогр.: с. 338-345

ЧЗ(1), Ф-8(1), Ф-15(1), Ф-31(1), Ф-38(1)


32.973

П 72Препернау Д.

Windows Vista ™ [Текст]/ Д. Препернау, Д. Кокс. - Київ : Вид.група ВНV, 2008. - 304 с. - (Крок за кроком)

Ф-8(1).


5 Медицина. Медичні науки

54

А 62Амосов Н. М. (1913 - 2002).

Николай Амосов. Воспоминания современников [Текст]: сборник / сост. Ю. А. Воронцов. - Киев : Личности, 2015. - 415 с. : фот. - (Век 20: мемуары, записки, дневники) (Библиотека журнала "Личности")

Ф-8(1).


57.31я73

А 72Антонік В. І.

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - Київ : Професіонал : Центр учбової літератури, 2016. - 336 с. : табл., рис. - Л-ра: с. 317-319. - Дод.: с. 320-335

Ф-6(1), Ф-43(1), Ф-32(1), Ф-33(1), ЧЗ(1)


51.204

Г 82Грибан В. Г.

Валеологія [Текст]: підручник / Віталій Григорович Грибан ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Юрид. академія. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2016. - 345 с

ЧЗ(1), Ф-6(1), Ф-31(1), Ф-32(1), Ф-41(1).


53.54

С 18Санс Менхибар Х. М.

Енциклопедія масажу [Текст]/ Хосе Мануэль Санс Менхибар. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2013. - 160 с. : ил.

Ф-8(1).


60 Суспільні науки

60.5

А 29Аджемоґлу Д.

Чому нації занепадають: Походження влади, багатства та бідності [Текст]/ Д. Аджемоґлу, Д. Робінсон. - Київ : Наш формат, 2016. - 440 с. : іл.

Ф-8(1).
63 Історія. Історичні науки

63.3(4Укр)

А 93Аулова Л.

Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ = The 1932-1933 famine-genocide in Ukraine in the documents of the sectoral state archives of the Security Service of Ukraine [Текст]: анот. довідник / Людмила Аулова, Василь Даниленко, Валентина Лавренюк ; [відп. упоряд. В. М. Даниленко ; відп. ред. В. Марочко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галуз. держ. архів СБУ, Центр. дослідж. визвольного руху. - Львів : Центр дослідж. визвольного руху, 2010. - 468, [4] с. - Скор.: с. 417. - Бібліогр.: с. 419-420. - Ім. покажч.: с. 421-449. - Геогр. покажч.: с. 450-469

Ф-8(1)


63.3

Г 12Гаврилюк Ю.

Від Володимирових походів до лінії Керзона [Текст]/ Юрій Гаврилюк. - Торонто, 2013. - 608 с

Ф-8(1).


63.3(4Укр)

Г 65Гончарук П. С.

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Петро Степанович Гончарук. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 528 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

ЧЗ(1), Ф-44(1), Ф-6(1), Ф-37(1)


63.3(0)

Г 81Греченко В. А.

Історія світової та української культури з тестовими завданнями [Текст]: [довідник для школярів та студентів] / В. А. Греченко, І. В. Чорний. - Київ : Літера ЛТД, 2009. - 416 с. : іл.

Ф-8(1)


63.3(0)

І 90Історія світової культури[Текст]: навч. посіб. / [Левчук Л. Т. [та ін.]. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 400 с. - Л-ра в кінці розд.

ЧЗ(1), Ф-7(1), Ф-25(1), Ф-34(1)
63.3(4Укр)

І 90Історія України[Текст]: навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 188 с

ЧЗ(1), Ф-16(1), Ф-18(1), Ф-25(1), Ф-44(1).
63.3(4Укр)

І- 90Історія української культури [Текст]: навч.посіб. - Вид.4 стереотипне / за заг. ред. І. П. Крип’якевич. - Київ : Либідь, 2002. - 656 с.

Ф-8(1).63.3(0)

К 49Клименко В. А.

Історія сучасного світу [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Анатоліївна Клименко, Н. В. Чубур ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 92, [1] с. - Л-ра: с. 91-92. - Бібліогр. в підрядковій прим.

ЧЗ(1), Ф-7(1), Ф-14(1), Ф-37(1), Ф-41(1)


63.3

П 39Плохій С.

Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності [Текст]/ Сергій Плохій ; пер. з англ. Р. Клочко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 496 с

Ф-8(1).


63.3(4Укр)

С 30Семенюк С.

Феномен українства [Текст]/ Святослав Семенюк. - Львів : Апріорі , 2013. - 661, [3] с. : рис. - Л-ра: с. 651

Ф-8(1)


63.5

С 50СмітЕ.

Культурні основи націй: Ієрархія,заповіт і республіка [Текст]: наукове видання / Ентоні Сміт. - Київ : Темпора, 2009. - 312 с

Ф-8(1).


63.3(4Укр)

У 45Україна крізь віки[Текст]: [у 15 т.] / Нац. акад. наук України, Ін-т археол. НАН України, Ін-т історії України НАН України ; [творч. задум та заг. ред. В. А. Смолія ; дизайн: О. Коваль, П. Тяпко]. - Київ : Альтернативи, 1998

Т. 1 : На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко. - 1998. - 336 с. : іл. - Л-ра: с. 332-334

Ф-8(1)63.3(4Укр)

У 45Україна крізь віки[Текст]: [у 15 т.] / Нац. акад. наук України, Ін-т археол. НАН України, Ін-т історії України НАН України ; [творч. задум та заг. ред. В. А. Смолія ; дизайн: О. Коваль, П. Тяпко]. - Київ : Альтернативи, 1998.

Т. 2 : Античні держави Північного Причорномор'я / С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. - 1998. - 352 с. : іл. - Л-ра: с. 345-350

Ф-8(1)63.3(4Укр)

У 45Україна крізь віки[Текст]: [у 15 т.] / Нац. акад. наук України, Інститут археології НАН України, Ін-т історії України НАН України ; [творч. задум та заг. ред. В. А. Смолія ; дизайн: О. Коваль, П. Тяпко]. - Київ : Альтернативи, 1998.

Т. 3 : Давні слов'яни / В. Д. Баран. - 1998. - 336 с. : іл.

Ф-8(1)63.3(4Укр)

У 45Україна крізь віки[Текст]: [у 15 т.] / Нац. акад. наук України, Інститут археології НАН України, Ін-т історії України НАН України ; [творч. задум та заг. ред. В. А. Смолія ; дизайн: О. Коваль, П. Тяпко]. - К. : Альтернативи, 1998.

Т. 4 : Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. - 1998. - 352 с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Л-ра: с. 348-349

Ф-8(1)63.3(4Укр)

У 45Україна крізь віки[Текст]: [у 15 т.] / Нац. акад. наук України, Інститут археології НАН України, Ін-т історії України НАН України ; [творч. задум та заг. ред. В. А. Смолія ; дизайн: О. Коваль, П. Тяпко]. - К. : Альтернативи, 1998.

Т. 5 : Галицько-Волинська Русь / М. Ф. Котляр. - 1998. - 336 с. : іл. - Комент. в підрядковій прим. - Л-ра: с. 332-333

Ф-8(1)63.3(4Укр)

У 69Уривалкін О. М.

Гетьмани України та кошові Запорозької Січі [Текст]: підручник / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. - Київ : КНТ, 2016. - 394[2] с. : іл., рис. - Л-ра: с. 386-394

ЧЗ(1), Ф-37(1), Ф-41(1)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за липень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Перевод заглавия: Гео-Карпати. Створення польсько-українського туристичного шляху
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Образ пространства [Текст]: карта и информация / Александр Михайлович Берлянт; рец. А. И. Преображенский. Москва : Мысль, 1986. 240...
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за листопад 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Ливадия, Ореанда [Текст] : путеводитель / Светлана Владимировна Воронцова. Симферополь : Таврия, 1978. 64 с ил., фот
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за червень 016 р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Брэм А. Э. Жизнь животных [Текст] : в 3 т. / Альфред Эдмунд Брэм. Москва : терра, 1992
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за жовтень 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Шкільні екскурсії Україною. Львів [Текст] / Ігор Мельник. Київ : Шкільний світ, 2009. 127 с. іл
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за березень 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Будапешт [Текст] : 64 цветные фотографии / пер с венгр. М. Погань-Берталан; вступ. К. Фехер. 4-е изд. Будапешт : [б и.], 1979. 64...
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за лютий 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Біологія [Текст] : навч посібник / А. О. Слюсарев [та ін.]; за ред та пер з рос. В. О. Мотузного. 6-те вид., стер. Київ : Вища школа,...
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за лютий 2017 р. Львів 2017 63 Історія. Історичні науки
Ад 242. Історія мужності, братерства та самопожертви [Текст] / гол ред. С. С. Скляр; фото С. Лойко. Харків : Клуб сімейного дозвілля,...
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...
Бюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка